Číslo Názov partnera Adresa IČO Suma Popis Dátum Zodpovedná osoba
3/2021 MA TRADEING s.r.o. Hrubečská 49 53186389 do 1100,00 kamenivo 03.01.2021 Ing. Kristína Tóthová
2/2021 BIOKRON s.r.o Kloperky 635, 664 56 Blučina 26251116 1040,40 Biostan 05.01.2021 Viera Farbiaková
4/2021 Štátny veterin. a pot. ústav Dolný Kubín Jánošková 1611, 026 01 Dolný Kubín 0042355613 do 1500,00 celoročná objednávka na vyšetrenia zvierat podľa potreby ZOO Košice 05.01.2021 Ing. Patrik Pastorek
5/2021 Štátny veter. a potr. ústav vo Zvolene Pod dráhami 918, 960 86 Zvolen 597538 do 1500,00 celoročná objednávka na vyšetrenia zvierat podľa potreby ZOO Košice 05.01.2021 Ing. Patrik Pastorek
8/2021 Vapasko,s.r.o. Ke hřiští 318 01604198 117,80 krmivo 05.01.2021 Viera Farbiaková
7/2021 GRAFFEX s.r.o. Končistá 3 44712456 20,00 odvoz a likvidácia odpadu a lepenky 05.01.2021 Ing. Kristína Tóthová
1/2021 Rybárstvo SaB s.r.o Družstevná 13, 929 01 Dunajská Streda 50359096 1584,00 krmivo 05.01.2021 Viera Farbiaková
6/2021 Farby Kušnír s.r.o. Kaveč. cesta 1B, 040 01 Košice 47 564 831 239,52 farby 11.01.2021 Ing. Kristína Tóthová
9/2021 TRHOŇ ZOOFOODS s.r.o. Na jamách 1472 09540946 1975,20 krmivo 14.01.2021 Viera Farbiaková
10/2021 MIKROP Slovensko s.r.o Okružná 25 37117063 1126,74 krmivo 14.01.2021 Viera Farbiaková
11/2021 KPK Print s.r.o. Orlia 10 44432299 72,00 polep na elektromobil 14.01.2021 Mgr. Eva Malešová
12/2021 ANTS s.r.o. Veľký Harčáš 5 47471531 26,80 náhradné diely 18.01.2021 Ing. Kristína Tóthová
13/2021 MD VET s.r.o. na Lány 19 47355191 539,90 vitavel, silifed, mikrop derma 18.01.2021 Viera Farbiaková
14/2021 TRHOŇ ZOOFOODS s.r.o. Na jamách 1472 09540946 170,40 krmivo 18.01.2021 Viera Farbiaková
15/2021 AGRO BIO Praha Bellušová 1861,Praha 18 630 732 420,00 arabská guma 18.01.2021 Viera Farbiaková
16/2021 PHARMACOPOLA s.r.o Svätokrížske nám. 11, 965 01 Žiar nad Hronom 31570895 252,39 krmivo 18.01.2021 Viera Farbiaková
17/2021 JES Slovakia s.r.o. Bulharská 5, 040 01 Košice 45 918 945 do 20,00 grafika a výroba adopčnej tabuľky 18.01.2021 Mgr. Eva Malešová
18/2021 Hi-reklama s.r.o. Komenského 11/A, 040 01 Košice 36 199 451 do 1000,00 tričká s potlačou 18.01.2021 Mgr. Eva Malešová
19/2021 Amina SK s.r.o Charkovská 24, 040 22 Košice 44367601 388,80 web kamera, náhlavná súprava 19.01.2021 Mgr. Ingrid Tomková
20/2021 BAT ANDRLE s.r.o Snehoutkova 13, 503 04 Černožice 27510727 213,60 krmivo 20.01.2021 Viera Farbiaková
21/2021 BAT ANDRLE s.r.o Snehoutkova 13, 503 04 Černožice 27510727 2424,00 krmivo 20.01.2021 Viera Farbiaková
55/2021 Farby Kušnír s.r.o. Kaveč. cesta 1B, 040 01 Košice 47 564 831 132,38 kotúč lamel, BP vodný, tmel 20.01.2021 Ing. Kristína Tóthová
22/2021 Slovgen s.r.o.,Diagnostické laboratórium Ilkovičová 8, 841 04 Bratislava 35 700 629 určenie pohlavia DNA technikou 21.01.2021 Ing. Patrik Pastorek
