Číslo faktúry INTERNÉ Číslo faktúry EXTERNÉ Meno partnera Adresa partnera IČO Suma faktúry s DPH Dátum doručenia faktúry Meno zodpovednej osoby Dátum zverejnenia Číslo objednávky Popis
DF12001001 20200001 IKOMI s.r.o Zombova 9, 040 23 Košice 20160470 180,00 7.1.2020 Ing. Kristína Tóthová 3.2.2020 Zmluva 10102018 o poskytnutí služieb BOZP Služby BOZP
DF12001002 2020315 World Association of Zoo and Aquariums WAZA 2500,00 9.1.2020 Ing. Patrik Pastorek 3.2.2020 Členské 2020
DF12001003 6591269550 Kooperativa a.s Rajská 15, 815 20  Bratislava 5885441 32,93 9.1.2020 Ing. Kristína Tóthová 3.2.2020 6591269550 Úrazové poistenie
DF12001004 6591240870 Kooperativa poisťovňa a.s  Rajská 15/a, 815 20 Bratislava 6571283312 1247,24 9.1.2020 Ing. Kristína Tóthová 3.2.2020 6591240870 Poistenie majetku
DF12001005 6591253575 Kooperativa poisťovňa a.s  Rajská 15/a, 815 20 Bratislava 6571283312 41,75 9.1.2020 Ing. Kristína Tóthová 3.2.2020 6591253575 Zákonné poistenie
DF12001006 6591404708 Kooperativa poisťovňa a.s  Rajská 15/a, 815 20 Bratislava 6571283312 193,93 9.1.2020 Ing. Kristína Tóthová 3.2.2020 6591404708 Havarijné poistenie
DF12001007 200081 BAT ANDRLE s.r.o Snehoutkova 13, 503 04 Černožice 27510727 94,00 10.1.2020 Viera Farbiaková 3.2.2020 Objemové krmivo
DF12001008 2020881370037 EAZA EAZA 290,00 10.1.2020 Ing. Patrik Pastorek 3.2.2020 Registračný poplatok
DF12001009 20200008 ENVI-TRADE s.r.o Kysucká 16, 040 11  Košice 36 666 025 133,26 13.1.2020 Ing. Kristína Tóthová 3.2.2020 Mandátna zmluva Odvoz nebezpečného odpadu
DF12001010 5162000014 Bytový podnik mesta Košice, s.r.o. Južné nábrežie 13, 042 19 Košice 44518648 49,80 13.1.2020 Mgr. Eva Malešová 3.2.2020 503/2019 Prenájom reklamnej plochy
DF12001011 2192439405 Konica Minolta Slovakia Černyševského 10, 851 01  Bratislava 31 338 551 69,60 13.1.2020 Ing. Zuzana Kovérová 3.2.2020 Zmluva o nájme a poskytovaní služieb č. 5001020 Kopírka
DF12001012 200046 J. TRANS TRADE, s.r.o Jarmočná 2, 040 01 Košice 36172219 790,64 14.1.2020 Viera Farbiaková 3.2.2020 RD/012/2019 Zelenina
DF12001013 2000047 J. TRANS TRADE, s.r.o Jarmočná 2, 040 01 Košice 36172219 461,46 14.1.2020 Viera Farbiaková 3.2.2020 RD/012/2019 Ovocie
DF12001014 1020001 VERICOM s.r.o Ľubiša 98, 067 11 Ľubiša 36476501 1475,52 15.1.2020 Viera Farbiaková 3.2.2020 RD/011/2019 Mäso - potkany, myši
DF12001015 8755197106 Slovenský plynárenský priemysel, a.s. Mlynské Nivy 44, 825 11 Bratislava 35815256 1680,00 15.1.2020 Ing. Kristína Tóthová 3.2.2020 KZ č. Z20185909_Z Plyn
DF12001016 8755197162 Slovenský plynárenský priemysel, a.s. Mlynské Nivy 44, 825 11 Bratislava 35815256 77,00 15.1.2020 Ing. Kristína Tóthová 3.2.2020 KZ č. Z201853006_Z Elektrika
DF12001017 2500032849 Vychodoslovenská vodárenská spoločnosť, a.s. Komenského 50, 042 48 Košice 36570460 144,85 16.1.2020 Ing. Kristína Tóthová 3.2.2020 Právna zmluva 30-000028628PO2010 Stočné
DF12001018 200200063 TRHOŇ s.r.o U stadionu 1530, 516 01 Rychnov nad Knežnou 27499626 537,80 17.1.2020 Viera Farbiaková 3.2.2020 5/2020 Gamarus
