Prežije? Hľadanie zebry bezhrivej

Medzinárodný deň zebier si pripomenie naša ZOO vo štvrtok 30. januára.

Je to prvýkrát, keď sa košická ZOO zapojí do osláv tohto dňa, aby upozornila na alarmujúci úbytok zebier bezhrivých.

Posledné informácie, ktoré sprostredkovala expedícia expertov českých ZOO po návšteve Ugandy, hovoria o ich zvyškovej populácii. Zebry bezhrivé už žijú fakticky len v jednom z tamojších národných parkov.

Potešujúce je, že tamojšie jedince sú v dobrej kondícii a existuje nádej na ich prežitie v prírode. Expedícii predchádzal projekt záchrany zebier bezhrivých UCSZOO. Keďže tieto zebry žijú v ľudskej opatere prevažne v českých a slovenských ZOO, projekt sleduje cieľ rozšíriť ich chov do viacerých zoologických záhrad a inštitúcií, aby vznikla záložná populácia pre prípad vyhynutia zebry bezhrivej v prírode. Únia chce tiež iniciovať vznik EEP – záchranného programu v záhradách EAZA . Zoologická záhrada Košice sa do chovu zebier bezhrivých zapojila opäť po 20-tich rokoch.

Zo Safariparku Dvur Králové priviezla dva samce. V tomto roku by k nim mala pribudnúť samica.

Program Medzinárodného dňa zebier sa v košickej ZOO začne vo štvrtok o 10-tej hodine v klubovni Himaláje.

 

Všetci ste srdečné vítaní.