23/2021 Morské centrum Mostová 381, Partizánske 44 123 086 155,10 morská soľ pre korály 21.01.2021 Bc. Jozef Lenard
24/2021 1Day s.r.o. Mlynárska 19 44796633 203,88 burbegel 21.01.2021 Elena Tomášová
37/2021 ROPESH s.r.o. Hlinkova 37, 040 01 Košice 46 215 662 905,06 krmivo 21.01.2021 Elena Tomášová
26/2021 KOSIT a.s  Rastislavova 98, 043 46  Košice 3620214 do 480,00 vývoz veľkokapacitného kontajnera 22.01.2021 Ing. Kristína Tóthová
27/2021 Homola s.r.o. Dlhé diely 18, 841 04 Bratislava 31325921 do 100,00 odb. prehliadka a odb. skúška zdvíhacieho zariadenia 22.01.2021 Ing. Kristína Tóthová
25/2021 Štefan Pollák Ulica Jána Franciscciho 1506/4 37872681 1836,00 lúčne seno 22.01.2021 Viera Farbiaková
28/2021 AMINA s.r.o. Charkovská 24, 040 13 Košice 24 367 601 do 144,00 monitor 25.01.2021 Mgr. Eva Malešová
29/2021 KARPATIA CAR s.r.o. Obišovce 88, 044 81 Košice 36608386 do 670,00 cestný obrubník+doprava 27.01.2021 Ing. Kristína Tóthová
30/2021 Východoslovenská distribučná a.s 36599361 do 300,00 zistenie poruchy pomocou meracieho voza 27.01.2021 Ing. Kristína Tóthová
31/2021 MAJO STAV s.r.o. Komenského 73, 040 01 Košice 40 348 766 do 1500,00 rezanie asfaltového krytu+odstránenie 27.01.2021 Ing. Kristína Tóthová
32/2021 Východoslov. distribučná a.s. Mlynská 31, 042 91 Košice 36 599 361 do 300,00 upresnenie poruchy pomocou meracieho vozidla 28.01.2021 Ing. Kristína Tóthová
33/2021 Kuzevič Martin Drábová 1100/06, Košice 47 775 297 250,00 zrezanie stromu 28.01.2021 Viera Farbiaková
34/2021 MVL, spol.s.r.o. Košice Nižné Kapustníky 2 36191159 do 170,00 zapožičanie náradia 29.01.2021 Ing. Kristína Tóthová
35/2021 Marián Gaľa -MG-GAFI Hlavná 105 45571163 do 550,00 rozšírenie výkopu 29.01.2021 Ing. Kristína Tóthová
36/2021 MANIK s.r.o. Pod hájom 10 36511048 do 1400,00 odstránenie poruchy na el. kábli 29.01.2021 Ing. Kristína Tóthová
39/2021 VAS s.r.o. Mojšova Lúčka 31 587 666 189,00 odvoz VŽP 01.02.2021 Viera Farbiaková
40/2021 AGRO BIO Praha Bellušová 1861,Praha 18 630 732 250,79 krmivo 02.02.2021 Viera Farbiaková
41/2021 PHARMACOPOLA s.r.o Svätokrížske nám. 11, 965 01 Žiar nad Hronom 31570895 277,26 krmivo 02.02.2021 Viera Farbiaková
42/2021 ŠEVT a.s Plynárenská 6, 821 09  Bratislava 2142006605 do 1450,00 kancel. potreby 02.02.2021 Ing. Kristína Tóthová
43/2021 BAT ANDRLE s.r.o Snehoutkova 13, 503 04 Černožice 27510727 200,40 krmivo 03.02.2021 Viera Farbiaková
44/2021 Východosl. vodár. spol. a.s. Komenského 50, 04001 Košice 36 570 460 do 800,00 odstránenie poruchy 03.02.2021 Ing. Kristína Tóthová
45/2021 PERGAMI GROUP s.r.o. Černyševského 29 47339675 98,16 elektrický senzorový sušič rúk 04.02.2021 Róbert Kapaló
46/2021 Slovgen s.r.o.,Diagnostické laboratórium Ilkovičová 8, 841 04 Bratislava 35 700 629 určenie pohlavie DNA technikou 04.02.2021 Ing. Patrik Pastorek
