Názov zmluvy Zmluvný partner Dátum zverejnenia
Dodatok č.2k zmluve č.012/2008 na zebezepčenie zneškodnenia /zhodonotenia odpadu ENVI-TRADE spol s.r.o. 1.1.2019 PDF
KÚPNA ZMLUVA č.ZOOKE-2019/01/02 Koligyerová Monika 21.1.2019 PDF
Darovací smlouva č.3/DZ/19 Zoologická a botanická zahrada města Plzně pŕíspévková organizace 23.1.2019 PDF
Darovacia zmluva Javorík Peter 25.1.2019 PDF
Dodatok č.1 k podnájomnej zmluve č.003/BP/2017 Čičmancová Alena 28.1.2019 PDF
PODNÁJOMNÁ ZMLUVA č. 002/BP/2019 o podnájme bytových priestorov Randušková Bibiana 29.1.2019 PDF
Dodatok č.2 K ZMLUVE č.006/BP/2015 o nájme bytových priestorov Zamborský Martin 29.1.2019 PDF
Zamestnávateľská zmluva C-doplnkové dôchodkové poistenie AXA d.d.d,a.s. 30.1.2019 PDF
Kúpna zmluva č.ZOOKE-2019/02/03 FARMA WENET BROUMOV z.s. 5.2.2019 PDF
Kúpna zmluva č.ZOOKE-2019/02/04 FARMA WENET BROUMOV z.s. 11.2.2019 PDF
Darovacia zmluva Hajdučeková Henrieta 11.2.2019 PDF
Delivery note Tierpark Berlin 13.2.2019 PDF
Darovacia zmluva ZOO Liberec 14.2.2019 PDF
Deponačná zmluva Pavel Michal 15.2.2019 PDF
Kúpna zmluva č.ZOOKE-2019/02/05 Koligyerová Monika 15.2.2019 PDF
DOHODA č.19/41/010/141 Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny,Košice 18.2.2019 PDF
ZMLUVA O OTVORENEJ VÝMENE ZVIERAT  La ferme aux Crocodiles 20.2.2019 PDF
Dodatok č.1  ku zmluve  ASANÁCIA,s.r.o. 22.2.2019 PDF
Dodatok č.2 K PODNÁJOMNEJ ZMLUVE č.001/BP/2018 Rabatinová Gabriela 26.2.2019 PDF
Kúpna zmluva č.ZOOKE-2019/02/07 MVDr. Miroslava Friedman,Ph.D. 27.2.2019 PDF
Kúpna zmluva č.ZOOKE-2019/02/06 Vrhač Jaroslav 28.2.2019 PDF
DAROVACÍ ZMLOUVA Zoologicka zahrada hl. m. Prahy 1.3.2019 PDF
DAROVACÍ ZMLOUVA Zoologicka zahrada hl. m. Prahy 1.3.2019 PDF
Potvrdenie o darovaní MUSEUM NATIONAL d_HISTOIRE NATURELLE 1.3.2019 PDF
Komisionrska zmluva č. KOM/04/2019 Ivana Kohoutová 5.3.2019 PDF
KOLEKTÍVNA ZMLUVA Základná organizácia Odborového zväzu v ZOO Košice 5.3.2019 PDF
DODATOK č.19 MESTO KOŠICE 8.3.2019 PDF
Kúpna zmluva č.ZOOKE-2019/03/08 Ing. Zuzana Köverová 8.3.2019 PDF
RÁMCOVÁ DOHODA č.RD/001/2019 Eurohas Consuting s.r.o. 8.3.2019 PDF
Kúpna zmluva č.ZOOKE-2019/03/09 František Tabačko 14.3.2019 PDF
DOHODA O UKONČENÍ DEPONÁCIE ZVIERAT Stredisko sociálnej pomoci mesta Košice 18.3.2019 PDF
RÁMCOVÁ DOHODA č.RD/002/2019 Rybárstvo S&B s.r.o. 20.3.2019 PDF
Zmluva o poskytovaní služieb komplexnej veterinárnej starostlivosti MVDr. Skalický Juraj 26.3.2019 PDF
ZMLUVA č.1/2019 o nájme nebytových a vonkajších priestorov MHRNG,s.r.o. 28.3.2019 PDF
ZMLUVA O DEPONÁCII ZVIERAT Tierpark Neuunster e.V. 28.3.2019 PDF
Dodatok č.1 k zamestnávateľskej zmluve č.100004510 STABILITA, d.d.s.,a.s. 1.4.2019 PDF
