Číslo faktúry INTERNÉ Číslo faktúry EXTERNÉ Meno partnera Adresa partnera IČO Suma faktúry s DPH Dátum doručenia faktúry Meno zodpovednej osoby Dátum zverejnenia Číslo objednávky Popis
DF12101001 2021310 World Association of Zoo and Aquariums WAZA 2500,00 7.1.2021 Ing. Patrik Pastorek 28.1.2021 členské 2021
DF12101002 909800 EAZA EAZA 2884,00 7.1.2021 Ing. Patrik Pastorek 28.1.2021 členské 2021
DF12101003 VERICOM s.r.o Ľubiša 98, 067 11 Ľubiša 36476501 2113,20 11.1.2021 Viera Farbiaková 28.1.2021 RD/013/2020 mäso-potkany,myši
DF12101004 202100002 Farby Kušnír, s.r.o. 47564831 239,52 12.1.2021 Elena Tomášová 28.1.2021 6/2021 náhr. diely, ostat. mater.
DF12101005 20210102 Rybárstvo SaB s.r.o Družstevná 13, 929 01 Dunajská Streda 50359096 1584,00 13.1.2021 Viera Farbiaková 28.1.2021 RD/008/2020 ryby-karasy
DF12101006 8120726579 Slovenský plynárenský priemysel, a.s. Mlynské Nivy 44, 825 11 Bratislava 35815256 77,00 14.1.2021 Ing. Kristína Tóthová 28.1.2021 Kz.č.Z202012228-Z Mojmírova-elektrika
DF12101007 8120726524 Slovenský plynárenský priemysel, a.s. Mlynské Nivy 44, 825 11 Bratislava 35815256 1120,00 14.1.2021 Ing. Kristína Tóthová 28.1.2021 KZč.Z202012233-Z zemný plyn
DF12101008 2212300132 ŠEVT a.s Plynárenská 6, 821 09  Bratislava 2142006605 61,36 15.1.2021 Elena Tomášová 28.1.2021 601/2020 kancel. potreby
DF12101009 2101020012 D & D Veľkoobchod - Ing. Tomáš Dzurnák Južná trieda 78, 040 01 Košice 14382857 561,36 15.1.2021 Elena Tomášová 4.2.2021 RD/016/2020 dezinf. prostriedky
DF12101010 2500247313 Východosl. vodár. spol. a.s. Komenského 50, 04001 Košice 36 570 460 214,94 15.1.2021 Ing. Kristína Tóthová 4.2.2021 Právna zmluva 30-000028628PO2010 stočné
DF12101011 20210001 IKOMI s.r.o Zombova 9, 040 23 Košice 20160470 180,00 15.1.2021 Ing. Kristína Tóthová 4.2.2021 zmluva č.10102018 o poskyt. bezp. služieb služby BOZP
DF12101012 856 International ZOO Educators Association IZE 65,00 18.1.2021 Mgr. Eva Malešová 4.2.2021 členské 2021
DF12101013 213100170 CWS - boco Slovakia M.R. Štefánika 87 31411045 148,80 18.1.2021 Elena Tomášová 4.2.2021 abonent. zmluva korona-dezinf. prostr.
DF12101014 21011 GRAFFEX s.r.o. Končistá 3 44712456 20,00 19.1.2021 Elena Tomášová 4.2.2021 7/2021 odvoz a likvidácia kartónov
DF12101015 12021 Štefan Pollák Ulica Jána Franciscciho 1506/4 37872681 1836,00 19.1.2021 Viera Farbiaková 4.2.2021 563/2020 seno
DF12101016 210100136 TRHOŇ ZOOFOODS s.r.o. Na jamách 1472 09540946 196,00 19.1.2021 Viera Farbiaková 4.2.2021 9/2021 ostat. potraviny
DF12101017 210026 J.TRANS TRADE s.r.o. Jarmočná 2 36172219 697,30 19.1.2021 Viera Farbiaková 4.2.2021 RD/014/2020 ovocie
DF12101018 210027 J.TRANS TRADE s.r.o. Jarmočná 2 36172219 975,61 19.1.2021 Viera Farbiaková 4.2.2021 RD/014/2020 zelenina
DF12101019 2103952 PHARMACOPOLA s.r.o Svätokrížske nám. 11, 965 01 Žiar nad Hronom 31570895 145,76 20.1.2021 Viera Farbiaková 4.2.2021 16/2021 ostat. potraviny
DF12101020 1021002 VERICOM s.r.o Ľubiša 98, 067 11 Ľubiša 36476501 1337,76 22.1.2021 Viera Farbiaková 9.2.2021 RD/013/2020 mäso-potkany,myši
DF12101021 2021840066 Štátny veterin. a pot. ústav Dolný Kubín Jánošková 1611, 026 01 Dolný Kubín 0042355613 20,00 22.1.2021 Ing. Patrik Pastorek 9.2.2021 4/2021 lab. rozbor
DF12101022 2021840072 Štátny veterin. a pot. ústav Dolný Kubín Jánošková 1611, 026 01 Dolný Kubín 0042355613 101,00 22.1.2021 Ing. Patrik Pastorek 9.2.2021 4/2021 lab. rozbor
DF12101023 112016121 KOSIT a.s  Rastislavova 98, 043 46  Košice 3620214 540,43 22.1.2021 Ing. Kristína Tóthová 9.2.2021 zmluva 1024/2017/so odvoz odpadu
DF12101024 1032100498 KONEX elektro s.r.o. Rastislavova 7, 040 01 Košice 31 680 569 67,42 26.1.2021 Elena Tomášová 9.2.2021 68/2021 elektro mater.
