Číslo faktúry INTERNÉ Číslo faktúry EXTERNÉ Meno partnera Adresa partnera IČO Suma faktúry s DPH Dátum doručenia faktúry Meno zodpovednej osoby Dátum zverejnenia Číslo objednávky Popis
DF12001001 20200001 IKOMI s.r.o Zombova 9, 040 23 Košice 20160470 180,00 7.1.2020 Ing. Kristína Tóthová 3.2.2020 Zmluva 10102018 o poskytnutí služieb BOZP Služby BOZP
DF12001002 2020315 World Association of Zoo and Aquariums WAZA 2500,00 9.1.2020 Ing. Patrik Pastorek 3.2.2020 Členské 2020
DF12001003 6591269550 Kooperativa a.s Rajská 15, 815 20  Bratislava 5885441 32,93 9.1.2020 Ing. Kristína Tóthová 3.2.2020 6591269550 Úrazové poistenie
DF12001004 6591240870 Kooperativa poisťovňa a.s  Rajská 15/a, 815 20 Bratislava 6571283312 1247,24 9.1.2020 Ing. Kristína Tóthová 3.2.2020 6591240870 Poistenie majetku
DF12001005 6591253575 Kooperativa poisťovňa a.s  Rajská 15/a, 815 20 Bratislava 6571283312 41,75 9.1.2020 Ing. Kristína Tóthová 3.2.2020 6591253575 Zákonné poistenie
DF12001006 6591404708 Kooperativa poisťovňa a.s  Rajská 15/a, 815 20 Bratislava 6571283312 193,93 9.1.2020 Ing. Kristína Tóthová 3.2.2020 6591404708 Havarijné poistenie
DF12001007 200081 BAT ANDRLE s.r.o Snehoutkova 13, 503 04 Černožice 27510727 94,00 10.1.2020 Viera Farbiaková 3.2.2020 Objemové krmivo
DF12001008 2020881370037 EAZA EAZA 290,00 10.1.2020 Ing. Patrik Pastorek 3.2.2020 Registračný poplatok
DF12001009 20200008 ENVI-TRADE s.r.o Kysucká 16, 040 11  Košice 36 666 025 133,26 13.1.2020 Ing. Kristína Tóthová 3.2.2020 Mandátna zmluva Odvoz nebezpečného odpadu
DF12001010 5162000014 Bytový podnik mesta Košice, s.r.o. Južné nábrežie 13, 042 19 Košice 44518648 49,80 13.1.2020 Mgr. Eva Malešová 3.2.2020 503/2019 Prenájom reklamnej plochy
DF12001011 2192439405 Konica Minolta Slovakia Černyševského 10, 851 01  Bratislava 31 338 551 69,60 13.1.2020 Ing. Zuzana Kovérová 3.2.2020 Zmluva o nájme a poskytovaní služieb č. 5001020 Kopírka
DF12001012 200046 J. TRANS TRADE, s.r.o Jarmočná 2, 040 01 Košice 36172219 790,64 14.1.2020 Viera Farbiaková 3.2.2020 RD/012/2019 Zelenina
DF12001013 2000047 J. TRANS TRADE, s.r.o Jarmočná 2, 040 01 Košice 36172219 461,46 14.1.2020 Viera Farbiaková 3.2.2020 RD/012/2019 Ovocie
DF12001014 1020001 VERICOM s.r.o Ľubiša 98, 067 11 Ľubiša 36476501 1475,52 15.1.2020 Viera Farbiaková 3.2.2020 RD/011/2019 Mäso - potkany, myši
DF12001015 8755197106 Slovenský plynárenský priemysel, a.s. Mlynské Nivy 44, 825 11 Bratislava 35815256 1680,00 15.1.2020 Ing. Kristína Tóthová 3.2.2020 KZ č. Z20185909_Z Plyn
DF12001016 8755197162 Slovenský plynárenský priemysel, a.s. Mlynské Nivy 44, 825 11 Bratislava 35815256 77,00 15.1.2020 Ing. Kristína Tóthová 3.2.2020 KZ č. Z201853006_Z Elektrika
DF12001017 2500032849 Vychodoslovenská vodárenská spoločnosť, a.s. Komenského 50, 042 48 Košice 36570460 144,85 16.1.2020 Ing. Kristína Tóthová 3.2.2020 Právna zmluva 30-000028628PO2010 Stočné
DF12001018 200200063 TRHOŇ s.r.o U stadionu 1530, 516 01 Rychnov nad Knežnou 27499626 537,80 17.1.2020 Viera Farbiaková 3.2.2020 5/2020 Gamarus
DF12001019 420000269 De Heus a.s Marefy 144, 685 01 Bučovice 25321498 137,40 20.1.2020 Viera Farbiaková 3.2.2020 RD/007/2019 Granule
DF12001020 2200053 MIKROP Slovensko s.r.o Okružná 25 37117063 1330,26 21.1.2020 Viera Farbiaková 3.2.2020 RD/005/2019 Objemové krmivo
DF12001021 2020840098 Štátny veterin. a pot. ústav Dolný Kubín Jánošková 1611, 026 01 Dolný Kubín 0042355613 18,50 21.1.2020 Ing. Patrik Pastorek 3.2.2020 1/2020 Lab. vyšetrenia
DF12001022 3020390239 DOXX - Stravné lístky, spol. s r.o. Kálov 356 3639100 659,50 21.1.2020 Zuzana Feilhauerová 3.2.2020 KZ č. Z201912125_Z Stravné lístky
DF12001023 2192440561 Konica Minolta Slovakia spol.s r.o. Černyševského 10, 851 01 Bratislava 31338551 88,70 22.1.2020 Ing. Zuzana Kovérová 3.2.2020 Zmluva č. 5001020 o nájme a poskytovaní služieb Kopírka
DF12001024 2004080 PHARMACOPOLA s.r.o Svätokrížske nám. 11, 965 01 Žiar nad Hronom 31570895 91,54 22.1.2020 Viera Farbiaková 3.2.2020 8/2020 Ost. potraviny
DF12001025 2020840121 Štátny veterin. a pot. ústav Dolný Kubín Jánošková 1611, 026 01 Dolný Kubín 0042355613 18,50 22.1.2020 Ing. Patrik Pastorek 3.2.2020 1/2020 Lab. vyšetrenia
DF12001026 2001020037 Ing. T. Dzurňák - D&D  Južná trieda 78, 040 01  Košice  1601020467 519,53 22.1.2020 Elena Tomášová 3.2.2020 RD/010/2019, RD/009/2019 Čistiace prostriedky
DF12001027 200261 BAT ANDRLE s.r.o Snehoutkova 13, 503 04 Černožice 27510727 140,00 22.1.2020 Viera Farbiaková 3.2.2020 18/2020 Mäso - cvrčky
DF12001028 4174002123 Regionálna veterinárna a potravinová správa Košice-mesto Hlinková 1/c, 040 01 Košice 31295169 20,20 22.1.2020 Ing. Patrik Pastorek 3.2.2020 Veterinárna kontrola
DF12001029 1900049 AMINA s.r.o. Charkovská 24, 040 13 Košice 24 367 601 300,00 23.1.2020 Mgr. Ingrid Tomková 3.2.2020 Servisná zmluva Správa výpočtovej techniky
DF12001030 200385 Spieces 360 1930,99 23.1.2020 Ing. Patrik Pastorek 3.2.2020 Členské
DF12001031 20193174 ASANARATES s.r.o Park Angelinum 4, 040 01 Košice 36606693 399,72 23.1.2020 Ing. Patrik Pastorek 3.2.2020 Zmluva o poskytnutí deratiz. dezinfek. a dezinsekčných služieb Deratizácia
DF12001032 1900033 AMINA s.r.o. Charkovská 24, 040 13 Košice 24 367 601 102,80 23.1.2020 Mgr. Ingrid Tomková 3.2.2020 377/2019 Dodávka a montáž - router MIKROTIK
DF12001033 200112 J. TRANS TRADE, s.r.o Jarmočná 2, 040 01 Košice 36172219 335,76 23.1.2020 Viera Farbiaková 3.2.2020 RD/012/2019 Ovocie
DF12001034 200113 J. TRANS TRADE, s.r.o Jarmočná 2, 040 01 Košice 36172219 500,96 23.1.2020 Viera Farbiaková 3.2.2020 RD/012/2019 Zelenina
DF12001035 1900031 Amina SK s.r.o Charkovská 24, 040 22 Košice 44367601 300,00 23.1.2020 Mgr. Ingrid Tomková 3.2.2020 Servisná zmluva Správa výpočtovej techniky
DF12001036 2020021 SEA Centrum, s.r.o. Mostová 381, 958 04 Partizánske 46626069 89,80 24.1.2020 Elena Tomášová 3.2.2020 11/2020 Ost. materiál - morská soľ
DF12001037 1700599915 SHELL Slovakia s.r.o Einsteinova 23, 85101  Bratislava  31 361 081 497,54 24.1.2020 Ing. Kristína Tóthová 3.2.2020 8036 PHM
DF12001038 202002 Šopák Pavel JUDr.-advokát Kuzmányho 11, 040 01 Košice 17249384 330,96 24.1.2020 Mgr. Erich Kočner 3.2.2020 Právna zmluva Právne služby
DF12001039 20200001 Martin Kuzevič Drábová 6, 040 23 Košice 47775297 4500,00 24.1.2020 Viera Farbiaková 3.2.2020 502/2019 Orez stromov
DF12001040 12001040 Tucan s.r.o. Za kasárňami 1, 831 03 Bratislava  35 697 300 358,00 24.1.2020 Ing. Patrik Pastorek 3.2.2020 22/2020 Letenky - Košice-Amsterdam
DF12001041 1330315698 O2 Slovakia,s.r.o. Einsteinova 24, 851 01 Bratislava 35848863 15,00 27.1.2020 Mgr. Ingrid Tomková 3.2.2020 Zmluva o poskytovaní verejných služieb 0011344 Mobily
DF12001042 2020840169 Štátny veterin. a pot. ústav Dolný Kubín Jánošková 1611, 026 01 Dolný Kubín 0042355613 23,40 29.1.2020 Ing. Patrik Pastorek 3.2.2020 1/2020 Lab. vyšetrenia
DF12001043 205000240 CANIS SAFETY a.s Priemyselná 2, 040 01  Košice 155007254 54,00 29.1.2020 Elena Tomášová 3.2.2020 RD/011/2017 Pracovné odevy
DF12001044 20200138 R-Metal s.r.o. Magnezitárska 5, 040 13 Košice 36 751 081 93,00 29.1.2020 Elena Tomášová 3.2.2020 32/2020 Ost. materiál - tieniaca plachta
DF12001045 200034 REMPO UNIVERS EU,s.r.o. Trieda SNP 90/341 47619511 65,52 29.1.2020 Elena Tomášová 3.2.2020 39/2020 Ost. materiál - molitan
DF12001046 205101951 CANIS SAFETY a.s Priemyselná 2, 040 01  Košice 155007254 71,50 29.1.2020 Elena Tomášová 3.2.2020 RD/011/2017 Prac. odevy
DF12001047 2004991 PHARMACOPOLA s.r.o Svätokrížske nám. 11, 965 01 Žiar nad Hronom 31570895 10,54 29.1.2020 Viera Farbiaková 3.2.2020 23/2020 Ost. materiál - chirurgické rukavice
DF12001048 420130035 Doprava a mechanizácia a.s. Napájadlá 2 00605956 1196,40 30.1.2020 Ing. Kristína Tóthová 3.2.2020 13/2020 Oprava - IVECO
DF12001049 1020200101 TOMCAT plus ,spol.s.r.o 31667589 31667589 196,36 30.1.2020 Elena Tomášová 3.2.2020 RD/002/2020 Čistiace prostriedky
DF12001050 2005521 PHARMACOPOLA s.r.o Svätokrížske nám. 11, 965 01 Žiar nad Hronom 31570895 144,04 30.1.2020 Viera Farbiaková 3.2.2020 24/2020 Ost. potraviny
DF12001051 20201774 PSDOMOV 58,80 31.1.2020 Ing. Zuzana Kovérová 3.2.2020 Čo má vedieť mzdová účtovníčka
DF12001052 120200379 HOUR spol. s r.o. M.R. Štefánika 836/33, 010 01 Žilina 31586163 927,60 31.1.2020 Ing. Zuzana Kovérová 24.2.2020 Systémová údržba - HUMAN
DF12001053 20200024 Košice Turizmus Hlavná 59, 040 01 Košice 45733643 300,00 31.1.2020 Mgr. Eva Malešová 24.2.2020 Členské
DF12002001 8851958473 Slovenský plynárenský priemysel, a.s. Mlynské Nivy 44, 825 11 Bratislava 35815256 1680,00 4.2.2020 Ing. Kristína Tóthová 24.2.2020 KZ č. Z201853006_Z Plyn
DF12002002 8851958530 Slovenský plynárenský priemysel, a.s. Mlynské Nivy 44, 825 11 Bratislava 35815256 77,00 4.2.2020 Ing. Kristína Tóthová 24.2.2020 KZ č. Z201853006_Z Elektrika
DF12002003 322210000 LABAŠ s.r.o Textilná 1, 040 12 Košice 3618381 56,57 4.2.2020 Viera Farbiaková 24.2.2020 28/2020 Potraviny
DF12002004 3222220000 LABAŠ s.r.o Textilná 1, 040 12 Košice 3618381 67,39 5.2.2020 Elena Tomášová 24.2.2020 28/2020 Potraviny
DF12002005 3020907581 DOXX - Stravné lístky, spol. s r.o. Kálov 356 3639100 6577,87 5.2.2020 Zuzana Feilhauerová 24.2.2020 KZ č. Z201912125_Z Stravné lístky
DF12002006 300300149 TRHOŇ s.r.o U stadionu 1530, 516 01 Rychnov nad Knežnou 27499626 98,00 5.2.2020 Viera Farbiaková 24.2.2020 27/2020 Ost. potraviny
DF12002007 420000562 De Heus a.s Marefy 144, 685 01 Bučovice 25321498 1940,90 6.2.2020 Viera Farbiaková 24.2.2020 RD/007/2019 Objem. krmivo
DF12002008 1020002 VERICOM s.r.o Ľubiša 98, 067 11 Ľubiša 36476501 907,20 6.2.2020 Viera Farbiaková 24.2.2020 RD/011/2019 Mäso - potkany, myši
DF12002009 2020840262 Štátny veterin. a pot. ústav Dolný Kubín Jánošková 1611, 026 01 Dolný Kubín 0042355613 18,00 7.2.2020 Ing. Patrik Pastorek 24.2.2020 1/2020 Lab. vyšetrenia
DF12002010 202007 Demčák Michal MVDr. Lipníky 35, 082 12 Prešov 37883844 606,00 10.2.2020 Viera Farbiaková 24.2.2020 19/2020 Mäso - mrazené králiky
DF12002011 20200043 IKOMI s.r.o Zombova 9, 040 23 Košice 20160470 180,00 11.2.2020 Ing. Kristína Tóthová 24.2.2020 Zmluva 10102018 o poskytnutí služieb BOZP Služby BOZP
DF12002012 200249 J. TRANS TRADE, s.r.o Jarmočná 2, 040 01 Košice 36172219 475,98 12.2.2020 Viera Farbiaková 24.2.2020 RD/012/2019 Zelenina
DF12002013 200248 J. TRANS TRADE, s.r.o Jarmočná 2, 040 01 Košice 36172219 307,36 12.2.2020 Viera Farbiaková 24.2.2020 RD/012/2019 Ovocie
DF12002014 313 International ZOO Educators Association IZE 59,56 13.2.2020 Ing. Patrik Pastorek 24.2.2020 Členské
DF12002015 320005 JES Slovakia s.r.o 45918945 48,00 13.2.2020 Mgr. Eva Malešová 24.2.2020 17/2020 Výroba plagátu
DF12002016 20208 ENVEX s.r.o. Šafáriková 91, 048 01 Rožňava 47 552 620 3422,40 14.2.2020 Ing. Kristína Tóthová 24.2.2020 51/2017 Spracovanie záverečnej správy s výpočtom množstva vody pre ZOO
