Číslo faktúry INTERNÉ Číslo faktúry EXTERNÉ Meno partnera Adresa partnera IČO Suma faktúry s DPH Dátum doručenia faktúry Meno zodpovednej osoby Dátum zverejnenia Číslo objednávky Popis
DF519 0201 201902001 Project. Consulting Casovia s.r.o Slovenská 51, 040 01 Košice 31654274 4060,00 7.2.2019 Ing. Kristína Tóthová 20.2.2019 Zmluva o poskytnutí služieb ZOO4NAT - Market. štúdia k spol. market. stratégii
DF519 0202 022019 ENCOTECH s.r.o Moldavská 33, 040 11 Košice 45346275 26348,40 22.2.2019 Ing. Kristína Tóthová 11.3.2019 Zmluva o dielo ZOO4NAT - HIM - Náučný chodník - Lužný les
DF919 0101 762018 Císař Stanislav 62222601 62222601 7,25 28.1.2019 Elena Tomášová 20.2.2019 Komis. zmluva KOMIS - Cisář
DF919 0102 772018 Císař Stanislav 62222601 62222601 157,61 28.1.2019 Elena Tomášová 20.2.2019 Komis. zmluva KOMIS - Cisář
DF919 0103 20190039 EAST s.r.o 36580171 36580171 77,76 31.1.2019 Elena Tomášová 20.2.2019 Komis. zmluva KOMIS - EAST
DF919 0201 1901027 Blaha Milan,RNDr. - ELGEO 60892803 60892803 28,68 5.2.2019 Elena Tomášová 20.2.2019 Komis. zmluva KOMIS - ELGEO
DF919 0202 20190040 EAST s.r.o 36580171 36580171 2231,28 7.2.2019 Elena Tomášová 20.2.2019 Komis. zmluva Suveníry - pamätné 0 eurové bankovky
DF919 0202 20190040 EAST s.r.o 36580171 36580171 75,60 7.2.2019 Elena Tomášová 20.2.2019 Komis. zmluva KOMIS - EAST
DF919 0203 201902 Bikár Alexander 47539917 47539917 56,00 28.2.2019 Mgr. Eva Malešová 15.3.2019 43/2019 Jarný tábor - obedy
DF919 0204 2219200006 LENGAU s.r.o 03386490 03386490 2699,69 28.2.2019 Elena Tomášová 15.3.2019 Komis. zmluva Tovar do ZOO shopu - LENGAU
DF919 0205 102901686 OLYMPTOY s.r.o. 25782045 25782045 45,39 28.2.2019 Elena Tomášová 15.3.2019 Komis. zmluva KOMIS - OLYMPTOY
DF919 0206 219038 JES SK, s.r.o. 45918732 45918732 40,37 28.2.2019 Elena Tomášová 15.3.2019 Komis. zmluva KOMIS - JES SK
DF919 0207 2019020 Dojčák Róbert 47121050 47121050 8,90 28.2.2019 Elena Tomášová 15.3.2019 Komis. zmluva KOMIS - Dojčák
DF919 0301 1901043 Blaha Milan,RNDr. - ELGEO 60892803 60892803 16,88 6.3.2019 Elena Tomášová 15.3.2019 Komis. zmluva KOMIS - ELGEO
DF919 0302 282019 Rusnáková Gabriela 40802345 30672139 18,70 11.3.2019 Elena Tomášová 15.3.2019 Komis. zmluva KOMIS - Rusňáková
DF919 0303 1901043 AMADEA s.r.o. 25968190 25968190 9,90 8.3.2019 Elena Tomášová 15.3.2019 Komis. zmluva KOMIS - AMADEA
DF919 0304 1020190295 TOMCAT plus ,spol.s.r.o 31667589 31667589 74,40 18.3.2019 Elena Tomášová 18.3.2019 RD/001/2018 Spotrebný materiál
DF11901001 190100002 RoPeSh s.r.o. Hlinková 37, 040 12 Košice 46215662 90,00 3.1.2019 Viera Farbiaková 24.1.2019 29/2019 Objem. krmivo - pšenica, kukurica
DF11901002 6591240870 Kooperatíva poisťovňa, a.s. Vajnorská 100, 831 04 Bratislava 00585441 1247,24 4.1.2019 Ing. Kristína Tóthová 24.1.2019 6591240870 Poistenie majetku
DF11901003 6591269550 Kooperatíva poisťovňa, a.s. Vajnorská 100, 831 04 Bratislava 00585441 28,12 4.1.2019 Ing. Kristína Tóthová 24.1.2019 6591269550 Úrazové poistenie
DF11901004 1020190004 TOMCAT plus ,spol.s.r.o 31667589 31667589 159,24 7.1.2019 Elena Tomášová 24.1.2019 RD/001/2018 Čistiace prostriedky, ost. materiál
DF11901005 2182435703 Konica Minolta Slovakia spol.s r.o. Černyševského 10, 851 01 Bratislava 31338551 69,60 8.1.2019 Daniela Štefanisková 24.1.2019 Zmluva o nájme a poskyt. služieb č. 5001020 Kopírka - KONICA
DF11901006 20190001 IKOMI, s.r.o Zombova 9, 040 23 Košice 47511591 180,00 9.1.2019 Ing. Kristína Tóthová 24.1.2019 Zmluva č. 10102018 o poskyt. služieb BOZP Služby BOZP
DF11901007 VERICOM s.r.o Ľubiša 98, 067 11 Ľubiša 36476501 1423,90 9.1.2019 Viera Farbiaková 24.1.2019 RD/008/2018 Mäso - potkany, myši
DF11901008 2124635877 Vychodoslovenská vodárenská spoločnosť, a.s. Komenského 50, 042 48 Košice 36570460 214,94 16.1.2019 Ing. Kristína Tóthová 24.1.2019 Právna zmluva 30_000028628PO2010 Stočné
DF11901009 1901020023 D & D Veľkoobchod - Ing. Tomáš Dzurnák Južná trieda 78, 040 01 Košice 14382857 285,66 16.1.2019 Elena Tomášová 24.1.2019 RD/007/2017 Čistiace prostriedky - handra, mop, ja, cif, mydlo
DF11901010 190120 J. TRANS TRADE, s.r.o Jarmočná 2, 040 01 Košice 36172219 703,35 16.1.2019 Viera Farbiaková 24.1.2019 RD/009/2018 Ovocie
DF11901011 190121 J. TRANS TRADE, s.r.o Jarmočná 2, 040 01 Košice 36172219 980,60 16.1.2019 Viera Farbiaková 24.1.2019 RD/010/2018 Zelenina
DF11901012 136039000 LABAŠ s.r.o. Textilná 1, 040 12 Košice 36183181 54,63 16.1.2019 Viera Farbiaková 24.1.2019 18/2019 Potraviny
DF11901013 136049000 LABAŠ s.r.o. Textilná 1, 040 12 Košice 36183181 141,44 16.1.2019 Viera Farbiaková 24.1.2019 18/2019 Potraviny, Tovar do ZOO Shopu, Repre
DF11901014 2019014 SEA Centrum, s.r.o. Mostová 381, 958 04 Partizánske 46626069 153,80 16.1.2019 Viera Farbiaková 24.1.2019 6/2019 Ost. materiál - morská soľ
DF11901015 012019036 Košice Turizmus Hlavná 59, 040 01 Košice 45733643 300,00 18.1.2019 Mgr. Eva Malešová 24.1.2019 Členské - Košice TURIZMUS
DF11901016 197210191 LVC s.r.o Nižné Kapustníky 3, 040 12 Košice 46979689 171,00 18.1.2019 Mgr. Eva Malešová 24.1.2019 13/2019 Tlač letákov
DF11901017 111811575 KOSIT, a. s. Rastislavova 98, 043 46 Košice 36205214 421,82 21.1.2019 Ing. Kristína Tóthová 24.1.2019 Zmluva č. 1024/2017/SO, 669/2017/PP Odvoz odpadu
DF11901018 6861371572 MESSER Tatragas, spol.s r.o. Chalupkova 9, 819 44 Bratislava 685852 60,66 22.1.2019 Ing. Kristína Tóthová 24.1.2019 150873 Nájomné fľaše oceľové
DF11901019 190242 J. TRANS TRADE, s.r.o Jarmočná 2, 040 01 Košice 36172219 479,22 22.1.2019 Viera Farbiaková 24.1.2019 RD/010/2018 Zelenina
DF11901020 190241 J. TRANS TRADE, s.r.o Jarmočná 2, 040 01 Košice 36172219 318,87 22.1.2019 Viera Farbiaková 24.1.2019 RD/009/2018 Ovocie
DF11901021 2002018103 Shell Slovakia, s. r. o. Galvaniho 7/A, 821 04 Bratislava 31361081 531,88 22.1.2019 Ing. Kristína Tóthová 24.1.2019 8036 PHM
DF11901022 22019 Asociácia včelárov Slovenska 506807220004 4,75 22.1.2019 Ing. Patrik Pastorek 24.1.2019 Členské - Asociácia včelárov
DF11901023 20190027 Ligno Produkty a Interiéry, s.r.o. Rampová 6, 040 01 Košice 36592242 29,52 22.1.2019 Ing. Kristína Tóthová 24.1.2019 23/2019 Brúsenie nožov
DF11901024 19002 R.D.M. DREVO s.r.o Čermeľské údolie 1, 040 01 Košice 36595039 126,90 22.1.2019 Elena Tomášová 24.1.2019 03/2019 Drevo - fošne
DF11901025 19003 R.D.M. DREVO s.r.o Čermeľské údolie 1, 040 01 Košice 36595039 564,00 22.1.2019 Elena Tomášová 24.1.2019 17/2019 Drevo - fošne, dosky
DF11901026 2182438255 Konica Minolta Slovakia spol.s r.o. Černyševského 10, 851 01 Bratislava 31338551 101,26 23.1.2019 Daniela Štefanisková 20.2.2019 Zmluva o nájme a poskyt. služieb č. 5001020 Kopírka - KONICA
DF11901027 2019881370045 EAZA EAZA 279,00 24.1.2019 Ing. Patrik Pastorek 20.2.2019 Registračný poplatok - directors_ days
DF11901028 190100091 PROEKO BA s.r.o Stŕmy vŕšok 18, 841 06 Bratislava 35900831 84,00 24.1.2019 Ing. Kristína Tóthová 20.2.2019 Školenie - VO novela zákona
DF11901029 190334 BAT ANDRLE s.r.o Snehoutkova 13, 503 04 Černožice 27510727 94,80 28.1.2019 Viera Farbiaková 20.2.2019 27/2019 Objem. krmivo - granule pre tukany