DF12101025 20210012 České provaznictví s.r.o 24709638 344,43 26.1.2021 Elena Tomášová 9.2.2021 462/2020 ostat. mater.
DF12101026 2100016 MD VET s.r.o. na Lány 19 47355191 539,50 26.1.2021 Viera Farbiaková 16.2.2021 13/2021 ostat. potraviny
DF12101027 2020842940 Štátny veterin. a pot. ústav Dolný Kubín Jánošková 1611, 026 01 Dolný Kubín 0042355613 9,00 26.1.2021 Ing. Patrik Pastorek 16.2.2021 4/2021 lab. rozbor
DF12101028 2101020031 D & D Veľkoobchod - Ing. Tomáš Dzurnák Južná trieda 78, 040 01 Košice 14382857 334,32 26.1.2021 Elena Tomášová 16.2.2021 RD/016/2020 čistiace prostr.
DF12101029 2101020032 D & D Veľkoobchod - Ing. Tomáš Dzurnák Južná trieda 78, 040 01 Košice 14382857 379,63 26.1.2021 Elena Tomášová 16.2.2021 RD/016/2020,RD/017/2020 čistiace a hyg. prostr.
DF12101030 210100216 TRHOŇ ZOOFOODS s.r.o. Na jamách 1472 09540946 1362,52 26.1.2021 Viera Farbiaková 16.2.2021 9/2021 ryby
DF12101032 210291 BAT ANDRLE s.r.o Snehoutkova 13, 503 04 Černožice 27510727 1981,00 27.1.2021 Viera Farbiaková 16.2.2021 21/2021 mäso
DF12101033 2021010017 KARPATIA CAR s.r.o. Obišovce 88, 044 81 Košice 36608386 564,84 28.1.2021 Ing. Kristína Tóthová 16.2.2021 29/2021 ostat. mater.
DF12101034 2210111 MIKROP Slovensko s.r.o Okružná 25 37117063 575,94 28.1.2021 Viera Farbiaková 16.2.2021 10/2021 objem. krmivo, granule
DF12101035 202160043 MESTSKÉ LESY KOŠICE a.s. Južná trieda 11, 040 01 Košice 31672981 120,00 29.1.2021 Mgr. Ingrid Tomková 16.2.2021 zmluva o podnájme prenájom pozemku
DF 12101037 12021 MA TRADEING s.r.o. Hrubečská 49 53186389 1040,00 29.1.2021 Elena Tomášová 16.2.2021 3/2021 ostat. mater.
DF12101038 210296 BAT ANDRLE s.r.o Snehoutkova 13, 503 04 Černožice 27510727 149,00 26.1.2021 Viera Farbiaková 16.2.2021 20/2021 mäso
DF12101039 210100215 TRHOŇ ZOOFOODS s.r.o. Na jamách 1472 09540946 96,00 27.1.2021 Viera Farbiaková 16.2.2021 14/2021 ostat. potraviny
DF12101040 321004 JES Slovakia s.r.o 45918945 922,50 27.1.2021 Elena Tomášová 16.2.2021 582/2020 Zoo nature-prop. mater.
DF12101041 1460634572 O2 Slovakia,s.r.o. Einsteinova 24, 851 01 Bratislava 35848863 17,00 29.1.2021 Mgr. Ingrid Tomková 16.2.2021 Zmluva č. 0011344 o poskytovaní verejných služieb mobil
DF12101042 2202028 MIKROP Slovensko s.r.o Okružná 25 37117063 128,10 31.1.2021 Viera Farbiaková 16.2.2021 541/2020 objem. krmivo
DF12101044 210100016 ROPESH s.r.o. Hlinkova 37, 040 01 Košice 46 215 662 814,93 31.1.2021 Viera Farbiaková 16.2.2021 37/2021 materiál, potraviny, granule
DF12101046 2 Skalický Juraj, MVDr. Cyklistická 3, 040 01 Košice 45007861 2357,69 31.1.2021 Ing. Patrik Pastorek 16.2.2021 RD/007/2020 veterinárna činnosť
DF12101048 210062 J. TRANS TRADE, s.r.o Jarmočná 2, 040 01 Košice 36172219 1050,27 31.1.2021 Viera Farbiaková 16.2.2021 RD/014/2020 zelenina
DF12101049 210063 J.TRANS TRADE s.r.o. Jarmočná 2 36172219 724,78 31.1.2021 Viera Farbiaková 16.2.2021 RD/014/2020 ovocie
DF12101050 2021005 EaCP s.r.o Kaspická 4, 040 12 Košice 47894431 270,00 31.1.2021 Ing. Kristína Tóthová 16.2.2021 Zmluva o dielo poradenstvo-životné prostredie
DF12101051 41210121 Homola s.r.o. Dlhé diely 18, 841 04 Bratislava 31325921 81,36 31.1.2021 Ing. Kristína Tóthová 16.2.2021 27/2021 revízia zdvih. zariadenia
DF12101052 2210171 MIKROP Slovensko s.r.o Okružná 25 37117063 550,00 31.1.2021 Viera Farbiaková 16.2.2021 10/2021 objem. krmivo
DF12101053 2021840077 Štátny veterin. a pot. ústav Dolný Kubín Jánošková 1611, 026 01 Dolný Kubín 0042355613 17,00 31.1.2021 Ing. Patrik Pastorek 16.2.2021 4/2021 labor. rozbor
DF12101054 2202440495 Konica Minolta Slovakia Černyševského 10, 851 01  Bratislava 31 338 551 78,00 31.1.2021 Ing. Zuzana Kovérová 16.2.2021 Zmluva o prenájme a poskyt. služieb 52107465,5217466 kopírka
DF12101055 0264219426 ANTIK Telecom s.r.o Čárskeho 10, 040 01 Košice 36191400 61,57 31.1.2021 Mgr. Ingrid Tomková 16.2.2021 Zmluva č.18/0875/0003 o zriadení a poskyt. pripojenia k sieti internet
DF 12101057 92101105 KPK Print s.r.o. Orlia 10 44432299 72,00 31.1.2021 Mgr. Eva Malešová 16.2.2021 11/2021 výroba a vylep fólie na elektromobil
DF12101058 202100050 Farby Kušnír, s.r.o. 47564831 132,38 31.1.2021 Elena Tomášová 16.2.2021 55/2021 ostat. mater.