47/2021 KAISER+KRAFT, s.r.o. Štúrova 71/A 36786080 183,60 parkovací oblúk 05.02.2021 Róbert Kapaló
48/2021 AGRO BILLY s.r.o. 44116578 do 190,00 náhradné diely 05.02.2021 Ing. Kristína Tóthová
49/2021 DEVI-THERMEX Košice Nár.trieda 31 31672671 143,36 regulátor teploty 08.02.2021 Ing. Kristína Tóthová
51/2021 AT ABOV spol. s.r.o. Slnečná 13, 044 42 Rozhanovce 36 002 127 62,40 slama 08.02.2021 Viera Farbiaková
52/2021 MIKROP Slovensko s.r.o Okružná 25 37117063 153,30 krmivo 08.02.2021 Viera Farbiaková
50/2021 TRHOŇ ZOOFOODS s.r.o. Na jamách 1472 09540946 2075,76 krmivo 08.02.2021 Viera Farbiaková
69/2021 TRHOŇ ZOOFOODS s.r.o. Na jamách 1472 09540946 32,10 krmivo 08.02.2021 Viera Farbiaková
53/2021 ANIMAL FOOD s.r.o. Vrádište 148 47562137 61,90 krmivo 10.02.2021 Viera Farbiaková
54/2021 GUMEX SK s.r.o. Slanecká 2455, 040 12 Košice 36 366 811 do 130,00 gumový brit 10.02.2021 Ing. Kristína Tóthová
56/2021 PHARMACOPOLA s.r.o Svätokrížske nám. 11, 965 01 Žiar nad Hronom 31570895 127,05 liz minerálny, HUMAC 10.02.2021 Viera Farbiaková
57/2021 farma Python s.r.o. Nošovice 276, 25375741 40,48 NEKTON MSA 10.02.2021 Viera Farbiaková
58/2021 HOMOLA s.r.o. Rampová 4, 040 01 Košice 31 325 921 do 1016,00 zadné dlhé rameno 10.02.2021 Ing. Kristína Tóthová
59/2021 Verlag Dashofer vydavateľstvo s.r.o. Železničiarska 13, 814 99 Bratislava 35 730 129 446,40 mzdový časopis 11.02.2021 Ing. Zuzana Kovérová
60/2021 SYSTEM - IS s.r.o. Jegorovova 14 44681445 165,00 čítačka-dochádzkový systém 12.02.2021 Ing. Zuzana Kovérová
78/2021 MIKROP Slovensko s.r.o Okružná 25 37117063 13,44 vitamíny pre mač. šelmy 12.02.2021 Viera Farbiaková
84/2021 NOVÁTOR s.r.o. Trolejbusová 2, Košice 36 579 950 481,37 kotúč pílový, hlava žacia, silon, popruh, sada brusná, reťaz Stihl 15.02.2021 Viera Farbiaková
61/2021 BAT ANDRLE s.r.o Snehoutkova 13, 503 04 Černožice 27510727 260,00 krmivo 18.02.2021 Viera Farbiaková
62/2021 LABAŠ s.r.o Textilná 1, 040 12 Košice 3618381 krmivo 18.02.2021 Elena Tomášová
63/2021 RIPO s.r.o. Nová 324 36756814 51,96 lizna soľ 18.02.2021 Viera Farbiaková
64/2021 3H MOBIL, s. r. o. 36216402 do 400,00 výmena oleja+filtrov, dezinfekcia klimatizácie 18.02.2021 Ing. Kristína Tóthová
79/2021 KONEX elektro, spol. s.r.o Rastislavova 7, 040 01 Košice 31680569 225,55 skúšačka, istič, cyky, kábel, hodiny spínacie 18.02.2021 Ing. Kristína Tóthová
80/2021 KONEX elektro s.r.o. Rastislavova 7, 040 01 Košice 31 680 569 104,66 poistky, nosná lišta 18.02.2021 Ing. Kristína Tóthová
80/2021 KONEX elektro, spol. s.r.o Rastislavova 7, 040 01 Košice 31680569 104,66 poistka, nosná lišta, sada šrub. 18.02.2021 Ing. Kristína Tóthová
65/2021 Slovgen s.r.o.,Diagnostické laboratórium Ilkovičová 8, 841 04 Bratislava 35 700 629 určenie pohlavia DNA technikou 22.02.2021 Ing. Patrik Pastorek
