Názov zmluvy Zmluvný partner Dátum zverejnenia
Komisionárska zmluva č.KOM/03/2016 JES SK, s.r.o. 2.1.2016 670PDF
Komisionárska zmluva č.KOM/08/2016 RNDr. Holečková Dana 2.1.2016 671PDF
Komisionárska zmluva č.KOM/06/2016 Dojčák Róbert 4.1.2016 672PDF
Komisionárska zmluva č.KOM/07/2016 AMADEA s.r.o. 4.1.2016 673PDF
Komisionárska zmluva č.KOM/01/2016 Císař Stanislav 4.1.2016 674PDF
Komisionárska zmluva č.KOM/05/2016 OLYMPTOY-SK, s.r.o. 4.1.2016 675PDF
KÚPNA ZMLUVA č.ZOOKE-2016/01/01 Karafa Ivan 11.1.2016 676PDF
Komisionárska zmluva č.KOM/02/2016 Jenčo Martin 11.1.2016 677PDF
Komisionárska zmluva č.KOM/04/2016 ELGEO-RNDr. Milan Blaha 12.1.2016 678PDF
KÚPNA ZMLUVA č.ZOOKE-2016/01/02 Kalináč Imrich 14.1.2016 679PDF
Darovacia zmluva MVDr. Mária Matisková 14.1.2016 680PDF
KÚPNA ZMLUVA č.ZOOKE-2016/01/02 FALCO Engler Ľubomír 19.1.2016 681PDF
Rámcová dohoda číslo RD/01/2016 BAT Andrle s.r.o. 23.1.2016 682PDF
Zmluva o poskytovaní verejných služieb O2 Slovakia, s.r.o. 25.1.2016 683PDF
Zmluva o poskytovaní verejných služieb O2 Slovakia, s.r.o. 25.1.2016 684PDF
Zmluva o pripojení žiadateľa o pripojenie do distribučnej sústavy Východoslovenská distribučná a.s. 27.1.2016 685PDF
KÚPNA ZMLUVA č.ZOOKE-2016/02/06 Peter Baran 29.1.2016 686PDF
ZMLUVA O PREPRAVE ZVIERAT INTERZOO Service & Logistik GmbH 29.1.2016 687PDF
DODATOK č.1 ku KZ  ZOO OZ-ZOOKE 29.1.2016 688PDF
KÚPNA ZMLUVA č.ZOOKE-2016/01/05 Eugen Huťka 1.2.2016 689PDF
KÚPNA ZMLUVA č.ZOOKE-2016/01/04 Animal Breeding Center 1.2.2016 690PDF
Potvrdenie o darovaní Bereich Tiergarten Bernburg 2.2.2016 691PDF
Rámcová dohoda číslo RD/02/2016 Ryba Košice spol. s.r.o. 5.2.2016 692PDF
Darovacia zmluva Tierpark Norfhorn 8.2.2016 693PDF
Rámcová dohoda číslo RD/03/2016 TOMCAT PLUS, spol. s.r.o. 9.2.2016 694PDF
KÚPNA ZMLUVA č.ZOOKE-2016/02/07 Jelinský Stanislav 10.2.2016 695PDF
ZMLUVA O ODVOZE A NEŚKODNOM ODSTRÁNENÍ VEDĽAJŠÍCH ŽIVOČÍŠNYCH PRODUKTOV č.OST/01/2016 ASANÁCIA, s.r.o. 15.2.2016 696PDF
DODATOK č.13 MESTO KOŠICE 18.2.2016 697PDF
KÚPNA ZMLUVA č.ZOOKE-2016/02/08 Keľo a synovia s.r.o. 22.2.2016 698PDF
KÚPNA ZMLUVA č.ZOOKE-2016/02/09 Balog Martin 23.2.2016 699PDF
KÚPNA ZMLUVA č.ZOOKE-2016/02/10 LTD s.r.o. 25.2.2016 700PDF
KÚPNA ZMLUVA č.ZOOKE-2016/03/11 Marta Janeková SHR 29.2.2016 701PDF
ZMLUVA č.88/2016 Regionálny úrad verejného zdravotníctva so sídlom v Košiciach 29.2.2016 703PDF
