Názov zmluvy Zmluvný partner Dátum zverejnenia
Rámcová dohoda číslo RD/001/2020 BAT ANDRLE s.r.o. 14.1.2020 1499PDF
RÁMCOVÁ DOHODA NA DODANIE TOVARU 002/2020 TOMCAT PLUS, spol. s.r.o. 14.1.2020 1500PDF
ZMLUVA O DEPONÁCII ZVIERAT č.ZOO KE -2020/01 Silesian Zoological Garden 24.1.2020 1501PDF
DOHODA O SKONČENÍ ZMLUVA O DEPONÁCII ZVIERAT Stredisko sociálnej pomoci mesta Košice 27.1.2020 1502PDF
Darovacia zmluva ZOO Wroclaw 24.1.2020 1503PDF
RÁMCOVÁ ZMLUVA 03/2020 R.D.M. DREVO s.r.o. 10.2.2020 1504PDF
Darovacia zmluva Vidinský Kristián 14.2.2020 1505PDF
DAROVACIA ZMLUVA Univerzita veterinárneho lekárstva a farmácie v Košiciach 13.2.2020 1506PDF
KÚPNA ZMLUVA č.ZOOKE-2020/02/01 Ivan Hruška 14.2.2020 1508PDF
KÚPNA ZMLUVA Univerzita veterinárskeho lekárstva a farmácie v Košiciach 13.2.2020 1509PDF
ZMLUVA O DEPONÁCII ZVIERAT Dopravný podnik mesta Košice, akciová spoločnosť 18.2.2020 1510PDF
ZMLUVA O DIELO Katalin Harsányiová Szcsuka 20.2.2020 1511PDF
KÚPNA ZMLUVA č.ZOOKE-2020/02/02 Zamborský Martin 21.2.2020 1512PDF
ZMLUVA o uverejnení reklamného inzerátu Joma Travel s.r.o. 26.2.2020 1516PDF
Darovacia zmluva Lenard Jozef 6.3.2020 1517PDF
RÁMCOVÁ DOHODA č.005/2020 MIKROP Slovensko s.r.o. 9.3.2020 1518PDF
RÁMCOVÁ DOHODA 006/2020 MIKROP Slovensko,s.r.o. 9.3.2020 1519PDF
RÁMCOVÁ DOHODA RD 004/2020 De Heus a.s. 5.3.2020 1520PDF
ZMLUVA O DEPONÁCII Dopravný podnik mesta Košice,akciová spoločnosť 9.3.2020 1521PDF
Príloha č.1: Zmluvný formulár zákazky DOXX-stravné lístky,spol.s.r.o. 11.3.2020 1522PDF
RÁMCOVÁ ZMLUVA MVDr. Juraj Skalický 13.3.2020 1523PDF
RÁMCOVÁ DOHODA 008/2020 Rybárstvo S&B s.r.o. 12.3.2020 1524PDF
RÁMCOVÁ DOHODA 009/2020 BAT Andrle s.r.o. 13.3.2020 1525PDF
DOHODA Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny 17.3.2020 1526PDF
Služba Mobile Voice O2 Slovakia s.r.o. 1.4.2020 1527PDF
ZMLUVA č.87/2020 Regionálny úrad verejného zdravotníctva so sídlom v Košiciach 20.3.2020 1528PDF
KÚPNA ZMLUVA č.ZOOKE-2020/03/03 Tóth Peter 11.3.2020 1529PDF
ZMLUVA O POSKYTOVANÍ SLUŽIEB KOSIT a.s. 30.3.2020 1530PDF
RÁMCOVÁ DOHODA č.10/2020 TRHOŇ 26.3.2020 1531PDF
KÚPNA ZMLUVA č.ZOOKE-2020/04/04 Jakub Kertys 7.4.2020 1532PDF
KÚPNA ZMLUVA č-ZOOKE-2020/04/05 Martin Tušim 15.4.2020 1533PDF
RÁMCOVÁ DOHODA číslo RD/011/2020 CANIS SAFETY a.s. 2.4.2020 1534PDF
KÚPNA ZMLUVA č.ZOOKE-2020/04/06 MVDr.Vladislav Juško 22.4.2020 1535PDF
DAROVACIA ZMLUVA Ing. Kovaľová Lenka 24.4.2020 1536PDF
Zmluva o postúpení a prevzatí povinností Soňa Korčeková-ASO VENDING 30.4.2020 1537PDF
Dodatok č.3 k Zmluve o zabezpečení poskytovania služieb obyvateľstvu prevádzkovaním predajných automatov ASO VENDING s.r.o. 30.4.2020 1538PDF
