Noví nápadníci

V piatok dorazili transportom zo Zoo Viedeň nápadníci pre naše slečny.

Prvým z nich je na fotke mladý samček toka hrubozobého (Tockus deckeni), ktorého nám doporučil európsky koordinátor.

Toko už je k videniu spolu s damanmi kapskými a holubami guinejskými v spoločnom chovnom zariadení vedľa surikát.

 

Druhým je ešte len jednoročný samček pekari bielopásy (Pecari tajacu).

Ten sa po karanténe pripojí k samiciam, ktoré prišli minulý rok zo Zoo Berlín.

Samičky pekari môžete vidieť vo výbehu v blízkosti Dinoparku.