Dodatok č.1 ku Kúpnej zmluve č.ZOOKE-2015/10/16 zo dňa 29.10.2015 Budaj Róbert 29.2.2016 704PDF
ZMLUVA O VÝMENE č.ZOO KE VYM/2016/03/01 Základná škola Postupimska 37 1.3.2016 705PDF
Darovací list Skanes Djurpark 1.3.2016 706PDF
KÚPNA ZMLUVA č.ZOOKE-2016/03/12 Ing. Pastorek Patrik 1.3.2016 707PDF
RÁMCOVÁ DOHODA NA DODANIE TOVARU RD/06/2016 D&D-Ing. Tomáš Dzurňák 1.3.2016 708PDF
Dodatok č.1 ENVI-TRADE spol. s r.o.,Košice 1.3.2016 709PDF
Dodatok č.1 ku kúpnej zmluve zo dňa 28.12.2015 TEPELNÉ HOSPODÁRSTVO  spoločnosť s ručením obmedzeným Košice 2.3.2016 710PDF
Dodatok č.1 ku kúpnej zmluve zo dňa 28.12.2015 TEPELNÉ HOSPODÁRSTVO  spoločnosť s ručením obmedzeným Košice 2.3.2016 711PDF
Rámcová dohoda číslo RD/05/2016 LABAŠ s.r.o. 3.3.2016 712PDF
KÚPNA ZMLUVA č.ZOOKE-2016/03/13 Animal Breeding Center 7.3.2016 713PDF
Zmluva o výmene zvierat číslo 11/04/2016 ZOOLOGICKÁ ZÁHRADA Bratislava 7.3.2016 714PDF
Zmluva o výmene zvierat číslo 11/005/2016 ZOOLOGICKÁ ZÁHRADA Bratislava 7.3.2016 715PDF
Rámcová zmluva o poskytnutí osobitných podmienok pri poskytovaní elektronických komunikačných služieb O2 Slovakia, s.r.o. 8.3.2016 716PDF
Rámcová dohoda číslo RD/08/2016 De Heus a.s. 8.3.2016 717PDF
DAROVACÍ SMLOUVA Zoologická zahrada Jihlava 14.3.2016 718PDF
Komisionárska zmluva Peter Roman p&r produkčná 14.3.2016 719PDF
ZMLUVA O DIELO KESON spol. s.r.o. Košice 15.3.2016 720PDF
Zmluva o komisionálnom predaji číslo 40/2016 Viera Rajnáková-MARION 16.3.2016 721PDF
ZMLUVA č.1/2016 o nájme nebytových priestorov Balčíková Andrea 21.3.2016 722PDF
ZMLUVA č.2/2016 o nájme nebytových priestorov Fabinyová Eva 21.3.2016 723PDF
ZMLUVA č.3/2016 o nájme nebytových priestorov Ing.Alžbeta Szabó-PRENÁTO 23.3.2016 724PDF
ZMLUVA č.5/2016 o nájme nebytových priestorov Rusnáková Gabriela 23.3.2016 726PDF
ZMLUVA č.6/2016 o nájme nebytových priestorov Makulová Kveta 23.3.2016 727PDF
ZMLUVA č.7/2016 o nájme nebytových priestorov Makula Stanislav 23.3.2016 728PDF
ZMLUVA č.8/2016 o nájme nebytových priestorov Ing.Alžbeta Szabó-PRENÁTO 23.3.2016 729PDF
Dodatok č.1 k kúpnej zmluve č. ZOO KE 2015/09/13 Obchod s trofejemi Vladimír Čech 29.3.2016 730PDF
Dodatok č.1 k kúpnej zmluve o dielo zo dňa 7.9.2015 Obchod s trofejemi Vladimír Čech 29.3.2016 731PDF
Deponační smlouva č.D/10/2016 ZOOLOGICKÁ ZAHRADA OSTRAVA příspěvková organizace 30.3.2016 732PDF
Nájomná zmluva č.NZ/414/2016 Mesto Košice 30.3.2016 733PDF