Abonentná zmluva CWS-boco Slovensko,s.r.o. 29.4.2020 1539PDF
NÁJOMNÁ ZMLUVA č.2020/VZ/01 Leško Mikuláš 20.04.2020 1540PDF
KÚPNA ZMLUVA č.ZOOKE-2020/04/07 ZOO JH s.r.o. 30.4.2020 1542PDF
ZMLUVA č.1/2020 o nájme nebytových priestorov Ing. Alžbeta Szabó-PRENÁTO 5.5.2020 1544PDF
AZIN s.r.o. ZMLUVA č.2/2020 5.5.2020 1545PDF
ZMLUVA č.3/2020 Andrea Krupová 5.5.2020 1546PDF
ZMLUVA č.5/2020 o nájme nebytových priestorov Kveta Makulová 6.5.2020 1547PDF
ZMLUVA č.4/2020 Ing. Alžbeta Szabó-PRENÁTO 6.5.2020 1548PDF
ZMLUVA č. 6/2020 Eva Fabinyová-právny nástupca Jozef Fabíny 6.5.2020 1549PDF
DAROVACÍ SMLOUVA č.4/2020 Zoopark Chomutov, p.o. 4.5.2020 1550PDF
Kúpna zmluva 11/005/2020 ZOOLOGICKÁ ZÁHRADA Bratislava 6.5.2020 1551PDF
Zmluva č. 7 o nájme nebytových priestorov Gabriela Rusnáková 7.5.2020 1552PDF
DAROVACÍ SMLOUVA 4/2020 Chomutov ZOO PARK 4.5.2020 1553PDF
KÚPNA ZMLUVA 11/05/2020 ZOOLOGICKÁ ZÁHRADA BRATISLAVA 6.5.2020 1554PDF
ZMLUVA O DEPONÁCII ZVIERAT Zoologická a botanická zahrada města Plzně,p.o. 30.4.2020 1555PDF
ZMLUVA č.8/2020 o nájme nebytových a vonkajších priestorov MHRNG, s.r.o. 13.5.2020 1556PDF
Zmluva o nájme a poskytovaní služieb Konica Minolta Slovakia spol. s.r.o. 14.5.2020 1557PDF
DODATOK č.3 HOUR,spol. s.r.o. 15.5.2020 1558PDF
DODATOK č.7 HOUR, spol. s.r.o. 15.5.2020 1559PDF
DODATOK č.1/2020 TEPELNÉ HOSPODÁRSTVO spoločnosť s ručením obmedzeným Košice 19.5.2020 1560PDF
KÚPNA ZMLUVA č. ZOOKE-2020/05/09 Kostiv Sergei (private collection exotic animals ) Limpopo 25.5.2020 1562PDF
Dodatok č.3 k Zmluve č. 013/2010 Mati Ján 27.5.2020 1565PDF
Výmněnná smlouva č.V/3/2020 ZOOLOGICKÁ ZAHRADA A BOTANICKÝ PARK OSTRAVA 29.5.2020 1566PDF
DAROVACIA ZMLUVA Zoologická zahrada Jihlava p.o. 26.5.2020 1567PDF
Darovacia zmluva ZOO PARK BEAUVAL 27.5.2020 1568PDF
KÚPNA ZMLUVA č.ZOOKE-2020/06/10 Mačanga Maroš 3.6.2020 1569PDF
Zmluva o spolupráci Národný žrebčín Topolčianky, štátny podnik 11.6.2020 1570PDF
Zmluva o vzájomnej spolupráci Univerzita Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach, Prírodovedecká fakulta 11.6.2020 1571PDF
ZMLUVA O NÁJME OBJEKTU Dopravný podnik mesta Košice, akciová spoločnosť 11.6.2020 1572PDF
KÚPNA ZMLUVA Chladecký Boris 10.6.2020 1573PDF
RÁMCOVÁ DOHODA číslo RD 012/2020 R-METAL s.r.o. 18.6.2020 1574PDF
KÚPNA ZMLUVA č.ZOOKE-2020/06/11 Dávid Hančinský 24.6.2020 1575PDF
Dodatok č.01 k Zmluve o dodávke plynu Slovenský plynárenský priemysel a.s. 29.6.2020 1577PDF
DAROVACIA ZMLUVA MASSELER KLUB s.r.o. 28.6.2020 1578PDF
ZMLUVA č.9/2020 o nájme nebytových priestorov Produkcia DORAZ s.r.o. 26.6.2020 1579PDF