DF11901030 276959000 LABAŠ s.r.o. Textilná 1, 040 12 Košice 36183181 72,46 29.1.2019 Viera Farbiaková 20.2.2019 33/2019 Potraviny, Repre
DF11901031 276949000 LABAŠ s.r.o. Textilná 1, 040 12 Košice 36183181 49,20 29.1.2019 Viera Farbiaková 20.2.2019 33/2019 Potraviny
DF11901032 20190066 ENVI-TRADE spol.s.r.o. Kysucká 16, 040 01 Košice 36666025 91,20 30.1.2019 Ing. Kristína Tóthová 20.2.2019 Mandátna zmluva Odvoz a zneškodnenie nebezpečného odpadu
DF11901033 190207 BAT ANDRLE s.r.o Snehoutkova 13, 503 04 Černožice 27510727 1660,00 30.1.2019 Viera Farbiaková 20.2.2019 RD/002/2018 Ryby - slede
DF11901034 8150051161 Slovenský plynárenský priemysel, a.s. Mlynské Nivy 44, 825 11 Bratislava 35815256 77,00 30.1.2019 Ing. Kristína Tóthová 20.2.2019 KZ č. Z201853006_Z Elektrina
DF11901035 7200001256 O2 Slovakia,s.r.o. Einsteinova 24, 851 01 Bratislava 35848863 0,02 31.1.2019 Elena Tomášová 20.2.2019 19/2019 DKP - Ost. materiál - mobily NOKIA 216 2x
DF11901036 00001 Skalický Juraj, MVDr. Cyklistická 3, 040 01 Košice 45007861 1239,75 31.1.2019 Ing. Patrik Pastorek 20.2.2019 Zmluva o vykonaní veterinárnej činnosti Veterinárna činnosť
DF11901037 1974100209 MIKONA s.r.o Trenčianska 452, 02 01 Púchov 31570364 173,48 31.1.2019 Ing. Kristína Tóthová 20.2.2019 10/2019 Pneumatiky + prezutie KE069FZ
DF11901038 1902004 AGRO-BIO, s. r. o. Bellušova 1861, 155 00 Praha 18630731 213,48 31.1.2019 Viera Farbiaková 20.2.2019 1/2019 Ostatné potraviny - arabská guma
DF11901039 120190558 HOUR spol. s r.o. M.R. Štefánika 836/33, 010 01 Žilina 31586163 388,80 31.1.2019 Ing. Zuzana Kovérová 20.2.2019 Systémová údržba HUMAN 2019
DF11901040 20192064 AJFA +AVIS, s.r.o. Klemensova 34, 010 01 Žilina 31602436 58,80 31.1.2019 Ing. Zuzana Kovérová 20.2.2019 Čo má vedieť mzdová účtovníčka
DF11901041 0264219426 ANTIK Telecom s.r.o Čárskeho 10, 040 01 Košice 36191400 61,57 31.1.2019 Mgr. Ingrid Tomková 20.2.2019 Zmluva č. 18/0875/0003 o zriadení a poskyt. pripoj. k sieti internet Internet
DF11901042 190393 J. TRANS TRADE, s.r.o Jarmočná 2, 040 01 Košice 36172219 981,20 31.1.2019 Viera Farbiaková 20.2.2019 RD/010/2018 Zelenina
DF11901043 190392 J. TRANS TRADE, s.r.o Jarmočná 2, 040 01 Košice 36172219 645,90 31.1.2019 Viera Farbiaková 20.2.2019 RD/009/2018 Ovocie
DF11901044 1181300999 RICOH Slovakia s.r.o Vajnorská 100, 831 04 Bratislava 31331785 220,60 31.1.2019 Ing. Kristína Tóthová 20.2.2019 Zmluva o prenájme so servis. Službami 323/16/011, 324/16/011 Kopírka - RICOH
DF11901045 190016 Súkromná bezpečnostná služba SHIELD s.r.o Ľudovíta Štúra 70, 071 01 Michalovce 36208922 5009,76 31.1.2019 Ing. Zuzana Kovérová 20.2.2019 Zmluva na poskytnutie strážnej služby Strážna služba
DF11901046 2002020009 Shell Slovakia, s. r. o. Galvaniho 7/A, 821 04 Bratislava 31361081 618,05 31.1.2019 Ing. Kristína Tóthová 20.2.2019 8036 PHM, Ost. materiál
DF11901047 8226002405 Slovak Telekom, a. s. Bajkalská 28, 817 62 Bratislava 35763469 59,74 31.1.2019 Mgr. Ingrid Tomková 20.2.2019 Hovorné
DF11901048 8226060499 Slovak Telekom, a. s. Bajkalská 28, 817 62 Bratislava 35763469 61,02 31.1.2019 Mgr. Ingrid Tomková 20.2.2019 Hovorné
DF11901049 41190129 Homola s.r.o. Dlhé diely 18, 841 04 Bratislava 31325921 85,82 31.1.2019 Ing. Kristína Tóthová 20.2.2019 26/2019 Revízia zdvíhacieho zariadenia
DF11901050 2019001 EaCP s.r.o Kaspická 4, 040 12 Košice 47894431 270,00 31.1.2019 Ing. Kristína Tóthová 20.2.2019 Zmluva o dielo Poradenstvo v oblasti životného prostredia
DF11901051 6861378988 MESSER Tatragas, spol.s r.o. Chalupkova 9, 819 44 Bratislava 685852 64,58 31.1.2019 Ing. Kristína Tóthová 20.2.2019 150873 Nájomné fľaše oceľové
DF11901052 026429426 ANTIK Telecom s.r.o Čárskeho 10, 040 01 Košice 36191400 61,57 31.1.2019 Mgr. Ingrid Tomková 20.2.2019 Zmluva č. 18/0875/0003 o zriadení a poskyt. pripoj. k sieti internet Internet
DF11901053 12019 Šiška Peter Ing. Lovecká 19, 040 01 Košice 33693251 125,00 31.1.2019 Mgr. Erich Kočner 20.2.2019 Zmluva o vykonaní činnosti Činnosť lesného hospodára
DF11901054 20190204 JUDr.Marcel Dolobáč,PhD. Žižkova 39, 040 01 Košice 45007063 600,00 31.1.2019 Mgr. Erich Kočner 20.2.2019 Právna zmluva Právne služby
DF11901055 1900002 Amina SK s.r.o Charkovská 24, 040 22 Košice 44367601 300,00 31.1.2019 Mgr. Ingrid Tomková 20.2.2019 Servisná zmluva Správa výpočtovej techniky
DF11901056 1520047931 O2 Slovakia,s.r.o. Einsteinova 24, 851 01 Bratislava 35848863 10,50 31.1.2019 Mgr. Ingrid Tomková 20.2.2019 Zmluva o poskyt. Verejných služieb 0011344 Mobil - hovorné
DF11901057 201901 Bikár Alexander 47539917 47539917 12,00 31.1.2019 Mgr. Eva Malešová 20.2.2019 20/2019 Repre - pracovný obed pre fotografa
DF11901058 122428 ENSOFT s.r.o Hviezdoslavova 25, 940 66 Nové Zámky 46386394 1176,00 31.1.2019 Viera Farbiaková 20.2.2019 RD č. Z201825353_Z Seno
DF11901059 19009825 Ryba Košice, s. r. o. Južná trieda 54, 040 01 Košice 17147522 1036,80 31.1.2019 Viera Farbiaková 20.2.2019 RD/003/2018 Ryby - sleď celý
DF11901060 7100005889 O2 Slovakia,s.r.o. Einsteinova 24, 851 01 Bratislava 35848863 198,78 31.1.2019 Mgr. Ingrid Tomková 20.2.2019 Zmluva o poskyt. Verejných služieb 0011344 Mobil - hovorné
DF11901061 883285747 Slovenský plynárenský priemysel, a.s. Mlynské Nivy 44, 825 11 Bratislava 35815256 1680,00 31.1.2019 Ing. Kristína Tóthová 20.2.2019 KZ č. Z201852909_Z Zemný plyn
DF11901062 201960054 MESTSKÉ LESY KOŠICE a.s. Južná trieda 11, 040 01 Košice 31672981 120,00 31.1.2019 Mgr. Ingrid Tomková 20.2.2019 zmluva o podnájme 2010 Prenájom pozemku r. 2019
DF11901063 1900998001 Tepelné hospodárstvo spoločnosť s ručením obmedzeným Košice Komenského 7, 040 01 Košice 31679692 1138,96 31.1.2019 Ing. Kristína Tóthová 20.2.2019 Zmluva č. 1020090128 o dodávke tepla TÚV Dodávka tepla a TÚV 01/2019
DF11901064 111900955 KOSIT, a. s. Rastislavova 98, 043 46 Košice 36205214 391,87 31.1.2019 Ing. Kristína Tóthová 20.2.2019 Zmluva č. 1024/2017/SO, 669/2017/PP Odvoz odpadu
DF11901065 3190040 ADM s.r.o. Pri celulózke 29, 010 01 Žilina 31561560 71,30 31.1.2019 Elena Tomášová 20.2.2019 55/2019 Ost. materiál - vlhkomer 6ks
DF11901066 8421961160 Slovenský plynárenský priemysel, a.s. Mlynské Nivy 44, 825 11 Bratislava 35815256 16337,08 31.1.2019 Ing. Kristína Tóthová 20.2.2019 KZ č. Z201853006_Z Elektrika
DF11902001 190100009 RoPeSh s.r.o. Hlinková 37, 040 12 Košice 46215662 496,60 4.2.2019 Viera Farbiaková 20.2.2019 32/2019 Objem. Krmivo, granule, ost. potraviny
DF11902002 1906276 PHARMACOPOLA s.r.o Svätokrížske nám. 11, 965 01 Žiar nad Hronom 31570895 37,55 4.2.2019 Viera Farbiaková 20.2.2019 30/2019 Ostatné potraviny - zmes pre andulky, drob. exoty
DF11902003 8754920574 Slovenský plynárenský priemysel, a.s. Mlynské Nivy 44, 825 11 Bratislava 35815256 77,00 4.2.2019 Ing. Kristína Tóthová 20.2.2019 KZ č. Z201853006_Z Elektrina
DF11902004 8832353245 Slovenský plynárenský priemysel, a.s. Mlynské Nivy 44, 825 11 Bratislava 35815256 1680,00 4.2.2019 Ing. Kristína Tóthová 20.2.2019 KZ č. Z201852909_Z Zemný plyn
DF11902005 20190045 IKOMI, s.r.o Zombova 9, 040 23 Košice 47511591 180,00 6.2.2019 Ing. Kristína Tóthová 20.2.2019 Zmluva č. 10102018 o poskyt. služieb BOZP Služby BOZP