DAROVACÍ SMLOUVA Zoologicka zahrada Jihlava,příspěvková organizace 1.4.2019 PDF
Kúpna zmluva č.ZOOKE-2019/04/10 Nowaczyk Aleksnder ZOO-FARMA 1.4.2019 PDF
ZMLUVA O VÝMENE ZVIERAT Zoologická záhrada Spišská Nová Ves 1.4.2019 PDF
ZMLUVA č. 5/2019 Andrea Krúpová 2.4.2019 PDF
Zmluva č. 2/2019 AZIN s.r.o 2.4.2019 PDF
Zmluva č. 3/2019 Szabó - Prenáto 2.4.2019 PDF
ZMLUVA č.93/2019 o vykonávaní odborných a laboratórnych vyšetrení a expertíz Regionálny úrad verejného zdravotníctva so sídlom v Košiciach, Ipeľská 1, 040 11 Košice 2.4.2019 PDF
MEMORANDUM O SPOLUPRÁCI Univerzita Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach Šrobárova č.2,041 80 Košice 10.4.2019 PDF
Zmluva o spolupráci č.026/2019 KOŠICE-Turizmus Hlavná 59, 040 01 Košice 10.4.2019 PDF
ZMLUVA O DEPONÁCII ZVIERAT Zoologická a botanická zahrada města Plzně,p.o. Pod Vinicemi,301 16 Plzeň,ČR 28.3.2019 PDF
RÁMCOVÁ DOHODA číslo RD/005/2019 MIKROP Slovensko s.r.o. Priemyselná 5, 917 01 Trnava 10.4.2019 PDF
ZMLUVA č.8/2018 o nájme nebytových priestorov Gabriela Rusnáková Drienovec č.256,044 01 Drienovec 10.4.2019 PDF
KÚPNA ZMLUVA č. ZOOKE-2019/04/13 Mesto Stropkov Hlavná 38/2,091 01 Stropkov 15.4.2019 PDF
RÁMCOVÁ DOHODA číslo RD/006/2019 BAT ANDRLE s.r.o. Sehnoutkova 13, 503 04 Černožice ČR 15.4.2019 PDF
Zmluva o poskytovaní praktického vyučovania Stredná odborná škola poľnohospodárstva a služieb na vidieku Predmestská 82, 010 01 Žilina 18.4.2019 PDF
Zmluva o nájme reklamnej plochy typu Billboard Bytový podnik mesta Košice,s.r.o. Južné nábrežie č.13,042 019 Košice 18.4.2019 PDF
RÁMCOVÁ DOHODA čísla RD/007/2019 De Heus a.s. Marefy 144 685 01 Bučovice ČR 18.4.2019 PDF
ZMLUVA č.9/2019 o nájme nebytových priestorov Eva Fabinyová -právny nástupca Jozef Fabiny Dvorkinova 16 040 22 Košice 10.4.2019 PDF
ZMLUVA č.7/2019 o nájme nebytových priestorov Simona Miklušičáková Varšavská 15 040 13 Košice 8.4.2019 PDF
ZMLUVA č.4/2019 o nájme nebytových priestorov Kveta Makulová Gagarinovo nám. 9, 040 01 Košice 2.4.2019 PDF
KÚPNA ZMLUVA č.ZOOKE-2019/04/11 Gregor Kuffa Zochová 53 060 01 Kežmarok 5.4.2019 PDF
Dodatok č.1 k zamestnávateľskej zmluve č.109006204 AXA d.d.s.,a.s. Kolárska 6 811 06 Bratislava 5.4.2019 PDF
KÚPNA ZMLUVA č.ZOOKE-2019/04/12 Mária Rabadová 8.4.2019 PDF
Komisionárska zmluva č.KOM/05/2019 Zuzana Radačiová Mikovínyho 29/59 040 11 Košice 8.4.2019 PDF
DOXX-Stravné lístky,spol. s.r.o. Kálov 356 01001 Žilina Kúpna zmluva č.Z201912125 12.4.2019 PDF
ZMLUVA č.6/2019 o nájme nebytových priestorov Zuzana Radačiová Mikovínyho 29/59 Košice 8.4.2019 PDF
RÁMCOVÁ DOHODA číslo RD/004/2019 Mikrop Slovensko,s.r.o. Priemysekná 5 917 01 Trnava 8.4.2019 PDF