ZMLUVA O ODVOZE A NEŠKODNOM ODSTRÁNENÍ VEDĽAJŠÍCH ŽIVOČÍŠNYCH PRODUKTOV VAS s.r.o. 26.6.2020 1580PDF
Zmluva o výmene č.11/012/2020 ZOOLOGICKÁ ZÁHRADA Bratislava 6.7.2020 1581PDF
Zmluva o výmene Miskolci Városgazda Nonprofit Kft. 9.7.2020 1582PDF
ZMLUVA O DEPONÁCII ZVIERAT č.ZOO KE -2020/7 Nagyerdei Kulturpark Nonprofit Kft.-Zoo Debrecen 9.7.2020 1583PDF
Zmluva o deponácii zvierat Zoologická záhrada Spišská Nová Ves 10.7.2020 1584PDF
Darovacia zmluva ZOOPARC OVERLOON 9.7.2020 1585PDF
KÚPNA ZMLUVA č.ZOOKE-2020/07/12 Nowaczyk Aleksander ZOO-Farma 14.7.2020 1586PDF
ZMLUVA č.10/2020 Stanislav Makula 14.7.2020 1587PDF
DAROVACIA ZMLUVA MASSELER KLUB s.r.o. 15.7.2020 1588PDF
DAROVACIA ZMLUVA Kostiv Sergej (private collection exitic animals) Limpopo 16.7.2020 1589PDF
DODATOK k ZMLUVE Delikomat Slovensko,spol. s.r.o. 16.7.2020 1590PDF
ZMLUVA O VÝMENE ZVIERAT Jászberényi Állat és Növénykert 16.7.2020 1591PDF
ZMLUVA O REKLAME TEPELNÉ HOSPODÁRSTVO spoločnosť s ručením obmedzeným Košice 30.5.2020 1592PDF
Deponačná zmluva Budapest Zoo Botanical Garden 16.7.2020 1593PDF
Zmluva o výmene zvierat -ZOOKEč.12/12/2016-dodatok Nagyerdei Kulturpark Kft. 9.7.2020 1594PDF
HYCA s.r.o. Kúpna zmluva 18.5.2020 1595PDF
KÚPNA ZMLUVA č. ZOOKE -2020/07/13 Babér Zoltán 21.7.2020 1596PDF
Darovacia zmluva Fundacja Miejski Park Ogród Zoologiczny w Krakowie 21.7.2020 1597PDF
Darovacia zmluva ZOO Wroclaw 21.7.2020 1598PDF
DAROVACIA ZMLUVA Respect Slovakia,s.r.o. 30.6.2020 1599PDF
KÚPNA ZMLUVA č.ZOOKE-2020/07/14 Zbyněk Laube 29.7.2020 1600PDF
KÚPNA ZMLUVA č.2020/07/15 Ing. Benjamín Hlivka 29.7.2020 1601PDF
Dodatok k zmluve o poskytovaní verejných služieb SLovak Telekom a.s. 19.6.2020 1602PDF
KÚPNA ZMLUVA č.ZOOKE-2020/08/16 Karin Ožvaldová 28.8.2020 1603PDF
DAROVACIA ZMLUVA č.27/20 U. S. STEEL Košice s.r.o. 17.8.2020 1604PDF
Partnerská dohoda Nyíregyházi Allatpark Nonprofit Kft. 1.9.2020 1605PDF
KÚPNA ZMLUVA č.ZOOKE-2020/09/17 Ing. Peter Lysina 7.9.2020 1606PDF
RÁMCOVÁ DOHODA RD/013/2020 VERICOM s.r.o. 8.9.2020 1607PDF
Poistná zmluva č.0808026595 Dodatok č.2 KOOPERATIVA poisťovňa a.s. Vienna Insurance Group 11.9.2020 1608PDF
Poistná zmluva č.5010001458 Dodatok č.1 KOOPERATIVA poisťovňa, a.s. Vienna Insurance Group 11.9.2020 1609PDF
Poistná zmluva č.3550148039 Dodatok č.1 KOOPERATIVA poisťovňa ,a.s. Vienna Insurance Group 11.9.2020 1610PDF
Poistná zmluva č.0998026590 Dodatok č.1 KOOPERATIVA poisťovňa a.s. Vienna Insurance Group 11.9.2020 1611PDF
ZMLUVA č.12/2020 o nájme nebytových priestorov Ivana Hálková 11.9.2020 1612PDF
ZMLUVA č.11/2020 o nájme nebytových priestorov ART-ES s.r.o. 11.9.2020 1613PDF
Prenájom priestranstva Tramtaria RS 11.9.2020 1615PDF