DF12101060 8276984591 Slovak Telekom a.s Bajkalská 28, 817 62  Bratislava 35 763 469 61,45 31.1.2021 Mgr. Ingrid Tomková 16.2.2021 hovorné
DF12101062 21030056 BIOKRON s.r.o Kloperky 635, 664 56 Blučina 26251116 946,00 31.1.2021 Viera Farbiaková 16.2.2021 2/2021 objem. krmivo
DF12101063 7100033556 O2 Slovakia,s.r.o. Einsteinova 24, 851 01 Bratislava 35848863 269,40 31.1.2021 Mgr. Ingrid Tomková 16.2.2021 Zmluva č.0011344 o poskyt. verejných služieb mobily
DF12101067 112100384 KOSIT a.s  Rastislavova 98, 043 46  Košice 3620214 540,53 31.1.2021 Ing. Kristína Tóthová 16.2.2021 zmluva č.1024/2017so,569/2017/pp odvoz odpadu
DF 12101069 1900998001 Tepelné hospodárstvo spoločnosť s ručením obmedzeným Košice Komenského 7, 040 01 Košice 31679692 803,56 15.2.2021 Ing. Kristína Tóthová 26.2.2021 zmluva č.1020090128 o dodávke a odbere tepla dodávka tepla a TÚV
DF12102001 8832811065 Slovenský plynárenský priemysel, a.s. Mlynské Nivy 44, 825 11 Bratislava 35815256 1120,00 2.2.2021 Ing. Kristína Tóthová 25.2.2021 zmluva o dodávke plynu KZ č.202012233-Z zemný plyn
DF12102003 210200019 CORA GASTRO s.r.o. Traktorová 1 44857187 501,80 1.2.2021 Elena Tomášová 26.2.2021 591/2020 ostat. mater.
DF12102004 2021028 SEA Centrum, s.r.o. Mostová 381, 958 04 Partizánske 46626069 151,60 3.2.2021 Elena Tomášová 25.2.2021 23/2021 ostat. mater.
DF12102005 6611279271 Kooperativa poisťovňa Mäsiarska 11, 040 01  Košice 0058/5441 2541,90 3.2.2021 Ing. Kristína Tóthová 25.2.2021 6611279271 havarijné poistenie
DF112102006 6611283860 Kooperativa poisťovňa Mäsiarska 11, 040 01  Košice 0058/5441 37,08 3.2.2021 Ing. Kristína Tóthová 25.2.2021 6611283860 zákonne poistenie
DF12102007 2100028060 LABAŠ s.r.o Textilná 1, 040 12 Košice 3618381 142,95 3.2.2021 Viera Farbiaková 25.2.2021 38/2021 potraviny+repre
DF12102008 2100028059 LABAŠ s.r.o Textilná 1, 040 12 Košice 3618381 44,16 3.2.2021 Viera Farbiaková 25.2.2021 38/2020 potraviny
DF12102046 2113017 PHARMACOPOLA s.r.o Svätokrížske nám. 11, 965 01 Žiar nad Hronom 31570895 39,25 24.2.2021 Viera Farbiaková 15.3.2021 56/2021 ostat. potraviny
DF12102057 1021004 VERICOM s.r.o Ľubiša 98, 067 11 Ľubiša 36476501 2156,40 28.2.2021 Viera Farbiaková 15.3.2021 RD/013/2020 mäso-myši,potkany
DF12102052 2210281 MIKROP Slovensko s.r.o Okružná 25 37117063 166,74 26.2.2021 Viera Farbiaková 15.3.2021 52/2021, 78/2021 objem. krmivo,granule
DF12101059 8276904850 Slovak Telekom, a. s. Bajkalská 28, 817 62 Bratislava 35763469 59,74 8.2.2021 Mgr. Ingrid Tomková 17.2.2021 Hovorné 01/2021
DF12101036 120210222 HOUR spol. s r.o. M.R. Štefánika 836/33, 010 01 Žilina 31586163 927,60 29.1.2021 Ing. Zuzana Kovérová 17.2.2021 systémová údržba
DF12101043 20210512 PSDOMOV 63,60 1.2.2021 Ing. Zuzana Kovérová 17.2.2021 publikácia "mzdová účtovníčka"
DF12101045 2002132630 SHELL Slovakia s.r.o Einsteinova 23, 85101  Bratislava  31 361 081 195,51 1.2.2021 Ing. Kristína Tóthová 17.2.2021 PHM 01/2021
DF12101031 20210077 R-METAL s.r.o. Magnezitárska 5, 040 13 Košice 36540374 7140,74 26.1.2021 Ing. Kristína Tóthová 17.2.2021 RD/012/2020, 546/2020 materiál- oplotenie
DF12010066 2002134483 SHELL Slovakia s.r.o Einsteinova 23, 85101  Bratislava  31 361 081 816,62 15.2.2021 Ing. Kristína Tóthová 1.3.2021 PHM 01/2021
DF12102027 20211075 Tirna vydavateľské družstvo 36750697 39,90 16.2.2021 Mgr. Ingrid Tomková 1.3.2021 Finančný spravodaj 2021