66/2021 AGRO BILLY s.r.o. 44116578 2191,40 krmivo 22.02.2021 Viera Farbiaková
89/2021 KONEX elektro s.r.o. Rastislavova 7, 040 01 Košice 31 680 569 45,42 brúska na nožová 22.02.2021 Ing. Kristína Tóthová
67/2021 Amina SK s.r.o Charkovská 24, 040 22 Košice 44367601 do 30,00 oprava PC 23.02.2021 Mgr. Ingrid Tomková
38/2021 LABAŠ s.r.o Textilná 1, 040 12 Košice 3618381 krmivo 24.02.2021 Elena Tomášová
70/2021 Rybárstvo SaB s.r.o Družstevná 13, 929 01 Dunajská Streda 50359096 1320,00 krmivo 24.02.2021 Viera Farbiaková
71/2021 TRHOŇ ZOOFOODS s.r.o. Na jamách 1472 09540946 1450,00 krmivo 24.02.2021 Viera Farbiaková
72/2021 MVDr. Demčák M. Lipniky 35, 082 12 Prešov 37 883 844 660,00 krmivo 24.02.2021 Viera Farbiaková
73/2021 AGRO BIO Praha Bellušová 1861,Praha 18 630 732 126,00 krmivo 24.02.2021 Viera Farbiaková
74/2021 KOSIT a.s  Rastislavova 98, 043 46  Košice 3620214 480,00 vývoz veľkokapacitného kontajnera 26.02.2021 Ing. Kristína Tóthová
75/2021 Olexa Martin Osloboditeľov 3, Trstená pri Hornáde 87 249 545 do 150,00 chemické vyčistenie výmenníka prietokového ohrievača 26.02.2021 Ing. Kristína Tóthová
77/2021 Pharmacopola lekáreň s.r.o. cesta Podhradovou 13/A 36054127 288,00 respirátor 02.03.2021 Elena Tomášová
76/2021 EQUIVET s.r.o. Křížková 3278, 73801 Frýdek Místek  3 028 895 162,00 objímka so závitom M6 04.03.2021 Ing. Kristína Tóthová
81/2021 SAVER-RPL Slovakia s.r.o. Stará Spišská cesta 12, 040 01 Košice 44 875 151 do 100,00 oprava brány 04.03.2021 Ing. Kristína Tóthová
82/2021 ŠEVT a.s Plynárenská 6, 821 09  Bratislava 2142006605 609,27 kancel. potreby v členení uvedenom v Prílohe č.1 v rámci operačného programu Interreg V-A Slovenská republika-Maďarsko 08.03.2021 Ing. Patrik Pastorek
85/2021 3H MOBIL, s. r. o. 36216402 do 2200,00 servis motor. vozidla Citroen Berlingo 08.03.2021 Ing. Kristína Tóthová
87/2021 RATEP,s.r.o. Mierová 194 43952194 68,70 Beetle jelly mix 08.03.2021 Bc. Jozef Lenard
83/2021 AQUASEED, s.r.o. Medzevská 8 31709508 259,25 substrát rašelina 08.03.2021 Viera Farbiaková
91/2021 Štátna ochrana prírody SR Tajovského 28 17058520 do 200,00 krúžky pre pre exotické vtáctvo a dravce 08.03.2021 Ing. Patrik Pastorek
125/2021 3H MOBIL, s. r. o. 36216402 do 1100,00 oprava prednej kapoty -Citroen Berlingo 08.03.2021 Ing. Kristína Tóthová
86/2021 LENGAU s.r.o 03386490 03386490 1756,60 tovar do ZOO shopu 09.03.2021 Elena Tomášová
88/2021 B2B Partner s.r.o 44413467 724,80 kancelárske stoličky 09.03.2021 Mgr. Eva Malešová
90/2021 Hreščák Jaroslav - RETRA Slnečná 263/15 10704060 1314,65 drevo-hranoly 09.03.2021 Ing. Kristína Tóthová
92/2021 VETIS - MVDr. Peter Ponngrácz, Kráľovičove Kračany 91 Komenského 73, 041 81 Košice 32320833 859,25 lanká, top line plus páska , uzol. kruhový 11.03.2021 Ing. Kristína Tóthová