DAROVACÍ SMLOUVA ZOO Olomouc p.o. 16.9.2020 1616PDF
Darovacia zmluva Miejski Ogród Zoologiczny w Warszawie 17.9.2020 1617PDF
RÁMCOVÁ ZMLUVA 015/2020 Martin Kuzevič 18.9.2020 1618PDF
DOHODA O DAROVANÍ ZOOLOGICKÁ ZAHRADA OLOMOUC 17.9.2020 1619PDF
RÁMCOVÁ DOHODA NA DODANIE TOVARU D & D- Ing.Tomáš Dzurňák 24.9.2020 1620PDF
RÁMCOVÁ DOHODA NA DODANIE TOVARU D & D - Ing. Tomáš Dzurňák 24.9.2020 1621PDF
DAROVACIA ZMLUVA Súkromná bezpečnostná služba SHIELD, spol.s.r.o. 22.1.2020 1622PDF
Dodatok č.1 k Zmluve č.8/2020 MHRNG, s.r.o. 24.9.2020 1623PDF
KÚPNA ZMLUVA č.ZOOKE-2020/09/18 Zoltán Babér 28.9.2020 1624PDF
Zmluva o spolupráci Mestská časť Košice-Juh 21.9.2020 1625PDF
Dodatok č.1 K ZMLUVE č. 1/2020 Ing. Alžbeta Szabó-PRENÁTO 30.9.2020 1626PDF
Dodatok č.1 k ZMLUVE č.2/2020 AZIN s.r.o. 30.9.2020 1627PDF
Dodatok č.1 K ZMLUVE 4/2020 Ing. Alžbeta Szabó-PRENATO 30.9.2020 1628PDF
Dodatok č.1 K ZMLUVE č.3/2020 Andrea Krúpová 30.9.2020 1629PDF
ZMLUVA O DIELO Dávid MÁRIÁSSY 5.10.2020 1630PDF
DAROVACIA ZMLUVA Active life,n.o. 6.10.2020 1631PDF
KÚPNA ZMLUVA č.ZOOKE-2020/10/19 Róbert Kapaló 6.10.2020 1632PDF
Darovacia zmluva Ing. Peter Štefanko 8.10.2020 1633PDF
DAROVACIA ZMLUVA Fundacja Miejski Park i Ogród Zoologiczny w Krakowie 8.10.2020 1634PDF
Dodatok č.1 K ZMLUVE č.5/2020 Kveta Makulová 9.10.2020 1635PDF
KÚPNA ZMLUVA č.ZOOKE-2020/10/20 Peter Sviatko 12.10.2020 1637PDF
Zmluva o poskytovaní finančného príspevku z Európskeho fondu regionálneho rozvoja Intereg Slovakia- Hungary 12.10.2020 1638PDF
Deponační smlouva č.DD/30/2020 ZOOLOGICKÁ ZÁHRADA A BOTANICKÝ PARK OSTRAVA příspěvková organizace 12.10.2020 1639PDF
Preberací protokol Fundacja-miejski park i ogród zoologiczny w Krakowie 14.10.2020 1640PDF
Nájomná zmluva č.137/2020 Bytový podnik mesta Košice, s.r.o. 15.10.2020 1641PDF
Darovacia zmluva Lithuanian Zoological Gardens 15.10.2020 1642PDF
PRÍKAZNÁ ZMLUVA Mesto Košice 16.10.2020 1643PDF
ZMLUVA O SPOLUPRÁCI WILDLIFE KAROL CHMIELEWSKI 16.10.2020 1644PDF
KÚPNA ZMLUVA č.ZOOKE-2020/10/21 WILDLIFE KAROL CHMIELEWSKI 16.10.2020 1645PDF
Nájomná zmluva č.137/2020 Bytový podnik mesta Košice,s.r.o. 15.10.2020 1646PDF
Darovacia zmluva TIERPARK Hagenbeck 22.10.2020 1648PDF
PODNÁJOMNÁ ZMLUVA č.001/BP/2020 Adéla Tomková,Denisa Tláskalová 22.10.2020 1649PDF
KÚPNA ZMLUVA č.ZOOKE-2020/10/23 Zoltán Korán 28.10.2020 1651PDF
KÚPNA ZMLUVAč.ZOOKE-2020/10/22 Alena Čičmancová 26.10.2020 1652PDF
Dodatok č.2 k Zmluve o nájme bytu NZ/716//2016 zo dňa 14.12.2016 Bytový podnik mesta Košice,s.r.o. 2.11.2020 1653PDF
DAROVACIA ZMLUVA Nyíregyházi Állatpark Nonprofit KFT 4.11.2020 1655PDF
Dodatok č.1 K ZMLUVE č.3/2020 o nájme nebytových priestorov Andrea Krúpová 30.9.2020 1656PDF