Komisionárska zmluva BE HAPPY SLOVAKIA s.r.o. 31.3.2016 734PDF
ZMLUVA O SPOLUPRÁCI BUSHMAN Slovakia s.r.o. 31.3.2016 735PDF
ZMLUVA O VÝMENE ZVIERAT vd Feesten s Breedind Farm 31.3.2016 736PDF
APS,s.r.o. Zmluva o dielo č.1/2016 5.4.2016 737PDF
APS,s.r.o. Zmluva o dielo č.2/2016 5.4.2016 738PDF
RIGAS NACIONALAIS ZOOLOGISKAIS  DARZ DOHODA O DAROVANÍ ZVIERAT 6.4.2016 739PDF
ZOOLOGICKÁ ZAHRADA OLOMOUC Darovací smlouva 4.4.2016 740PDF
Tibor Čorba-TIBOREX ZMLUVA č.9/2016 o nájme nebytových priestorov 11.4.2016 741PDF
AXA ASSISTANCE cestovné poistenie 12.4.2016 742PDF
MESTO KOŠICE DODATOK č.14 14.4.2016 743PDF
DÔVERA zdravotná poisťovňa a.s. Zmluva o elektronickej komunikácii a poskytovaní iných elektronických služieb 19.4.2016 744PDF
Konica Minolta spol. s.r.o. Servisná a materiálová zmluva 20.4.2016 745PDF
Rámcová dohoda číslo RD/10/2016 BAT Andrle s.r.o. 20.4.2016 746PDF
ZMLUVA č.10/2016 o nájme nebytových a vonkajšich priestorov MHRNG, s.r.o. 20.4.2016 747PDF
Dodatok č.2k zmluve č.12/2010 Mgr. Staš Ivan 21.4.2016 748PDF
ZMLUVA č.12/2016 o nájme nebytových priestorov Remeselník Stanislav 21.4.2016 749PDF
Dodatok k č.1 k Zmluve o zabezpečení poskytovania služieb obyvateľstvu prevádzkovaním predajných automatov zo dňa 20.03.2012 Soňa Korčeková -ASO VENDING 21.4.2016 750PDF
ZMLUVA č.11/2016 o nájme nebytových priestorov Miklušičáková Simona 22.4.2016 751PDF
Rámcová dohoda číslo RD/11/2016 Lukáš Rozhon 25.4.2016 752PDF
ZMLUVA O NÁJME A POSKYTOVANIÍ SLUŹIEB Konica Minolta Slovakia spol. s.r.o. 26.4.2016 753PDF
DAROVACIA ZMLUVA č.12/2016 U.S. Steel Košice, s.r.o. 27.4.2016 754PDF
Deponační smlouva ZOOLOGICKÁ ZAHRADA OSTRAVA 28.4.2016 755PDF
Dodatok č.1 k zmluve č.7/2016 o nájme nebytových priestorov Makula Stanislav 29.4.2016 756PDF
ZMLUVA č.13/2016 o nájme nebytových priestorov Hefaistos s.r.o. 29.4.2016 757PDF
ZMLUVA č.14/2016 o nájme nebytových priestorov Čičmancová Alena 29.4.2016 758PDF
Dohoda o poskytovaní poradenských služieb Ing. Jozef Legény 1.5.2016 759PDF
Zmluva o bežnom účte Prima banka Slovensko, a.s. 4.5.2016 760PDF
Deponačná zmluva 08/2016 Zoo Brno a stanice zájmových činností, příspěvková organizace 6.5.2016 761PDF
ZMLUVA O POSKYTOVANÍ SLUŽIEB Konica Minolta Slovakia spol. s.r.o. 6.5.2016 762PDF
ZMLUVA č.ZOO KE 2016/05/09 O DEPONÁCII ZVIERAT Zoologická záhrada Bratislava 10.5.2016 763PDF