KÚPNA ZMLUVA č.ZOOKE-2019/01/01 Andrej Čopík SNP 1001/77 067 81 Belá nad Cirochou 24.1.2019 PDF
RÁMCOVÁ ZMLUVA NA POSKYTOVANIE SLUŽBY RD/003/2019 Dušan Kolesár-DUKOS Opatovská 46 040 01 Košice 3.4.2019 PDF
ZMLUVA O VÝMENE ZVIERAT Grandina Zoologica Tirgu-Mures Str. Verii,Nr.57,540 080 Tirgu-Mures Romania 4.4.2019 PDF
PODNÁJOMNÁ zmluva č.001/BP/2019 o podnájme bytových priestorov Alena Čičmancová 28.1.2019 PDF
ZMLUVA č.10/2019 o nájme nebytových priestorov Karin Šoltésová 29.4.2019 PDF
DAROVACIA ZMLUVA č.18/2018 U.S. Steel Košice,s.r.o. 29.4.2019 PDF
KÚPNA ZMLUVA č.ZOOKE-2019/04/14 Mesto Stropkov Hlavná 38/2 09101 Stropkov 29.4.2019 PDF
Zmluva o spolupráci Bc. Michal Šimko - Ghost riders 6.5.2019 PDF
Dodatok č.5 k zmluve č.12/2010 o nájme nebytových priestorov Mgr. Ivan Staš 16.4.2019 PDF
Zmluva o realizácii podujatia CASSOFIN,a.s., divízia CK JUVENTOUR 3.5.2019 PDF
KÚPNA ZMLUVA č.ZOOKE-2019/04/11 Kuffa Gregor 5.4.2019 PDF
KÚPNA ZMLUVA č.ZOOKE-2019/05/15 Babér Zoltán 14.5.2019 PDF
ZMLUVA č.11/2019 o nájme nebytových priestorov Ing. Alžbeta Szabó-PRENÁTO 14.5.2019 PDF
Darovacia zmluva TIERGARTEN SCHONBRUNN 23.5.2019 PDF
RÁMCOVÁ DOHODA číslo RD/008/2019 Ryby Žilina,spol.s.r.o. 23.5.2019 PDF
Darovacia zmluva Alena Čičmancová 24.5.2019 PDF
DAROVACIA ZMLUVA Technická univerzita v Košiciach, Letecká fakulta 24.5.2019 PDF
ZMLUVA č.13/2019 o nájme nebytových priestorov Radáčiová Zuzana 30.5.2019 PDF
ZMLUVA č.12/2019 o nájme nebytových priestorov Makula Stanislav 30.5.2019 PDF
Dodatok č.1 k ZMLUVE č.28/2015 A P S ,s.r.o. 30.5.2019 PDF
Dodatok č.1/1k zmluve č.016/2014 Bikár Alexander 30.5.2019 PDF
ZMLUVA O REKLAME TEPELNÉ HOSPODÁRSTVO spoločnosť s ručením obmedzeným Košice 27.5.2019 PDF
ZMLUVA O SPOLUPRÁCI BEPON Retail SK s.r.o. 28.5.2019 PDF
Deponačná zmluva Budapest Zoo & Botanical Garden 28.5.2019 PDF
Darovacia zmluva Babér Zoltán 20.5,2019 PDF
Dodatok č.1 K zmluve č.24/2015 o nájme nebytových priestorov A P S,s.r.o. 30.5.2019 PDF
DODATOK č.1 k Zmluve č.1024/2017/SO KOSIT a.s. 10.6.2019 PDF
Dodatok č.1 k Nájomnej zmluve Mesto Košice 5.6.2019 PDF
DODATOK č.22 MESTO KOŠICE 12.6.2019 PDF
ZMLUVA O OTVORENEJ VÝMENE ZVIERAT č.19/06/2019 Zoologická záhrada Spišská Nová Ves 19.6.2019 PDF
Darovacia zmluva Zoologická záhrada Spišská Nová Ves 19.6.2019 PDF
Dohoda o ukončení Rámcovej dohody Ryba Žilina s.r.o. 27.6.2019 PDF
Dodatok č.3 WEST MEDIA,s.r.o. 2.7.2019 PDF
KÚPNA ZMLUVA č.ZOOKE-2019/07/17 Sanislo Dominik 10.7.2019 PDF
Dodatok č.2 k Zmluve o nájme bytu NZ/470/2015 Bytový podnik mesta Košice 4.7.2019 PDF
Dodatok č.1 K PODNÁJOMNEJ ZMLUVE č.002/BP/2018 o podnájme nebytových priestorov Murňák Eduard 10.7.2019 PDF