DF12002017 200511 BAT ANDRLE s.r.o Snehoutkova 13, 503 04 Černožice 27510727 2511,00 14.2.2020 Viera Farbiaková 24.2.2020 RD/006/2019, RD//001/2020, 42/2020 Mäso - cvrčky
DF12002018 2020840307 Štátny veterin. a pot. ústav Dolný Kubín Jánošková 1611, 026 01 Dolný Kubín 0042355613 11,20 14.2.2020 Ing. Patrik Pastorek 24.2.2020 1/2020 Lab. vyšetrenia
DF12002019 208500659 Štátny veter. a potr. ústav vo Zvolene Pod dráhami 918, 960 86 Zvolen 597538 19,25 14.2.2020 Ing. Patrik Pastorek 24.2.2020 2/2020 Lab. vyšetrenia
DF12002020 2020004059 PAPERA s.r.o. Čerešňová 17 46082182 1573,79 17.2.2020 Elena Tomášová 24.2.2020 43/2020 Kancel. potreby
DF12002021 2192442131 Konica Minolta Slovakia Černyševského 10, 851 01  Bratislava 31 338 551 69,60 17.2.2020 Ing. Zuzana Kovérová 24.2.2020 Zmluva o nájme a poskytovaní služieb č. 5001020 Kopírka
DF12002022 120200729 HOUR spol. s r.o. M.R. Štefánika 836/33, 010 01 Žilina 31586163 132,20 17.2.2020 Mgr. Ingrid Tomková 24.2.2020 Systémová údržba MADO
DF12002023 1020003 VERICOM s.r.o Ľubiša 98, 067 11 Ľubiša 36476501 1033,20 18.2.2020 Viera Farbiaková 24.2.2020 RD/011/2019 Mäso - potkany, myši
DF12002024 463480000 LABAŠ s.r.o Textilná 1, 040 12 Košice 3618381 47,95 19.2.2020 Elena Tomášová 24.2.2020 47/2020 Potraviny
DF12002025 463490000 LABAŠ s.r.o Textilná 1, 040 12 Košice 3618381 51,20 19.2.2020 Elena Tomášová 24.2.2020 47/2020 Potraviny
DF12002026 2020010093 Slovgen s.r.o. 35700629 9,00 19.2.2020 Ing. Patrik Pastorek 24.2.2020 Určenie pohlavia
DF12002027 892020 SERVIS ČERPADIEL,s.r.o. Liptovská 12 45962545 275,52 19.2.2020 Ing. Kristína Tóthová 24.2.2020 44/2020 Oprava ponorného čerpadla
DF12002028 105836 EGO SLOVAKIA,s.r.o. Veľký Kamenec 251 31725325 554,18 19.2.2020 Kapaló Róbert 24.2.2020 40/2020 Vertikálne žalúzie
DF12002029 4174002158 Regionálna veterinárna a potravinová správa Košice-mesto Hlinková 1/c, 040 01 Košice 31295169 28,88 20.2.2020 Ing. Patrik Pastorek 24.2.2020 Vetrinárna kontrola
DF12002030 2020006109 Profesia spol. s.r.o. Pribinova 19 35800861 82,80 20.2.2020 Ing. Zuzana Kovérová 24.2.2020 48/2020 Zverejnenie pracovnej ponuky
DF12002031 202001 Bikár Alexander 47539917 47539917 24,00 20.2.2020 Ing. Kristína Tóthová 24.2.2020 25/2020 Repre - pracovný obed
DF12002032 2020004414 PAPERA s.r.o. Čerešňová 17 46082182 173,59 20.2.2020 Elena Tomášová 24.2.2020 43/2020 Kancel. potreby
DF12002033 83200220 Vzdelávacie stredisko s.r.o. Clementisova 5, 040 22 Košice 36 607 959 50,00 21.2.2020 Ing. Kristína Tóthová 24.2.2020 Školenie
DF12002034 2002080370 SHELL Slovakia s.r.o Einsteinova 23, 85101  Bratislava  31 361 081 684,41 21.2.2020 Ing. Kristína Tóthová 24.2.2020 8036 PHM
DF12002035 2000005 Olexa Martin Osloboditeľov 3, Trstená pri Hornáde 87 249 545 120,00 21.2.2020 Ing. Kristína Tóthová 24.2.2020 26/2020 Oprava plyn. kotla
DF12002036 2010986 PHARMACOPOLA s.r.o Svätokrížske nám. 11, 965 01 Žiar nad Hronom 31570895 322,88 21.2.2020 Viera Farbiaková 24.2.2020 24/2020, 54/2020 Ost. potraviny
DF12002037 200100277 Biet SK s.r.o. Šoltésovej 1995, 911 01 Trenčín 46937820 99,50 21.2.2020 Elena Tomášová 24.2.2020 50/2020 Ost. materiál - filter pre čističku
DF12002038 202000139 AMM Prešov s.r.o. Petrovanská 1 36494569 144,72 21.2.2020 Ing. Kristína Tóthová 24.2.2020 45/2020 Servis - Citroen Berlingo
DF12002039 2001020128 Ing. T. Dzurňák - D&D  Južná trieda 78, 040 01  Košice  1601020467 116,83 21.2.2020 Elena Tomášová 24.2.2020 RD/009/2019, RD/010/2019 Čistiace prostriedky
DF12002040 420130068 Doprava a mechanizácia a.s. Napájadlá 2 00605956 119,88 21.2.2020 Ing. Kristína Tóthová 24.2.2020 13/2020 Oprava tachografu
DF12002041 420130067 Doprava a mechanizácia a.s. Napájadlá 2 00605956 299,92 21.2.2020 Ing. Kristína Tóthová 24.2.2020 13/2020 Oprava - IVECO
DF12002042 5162000063 Bytový podnik mesta Košice, s.r.o. Južné nábrežie 13, 042 19 Košice 44518648 49,80 24.2.2020 Mgr. Eva Malešová 16.3.2020 503/2019 Prenájom reklamnej plochy
DF12002043 200309 J. TRANS TRADE, s.r.o Jarmočná 2, 040 01 Košice 36172219 1004,60 25.2.2020 Viera Farbiaková 16.3.2020 RD/012/2019 Zelenina
DF12002044 200310 J. TRANS TRADE, s.r.o Jarmočná 2, 040 01 Košice 36172219 608,66 25.2.2020 Viera Farbiaková 16.3.2020 RD/012/2019 Ovocie
DF12002045 2200282 MIKROP Slovensko s.r.o Okružná 25 37117063 559,80 25.2.2020 Viera Farbiaková 16.3.2020 15/2020 Objemové krmivo
DF12002046 2200283 MIKROP Slovensko s.r.o Okružná 25 37117063 382,79 25.2.2020 Viera Farbiaková 16.3.2020 15/2020, 52/2020 Objemové krmivo, Potraviny
DF12002047 2006220035 Lavacom s.r.o. Bancíkovej 1/A 51881713 144,00 26.2.2020 Mgr. Malešová 16.3.2020 58/2020 Grafický návrh na polep vozidla
DF12002048 2001220336 Lavacom s.r.o. Bancíkovej 1/A 51881713 204,00 26.2.2020 Mgr. Eva Malešová 16.3.2020 58/2020 Tlač citylightov
DF12002049 2500055565 Vychodoslovenská vodárenská spoločnosť, a.s. Komenského 50, 042 48 Košice 36570460 175,88 26.2.2020 Ing. Kristína Tóthová 16.3.2020 právne zmluva 30-000138448PO2018 VOdné+stočné - Mojmírová
DF12002050 2192445209 Konica Minolta Slovakia Černyševského 10, 851 01  Bratislava 31 338 551 117,28 26.2.2020 Ing. Zuzana Kovérová 16.3.2020 Zmluva o nájme a poskyt. služieb 5001020 Kopírka
DF12002051 2020048 SEA Centrum, s.r.o. Mostová 381, 958 04 Partizánske 46626069 61,80 26.2.2020 Elena Tomášová 16.3.2020 60/2020 Ost. materiál
DF12002052 20109 GRAFFEX s.r.o. Končistá 3 44712456 25,00 28.2.2020 Elena Tomášová 16.3.2020 66/2020 Odvoz a likvidácia odpadu vlnenej lepenky
DF12002053 200100482 FOCUS-computer, s. r. o. Dominikánske námestie 35 36188778 4142,00 28.2.2020 Ing. Kristína Tóthová 16.3.2020 61/2020 PC + MS office (5ks)
DF12002054 O2 Slovakia,s.r.o. Einsteinova 24, 851 01 Bratislava 35848863 15,00 2.3.2020 Mgr. Ingrid Tomková 16.3.2020 Zmluva o poskytovaní verejných služieb 0011344 Mobily
DF12002055 2020129 Marenčinová Helena - MAD Húskova 81 32484577 912,00 2.3.2020 Viera Farbiaková 16.3.2020 55/2020 Preprava sena
DF12002056 20200082 Reg.vzdeláv.stredisko - RVC Košice 31268650 36,90 2.3.2020 Mgr. Ingrid Tomková 16.3.2020 67/2020 Účtovné súvzťažnosti
DF12002057 6591253575 Kooperativa a.s Rajská 15, 815 20  Bratislava 5885441 829,75 2.3.2020 Ing. Kristína Tóthová 16.3.2020 6591253575 Zákonné poistenie
DF12002025 6591253575 Kooperativa a.s Rajská 15, 815 20  Bratislava 5885441 2,93 2.3.2020 Ing. Kristína Tóthová 16.3.2020 6591253575 Zákonné poistenie
DF12002059 6591404708 Kooperativa a.s Rajská 15, 815 20  Bratislava 5885441 12,73 2.3.2020 Ing. Kristína Tóthová 16.3.2020 6591404708 Havarijné poistenie
DF12002060 6591404708 Kooperativa a.s Rajská 15, 815 20  Bratislava 5885441 26,04 2.3.2020 Ing. Kristína Tóthová 16.3.2020 6591404708 Havarijné poistenie
DF12002061 200384 J. TRANS TRADE, s.r.o Jarmočná 2, 040 01 Košice 36172219 460,50 3.3.2020 Viera Farbiaková 16.3.2020 RD/012/2019 Zelenina
DF12002062 200383 J. TRANS TRADE, s.r.o Jarmočná 2, 040 01 Košice 36172219 244,13 3.3.2020 Viera Farbiaková 16.3.2020 RD/012/2019 Ovocie
DF12002063 5020000172 PAPERA s.r.o. Čerešňová 17 46082182 -19,32 3.3.2020 Elena Tomášová 16.3.2020 Dobropis - kancelárske potreby
DF12002064 6 Skalický Juraj, MVDr. Cyklistická 3, 040 01 Košice 45007861 1225,25 3.3.2020 Ing. Patrik Pastorek 16.3.2020 Zmluva o poskytovaní komplexnej vet. starostlivosti Veterinárna činnosť
DF12002065 1192300547 RICOH Slovakia s.r.o Vajnorská 100, 831 04 Bratislava 31331785 240,06 3.3.2020 Ing. Zuzana Kovérová 16.3.2020 Zmluva o prenájme so servis. službami 00324/16/011, 00323/16/011 Kopírka Ricoh
DF12002066 264219426 ANTIK Telecom s.r.o Čárskeho 10, 040 01 Košice 36191400 61,57 4.3.2020 Mgr. Ingrid Tomková 16.3.2020 Zmluva č. 18/0875/0003 o zriadení a poskyt. sieti internet Internet
DF12002067 2002082301 SHELL Slovakia s.r.o Einsteinova 23, 85101  Bratislava  31 361 081 700,79 4.3.2020 Ing. Kristína Tóthová 16.3.2020 8036 PHM
DF12002068 2020005 EaCP s.r.o Kaspická 4, 040 12 Košice 47894431 270,00 5.3.2020 Ing. Kristína Tóthová 16.3.2020 Zmluva o dielo Poradenstvo v oblasti životného prostredia
DF12002069 520110319 Minerálne vody a.s Slovenská 9, 081 86 Prešov 31711464 28,00 5.3.2020 Elena Tomášová 16.3.2020 Zmluva o dodávke pramenitej min. vody Pitný režim
DF12002070 20401888 ASANÁCIA s.r.o. Ružová 11, Žilina 26 750 204 113,40 6.3.2020 Viera Farbiaková 16.3.2020 Zmluva o odvoze a neškodnom odstránení ŽVP č. 31101636 Odvoz a odstránenie ŽVP
DF12002071 1010066101 Slovak Telekom a.s Bajkalská 28, 817 62  Bratislava 35 763 469 59,74 9.3.2020 Mgr. Ingrid Tomková 16.3.2020 Hovorné
DF12002072 8254029729 Slovak Telekom a.s Bajkalská 28, 817 62  Bratislava 35 763 469 60,98 9.3.2020 Mgr. Ingrid Tomková 16.3.2020 Hovorné
DF12002073 200100012 ROPESH s.r.o. Hlinkova 37, 040 01 Košice 46 215 662 315,67 9.3.2020 Viera Farbiaková 16.3.2020 89/2020 Ost. potraviny
DF12002074 7100018747 O2 Slovakia,s.r.o. Einsteinova 24, 851 01 Bratislava 35848863 253,90 9.3.2020 Mgr. Ingrid Tomková 16.3.2020 Zmluva o poskytovaní verejných služieb 0011344 Mobily
DF12002075 200200198 TRHOŇ s.r.o U stadionu 1530, 516 01 Rychnov nad Knežnou 27499626 761,92 9.3.2020 Viera Farbiaková 16.3.2020 27/2020 Ryby - slede
DF12002076 20200201 Rybárstvo SaB s.r.o Družstevná 13, 929 01 Dunajská Streda 50359096 495,00 9.3.2020 Viera Farbiaková 16.3.2020 37/2020 Ryby - karasy
DF12002077 3200000264 Univerzita vet. lekárstva  Komenského 73, 041 81  Košice  397474 550,00 10.3.2020 Ing. Patrik Pastorek 16.3.2020 KZ č. 26/2020/UVLF Nákup zvierat
DF12002078 22020 Šiška Peter Ing. Lovecká 19, 040 01 Košice 33693251 125,00 17.3.2020 Mgr. Erich Kočner 31.3.2020 Zmluva o vykonaní činnosti Činnosť lesného hospodára
DF12002079 1900998001 Tepelné hospodárstvo s.r.o. Komenského 7, 040 01 Košice 31 679 692 963,78 17.3.2020 Ing. Kristína Tóthová 31.3.2020 Zmluva č. 1020090128 DOdávka tepla a TÚV - Mojmírová
DF12002080 8402657749 Slovenský plynárenský priemysel, a.s. Mlynské Nivy 44, 825 11 Bratislava 35815256 15177,61 17.3.2020 Ing. Kristína Tóthová 31.3.2020 KZ č. Z201853006_Z El. energia
DF12002081 112002357 KOSIT a.s  Rastislavova 98, 043 46  Košice 3620214 322,58 19.3.2020 Ing. Kristína Tóthová 31.3.2020 Zmluva č. 1024/2017/SO, 669/2017/PP Odvoz odpadu
DF12002082 200088 Súkromná bezpečnostná služba SHIELD s.r.o Ľudovíta Štúra 70, 071 01 Michalovce 36208922 4727,52 20.3.2020 Ing. Zuzana Kovérová 31.3.2020 Zmluva na poskytnutie strážnej služby Strážna služba
DF12003001 8716556164 Slovenský plynárenský priemysel, a.s. Mlynské Nivy 44, 825 11 Bratislava 35815256 77,00 3.3.2020 Ing. Kristína Tóthová 31.3.2020 KZ č. Z201853006_Z Elektrika - Mojmírová
DF12003002 2001397 AGRONA s.r.o. Žitná 2902/17 31612148 95,96 3.3.2020 Elena Tomášová 31.3.2020 68/2020 Ost. materiál - jutovina
DF12003003 200752 BAT ANDRLE s.r.o Snehoutkova 13, 503 04 Černožice 27510727 1647,00 4.3.2020 Viera Farbiaková 31.3.2020 63/2020 Mäso, ryby