DF11902006 1020190133 TOMCAT plus ,spol.s.r.o 31667589 31667589 166,68 6.2.2019 Elena Tomášová 20.2.2019 RD/001/2018 Čistiace prostriedky, ost. materiál
DF11902007 1907051 PHARMACOPOLA s.r.o Svätokrížske nám. 11, 965 01 Žiar nad Hronom 31570895 65,68 7.2.2019 Viera Farbiaková 20.2.2019 30/2019 Ost. potraviny - zmes pre papagáje
DF11902008 195001703 CANIS SAFETY,a.s Priemyselná 2, 040 01 Košice 47998156 98,68 7.2.2019 Elena Tomášová 20.2.2019 RD/012/2017, RD/011/2017 Prac. odevy, obuv
DF11902009 2182440679 Konica Minolta Slovakia spol.s r.o. Černyševského 10, 851 01 Bratislava 31338551 69,60 8.2.2019 Daniela Štefanisková 20.2.2019 Zmluva o nájme a poskyt. služieb č. 5001020 Kopírka - KONICA
DF11902010 20190202 Rybárstvo SaB s.r.o Družstevná 13, 929 01 Dunajská Streda 50359096 1160,00 11.2.2019 Viera Farbiaková 20.2.2019 36/2019 Ryby - biele ryby
DF11902011 190481 J. TRANS TRADE, s.r.o Jarmočná 2, 040 01 Košice 36172219 324,36 12.2.2019 Viera Farbiaková 28.2.2019 RD/009/2018 Ovocie
DF11902012 2019011 Chlorservis s.r.o Rudlovská cesta 108, 974 11 Banská Bystrica 46241809 552,00 12.2.2019 Elena Tomášová 28.2.2019 38/2019 KHM - Ost. materiál - dávkovacie čerpadlo chlóru
DF11902013 190482 J. TRANS TRADE, s.r.o Jarmočná 2, 040 01 Košice 36172219 528,34 12.2.2019 Viera Farbiaková 28.2.2019 RD/010/2018 Ovocie
DF11902014 1019002 VERICOM s.r.o Ľubiša 98, 067 11 Ľubiša 36476501 706,30 12.2.2019 Viera Farbiaková 28.2.2019 RD/008/2018 Mäso - potkany
DF11902015 1900005 Kelbel Radoslav-Servis chladničiek a mrazničiek Myslavská 51, 040 16 Myslava 32476817 500,00 13.2.2019 Viera Farbiaková 28.2.2019 453/2018 Oprava mraziaceho boxu
DF11902016 2019840163 Štátny veterin. a pot. ústav Dolný Kubín Jánošková 1611, 026 01 Dolný Kubín 0042355613 9,00 13.2.2019 Ing. Patrik Pastorek 28.2.2019 15/2019 Lab. vyšetrenia
DF11902017 20190203 Kolesár Dušan - DUKOS Opatovská 46, 040 01 Košice 10776907 109,93 13.2.2019 Ing. Kristína Tóthová 28.2.2019 34/2019 Sklenárske práce
DF11902018 122438 ENSOFT s.r.o Hviezdoslavova 25, 940 66 Nové Zámky 46386394 1144,50 19.2.2019 Viera Farbiaková 28.2.2019 RD č. Z201825353_Z Seno
DF11902019 190200168 TRHOŇ s.r.o U stadionu 1530, 516 01 Rychnov nad Knežnou 27499626 75,00 19.2.2019 Viera Farbiaková 28.2.2019 40/2019 Ostatné potraviny - granule pre opice
DF11902020 190538 BAT ANDRLE s.r.o Snehoutkova 13, 503 04 Černožice 27510727 1480,00 19.2.2019 Viera Farbiaková 28.2.2019 RD/011/2018 Mäso - hov. srdcia, kurča
DF11902021 20190203 PENAD SERVICES s.r.o Popradská 57, 040 01 Košice 44799527 267,60 19.2.2019 Ing. Kristína Tóthová 28.2.2019 35/2019 Oprava bŕzd KE026JJ
DF11902022 4174001702 Regionálna veterinárna a potravinová správa Košice-mesto Hlinková 1/c, 040 01 Košice 31295169 19,26 20.2.2019 Ing. Patrik Pastorek 11.3.2019 Veterinárna kontrola
DF11902023 2002022467 Shell Slovakia, s. r. o. Galvaniho 7/A, 821 04 Bratislava 31361081 632,30 20.2.2019 Ing. Kristína Tóthová 11.3.2019 8036 PHM
DF11902024 2019047 AUTOSKLO PO - N. Sladiková Galaktická 34, 040 12 Košice 40794610 194,56 20.2.2019 Ing. Kristína Tóthová 11.3.2019 53/2019 Oprava LAND ROVER KE595BZ
DF11902025 5161900132 Bytový podnik mesta Košice, s.r.o. Južné nábrežie 13, 042 19 Košice 44518648 99,60 20.2.2019 Mgr. Eva Malešová 11.3.2019 Zmluva o nájme Prenájom reklamnej plochy 01-02/2019
DF11902026 5161900131 Bytový podnik mesta Košice, s.r.o. Južné nábrežie 13, 042 19 Košice 44518648 448,20 20.2.2019 Mgr. Eva Malešová 11.3.2019 Zmluva o nájme Prenájom reklamnej plochy 04-12/2018
DF11902027 120190871 HOUR spol. s r.o. M.R. Štefánika 836/33, 010 01 Žilina 31586163 132,20 21.2.2019 Mgr. Ingrid Tomková 11.3.2019 Systémová údržba MADO 2019
DF11902028 6861383321 MESSER Tatragas, spol.s r.o. Chalupkova 9, 819 44 Bratislava 685852 60,66 21.2.2019 Ing. Kristína Tóthová 11.3.2019 150873 Nájomné fľaše oceľové
DF11902029 2124855576 Vychodoslovenská vodárenská spoločnosť, a.s. Komenského 50, 042 48 Košice 36570460 337,15 26.2.2019 Ing. Kristína Tóthová 11.3.2019 Právna zmluva 30_000028628PO2010 Vodné + stočné
DF11902030 2182442542 Konica Minolta Slovakia spol.s r.o. Černyševského 10, 851 01 Bratislava 31338551 198,26 26.2.2019 Daniela Štefanisková 11.3.2019 Zmluva o nájme a poskyt. služieb č. 5001020 Kopírka - KONICA
DF11902031 1019003 VERICOM s.r.o Ľubiša 98, 067 11 Ľubiša 36476501 1373,50 26.2.2019 Viera Farbiaková 11.3.2019 RD/008/2018 Mäso - potkany
DF11902032 2019840280 Štátny veterin. a pot. ústav Dolný Kubín Jánošková 1611, 026 01 Dolný Kubín 0042355613 22,00 28.2.2019 Ing. Patrik Pastorek 11.3.2019 15/2019 Lab. vyšetrenia
DF11902033 2019840283 Štátny veterin. a pot. ústav Dolný Kubín Jánošková 1611, 026 01 Dolný Kubín 0042355613 24,80 28.2.2019 Ing. Patrik Pastorek 11.3.2019 15/2019 Lab. vyšetrenia
DF11902034 4174001722 Regionálna veterinárna a potravinová správa Košice-mesto Hlinková 1/c, 040 01 Košice 31295169 19,26 28.2.2019 Ing. Patrik Pastorek 11.3.2019 Veterinárna kontrola
DF11902035 190701 J. TRANS TRADE, s.r.o Jarmočná 2, 040 01 Košice 36172219 560,92 28.2.2019 Viera Farbiaková 11.3.2019 RD/010/2018 Zelenina
DF11902036 561239000 LABAŠ s.r.o. Textilná 1, 040 12 Košice 36183181 54,83 28.2.2019 Viera Farbiaková 11.3.2019 58/2019 Potraviny
DF11902037 561249000 LABAŠ s.r.o. Textilná 1, 040 12 Košice 36183181 168,32 28.2.2019 Viera Farbiaková 11.3.2019 58/2019 Potraviny, Tovar do ZOO Shopu, Repre
DF11902038 190700 J. TRANS TRADE, s.r.o Jarmočná 2, 040 01 Košice 36172219 373,81 28.2.2019 Viera Farbiaková 11.3.2019 RD/009/2018 Ovocie
DF11902039 00005 Skalický Juraj, MVDr. Cyklistická 3, 040 01 Košice 45007861 1295,40 28.2.2019 Ing. Patrik Pastorek 11.3.2019 Zmluva o vykonaní veterinárnej činnosti Veterinárna činnosť
DF11902040 190588 J. TRANS TRADE, s.r.o Jarmočná 2, 040 01 Košice 36172219 507,48 28.2.2019 Viera Farbiaková 11.3.2019 RD/010/2018 Zelenina
DF11902041 190089 Súkromná bezpečnostná služba SHIELD s.r.o Ľudovíta Štúra 70, 071 01 Michalovce 36208922 4515,84 28.2.2019 Ing. Zuzana Kovérová 11.3.2019 Zmluva na poskytnutie strážnej služby Strážna služba
DF11902043 190587 J. TRANS TRADE, s.r.o Jarmočná 2, 040 01 Košice 36172219 332,71 28.2.2019 Viera Farbiaková 11.3.2019 RD/009/2018 Ovocie
DF11902044 2019070 SEA Centrum, s.r.o. Mostová 381, 958 04 Partizánske 46626069 153,80 28.2.2019 Viera Farbiaková 11.3.2019 57/2019 Ost. materiál - morská soľ
DF11902045 19000003 LEPASTAV s.r.o Československej armády 16, 040 01 Košice 44834306 264,00 27.2.2019 Ing. Kristína Tóthová 11.3.2019 11/2019 Montáž a plomb. vodomerov - CHZ Hrabavá, vodojem
DF11902046 7190088 VETIS - MVDr. Peter Ponngrácz, Kráľovičove Kračany 91 Komenského 73, 041 81 Košice 32320833 444,81 28.2.2019 Elena Tomášová 15.3.2019 66/2019 El. ohradníky - spojka, lanko, skúšačka
DF11902047 1911898 PHARMACOPOLA s.r.o Svätokrížske nám. 11, 965 01 Žiar nad Hronom 31570895 105,82 28.2.2019 Viera Farbiaková 15.3.2019 60/2019 Ost. potraviny - suš. hmyz, granule, zmes pre exot
DF11902048 519110247 Minerálne vody a.s Slovenská 9, 081 86 Prešov 31711464 59,03 28.2.2019 Elena Tomášová 15.3.2019 Zmluva o dodávke pramenitej minerálnej vody Pitný režim - min. voda