Zmluva o spolupráci pri podpore podujatia KOŠICE-Turizmus 10.5.2016 764PDF
KÚPNA ZMLUVA č.ZOOKE-2016/05/15 Varga Lukáš 17.5.2016 765PDF
KÚPNA ZMLUVA č.ZOOKE-2016/05/14 Stredná odborná škola lesnícka Banská Štiavnica 17.5.2016 766PDF
Zmluva o dielo č.R. 57/2016 IVeS,organizácia pre informatiku verejnej správy 18.5.2016 767PDF
Rámcová dohoda číslo RD/12/2016 BAT Andrle s.r.o. 19.5.2016 768PDF
ZMLUVA O VÝMENE ZVIERAT č.VYM-2016/05/20 Zoologická záhrada Spišská Nová Ves 20.5.2016 769PDF
KÚPNA ZMLUVA č.ZOOKE-2016/05/16 Nimas Pavol 20.5.2016 770PDF
ZMLUVA O DIELO č.P1-01/2016 Peter Klema AQUA-mix 23.5.2016 771PDF
ZMLUVA O DIELO č.P1-02/2016 RGR Slovakia s.r.o. 23.5.2016 772PDF
ZMLUVA O DIELO č.P1-03/2016 MPROKS-art s.r.o. 23.5.2016 773PDF
KÚPNA ZMLUVA č.ZOOKE-2016/05/17 Róbert Budaj 30.5.2016 774PDF
ZMLUVA číslo S/01/2016 o poskytnutí služby OZ Sokoliarska skupina sv. Bavona 31.5.2016 775PDF
Dodatok k deponačnej zmluve č.11/005/2016 ZOOLOGICKÁ ZÁHRADA BRATISLAVA 31.5.2016 776PDF
Zmluva o nájme plochy pre reklamu TEPELNÉ HOSPODÁRSTVO spoločnosť s ručením obmedzeným Košice 31.5.2016 777PDF
ZMLUVA O SPOLUPRÁCI Bc. Michal Šimko - Ghost riders 1.6.2016 778PDF
Dodatok č.1 k zmluve č.10/2016 o nájme nebytových a vonkajších priestorov MHRNG, s.r.o. 1.6.2016 779PDF
PRÍKAZNÁ ZMLUVA Mesto Košice 2.6.2016 780PDF
DODATOK č.15 Mesto Košice 7.6.2016 781PDF
KÚPNA ZMLUVA č.ZOOKE-2016/05/14 Klima Tomáš 13.6.2016 782PDF
Dodatok č.7 k zmluve č.1345/2008 o zverení majetku mesta do správy zo dňa 22.12.2008 Mesto Košice 13.6.2016 783PDF
Dodatok č.3 k zmluve č.2013002729 o zverení majetku mesta do správy zo dňa 09.12.2013 Mesto Košice 13.6.2016 784PDF
Dodatok č.1 k zmluve č.2013001210 o zverení majetku mesta do správy zo dňa 30.05.2013 Mesto Košice 14.6.2016 785PDF
ZMLUVA č ZOO KE 2016/06/16 Zoologická záhrada Spišská Nová Ves 16.6.2016 786PDF
KÚPNA ZMLUVA č.ZOOKE-2016/06/18 Vavračka Miroslav 16.6.2016 787PDF
KÚPNA ZMLUVA č.ZOOKE-2016/06/19 Kornaičik Milan 22.6.2016 788PDF
ZMLUVA č.15/2016 o nájme nebytových a verejných priestorov Ing. Patrícia Červená 22.6.2016 789PDF
ZMLUVA č.115124 08U06 Enviromentálny fond 24.6.2016 790PDF
Darovacia zmluva Ing. Andrea Szabóová,PhD. 27.6.2016 791PDF
Dodatok č.1 k zmluve č.14/2016 Čičmancová Alena 29.6.2016 792PDF
Dodatok k deponačnej zmluve č.11/005/2016 ZOOLOGICKÁ ZÁHRADA BRATISLAVA 30.6.2016 793PDF