93/2021 PHARMACOPOLA s.r.o Svätokrížske nám. 11, 965 01 Žiar nad Hronom 31570895 176,23 RX-CLAY, VL-PRESTIGE, REMILINE 15.03.2021 Viera Farbiaková
95/2021 BAT ANDRLE s.r.o Snehoutkova 13, 503 04 Černožice 27510727 267,00 krmivo 15.03.2021 Viera Farbiaková
96/2021 KOBAKSTAV s.r.o 46633596 do 1000,00 demontáž a osadenie okien 15.03.2021 Ing. Kristína Tóthová
97/2021 MA TRADEING s.r.o. Hrubečská 49 53186389 1320,00 kamenivo 15.03.2021 Daniel D 08
98/2021 BUSHMAN TRADE s.r.o. Stará Vajnorská 11 51704501 do 200,00 prac. oblečenie 15.03.2021 Mgr. Eva Malešová
108/2021 Pelada PLUS s.r.o.-rybárske potreby Priehradná 1099/4 34141634 57,00 DAM nylonové brodiace prsačky 15.03.2021 Ing. Patrik Pastorek
94/2021 Rybárstvo SaB s.r.o Družstevná 13, 929 01 Dunajská Streda 50359096 1584,00 krmivo 15.03.2021 Viera Farbiaková
100/2021 Milan Sloviak-MIDAS Haláčovce 25 35212411 840,00 preprava vtákov 16.03.2021 Ing. Patrik Pastorek
101/2021 SK PACK s.r.o. 17. novembra 958 36382906 do 360,00 nerezové spony, nerezová páska, strojček 16.03.2021 Ing. Kristína Tóthová
102/2021 VAS s.r.o. Mojšova Lúčka 31 587 666 189,00 odvoz VŽP 18.03.2021 Viera Farbiaková
107/2021 Kavečanský Igor Varšavská 1 37520989 do 100,00 oprava a servis- kávovaru Delonghi 18.03.2021 Mgr. Eva Malešová
109/2021 Kuzevič Martin Drábová 1100/06, Košice 47 775 297 do 80,00 orez stromu 18.03.2021 Ing. Kristína Tóthová
110/2021 ZOO PRODUKT SLOVAKIA Športová 382, 922 01  Veľké Orvište 36243736 211,01 miska, pohár,korkový plat,lopta 19.03.2021 Ing. Patrik Pastorek
111/2021 ZOOPRODUCT Slovakia s r.o. Drieňová 34, 821 02 36 200 309 373,90 transport box, kitty-toal. pre mačky, natura šteňacia ohrada 19.03.2021 Ing. Patrik Pastorek
113/2021 OSIVEX Záhradkár s.r.o Štúrova 33, 040 01  Košice 36787124 175,00 pšenica 21.03.2021 Elena Tomášová
99/2021 Datart International a.s  Moldavská cesta 32, 040 11  Košice  46112766 349,00 chladnička 21.03.2021 Róbert Kapaló
112/2021 AT ABOV s.r.o Rozhanovce 36002127 62,40 jačmeň, slama 22.03.2021 Viera Farbiaková
126/2021 VETIS - MVDr. Peter Ponngrácz, Kráľovičove Kračany 91 Komenského 73, 041 81 Košice 32320833 264,26 lanko, vod. páska, izol. kruhový 22.03.2021 Ing. Kristína Tóthová
114/2021 KOSIT a.s  Rastislavova 98, 043 46  Košice 3620214 do 480,00 vývoz veľkokapacitného kontajnera 23.03.2021 Ing. Kristína Tóthová
116/2021 Larminal s.r.o  U Lužníckého Semináře 45, 11800 Praha  24216887 do 30,00 filtre do inkubátorov 23.03.2021 Ing. Patrik Pastorek
127/2021 SEA Centrum, s.r.o. Mostová 381, 958 04 Partizánske 46626069 157,30 morská soľ 23.03.2021 Bc. Jozef Lenard
128/2021 Parrot Shop s.r.o. na Folimánce 2155/15 09351515 65,80 F10-dezinfekcia 23.03.2021 Bc. Jozef Lenard
117/2021 BUSHMAN TRADE s.r.o. Stará Vajnorská 11 51704501 do 150,00 repre oblečenie 23.03.2021 Mgr. Eva Malešová
115/2021 MIKROP Slovensko s.r.o Okružná 25 37117063 757,20 krmivo 24.03.2021 Viera Farbiaková