DF11902049 401901585 RAVEN a.s Šoltésovej 420, 017 01 považská Bystrica 31595804 247,08 28.2.2019 Elena Tomášová 15.3.2019 45/2019 Hutný materiál - rúra, tyč,
DF11902050 2019002 EaCP s.r.o Kaspická 4, 040 12 Košice 47894431 270,00 28.2.2019 Ing. Kristína Tóthová 15.3.2019 Zmluva o dielo Poradenstvo v oblasti životného prostredia
DF11902051 190768 J. TRANS TRADE, s.r.o Jarmočná 2, 040 01 Košice 36172219 558,23 28.2.2019 Viera Farbiaková 15.3.2019 RD/010/2018 Zelenina
DF11902052 190767 J. TRANS TRADE, s.r.o Jarmočná 2, 040 01 Košice 36172219 375,80 28.2.2019 Viera Farbiaková 15.3.2019 RD/009/2018 Ovocie
DF11902053 026429426 ANTIK Telecom s.r.o Čárskeho 10, 040 01 Košice 36191400 61,57 28.2.2019 Mgr. Ingrid Tomková 15.3.2019 Zmluva č. 18/0875/0003 o zriadení a poskyt. pripoj. k sieti internet Internet
DF11902054 2002024774 Shell Slovakia, s. r. o. Galvaniho 7/A, 821 04 Bratislava 31361081 561,99 28.2.2019 Ing. Kristína Tóthová 15.3.2019 8036 PHM. Dialničná známka, ost. materiál
DF11902055 111901335 KOSIT, a. s. Rastislavova 98, 043 46 Košice 36205214 446,59 28.2.2019 Ing. Kristína Tóthová 15.3.2019 Zmluva č. 1024/2017/SO, 669/2017/PP Odvoz odpadu
DF11902056 8228046073 Slovak Telekom, a. s. Bajkalská 28, 817 62 Bratislava 35763469 59,74 28.2.2019 Mgr. Ingrid Tomková 15.3.2019 Hovorné
DF11902057 8228103856 Slovak Telekom, a. s. Bajkalská 28, 817 62 Bratislava 35763469 61,06 28.2.2019 Mgr. Ingrid Tomková 15.3.2019 Hovorné
DF11902058 1018149 Ryba Košice, s. r. o. Južná trieda 54, 040 01 Košice 17147522 1036,80 28.2.2019 Viera Farbiaková 15.3.2019 RD/003/2018 Ryby - sleď celý
DF11902059 12019 West African Primate Conservation Action e.V. Tiergartenstrase 3, 691 20 Heidelberg 6221645519 2000,00 28.2.2019 Ing. Patrik Pastorek 15.3.2019 Členské - WAPCA
DF11902060 9401793 ASANÁCIA, s. r. o. Ružová 1637, 010 01 Žilina 36750204 235,20 28.2.2019 Ing. Kristína Tóthová 15.3.2019 Zmluva o odvoze a neškodnom odstránení ŽVP 31101636 Odvoza odstránenie ŽVP
DF11902061 19000035 MEASURING s.r.o Obrancov mieru 1169, 045 01 Moldava nad Bodvou 47323833 128,86 28.2.2019 Ing. Kristína Tóthová 15.3.2019 28/2019 Oprava a overenie vodomeru
DF11902062 6861390193 MESSER Tatragas, spol.s r.o. Chalupkova 9, 819 44 Bratislava 685852 52,81 28.2.2019 Ing. Kristína Tóthová 15.3.2019 150873 Nájomné fľaše oceľové
DF11902063 22019 Šiška Peter Ing. Lovecká 19, 040 01 Košice 33693251 125,00 28.2.2019 Mgr. Erich Kočner 15.3.2019 Zmluva o vykonaní činnosti Činnosť lesného hospodára
DF11902064 8402501879 Slovenský plynárenský priemysel, a.s. Mlynské Nivy 44, 825 11 Bratislava 35815256 13580,88 28.2.2019 Ing. Kristína Tóthová 15.3.2019 KZ č. Z201853006_Z Elektrika
DF11902065 1600089331 O2 Slovakia,s.r.o. Einsteinova 24, 851 01 Bratislava 35848863 10,50 28.2.2019 Mgr. Ingrid Tomková 15.3.2019 Zmluva o poskyt. Verejných služieb 0011344 Mobil - hovorné
DF11902066 7100006623 O2 Slovakia,s.r.o. Einsteinova 24, 851 01 Bratislava 35848863 212,88 28.2.2019 Mgr. Ingrid Tomková 15.3.2019 Zmluva o poskyt. Verejných služieb 0011344 Mobil - hovorné
DF11902067 1900998001 Tepelné hospodárstvo spoločnosť s ručením obmedzeným Košice Komenského 7, 040 01 Košice 31679692 1032,16 28.2.2019 Ing. Kristína Tóthová 15.3.2019 Zmluva č. 1020090128 o dodávke tepla TÚV Dodávka tepla a TÚV 02/2019
DF11903001 8842052753 Slovenský plynárenský priemysel, a.s. Mlynské Nivy 44, 825 11 Bratislava 35815256 77,00 4.3.2019 Ing. Kristína Tóthová 15.3.2019 KZ č. Z201853006_Z Elektrina
DF11903002 8842052695 Slovenský plynárenský priemysel, a.s. Mlynské Nivy 44, 825 11 Bratislava 35815256 1680,00 4.3.2019 Ing. Kristína Tóthová 15.3.2019 KZ č. Z201852909_Z Zemný plyn
DF11903003 1901020149 D & D Veľkoobchod - Ing. Tomáš Dzurnák Južná trieda 78, 040 01 Košice 14382857 518,33 6.3.2019 Elena Tomášová 15.3.2019 RD/007/2017 Čistiace prostriedky
DF11903004 2190364 MIKROP Slovensko, s.r.o. Okružná 25, 058 01 Poprad 31717063 312,36 6.3.2019 Viera Farbiaková 15.3.2019 47/2019 Objem. krmivo - granule alpaka, horse derma
DF11903005 221900003 Hořejší Pavel Roosveltova 1, 250 88 Čelákovice 45879427 350,00 6.3.2019 Ing. Patrik Pastorek 15.3.2019 50/2019 Transport hadov zo ZOO Paríž
DF11903006 6230249758 Kärcher Slovakia s.r.o Bratislavská 25, 949 01 Nitra 43967663 708,00 6.3.2019 Elena Tomášová 15.3.2019 64/2109 KHM - tepovač Kärcher
DF11903006 6230249758 Kärcher Slovakia s.r.o Bratislavská 25, 949 01 Nitra 43967663 300,00 6.3.2019 Elena Tomášová 15.3.2019 64/2019 KHM - vysávač NT 25/1
DF11903006 6230249758 Kärcher Slovakia s.r.o Bratislavská 25, 949 01 Nitra 43967663 216,00 6.3.2019 Elena Tomášová 15.3.2019 64/2019 KHM - vysávač T 10/1
DF11903006 6230249758 Kärcher Slovakia s.r.o Bratislavská 25, 949 01 Nitra 43967663 267,83 6.3.2019 Elena Tomášová 15.3.2019 64/2019 Čistiace prostriedky - vrecká, hubica na koberce
DF11903007 190779 BAT ANDRLE s.r.o Snehoutkova 13, 503 04 Černožice 27510727 555,00 6.3.2019 Viera Farbiaková 15.3.2019 67/2019 Ryby - sladkovodné ryby
DF11903008 20190082 IKOMI, s.r.o Zombova 9, 040 23 Košice 47511591 180,00 7.3.2019 Ing. Kristína Tóthová 15.3.2019 Zmluva č. 10102018 o poskyt. služieb BOZP Služby BOZP
DF11903009 2011904 Šopák Pavel JUDr.-advokát Kuzmányho 11, 040 01 Košice 17249384 330,14 8.3.2019 Mgr. Erich Kočner 15.3.2019 Právna zmluva Právne služby
DF11903010 190750 VEIDEC SK, s.r.o. Pavla Mudroňa 7, 010 01 Žilina 36421162 115,40 8.3.2019 Elena Tomášová 15.3.2019 69/2019 Ost. materiál - tmel, duo clean
DF11903011 190200267 TRHOŇ s.r.o U stadionu 1530, 516 01 Rychnov nad Knežnou 27499626 1700,00 11.3.2019 Viera Farbiaková 15.3.2019 61/2019 Objem. krmivo - granule pre plameniaky
DF11903012 6591404708 Kooperatíva poisťovňa, a.s. Vajnorská 100, 831 04 Bratislava 00585441 1537,01 11.3.2019 Ing. Kristína Tóthová 15.3.2019 6591404708 Havarijné poistenie
DF11903013 6591253575 Kooperatíva poisťovňa, a.s. Vajnorská 100, 831 04 Bratislava 00585441 777,25 11.3.2019 Ing. Kristína Tóthová 15.3.2019 6591253575 Zákonné poistenie
DF11903014 0419001250 De Heus a.s Marefy 144, 685 01 Bučovice 25321498 1566,40 11.3.2019 Viera Farbiaková 15.3.2019 RD/004/2018 Objem. krmivo - granule pstrosy, ZOO A, ZOO C
DF11903015 201903 Bikár Alexander 47539917 47539917 70,00 11.3.2019 Mgr. Eva Malešová 15.3.2019 56/2019 Repre - stretnutie adopt. rodičov MČ Ťahanovce
DF11903016 19010 R.D.M. DREVO s.r.o Čermeľské údolie 1, 040 01 Košice 36595039 1800,00 11.3.2019 Ing. Kristína Tóthová 15.3.2019 04/2019 Oprava strechy CHZ jaky
DF11903017 2182444583 Konica Minolta Slovakia spol.s r.o. Černyševského 10, 851 01 Bratislava 31338551 69,60 12.3.2019 Daniela Štefanisková 15.3.2019 Zmluva o nájme a poskyt. služieb č. 5001020 Kopírka - KONICA
DF11903018 1181301122 RICOH Slovakia s.r.o Vajnorská 100, 831 04 Bratislava 31331785 221,95 12.3.2019 Ing. Kristína Tóthová 15.3.2019 Zmluva o prenájme so servis. Službami 323/16/011, 324/16/011 Kopírka - RICOH
DF11903019 190855 BAT ANDRLE s.r.o Snehoutkova 13, 503 04 Černožice 27510727 151,00 12.3.2019 Viera Farbiaková 15.3.2019 70/2019 Mäso - sarančatá, šváby, cvrčky