DF12102036 21001295 Verlag Dashofer s.r.o Železničiarska 13, 811 04  Bratislava 35730129 446,40 19.2.2021 Ing. Zuzana Kovérová 5.3.2021 59/2021 publikácia "mzdový expert" - 24 mesiacov
DF12102053 120210748 HOUR spol. s r.o. M.R. Štefánika 836/33, 010 01 Žilina 31586163 132,20 26.2.2021 Mgr. Ingrid Tomková 18.3.2021 servisná údržba účt. programu
DF12102068 2002137386 SHELL Slovakia s.r.o Einsteinova 23, 85101  Bratislava  31 361 081 730,42 28.2.2021 Ing. Kristína Tóthová 18.3.2021 PHM 02/2021
DF12102071 8278752342 Slovak Telekom a.s Bajkalská 28, 817 62  Bratislava 35 763 469 59,74 28.2.2021 Mgr. Ingrid Tomková 18.3.2021 Hovorné 02/2021
DF12102076 2002139264 SHELL Slovakia s.r.o Einsteinova 23, 85101  Bratislava  31 361 081 585,51 28.2.2021 Ing. Kristína Tóthová 18.3.2021 PHM 02/2021
DF12102001 8832811065 SPP a.s Mlynské Nivy 44/a, 82511  Bratislava 358152256 1120,00 2.2.2021 Ing. Kristína Tóthová 15.2.2021 Zmluva Zemný plyn 02/2021
DF12102003 210200019 CORA GASTRO s.r.o. Traktorová 1 44857187 501,80 1.2.2021 Elena Tomášová 18.2.2021 591/2020 materiál - prípravovňa krmív
DF12102004 2021028 SEA Centrum, s.r.o. Mostová 381, 958 04 Partizánske 46626069 151,60 3.2.2021 Elena Tomášová 18.2.2021 23/2021 materiál-krmivá
DF12102005 6611279271 Kooperativa poisťovňa a.s  Rajská 15/a, 815 20 Bratislava 6571283312 2541,90 3.2.2021 Ing. Kristína Tóthová 18.2.2021 Zmluva č. 6611279271 Havarijné poistenie 4-6/2021
DF12102006 6611283860 Kooperativa poisťovňa a.s  Rajská 15/a, 815 20 Bratislava 6571283312 37,08 3.2.2021 Ing. Kristína Tóthová 18.2.2021 Zmluva č. 6611283860 PZP za 01-03/2021
DF12102007 2100028060 LABAŠ s.r.o Textilná 1, 040 12 Košice 3618381 142,95 3.2.2021 Viera Farbiaková 18.2.2021 38/2021 potraviny
DF12102008 2100028059 LABAŠ s.r.o Textilná 1, 040 12 Košice 3618381 44,16 3.2.2021 Viera Farbiaková 18.2.2021 38/2021 potraviny
DF12102009 2021840132 Štátny veterin. a pot. ústav Dolný Kubín Jánošková 1611, 026 01 Dolný Kubín 0042355613 15,00 3.2.2021 Ing. Patrik Pastorek 18.2.2021 04/2021 laboratórne výkony
DF12102010 1032012389 KONEX elektro s.r.o. Rastislavova 7, 040 01 Košice 31 680 569 400,72 4.2.2021 Elena Tomášová 18.2.2021 602/2020 elektroinštalačný materiál
DF12102012 21794 THERMEX s.r.o 31672671 143,36 10.2.2021 Elena Tomášová 18.2.2021 49/2021 termostat
DF12102014 210416 BAT ANDRLE s.r.o Snehoutkova 13, 503 04 Černožice 27510727 159,00 5.2.2021 Viera Farbiaková 18.2.2021 43/2021 krmivo - mäso
DF12102015 2102009 AGRO-BIO spol. s.r.o. Bellušová 1861, 155 00 Praha 18 630 731 270,89 8.2.2021 Viera Farbiaková 18.2.2021 40/2021 objemové krmivo
DF12102016 2102008 AGRO-BIO, s. r. o. Bellušova 1861, 155 00 Praha 18630731 349,00 8.2.2021 Viera Farbiaková 18.2.2021 15/2021 krmivá
DF12102017 321005 JES Slovakia s.r.o 45918945 16,00 4.2.2021 Mgr. Malešová 18.2.2021 17/2021 adopčná tabuľka
DF12102018 210100054 MVL, spol.s.r.o. Košice Nižné Kapustníky 2 36191159 130,00 5.2.2021 Ing. Kristína Tóthová 18.2.2021 34/2021 prenájom rezačky
DF12102037 720210142 3H MOBIL, s. r. o. 36216402 365,33 19.2.2021 Ing. Kristína Tóthová 1.3.2021 64/2021 servisná prehliadka
DF12102038 12100425 ANIMAL FOOD s.r.o. Vrádište 148 47562137 61,90 19.2.2021 Viera Farbiaková 1.3.2021 53/2021 krmivá
DF12102039 20210038 NOVÁTOR spol.s r.o. 36575950 481,37 19.2.2021 Elena Tomášová 1.3.2021 84/2021 ochranné pracovné pomôcky
DF12102040 9700039914 Vychodoslovenská vodárenská spoločnosť, a.s. Komenského 50, 042 48 Košice 36570460 747,26 19.2.2021 Ing. Kristína Tóthová 1.3.2021 44/2021 oprava vodovodného potrubia
