Názov zmluvy Zmluvný partner Dátum zverejnenia
Rámcová dohoda číslo RD/001/2020 BAT ANDRLE s.r.o. 14.1.2020 PDF
RÁMCOVÁ DOHODA NA DODANIE TOVARU 002/2020 TOMCAT PLUS, spol. s.r.o. 14.1.2020 PDF
ZMLUVA O DEPONÁCII ZVIERAT č.ZOO KE -2020/01 Silesian Zoological Garden 24.1.2020 PDF
DOHODA O SKONČENÍ ZMLUVA O DEPONÁCII ZVIERAT Stredisko sociálnej pomoci mesta Košice 27.1.2020 PDF
Darovacia zmluva ZOO Wroclaw 24.1.2020 PDF
RÁMCOVÁ ZMLUVA 03/2020 R.D.M. DREVO s.r.o. 10.2.2020 PDF
Darovacia zmluva Vidinský Kristián 14.2.2020 PDF
DAROVACIA ZMLUVA Univerzita veterinárneho lekárstva a farmácie v Košiciach 13.2.2020 PDF
KÚPNA ZMLUVA č.ZOOKE-2020/02/01 Ivan Hruška 14.2.2020 PDF
KÚPNA ZMLUVA Univerzita veterinárskeho lekárstva a farmácie v Košiciach 13.2.2020 PDF
ZMLUVA O DEPONÁCII ZVIERAT Dopravný podnik mesta Košice, akciová spoločnosť 18.2.2020 PDF
ZMLUVA O DIELO Katalin Harsányiová Szcsuka 20.2.2020 PDF
KÚPNA ZMLUVA č.ZOOKE-2020/02/02 Zamborský Martin 21.2.2020 PDF
ZMLUVA o uverejnení reklamného inzerátu Joma Travel s.r.o. 26.2.2020 PDF
Darovacia zmluva Lenard Jozef 6.3.2020 PDF
RÁMCOVÁ DOHODA č.005/2020 MIKROP Slovensko s.r.o. 9.3.2020 PDF
RÁMCOVÁ DOHODA 006/2020 MIKROP Slovensko,s.r.o. 9.3.2020 PDF
RÁMCOVÁ DOHODA RD 004/2020 De Heus a.s. 5.3.2020 PDF
ZMLUVA O DEPONÁCII Dopravný podnik mesta Košice,akciová spoločnosť 9.3.2020 PDF
Príloha č.1: Zmluvný formulár zákazky DOXX-stravné lístky,spol.s.r.o. 11.3.2020 PDF
RÁMCOVÁ ZMLUVA MVDr. Juraj Skalický 13.3.2020 PDF
RÁMCOVÁ DOHODA 008/2020 Rybárstvo S&B s.r.o. 12.3.2020 PDF
RÁMCOVÁ DOHODA 009/2020 BAT Andrle s.r.o. 13.3.2020 PDF
DOHODA Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny 17.3.2020 PDF
Služba Mobile Voice O2 Slovakia s.r.o. 1.4.2020 PDF
ZMLUVA č.87/2020 Regionálny úrad verejného zdravotníctva so sídlom v Košiciach 20.3.2020 PDF
KÚPNA ZMLUVA č.ZOOKE-2020/03/03 Tóth Peter 11.3.2020 PDF
ZMLUVA O POSKYTOVANÍ SLUŽIEB KOSIT a.s. 30.3.2020 PDF
RÁMCOVÁ DOHODA č.10/2020 TRHOŇ 26.3.2020 PDF
KÚPNA ZMLUVA č.ZOOKE-2020/04/04 Jakub Kertys 7.4.2020 PDF
KÚPNA ZMLUVA č-ZOOKE-2020/04/05 Martin Tušim 15.4.2020 PDF
RÁMCOVÁ DOHODA číslo RD/011/2020 CANIS SAFETY a.s. 2.4.2020 PDF
KÚPNA ZMLUVA č.ZOOKE-2020/04/06 MVDr.Vladislav Juško 22.4.2020 PDF
DAROVACIA ZMLUVA Ing. Kovaľová Lenka 24.4.2020 PDF
Zmluva o postúpení a prevzatí povinností Soňa Korčeková-ASO VENDING 30.4.2020 PDF
Dodatok č.3 k Zmluve o zabezpečení poskytovania služieb obyvateľstvu prevádzkovaním predajných automatov ASO VENDING s.r.o. 30.4.2020 PDF
Abonentná zmluva CWS-boco Slovensko,s.r.o. 29.4.2020 PDF
NÁJOMNÁ ZMLUVA č.2020/VZ/01 Leško Mikuláš 20.04.2020 PDF
KÚPNA ZMLUVA č.ZOOKE-2020/04/07 ZOO JH s.r.o. 30.4.2020 PDF
ZMLUVA č.1/2020 o nájme nebytových priestorov Ing. Alžbeta Szabó-PRENÁTO 5.5.2020 PDF
AZIN s.r.o. ZMLUVA č.2/2020 5.5.2020 PDF
ZMLUVA č.3/2020 Andrea Krupová 5.5.2020 PDF
ZMLUVA č.5/2020 o nájme nebytových priestorov Kveta Makulová 6.5.2020 PDF
ZMLUVA č.4/2020 Ing. Alžbeta Szabó-PRENÁTO 6.5.2020 PDF
ZMLUVA č. 6/2020 Eva Fabinyová-právny nástupca Jozef Fabíny 6.5.2020 PDF
DAROVACÍ SMLOUVA č.4/2020 Zoopark Chomutov, p.o. 4.5.2020 PDF
Kúpna zmluva 11/005/2020 ZOOLOGICKÁ ZÁHRADA Bratislava 6.5.2020 PDF
Zmluva č. 7 o nájme nebytových priestorov Gabriela Rusnáková 7.5.2020 PDF