DF11903020 3103190005 Mesto Košice Trieda SNP 48, 040 11 Košice 00691135 228,45 13.3.2019 Ing. Kristína Tóthová 15.3.2019 PZ č. 6591254041, 6591405487, 6591269518 Zákonné, havarijné, úrazové poistenie 2018
DF11903021 707419000 LABAŠ s.r.o. Textilná 1, 040 12 Košice 36183181 54,86 13.3.2019 Viera Farbiaková 15.3.2019 76/2019 Potraviny
DF11903022 707429000 LABAŠ s.r.o. Textilná 1, 040 12 Košice 36183181 111,11 13.3.2019 Viera Farbiaková 15.3.2019 76/2019 Potraviny, Repre
DF11903023 190857 J. TRANS TRADE, s.r.o Jarmočná 2, 040 01 Košice 36172219 397,51 13.3.2019 Viera Farbiaková 15.3.2019 RD/009/2018 Ovocie
DF11903024 190858 J. TRANS TRADE, s.r.o Jarmočná 2, 040 01 Košice 36172219 601,73 13.3.2019 Viera Farbiaková 15.3.2019 RD/010/2018 Zelenina
DF11903025 190100229 Biet SK s.r.o. Šoltésovej 1995, 911 01 Trenčín 46937820 378,00 13.3.2019 Elena Tomášová 15.3.2019 68/2019 KHM - Ost. materiál - 2ks čistička vzduchu BIET AP
DF11903026 201908 Demčák Michal MVDr. Lipníky 35, 082 12 Prešov 37883844 559,80 14.3.2019 Viera Farbiaková 15.3.2019 51/2019 Mäso - mrazené králiky
DF11903027 1902009 AGRO-BIO, s. r. o. Bellušova 1861, 155 00 Praha 18630731 52,80 15.3.2019 Viera Farbiaková 15.3.2019 59/2019 Ostatné potraviny
DF11903028 1019004 VERICOM s.r.o Ľubiša 98, 067 11 Ľubiša 36476501 1090,80 15.3.2019 Viera Farbiaková 15.3.2019 RD/008/2018 Mäso - potkany, myši
DF11903029 19011 R.D.M. DREVO s.r.o Čermeľské údolie 1, 040 01 Košice 36595039 5640,00 15.3.2019 Ing. Kristína Tóthová 15.3.2019 44/2019 Oprava dreveného mosta
DF11903030 6230251278 Kärcher Slovakia s.r.o Bratislavská 25, 949 01 Nitra 43967663 260,95 15.3.2019 Ing. Kristína Tóthová 15.3.2019 73/2019 Oprava WAP čističa
DF11903031 5161900203 Bytový podnik mesta Košice, s.r.o. Južné nábrežie 13, 042 19 Košice 44518648 49,80 15.3.2019 Mgr. Eva Malešová 15.3.2019 Zmluva o nájme Nájom reklamnej plochy
DF519 0201 201902001 Project. Consulting Casovia s.r.o Slovenská 51, 040 01 Košice 31654274 4060,00 7.2.2019 Mgr. Eva Malešová 20.2.2019 Zmluva o poskytnutí služieb ZOO4NAT - Market. štúdia k spol. market. stratégii
DF519 0202 022019 ENCOTECH s.r.o Moldavská 33, 040 11 Košice 45346275 26348,40 22.2.2019 Ing. Kristína Tóthová 11.3.2019 Zmluva o dielo ZOO4NAT - HIM - Náučný chodník - Lužný les
DF519 0203 1900201 IRES M+R s.r.o Kavečianska cesta 41 36447889 2667,07 28.2.2019 Ing. Kristína Tóthová 11.3.2019 Zmluva o dielo ZOO4NAT - HIM - CHZ plazy
DF919 0101 762018 Císař Stanislav 62222601 62222601 7,25 28.1.2019 Elena Tomášová 20.2.2019 Komis. zmluva KOMIS - Cisář
DF919 0102 772018 Císař Stanislav 62222601 62222601 157,61 28.1.2019 Elena Tomášová 20.2.2019 Komis. zmluva KOMIS - Cisář
DF919 0103 20190039 EAST s.r.o 36580171 36580171 77,76 31.1.2019 Elena Tomášová 20.2.2019 Komis. zmluva KOMIS - EAST
DF919 0201 1901027 Blaha Milan,RNDr. - ELGEO 60892803 60892803 28,68 5.2.2019 Elena Tomášová 20.2.2019 Komis. zmluva KOMIS - ELGEO
DF919 0202 20190040 EAST s.r.o 36580171 36580171 2231,28 7.2.2019 Elena Tomášová 20.2.2019 Komis. zmluva Suveníry - pamätné 0 eurové bankovky
DF919 0202 20190040 EAST s.r.o 36580171 36580171 75,60 7.2.2019 Elena Tomášová 20.2.2019 Komis. zmluva KOMIS - EAST
DF919 0203 201902 Bikár Alexander 47539917 47539917 56,00 28.2.2019 Mgr. Eva Malešová 15.3.2019 43/2019 Jarný tábor - obedy
DF919 0204 2219200006 LENGAU s.r.o 03386490 03386490 2699,69 28.2.2019 Elena Tomášová 15.3.2019 Komis. zmluva Tovar do ZOO shopu - LENGAU
DF919 0205 102901686 OLYMPTOY s.r.o. 25782045 25782045 45,39 28.2.2019 Elena Tomášová 15.3.2019 Komis. zmluva KOMIS - OLYMPTOY
DF919 0206 219038 JES SK, s.r.o. 45918732 45918732 40,37 28.2.2019 Elena Tomášová 15.3.2019 Komis. zmluva KOMIS - JES SK
DF919 0207 2019020 Dojčák Róbert 47121050 47121050 8,90 28.2.2019 Elena Tomášová 15.3.2019 Komis. zmluva KOMIS - Dojčák
DF919 0301 1901043 Blaha Milan,RNDr. - ELGEO 60892803 60892803 16,88 6.3.2019 Elena Tomášová 15.3.2019 Komis. zmluva KOMIS - ELGEO
DF919 0302 282019 Rusnáková Gabriela 40802345 30672139 18,70 11.3.2019 Elena Tomášová 15.3.2019 Komis. zmluva KOMIS - Rusňáková
DF919 0303 1901043 AMADEA s.r.o. 25968190 25968190 9,90 8.3.2019 Elena Tomášová 15.3.2019 Komis. zmluva KOMIS - AMADEA
DF919 0304 1020190295 TOMCAT plus ,spol.s.r.o 31667589 31667589 74,40 18.3.2019 Elena Tomášová 18.3.2019 RD/001/2018 Spotrebný materiál
DF11901001 190100002 RoPeSh s.r.o. Hlinková 37, 040 12 Košice 46215662 90,00 3.1.2019 Viera Farbiaková 24.1.2019 29/2019 Objem. krmivo - pšenica, kukurica
DF11901002 6591240870 Kooperatíva poisťovňa, a.s. Vajnorská 100, 831 04 Bratislava 00585441 1247,24 4.1.2019 Ing. Kristína Tóthová 24.1.2019 6591240870 Poistenie majetku
DF11901003 6591269550 Kooperatíva poisťovňa, a.s. Vajnorská 100, 831 04 Bratislava 00585441 28,12 4.1.2019 Ing. Kristína Tóthová 24.1.2019 6591269550 Úrazové poistenie
DF11901004 1020190004 TOMCAT plus ,spol.s.r.o 31667589 31667589 159,24 7.1.2019 Elena Tomášová 24.1.2019 RD/001/2018 Čistiace prostriedky, ost. materiál
DF11901005 2182435703 Konica Minolta Slovakia spol.s r.o. Černyševského 10, 851 01 Bratislava 31338551 69,60 8.1.2019 Daniela Štefanisková 24.1.2019 Zmluva o nájme a poskyt. služieb č. 5001020 Kopírka - KONICA
DF11901006 20190001 IKOMI, s.r.o Zombova 9, 040 23 Košice 47511591 180,00 9.1.2019 Ing. Kristína Tóthová 24.1.2019 Zmluva č. 10102018 o poskyt. služieb BOZP Služby BOZP
DF11901007 VERICOM s.r.o Ľubiša 98, 067 11 Ľubiša 36476501 1423,90 9.1.2019 Viera Farbiaková 24.1.2019 RD/008/2018 Mäso - potkany, myši
DF11901008 2124635877 Vychodoslovenská vodárenská spoločnosť, a.s. Komenského 50, 042 48 Košice 36570460 214,94 16.1.2019 Ing. Kristína Tóthová 24.1.2019 Právna zmluva 30_000028628PO2010 Stočné
DF11901009 1901020023 D & D Veľkoobchod - Ing. Tomáš Dzurnák Južná trieda 78, 040 01 Košice 14382857 285,66 16.1.2019 Elena Tomášová 24.1.2019 RD/007/2017 Čistiace prostriedky - handra, mop, ja, cif, mydlo
DF11901010 190120 J. TRANS TRADE, s.r.o Jarmočná 2, 040 01 Košice 36172219 703,35 16.1.2019 Viera Farbiaková 24.1.2019 RD/009/2018 Ovocie
DF11901011 190121 J. TRANS TRADE, s.r.o Jarmočná 2, 040 01 Košice 36172219 980,60 16.1.2019 Viera Farbiaková 24.1.2019 RD/010/2018 Zelenina
DF11901012 136039000 LABAŠ s.r.o. Textilná 1, 040 12 Košice 36183181 54,63 16.1.2019 Viera Farbiaková 24.1.2019 18/2019 Potraviny
DF11901013 136049000 LABAŠ s.r.o. Textilná 1, 040 12 Košice 36183181 141,44 16.1.2019 Viera Farbiaková 24.1.2019 18/2019 Potraviny, Tovar do ZOO Shopu, Repre
DF11901014 2019014 SEA Centrum, s.r.o. Mostová 381, 958 04 Partizánske 46626069 153,80 16.1.2019 Viera Farbiaková 24.1.2019 6/2019 Ost. materiál - morská soľ
DF11901015 012019036 Košice Turizmus Hlavná 59, 040 01 Košice 45733643 300,00 18.1.2019 Mgr. Eva Malešová 24.1.2019 Členské - Košice TURIZMUS
DF11901016 197210191 LVC s.r.o Nižné Kapustníky 3, 040 12 Košice 46979689 171,00 18.1.2019 Mgr. Eva Malešová 24.1.2019 13/2019 Tlač letákov
DF11901017 111811575 KOSIT, a. s. Rastislavova 98, 043 46 Košice 36205214 421,82 21.1.2019 Ing. Kristína Tóthová 24.1.2019 Zmluva č. 1024/2017/SO, 669/2017/PP Odvoz odpadu
