Číslo Názov partnera Adresa IČO Suma Popis Dátum Zodpovedná osoba
1/2020 Štátny veter. a potr. ústav Košice Hlinková 1, 043 65 Košice 597546 do 1000,00 celoročné vyšetrenia zvierat na rok 2020 02.01.2020 Ing. Patrik Pastorek
2/2020 Štátny veter. a potr. ústav vo Zvolene Pod dráhami 918, 960 86 Zvolen 597538 do 500,00 celoročné vyšetrenie zvierat na rok 2020 02.01.2020 Ing. Patrik Pastorek
3/2020 MIKROP Slovensko s.r.o Okružná 25 37117063 1108,00 krmivo 08.01.2020 Viera Farbiaková
4/2020 Slovgen s.r.o.,Diagnostické laboratórium Ilkovičová 8, 841 04 Bratislava 35 700 629 do 9,00 určenie pohlavia DNA 09.01.2020 Ing. Patrik Pastorek
5/2020 TRHOŇ s.r.o U stadionu 1530, 516 01 Rychnov nad Knežnou 27499626 538,00 krmivo 13.01.2020 Viera Farbiaková
6/2020 KOSIT a.s  Rastislavova 98, 043 46  Košice 3620214 do 480,00 vývoz veľkokapacitného kontajnere 14.01.2020 Ing. Kristína Tóthová
7/2020 Stránsky a Petržík s.r.o. Bíla Třemešná 388 25252062 do 67231,20 rekonštrukcia mreží,prepúšťacích zariadení,mechaniky a ležovísk v CHZ pre veľké mačkovité šelmy 14.01.2020 Ing. Kristína Tóthová
8/2020 PHARMACOPOLA s.r.o Svätokrížske nám. 11, 965 01 Žiar nad Hronom 31570895 100,95 krmivo 16.01.2020 Viera Farbiaková
9/2020 AGRO BIO Praha Bellušová 1861,Praha 18 630 732 175,00 krmivo 16.01.2020 Viera Farbiaková
10/2020 ASANÁCIA s.r.o. Ružová 11, Žilina 26 750 204 226,80 odvoz VŽP 16.01.2020 Viera Farbiaková
11/2020 Morské centrum Mostová 381, Partizánske 44 123 086 93,30 morské soľ pre mäkké koraly 20.01.2020 Bc. Jozef Lenard
13/2020 Doprava a mechanizácia a.s. Napájadlá 2 00605956 do 1200,00 oprava mot. vozidla Iveco+STK+EK 21.01.2020 Ing. Kristína Tóthová
14/2020 BIOKRON s.r.o Kloperky 635, 664 56 Blučina 26251116 1738,00 krmivo 21.01.2020 Viera Farbiaková
15/2020 MIKROP Slovensko s.r.o Okružná 25 37117063 2933,20 krmivo 21.01.2020 Viera Farbiaková
16/2020 Lehocký Dušan Podhorská 475/27 50178695 31,93 krmivo 22.01.2020 Viera Farbiaková
18/2020 BAT ANDRLE s.r.o Snehoutkova 13, 503 04 Černožice 27510727 140,25 krmivo 22.01.2020 Viera Farbiaková
19/2020 Demčák Michal MVDr. Lipníky 35, 082 12 Prešov 37883844 619,20 krmivo 23.01.2020 Viera Farbiaková
20/2020 TRHOŇ s.r.o U stadionu 1530, 516 01 Rychnov nad Knežnou 27499626 4960,00 krmivo 23.01.2020 Viera Farbiaková
21/2020 KAMTEL s.r.o Košťova 4, 040 01  Košice 36660990 do 48,00 oprava telefónu+doprava 23.01.2020 Ing. Kristína Tóthová
22/2020 Tucan s.r.o. Za kasárňami 1, 831 03 Bratislava  35 697 300 do 370,00 letenky Budapešť-Amsterdam 23.01.2020 Ing. Patrik Pastorek
23/2020 PHARMACOPOLA s.r.o Svätokrížske nám. 11, 965 01 Žiar nad Hronom 31570895 11,71 maska chirurgická 27.01.2020 Viera Farbiaková
24/2020 PHARMACOPOLA s.r.o Svätokrížske nám. 11, 965 01 Žiar nad Hronom 31570895 52,94 krmivo 27.01.2020 Viera Farbiaková
27/2020 TRHOŇ s.r.o U stadionu 1530, 516 01 Rychnov nad Knežnou 27499626 834,00 krmivo 30.01.2020 Viera Farbiaková
28/2020 LABAŠ s.r.o Textilná 1, 040 12 Košice 3618381 205,00 tovar do Zoo shopu+krmivo 03.02.2020 Elena Tomášová
29/2020 PENAD SERVICES s.r.o Popradská 57, 040 01 Košice 44799527 do 600,00 oprava a nastavenie bŕzd Liaz+STK+EK 03.02.2020 Ing. Kristína Tóthová
30/2020 Ing. Dušan Hrušovský - GRAFIA Jakobyho 4, 040 01 Košice 17 237 718 do 180,00 vypracovanie statického posudku 03.02.2020 Ing. Kristína Tóthová
12/2020 Homola s.r.o. Dlhé diely 18, 841 04 Bratislava 31325921 do 240,00 odborná prehliadka a odborná skúška zdvíhacieho zariadenia 20.02.2020 Ing. Kristína Tóthová