DF12001019 420000269 De Heus a.s Marefy 144, 685 01 Bučovice 25321498 137,40 20.1.2020 Viera Farbiaková 3.2.2020 RD/007/2019 Granule
DF12001020 2200053 MIKROP Slovensko s.r.o Okružná 25 37117063 1330,26 21.1.2020 Viera Farbiaková 3.2.2020 RD/005/2019 Objemové krmivo
DF12001021 2020840098 Štátny veterin. a pot. ústav Dolný Kubín Jánošková 1611, 026 01 Dolný Kubín 0042355613 18,50 21.1.2020 Ing. Patrik Pastorek 3.2.2020 1/2020 Lab. vyšetrenia
DF12001022 3020390239 DOXX - Stravné lístky, spol. s r.o. Kálov 356 3639100 659,50 21.1.2020 Zuzana Feilhauerová 3.2.2020 KZ č. Z201912125_Z Stravné lístky
DF12001023 2192440561 Konica Minolta Slovakia spol.s r.o. Černyševského 10, 851 01 Bratislava 31338551 88,70 22.1.2020 Ing. Zuzana Kovérová 3.2.2020 Zmluva č. 5001020 o nájme a poskytovaní služieb Kopírka
DF12001024 2004080 PHARMACOPOLA s.r.o Svätokrížske nám. 11, 965 01 Žiar nad Hronom 31570895 91,54 22.1.2020 Viera Farbiaková 3.2.2020 8/2020 Ost. potraviny
DF12001025 2020840121 Štátny veterin. a pot. ústav Dolný Kubín Jánošková 1611, 026 01 Dolný Kubín 0042355613 18,50 22.1.2020 Ing. Patrik Pastorek 3.2.2020 1/2020 Lab. vyšetrenia
DF12001026 2001020037 Ing. T. Dzurňák - D&D  Južná trieda 78, 040 01  Košice  1601020467 519,53 22.1.2020 Elena Tomášová 3.2.2020 RD/010/2019, RD/009/2019 Čistiace prostriedky
DF12001027 200261 BAT ANDRLE s.r.o Snehoutkova 13, 503 04 Černožice 27510727 140,00 22.1.2020 Viera Farbiaková 3.2.2020 18/2020 Mäso - cvrčky
DF12001028 4174002123 Regionálna veterinárna a potravinová správa Košice-mesto Hlinková 1/c, 040 01 Košice 31295169 20,20 22.1.2020 Ing. Patrik Pastorek 3.2.2020 Veterinárna kontrola
DF12001029 1900049 AMINA s.r.o. Charkovská 24, 040 13 Košice 24 367 601 300,00 23.1.2020 Mgr. Ingrid Tomková 3.2.2020 Servisná zmluva Správa výpočtovej techniky
DF12001030 200385 Spieces 360 1930,99 23.1.2020 Ing. Patrik Pastorek 3.2.2020 Členské
DF12001031 20193174 ASANARATES s.r.o Park Angelinum 4, 040 01 Košice 36606693 399,72 23.1.2020 Ing. Patrik Pastorek 3.2.2020 Zmluva o poskytnutí deratiz. dezinfek. a dezinsekčných služieb Deratizácia
DF12001032 1900033 AMINA s.r.o. Charkovská 24, 040 13 Košice 24 367 601 102,80 23.1.2020 Mgr. Ingrid Tomková 3.2.2020 377/2019 Dodávka a montáž - router MIKROTIK
DF12001033 200112 J. TRANS TRADE, s.r.o Jarmočná 2, 040 01 Košice 36172219 335,76 23.1.2020 Viera Farbiaková 3.2.2020 RD/012/2019 Ovocie
DF12001034 200113 J. TRANS TRADE, s.r.o Jarmočná 2, 040 01 Košice 36172219 500,96 23.1.2020 Viera Farbiaková 3.2.2020 RD/012/2019 Zelenina
DF12001035 1900031 Amina SK s.r.o Charkovská 24, 040 22 Košice 44367601 300,00 23.1.2020 Mgr. Ingrid Tomková 3.2.2020 Servisná zmluva Správa výpočtovej techniky
DF12001036 2020021 SEA Centrum, s.r.o. Mostová 381, 958 04 Partizánske 46626069 89,80 24.1.2020 Elena Tomášová 3.2.2020 11/2020 Ost. materiál - morská soľ
DF12001037 1700599915 SHELL Slovakia s.r.o Einsteinova 23, 85101  Bratislava  31 361 081 497,54 24.1.2020 Ing. Kristína Tóthová 3.2.2020 8036 PHM