DAROVACIA ZMLUVA RIGAS NACIONALAIS ZOOLOGISKAIS DARZS 11.11.2020 1659PDF
Zmluva o dodávke plynu Slovenský plynárenský priemysel a.s. 13.11.2020 1661PDF
Darovacia zmluva TALLINN ZOOLOGICAL GARDENS 12.11.2020 1662PDF
RÁMCOVÁ DOHODA číslo RD/014/2020 J.TRANS TRADE s.r.o. 20.11.2020 1663PDF
Darovací certifikát Bereich Tiergarten Bernburg 16.11.2020 1664PDF
DAROVACÍ SMLOUVA Zoologická zahrada hl. m. Prahy 18.11.2020 1666PDF
DAROVACÍ SMLOUVA ZOO Dvur Králové a.s. 18.11.2020 1667PDF
KÚPNA ZMLUVA č. ZOOKE-2020/11/24 Slavomír Kukurugya 18.11.2020 1668PDF
ZMLUVA O SPOLUPRÁCI Železničná spoločnosť Slovensko a.s. 23.11.2020 1669PDF
KÚPNA ZMLUVA č. ZOOKE-2020/11/25 Milan Šištík 23.11.2020 1670PDF
Dodatok č.3 K PODNÁJOMNEJ ZMLUVE č.001/BP/2018 Gabriela Rabatinová 24.11.2020 1671PDF
Zmluva o poskytovaní ASANARATES a.s. 25.11.2020 1672PDF
Zmluva o poskytnutí služby č. 1750/2020/DK Národné poľnohospodárske a potravinárske centrum 25.11.2020 1673PDF
Zmluva o servisnej činnosti a dodávke náhradných dielov AUTO-VALAS spol. s.r.o. 2.12.2020 1674PDF
ZMLUVA O DEPONÁCII ZVIERAT Zoologická záhrada Spišská Nová Ves 2.12.2020 1675PDF
KÚPNA ZMLUVA č.ZOOKE-2020/12/16 Róbert Kapaló 3.12.2020 1676PDF
KÚPNA ZMLUVA č. ZOOKE-2020/12/27 Zoo Metelytsa Alaksander 8.12.2020 1677PDF
ZMLUVA O PARTNERSTVE Novitech a.s. 2.12.2020 1678PDF
KÚPNA ZMLUVA č.ZOOKE-2020/12/28 MVDr. Martin Uhrín 9.12.2020 1679PDF
Zmluva na poskytnutie strážnej služby AVAL BETA, s.r.o. 14.12.2020 1680PDF
KÚPNA ZMLUVA č.ZOOKE-2020/12/29 Martin Tušim 15.12.2020 1681PDF
ZMLUVA č.14/2020 o nájme ubytovacích priestorov Jiří Žižka 02.11.2020 1682PDF
Darovacia zmluva Mary Kay(Czech Republic), s.r.o., 14.12.2020 1683PDF
KÚPNA ZMLUVA č.ZOOKE-2020/12/20 SLUŽBA, mestský podnik Stropkov 18.12.2020 1684PDF
Kúpno predajná zmluva Wild Park n.o. 21.12.2020 1685PDF
DAROVACIA ZMLUVA Zsolt Gajdos 4.11.2020 1686PDF
DOHODA č.20/41/010/328 Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny Košice 29.12.2020 1687PDF
Návrh poistnej zmluvy č.3559007763 Kooperatíva poisťovňa a.s. Vienna Insurance Group, 30.12.2020 1688PDF
Úrazové poistenie osôb prepravovaných motorovými vozidlami KOOPERATÍVA poisťovňa a.s. Vienna Insurance Group 30.12.2020 1689PDF
Návrh poistnej zmluvy č.5519001679 KOOPERATÍVA poisťovňa, a.s. Vienna Insurance Group 30.12.2020 1690PDF
Dodatok č.1 k Zmluve o dodávke elektriny Slovenský plynárenský priemysel a.s. 23.6.2020 1694PDF
DAROVACí SMLOUVA Zoologická zahrada hl. m. Prahy, příspěvková organizace 2.12.2020 1702PDF
Darovací smluva Zoologická zahrada Ústi nad Labem, příspěvkova organizace 24.3.2020 1714PDF