DF11901018 6861371572 MESSER Tatragas, spol.s r.o. Chalupkova 9, 819 44 Bratislava 685852 60,66 22.1.2019 Ing. Kristína Tóthová 24.1.2019 150873 Nájomné fľaše oceľové
DF11901019 190242 J. TRANS TRADE, s.r.o Jarmočná 2, 040 01 Košice 36172219 479,22 22.1.2019 Viera Farbiaková 24.1.2019 RD/010/2018 Zelenina
DF11901020 190241 J. TRANS TRADE, s.r.o Jarmočná 2, 040 01 Košice 36172219 318,87 22.1.2019 Viera Farbiaková 24.1.2019 RD/009/2018 Ovocie
DF11901021 2002018103 Shell Slovakia, s. r. o. Galvaniho 7/A, 821 04 Bratislava 31361081 531,88 22.1.2019 Ing. Kristína Tóthová 24.1.2019 8036 PHM
DF11901022 22019 Asociácia včelárov Slovenska 506807220004 4,75 22.1.2019 Ing. Patrik Pastorek 24.1.2019 Členské - Asociácia včelárov
DF11901023 20190027 Ligno Produkty a Interiéry, s.r.o. Rampová 6, 040 01 Košice 36592242 29,52 22.1.2019 Ing. Kristína Tóthová 24.1.2019 23/2019 Brúsenie nožov
DF11901024 19002 R.D.M. DREVO s.r.o Čermeľské údolie 1, 040 01 Košice 36595039 126,90 22.1.2019 Elena Tomášová 24.1.2019 03/2019 Drevo - fošne
DF11901025 19003 R.D.M. DREVO s.r.o Čermeľské údolie 1, 040 01 Košice 36595039 564,00 22.1.2019 Elena Tomášová 24.1.2019 17/2019 Drevo - fošne, dosky
DF11901026 2182438255 Konica Minolta Slovakia spol.s r.o. Černyševského 10, 851 01 Bratislava 31338551 101,26 23.1.2019 Daniela Štefanisková 20.2.2019 Zmluva o nájme a poskyt. služieb č. 5001020 Kopírka - KONICA
DF11901027 2019881370045 EAZA EAZA 279,00 24.1.2019 Ing. Patrik Pastorek 20.2.2019 Registračný poplatok - directors_ days
DF11901028 190100091 PROEKO BA s.r.o Stŕmy vŕšok 18, 841 06 Bratislava 35900831 84,00 24.1.2019 Ing. Kristína Tóthová 20.2.2019 Školenie - VO novela zákona
DF11901029 190334 BAT ANDRLE s.r.o Snehoutkova 13, 503 04 Černožice 27510727 94,80 28.1.2019 Viera Farbiaková 20.2.2019 27/2019 Objem. krmivo - granule pre tukany
DF11901030 276959000 LABAŠ s.r.o. Textilná 1, 040 12 Košice 36183181 72,46 29.1.2019 Viera Farbiaková 20.2.2019 33/2019 Potraviny, Repre
DF11901031 276949000 LABAŠ s.r.o. Textilná 1, 040 12 Košice 36183181 49,20 29.1.2019 Viera Farbiaková 20.2.2019 33/2019 Potraviny
DF11901032 20190066 ENVI-TRADE spol.s.r.o. Kysucká 16, 040 01 Košice 36666025 91,20 30.1.2019 Ing. Kristína Tóthová 20.2.2019 Mandátna zmluva Odvoz a zneškodnenie nebezpečného odpadu
DF11901033 190207 BAT ANDRLE s.r.o Snehoutkova 13, 503 04 Černožice 27510727 1660,00 30.1.2019 Viera Farbiaková 20.2.2019 RD/002/2018 Ryby - slede
DF11901034 8150051161 Slovenský plynárenský priemysel, a.s. Mlynské Nivy 44, 825 11 Bratislava 35815256 77,00 30.1.2019 Ing. Kristína Tóthová 20.2.2019 KZ č. Z201853006_Z Elektrina
DF11901035 7200001256 O2 Slovakia,s.r.o. Einsteinova 24, 851 01 Bratislava 35848863 0,02 31.1.2019 Elena Tomášová 20.2.2019 19/2019 DKP - Ost. materiál - mobily NOKIA 216 2x
DF11901036 00001 Skalický Juraj, MVDr. Cyklistická 3, 040 01 Košice 45007861 1239,75 31.1.2019 Ing. Patrik Pastorek 20.2.2019 Zmluva o vykonaní veterinárnej činnosti Veterinárna činnosť
DF11901037 1974100209 MIKONA s.r.o Trenčianska 452, 02 01 Púchov 31570364 173,48 31.1.2019 Ing. Kristína Tóthová 20.2.2019 10/2019 Pneumatiky + prezutie KE069FZ
DF11901038 1902004 AGRO-BIO, s. r. o. Bellušova 1861, 155 00 Praha 18630731 213,48 31.1.2019 Viera Farbiaková 20.2.2019 1/2019 Ostatné potraviny - arabská guma
DF11901039 120190558 HOUR spol. s r.o. M.R. Štefánika 836/33, 010 01 Žilina 31586163 388,80 31.1.2019 Ing. Zuzana Kovérová 20.2.2019 Systémová údržba HUMAN 2019
DF11901040 20192064 AJFA +AVIS, s.r.o. Klemensova 34, 010 01 Žilina 31602436 58,80 31.1.2019 Ing. Zuzana Kovérová 20.2.2019 Čo má vedieť mzdová účtovníčka
DF11901041 0264219426 ANTIK Telecom s.r.o Čárskeho 10, 040 01 Košice 36191400 61,57 31.1.2019 Mgr. Ingrid Tomková 20.2.2019 Zmluva č. 18/0875/0003 o zriadení a poskyt. pripoj. k sieti internet Internet
DF11901042 190393 J. TRANS TRADE, s.r.o Jarmočná 2, 040 01 Košice 36172219 981,20 31.1.2019 Viera Farbiaková 20.2.2019 RD/010/2018 Zelenina
DF11901043 190392 J. TRANS TRADE, s.r.o Jarmočná 2, 040 01 Košice 36172219 645,90 31.1.2019 Viera Farbiaková 20.2.2019 RD/009/2018 Ovocie
DF11901044 1181300999 RICOH Slovakia s.r.o Vajnorská 100, 831 04 Bratislava 31331785 220,60 31.1.2019 Ing. Kristína Tóthová 20.2.2019 Zmluva o prenájme so servis. Službami 323/16/011, 324/16/011 Kopírka - RICOH
DF11901045 190016 Súkromná bezpečnostná služba SHIELD s.r.o Ľudovíta Štúra 70, 071 01 Michalovce 36208922 5009,76 31.1.2019 Ing. Zuzana Kovérová 20.2.2019 Zmluva na poskytnutie strážnej služby Strážna služba
DF11901046 2002020009 Shell Slovakia, s. r. o. Galvaniho 7/A, 821 04 Bratislava 31361081 618,05 31.1.2019 Ing. Kristína Tóthová 20.2.2019 8036 PHM, Ost. materiál
DF11901047 8226002405 Slovak Telekom, a. s. Bajkalská 28, 817 62 Bratislava 35763469 59,74 31.1.2019 Mgr. Ingrid Tomková 20.2.2019 Hovorné
DF11901048 8226060499 Slovak Telekom, a. s. Bajkalská 28, 817 62 Bratislava 35763469 61,02 31.1.2019 Mgr. Ingrid Tomková 20.2.2019 Hovorné
DF11901049 41190129 Homola s.r.o. Dlhé diely 18, 841 04 Bratislava 31325921 85,82 31.1.2019 Ing. Kristína Tóthová 20.2.2019 26/2019 Revízia zdvíhacieho zariadenia
DF11901050 2019001 EaCP s.r.o Kaspická 4, 040 12 Košice 47894431 270,00 31.1.2019 Ing. Kristína Tóthová 20.2.2019 Zmluva o dielo Poradenstvo v oblasti životného prostredia
DF11901051 6861378988 MESSER Tatragas, spol.s r.o. Chalupkova 9, 819 44 Bratislava 685852 64,58 31.1.2019 Ing. Kristína Tóthová 20.2.2019 150873 Nájomné fľaše oceľové
DF11901052 026429426 ANTIK Telecom s.r.o Čárskeho 10, 040 01 Košice 36191400 61,57 31.1.2019 Mgr. Ingrid Tomková 20.2.2019 Zmluva č. 18/0875/0003 o zriadení a poskyt. pripoj. k sieti internet Internet
DF11901053 12019 Šiška Peter Ing. Lovecká 19, 040 01 Košice 33693251 125,00 31.1.2019 Mgr. Erich Kočner 20.2.2019 Zmluva o vykonaní činnosti Činnosť lesného hospodára
DF11901054 20190204 JUDr.Marcel Dolobáč,PhD. Žižkova 39, 040 01 Košice 45007063 600,00 31.1.2019 Mgr. Erich Kočner 20.2.2019 Právna zmluva Právne služby
DF11901055 1900002 Amina SK s.r.o Charkovská 24, 040 22 Košice 44367601 300,00 31.1.2019 Mgr. Ingrid Tomková 20.2.2019 Servisná zmluva Správa výpočtovej techniky
DF11901056 1520047931 O2 Slovakia,s.r.o. Einsteinova 24, 851 01 Bratislava 35848863 10,50 31.1.2019 Mgr. Ingrid Tomková 20.2.2019 Zmluva o poskyt. Verejných služieb 0011344 Mobil - hovorné
DF11901057 201901 Bikár Alexander 47539917 47539917 12,00 31.1.2019 Mgr. Eva Malešová 20.2.2019 20/2019 Repre - pracovný obed pre fotografa
DF11901058 122428 ENSOFT s.r.o Hviezdoslavova 25, 940 66 Nové Zámky 46386394 1176,00 31.1.2019 Viera Farbiaková 20.2.2019 RD č. Z201825353_Z Seno
DF11901059 19009825 Ryba Košice, s. r. o. Južná trieda 54, 040 01 Košice 17147522 1036,80 31.1.2019 Viera Farbiaková 20.2.2019 RD/003/2018 Ryby - sleď celý
DF11901060 7100005889 O2 Slovakia,s.r.o. Einsteinova 24, 851 01 Bratislava 35848863 198,78 31.1.2019 Mgr. Ingrid Tomková 20.2.2019 Zmluva o poskyt. Verejných služieb 0011344 Mobil - hovorné
DF11901061 883285747 Slovenský plynárenský priemysel, a.s. Mlynské Nivy 44, 825 11 Bratislava 35815256 1680,00 31.1.2019 Ing. Kristína Tóthová 20.2.2019 KZ č. Z201852909_Z Zemný plyn