DF12102042 2021840268 Štátny veterin. a pot. ústav Dolný Kubín Jánošková 1611, 026 01 Dolný Kubín 0042355613 15,50 22.2.2021 Ing. Patrik Pastorek 8.3.2021 04/2021 laboratórne výkony
DF12102043 1032101665 KONEX elektro s.r.o. Rastislavova 7, 040 01 Košice 31 680 569 225,55 23.2.2021 Elena Tomášová 18.3.2021 79/2021 elektroinštalačný materiál
DF12102044 1032101666 KONEX elektro s.r.o. Rastislavova 7, 040 01 Košice 31 680 569 104,66 23.2.2021 Elena Tomášová 18.3.2021 80/2021 elektroinštalačný materiál, náradie
DF12102046 2113017 PHARMACOPOLA s.r.o Svätokrížske nám. 11, 965 01 Žiar nad Hronom 31570895 39,25 24.2.2021 Viera Farbiaková 18.3.2021 56/2021 krmivo, minerály
DF12102048 20210041 Košice Turizmus Hlavná 59, 040 01 Košice 45733643 150,00 24.2.2021 Mgr. Eva Malešová 18.3.2021 členské 2021
DF12102050 2500264855 Vychodoslovenská vodárenská spoločnosť, a.s. Komenského 50, 042 48 Košice 36570460 174,06 26.2.2021 Ing. Kristína Tóthová 18.3.2021 Zmluva o dodávke vody Vodné, stočné
DF12102052 2210281 MIKROP Slovensko, s.r.o. Okružná 25, 058 01 Poprad 31717063 166,74 26.2.2021 Viera Farbiaková 18.3.2021 52/2021, 78/2021 objemové krmivo, granule
DF12102056 PF00007 Skalický Juraj, MVDr. Cyklistická 3, 040 01 Košice 45007861 1915,53 28.2.2021 Ing. Patrik Pastorek 18.3.2021 RD/007/2020 veterinárna činnosť 02/2021
DF12102057 1021004 VERICOM s.r.o Ľubiša 98, 067 11 Ľubiša 36476501 2156,40 28.2.2021 Viera Farbiaková 18.3.2021 RD/013/2020 krmivo pre zvieratá
DF12102058 0264219426 ANTIK Telecom s.r.o Čárskeho 10, 040 01 Košice 36191400 61,57 28.2.2021 Mgr. Ingrid Tomková 18.3.2021 Zmluva č. 18/0875/0003 o poskyt. pripojenia k sieti internet internet 02/2021
DF12102062 20210077 EaCP s.r.o Kaspická 4, 040 12 Košice 47894431 270,00 28.2.2021 Ing. Kristína Tóthová 18.3.2021 Zmluva o dielo poradenstvo v oblasti životného prostredia 02/2021
DF12102064 FO210159 J.TRANS TRADE s.r.o. Jarmočná 2 36172219 1061,23 28.2.2021 Viera Farbiaková 18.3.2021 RD/014/2020 krmivo - zelenina
DF12102063 FO210158 J. TRANS TRADE, s.r.o Jarmočná 2, 040 01 Košice 36172219 914,54 28.2.2021 Viera Farbiaková 18.3.2021 RD/014/2020 krmivo - ovocie
DF12102065 5201300089 RICOH Slovakia s.r.o Vajnorská 100, 831 04 Bratislava 31331785 215,32 28.2.2021 Ing. Zuzana Kovérová 18.3.2021 Zmluva o prenájme so servis. službami 00323/16/011, 00324/16/011 prenájom zariadení 02/2021
DF12102067 20210154 SYSTEM - IS s.r.o. Jegorovova 14 44681445 164,40 28.2.2021 Ing. Zuzana Kovérová 18.3.2021 60/2021 čítačka kariet
DF12120047 2212007357 ŠEVT a.s Plynárenská 6, 821 09  Bratislava 2142006605 1426,02 24.2.2021 Elena Tomášová 18.3.2021 42/2021 kancel. potreby
DF12102055 1430663310 O2 Slovakia,s.r.o. Einsteinova 24, 851 01 Bratislava 35848863 17,00 1.3.2021 Mgr. Ingrid Tomková 18.3.2021 hovorné-mobil
DF12102049 210105 AGRO BILLY s.r.o. 44116578 2191,42 26.2.2021 Ing. Kristína Tóthová 18.3.2021 66/2021 náhradné diely na traktor
DF12102066 6611299504 Kooperativa poisťovňa Mäsiarska 11, 040 01  Košice 0058/5441 18,84 15.2.2021 Ing. Kristína Tóthová 18.3.2021 úrazové poistenie
DF12102059 521110225 Minerálne vody a.s Slovenská 9, 081 86 Prešov 31711464 84,96 25.2.2021 Elena Tomášová 18.3.2021 Zmluva o dodávke pramenitej minerálnej vody pitný režim
DF12102051 1020210149 TOMCAT plus ,spol.s.r.o 31667589 31667589 222,24 26.2.2021 Elena Tomášová 18.3.2021 RD/002/2020 čistiace prostriedky