DF12001038 202002 Šopák Pavel JUDr.-advokát Kuzmányho 11, 040 01 Košice 17249384 330,96 24.1.2020 Mgr. Erich Kočner 3.2.2020 Právna zmluva Právne služby
DF12001039 20200001 Martin Kuzevič Drábová 6, 040 23 Košice 47775297 4500,00 24.1.2020 Viera Farbiaková 3.2.2020 502/2019 Orez stromov
DF12001040 12001040 Tucan s.r.o. Za kasárňami 1, 831 03 Bratislava  35 697 300 358,00 24.1.2020 Ing. Patrik Pastorek 3.2.2020 22/2020 Letenky - Košice-Amsterdam
DF12001041 1330315698 O2 Slovakia,s.r.o. Einsteinova 24, 851 01 Bratislava 35848863 15,00 27.1.2020 Mgr. Ingrid Tomková 3.2.2020 Zmluva o poskytovaní verejných služieb 0011344 Mobily
DF12001042 2020840169 Štátny veterin. a pot. ústav Dolný Kubín Jánošková 1611, 026 01 Dolný Kubín 0042355613 23,40 29.1.2020 Ing. Patrik Pastorek 3.2.2020 1/2020 Lab. vyšetrenia
DF12001043 205000240 CANIS SAFETY a.s Priemyselná 2, 040 01  Košice 155007254 54,00 29.1.2020 Elena Tomášová 3.2.2020 RD/011/2017 Pracovné odevy
DF12001044 20200138 R-Metal s.r.o. Magnezitárska 5, 040 13 Košice 36 751 081 93,00 29.1.2020 Elena Tomášová 3.2.2020 32/2020 Ost. materiál - tieniaca plachta
DF12001045 200034 REMPO UNIVERS EU,s.r.o. Trieda SNP 90/341 47619511 65,52 29.1.2020 Elena Tomášová 3.2.2020 39/2020 Ost. materiál - molitan
DF12001046 205101951 CANIS SAFETY a.s Priemyselná 2, 040 01  Košice 155007254 71,50 29.1.2020 Elena Tomášová 3.2.2020 RD/011/2017 Prac. odevy
DF12001047 2004991 PHARMACOPOLA s.r.o Svätokrížske nám. 11, 965 01 Žiar nad Hronom 31570895 10,54 29.1.2020 Viera Farbiaková 3.2.2020 23/2020 Ost. materiál - chirurgické rukavice
DF12001048 420130035 Doprava a mechanizácia a.s. Napájadlá 2 00605956 1196,40 30.1.2020 Ing. Kristína Tóthová 3.2.2020 13/2020 Oprava - IVECO
DF12001049 1020200101 TOMCAT plus ,spol.s.r.o 31667589 31667589 196,36 30.1.2020 Elena Tomášová 3.2.2020 RD/002/2020 Čistiace prostriedky
DF12001050 2005521 PHARMACOPOLA s.r.o Svätokrížske nám. 11, 965 01 Žiar nad Hronom 31570895 144,04 30.1.2020 Viera Farbiaková 3.2.2020 24/2020 Ost. potraviny
DF12001051 20201774 PSDOMOV 58,80 31.1.2020 Ing. Zuzana Kovérová 3.2.2020 Čo má vedieť mzdová účtovníčka
DF12001052 120200379 HOUR spol. s r.o. M.R. Štefánika 836/33, 010 01 Žilina 31586163 927,60 31.1.2020 Ing. Zuzana Kovérová 24.2.2020 Systémová údržba - HUMAN
DF12001053 20200024 Košice Turizmus Hlavná 59, 040 01 Košice 45733643 300,00 31.1.2020 Mgr. Eva Malešová 24.2.2020 Členské
DF12002001 8851958473 Slovenský plynárenský priemysel, a.s. Mlynské Nivy 44, 825 11 Bratislava 35815256 1680,00 4.2.2020 Ing. Kristína Tóthová 24.2.2020 KZ č. Z201853006_Z Plyn
DF12002002 8851958530 Slovenský plynárenský priemysel, a.s. Mlynské Nivy 44, 825 11 Bratislava 35815256 77,00 4.2.2020 Ing. Kristína Tóthová 24.2.2020 KZ č. Z201853006_Z Elektrika
DF12002003 322210000 LABAŠ s.r.o Textilná 1, 040 12 Košice 3618381 56,57 4.2.2020 Viera Farbiaková 24.2.2020 28/2020 Potraviny