ZMLUVA č.ZOO KE 10/07/2019 O DEPONÁCII ZVIERAT Tatry mountain resorts,a.s. 10.7.2019 PDF
KÚPNA ZMLUVA č.ZOOKE-2019/07/18 Tatry mountain resorts ,a.s, 11.7.2019 PDF
Darovacia zmluva Mary Kay (Czech Republic), s.r.o 1.8.2019 PDF
Zmluva o otvorenej výmene zvierat Zoologická záhrada Ústi nad Labem 19.7.2019 PDF
Darovací smlouva ZOO Dvur Králové 9.7.2019 PDF
Smlouva - Transport zvířete ZOO Dvur Králové nad Labem 9.7.2019 PDF
Zmluva o spolupráci Peter Džodla 23.7.2019 PDF
Zmluva o reklame 142/2019 MARK MEDIA s.r.o. 26.7.2019 PDF
Zmluva o reklame 143/2019 MARK MEDIA s.r.o. 26.7.2019 PDF
Zmluva o reklame 155/2019 MARK MEDIA s.r.o. 26.7.2019 PDF
Zmluva o reklame 156/2019 MARK MEDIA s.r.o. 26.7.2019 PDF
DODATOK č.20 Mesto Košice 11.7.2019 PDF
Zmluva o užívaní zariadenia Poscom s.r.o. Štefánikova 118 949 01 Nitra 26.6.2019 PDF
KÚPNA ZMLUVA č.ZOOKE-2019/08/19 Tabačko František 15.8.2019 PDF
Zmluva o poskytnutí Palubnej jednotky v Režime predplateného mýta Sky Toll,a.s. 8.8.2019 PDF
Zmluva o užívaní vymedzených úsekov úsekov ciest v Režime predplateného mýta NÁRODNÁ DIAĽNIČNÁ SPOLOČNOSŤ a.s. 8.8.2019 PDF
DODATOK č.1 IRES M+R s.r.o. 6.5.2019 PDF
Darovacia zmluva NATURA SERVIS s.r.o 22.8.2019 PDF
Darovacia zmluva ZOO Dvur Králové a.s 14.8.2019 PDF
DODATOK č.1/2019 TEPELNÉ HOSPODÁRSTVO spoločnosť s ručením obmedzeným Košice 30.8.2019 PDF
RÁMCOVÁ DOHODA NA DODANIE TOVARU RD 010/2019 D&D -Ing. Tomáš Dzurňak 5.9.2019 PDF
ZMLUVA č.14/2019 Ivana Hálková 6.9.2019 PDF
RÁMCOVÁ DOHODA NA DODANIE TOVARU RD 009/2019 D&D Ing. Tomáš Dzurňák 5.9.2019 PDF
ZMLUVA O DIELO GEOVRT s.r.o 5.8.2019 PDF
ZMLUVA O SPOLUPRÁCI Džodla Peter 10.9.2019 PDF
ZMLUVA o zabezpečovaní poskytovania služieb obyvateľstvu prevádzkovaním predajných automatov Delikomat Slovensko, spol. s.r.o. 13.9.2019 PDF
KÚPNA ZMLUVA č.ZOOKE-2019/09/20 Lesopoľnohospodársky majetok Ulič 13.9.2019 PDF
Darovacia zmluva Smutný Peter 13.9.2019 PDF
DODATOK č.6 HOUR,spol. s.r.o. M.R. Štefánika 836/33 010 01 Žilina 12.9.2019 PDF
Dodatok č. 1 k zmluve č. 11 Ing. Alžbeta Szabó - PRENÁTO 20.9.2019 PDF
Dodatok č. 1 k zmluve č. 3 Ing. Alžbeta Szabó - PRENÁTO 20.9.2019 PDF
Dodatok č. 1 k zmluve č. 2 AZIN s.r.o 20.9.2019 PDF
Dodatok č. 1 k zmluve č. 5 Andrea Krúpová 20.9.2019 PDF
DODATOK K ZMLUVE Konica Minolta Slovakia spol. s.r.o. 30.9.2019 PDF
ZMLUVA O DEPONÁCII ZVIERAT č.ZOOKE -2019/10/03 Parc ZOO du Reynou 30.9.2019 PDF
KÚPNA ZMLUVA č.ZOOKE-2019/21 Antoňák Michaela 30.9.2019 PDF
ZMLUVA O SPOLUPRÁCI Neformálna skupina EcoKemp 30.9.2019 PDF
Kúpna ZMLUVA č.ZOOKE-2019/010/22 Jiří Bartúněk 8.10.2019 PDF
Dodatok č.2 k zmluve č.28/2015 o nájme nebytových priestorov APS ,s.r.o. 12.6.2019 PDF