DF12003004 8716556108 Slovenský plynárenský priemysel, a.s. Mlynské Nivy 44, 825 11 Bratislava 35815256 1680,00 4.3.2020 Ing. Kristína Tóthová 31.3.2020 KZ č. Z201852909_Z Zemný plyn
DF12003005 1020004 VERICOM s.r.o Ľubiša 98, 067 11 Ľubiša 36476501 1530,00 4.3.2020 Viera Farbiaková 31.3.2020 RD/011/2019 Mäso - potkany, myši
DF12003006 20200421 R-Metal s.r.o. Magnezitárska 5, 040 13 Košice 36 751 081 117,89 5.3.2020 Elena Tomášová 31.3.2020 62/2020 Ost. materiál - pletivo
DF12003007 6591404708 Kooperativa a.s Rajská 15, 815 20  Bratislava 5885441 1722,68 9.3.2020 Ing. Kristína Tóthová 31.3.2020 6591404708 Havarijné poistenie
DF12003008 2003053 Milan Filo Ulica na Ostrove 57/15 51083388 537,60 9.3.2020 Elena Tomášová 31.3.2020 73/2020 Kancelársky nábytok
DF12003009 2002007 AGRO BIO Praha Bellušová 1861,Praha 18 630 732 52,77 9.3.2020 Viera Farbiaková 31.3.2020 57/2020 Ost. potraviny
DF12003010 2020840502 Štátny veterin. a pot. ústav Dolný Kubín Jánošková 1611, 026 01 Dolný Kubín 0042355613 16,30 9.3.2020 Ing. Patrik Pastorek 31.3.2020 1/2020 Lab. vyšetrenie
DF12003011 2192447588 Konica Minolta Slovakia Černyševského 10, 851 01  Bratislava 31 338 551 69,60 10.3.2020 Ing. Zuzana Kovérová 31.3.2020 Zmluva o nájme a poskyt. služieb 5001020 Kopírka
DF12003012 32020 GEOPROGRESS-Ing. Milan Selecký Klimkovičová 15 040 23 Košice 32 484 585 500,00 11.3.2020 Ing. Kristína Tóthová 31.3.2020 71/2020 Technickogeodet. dokumentácia - studňa
DF12003013 2003086 Milan Filo Ulica na Ostrove 57/15 51083388 1419,00 11.3.2020 Mgr. Ingrid Tomková 31.3.2020 76/2020 Kancelársky nábytok
DF12003014 20200077 IKOMI s.r.o Zombova 9, 040 23 Košice 20160470 180,00 11.3.2020 Ing. Kristína Tóthová 31.3.2020 Zmluva č. 10102018 o poskytnutí služieb BOZP Služby BOZP
DF12003015 7202000049 MIDAM servis s.r.o Poľská 7 46029273 50,00 12.3.2020 Ing. Kristína Tóthová 31.3.2020 51/2020 Oprava elektrického kotla
DF12003016 20200302 Rybárstvo SaB s.r.o Družstevná 13, 929 01 Dunajská Streda 50359096 990,00 13.3.2020 Viera Farbiaková 31.3.2020 37/2020 Ryby
DF12003017 20200003 ASPET s.r.o. Husárska 56 36172464 330,00 13.3.2020 Ing. Kristína Tóthová 31.3.2020 92/2020 Autobatéria AKUMA
DF12003018 63200007 Lesopoľnohospodársky majetok Ulič š.p. Ulič 96 00492531 9417,60 13.3.2020 Viera Farbiaková 31.3.2020 Zmluva ZOOKE 2019/09/20 + objed. 93/2020 Seno
DF12003019 20200301 PENAD SERVICES s.r.o Popradská 57, 040 01 Košice 44799527 904,80 13.3.2020 Ing. Kristína Tóthová 31.3.2020 29/2020 Oprava vozidla
DF12003020 2020163 Marenčinová Helena - MAD Húskova 81 32484577 2280,00 13.3.2020 Viera Farbiaková 31.3.2020 55/2020 Preprava sena
DF12003021 20200537 R-Metal s.r.o. Magnezitárska 5, 040 13 Košice 36 751 081 1103,63 16.3.2020 Elena Tomášová 31.3.2020 82/2020 Ost. materiál - drôt, spinka, napinák
DF12003022 4211003949 Inštitút vzdelávania veterinárnych lekárov 493546 8,40 17.3.2020 Ing. Patrik Pastorek 31.3.2020 Slovenský veterinárny časopis
DF12003023 102020 KAMTEL s.r.o Košťova 4, 040 01  Košice 36660990 44,51 17.3.2020 Ing. Kristína Tóthová 31.3.2020 21/2020 Oprava telefónu
DF12003024 520110341 Minerálne vody a.s Slovenská 9, 081 86 Prešov 31711464 59,04 17.3.2020 Elena Tomášová 31.3.2020 Zmluva o dodávke pramenitej min. vody Pitný režim
DF12003025 92 EARAZA B.Gruzinskaya st,1, Moscow, 123242, Russian Federation 7710044559 660,00 17.3.2020 Ing. Patrik Pastorek 31.3.2020 Členské 2020
DF12003026 200469 J. TRANS TRADE, s.r.o Jarmočná 2, 040 01 Košice 36172219 597,45 18.3.2020 Viera Farbiaková 31.3.2020 RD/012/2019 Ovocie
DF12003027 200470 J. TRANS TRADE, s.r.o Jarmočná 2, 040 01 Košice 36172219 984,14 18.3.2020 Viera Farbiaková 31.3.2020 RD/012/2019 Zelenina
DF12003028 2001020238 Ing. T. Dzurňák - D&D  Južná trieda 78, 040 01  Košice  1601020467 448,72 18.3.2020 Elena Tomášová 31.3.2020 RD/009/2019 Pracovné pomôcky, čistiace prostriedky
DF12003029 748580000 LABAŠ s.r.o Textilná 1, 040 12 Košice 3618381 54,24 19.3.2020 Viera Farbiaková 31.3.2020 91/2020 Potraviny
DF12003030 748590000 LABAŠ s.r.o Textilná 1, 040 12 Košice 3618381 128,92 19.3.2020 Viera Farbiaková 31.3.2020 91/2020 Potraviny
DF12003031 205001394 CANIS SAFETY a.s Priemyselná 2, 040 01  Košice 155007254 412,63 19.3.2020 Elena Tomášová 31.3.2020 86/2020 Pracovné pomôcky
DF12003032 2020840611 Štátny veterin. a pot. ústav Dolný Kubín Jánošková 1611, 026 01 Dolný Kubín 0042355613 9,00 19.3.2020 Ing. Patrik Pastorek 31.3.2020 1/2020 Lab. vyšetrenie
DF12003033 1420030028 SEZAM s.r.o Južná trieda 64, 040 01 Košice 633194 401,16 19.3.2020 Elena Tomášová 31.3.2020 96/2020 Ost. materiál
DF12003034 720 Ing. Dušan Hrušovský - GRAFIA Jakobyho 4, 040 01 Košice 17 237 718 180,00 19.3.2020 Ing. Kristína Tóthová 31.3.2020 30/2020 Statický posudok nosníka - Mojmírova
DF12003035 1020005 VERICOM s.r.o Ľubiša 98, 067 11 Ľubiša 36476501 705,84 20.3.2020 Viera Farbiaková 31.3.2020 RD/011/2019 Mäso - potkany, myši
DF12003036 208501741 Štátny veter. a potr. ústav vo Zvolene Pod dráhami 918, 960 86 Zvolen 597538 67,45 20.3.2020 Ing. Patrik Pastorek 31.3.2020 2/2020 Lab. vyšetrenie
DF12003037 22020 Ladislav Papp Komárovce 7 32569360 790,00 23.3.2020 Ing. Patrik Pastorek 31.3.2020 38/2020 Eurookná
DF12003038 1020200353 TOMCAT plus ,spol.s.r.o 31667589 31667589 170,64 24.3.2020 Elena Tomášová 31.3.2020 RD/002/2020 Čistiace prostriedky
DF12003039 2192449286 Konica Minolta Slovakia Černyševského 10, 851 01  Bratislava 31 338 551 112,99 24.3.2020 Ing. Zuzana Kovérová 31.3.2020 Zmluva o nájme a poskyt. služieb 5001020 Kopírka
DF12003040 30209415670 DOXX - Stravné lístky, spol. s r.o. Kálov 356 3639100 6577,87 24.3.2020 Zuzana Feilhauerová 31.3.2020 KZ č. Z201912125_Z Stravné lístky
DF12003041 2051089 CS Technika s.r.o Krkonošská 2912, 54401 Dvur Kralove nad Labem 28784618 68,71 25.3.2020 Elena Tomášová 31.3.2020 94/2020 Ost. materiál
DF12003042 202014 Demčák Michal MVDr. Lipníky 35, 082 12 Prešov 37883844 613,20 25.3.2020 Viera Farbiaková 31.3.2020 72/2020 Mäso - králiky
DF12003043 20200014 Hreščák Jaroslav - RETRA Slnečná 263/15 10704060 902,70 25.3.2020 Elena Tomášová 31.3.2020 95/2020 Drevo - dosky
DF12003044 200200314 TRHOŇ s.r.o U stadionu 1530, 516 01 Rychnov nad Knežnou 27499626 1740,00 25.3.2020 Viera Farbiaková 31.3.2020 80/2020 Granule
DF120023045 202002 Bikár Alexander 47539917 47539917 12,00 25.3.2020 Mgr. Eva Malešová 31.3.2020 56/2020 Repre - pracovný obed
DF12003046 1900998001 Tepelné hospodárstvo s.r.o. Komenského 7, 040 01 Košice 31 679 692 -1430,95 26.3.2020 Ing. Kristína Tóthová 31.3.2020 Zmluva č. 1020090128 Dodávka tepla a TÚV
DF12003047 2201101 CEZEMA,. v.o.s. Košice Južná trieda 52, 040 01 Košice 31 667 571 165,00 26.3.2020 Elena Tomášová 31.3.2020 100/2020 Náhradné diely - pílový kotúč
DF12003048 1020006 VERICOM s.r.o Ľubiša 98, 067 11 Ľubiša 36476501 2457,60 27.3.2020 Viera Farbiaková 31.3.2020 RD/011/2019 Mäso - myši
DF12003049 1450385239 O2 Slovakia,s.r.o. Einsteinova 24, 851 01 Bratislava 35848863 15,00 30.3.2020 Mgr. Ingrid Tomková 31.3.2020 Zmluva o poskytovaní verejných služieb 0011344 Mobily
DF12003050 1420030072 SEZAM s.r.o Južná trieda 64, 040 01 Košice 633194 222,60 31.3.2020 Elena Tomášová 23.4.2020 Drevo - OSB dosky
DF12003051 2002362 AGRONA s.r.o. Žitná 2902/17 31612148 81,90 31.3.2020 Elena Tomášová 24.4.2020 98/2020 Ost. materiál - jutová tkanina
DF12003052 2002085167 SHELL Slovakia s.r.o Einsteinova 23, 85101  Bratislava  31 361 081 387,56 1.4.2020 Ing. Kristína Tóthová 23.4.2020 8036 PHM
DF12003053 6591269550 Kooperativa a.s Rajská 15, 815 20  Bratislava 5885441 32,73 2.4.2020 Daniel D 08 Úrazové poistenie
DF12003053 6591269550 Kooperativa a.s Rajská 15, 815 20  Bratislava 5885441 32,73 2.4.2020 Ing. Kristína Tóthová 23.4.2020 6591269550 Úrazové poistenie
DF12003054 6591240870 Kooperativa a.s Rajská 15, 815 20  Bratislava 5885441 1247,24 2.4.2020 Ing. Kristína Tóthová 23.4.2020 6591240870 Poistenie majetku
DF12003055 54 Skalický Juraj, MVDr. Cyklistická 3, 040 01 Košice 45007861 1786,41 2.4.2020 Ing. Patrik Pastorek 23.4.2020 RD/007/2020 Veterinárna činnosť
DF12003056 2000017 Amina SK s.r.o Charkovská 24, 040 22 Košice 44367601 900,00 3.4.2020 Mgr. Ingrid Tomková 900,00 Servisná zmluva Správa výpočtovej techniky
DF12003057 264219426 ANTIK Telecom s.r.o Čárskeho 10, 040 01 Košice 36191400 61,57 3.4.2020 Mgr. Ingrid Tomková 23.4.2020 Zmluva č. 18/0875/0003 o zriadení a poskyt. sieti internet Internet
DF12003058 82000753 XINTEX Slovakia s.r.o. Budovateľská 63 36459046 342,72 3.4.2020 Elena Tomášová 23.4.2020 103/2020 Lieky
DF12003059 200515 J. TRANS TRADE, s.r.o Jarmočná 2, 040 01 Košice 36172219 768,14 6.4.2020 Viera Farbiaková 23.4.2020 RD/012/2019 Ovocie
DF12003060 200216 J. TRANS TRADE, s.r.o Jarmočná 2, 040 01 Košice 36172219 1207,92 6.4.2020 Viera Farbiaková 23.4.2020 RD/012/2019 Zelenina
DF12003061 200100037 ROPESH s.r.o. Hlinkova 37, 040 01 Košice 46 215 662 471,39 6.4.2020 Viera Farbiaková 23.4.2020 113/2020 Objem. krmivo, Ost. materiál
DF12003062 200165 Súkromná bezpečnostná služba SHIELD s.r.o Ľudovíta Štúra 70, 071 01 Michalovce 36208922 5009,76 6.4.2020 Ing. Zuzana Kovérová 23.4.2020 Zmluva na poskytnutie strážnej služby Strážna služba
DF12003063 20030259 BIOKRON s.r.o Kloperky 635, 664 56 Blučina 26251116 606,00 7.4.2020 Viera Farbiaková 23.4.2020 79/2020 Objem. krmivo
DF12003064 2020009 EaCP s.r.o Kaspická 4, 040 12 Košice 47894431 270,00 7.4.2020 Ing. Kristína Tóthová 23.4.2020 Zmluva o dielo Poradenstvo v oblasti životného prostredia
DF12003065 2002087069 SHELL Slovakia s.r.o Einsteinova 23, 85101  Bratislava  31 361 081 325,06 7.4.2020 Ing. Kristína Tóthová 23.4.2020 8036 PHM
DF12003066 2020004 KOBAKSTAV s.r.o 46633596 5131,73 7.4.2020 Ing. Kristína Tóthová 23.4.2020 RD/013/2019 Rekonštrikcia CHZ tiger
DF12003067 8256219776 Slovak Telekom a.s Bajkalská 28, 817 62  Bratislava 35 763 469 59,74 8.4.2020 Mgr. Ingrid Tomková 23.4.2020 Hovorné
DF12003068 8256294811 Slovak Telekom a.s Bajkalská 28, 817 62  Bratislava 35 763 469 60,36 8.4.2020 Mgr. Ingrid Tomková 23.4.2020 Hovorné
DF12003069 202002853 NATUR-PACK a.s Ružová dolina 6 35979798 30,00 8.4.2020 Ing. Kristína Tóthová 23.4.2020 Zmluva o plnení vyhradených povinností Zber, odvoz a recyklácia odpadov
DF12003070 202003006 NATUR-PACK a.s Ružová dolina 6 35979798 30,00 8.4.2020 Ing. Kristína Tóthová 23.4.2020 Zmluva o plnení vyhradených povinností Zber, odvoz a recyklácia odpadov
DF12003071 7100019943 O2 Slovakia,s.r.o. Einsteinova 24, 851 01 Bratislava 35848863 300,70 8.4.2020 Mgr. Ingrid Tomková 23.4.2020 Zmluva o poskytovaní verejných služieb 0011344 Mobil
DF12003072 8402664379 Slovenský plynárenský priemysel, a.s. Mlynské Nivy 44, 825 11 Bratislava 35815256 12907,86 8.4.2020 Ing. Kristína Tóthová 23.4.2020 KZ č. Z201853006_Z Elektrina
DF12003073 1192300634 RICOH Slovakia s.r.o Vajnorská 100, 831 04 Bratislava 31331785 226,42 9.4.2020 Ing. Zuzana Kovérová 23.4.2020 Zmluva o prenájme so servis. službami 00324/16/011, 00323/16/011 Kopírka