SMLOUVA-TRANSPORT ZVÍŘETE ZOO Dvur Králové a.s. 8.7.2016 794PDF
KÚPNA ZMLUVA č.ZOOKE-2016/07/20 Tatry mountain resorts, a.s. 11.7.2016 795PDF
ZMLUVA č.ZOO KE 2016/07/08 O DEPONÁCII ZVIERAT Tatry mountain resorts, a.s. 11.7.2016 796PDF
ZMLUVA O SPOLUPRÁCI Tatry mountain resorts, a.s. 13.7.2016 797PDF
Potrvrdenie o darovaní Rotterdam Zoo 13.7.2016 798PDF
Doklad o darovaní Stichting Vogelpark Avifauna 14.7.2016 799PDF
KÚPNA ZMLUVA Jarčuška Marcel 21.7.2016 800PDF
ZMLUVA O SPOLUPRÁCI KRATKY GLOBAL MEDIA 26.7.2016 801PDF
Dodatok č.1 k zmluve o spolupráci zo dňa 13.9.2012 WEST MEDIA, s.r.o. 26.7.2016 802PDF
DAROVACIA ZMLUVA Mary Kay(Czech Republik) s.r.o., OZ Slovakia 1.8.2016 803PDF
ZMLUVA O ODVOZE A NEŠKODNOM ODSTRÁNENÍ VEDĽ. ŽIVOČÍŠNYCH PRODUKTOV č.31101636  ASANÁCIA, s.r.o. 1.8.2016 804PDF
KÚPNA ZMLUVA č.ZOOKE-2016/08/21 Ing. Jozef Sedlák 4.8.2016 805PDF
Tibor Čorba-TIBOREX Dodatok č.1 k zmluve č.9/2016 9.8.2016 806PDF
Zmluva o nájme plochy na reklamu ASUAN a.s 15.8.2016 807PDF
DODATOK č.16 MESTO KOŠICE 16.8.2016 808PDF
Zmluva č. 16/2016 Erika Formánková 17.8.2016 809PDF
Zmluva o spolupráci Národný žrebčín Topoľčianky 18.8.2016 810PDF
Zmluva č. 17/2016 Kimani s.r.o 19.8.2016 811PDF
Darovacia zmluva Ing. Zuzana Kovérová 25.8.2016 812PDF
Dodatok č.1 k zmluve č.S/01/2016 OZ Sokoliarska skupina sv. Bavona 30.8.2016 813PDF
ZMLUVA UMP, s.r.o. 30.8.2016 814PDF
Dodatok k deponačnej zmluve č.11/05/2016 Zoologická záhrada Bratislava 31.8.2016 815PDF
Dodatok č.1 k zmluve č. 8/2016 Ing. Alžbeta Szabó-PRENÁTO 1.9.2016 816PDF
Zmluve o poskytnutí systému ERANET a súvisiacich služieb ERANET, s.r.o. 2.9.2016 817PDF
ZMLUVA Oo poskytovaní služieb č.S/02/2016 SEA WORLD s.r.o. 5.9.2016 818PDF
Dodatok č.1 k zmluve č. 1/2016 Balčíková Andrea 8.9.2016 819PDF
Dodatok č.1 k zmluve č. 2/2016 Fabinyová Eva 8.9.2016 820PDF
Dodatok č.1 k zmluve č. 4/2016 Terézia Roštárová,Pavol Roštár-právny nástupca 8.9.2016 821PDF
Dodatok č.1 k zmluve č. 5/2016 Rusnáková Gabriela 8.9.2016 822PDF
Dodatok č.1 k zmluve č. 6/2016 Makulová Kveta 8.9.2016 823PDF
Dodatok č.1 k zmluve č. 7/2016 Makula Stanislav 8.9.2016 824PDF
ZMLUVA č.19/2016 o nájme nebytových priestorov Hálková Ivana 8.9.2016 825PDF
ZMLUVA č.20/2016 o nájme nebytových priestorov Miklušičáková Simona 8.9.2016 826PDF
Zmluva o umeleckom výkone Montana, folk&country 9.9.2016 827PDF