DF12102041 2021840256 Štátny veterin. a pot. ústav Dolný Kubín Jánošková 1611, 026 01 Dolný Kubín 0042355613 15,00 22.2.2021 Ing. Patrik Pastorek 18.3.2021 4/2021 lab. výkony
DF12103018 2021840433 Štátny veterin. a pot. ústav Dolný Kubín Jánošková 1611, 026 01 Dolný Kubín 0042355613 20,00 15.3.2021 Ing. Patrik Pastorek 29.3.2021 4/2021 lab. výkony
DF12103022 210214 J. TRANS TRADE, s.r.o Jarmočná 2, 040 01 Košice 36172219 1021,60 17.3.2021 Viera Farbiaková 29.3.2021 RD/014/2020 ovocie
DF12103021 210213 J.TRANS TRADE s.r.o. Jarmočná 2 36172219 1048,42 17.3.2021 Viera Farbiaková 29.3.2021 RD/014/2020 zelenina
DF12103011 20210008 Hreščák Jaroslav - RETRA Slnečná 263/15 10704060 1314,65 11.3.2021 Elena Tomášová 18.3.2021 90/2021 drevo
DF12103010 20210065 IKOMI s.r.o Zombova 9, 040 23 Košice 20160470 180,00 10.3.2021 Ing. Kristína Tóthová 18.3.2021 zmluva č.10102018 o poskyt. bezp. služieb služby BOZP
DF12103013 6611299504 Kooperativa poisťovňa Mäsiarska 11, 040 01  Košice 0058/5441 18,84 12.3.2021 Ing. Kristína Tóthová 29.3.2021 6611299504 úrazové poistenie osôb v motor. vozidlách
DF12103017 6611283860 Kooperativa poisťovňa Mäsiarska 11, 040 01  Košice 0058/5441 1199,00 12.3.2021 Ing. Kristína Tóthová 29.3.2021 6611283860 zákonné poistenie
DF12103002 8852168581 Slovenský plynárenský priemysel, a.s. Mlynské Nivy 44, 825 11 Bratislava 35815256 77,00 1.3.2021 Ing. Kristína Tóthová 19.3.2021 KZč.Z202012228-Z Mojmírova-elektrina
DF12102045 2101020117 D & D Veľkoobchod - Ing. Tomáš Dzurnák Južná trieda 78, 040 01 Košice 14382857 486,97 24.2.2021 Elena Tomášová 19.3.2021 RD/016/2020,RD/017/2020 hyg. a čist, prostr.
DF12103015 202103 Demčák Michal MVDr. Lipníky 35, 082 12 Prešov 37883844 696,60 12.3.2021 Viera Farbiaková 29.3.2021 72/2021 mäso
DF12103016 210312278 AQUASEED, s.r.o. Medzevská 8 31709508 253,78 12.3.2021 Elena Tomášová 29.3.2021 83/2021 ostat. mat.-substrát
DF12102075 2202444897 Konica Minolta Slovakia spol.s r.o. Černyševského 10, 851 01 Bratislava 31338551 78,00 28.2.2021 Ing. Zuzana Kovérová 19.3.2021 Zmluva o nájme a poskyt. služieb 52107465, 52107466 kopírka
DF12103012 2100003 Olexa Martin Osloboditeľov 3, Trstená pri Hornáde 87 249 545 129,24 11.3.2021 Daniel D 08 29.3.2021 75/2021 oprava prietok, ohrievača
Df12102069 1900998001 Tepelné hospodárstvo s.r.o. Komenského 7, 040 01 Košice 31 679 692 885,96 11.3.2021 Ing. Kristína Tóthová 19.3.2021 zmluva č.1020090128 o dodávke a odbere tepla dodávka tepla a TÚV
DF12103001 8852168528 Slovenský plynárenský priemysel, a.s. Mlynské Nivy 44, 825 11 Bratislava 35815256 1120,00 1.3.2021 Ing. Kristína Tóthová 19.3.2021 KZč.Z202012233-Z zemný plyn
DF12102072 21101625 VAS s.r.o. Mojšova Lúčka 31 587 666 170,10 28.2.2021 Ing. Kristína Tóthová 19.3.2021 Zmluva o odvoze a neškodnom odstránení žvp odvoz a neškodné odstránenie ŽVP
DF12103003 210100479 TRHOŇ ZOOFOODS s.r.o. Na jamách 1472 09540946 1362,52 4.3.2021 Viera Farbiaková 19.3.2021 71/2021 ryby-slede
DF12103006 121049 RPL Slovakia s.r.o. 44875151 60,00 8.3.2021 Daniel D 08 19.3.2021 81/2021 oprava brány
DF12102070 8278834249 Slovak Telekom a.s Bajkalská 28, 817 62  Bratislava 35 763 469 61,81 28.2.2021 Mgr. Ingrid Tomková 19.3.2021 hovorné
DF12102061 1032102002 KONEX elektro s.r.o. Rastislavova 7, 040 01 Košice 31 680 569 45,41 28.2.2021 Elena Tomášová 19.3.2021 89/2021 elektro. mater.