DF12003074 112002733 KOSIT a.s  Rastislavova 98, 043 46  Košice 3620214 513,84 9.4.2020 Ing. Kristína Tóthová 23.4.2020 Zmluva č. 1024/2017/SO, 669/2017/PP Odvoz odpadu
DF12003075 2020030310 Slovgen s.r.o. 35700629 76,50 16.4.2020 Ing. Patrik Pastorek 23.4.2020 Určenie pohlavia
DF12003076 1900998001 Tepelné hospodárstvo s.r.o. Komenského 7, 040 01 Košice 31 679 692 907,16 16.4.2020 Ing. Kristína Tóthová 23.4.2020 Zmluva č. 1020090128 Dodávka tepla a TÚV
DF12003077 20200077 KOBAKSTAV s.r.o 46633596 2237,95 16.4.2020 Ing. Kristína Tóthová 23.4.2020 RD/013/2019 Mojmírová - oprava a údržba
DF12003078 2020008 KOBAKSTAV s.r.o 46633596 6216,44 16.4.2020 Ing. Kristína Tóthová 23.4.2020 RD/013/2019 Rekonštrukcia CHZ tiger
DF12004001 8610134273 Slovenský plynárenský priemysel, a.s. Mlynské Nivy 44, 825 11 Bratislava 35815256 77,00 2.4.2020 Ing. Kristína Tóthová 23.4.2020 KZ č. Z201853006_Z Mojmírová - elektrika
DF12004002 8610134217 Slovenský plynárenský priemysel, a.s. Mlynské Nivy 44, 825 11 Bratislava 35815256 1680,00 2.4.2020 Ing. Kristína Tóthová 23.4.2020 KZ č. Z201852909_Z Zemný plyn
DF12004003 20040029 PHARMACOPOLA s.r.o Svätokrížske nám. 11, 965 01 Žiar nad Hronom 31570895 966,90 2.4.2020 Elena Tomášová 23.4.2020 108/2020 Ochranné rúška
DF12004004 200200375 TRHOŇ s.r.o U stadionu 1530, 516 01 Rychnov nad Knežnou 27499626 761,92 3.4.2020 Viera Farbiaková 23.4.2020 97/2020 Ryby - slede
DF12004005 2020092 SEA Centrum, s.r.o. Mostová 381, 958 04 Partizánske 46626069 89,80 6.4.2020 Elena Tomášová 23.4.2020 106/2020 Morská soľ
DF12004006 1020007 VERICOM s.r.o Ľubiša 98, 067 11 Ľubiša 36476501 722,40 6.4.2020 Viera Farbiaková 23.4.2020 RD/011/2019 Mäso - potkany
DF12004007 202010 Gasotherm PLUS,s.r.o. Rampová 5 36217413 2651,23 7.4.2020 Ing. Kristína Tóthová 23.4.2020 107/2020 HIM - elektrické kúrenie - CHZ tiger
DF12004008 2022608 PHARMACOPOLA s.r.o Svätokrížske nám. 11, 965 01 Žiar nad Hronom 31570895 285,76 9.4.2020 Viera Farbiaková 23.4.2020 114/2020 Ost. potraviny
DF12004009 2202401700 Konica Minolta Slovakia spol.s r.o. Černyševského 10, 851 01 Bratislava 31338551 69,60 9.4.2020 Ing. Zuzana Kovérová 23.4.2020 Zmluva o nájme a poskytovaní služieb č. 5001020 Kopírka
DF12004010 12000609 ANIMAL FOOD s.r.o. Vrádište 148 47562137 34,10 9.4.2020 Viera Farbiaková 23.4.2020 119/2020 Potraviny
DF12004011 293164 Peter Horváth ml.-Kar-Ko- Južná trieda 82 32533993 85,32 14.4.2020 Elena Tomášová 23.4.2020 121/2020 Rezné kotúče
DF12004012 2020040127 IMI TRADE s.r.o. Jánošikova 21 31565531 474,00 15.4.2020 Elena Tomášová 23.4.2020 87/2020 Pracovné pomôcky
DF12004013 420001689 De Heus a.s Marefy 144, 685 01 Bučovice 25321498 2774,50 15.4.2020 Elena Tomášová 23.4.2020 RD/004/2020 Objem. krmivo
DF12004014 201247 BAT ANDRLE s.r.o Snehoutkova 13, 503 04 Černožice 27510727 169,00 15.4.2020 Viera Farbiaková 23.4.2020 117/2020 Mäso
DF12004015 82000832 XINTEX Slovakia s.r.o. Budovateľská 63 36459046 82,80 15.4.2020 Elena Tomášová 23.4.2020 88/2020 Ochranné rúška
DF12004016 200555 J. TRANS TRADE, s.r.o Jarmočná 2, 040 01 Košice 36172219 658,85 17.4.2020 Viera Farbiaková 23.4.2020 RD/012/2019 Ovocie
DF12004017 200556 J. TRANS TRADE, s.r.o Jarmočná 2, 040 01 Košice 36172219 980,13 17.4.2020 Viera Farbiaková 23.4.2020 RD/012/2019 Zelenina
DF12004018 20093 NOVÉ OKNO s.r.o  Európska trieda 11, 040 13 Košice 36212589 75,50 17.4.2020 Elena Tomášová 23.4.2020 104/2020 Žalúzie
DF12004019 2500078589 Východosl. vodár. spol. a.s. Komenského 50, 04001 Košice 36 570 460 212,03 17.4.2020 Ing. Kristína Tóthová 23.4.2020 Právna zmluva 30-000028628PO2010 Stočné
DF12004020 20200413 ASANARATES s.r.o Park Angelinum 4, 040 01 Košice 36606693 433,68 17.4.2020 Peter Héžeľ 23.4.2020 Zmluva o poskytnutí deratiz. dezinfek. a dezinsekčných služieb Deratizácia
DF12004021 5020201940 CANIS SAFETY a.s Priemyselná 2, 040 01  Košice 155007254 63,50 20.4.2020 Elena Tomášová 23.4.2020 RD/011/2020 Prac. pomôcky
DF12004022 2200604 MIKROP Slovensko s.r.o Okružná 25 37117063 1536,00 21.4.2020 Viera Farbiaková 23.4.2020 RD/006/2020 Granule
DF12004023 2020104 SEA Centrum, s.r.o. Mostová 381, 958 04 Partizánske 46626069 72,70 23.4.2020 Elena Tomášová 3.5.2020 127/2020 Ost. materiál
DF12004024 5020202015 CANIS SAFETY a.s Priemyselná 2, 040 01  Košice 155007254 118,13 24.4.2020 Elena Tomášová 20.5.2020 RD/011/2020 Dezinfekčné prostriedky
DF12004025 2202403570 Konica Minolta Slovakia Černyševského 10, 851 01  Bratislava 31 338 551 75,01 27.4.2020 Ing. Zuzana Kovérová 20.5.2020 Zmluva o nájme a poskyt. služieb 5001020 Kopírka
DF12004026 1020008 VERICOM s.r.o Ľubiša 98, 067 11 Ľubiša 36476501 642,00 27.4.2020 Elena Tomášová 20.5.2020 RD/011/2019 Mäso - potkany
DF12004027 2020040086 IMI TRADE s.r.o. Jánošikova 21 31565531 474,00 28.8.2020 Elena Tomášová 20.5,2020 87/2020 Ochranné rúška
DF12004028 1020200461 TOMCAT plus ,spol.s.r.o 31667589 31667589 98,64 28.4.2020 Elena Tomášová 20.5.2020 RD/002/2020 Vrecia na hnoj, sáčky
DF12004029 2001020356 Ing. T. Dzurňák - D&D  Južná trieda 78, 040 01  Košice  1601020467 314,05 28.4.2020 Elena Tomášová 20.5.2020 RD/009/2019, RD/010/2019 Čistiace prostriedky
DF12004030 20200022 Detské ihriská SK s.r.o Horná Ves 44, 967 01 Horná Ves 47613165 455,00 28.4.2020 Ing. Kristína Tóthová 20.5.2020 124/2020 Kontrola detských ihrísk
DF12004031 1922020 SERVIS ČERPADIEL,s.r.o. Liptovská 12 45962545 255,00 29.4.2020 Ing. Kristína Tóthová 20.5.2020 144/2020 Kalové čerpadlo s plavákom
DF12004032 2002089732 SHELL Slovakia s.r.o Einsteinova 23, 85101  Bratislava  31 361 081 503,47 29.4.2020 Ing. Kristína Tóthová 20.5.2020 8036 PHM
DF12004033 6591269550 Kooperativa a.s Rajská 15, 815 20  Bratislava 5885441 32,73 6.5.2020 Ing. Kristína Tóthová 20.5.2020 6591269550 Úrazové poistenie
DF12004034 112003869 KOSIT a.s  Rastislavova 98, 043 46  Košice 3620214 511,90 6.5.2020 Ing. Kristína Tóthová 30.5.2020 Zmluva č. 1024/2017/SO, 669/2017/PP Odvoz odpadu
DF12004035 2700013637 Vychodoslovenská vodárenská spoločnosť, a.s. Komenského 50, 042 48 Košice 36570460 -3,20 30.4.2020 Ing. Kristína Tóthová 20.5.2020 Právna zmluva 30-000121080PO2016 Stočné - dobropis
DF12004036 82000921 XINTEX Slovakia s.r.o. Budovateľská 63 36459046 440,40 30.4.2020 Elena Tomášová 20.5.2020 120/2020 Ochranné rúška
DF12004037 2000401 IRES M+R s.r.o Kavečianska cesta 41 36447889 300,00 4.5.2020 Ing. Kristína Tóthová 20.5.2020 123/2020 Výkop ryhy na uloženie vodovodného potrubia
DF12004038 5202300039 RICOH Slovakia s.r.o Vajnorská 100, 831 04 Bratislava 31331785 181,45 4.5.2020 Ing. Zuzana Kovérová 20.5.2020 Zmluva o prenájme so servis. službami 00324/16/011, 00323/16/011 Kopírka
DF12004039 200200474 TRHOŇ s.r.o U stadionu 1530, 516 01 Rychnov nad Knežnou 27499626 795,23 4.5.2020 Viera Farbiaková 20.5.2020 134/2020 Ost. potraviny
DF12004040 200100050 ROPESH s.r.o. Hlinkova 37, 040 01 Košice 46 215 662 186,42 5.5.2020 Viera Farbiaková 20.5.2020 113/2020 Granule
DF12004041 200242 Súkromná bezpečnostná služba SHIELD s.r.o Ľudovíta Štúra 70, 071 01 Michalovce 36208922 4939,20 5.5.2020 Ing. Zuzana Kovérová 20.5.2020 Zmluva na poskytnutie strážnej služby Strážna služba
DF12004042 86103040 Poradca podnikateľa s.r.o Martina Rázusa 23, 010 01 Žilina 31592503 72,00 5.5.2020 Daniel D 08 20.5.2020 Zákony 2020
DF12004043 83 Skalický Juraj, MVDr. Cyklistická 3, 040 01 Košice 45007861 1783,30 5.5.2020 Ing. Patrik Pastorek 20.5.2020 RD/007/2020 Veterinárna činnosť
DF12004044 200604 J. TRANS TRADE, s.r.o Jarmočná 2, 040 01 Košice 36172219 1279,58 5.5.2020 Viera Farbiaková 20.5.2020 RD/012/2019 Zelenina
DF12004045 200605 J. TRANS TRADE, s.r.o Jarmočná 2, 040 01 Košice 36172219 925,93 5.5.2020 Viera Farbiaková 20.5.2020 RD/012/2019 Ovocie
DF12004046 264219426 ANTIK Telecom s.r.o Čárskeho 10, 040 01 Košice 36191400 61,57 6.5.2020 Mgr. Ingrid Tomková 20.5.2020 Zmluva č. 18/0875/0003 o zriadení a poskyt. sieti internet Internet
DF12004047 2020010 EaCP s.r.o Kaspická 4, 040 12 Košice 47894431 270,00 6.5.2020 Ing. Kristína Tóthová 20.5.2020 Zmluva o dielo Poradenstvo v oblasti životného prostredia
DF12004048 20200458 Správa mestskej zelene 17078202 68,99 6.5.2020 Elena Tomášová 20.5.2020 152/2020 Ost. materiál
DF12004049 1010066101 Slovak Telekom a.s Bajkalská 28, 817 62  Bratislava 35 763 469 64,61 7.5.2020 Mgr. Ingrid Tomková 20.5.2020 Hovorné
DF12004050 8258570827 Slovak Telekom a.s Bajkalská 28, 817 62  Bratislava 35 763 469 60,90 7.5.2020 Mgr. Ingrid Tomková 20.5.2020 Hovorné
DF12004051 520110563 Minerálne vody a.s Slovenská 9, 081 86 Prešov 31711464 59,04 7.5.2020 Elena Tomášová 20.5.2020 Zmluva o dodávke pramenitej min. vody Pitný režim
DF12004052 20200501 Správa mestskej zelene 17078202 645,83 12.5.2020 Viera Farbiaková 20.5.2020 136/2020 Výsadba truhlíkov
DF12004053 20200500 Správa mestskej zelene 17078202 461,47 12.5.2020 Viera Farbiaková 20.5.2020 136/2020 Rastlinný materiál
DF12004054 2002091545 SHELL Slovakia s.r.o Einsteinova 23, 85101  Bratislava  31 361 081 415,65 12.5.2020 Ing. Kristína Tóthová 20.5.2020 8036 PHM
DF12004055 57007707 SIA Slovakia s.r.o Einsteinova 25 31372071 48,60 12.5.2020 Mgr. Ingrid Tomková 20.5.2020 Zmluva o poskytnutí POS terminálu Prenájom POS terminálu
DF12004056 20403772 ASANÁCIA s.r.o. Ružová 11, Žilina 26 750 204 170,10 13.5.2020 Viera Farbiaková 20.5.2020 Zmluva o odvoze a neškodnom odstránení ŽVP č. 31101636 Odvoz a odstránenie ŽVP
DF12005001 8764998757 Slovenský plynárenský priemysel, a.s. Mlynské Nivy 44, 825 11 Bratislava 35815256 77,00 6.5.2020 Ing. Kristína Tóthová 22.5.2020 KZ č. Z201853006_Z Mojmírová - elektrika
DF12005002 8764998701 Slovenský plynárenský priemysel, a.s. Mlynské Nivy 44, 825 11 Bratislava 35815256 1680,00 6.5.2020 Ing. Kristína Tóthová 22.5.2020 KZ č. Z201852909_Z Zemný plyn
DF12005003 132020 Baračka Juraj Mužla 89 47394927 60,00 6.5.2020 Ing. Patrik Pastorek 22.5.2020 143/2020 Korektúra kopýt
DF12005004 20051861 RENOJAVA s.r.o. Bulharská 26 31727077 383,63 6.5.2020 Elena Tomášová 22.5.2020 151/2020 Riedidlo, impregnačný olej
DF12005005 3020924722 DOXX - Stravné lístky, spol. s r.o. Kálov 356 3639100 6577,87 6.5.2020 Zuzana Feilhauerová 22.5.2020 KZ č. Z20203906 Stravné lístky
DF12005006 2202405934 Konica Minolta Slovakia Černyševského 10, 851 01  Bratislava 31 338 551 69,60 7.5.2020 Ing. Zuzana Kovérová 22.5.2020 Zmluva o nájme a poskyt. služieb 5001020 Kopírka
DF12005007 200133606 Vapasko,s.r.o. Ke hřiští 318 01604198 117,80 7.5.2020 Viera Farbiaková 22.5.2020 133/2020 Objemové krmivo
DF12005008 40020023 Zoologická záhrada Bratislava 179710 20,00 7.5.2020 Ing. Patrik Pastorek 22.5.2020 Kúpna zmluva 11/005/2020 Nákup zvierat
DF12005011 20195 GRAFFEX s.r.o. Končistá 3 44712456 20,00 12.5.2020 Elena Tomášová 22.5.2020 138/2020 Odvoz palstov a obalov
