Svetový deň zvierat v ZOO Košice

Zoologická záhrada Košice si v nedeľu  4. októbra pripomenula Svetový deň zvierat.

Tento deň  ustanovila za Svetový deň zvierat Európska konferencia ekológie vo Florencii v roku 1931. Bolo to na počesť sv. Františka z Assisi, ktorý bol veľkým milovníkom zvierat. Tento deň mal spočiatku upozorniť na nedobrú situáciu ohrozených druhov zvierat. Odvtedy si ho pravidelne pripomínajú odborné inštitúcie a všetci milovníci zvierat.  Upozorňujú, že zvieratá sú pod veľkým tlakom, keďže  si čoraz viac privlastňujeme ich životný priestor. Bezohľadným správaním sa vytráca život aj z morí. Plastové  odpady stále viac znečisťujú svetové oceány a sú hrozbou aj pre budúce generácie.  Tento deň si pripomínajú všetky zoologické záhrady Únie českých a slovenských ZOO. Ak v nedeľu navštívite našu ZOO, určite neobíďte našich súrodencov pandy červenej, ktorým hrozí vyhynutie. Do pozornosti vám ponúkame aj vzácny poddruh stepných zebier, zebry bezhrivé. V zoologických záhradách na svete ich žije len štyridsať. Tešia sa na vás aj tučniaky jednopáse, s ktorými sa môžete stretnúť pri pravidelnom komentovanom kŕmení o 10:30 a 13:30. Ani počas sviatku zvierat nebude chýbať komentované kŕmenie tuleňov a v prípade dobrého počasia aj málp hnedých.