DF12103052 1021005 VERICOM s.r.o Ľubiša 98, 067 11 Ľubiša 36476501 2365,20 26.3.2021 Viera Farbiaková 29.3.2021 RD/013/2020 mäso-potkany
DF12103046 2021029 AT ABOV s.r.o Rozhanovce 36002127 52,00 29.3.2021 Viera Farbiaková 6.6.2021 112/2021 seno
DF12103056 2100078478 LABAŠ s.r.o Textilná 1, 040 12 Košice 3618381 189,11 26.3.2021 Viera Farbiaková 6.5.2021 124/2021 ostat. potraviny+repre
DF12102060 8409854905 Slovenský plynárenský priemysel, a.s. Mlynské Nivy 44, 825 11 Bratislava 35815256 16066,30 28.2.2021 Ing. Kristína Tóthová 15.3.2021 KZ č.Z202012228-Z elektrika
DF12103041 20210003 Kuzevič Martin Drábová 1100/06, Košice 47 775 297 250,00 24.3.2021 Viera Farbiaková 6.4.2021 33/2021 kalamita-orez stromov
DF12103034 20210004 Kuzevič Martin Drábová 1100/06, Košice 47 775 297 80,00 24.3.2021 Ing. Kristína Tóthová 6.4.2021 109/2021 orez stromov
DF12103007 21030016 Pharmacopola lekáreň s.r.o. cesta Podhradovou 13/A 36054127 288,00 8.3.2021 Elena Tomášová 17.3.2021 77/2021 lieky-respirátory
DF12103038 1020210256 TOMCAT plus ,spol.s.r.o 31667589 31667589 69,36 25.3.2021 Elena Tomášová 12.4.2021 RD/002/2020 čistiace prostriedky+ostat. mater.
DF12103008 213101841 CWS - boco Slovakia M.R. Štefánika 87 31411045 148,80 8.3.2021 Elena Tomášová 15.3.2021 abonent. zmluva koronavírus-dez. prostr.
DF12103042 3301210001 Mesto Košice 691135 63,00 23.3.2021 Ing. Kristína Tóthová 31.3.2021 zml.2017000710 PZP-KE442FM
DF12103033 20210005 Kuzevič Martin Drábová 1100/06, Košice 47 775 297 876,00 24.3.2021 Ing. Kristína Tóthová 31.3.2021 530/2020 orez stromov
DF12103055 2021072 SEA Centrum, s.r.o. Mostová 381, 958 04 Partizánske 46626069 121,80 26.3.2021 Elena Tomášová 7.4.2021 127/2021 ostat. mater.-morská soľ
DF12101071 2100008 Hi - Reklama, s.r.o. 36199451 885,60 31.1.2021 Mgr. Eva Malešová 12.2.2021 18/2021 kúpa a potlač tričiek
DF12103014 7200004257 O2 Slovakia,s.r.o. Einsteinova 24, 851 01 Bratislava 35848863 0,02 12.3.2021 Ing. Kristína Tóthová 22.3.2021 Zmluva č.0011344 o poskyt. verejných služieb mobily
DF12102073 7100035001 O2 Slovakia,s.r.o. Einsteinova 24, 851 01 Bratislava 35848863 295,47 28.2.2021 Mgr. Ingrid Tomková 18.3.2021 zmluva č.011344 o poskyt. ver. služieb hovorné
DF12102054 210023 AVAL BETA s.r.o  Letná 45, 040 01  Košice  31727972 3440,64 28.2.2021 Ing. Zuzana Kovérová 12.3.2021 Zmluva na poskytnutie strážnej služby strážna služba
DF12103053 21VF00090 MD VET s.r.o. na Lány 19 47355191 217,50 30.3.2021 Viera Farbiaková 15.4.2021 136/2021 krmivo pre zvieratá
DF12103048 210301 Milan Sloviak-MIDAS Haláčovce 25 35212411 780,00 30.3.2021 Ing. Patrik Pastorek 15.4.2021 100/2021 preprava zvierat
DF121003050 7210120 VETIS-MVDr. P. Pongrácz Cottbuská 1, 040 23 Kráľovské Kračany 32320633 264,26 26.3.2021 Ing. Kristína Tóthová 15.4.2021 126/2021 elektrické ohradníky
DF12103049 F2100078477 LABAŠ s.r.o. Textilná 1, 040 12 Košice 36183181 53,64 26.3.2021 Elena Tomášová 15.4.2021 124/2021 krmivo pre zvieratá
DF12103051 7210125 VETIS-MVDr. P. Pongrácz Cottbuská 1, 040 23 Kráľovské Kračany 32320633 99,85 29.3.2021 Ing. Kristína Tóthová 15.4.2021 133/2021 sieť pre králiky
DF12103047 1570685743 O2 Slovakia,s.r.o. Einsteinova 24, 851 01 Bratislava 35848863 17,00 29.3.2021 Mgr. Ingrid Tomková 15.4.2021 Zmluva č. 0011344 o poskyt. verejných služieb telefónne poplatky