DF12005012 200501 Milan Sloviak-MIDAS Haláčovce 25 35212411 924,00 12.5.2020 Ing. Patrik Pastorek 22.5.2020 142/2020 Preprava zvierat
DF12005013 1197700000 LABAŠ s.r.o Textilná 1, 040 12 Košice 3618381 191,68 12.5.2020 Viera Farbiaková 22.5.2020 156/2020 Tovar do bufetu, potraviny, repre
DF12005014 1197690000 LABAŠ s.r.o Textilná 1, 040 12 Košice 3618381 63,24 12.5.2020 Viera Farbiaková 12.5.2020 156/2020 Potraviny
DF12005015 20200502 Rybárstvo Zemplín s.r.o. Kostolné námestie 10,071 01 Michalovce 36 576 557 990,00 13.5.2020 Viera Farbiaková 22.5.2020 141/2020 Ryby
DF12005016 2200761 MIKROP Slovensko s.r.o Okružná 25 37117063 12,78 13.5.2020 Viera Farbiaková 22.5.2020 162/2020 Ost. potraviny
DF12005017 201547 BAT ANDRLE s.r.o Snehoutkova 13, 503 04 Černožice 27510727 81,00 13.5.2020 Viera Farbiaková 22.5.2020 153/2020 Objemové krmivo - granule
DF12005018 20200899 STELMO SK s.r.o Smaragdova 1, 040 11 Košice 36184284 20,00 14.5.2020 Elena Tomášová 22.5.2020 167/2020 Výpalky z plechu
DF12005019 202022 Demčák Michal MVDr. Lipníky 35, 082 12 Prešov 37883844 550,20 14.5.2020 Viera Farbiaková 22.5.2020 137/2020 Mäso - králiky
DF12005020 2030204 PHARMACOPOLA s.r.o Svätokrížske nám. 11, 965 01 Žiar nad Hronom 31570895 234,76 15.5.2020 Viera Farbiaková 22.5.2020 155/2020 Ostatné potraviny
DF12005021 200638 J. TRANS TRADE, s.r.o Jarmočná 2, 040 01 Košice 36172219 516,81 15.5.2020 Viera Farbiaková 22.5.2020 RD/012/2019 Ovocie
DF12005022 200639 J. TRANS TRADE, s.r.o Jarmočná 2, 040 01 Košice 36172219 758,92 15.5.2020 Viera Farbiaková 22.5.2020 RD/012/2019 Zelenina
DF12005023 1020009 VERICOM s.r.o Ľubiša 98, 067 11 Ľubiša 36476501 174,00 15.5.2020 Viera Farbiaková 22.5.2020 RD/011/2020 Mäso - potkany
DF12005024 1020010 VERICOM s.r.o Ľubiša 98, 067 11 Ľubiša 36476501 2290,80 15.5.2020 Viera Farbiaková 22.5.2020 RD/011/2020 Mäso - potkany
DF12005025 2031091 PHARMACOPOLA s.r.o Svätokrížske nám. 11, 965 01 Žiar nad Hronom 31570895 246,48 15.5.2020 Viera Farbiaková 22.5.2020 159/2020 Ost. potraviny
DF12005026 2002017 AGRO-BIO s.r.o. Bellušova 1861 18630731 57,88 18.5.2020 Viera Farbiaková 22.5.2020 135/2020 Krmivo pre pandy
DF12005027 2020119 SEA Centrum, s.r.o. Mostová 381, 958 04 Partizánske 46626069 51,80 19.5.2020 Viera Farbiaková 22.5.2020 163/2020 Ostatné potraviny
DF12005028 2001020396 Ing. T. Dzurňák - D&D  Južná trieda 78, 040 01  Košice  1601020467 346,76 20.5.2020 Elena Tomášová 22.5.2020 RD/009/2019, RD/010/2019 Čistiace a hygienicke potreby
DF12005030 2020841085 Štátny veterin. a pot. ústav Dolný Kubín Jánošková 1611, 026 01 Dolný Kubín 0042355613 22,50 21.5.2020 Ing. Patrik Pastorek 22.5.2020 1/2020 Lab. vyšetrenie
DF12005031 20050050 Pharmacopola lekáreň s.r.o. cesta Podhradovou 13/A 36054127 326,00 21.5.2020 Elena Tomášová 22.5.2020 171/2020 Dezinfekčné gély
DF12005032 201629 BAT ANDRLE s.r.o Snehoutkova 13, 503 04 Černožice 27510727 2005,00 21.5.2020 Viera Farbiaková 22.5.2020 164/2020 Mäso, ryby
DF12005009 203200915 CWS - boco Slovakia M.R. Štefánika 87 31411045 132,00 11.5.2020 Mgr. Eva Malešová 22.5.2020 Abonentná zmluva Dezinfekčné gély
DF12005010 203104524 CWS - boco Slovakia M.R. Štefánika 87 31411045 135,60 11.5.2020 Mgr. Eva Malešová 22.5.2020 Abonentná zmluva Prenájom dávkovačov na dezinfekciu
DF12005029 92005054 KPK Reklama s.r.o 46822798 1470 21.5.2020 Ing. Kristína Tóthová 22.5.2020 102/2020 Polep vozidla Citroen Jumper
DF11912038 201969 GEOVRT s.r.o 36201511 34567,03 19.12.2020 Ing. Kristína Tóthová 19.12.2019 Zmluva o dielo Oprava oplotenia CHZ thare
DF12005033 4174002209 Regionálna veterinárna a potravinová správa Košice-mesto Hlinková 1/c, 040 01 Košice 31295169 32,54 22.5.2020 Ing. Patrik Pastorek 29.5.2020 Veterinárna kontrola
DF12005034 31020141 METAL PORT s.r.o. Hraničná 2 36195022 378,00 22.5.2020 Ing. Kristína Tóthová 29.5.2020 147/2020 Výmena britu lopaty na Locust
DF12005035 20200549 Správa mestskej zelene 17078202 189,00 22.5.2020 Elena Tomášová 29.5.2020 161/2020 Mulčovacia kôra
DF12005036 20200551 Správa mestskej zelene 17078202 496,75 22.5.2020 Viera Farbiaková 29.5.2020 166/2020 Rastlinný materiál
DF12005037 2200120 Regionálny úrad verejného zdravot. so sídl. v Košiciach Ipeľská 1 48968854 132,12 22.5.2020 Ing. Kristína Tóthová 29.5.2020 Zmluva č. 87/2020 Rozbor vody
DF12005038 2002094275 SHELL Slovakia s.r.o Einsteinova 23, 85101  Bratislava  31 361 081 538,09 22.5.2020 Ing. Kristína Tóthová 29.5.2020 8036 PHM
DF12005039 3020390886 DOXX - Stravné lístky, spol. s r.o. Kálov 356 3639100 1910,23 22.5.2020 Zuzana Feilhauerová 29.5.2020 KZ č. Z20203906 Stravné lístky
DF12005040 2020841151 Štátny veterin. a pot. ústav Dolný Kubín Jánošková 1611, 026 01 Dolný Kubín 0042355613 49,00 26.5.2020 Ing. Patrik Pastorek 29.5.2020 01/2020 Lab. vyšetrenia
DF12005041 820 Auvid media s.r.o 51633230 240,00 27.5.2020 Mgr. Eva Malešová 29.5.2020 149/2020 Audiovizuálny záznam
DF12005042 1530482310 O2 Slovakia,s.r.o. Einsteinova 24, 851 01 Bratislava 35848863 15,00 28.5.2020 Mgr. Ingrid Tomková 29.5.2020 Zmluva o poskytovaní verejných služieb 0011344 Mobily
DF12005043 2020841155 Štátny veterin. a pot. ústav Dolný Kubín Jánošková 1611, 026 01 Dolný Kubín 0042355613 5,50 28.5.2020 Ing. Patrik Pastorek 29.5.2020 1/2020 Veterinárne vyšetrenia
DF12005044 4174002245 Regionálna veterinárna a potravinová správa Košice-mesto Hlinková 1/c, 040 01 Košice 31295169 32,54 29.5.2020 Ing. Patrik Pastorek 29.5.2020 Veterinárna kontrola
DF12005045 203201012 CWS - boco Slovakia M.R. Štefánika 87 31411045 132,00 29.5.2020 Elena Tomášová 29.5.2020 Abonentná zmluva Koronavírus - dezinfekčné gély
DF12005046 20200010 Boris Ferenc Mgr. Denešova 4 48243191 50,00 29.5.2020 Ing. Kristína Tóthová 17.6.2020 128/2020 Kontrolná prehliadka lanovej dráhy - Lužný les
DF12005047 203200001 Zoologicka zahrada Ostrava, příspévková organizace Michalkovicka 197,710 00 Slezská Ostrava ČR 373249 23,00 29.5.2020 Ing. Patrik Pastorek 17.6.2020 Výmenná zmluva V/3/2020 Nákup zvierat
DF12005048 20144 NOVÉ OKNO s.r.o  Európska trieda 11, 040 13 Košice 36212589 374,94 29.5.2020 Ing. Kristína Tóthová 17.6.2020 105/2020 Dadanie a osadenie okna v CHZ tiger
DF12005049 200200566 TRHOŇ s.r.o U stadionu 1530, 516 01 Rychnov nad Knežnou 27499626 761,92 1.6.2020 Viera Farbiaková 17.6.2020 165/2020 Ryby - slede
DF12005050 200681 J. TRANS TRADE, s.r.o Jarmočná 2, 040 01 Košice 36172219 501,17 1.6.2020 Viera Farbiaková 17.6.2020 RD/012/2019 Ovocie
DF12005051 200682 J. TRANS TRADE, s.r.o Jarmočná 2, 040 01 Košice 36172219 779,79 1.6.2020 Viera Farbiaková 17.6.2020 RD/012/2019 Zelenina
DF12005052 2002019 AGRO-BIO s.r.o. Bellušova 1861 18630731 52,77 1.6.2020 Viera Farbiaková 17.6.2020 154/2020 Granule pre opice
DF12005053 106 Skalický Juraj, MVDr. Cyklistická 3, 040 01 Košice 45007861 2009,90 2.6.2020 Ing. Patrik Pastorek 17.6.2020 RD/007/2020 Veterinárna činnosť
DF12005054 2202408228 Konica Minolta Slovakia Černyševského 10, 851 01  Bratislava 31 338 551 96,01 2.6.2020 Ing. Zuzana Kovérová 17.6.2020 Zmluva o nájme a poskyt. služieb 5001020 Kopírka
DF12005055 264219426 ANTIK Telecom s.r.o Čárskeho 10, 040 01 Košice 36191400 61,57 3.6.2020 Mgr. Ingrid Tomková 17.6.2020 Zmluva č. 18/0875/0003 o zriadení a poskyt. sieti internet Internet
DF12005056 200314 Súkromná bezpečnostná služba SHIELD s.r.o Ľudovíta Štúra 70, 071 01 Michalovce 36208922 5353,74 3.6.2020 Ing. Zuzana Kovérová 17.6.2020 Zmluva na poskytnutie strážnej služby Strážna služba
DF12005057 200717 J. TRANS TRADE, s.r.o Jarmočná 2, 040 01 Košice 36172219 546,82 3.6.2020 Viera Farbiaková 17.6.2020 RD/012/2019 Zelenina
DF12005058 200716 J. TRANS TRADE, s.r.o Jarmočná 2, 040 01 Košice 36172219 414,23 3.6.2020 Viera Farbiaková 17.6.2020 RD/012/2019 Ovocie
DF12005059 222000028 Hořejší Pavel Roosveltova 1, 250 88 Čelákovice 45879427 1000,00 4.6.2020 Ing. Patrik Pastorek 17.6.2020 172/2020 Transport zvierat
DF12005060 20404477 ASANÁCIA s.r.o. Ružová 11, Žilina 26 750 204 189,00 5.6.2020 Viera Farbiaková 17.6.2020 Zmluva o odvoze a neškodnom odstránení ŽVP č. 31101636 Odvoz a neškodné odstránenie ŽVP
DF12005061 2002096146 SHELL Slovakia s.r.o Einsteinova 23, 85101  Bratislava  31 361 081 336,01 5.6.2020 Ing. Kristína Tóthová 17.6.2020 8036 PHM
DF12005062 5202300098 RICOH Slovakia s.r.o Vajnorská 100, 831 04 Bratislava 31331785 213,85 5.6.2020 Ing. Zuzana Kovérová 17.6.2020 Zmluva o prenájme so servis. službami 00324/16/011, 00323/16/011 Kopírka
DF12005063 2020013 EaCP s.r.o Kaspická 4, 040 12 Košice 47894431 270,00 8.6.2020 Ing. Kristína Tóthová 17.6.2020 Zmluva o dielo Poradenstvo v oblasti životného prostredia
DF12005064 2020318222 C&T, a.s 36686743 22,86 8.6.2020 Ing. Patrik Pastorek 17.6.2020 Zmluva č. 35/2013 KE Zastupovanie v colnom konaní
DF12005065 2044007 WEST MEDIA s.r.o. 35791080 19806,50 8.6.2020 Mgr. Ingrid Tomková 17.6.2020 Zmluva o spolupráci Podiel z predaja
DF12005066 2036185 PHARMACOPOLA s.r.o Svätokrížske nám. 11, 965 01 Žiar nad Hronom 31570895 106,63 8.6.2020 Viera Farbiaková 17.6.2020 155/2020 Krmivo
DF12005067 20200170 IKOMI s.r.o Zombova 9, 040 23 Košice 20160470 180,00 9.6.2020 Ing. Kristína Tóthová 17.6.2020 Zmluva o poskytnutí služieb BOZP č. 10102018 Služby BOZP
DF12005068 20200129 IKOMI s.r.o Zombova 9, 040 23 Košice 20160470 180,00 9.6.2020 Ing. Kristína Tóthová 17.6.2020 Zmluva o poskytnutí služieb BOZP č. 10102018 Služby BOZP
DF12005069 2000022 Amina SK s.r.o Charkovská 24, 040 22 Košice 44367601 600,00 9.6.2020 Mgr. Ingrid Tomková 17.6.2020 Servisná zmluva Správa výpočtovej techniky
DF12005070 7100022503 O2 Slovakia,s.r.o. Einsteinova 24, 851 01 Bratislava 35848863 272,99 9.6.2020 Mgr. Ingrid Tomková 17.6.2020 Zmluva č. 0011344 o poskytovaní verejných služieb Mobily
DF12005071 8262089387 Slovak Telekom, a. s. Bajkalská 28, 817 62 Bratislava 35763469 60,68 10.6.2020 Mgr. Ingrid Tomková 17.6.2020 Hovorné
DF12005072 8262013374 Slovak Telekom a.s Bajkalská 28, 817 62  Bratislava 35 763 469 76,54 10.6.2020 Mgr. Ingrid Tomková 17.6.2020 Hovorné
DF12005073 1099800125 Tepelné hospodárstvo s.r.o. Komenského 7, 040 01 Košice 31 679 692 539,12 15.6.2020 Ing. Kristína Tóthová 17.6.2020 Zmluva č. 1020090128 Dodávka tepla a TÚV
DF12005074 112005973 KOSIT a.s  Rastislavova 98, 043 46  Košice 3620214 514,01 16.6.2020 Ing. Kristína Tóthová 17.6.2020 Zmluva č. 669/2017, 1024/2017/SO Odvoz odpadu
DF12005075 200100071 ROPESH s.r.o. Hlinkova 37, 040 01 Košice 46 215 662 74,22 16.6.2020 Viera Farbiaková 17.6.2020 132/2020 Ost. potraviny, Ost. materiál
DF12005076 8419574221 Slovenský plynárenský priemysel, a.s. Mlynské Nivy 44, 825 11 Bratislava 35815256 7010,32 16.6.2020 Ing. Kristína Tóthová 17.6.2020 KZ č. Z201853006_Z Elektrina
DF12006001 8736003117 Slovenský plynárenský priemysel, a.s. Mlynské Nivy 44, 825 11 Bratislava 35815256 77,00 2.6.2020 Ing. Kristína Tóthová 17.6.2020 KZ č. Z201853006_Z Mojmírová - elektrika