Darovacia zmluva Nižník Štefan 15.10.2019 PDF
Dodatok č.10 k zmluve č.2013002729 Mesto Košice 2.10.2019 PDF
KÚPNA ZMLUVA č.ZOOKE-2019/10/23 DOMOVINA,n.o. 18.10.2019 PDF
Darovacia zmluva Fundacja Miejski Park i Ogród Zoologiczny w Krakowie 16.10.2019 PDF
ZMLUVA O VÝMENE ZVIERAT Fundacja Miejski Park i Ogród Zoologiczny w Krakowie 17.10.2019 PDF
Kúpna zmluva č.Z201930833 Z UEZ s.r.o. 17.10.2019 PDF
Smlouva o darování zvířetě Zoo Brno a stanice zájmových činností, příspěvková organizace 10.10.2019 PDF
DAROVACÍ SMLOUVA ZOO DVUR KRÁLOVÉ a.s. 8.10.2019 PDF
Dodatek č.1 k deponační smlouvě 16/2014 Jihočeská zoologická zahrada Hluboká nad Vltavou 23.10.2019 PDF
DEPONAČNÍ SMLOUVA č.DD/43/2019 ZOOLOGICKÁ ZAHRADA A BOTANICKÝ PARK OSTRAVA 23.10.2019 PDF
Darovacia zmluva DierenPark Amersfoort 24.10.2019 PDF
RÁMCOVÁ DOHODA číslo RD/011/2019 VERICOM s.r.o. 25.10.2019 PDF
RÁMCOVÁ DOHODA RD/011/2019 VERICOM s.r.o. 25.10.2019 PDF
DAROVACIA ZMLUVA o poskytnutí finančných prostriedkov BEPON Retail SK s.r.o. 5.11.2019 PDF
DODATOK č.1 K ZMLUVE O DIELO ENCOTECH s.r.o. 29.7.2019 PDF
Darovacia zmluva ZOO LA PALMYRE 23.10.2019 PDF
NÁJOMNÁ ZMLUVA č.2019/VZ/01 Hanušovská Beáta,rod. Človečková 5.11.2019 PDF
ZMLUVA O VÝMENE ZVIERAT Szegedi Vadaspark Nonprofit Kft. 12.11.2019 PDF
KÚPNA ZMLUVA č.ZOOKE-2019/11/26 Szegedi Vadaspark Nonprofit Kft. 12.11.2019 PDF
KÚPNA ZMLUVA č.ZOOKE-2019/11/25 Veprik Róbert 12.11.2019 PDF
DAROVACIA ZMLUVA Chyla Michal 12.11.2019 PDF
DAROVACIA ZMLUVA Chyla Michal 12.11.2019 PDF
KÚPNA ZMLUVA č.ZOOKE-2019/11/27 Ing. Lenka Kovaľová 18.11.2019 PDF
Dodatok č.1 K Zmluve o poskytnutí služieb Project Consulting Cassovia s.r.o. 30.8.2019 PDF
RÁMCOVÁ DOHODA číslo RD/012/2019 J.TRANS TRADE s.r.o. 21.11.2019 PDF
Komisionářská smlouva č.20190011 Wander Book s.r.o. 12.11.2019 PDF
Zmluva o poskytovaní poradenských a konzultačných služieb RNDr. Dana Holečková 18.11.2019 PDF
KÚPNA ZMLUVA č.ZOOKE-2019/12/28 Ing. Kovaľová Lenka 2.12.2019 PDF
KÚPNA ZMLUVA č.ZOOKE-2019/12/30 Jozef Marenčin 3.12.2019 PDF
KÚPNA ZMLUVA č.ZOOKE-2019/12/29 Sebastian Leczynski 3.12.2019 PDF
DODATOK č.2 IRES M+R s.r.o. 10.5.2019 PDF
DEPONAČNÁ ZMLUVA č.74/2019 Zoologická záhrada Spišská Nová Ves 20.12.2019 PDF
DAROVACIA ZMLUVA SWEP Slovakia s.r.o. 10.12.2019 PDF
Darovacia zmluva Smrčo Pavol 10.12.2019 PDF
Darovacia zmluva ZOO Brno 20.12.2019 PDF
Dodatok č.1 k Zmluve o podnájme pozemku zo dňa 05.05.2009 O2 Slovakia s.r.o. 18.12.2019 PDF
KÚPNA ZMLUVA č.ZOOKE-2019/12/30 PT. Bunga Wangsa Sedjati 2.12.2019 PDF
DAROVACIA ZMLUVA PT. Bunga Wangsa Sedjati 2.12.2019 PDF
Zmluva o dielo DIG 19.1.2019 PDF
RÁMCOVÁ ZMLUVA RD/013/2019 KOBAKSTAV s.r.o. 31.12.2019 PDF