DF12002004 3222220000 LABAŠ s.r.o Textilná 1, 040 12 Košice 3618381 67,39 5.2.2020 Elena Tomášová 24.2.2020 28/2020 Potraviny
DF12002005 3020907581 DOXX - Stravné lístky, spol. s r.o. Kálov 356 3639100 6577,87 5.2.2020 Zuzana Feilhauerová 24.2.2020 KZ č. Z201912125_Z Stravné lístky
DF12002006 300300149 TRHOŇ s.r.o U stadionu 1530, 516 01 Rychnov nad Knežnou 27499626 98,00 5.2.2020 Viera Farbiaková 24.2.2020 27/2020 Ost. potraviny
DF12002007 420000562 De Heus a.s Marefy 144, 685 01 Bučovice 25321498 1940,90 6.2.2020 Viera Farbiaková 24.2.2020 RD/007/2019 Objem. krmivo
DF12002008 1020002 VERICOM s.r.o Ľubiša 98, 067 11 Ľubiša 36476501 907,20 6.2.2020 Viera Farbiaková 24.2.2020 RD/011/2019 Mäso - potkany, myši
DF12002009 2020840262 Štátny veterin. a pot. ústav Dolný Kubín Jánošková 1611, 026 01 Dolný Kubín 0042355613 18,00 7.2.2020 Ing. Patrik Pastorek 24.2.2020 1/2020 Lab. vyšetrenia
DF12002010 202007 Demčák Michal MVDr. Lipníky 35, 082 12 Prešov 37883844 606,00 10.2.2020 Viera Farbiaková 24.2.2020 19/2020 Mäso - mrazené králiky
DF12002011 20200043 IKOMI s.r.o Zombova 9, 040 23 Košice 20160470 180,00 11.2.2020 Ing. Kristína Tóthová 24.2.2020 Zmluva 10102018 o poskytnutí služieb BOZP Služby BOZP
DF12002012 200249 J. TRANS TRADE, s.r.o Jarmočná 2, 040 01 Košice 36172219 475,98 12.2.2020 Viera Farbiaková 24.2.2020 RD/012/2019 Zelenina
DF12002013 200248 J. TRANS TRADE, s.r.o Jarmočná 2, 040 01 Košice 36172219 307,36 12.2.2020 Viera Farbiaková 24.2.2020 RD/012/2019 Ovocie
DF12002014 313 International ZOO Educators Association IZE 59,56 13.2.2020 Ing. Patrik Pastorek 24.2.2020 Členské
DF12002015 320005 JES Slovakia s.r.o 45918945 48,00 13.2.2020 Mgr. Eva Malešová 24.2.2020 17/2020 Výroba plagátu
DF12002016 20208 ENVEX s.r.o. Šafáriková 91, 048 01 Rožňava 47 552 620 3422,40 14.2.2020 Ing. Kristína Tóthová 24.2.2020 51/2017 Spracovanie záverečnej správy s výpočtom množstva vody pre ZOO
DF12002017 200511 BAT ANDRLE s.r.o Snehoutkova 13, 503 04 Černožice 27510727 2511,00 14.2.2020 Viera Farbiaková 24.2.2020 RD/006/2019, RD//001/2020, 42/2020 Mäso - cvrčky
DF12002018 2020840307 Štátny veterin. a pot. ústav Dolný Kubín Jánošková 1611, 026 01 Dolný Kubín 0042355613 11,20 14.2.2020 Ing. Patrik Pastorek 24.2.2020 1/2020 Lab. vyšetrenia
DF12002019 208500659 Štátny veter. a potr. ústav vo Zvolene Pod dráhami 918, 960 86 Zvolen 597538 19,25 14.2.2020 Ing. Patrik Pastorek 24.2.2020 2/2020 Lab. vyšetrenia
DF12002020 2020004059 PAPERA s.r.o. Čerešňová 17 46082182 1573,79 17.2.2020 Elena Tomášová 24.2.2020 43/2020 Kancel. potreby
DF12002021 2192442131 Konica Minolta Slovakia Černyševského 10, 851 01  Bratislava 31 338 551 69,60 17.2.2020 Ing. Zuzana Kovérová 24.2.2020 Zmluva o nájme a poskytovaní služieb č. 5001020 Kopírka
DF12002022 120200729 HOUR spol. s r.o. M.R. Štefánika 836/33, 010 01 Žilina 31586163 132,20 17.2.2020 Mgr. Ingrid Tomková 24.2.2020 Systémová údržba MADO
DF12002023 1020003 VERICOM s.r.o Ľubiša 98, 067 11 Ľubiša 36476501 1033,20 18.2.2020 Viera Farbiaková 24.2.2020 RD/011/2019 Mäso - potkany, myši