DF12006002 8736003061 Slovenský plynárenský priemysel, a.s. Mlynské Nivy 44, 825 11 Bratislava 35815256 1680,00 2.6.2020 Ing. Kristína Tóthová 17.6.2020 KZ č. Z201852909_Z Zemný plyn
DF12006003 203105233 CWS - boco Slovakia M.R. Štefánika 87 31411045 132,00 2.6.2020 Elena Tomášová 17.6.2020 Abonentná zmluva Dezinfekčná gély - koronavírus
DF12006004 1220 Ing. Hrušovský - GRAFIA Jakobyho 4, 040 01  Košice 17237718 1800,00 2.6.2020 Ing. Kristína Tóthová 17.6.2020 74/2020 PD - preklasifikovanie budovy
DF12006005 2020841219 Štátny veterin. a pot. ústav Dolný Kubín Jánošková 1611, 026 01 Dolný Kubín 0042355613 44,70 3.6.2020 Ing. Patrik Pastorek 17.6.2020 1/2020 Lab. vyšetrenia
DF12006006 20200202 IKOMI s.r.o Zombova 9, 040 23 Košice 20160470 180,00 4.6.2020 Ing. Kristína Tóthová 17.6.2020 Zmluva č. 10102018 o poskytnutí služieb BOZP Služby BOZP
DF12006007 1020200581 TOMCAT plus ,spol.s.r.o 31667589 31667589 270,12 5.6.2020 Elena Tomášová 17.6.2020 RD/002/2020 Čistiace prostriedky
DF12006008 6230324140 Kärcher Slovakia s.r.o Bratislavská 25, 949 01 Nitra 43967663 689,99 5.6.2020 Ing. Kristína Tóthová 17.6.2020 158/2020 KHM - vysokotlakový čistič K7
DF12006009 200100003 Unie českých a slovenských zoologických záhrad U Trojského Zámku 120/3, 171 00 Praha 16189481 558,89 5.6.2020 Ing. Patrik Pastorek 17.6.2020 Členské 2020
DF12006010 6591253575 Kooperativa a.s Rajská 15, 815 20  Bratislava 5885441 829,75 9.6.2020 Ing. Kristína Tóthová 17.6.2020 6591253575 Zákonné poistenie
DF12006011 6591404708 Kooperativa poisťovňa Mäsiarska 11, 040 01  Košice 0058/5441 1478,72 9.6.2020 Ing. Kristína Tóthová 17.6.2020 6591404708 Havarijné poistenie
DF12006012 2000024 Amina SK s.r.o Charkovská 24, 040 22 Košice 44367601 792,00 9.6.2020 Mgr. Ingrid Tomková 17.6.2020 194/2020 ESET - antivírus
DF12006013 932000608 Stránsky a Petržík s.r.o. Bíla Třemešná 388 25252062 49726,00 10.6.2020 Ing. Kristína Tóthová 24.6.2020 7/2020 Rekonštrukcia CHZ tiger
DF12006014 932000610 Stránsky a Petržík s.r.o. Bíla Třemešná 388 25252062 760,00 10.6.2020 Ing. Kristína Tóthová 24.6.2020 81/2020 Rekonštrukcia CHZ tiger
DF12006015 932000611 Stránsky a Petržík s.r.o. Bíla Třemešná 388 25252062 3842,00 10.6.2020 Ing. Kristína Tóthová 24.6.2020 122/2020 Rekonštrukcia CHZ tiger
DF12006016 2200927 MIKROP Slovensko s.r.o Okružná 25 37117063 1115,82 10.6.2020 Viera Farbiaková 24.6.2020 178/2020 Granule
DF12006017 5020202398 CANIS SAFETY a.s Priemyselná 2, 040 01  Košice 155007254 487,36 10.6.2020 Elena Tomášová 24.6.2020 RD/011/2020 Pracovné odevy, obuv
DF12006018 1475270000 LABAŠ s.r.o Textilná 1, 040 12 Košice 3618381 50,04 10.6.2020 Viera Farbiaková 24.6.2020 195/2020 Potraviny
DF12006019 1475280000 LABAŠ s.r.o Textilná 1, 040 12 Košice 3618381 168,34 10.6.2020 Viera Farbiaková 24.6.2020 195/2020 Potraviny, Repre, Tovar do bufetu
DF12006020 2020841304 Štátny veterin. a pot. ústav Dolný Kubín Jánošková 1611, 026 01 Dolný Kubín 0042355613 101,70 11.6.2020 Ing. Patrik Pastorek 24.6.2020 155/2020 Lab. výkony
DF12006021 2035594 PHARMACOPOLA s.r.o Svätokrížske nám. 11, 965 01 Žiar nad Hronom 31570895 261,06 11.6.2020 Viera Farbiaková 24.6.2020 155/2020 Krmivo
DF12006022 5020202402 CANIS SAFETY a.s Priemyselná 2, 040 01  Košice 155007254 564,67 11.6.2020 Elena Tomášová 24.6.2020 RD/011/2020 Pracovné odevy
DF12006023 20108700107 Mountfield SK s.r.o. 36377147 300,05 11.6.2020 Ing. Kristína Tóthová 24.6.2020 169/2020 Oprava traktorovej kosačky
DF12006024 200200616 TRHOŇ s.r.o U stadionu 1530, 516 01 Rychnov nad Knežnou 27499626 509,72 11.6.2020 Viera Farbiaková 24.6.2020 190/2020 Ryby, Ost. potraviny
DF12006025 5570035702 IVES Košice 162957 119,50 12.6.2020 Ing. Zuzana Kovérová 24.6.2020 Zmluva 995218759 WINASU 2020-2021
DF12006026 20200038 Hreščák Jaroslav - RETRA Slnečná 263/15 10704060 237,60 12.6.2020 Elena Tomášová 24.6.2020 198/2020 Drevo - fošne
DF12006027 4175002249 Regionálny úrad verejného zdravot. so sídl. v Košiciach Ipeľská 1 48968854 22,66 12.6.2020 Ing. Patrik Pastorek 24.6.2020 Veterinárna kontrola
DF12006029 411014680 Allianz- Slovenská poisťovňa,a.s. Dostojevského rad 4 151700 700,00 15.6.2020 Ing. Kristína Tóthová 24.6.2020 411014680 Poistenie zodpovednosti za škodu
DF12006031 202026 Demčák Michal MVDr. Lipníky 35, 082 12 Prešov 37883844 499,80 17.6.2020 Viera Farbiaková 24.6.2020 189/2020 Mäso - králiky
DF12006032 1020011 VERICOM s.r.o Ľubiša 98, 067 11 Ľubiša 36476501 2534,40 17.6.2020 Viera Farbiaková 24.6.2020 RD/011/2019 Mäso - myši, potkany
DF12006033 5020202447 CANIS SAFETY a.s Priemyselná 2, 040 01  Košice 155007254 444,34 17.6.2020 Elena Tomášová 24.6.2020 RD/011/2020 Pracovné odevy, obuv
DF12006034 5020202446 CANIS SAFETY a.s Priemyselná 2, 040 01  Košice 155007254 210,36 17.6.2020 Elena Tomášová 24.6.2020 RD/011/2020 Pracovné odevy
DF12006035 5020202448 CANIS SAFETY a.s Priemyselná 2, 040 01  Košice 155007254 416,74 17.6.2020 Elena Tomášová 24.6.2020 RD/011/2020 Pracovné odevy, obuv
DF12006036 5020202450 CANIS SAFETY a.s Priemyselná 2, 040 01  Košice 155007254 345,19 17.6.2020 Elena Tomášová 24.6.2020 RD/011/2020 Pracovné odevy, obuv
DF12006037 5020202451 CANIS SAFETY a.s Priemyselná 2, 040 01  Košice 155007254 607,72 17.6.2020 Elena Tomášová 24.6.2020 RD/011/2020 Pracovné odevy, obuv
DF12006038 202005 Bikár Alexander 47539917 47539917 18,00 19.6.2020 Ing. Patrik Pastorek 24.6.2020 168/2020 Pracovný obed
DF12006039 202007 IMKROV Ivan Mundier Kľačno 415 40651681 82,60 19.6.2020 Elena Tomášová 24.6.2020 193/2020 Ost. materiál
DF12006040 2020151 SEA Centrum, s.r.o. Mostová 381, 958 04 Partizánske 46626069 50,10 19.6.2020 Elena Tomášová 24.6.2020 215/2020 Morská soľ
DF12006041 200802 J. TRANS TRADE, s.r.o Jarmočná 2, 040 01 Košice 36172219 940,37 19.6.2020 Viera Farbiaková 24.6.2020 RD/012/2019 Zelenina
DF12006042 200801 J. TRANS TRADE, s.r.o Jarmočná 2, 040 01 Košice 36172219 792,03 19.6.2020 Viera Farbiaková 24.6.2020 RD/012/2019 Ovocie
DF12006043 1020154711 WebSupport,s.r.o. Karadžičova 12 36421928 15,00 22.6.2020 Mgr. Eva Malešová 24.6.2020 Registrácia domény - luznyles.sk
DF12006044 1020148388 WebSupport,s.r.o. Karadžičova 12 36421928 63,36 22.6.2020 Mgr. Eva Malešová 24.6.2020 Registrácia domény - zookosice.sk
DF12006045 50200272 DOPRAKO s.r.o Teplárenská 2 31725902 22,00 22.6.2020 Elena Tomášová 24.6.2020 210/2020 Ost. materiál
DF12006046 92006066 KPK Print s.r.o. Orlia 10 44432299 128,40 22.6.2020 Mgr. Eva Malešová 24.6.2020 Výroba, tlač a inštalácia fólia a plotra
DF12006047 520110810 Minerálne vody a.s Slovenská 9, 081 86 Prešov 31711464 59,04 22.6.2020 Elena Tomášová 24.6.2020 Zmluva o dodávke pramenitej min. vody Pitný režim
DF12006048 2202204323 Konica Minolta Slovakia spol.s r.o. Černyševského 10, 851 01 Bratislava 31338551 48,00 22.6.2020 Ing. Zuzana Kovérová 24.6.2020 Zmluva č. 52107466 Doprava veľkej kopírky
DF12006049 2202204322 Konica Minolta Slovakia spol.s r.o. Černyševského 10, 851 01 Bratislava 31338551 48,00 22.6.2020 Ing. Zuzana Kovérová 24.6.2020 Zmluva č. 52107465 Doprava malej kopírky
DF12006028 223622473 Lasselsberger Vajnorská 12 46450963 1873,36 12.6.2020 Ing. Kristína Tóthová 24.6.2020 197/2020 Rekonštrukcia CHZ tiger
DF12006030 20200747 Stacho Chladný - súdny exekútor Stráž 3 42009766 42,00 15.6.2020 Mgr. Ingrid Tomková 24.6.2020 Zastavenie exekúcie - trovy konania
DF12006050 2001020502 Ing. T. Dzurňák - D&D  Južná trieda 78, 040 01  Košice  1601020467 381,22 23.6.2020 Elena Tomášová 13.7.2020 RD/009/2019, RD/010/2019 Čistiace a hygienicke potreby
DF12006051 1614270000 LABAŠ s.r.o Textilná 1, 040 12 Košice 3618381 56,28 23.6.2020 Viera Farbiaková 13.7.2020 219/2020 Potraviny
DF12006052 1614280000 LABAŠ s.r.o Textilná 1, 040 12 Košice 3618381 116,04 23.6.2020 Viera Farbiaková 13.7.2020 219/2020 Potraviny, tovar do zooshopu, repre
DF12006053 5020202510 CANIS SAFETY a.s Priemyselná 2, 040 01  Košice 155007254 71,15 25.6.2020 Elena Tomášová 13.7.2020 RD/011/2020 Pracovné odevy
DF12006054 2020014806 Profesia spol. s.r.o. Pribinova 19 35800861 566,10 25.6.2020 Ing. Zuzana Kovérová 13.7.2020 212/2020 Balík služieb na portáli profesia.sk
DF12006055 2020050500 Slovgen s.r.o. 35700629 18,00 25.6.2020 Ing. Patrik Pastorek 13.7.2020 Určenie pohlavia
DF12006056 2020060760 Slovgen s.r.o. 35700629 18,00 25.6.2020 Ing. Patrik Pastorek 13.7.2020 Určenie pohlavia
DF12006057 2002098936 SHELL Slovakia s.r.o Einsteinova 23, 85101  Bratislava  31 361 081 754,05 25.6.2020 Ing. Kristína Tóthová 13.7.2020 8036 PHM + materiál
DF12006058 2020014757 PAPERA s.r.o. Čerešňová 17 46082182 104,66 25.6.2020 Elena Tomášová 13.7.2020 Kancelárske potreby
DF12006059 11004710441 ATELI,s.r.o. Habrmanovo náméstí 794/5 29157013 18,82 25.6.2020 Elena Tomášová 13.7.2020 75/2020 Ochranné pomôcky - rúška
DF12006060 1100471044 ATELI,s.r.o. Habrmanovo náméstí 794/5 29157013 169,40 25.6.2020 Elena Tomášová 13.7.2020 75/2020 Ochranné pomôcky
DF12006061 200200705 TRHOŇ s.r.o U stadionu 1530, 516 01 Rychnov nad Knežnou 27499626 600,60 29.6.2020 Viera Farbiaková 13.7.2020 236/2020 Ryby - slede
DF12006062 20200115 JOMA TRAVEL, s.r.o. Záhradnícka 1/A, 038 61 Vrútky 46 961 747 194,00 29.6.2020 Mgr. Eva Malešová 14.7.2020 Zmluva 212007 Inzercia
DF12006063 58537402 RECA Slovensko Vajnorská 134/2, Bratislava 35789142 273,60 29.6.2020 Ing. Kristína Tóthová 14.7.2020 22/2020 Náhradné diely - kotúč rezný
DF12006064 200200705 TRHOŇ s.r.o U stadionu 1530, 516 01 Rychnov nad Knežnou 27499626 660,60 29.6.2020 Viera Farbiaková 17.6.2020 RD/010/2020 Ryby - slede
DF12006065 20200131 Tepelné hospodárstvo s.r.o. Komenského 7, 040 01 Košice 31 679 692 300,00 29.6.2020 Mgr. Eva Malešová 14.7.2020 205/2020 Reklamná plocha
DF12006066 20200735 Správa mestskej zelene v Košiciach Rastislavova 79, 040 01 Košice 17079202 135,02 29.6.2020 Viera Farbiaková 14.7.2020 203/2020 Výsadba truhlíkov
DF12006067 9700018371 Vychodoslovenská vodárenská spoločnosť, a.s. Komenského 50, 042 48 Košice 36570460 464,70 29.6.2020 Ing. Kristína Tóthová 14.7.2020 199/2020 Dodávka vody
DF12006068 139222137 TOI TOI & DIXI, s. r. o. 36383074 696,00 29.6.2020 Mgr. Ingrid Tomková 14.7.2020 200/2020 Prenájom toaletnej kabíny
DF12006069 2201034 MIKROP Slovensko s.r.o Okružná 25 37117063 826,20 29.6.2020 Viera Farbiaková 14.7.2020 178/2020 Objemové krmivo
DF12006070 1410467795 O2 Slovakia,s.r.o. Einsteinova 24, 851 01 Bratislava 35848863 15,00 29.6.2020 Mgr. Ingrid Tomková 14.7.2020 Zmluva č. 0011344 o poskytovaní verejných služieb Mobil
DF12006071 5020202526 CANIS SAFETY a.s Priemyselná 2, 040 01  Košice 155007254 69,94 26.6.2020 Elena Tomášová 15.7.2020 RD/011/2020 Pracovné odevy
DF12006072 50202013072 CANIS SAFETY a.s Priemyselná 2, 040 01  Košice 155007254 67,72 29.6.2020 Elena Tomášová 15.7.2020 RD/011/2020 Pracovná obuv, odevy