DF11901062 201960054 MESTSKÉ LESY KOŠICE a.s. Južná trieda 11, 040 01 Košice 31672981 120,00 31.1.2019 Mgr. Ingrid Tomková 20.2.2019 zmluva o podnájme 2010 Prenájom pozemku r. 2019
DF11901063 1900998001 Tepelné hospodárstvo spoločnosť s ručením obmedzeným Košice Komenského 7, 040 01 Košice 31679692 1138,96 31.1.2019 Ing. Kristína Tóthová 20.2.2019 Zmluva č. 1020090128 o dodávke tepla TÚV Dodávka tepla a TÚV 01/2019
DF11901064 111900955 KOSIT, a. s. Rastislavova 98, 043 46 Košice 36205214 391,87 31.1.2019 Ing. Kristína Tóthová 20.2.2019 Zmluva č. 1024/2017/SO, 669/2017/PP Odvoz odpadu
DF11901065 3190040 ADM s.r.o. Pri celulózke 29, 010 01 Žilina 31561560 71,30 31.1.2019 Elena Tomášová 20.2.2019 55/2019 Ost. materiál - vlhkomer 6ks
DF11901066 8421961160 Slovenský plynárenský priemysel, a.s. Mlynské Nivy 44, 825 11 Bratislava 35815256 16337,08 31.1.2019 Ing. Kristína Tóthová 20.2.2019 KZ č. Z201853006_Z Elektrika
DF11902001 190100009 RoPeSh s.r.o. Hlinková 37, 040 12 Košice 46215662 496,60 4.2.2019 Viera Farbiaková 20.2.2019 32/2019 Objem. Krmivo, granule, ost. potraviny
DF11902002 1906276 PHARMACOPOLA s.r.o Svätokrížske nám. 11, 965 01 Žiar nad Hronom 31570895 37,55 4.2.2019 Viera Farbiaková 20.2.2019 30/2019 Ostatné potraviny - zmes pre andulky, drob. exoty
DF11902003 8754920574 Slovenský plynárenský priemysel, a.s. Mlynské Nivy 44, 825 11 Bratislava 35815256 77,00 4.2.2019 Ing. Kristína Tóthová 20.2.2019 KZ č. Z201853006_Z Elektrina
DF11902004 8832353245 Slovenský plynárenský priemysel, a.s. Mlynské Nivy 44, 825 11 Bratislava 35815256 1680,00 4.2.2019 Ing. Kristína Tóthová 20.2.2019 KZ č. Z201852909_Z Zemný plyn
DF11902005 20190045 IKOMI, s.r.o Zombova 9, 040 23 Košice 47511591 180,00 6.2.2019 Ing. Kristína Tóthová 20.2.2019 Zmluva č. 10102018 o poskyt. služieb BOZP Služby BOZP
DF11902006 1020190133 TOMCAT plus ,spol.s.r.o 31667589 31667589 166,68 6.2.2019 Elena Tomášová 20.2.2019 RD/001/2018 Čistiace prostriedky, ost. materiál
DF11902007 1907051 PHARMACOPOLA s.r.o Svätokrížske nám. 11, 965 01 Žiar nad Hronom 31570895 65,68 7.2.2019 Viera Farbiaková 20.2.2019 30/2019 Ost. potraviny - zmes pre papagáje
DF11902008 195001703 CANIS SAFETY,a.s Priemyselná 2, 040 01 Košice 47998156 98,68 7.2.2019 Elena Tomášová 20.2.2019 RD/012/2017, RD/011/2017 Prac. odevy, obuv
DF11902009 2182440679 Konica Minolta Slovakia spol.s r.o. Černyševského 10, 851 01 Bratislava 31338551 69,60 8.2.2019 Daniela Štefanisková 20.2.2019 Zmluva o nájme a poskyt. služieb č. 5001020 Kopírka - KONICA
DF11902010 20190202 Rybárstvo SaB s.r.o Družstevná 13, 929 01 Dunajská Streda 50359096 1160,00 11.2.2019 Viera Farbiaková 20.2.2019 36/2019 Ryby - biele ryby
DF11902011 190481 J. TRANS TRADE, s.r.o Jarmočná 2, 040 01 Košice 36172219 324,36 12.2.2019 Viera Farbiaková 28.2.2019 RD/009/2018 Ovocie
DF11902012 2019011 Chlorservis s.r.o Rudlovská cesta 108, 974 11 Banská Bystrica 46241809 552,00 12.2.2019 Elena Tomášová 28.2.2019 38/2019 KHM - Ost. materiál - dávkovacie čerpadlo chlóru
DF11902013 190482 J. TRANS TRADE, s.r.o Jarmočná 2, 040 01 Košice 36172219 528,34 12.2.2019 Viera Farbiaková 28.2.2019 RD/010/2018 Ovocie
DF11902014 1019002 VERICOM s.r.o Ľubiša 98, 067 11 Ľubiša 36476501 706,30 12.2.2019 Viera Farbiaková 28.2.2019 RD/008/2018 Mäso - potkany
DF11902015 1900005 Kelbel Radoslav-Servis chladničiek a mrazničiek Myslavská 51, 040 16 Myslava 32476817 500,00 13.2.2019 Viera Farbiaková 28.2.2019 453/2018 Oprava mraziaceho boxu
DF11902016 2019840163 Štátny veterin. a pot. ústav Dolný Kubín Jánošková 1611, 026 01 Dolný Kubín 0042355613 9,00 13.2.2019 Ing. Patrik Pastorek 28.2.2019 15/2019 Lab. vyšetrenia
DF11902017 20190203 Kolesár Dušan - DUKOS Opatovská 46, 040 01 Košice 10776907 109,93 13.2.2019 Ing. Kristína Tóthová 28.2.2019 34/2019 Sklenárske práce
DF11902018 122438 ENSOFT s.r.o Hviezdoslavova 25, 940 66 Nové Zámky 46386394 1144,50 19.2.2019 Viera Farbiaková 28.2.2019 RD č. Z201825353_Z Seno
DF11902019 190200168 TRHOŇ s.r.o U stadionu 1530, 516 01 Rychnov nad Knežnou 27499626 75,00 19.2.2019 Viera Farbiaková 28.2.2019 40/2019 Ostatné potraviny - granule pre opice
DF11902020 190538 BAT ANDRLE s.r.o Snehoutkova 13, 503 04 Černožice 27510727 1480,00 19.2.2019 Viera Farbiaková 28.2.2019 RD/011/2018 Mäso - hov. srdcia, kurča
DF11902021 20190203 PENAD SERVICES s.r.o Popradská 57, 040 01 Košice 44799527 267,60 19.2.2019 Ing. Kristína Tóthová 28.2.2019 35/2019 Oprava bŕzd KE026JJ
DF11902022 4174001702 Regionálna veterinárna a potravinová správa Košice-mesto Hlinková 1/c, 040 01 Košice 31295169 19,26 20.2.2019 Ing. Patrik Pastorek 11.3.2019 Veterinárna kontrola
DF11902023 2002022467 Shell Slovakia, s. r. o. Galvaniho 7/A, 821 04 Bratislava 31361081 632,30 20.2.2019 Ing. Kristína Tóthová 11.3.2019 8036 PHM
DF11902024 2019047 AUTOSKLO PO - N. Sladiková Galaktická 34, 040 12 Košice 40794610 194,56 20.2.2019 Ing. Kristína Tóthová 11.3.2019 53/2019 Oprava LAND ROVER KE595BZ
DF11902025 5161900132 Bytový podnik mesta Košice, s.r.o. Južné nábrežie 13, 042 19 Košice 44518648 99,60 20.2.2019 Mgr. Eva Malešová 11.3.2019 Zmluva o nájme Prenájom reklamnej plochy 01-02/2019
DF11902026 5161900131 Bytový podnik mesta Košice, s.r.o. Južné nábrežie 13, 042 19 Košice 44518648 448,20 20.2.2019 Mgr. Eva Malešová 11.3.2019 Zmluva o nájme Prenájom reklamnej plochy 04-12/2018
DF11902027 120190871 HOUR spol. s r.o. M.R. Štefánika 836/33, 010 01 Žilina 31586163 132,20 21.2.2019 Mgr. Ingrid Tomková 11.3.2019 Systémová údržba MADO 2019
DF11902028 6861383321 MESSER Tatragas, spol.s r.o. Chalupkova 9, 819 44 Bratislava 685852 60,66 21.2.2019 Ing. Kristína Tóthová 11.3.2019 150873 Nájomné fľaše oceľové
DF11902029 2124855576 Vychodoslovenská vodárenská spoločnosť, a.s. Komenského 50, 042 48 Košice 36570460 337,15 26.2.2019 Ing. Kristína Tóthová 11.3.2019 Právna zmluva 30_000028628PO2010 Vodné + stočné
DF11902030 2182442542 Konica Minolta Slovakia spol.s r.o. Černyševského 10, 851 01 Bratislava 31338551 198,26 26.2.2019 Daniela Štefanisková 11.3.2019 Zmluva o nájme a poskyt. služieb č. 5001020 Kopírka - KONICA
DF11902031 1019003 VERICOM s.r.o Ľubiša 98, 067 11 Ľubiša 36476501 1373,50 26.2.2019 Viera Farbiaková 11.3.2019 RD/008/2018 Mäso - potkany
DF11902032 2019840280 Štátny veterin. a pot. ústav Dolný Kubín Jánošková 1611, 026 01 Dolný Kubín 0042355613 22,00 28.2.2019 Ing. Patrik Pastorek 11.3.2019 15/2019 Lab. vyšetrenia
DF11902033 2019840283 Štátny veterin. a pot. ústav Dolný Kubín Jánošková 1611, 026 01 Dolný Kubín 0042355613 24,80 28.2.2019 Ing. Patrik Pastorek 11.3.2019 15/2019 Lab. vyšetrenia
DF11902034 4174001722 Regionálna veterinárna a potravinová správa Košice-mesto Hlinková 1/c, 040 01 Košice 31295169 19,26 28.2.2019 Ing. Patrik Pastorek 11.3.2019 Veterinárna kontrola
DF11902035 190701 J. TRANS TRADE, s.r.o Jarmočná 2, 040 01 Košice 36172219 560,92 28.2.2019 Viera Farbiaková 11.3.2019 RD/010/2018 Zelenina
DF11902036 561239000 LABAŠ s.r.o. Textilná 1, 040 12 Košice 36183181 54,83 28.2.2019 Viera Farbiaková 11.3.2019 58/2019 Potraviny
