Číslo Názov partnera Adresa IČO Suma Popis Dátum Zodpovedná osoba