DF12006073 63000482 Auto-VALAS s.r.o 31681743 517,45 29.6.2020 Ing. Kristína Tóthová 15.7.2020 223/2020 Servisná prehliadka - Fiat Ducato
DF12006074 202006 Bikár Alexander 47539917 47539917 18,00 30.6.2020 Ing. Kristína Tóthová 15.7.2020 209/2020 Pracovný obed
DF12006075 202007 Bikár Alexander 47539917 47539917 24,00 30.6.2020 Ing. Patrik Pastorek 15.7.2020 217/2020 Pracovný obed
DF12006076 2202411984 Konica Minolta Slovakia spol.s r.o. Černyševského 10, 851 01 Bratislava 31338551 23,87 30.6.2020 Ing. Kristína Tóthová 15.7.2020 Zmluva o nájme a poskyt. služieb 52107465, 52107466 Kopírka
DF12006077 1100529064 ATELI,s.r.o. Habrmanovo náméstí 794/5 29157013 97,30 30.6.2020 Elena Tomášová 15.7.2020 111/2020 Bezdotykové dávkovače
DF12006078 202090 BAT ANDRLE s.r.o Snehoutkova 13, 503 04 Černožice 27510727 154,00 2.7.2020 Viera Farbiaková 15.7.2020 233/2020 Mäso - cvrčky, šváby
DF12006079 5020202540 CANIS SAFETY a.s Priemyselná 2, 040 01  Košice 155007254 -30,83 2.7.2020 Elena Tomášová 15.7.2020 Dobropis - pracovné odevy
DF12006080 2020841547 Štátny veterin. a pot. ústav Dolný Kubín Jánošková 1611, 026 01 Dolný Kubín 0042355613 96,00 2.7.2020 Ing. Patrik Pastorek 15.7.2020 1/2020 Lab. výkony
DF12006081 109 Skalický Juraj, MVDr. Cyklistická 3, 040 01 Košice 45007861 1366,50 2.7.2020 Ing. Patrik Pastorek 15.7.2020 RD/007/2020 Veterinárna činnosť
DF12006082 200890 J. TRANS TRADE, s.r.o Jarmočná 2, 040 01 Košice 36172219 1240,57 2.7.2020 Viera Farbiaková 15.7.2020 RD/012/2019 Zelenina
DF12006083 200889 J. TRANS TRADE, s.r.o Jarmočná 2, 040 01 Košice 36172219 1045,72 2.7.2020 Viera Farbiaková 15.7.2020 RD/012/2019 Ovocie
DF12006084 2020163 SEA Centrum, s.r.o. Mostová 381, 958 04 Partizánske 46626069 89,80 2.7.2020 Elena Tomášová 15.7.2020 239/2020 Morská soľ
DF12006085 200365 STERAD vykurovacia technika - sanita 32529601 228,42 2.7.2020 Elena Tomášová 15.7.2020 238/2020 Ost. materiál, WC + príslušenstvo
DF12006086 200383 Súkromná bezpečnostná služba SHIELD s.r.o Ľudovíta Štúra 70, 071 01 Michalovce 36208922 4798,08 2.7.2020 Ing. Zuzana Kovérová 15.7.2020 Zmluva na poskytnutie strážnej služby Strážna služba
DF12006087 20200075 HAMAG s.r.o. Orgovánova 10 36753548 360,00 2.7.2020 Ing. Kristína Tóthová 15.7.2020 70/2020 Vypracovanie protipožiarneho posúdenia stavby - Mojmírová
DF12006088 112006538 KOSIT a.s  Rastislavova 98, 043 46  Košice 3620214 847,54 2.7.2020 Ing. Kristína Tóthová 15.7.2020 Zmluva č. 669/2017, 1024/2017/SO Odvoz odpadu
DF12006089 264219426 ANTIK Telecom s.r.o Čárskeho 10, 040 01 Košice 36191400 61,57 3.7.2020 Mgr. Ingrid Tomková 15.7.2020 Zmluva č. 18/0875/0003 o zriadení a poskyt. sieti internet Internet
DF12006090 139222663 TOI TOI & DIXI, s. r. o. 36383074 96,00 3.7.2020 Mgr. Ingrid Tomková 15.7.2020 180/2020 Prenájom toaletnej kabíny
DF12006092 2202412228 Konica Minolta Slovakia spol.s r.o. Černyševského 10, 851 01 Bratislava 31338551 78,00 3.7.2020 Ing. Zuzana Kovérová 17.7.2020 Zmluva o nájme a poskyt. služieb 52107465, 52107466 Prenájom kopírka
DF12006093 2200190 Regionálny úrad verejného zdravot. so sídl. v Košiciach Ipeľská 1 48968854 624,09 3.7.2020 Ing. Kristína Tóthová 17.7.2020 Zmluva č. 87/2020 Rozbor vody
DF12006094 2020241 TransCool servis s.r.o Šebastovská 4 50093568 354,77 6.7.2020 Ing. Kristína Tóthová 17.7.2020 222/2020 Oprava - FIAT DUCATO
DF12006095 2000022 MD VET s.r.o. na Lány 19 47355191 92,48 7.7.2020 Viera Farbiaková 17.7.2020 188/2020 Granule - mikrop, vitavel
DF12006096 2002100824 SHELL Slovakia s.r.o Einsteinova 23, 85101  Bratislava  31 361 081 596,33 7.7.2020 Ing. Kristína Tóthová 17.7.2020 8036 PHM
DF12006098 42020 Šiška Peter Ing. Lovecká 19, 040 01 Košice 33693251 125,00 8.7.2020 Mgr. Erich Kočner 17.7.2020 Zmluva o vykonaní činnosti Činnosť lesného hospodára
DF12006099 20404957 ASANÁCIA s.r.o. Ružová 11, Žilina 26 750 204 151,20 8.7.2020 Viera Farbiaková 17.7.2020 Zmluva o odvoze a neškodnom odstránení ŽVP č. 31101636 Odvoz a odstránenie ŽVP
DF12006100 8263898605 Slovak Telekom a.s Bajkalská 28, 817 62  Bratislava 35 763 469 48,54 9.7.2020 Mgr. Ingrid Tomková 17.7.2020 Hovorné
DF12006101 8263972551 Slovak Telekom a.s Bajkalská 28, 817 62  Bratislava 35 763 469 61,24 9.7.2020 Mgr. Ingrid Tomková 17.7.2020 Hovorné
DF12006102 2020016 EaCP s.r.o Kaspická 4, 040 12 Košice 47894431 270,00 9.7.2020 Ing. Kristína Tóthová 17.7.2020 Zmluva o dielo Poradenstvo v oblasti životného prostredia
DF12006103 5202300175 RICOH Slovakia s.r.o Vajnorská 100, 831 04 Bratislava 31331785 191,32 9.7.2020 Ing. Zuzana Kovérová 17.7.2020 Zmluva o prenájme so servis. službami 00324/16/011, 00323/16/011 Kopírka
DF12006104 7100023764 O2 Slovakia,s.r.o. Einsteinova 24, 851 01 Bratislava 35848863 267,57 10.7.2020 Mgr. Ingrid Tomková 17.7.2020 Zmluva č. 0011344 o poskytovaní verejných služieb Mobily
DF12006097 2006429 ROY s.r.o Vlkanovská 127/115 47614030 244,00 7.7.2020 Ing. Patrik Pastorek 17.7.2020 230/2020 KHM - fotopasca WELLTAR
DF12006105 2044011 WEST MEDIA s.r.o. 35791080 28257,66 13.7.2020 Mgr. Ingrid Tomková 31.7.2020 Zmluva o dielo Podiel z predaja
DF12006106 202008 Bikár Alexander 47539917 47539917 18,00 13.7.2020 Ing. Kristína Tóthová 31.7.2020 234/2020 Repre - pracovný obed
DF12006107 57008346 SIA Slovakia s.r.o Einsteinova 25 31372071 48,60 13.7.2020 Mgr. Ingrid Tomková 31.7.2020 Zmluva o poskytnutí POS terminálu Prenájom POS terminálu
DF12006108 1099800126 Tepelné hospodárstvo spoločnosť s ručením obmedzeným Košice Komenského 7, 040 01 Košice 31679692 454,20 15.7.2020 Ing. Kristína Tóthová 31.7.2020 Zmluva č. 1020090128 Dodávka tepla a TÚV
DF12006109 202015927 NATUR-PACK a.s Ružová dolina 6 35979798 30,00 15.7.2020 Ing. Kristína Tóthová 31.7.2020 Zmluva o plnení vyhradených povinností Zber, recyklácia a odvoz obalov
DF12006110 202016178 NATUR-PACK a.s Ružová dolina 6 35979798 30,00 15.7.2020 Ing. Kristína Tóthová 31.7.2020 Zmluva o plnení vyhradených povinností Zber, recyklácia a odvoz obalov
DF12006111 2020014 KOBAKSTAV s.r.o 46633596 5951,30 13.7.2020 Ing. Kristína Tóthová 31.7.2020 RD/013/2019 HIM - rekonštrukcia CHZ tiger
DF12006112 8402704853 Slovenský plynárenský priemysel, a.s. Mlynské Nivy 44, 825 11 Bratislava 35815256 5835,54 14.7.2020 Ing. Kristína Tóthová 31.7.2020 KZ č. Z201853006_Z El. energia
DF12006113 26200032 ACCEPT AUDIT & CONSULTING, s.r.o. Októbrová 35 31709117 720,00 17.7.2020 Mgr. Ingrid Tomková 31.7.2020 Audit - účtovná závierka
DF12007001 8822950070 Slovenský plynárenský priemysel, a.s. Mlynské Nivy 44, 825 11 Bratislava 35815256 77,00 6.7.2020 Ing. Kristína Tóthová 5.8.2020 KZ č. Z201853006_Z Elektrika
DF12007002 8822950014 Slovenský plynárenský priemysel, a.s. Mlynské Nivy 44, 825 11 Bratislava 35815256 1680 6.7.2020 Ing. Kristína Tóthová 5.8.2020 KZ č. Z201852909_Z Plyn
DF12007003 203106646 CWS - boco Slovakia M.R. Štefánika 87 31411045 132,00 6.7.2020 Elena Tomášová 5.8.2020 Abonentná zmluva Dezinfekčné gély
DF12007004 1020200702 TOMCAT plus ,spol.s.r.o 31667589 31667589 134,71 6.7.2020 Elena Tomášová 5.8.2020 RD/002/2020 mikroténové vrecká, tašky,
DF12007005 2202414165 Konica Minolta Slovakia spol.s r.o. Černyševského 10, 851 01 Bratislava 31338551 78,00 6.7.2020 Ing. Zuzana Kovérová 5.8.2020 Zmluva o nájme a poskyt. služieb 52107465, 52107466 Kopírka
DF12007006 22020 Peter Brenkus -PRESSFOTO n.1 Dvojkrížna 4 30 137 969 500,00 6.7.2020 Mgr. Eva Malešová 5.8.2020 244/2020 Vyhotovenie fotografií
DF12007007 1020012 VERICOM s.r.o Ľubiša 98, 067 11 Ľubiša 36476501 871,20 6.7.2020 Viera Farbiaková 5.8.2020 RD/011/2019 Mäso
DF12007008 7200324 VETIS - MVDr. Peter Ponngrácz, Kráľovičove Kračany 91 Komenského 73, 041 81 Košice 32320833 270,36 6.7.2020 Elena Tomášová 5.8.2020 237/2020 Komponenty na el. ohradníky
DF12007009 6591240870 Kooperativa poisťovňa a.s  Rajská 15/a, 815 20 Bratislava 6571283312 1247,24 6.7.2020 Ing. Kristína Tóthová 5.8.2020 6591240870 Poistenie majetku
DF12007010 6591269550 Kooperativa poisťovňa a.s  Rajská 15/a, 815 20 Bratislava 6571283312 32,73 6.7.2020 Ing. Kristína Tóthová 5.8.2020 6591269550 Úrazové poistenie
DF12007011 5020202628 CANIS SAFETY a.s Priemyselná 2, 040 01  Košice 155007254 35,23 7.7.2020 Elena Tomášová 5.8.2020 RD/011/2020 Prac. odevy
DF12007012 2020168 SEA Centrum, s.r.o. Mostová 381, 958 04 Partizánske 46626069 123,60 7.7.2020 Elena Tomášová 5.8.2020 Materiál pre morské akvária
DF12007013 1747380000 LABAŠ s.r.o Textilná 1, 040 12 Košice 3618381 212,80 7.7.2020 Viera Farbiaková 5.8.2020 257/2020 Potraviny, Tovar do zooshopu
DF12007014 1747370000 LABAŠ s.r.o Textilná 1, 040 12 Košice 3618381 55,46 7.7.2020 Viera Farbiaková 5.8.2020 257/2020 Potraviny
DF12007015 20285 GRAFFEX s.r.o. Končistá 3 44712456 20,00 8.7.2020 Elena Tomášová 5.8.2020 262/2020 Odvoz a likvidácia vlnitej lepenky
DF12007016 2020841616 Štátny veterin. a pot. ústav Dolný Kubín Jánošková 1611, 026 01 Dolný Kubín 0042355613 18,90 9.7.2020 Ing. Patrik Pastorek 5.8.2020 1/2020 Lab. vyšetrenia
DF12007017 1020013 VERICOM s.r.o Ľubiša 98, 067 11 Ľubiša 36476501 1353,60 10.7.2020 Viera Farbiaková 5.8.2020 RD/011/2019 Mäso - potkany, myši
DF12007018 2001020548 Ing. T. Dzurňák - D&D  Južná trieda 78, 040 01  Košice  1601020467 593,90 10.7.2020 Elena Tomášová 5.8.2020 RD/009/2019, RD/010/2019 Čistiace a hygienicke potreby
DF12007019 202198 BAT ANDRLE s.r.o 27510728 1555,00 13.7.2020 Viera Farbiaková 5.8.2020 235/2020 Mäso
DF12007020 202196 BAT ANDRLE s.r.o 27510728 73,00 13.7.2020 Viera Farbiaková 5.8.2020 235/2020 Mäso
DF12007021 1020200065 Kubačka Štefan Komenského 58 50048791 1386,00 13.7.2020 Ing. Kristína Tóthová 5.8.2020 451/2019 Úprava zábradlia
DF12007022 2044608 PHARMACOPOLA s.r.o Svätokrížske nám. 11, 965 01 Žiar nad Hronom 31570895 139,88 13.7.2020 Viera Farbiaková 5.8.2020 260/2020 Ost. potraviny
DF12007023 202009 Bikár Alexander 47539917 47539917 12,00 13.7.2020 Ing. Kristína Tóthová 5.8.2020 243/2020 Repre - pracovný obed
DF12007024 202010 Bikár Alexander Krosnianska 21, 040 22 Košice 47 539 997 180,00 13.7.2020 Mgr. Eva Malešová 5.8.2020 226/2020 Repre - stretnutie adoptívnych rodičov
DF12007025 22020 MIDIA 30679982 419,88 13.7.2020 Ing. Kristína Tóthová 5.8.2020 255/2020 Odborná prehliadka el. inštalácie
DF12007026 1020200734 TOMCAT plus s.r.o Stará spišská cesta 40, 040 01  Košice 3667589 122,76 13.7.2020 Elena Tomášová 5.8.2020 RD/002/2020 Čistiace prostriedky
DF12007027 200702 Milan Sloviak-MIDAS Haláčovce 25 35212411 756,00 13.7.2020 Ing. Patrik Pastorek 5.8.2020 245/2020 Preprava zvierat
DF12007028 20200323 IKOMI s.r.o Zombova 9, 040 23 Košice 20160470 180,00 13.7.2020 Ing. Kristína Tóthová 5.8.2020 Zmluva č. 10102018 Služby BOZP
DF12007029 82001635 XINTEX Slovakia s.r.o. Budovateľská 63 36459046 798,24 14.7.2020 Elena Tomášová 5.8.2020 229/2020 Čistiace prostriedky
DF12007030 82020 Andrejčák Miroslav Hrubečská 49 43602011 3973,00 14.7.2020 Ing. Kristína Tóthová 5.8.2020 213/2020 Odvoz hnoja