DF12103074 FRV20210649 R-METAL, s. r. o. 36751081 163,32 1.4.2021 Ing. Patrik Pastorek 20.4.2021 166/2021 ostatný materiál - pletivo
DF12103073 7210135 VETIS-MVDr. P. Pongrácz Cottbuská 1, 040 23 Kráľovské Kračany 32320633 121,45 1.4.2021 Ing. Kristína Tóthová 20.4.2021 133/2021 sieť pre králiky a hydinu
DF12103071 20210168 DEKRA kvalifikácia a poradenstvo s.r.o. Panónska cesta 47 36358771 150,00 7.4.2021 Ing. Kristína Tóthová 20.4.2021 118/2021 školenie - vodiči
DF12103072 0264219426 ANTIK Telecom s.r.o Čárskeho 10, 040 01 Košice 36191400 61,57 8.4.2021 Mgr. Ingrid Tomková 20.4.2021 Zmluva č. 18/0875/0003 o poskyt. pripojenia k sieti internet pripojenie na internet 03/2021
DF12104006 6611279271 Kooperatíva poisťovňa, a.s. Vajnorská 100, 831 04 Bratislava 00585441 153,58 7.4.2021 Ing. Kristína Tóthová 20.4.2021 Zmluva č. 6611279271 havarijné poistenie
DF12104007 6611299504 Kooperatíva poisťovňa, a.s. Vajnorská 100, 831 04 Bratislava 00585441 2,58 7.4.2021 Ing. Kristína Tóthová 20.4.2021 Zmluva č. 6611299504 úrazové poistenie
DF12104008 6611283860 Kooperatíva poisťovňa, a.s. Vajnorská 100, 831 04 Bratislava 00585441 44,80 7.4.2021 Ing. Kristína Tóthová 20.4.2021 Zmluva č. 6611283860 zákonné poistenie
DF12103054 SPF21407838 B2B Partner s.r.o. Šuleková 2, 811 06 Bratislava 44 413 467 724,80 30.3.2021 Mgr. Eva Malešová 15.4.2021 88/2021 kancelárske stoličky
DF12103045 F210131 REMPKO s.r.o. Teslova 3 36194077 1263,60 1.4.2021 Ing. Kristína Tóthová 15.4.2021 134/2021 kari rohož
DF12103044 00672021 Štátna ochrana prírody SR Tajovského 28 17058520 183,72 24.3.2021 Ing. Patrik Pastorek 15.4.2021 91/2021 krúžky pre exoty a dravce
DF12103040 20210315 ZOO PRODUKT SLOVAKIA Športová 382, 922 01  Veľké Orvište 36243736 373,90 24.3.2021 Ing. Patrik Pastorek 15.4.2021 111/2021 materiál-zoológia
DF12103039 20210313 ZOO PRODUKT SLOVAKIA Športová 382, 922 01  Veľké Orvište 36243736 211,01 23.3.2021 Ing. Patrik Pastorek 15.4.2021 110/2021 materiál-zoológia
DF12103037 22100001 OSIVEX Záhradkár s.r.o Štúrova 33, 040 01  Košice 36787124 175,00 23.3.2021 Viera Farbiaková 15.4.2021 113/2021 objemové krmivo
DF12103035 321007 JES Slovakia s.r.o. Bulharská 5, 040 01 Košice 45998945 125,00 23.3.2021 Mgr. Eva Malešová 6.4.2021 139/2020 výroba bannerov
DF12103032 720210247 3H MOBIL, s. r. o. 36216402 2158,66 22.3.2021 Ing. Kristína Tóthová 6.4.2021 85/2021 servis a oprava motorového vozidla
DF12103031 720210237 3H MOBIL, s. r. o. 36216402 65,00 22.3.2021 Ing. Kristína Tóthová 6.4.2021 125/2021 oprava mot. vozidla-spoluúčasť
DF12103070 20210443 GBO s.r.o Južná trieda 78, 040 01  Košice 36205052 160,00 1.4.2021 Elena Tomášová 15.4.2021 164/2021 Ost. materiál - plech
DF12103075 2021010 EaCP s.r.o Kaspická 4, 040 12 Košice 47894431 270,00 8.4.2021 Ing. Kristína Tóthová 15.4.2021 Zmluva o dielo Poradenstvo v oblasti životného prostredia
DF12103087 2212011426 ŠEVT a.s Plynárenská 6, 821 09  Bratislava 2142006605 609,25 7.4.2021 Ing. Patrik Pastorek 15.4.2021 82/2021 Kancelárske potreby - ZOO NATURE
DF12103030 20218813758 EAZA EAZA 50,00 22.3.2021 Ing. Patrik Pastorek 15.4.2021 Registračný poplatok
DF12103009 202160122 MESTSKÉ LESY KOŠICE a.s. Južná trieda 11, 040 01 Košice 31672981 4980,72 4.3.2021 Ing. Kristína Tóthová 18.3.2021 Kúpna zmluva o prevode vlast. práva k mot. vozidlu Nákup mot. vozidla Mitsubishi