118/2021 DEKRA kvalifikácia a poradenstvo s.r.o. Panónska cesta 47 36358771 150,00 školenie 25.03.2021 Ing. Kristína Tóthová
119/2021 Vzdelávacie stredisko s.r.o. Clementisova 5, 040 22 Košice 36 607 959 do 72,00 opakované školenie 25.03.2021 Ing. Zuzana Kovérová
120/2021 Vzdelávacie stredisko s.r.o. Clementisova 5, 040 22 Košice 36 607 959 do 66,00 školenie 25.03.2021 Ing. Zuzana Kovérová
121/2021 Vzdelávacie stredisko s.r.o. Clementisova 5, 040 22 Košice 36 607 959 42,00 školenie 25.03.2021 Ing. Zuzana Kovérová
122/2021 Vzdelávacie stredisko s.r.o. Clementisova 5, 040 22 Košice 36 607 959 do 180,00 školenie 25.03.2021 Ing. Zuzana Kovérová
123/2021 Vzdelávacie stredisko s.r.o. Clementisova 5, 040 22 Košice 36 607 959 do 174,00 základný kurz 25.03.2021 Ing. Zuzana Kovérová
0/ Boris Ferenc Mgr. Denešova 4 48243191 26.03.2021 Daniel D 08
129/2021 PROFIL INVEST Čemenianska 3 36823945 do 5900,00 plotové dielce+doprava 26.03.2021 Ing. Kristína Tóthová
130/2021 BAT ANDRLE s.r.o Snehoutkova 13, 503 04 Černožice 27510727 1280,00 krmivo 29.03.2021 Viera Farbiaková
131/2021 BAT ANDRLE s.r.o Snehoutkova 13, 503 04 Černožice 27510727 268,80 krmivo 29.03.2021 Viera Farbiaková
132/2021 TRHOŇ ZOOFOODS s.r.o. Na jamách 1472 09540946 43,92 krmivo 29.03.2021 Viera Farbiaková
133/2021 VETIS - MVDr. Peter Ponngrácz, Kráľovičove Kračany 91 Komenského 73, 041 81 Košice 32320833 221,30 sieť pre králiky, sieť pre hydinu 29.03.2021 Ing. Kristína Tóthová
134/2021 REMPKO s.r.o. Teslova 3 36194077 do 1270,00 kari rohož 29.03.2021 Ing. Kristína Tóthová
136/2021 MD VET s.r.o. na Lány 19 47355191 217,50 špeciálne krmivo 29.03.2021 Viera Farbiaková
137/2021 R-Metal s.r.o. Magnezitárska 5, 040 13 Košice 36 751 081 230,40 pletivo 29.03.2021 Ing. Patrik Pastorek
135/2021 AMINA s.r.o. Charkovská 24, 040 13 Košice 24 367 601 do 1500,00 2 ks PC a 2 ks monitory 29.03.2021 Mgr. Eva Malešová
139/2021 ANIMAL FOOD s.r.o. Vrádište 148 47562137 61,90 krmivo 29.03.2021 Viera Farbiaková
138/2021 Förch Slovensko s.r.o Rosinska cesta 12 36698512 do 380,00 sada rezných kotúčov , silikó spray, čistič bŕzd 30.03.2021 Ing. Kristína Tóthová
140/2021 Hořejší Pavel Roosveltova 1, 250 88 Čelákovice 45879427 744,00 preprava zvierat 06.04.2021 Ing. Patrik Pastorek
142/2021 PHARMACOPOLA s.r.o Svätokrížske nám. 11, 965 01 Žiar nad Hronom 31570895 29,40 špeciálne krmivo 06.04.2021 Viera Farbiaková
143/2021 LASER-SK spol. s.r.o. Stöcklova 14 36501301 209,90 kovové pletené rukavice 06.04.2021 Viera Farbiaková
124/2021 LABAŠ s.r.o Textilná 1, 040 12 Košice 3618381 krmivo 06.04.2021 Elena Tomášová
144/2021 MIKROP Slovensko s.r.o Okružná 25 37117063 94,00 granule 07.04.2021 Viera Farbiaková
141/2021 WILDLIFE KAROL CHMIELEWSKI Wlkaski 20 8451996402 400,00 preprava zvierat 08.04.2021 Ing. Patrik Pastorek