DF12007031 2500139724 Vychodoslovenská vodárenská spoločnosť, a.s. Komenského 50, 042 48 Košice 36570460 212,03 14.7.2020 Ing. Kristína Tóthová 5.8.2020 Právna zmluva 30-000028628PO2010 Stočné
DF12007032 20030001 ROPESH s.r.o. Hlinkova 37, 040 01 Košice 46 215 662 21,46 15.7.2020 Viera Farbiaková 12.8.2020 Objem. krmivo
DF12007033 200200762 TRHOŇ s.r.o U stadionu 1530, 516 01 Rychnov nad Knežnou 27499626 95,00 15.7.2020 Viera Farbiaková 12.8.2020 264/2020 Ost. potraviny
DF12007034 520110940 Minerálne vody a.s Slovenská 9, 081 86 Prešov 31711464 87,36 15.7.2020 Elena Tomášová 12.8.2020 Zmluva o dodávke pramenitej minerálnej vody Pitný režim
DF12007035 20200705 Rybárstvo SaB s.r.o Družstevná 13, 929 01 Dunajská Streda 50359096 693,00 15.7.2020 Viera Farbiaková 12.8.2020 241/2020 Ryby
DF12007036 20402030 HECHT SK s.r.o Letiskova 11 358744 119,99 16.7.2020 Elena Tomášová 12.8.2020 274/2020 Motorové čerpadlo
DF12007037 6100000172 AGROKOM-PLUS s.r.o 36450642 258,14 16.7.2020 Ing. Kristína Tóthová 12.8.2020 253/2020 Servis JOHN DEERE
DF12007038 200200755 TRHOŇ s.r.o U stadionu 1530, 516 01 Rychnov nad Knežnou 27499626 761,92 16.7.2020 Elena Tomášová 12.8.2020 236/2020 Ryby
DF12007039 223632006 Lasselsberger Vajnorská 12 46450963 565,93 17.7.2020 Ing. Kristína Tóthová 12.8.2020 273/2020 Ost. materiál
DF12007040 5020202701 CANIS SAFETY a.s Priemyselná 2, 040 01  Košice 155007254 162,94 17.7.2020 Elena Tomášová 12.8.2020 RD/011/2020 Pracovné odevy
DF12007041 420003326 De Heus a.s Marefy 144, 685 01 Bučovice 25321498 2799,00 20.7.2020 Elena Tomášová 12.8.2020 RD/004/2020 Granule
DF12007042 2020841709 Štátny veterin. a pot. ústav Dolný Kubín Jánošková 1611, 026 01 Dolný Kubín 0042355613 15,5 20.7.2020 Ing. Patrik Pastorek 12.8.2020 1/2020 Lab. vyšerenia
DF12007043 200982 J. TRANS TRADE, s.r.o Jarmočná 2, 040 01 Košice 36172219 1107,62 22.7.2020 Viera Farbiaková 12.8.2020 RD/012/2019 Zelenina
DF12007044 200981 J.TRANS TRADE s.r.o. Jarmočná 2 36172219 892,14 22.7.2020 Viera Farbiaková 12.8.2020 RD/012/2019 Ovocie
DF12007045 1884780000 LABAŠ s.r.o Textilná 1, 040 12 Košice 3618381 45,42 22.7.2020 Viera Farbiaková 12.8.2020 283/2020 Potraviny
DF12007046 1884790000 LABAŠ s.r.o Textilná 1, 040 12 Košice 3618381 162,74 22.7.2020 Viera Farbiaková 12.8.2020 283/2020 Repre, potraviny, Tovar do ZOO Shopu
DF12007047 2201221 MIKROP Slovensko s.r.o Okružná 25 37117063 25,56 22.7.2020 Viera Farbiaková 12.8.2020 268/2020 Ost. potraviny
DF12007048 4211004200 Inštitút vzdelávania veterinárnych lekárov 493546 8,40 22.7.2020 Bc. Josef Kindl 12.8.2020 Slovenský veterinárny časopis
DF12007049 202034 Demčák Michal MVDr. Lipníky 35, 082 12 Prešov 37883844 483,00 22.7.2020 Viera Farbiaková 12.8.2020 309/2020 Mäso
DF12007050 2000028 MD VET s.r.o. na Lány 19 47355191 237,94 23.7.2020 Viera Farbiaková 12.8.2020 279/2020, 282/2020 Ost. potraviny
DF12007051 282442545 Brentag Slovakia s.r.o. Južná trieda 72, 042 85 Košice 36 336 884 139,68 24.7.2020 Elena Tomášová 12.8.2020 300/2020 Ost. materiál
DF12007052 223633770 Lasselsberger Vajnorská 12 46450963 175,75 24.7.2020 Ing. Kristína Tóthová 12.8.2020 290/2020 Ost. materiál
DF12007053 9700021280 Vychodoslovenská vodárenská spoločnosť, a.s. Komenského 50, 042 48 Košice 36570460 87,82 24.7.2020 Ing. Kristína Tóthová 12.8.2020 278/2020 Rozbor pitnej vody
DF12007054 112007913 KOSIT a.s  Rastislavova 98, 043 46  Košice 3620214 457,20 24.7.2020 Ing. Kristína Tóthová 12.8.2020 231/2020 Odvoz odpadu
DF12007055 20200944 Správa mestskej zelene 17078202 134,42 24.7.2020 Elena Tomášová 12.8.2020 275/2020 Ost. materiál
DF12007056 200200863 TRHOŇ s.r.o U stadionu 1530, 516 01 Rychnov nad Knežnou 27499626 600,60 24.7.2020 Viera Farbiaková 12.8.2020 276/2020 Ryby
DF12007057 72020039 RJ TRADE s.r.o. Osloboditeľov 108/104 47369361 1000,00 24.7.2020 Viera Farbiaková 12.8.2020 251/2020 Naskladnenie maštaľného hnoja
DF12007058 42020 Gallerová Terézia Fibichová 13 14404427 180,00 24.7.2020 Ing. Kristína Tóthová 12.8.2020 250/2020 PD - studňa CHZ
DF12007059 22020 HS PROJECT s.r.o. Záhradná 451/15 50682954 4422,00 24.7.2020 Ing. Kristína Tóthová 12.8.2020 246/2020 PD - rekonštrukcia AB a chata bobor
DF12007060 12001353 ANIMAL FOOD s.r.o. Vrádište 148 47562137 35,10 28.7.2020 Viera Farbiaková 12.8.2020 308/2020 Ost. potraviny
DF12007061 20200052 Hreščák Jaroslav - RETRA Slnečná 263/15 10704060 428,66 28.7.2020 Elena Tomášová 12.8.2020 301/2020 Dosky
DF12007062 1590488201 O2 Slovakia,s.r.o. Einsteinova 24, 851 01 Bratislava 35848863 15,00 29.7.2020 Mgr. Ingrid Tomková 12.8.2020 Zmluva č. 0011344 o poskytovaní verejných služieb Mobily
DF12007063 4174002281 Regionálna veterinárna a potravinová správa Košice-mesto Hlinková 1/c, 040 01 Košice 31295169 22,66 29.7.2020 Ing. Patrik Pastorek 12.8.2020 Veterinárna kontrola
DF12007065 200200870 TRHOŇ s.r.o U stadionu 1530, 516 01 Rychnov nad Knežnou 27499626 358,82 29.7.2020 Viera Farbiaková 12.8.2020 286/2020 Ost. potraviny
DF12007067 2002027 AGRO-BIO s.r.o. Bellušova 1861 18630731 104,25 29.7.2020 Viera Farbiaková 12.8.2020 259/2020, 154/2020 Ost. potraviny
DF12007068 1020014 VERICOM s.r.o Ľubiša 98, 067 11 Ľubiša 36476501 1215,60 31.7.2020 Viera Farbiaková 12.8.2020 RD/011/2019 Mäso
RD12007069 4174002290 Regionálna veterinárna a potravinová správa Košice-mesto Hlinková 1/c, 040 01 Košice 31295169 45,32 31.7.2020 Ing. Patrik Pastorek 12.8.2020 Veterinárna kontrola
DF12007070 2002103670 SHELL Slovakia s.r.o Einsteinova 23, 85101  Bratislava  31 361 081 1021,95 31.7.2020 Ing. Kristína Tóthová 12.8.2020 8036 PHM
DF12007071 139225448 TOI TOI & DIXI, s. r. o. 36383074 96,00 31.7.2020 Mgr. Ingrid Tomková 19.8.2020 180/2020 Prenájom toaletnej kabíny
DF12007074 132000226 TEMPEST a.s. Galvaniho 7/B 31326650 63,00 31.7.2020 Ing. Kristína Tóthová 19.8.2020 295/2020 Karta vodiča
DF12007075 132000227 TEMPEST a.s. Galvaniho 7/B 31326650 126,00 31.7.2020 Ing. Kristína Tóthová 19.8.2020 295/2020 Karta vodiča
DF12007076 133 Skalický Juraj, MVDr. Cyklistická 3, 040 01 Košice 45007861 1492,00 3.8.2020 Ing. Patrik Pastorek 19.8.2020 RD/007/2020 Veterinárne služby
DF12007077 62020494 HYDREX s.r.o. Partizánska 1877,96 205 Hriňová 31 633 072 318,52 3.8.2020 Ing. Kristína Tóthová 19.8.2020 252/2020 Servisná prehliadka stroja LOCUST
DF12007078 200454 Súkromná bezpečnostná služba SHIELD s.r.o Ľudovíta Štúra 70, 071 01 Michalovce 36208922 4658,16 3.8.2020 Ing. Zuzana Kovérová 19.8.2020 Zmluva na poskytnutie POS terminálu Strážna služba
DF12007079 12019 West African Primate Conservation Action e.V. Tiergartenstrase 3, 691 20 Heidelberg 6221645519 2000,00 3.8.2020 Mgr. Eva Malešová 19.8.2020 Členské 2020
DF12007080 5202300238 RICOH Slovakia s.r.o Vajnorská 100, 831 04 Bratislava 31331785 190,69 4.8.2020 Ing. Zuzana Kovérová 19.8.2020 Zmluva o prenájme so servis. službami 00323/16/011, 00324/16/011 Kopírka
DF12007081 32019 MIDIA 30679982 990,99 5.8.2020 Ing. Kristína Tóthová 19.8.2020 304/2020 Odborná prehliadka a skúška el. zariadení
DF12007082 2202412229 Konica Minolta Slovakia spol.s r.o. Černyševského 10, 851 01 Bratislava 31338551 25,09 5.8.2020 Ing. Zuzana Kovérová 19.8.2020 Zmluva o nájme a poskyt. služieb 52107465, 52107466 Kopírka
DF12007083 201048 J. TRANS TRADE, s.r.o Jarmočná 2, 040 01 Košice 36172219 1327,85 6.8.2020 Viera Farbiaková 19.8.2020 RD/012/2019 Ovocie
DF12007084 201049 J. TRANS TRADE, s.r.o Jarmočná 2, 040 01 Košice 36172219 1691,64 6.8.2020 Viera Farbiaková 19.8.2020 RD/012/2019 Zelenina
DF12007085 264219426 ANTIK Telecom s.r.o Čárskeho 10, 040 01 Košice 36191400 61,57 7.8.2020 Mgr. Ingrid Tomková 19.8.2020 Zmluva č. 18/0875/0003 o poskyt. pripojenia k sieti internet Internet
DF12007086 12006022860 MAFRA Slovakia a.s Nobelova 34 31333524 219,00 7.8.2020 Mgr. Ingrid Tomková 19.8.2020 Hospodárske noviny
DF12007087 112008096 KOSIT a.s  Rastislavova 98, 043 46  Košice 3620214 785,63 7.8.2020 Ing. Kristína Tóthová 19.8.2020 669/2017/PP,/ 1024/2017/SO Odvoz odpadu
DF12007088 99510166 Poradca podnikateľa Martina Rázusa 23, 010 01  Žilina 415041132 33,00 7.8.2020 Ing. Zuzana Kovérová 19.8.2020 Práce a mzdy bez chýb
8265759189 8265759189 Slovak Telekom a.s Bajkalská 28, 817 62  Bratislava 35 763 469 59,74 7.8.2020 Mgr. Ingrid Tomková 19.8.2020 Hovorné
DF12007090 8265836075 Slovak Telekom a.s Bajkalská 28, 817 62  Bratislava 35 763 469 57,68 7.8.2020 Mgr. Ingrid Tomková 19.8.2020 Hovorné
DF12007091 2020019 EaCP s.r.o Kaspická 4, 040 12 Košice 47894431 270,00 7.8.2020 Ing. Kristína Tóthová 19.8.2020 Zmluva o dielo Poradenstvo v oblasti živ. prostredia
DF12007092 92020 Andrejčák Miroslav Hrubečská 49 43602011 1685,58 10.8.2020 Elena Tomášová 19.8.2020 Ost. materiál - kamenivo
DF12007093 909122 EAZA EAZA 2189,00 10.8.2020 Ing. Patrik Pastorek 19.8.2020 Členské
DF12007095 2044013 WEST MEDIA s.r.o. 35791080 71867,25 11.8.2020 Mgr. Ingrid Tomková 19.8.2020 Zmluva o spolupráci Podiel z predaja
DF12007096 200100095 ROPESH s.r.o. Hlinkova 37, 040 01 Košice 46 215 662 321,51 11.8.2020 Viera Farbiaková 19.8.2020 344/2020 Objem. krmivo
DF12007097 202246 BAT ANDRLE s.r.o Snehoutkova 13, 503 04 Černožice 27510727 135,00 11.8.2020 Viera Farbiaková 19.8.2020 263/2020 Mäso
DF12007098 200976 BAT ANDRLE s.r.o Snehoutkova 13, 503 04 Černožice 27510727 178,00 11.8.2020 Viera Farbiaková 19.8.2020 90/2020 Cvrčky, šváby, sarančatá
DF12007099 201938 BAT ANDRLE s.r.o Snehoutkova 13, 503 04 Černožice 27510727 143,00 11.8.2020 Viera Farbiaková 19.8.2020 204/2020 Cvrčky, šváby
DF12007100 201534 BAT ANDRLE s.r.o Snehoutkova 13, 503 04 Černožice 27510727 172,00 11.8.2020 Viera Farbiaková 19.8.2020 153/2020 Šváby, sarančatá, cvrčky
DF12007101 8414709519 Slovenský plynárenský priemysel, a.s. Mlynské Nivy 44, 825 11 Bratislava 35815256 3044,29 11.8.2020 Ing. Kristína Tóthová 19.8.2020 KZ č. Z201853006_Z El. energia
DF12007102 2002105613 SHELL Slovakia s.r.o Einsteinova 23, 85101  Bratislava  31 361 081 657,27 11.8.2020 Ing. Kristína Tóthová 19.8.2020 8036 PHM
DF12007104 7100025045 O2 Slovakia,s.r.o. Einsteinova 24, 851 01 Bratislava 35848863 326,51 12.8.2020 Mgr. Ingrid Tomková 19.8.2020 Zmluva č. 0011344 o poskyt. verejných služieb Mobily - hovorné
DF12007105 2020018 KOBAKSTAV s.r.o 46633596 6077,14 17.8.2020 Ing. Kristína Tóthová 19.8.2020 RD/013/2019 Oprava a údržba - CHZ tiger
DF12007106 52020 Šiška Peter Ing. Lovecká 19, 040 01 Košice 33693251 125,00 17.8.2020 Mgr. Erich Kočner 19.8.2020 Zmluva o vykonaní činnosti Činnosť lesného hospodára
DF12007107 1099800127 Tepelné hospodárstvo spoločnosť s ručením obmedzeným Košice Komenského 7, 040 01 Košice 31679692 454,20 17.8.2020 Ing. Kristína Tóthová 19.8.2020 Zmluva č. 1020090128 o dodávku tepla a TÚV Dodávka tepla a TÚV
DF12007108 12021253 HOUR spol. s r.o. M.R. Štefánika 836/33, 010 01 Žilina 31586163 132,20 17.8.2020 Mgr. Ingrid Tomková 19.8.2020 Systémová údržba MADO