Názov zmluvy Zmluvný partner Dátum zverejnenia
Rámcová dohoda číslo RD /001/2021 BAT ANDRLE s.r.o. 13.1.2021 1691PDF
Nájomná zmluva č.1/8/2021/MKM MKM-STRED, spol. s.r.o. 21.1.2021 1692PDF
Zmluva o dielo Katalin Harsányiová Szcsuka 11.2.2021 1693PDF
Dodatok č.3 k Zmluve o nájme bytu NZ/271/2015 zo dňa 18.3.2015 Bytový podnik mesta Košice, s.r.o. 15.2.2021 1695PDF
Zmluva č.31/2021 o vykonávaní odborných a laboratórnych vyšetrení a expertíz Regionálny úrad verejného zdravotníctva so sídlom v Košiciach 19.2.2021 1696PDF
DODATOK č.4 k zmluve o spolupráci zo dňa 13.9.2012 WEST MEDIA, s.r.o. 23.2.2021 1697PDF
Dodatok č.2 k Podnájomnej zmluve č.001/BP/2017 Viera Farbiaková 24.2.2021 1698PDF
KÚPNA ZMLUVA č.ZOOKE-2021/02/01 SLUŽBA, mestský podnik Stropkov 25.2.2021 1699PDF
Darovacia zmluva Ing. Pavol Cigánik 26.2.2021 1700PDF
KÚPNA ZMLUVA č.ZOOKE-2021/02/02 Štefan Petriska 26.2.2021 1701PDF
ZMLUVA č.1/2021 o nájme nebytových priestorov Produkcia Doraz s.r.o. 4.3.2021 1704PDF
KÚPNA ZMLUVA O PREVODE VLASTNÍCKEHO PRÁVA K MOTOROVÉMU VOZIDLU Mestské lesy Košice a.s. 2.3.2021 1705PDF
Zmluva č.09/212/2021 o dovoze a likvidácii odpadových vôd na čistiarni odpadových vôd v správe VVS, a.s. Východoslovenská vodárenská spoločnosť, a.s. 26.2.2021 1706PDF
KÚPNA ZMLUVA č.ZOOKE-2021/03/04 Miroslav Remenec 15.3.2021 1707PDF
KÚPNA ZMLUVA č.ZOOKE-2021/03/03 František Širaj 12.3.2021 1708PDF
RÁMCOVÁ DOHODA číslo RD/002/2021 De Heus a.s. 10.3.2021 1709PDF
KÚPNA ZMLUVA č. ZOOKE -2021/03/05 Jakub Kertys 19.3.2021 1710PDF
ZMLUVA O VÝMENE ZVIERAT - ZOOKE č.2021/03 Ouwehands Dierenpark 19.3.2021 1711PDF
RÁMCOVÁ DOHODA číslo RD /003/2021 Rybárstvo S&B s.r.o. 25.3.2021 1712PDF
Darovací smlouva Zoologická zahrada hl. m. Prahy, příspěvkova organizace 25.3.2021 1713PDF
Darovací smlouva Zoologická zahrada Ústi nad Labem příspěvková organizace 24.3.2021 1715PDF
Darovacia zmluva Zoo Emmen 23.3.2021 1716PDF
Dodatok č.1 k zmluve o poskytnutí audítorských služieb ACCEPT AUDIT & CONSULTING, s.r.o. 29.3.2021 1718PDF
KÚPNA ZMLUVA č.ZOOKE-2021/04/06 Jozef Marenčin 7.4.2021 1719PDF
RÁMCOVÁ DOHODA číslo RD/004/2021 TRHOŇ ZooFoods s.r.o. 7.4.2021 1720PDF
RÁMCOVÁ DOHODA číslo RD/005/2021 TRHOŇ ZooFoods s.r.o. 7.4.2021 1721PDF
ZMLUVA č.2021000409 o zverení hnuteľného majetku mesta do správy MESTO KOŠICE 8.4.2021 1722PDF
Služba Internet Business O2 Business Services a.s. 26.2.2021 1723PDF
KÚPNA ZMLUVA č.ZOOKE-2021/04/07 Kapaló Róbert 4.4.2021 1724PDF
RÁMCOVÁ DOHODA číslo RD/006/2021 Mikrop Slovensko, s.r.o. 14.4.2021 1725PDF
Kúpna zmluva PROFIL INVEST SLOVAKIA s.r.o. -odd. betónové ploty 30.3.2021 1726PDF
Zmluva o poskytovaní služieb komplexnej veterinárnej starostlivosti MVDr. Juraj Skalický 16.4.2021 1727PDF
ZMLUVA č.2/2021 o nájme nebytových priestorov Simona Miklušičáková 16.4.2021 1728PDF
Zmluva o poskytnutí služby 001/2021 EaCP s.r.o. 16.4.2021 1729PDF
Dodatok č.3 k zmluve č.012/2008 na zabezpečenie zneškodnenia/zhodnotenia odpadu ENVI TRADE spol. s.r.o., Košice 12.4.2021 1730PDF
RÁMCOVÁ DOHODA číslo RD/008/2021 CANIS SAFETY a.s. 19.4.2021 1731PDF
KÚPNA ZMLUVA č.ZOOKE-2021/04/09 WILDLIFE KAROL CHMIELEWSKI 20.4.2021 1732PDF
KÚPNA ZMLUVA č.ZOOKE-2021/04/10 Maroš Mačanga 21.4.2021 1733PDF
ZMLUVA č.5/2021 AZIN s.r.o. 21.4.2021 1734PDF
ZMLUVA č.3/2021 Ing. Alžbeta Szabó-PRENÁTO 20.4.2021 1735PDF
ZMLUVA č.4/2021 o nájme nebytových priestorov Ing. Alžbeta Szabó-PRENÁTO 20.4.2021 1736PDF
Darovacia zmluva ASUAN a.s. 3.3.2021 1737PDF
DODATOK č.1/2021 TEPELNÉ HOSPODÁRSTVO spoločnosť s ručením 26.4.2021 1738PDF
ZMLUVA o spolupráci Národný žrebčín Topoľčianky, štátny podnik 27.4.2021 1739PDF
Darovacia zmluva Miejski Ogród Zoogiczny Sp. 27.4.2021 1740PDF
KÚPNA ZMLUVA č.ZOOKE-2021/04/11 Fauna Service-Krystian Sieminski 29.4.2021 1741PDF
ZMLUVA č.9/2021 o nájme nebytových priestorov Andrea Krúpová 27.4.2021 1742PDF
ZMLUVA č.6/2021 o nájme nebytových priestorov MHRNG, s.r.o. 26.4.2021 1743PDF
Zmluva č.8/2021 o nájme nebytových priestorov Eva Fabinyová -právny nástupca Jozef Fabíny 26.4.2021 1744PDF
ZMLUVA č.11/2021 o nájme nebytových priestorov Kveta Makulová 27.4.2021 1745PDF
ZMLUVA č.10/2021 o nájme nebytových priestorov Stanislav Makula 27.4.2021 1746PDF
KÚPNA ZMLUVA DOXX - stravné lístky 28.4.2021 1747PDF
ZMLUVA č.7/2021 o nájme nebytových priestorov Rusnáková Gabriela 26.4.2021 1748PDF
Ukončení smlouvy o deponaci ZOOLOGICKÁ ZAHRADA OLOMOUC 4.5.2021 1749PDF
DAROVACIA ZMLUVA De Heus s.r.o. 4.5.2021 1750PDF
KÚPNA ZMLUVA č.ZOOKE-2021/05/12 Eugen Fialka 10.5.2021 1751PDF