Mláďatá surikát

V skupine surikát vlnkavých (Suricata suricatta) pribudli koncom októbra dve mláďatá.

Niekoľko týždňov sa schovávali v búdkach, kam ich chodila samica kojiť a celá skupina ich strážila. Obe mláďatá začali prednedávnom postupne skúmať vnútorný priestor ubikácie. Viac ako rok sme v našej ZOO chovali iba samčiu skupinu v počte šesť jedincov. Novú samicu, matku mláďat, sme doviezli na koncu mája tohto roku z francúzskej Zoo de Beauval. Dôležité je poznamenať, že v skupine surikát má právo sa rozmnožovať iba dominantná samica. Ostatné samice pomáhajú so starostlivosťou o mláďatá, obstarávaním potravy a ďalšími činnosťami. ZOO Košice chová surikaty vlnkavé od roku 2007. Doteraz sa u nás narodilo viac ako 20 mláďat.

Dve mláďatá surikaty vlnkavej (Suricata suricatta) začali prednedávnom postupne objavovať vnútorný priestor ubikácie. Doteraz sa trojtýždňové mláďatá schovávali v búdkach, kam ich chodila kojiť samica a strážila ich celá skupina. Viac ako rok sme chovali iba samčiu skupinu v počte šesť jedincov. Novú samicu sme doviezli na konci mája tohto roku z francúzskej Zoo de Beauval. Nové mláďatá sú výsledok ich vzájomných sympatií. Dôležité je poznamenať, že v skupine surikát má právo sa rozmnožovať iba dominantná samica. Ostatné samice pomáhajú so starostlivosťou o mláďatá, obstarávaním potravy a inými činnosťami. Surikaty chováme od roku 2007. Doteraz sa u nás narodilo viac ako 20 mláďat.