ZMLUVA O OTVORENEJ VÝMENE ZVIERAT č.24/08/2016 Univerzita veterinárskeho lekárstva a farmácie v Košiciach 14.9.2016 828PDF
RÁMCOVÁ DOHODA RD/13/2016 AGROCENTRUM SVIDNÍK, s.r.o. 14.9.2016 829PDF
RÁMCOVÁ DOHODA RD/14/2016 Slovenský rybársky zväz, mestská organizácia Košice 14.9.2016 830PDF
ZMLUVA O VÝMENE ZVIERAT-ZOOKEč.19/09/2016 Fundacja Miejski Park i Ogród Zoologiczny w Krakowe 19.9.2016 831PDF
Zmluva o grantovom účte Prima banka Slovensko a.s. 27.9.2016 832PDF
ZMLUVA O DIELO-Malá voliéra Carl Stahl&spol,s.r.o. 28.9.2016 833PDF
ZMLUVA č.ZOO KE28/09/2016 O DEPONÁCII ZVIERAT PARC ANIMALIER D AUVERGNE 28.9.2016 834PDF
Poistná zmluva č. 0998026590 KOOPERATÍVA poisťovňa, a.s. Vienna Insurance Group 29.9.2016 835PDF
Poistná zmluva č. 0808026595 KOOPERATÍVA poisťovňa, a.s. Vienna Insurance Group 29.9.2016 836PDF
Poistná zmluva č. 3550148039 KOOPERATÍVA poisťovňa, a.s. Vienna Insurance Group 29.9.2016 837PDF
Poistná zmluva č. 5010001458 KOOPERATÍVA poisťovňa, a.s. Vienna Insurance Group 29.9.2016 838PDF
RÁMCOVÁ DOHODA číslo RD/15/2016 Poľnonákup ŠARIŠ, a.s. 29.9.2016 839PDF
KÚPNA ZMLUVA č.ZOOKE-2016/09/22 AGRO MERNIK, s.r.o. 29.9.2016 840PDF
ZMLUVA č.ZOO KE/30/09/2016 Gradina Zoologoca Tirgu-Mures/Zoo Tirgu Mures 29.9.2016 841PDF
Dodatok k deponačnej zmluve č.11/005/2016 Zoologiocká záhrada Bratislava 30.9.2016 842PDF
DODATOK č.1 Enviromentálny fond 4.10.2016 843PDF
KÚPNA ZMLUVA č.ZOOKE-2016/10/23 Ing. Jozef Sedlák 14.10.2016 844PDF
Deponační smlouva č.D/45/2016 ZOOLOGICKÁ ZAHRADA OSTRAVA 19.10.2016 845PDF
KÚPNA ZMLUVA č.ZOOKE-2016/10/24 MVDR. Hežeľ Peter 24.10.2016 846PDF
Nájomná zmluva Mesto Košice 24.10.2016 847PDF
Zmluva na združenú dodávku elektrickej energie a zemného plynu Slovenský plynárenský priemysel a.s. 25.10.2016 848PDF
KÚPNA ZMLUVA Beatrice Slavíková 26.10.2016 849PDF
KÚPNA ZMLUVA č.ZOOKE-2016/10/25 Kishinev Zoopark 26.10.2016 850PDF
KÚPNA ZMLUVA č.ZOOKE-2016/10/26 Ing. Ľudovít Hreha 28.10.2016 851PDF
Potvrdenie o darovaní AQUAZoo Friesland 28.10.2016 852PDF
RÁMCOVÁ DOHODA číslo RD/16/2016 JA&NE FRUIT s.r.o. 28.10.2016 853PDF
Dodatok č.1 k ZMLUVE č.006/BP/2015 Zamborský Martin 28.10.2016 854PDF
SMLOUVA O USCHOVĚ ZVÍŘETE 20/2016 Zoo Brno a stanice zájmových činností, pŕíspěvková organizace 1.11.2016 855PDF
SMLOUVA O REKLAMNÍ SPOLUPRÁCI BONTONFILM a.s. 1.11.2016 856PDF
ZMLUVA č.11822808U05 Enviromentálny fond 2.11.2016 857PDF