DAROVACÍ SMLOUVA 4/2020 Chomutov ZOO PARK 4.5.2020 PDF
KÚPNA ZMLUVA 11/05/2020 ZOOLOGICKÁ ZÁHRADA BRATISLAVA 6.5.2020 PDF
ZMLUVA O DEPONÁCII ZVIERAT Zoologická a botanická zahrada města Plzně,p.o. 30.4.2020 PDF
ZMLUVA č.8/2020 o nájme nebytových a vonkajších priestorov MHRNG, s.r.o. 13.5.2020 PDF
Zmluva o nájme a poskytovaní služieb Konica Minolta Slovakia spol. s.r.o. 14.5.2020 PDF
DODATOK č.3 HOUR,spol. s.r.o. 15.5.2020 PDF
DODATOK č.7 HOUR, spol. s.r.o. 15.5.2020 PDF
DODATOK č.1/2020 TEPELNÉ HOSPODÁRSTVO spoločnosť s ručením obmedzeným Košice 19.5.2020 PDF
KÚPNA ZMLUVA č. ZOOKE-2020/05/09 Kostiv Sergei (private collection exotic animals ) Limpopo 25.5.2020 PDF
Dodatok č.3 k Zmluve č. 013/2010 Mati Ján 27.5.2020 PDF
Výmněnná smlouva č.V/3/2020 ZOOLOGICKÁ ZAHRADA A BOTANICKÝ PARK OSTRAVA 29.5.2020 PDF
DAROVACIA ZMLUVA Zoologická zahrada Jihlava p.o. 26.5.2020 PDF
Darovacia zmluva ZOO PARK BEAUVAL 27.5.2020 PDF
KÚPNA ZMLUVA č.ZOOKE-2020/06/10 Mačanga Maroš 3.6.2020 PDF
Zmluva o spolupráci Národný žrebčín Topolčianky, štátny podnik 11.6.2020 PDF
Zmluva o vzájomnej spolupráci Univerzita Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach, Prírodovedecká fakulta 11.6.2020 PDF
ZMLUVA O NÁJME OBJEKTU Dopravný podnik mesta Košice, akciová spoločnosť 11.6.2020 PDF
KÚPNA ZMLUVA Chladecký Boris 10.6.2020 PDF
RÁMCOVÁ DOHODA číslo RD 012/2020 R-METAL s.r.o. 18.6.2020 PDF
KÚPNA ZMLUVA č.ZOOKE-2020/06/11 Dávid Hančinský 24.6.2020 PDF
Dodatok č.01 k Zmluve o dodávke plynu Slovenský plynárenský priemysel a.s. 29.6.2020 PDF
DAROVACIA ZMLUVA MASSELER KLUB s.r.o. 28.6.2020 PDF
ZMLUVA č.9/2020 o nájme nebytových priestorov Produkcia DORAZ s.r.o. 26.6.2020 PDF
ZMLUVA O ODVOZE A NEŠKODNOM ODSTRÁNENÍ VEDĽAJŠÍCH ŽIVOČÍŠNYCH PRODUKTOV VAS s.r.o. 26.6.2020 PDF
Zmluva o výmene č.11/012/2020 ZOOLOGICKÁ ZÁHRADA Bratislava 6.7.2020 PDF
Zmluva o výmene Miskolci Városgazda Nonprofit Kft. 9.7.2020 PDF
ZMLUVA O DEPONÁCII ZVIERAT č.ZOO KE -2020/7 Nagyerdei Kulturpark Nonprofit Kft.-Zoo Debrecen 9.7.2020 PDF
Zmluva o deponácii zvierat Zoologická záhrada Spišská Nová Ves 10.7.2020 PDF
Darovacia zmluva ZOOPARC OVERLOON 9.7.2020 PDF
KÚPNA ZMLUVA č.ZOOKE-2020/07/12 Nowaczyk Aleksander ZOO-Farma 14.7.2020 PDF
ZMLUVA č.10/2020 Stanislav Makula 14.7.2020 PDF
DAROVACIA ZMLUVA MASSELER KLUB s.r.o. 15.7.2020 PDF
DAROVACIA ZMLUVA Kostiv Sergej (private collection exitic animals) Limpopo 16.7.2020 PDF
DODATOK k ZMLUVE Delikomat Slovensko,spol. s.r.o. 16.7.2020 PDF
ZMLUVA O VÝMENE ZVIERAT Jászberényi Állat és Növénykert 16.7.2020 PDF
ZMLUVA O REKLAME TEPELNÉ HOSPODÁRSTVO spoločnosť s ručením obmedzeným Košice 30.5.2020 PDF
Deponačná zmluva Budapest Zoo Botanical Garden 16.7.2020 PDF
Zmluva o výmene zvierat -ZOOKEč.12/12/2016-dodatok Nagyerdei Kulturpark Kft. 9.7.2020 PDF
HYCA s.r.o. Kúpna zmluva 18.5.2020 PDF
KÚPNA ZMLUVA č. ZOOKE -2020/07/13 Babér Zoltán 21.7.2020 PDF
Darovacia zmluva Fundacja Miejski Park Ogród Zoologiczny w Krakowie 21.7.2020 PDF
Darovacia zmluva ZOO Wroclaw 21.7.2020 PDF
DAROVACIA ZMLUVA Respect Slovakia,s.r.o. 30.6.2020 PDF
KÚPNA ZMLUVA č.ZOOKE-2020/07/14 Zbyněk Laube 29.7.2020 PDF
KÚPNA ZMLUVA č.2020/07/15 Ing. Benjamín Hlivka 29.7.2020 PDF
Dodatok k zmluve o poskytovaní verejných služieb SLovak Telekom a.s. 19.6.2020 PDF