DF12002024 463480000 LABAŠ s.r.o Textilná 1, 040 12 Košice 3618381 47,95 19.2.2020 Elena Tomášová 24.2.2020 47/2020 Potraviny
DF12002025 463490000 LABAŠ s.r.o Textilná 1, 040 12 Košice 3618381 51,20 19.2.2020 Elena Tomášová 24.2.2020 47/2020 Potraviny
DF12002026 2020010093 Slovgen s.r.o. 35700629 9,00 19.2.2020 Ing. Patrik Pastorek 24.2.2020 Určenie pohlavia
DF12002027 892020 SERVIS ČERPADIEL,s.r.o. Liptovská 12 45962545 275,52 19.2.2020 Ing. Kristína Tóthová 24.2.2020 44/2020 Oprava ponorného čerpadla
DF12002028 105836 EGO SLOVAKIA,s.r.o. Veľký Kamenec 251 31725325 554,18 19.2.2020 Kapaló Róbert 24.2.2020 40/2020 Vertikálne žalúzie
DF12002029 4174002158 Regionálna veterinárna a potravinová správa Košice-mesto Hlinková 1/c, 040 01 Košice 31295169 28,88 20.2.2020 Ing. Patrik Pastorek 24.2.2020 Vetrinárna kontrola
DF12002030 2020006109 Profesia spol. s.r.o. Pribinova 19 35800861 82,80 20.2.2020 Ing. Zuzana Kovérová 24.2.2020 48/2020 Zverejnenie pracovnej ponuky
DF12002031 202001 Bikár Alexander 47539917 47539917 24,00 20.2.2020 Ing. Kristína Tóthová 24.2.2020 25/2020 Repre - pracovný obed
DF12002032 2020004414 PAPERA s.r.o. Čerešňová 17 46082182 173,59 20.2.2020 Elena Tomášová 24.2.2020 43/2020 Kancel. potreby
DF12002033 83200220 Vzdelávacie stredisko s.r.o. Clementisova 5, 040 22 Košice 36 607 959 50,00 21.2.2020 Ing. Kristína Tóthová 24.2.2020 Školenie
DF12002034 2002080370 SHELL Slovakia s.r.o Einsteinova 23, 85101  Bratislava  31 361 081 684,41 21.2.2020 Ing. Kristína Tóthová 24.2.2020 8036 PHM
DF12002035 2000005 Olexa Martin Osloboditeľov 3, Trstená pri Hornáde 87 249 545 120,00 21.2.2020 Ing. Kristína Tóthová 24.2.2020 26/2020 Oprava plyn. kotla
DF12002036 2010986 PHARMACOPOLA s.r.o Svätokrížske nám. 11, 965 01 Žiar nad Hronom 31570895 322,88 21.2.2020 Viera Farbiaková 24.2.2020 24/2020, 54/2020 Ost. potraviny
DF12002037 200100277 Biet SK s.r.o. Šoltésovej 1995, 911 01 Trenčín 46937820 99,50 21.2.2020 Elena Tomášová 24.2.2020 50/2020 Ost. materiál - filter pre čističku
DF12002038 202000139 AMM Prešov s.r.o. Petrovanská 1 36494569 144,72 21.2.2020 Ing. Kristína Tóthová 24.2.2020 45/2020 Servis - Citroen Berlingo
DF12002039 2001020128 Ing. T. Dzurňák - D&D  Južná trieda 78, 040 01  Košice  1601020467 116,83 21.2.2020 Elena Tomášová 24.2.2020 RD/009/2019, RD/010/2019 Čistiace prostriedky
DF12002040 420130068 Doprava a mechanizácia a.s. Napájadlá 2 00605956 119,88 21.2.2020 Ing. Kristína Tóthová 24.2.2020 13/2020 Oprava tachografu
DF12002041 420130067 Doprava a mechanizácia a.s. Napájadlá 2 00605956 299,92 21.2.2020 Ing. Kristína Tóthová 24.2.2020 13/2020 Oprava - IVECO
DF12002042 5162000063 Bytový podnik mesta Košice, s.r.o. Južné nábrežie 13, 042 19 Košice 44518648 49,80 24.2.2020 Mgr. Eva Malešová 16.3.2020 503/2019 Prenájom reklamnej plochy
DF12002043 200309 J. TRANS TRADE, s.r.o Jarmočná 2, 040 01 Košice 36172219 1004,60 25.2.2020 Viera Farbiaková 16.3.2020 RD/012/2019 Zelenina