Dodatok č.4 k zmluve č.2013002729 o zverení majetku mesta do správy zo dňa 9.12.2013 Mesto Košice 4.11.2016 858PDF
KÚPNA ZMLUVA č.ZOOKE-2016/11/27 Tabačko František 7.11.2016 859PDF
ZMLUVA O BUDÚCEJ KÚPNEJ ZMLUVE Hubertova zahrada s.r.o. 7.11.2016 860PDF
KÚPNA ZMLUVA č.ZOOKE-2016/11/28 Kostiv Sergej-(private collection exotic animals) Limpopo 9.11.2016 861PDF
KÚPNA zmluva číslo 11/030/2016 ZOOLOGICKÁ ZÁHRADA BRATISLAVA 9.11.2016 862PDF
KÚPNA ZMLUVA č.ZOOKE-2016/11/29 Zamborský Martin 10.11.2016 863PDF
KÚPNA ZMLUVA č.ZOOKE-2016/11/30 Kostiv Sergej-(private collection exotic animals) Limpopo 11.11.2016 864PDF
KÚPNA ZMLUVA č.ZOOKE-2016/11/32 Kishinev Zoopark 24.11.2016 865PDF
KÚPNA ZMLUVA č.ZOOKE-2016/11/31 Zamborský Martin 24.11.2016 866PDF
KÚPNA ZMLUVA č.ZOOKE-2016/11/33 Kalafut Milan 24.11.2016 867PDF
ZMLUVA O VÝMENE ZVIERAT-ZOOKE č.25/11/2016 Lenard Jozef 25.11.2016 868PDF
RÁMCOVÁ DOHODA číslo RD/19/2016 Labaš s.r.o. 28.11.2016 869PDF
KÚPNA ZMLUVA č. Z201644035 HYDREX, s.r.o. 6.12.2016 871PDF
RÁMCOVÁ DOHODA číslo RD/17/2016 BAT Andrle s.r.o. 6.12.2016 872PDF
RÁMCOVÁ DOHODA číslo RD/18/2016 Lukáš Rozhon 6.12.2016 873PDF
Dodatok č.1 Úrad práce,sociálnych vecí a rodiny Košice 6.12.2016 874PDF
KÚPNA ZMLUVA č.ZOOKE-2016/12/34 Maroš Mačanga 8.12.2016 875PDF
KÚPNA ZMLUVA č.ZOOKE-2016/12/35 Marek Bokoč 13.12.2016 876PDF
ZMLUVA O VÝMENE ZVIERAT-ZOOKEč.12/12/2016 Nagyerdei Kultúrpark Nonprofit Kft. 13.12.2016 877PDF
Nájomná zmluva č.NZ/716/2016 Bytový podnik mesta Košice, s.r.o. 14.12.2016 878PDF
Nájomná zmluva č.NZ/717/2016 Bytový podnik mesta Košice, s.r.o. 14.12.2016 879PDF
PODNÁJOMNÁ ZMLUVA č. 005/BP/2016 Čičmancová Alena 14.12.2016 880PDF
DOHODA č.16/41/010/154 Úrad prác, sociálnych vecí a rodiny 15.12.2016 881PDF
ZMLUVA Východoslovenská vodárenská spoločnosť,a.s. 17.12.2016 882PDF
Zmluva o poskytovaní ASANARATES s.r.o. 19.12.2016 883PDF
Darovacia zmluva Mgr. Erich Kočner 19.12.2016 884PDF
Komisionárska zmluva JES SK, s.r.o. 29.12.2016 885PDF
Komisionárska zmluva ELGEO-RNDr. Milan Bláha 29.12.2016 886PDF
Komisionárska zmluva Róbert Dojčák 29.12.2016 887PDF
Komisionárska zmluva AMADEA, s.r.o. 29.12.2016 888PDF
Komisionárska zmluva RNDr.Dana Holečková 29.12.2016 889PDF
Komisionárska zmluva OLYMPTOY s.r.o. 29.12.2016 890PDF
Komisionárska zmluva Císař Stanislav 29.12.2016 891PDF
Komisionárska zmluva BE HAPPY SLOVAKIA,s.r.o. 29.12.2016 892PDF