DF11902037 561249000 LABAŠ s.r.o. Textilná 1, 040 12 Košice 36183181 168,32 28.2.2019 Viera Farbiaková 11.3.2019 58/2019 Potraviny, Tovar do ZOO Shopu, Repre
DF11902038 190700 J. TRANS TRADE, s.r.o Jarmočná 2, 040 01 Košice 36172219 373,81 28.2.2019 Viera Farbiaková 11.3.2019 RD/009/2018 Ovocie
DF11902039 00005 Skalický Juraj, MVDr. Cyklistická 3, 040 01 Košice 45007861 1295,40 28.2.2019 Ing. Patrik Pastorek 11.3.2019 Zmluva o vykonaní veterinárnej činnosti Veterinárna činnosť
DF11902040 190588 J. TRANS TRADE, s.r.o Jarmočná 2, 040 01 Košice 36172219 507,48 28.2.2019 Viera Farbiaková 11.3.2019 RD/010/2018 Zelenina
DF11902041 190089 Súkromná bezpečnostná služba SHIELD s.r.o Ľudovíta Štúra 70, 071 01 Michalovce 36208922 4515,84 28.2.2019 Ing. Zuzana Kovérová 11.3.2019 Zmluva na poskytnutie strážnej služby Strážna služba
DF11902043 190587 J. TRANS TRADE, s.r.o Jarmočná 2, 040 01 Košice 36172219 332,71 28.2.2019 Viera Farbiaková 11.3.2019 RD/009/2018 Ovocie
DF11902044 2019070 SEA Centrum, s.r.o. Mostová 381, 958 04 Partizánske 46626069 153,80 28.2.2019 Viera Farbiaková 11.3.2019 57/2019 Ost. materiál - morská soľ
DF11902045 19000003 LEPASTAV s.r.o Československej armády 16, 040 01 Košice 44834306 264,00 27.2.2019 Ing. Kristína Tóthová 11.3.2019 11/2019 Montáž a plomb. vodomerov - CHZ Hrabavá, vodojem
DF11902046 7190088 VETIS - MVDr. Peter Ponngrácz, Kráľovičove Kračany 91 Komenského 73, 041 81 Košice 32320833 444,81 28.2.2019 Elena Tomášová 15.3.2019 66/2019 El. ohradníky - spojka, lanko, skúšačka
DF11902047 1911898 PHARMACOPOLA s.r.o Svätokrížske nám. 11, 965 01 Žiar nad Hronom 31570895 105,82 28.2.2019 Viera Farbiaková 15.3.2019 60/2019 Ost. potraviny - suš. hmyz, granule, zmes pre exot
DF11902048 519110247 Minerálne vody a.s Slovenská 9, 081 86 Prešov 31711464 59,03 28.2.2019 Elena Tomášová 15.3.2019 Zmluva o dodávke pramenitej minerálnej vody Pitný režim - min. voda
DF11902049 401901585 RAVEN a.s Šoltésovej 420, 017 01 považská Bystrica 31595804 247,08 28.2.2019 Elena Tomášová 15.3.2019 45/2019 Hutný materiál - rúra, tyč,
DF11902050 2019002 EaCP s.r.o Kaspická 4, 040 12 Košice 47894431 270,00 28.2.2019 Ing. Kristína Tóthová 15.3.2019 Zmluva o dielo Poradenstvo v oblasti životného prostredia
DF11902051 190768 J. TRANS TRADE, s.r.o Jarmočná 2, 040 01 Košice 36172219 558,23 28.2.2019 Viera Farbiaková 15.3.2019 RD/010/2018 Zelenina
DF11902052 190767 J. TRANS TRADE, s.r.o Jarmočná 2, 040 01 Košice 36172219 375,80 28.2.2019 Viera Farbiaková 15.3.2019 RD/009/2018 Ovocie
DF11902053 026429426 ANTIK Telecom s.r.o Čárskeho 10, 040 01 Košice 36191400 61,57 28.2.2019 Mgr. Ingrid Tomková 15.3.2019 Zmluva č. 18/0875/0003 o zriadení a poskyt. pripoj. k sieti internet Internet
DF11902054 2002024774 Shell Slovakia, s. r. o. Galvaniho 7/A, 821 04 Bratislava 31361081 561,99 28.2.2019 Ing. Kristína Tóthová 15.3.2019 8036 PHM. Dialničná známka, ost. materiál
DF11902055 111901335 KOSIT, a. s. Rastislavova 98, 043 46 Košice 36205214 446,59 28.2.2019 Ing. Kristína Tóthová 15.3.2019 Zmluva č. 1024/2017/SO, 669/2017/PP Odvoz odpadu
DF11902056 8228046073 Slovak Telekom, a. s. Bajkalská 28, 817 62 Bratislava 35763469 59,74 28.2.2019 Mgr. Ingrid Tomková 15.3.2019 Hovorné
DF11902057 8228103856 Slovak Telekom, a. s. Bajkalská 28, 817 62 Bratislava 35763469 61,06 28.2.2019 Mgr. Ingrid Tomková 15.3.2019 Hovorné
DF11902058 1018149 Ryba Košice, s. r. o. Južná trieda 54, 040 01 Košice 17147522 1036,80 28.2.2019 Viera Farbiaková 15.3.2019 RD/003/2018 Ryby - sleď celý
DF11902059 12019 West African Primate Conservation Action e.V. Tiergartenstrase 3, 691 20 Heidelberg 6221645519 2000,00 28.2.2019 Ing. Patrik Pastorek 15.3.2019 Členské - WAPCA
DF11902060 9401793 ASANÁCIA, s. r. o. Ružová 1637, 010 01 Žilina 36750204 235,20 28.2.2019 Ing. Kristína Tóthová 15.3.2019 Zmluva o odvoze a neškodnom odstránení ŽVP 31101636 Odvoza odstránenie ŽVP
DF11902061 19000035 MEASURING s.r.o Obrancov mieru 1169, 045 01 Moldava nad Bodvou 47323833 128,86 28.2.2019 Ing. Kristína Tóthová 15.3.2019 28/2019 Oprava a overenie vodomeru
DF11902062 6861390193 MESSER Tatragas, spol.s r.o. Chalupkova 9, 819 44 Bratislava 685852 52,81 28.2.2019 Ing. Kristína Tóthová 15.3.2019 150873 Nájomné fľaše oceľové
DF11902063 22019 Šiška Peter Ing. Lovecká 19, 040 01 Košice 33693251 125,00 28.2.2019 Mgr. Erich Kočner 15.3.2019 Zmluva o vykonaní činnosti Činnosť lesného hospodára
DF11902064 8402501879 Slovenský plynárenský priemysel, a.s. Mlynské Nivy 44, 825 11 Bratislava 35815256 13580,88 28.2.2019 Ing. Kristína Tóthová 15.3.2019 KZ č. Z201853006_Z Elektrika
DF11902065 1600089331 O2 Slovakia,s.r.o. Einsteinova 24, 851 01 Bratislava 35848863 10,50 28.2.2019 Mgr. Ingrid Tomková 15.3.2019 Zmluva o poskyt. Verejných služieb 0011344 Mobil - hovorné
DF11902066 7100006623 O2 Slovakia,s.r.o. Einsteinova 24, 851 01 Bratislava 35848863 212,88 28.2.2019 Mgr. Ingrid Tomková 15.3.2019 Zmluva o poskyt. Verejných služieb 0011344 Mobil - hovorné
DF11902067 1900998001 Tepelné hospodárstvo spoločnosť s ručením obmedzeným Košice Komenského 7, 040 01 Košice 31679692 1032,16 28.2.2019 Ing. Kristína Tóthová 15.3.2019 Zmluva č. 1020090128 o dodávke tepla TÚV Dodávka tepla a TÚV 02/2019
DF11903001 8842052753 Slovenský plynárenský priemysel, a.s. Mlynské Nivy 44, 825 11 Bratislava 35815256 77,00 4.3.2019 Ing. Kristína Tóthová 15.3.2019 KZ č. Z201853006_Z Elektrina
DF11903002 8842052695 Slovenský plynárenský priemysel, a.s. Mlynské Nivy 44, 825 11 Bratislava 35815256 1680,00 4.3.2019 Ing. Kristína Tóthová 15.3.2019 KZ č. Z201852909_Z Zemný plyn
DF11903003 1901020149 D & D Veľkoobchod - Ing. Tomáš Dzurnák Južná trieda 78, 040 01 Košice 14382857 518,33 6.3.2019 Elena Tomášová 15.3.2019 RD/007/2017 Čistiace prostriedky
DF11903004 2190364 MIKROP Slovensko, s.r.o. Okružná 25, 058 01 Poprad 31717063 312,36 6.3.2019 Viera Farbiaková 15.3.2019 47/2019 Objem. krmivo - granule alpaka, horse derma
DF11903005 221900003 Hořejší Pavel Roosveltova 1, 250 88 Čelákovice 45879427 350,00 6.3.2019 Ing. Patrik Pastorek 15.3.2019 50/2019 Transport hadov zo ZOO Paríž
DF11903006 6230249758 Kärcher Slovakia s.r.o Bratislavská 25, 949 01 Nitra 43967663 708,00 6.3.2019 Elena Tomášová 15.3.2019 64/2109 KHM - tepovač Kärcher
DF11903006 6230249758 Kärcher Slovakia s.r.o Bratislavská 25, 949 01 Nitra 43967663 300,00 6.3.2019 Elena Tomášová 15.3.2019 64/2019 KHM - vysávač NT 25/1
DF11903006 6230249758 Kärcher Slovakia s.r.o Bratislavská 25, 949 01 Nitra 43967663 216,00 6.3.2019 Elena Tomášová 15.3.2019 64/2019 KHM - vysávač T 10/1
DF11903006 6230249758 Kärcher Slovakia s.r.o Bratislavská 25, 949 01 Nitra 43967663 267,83 6.3.2019 Elena Tomášová 15.3.2019 64/2019 Čistiace prostriedky - vrecká, hubica na koberce
DF11903007 190779 BAT ANDRLE s.r.o Snehoutkova 13, 503 04 Černožice 27510727 555,00 6.3.2019 Viera Farbiaková 15.3.2019 67/2019 Ryby - sladkovodné ryby
DF11903008 20190082 IKOMI, s.r.o Zombova 9, 040 23 Košice 47511591 180,00 7.3.2019 Ing. Kristína Tóthová 15.3.2019 Zmluva č. 10102018 o poskyt. služieb BOZP Služby BOZP
DF11903009 2011904 Šopák Pavel JUDr.-advokát Kuzmányho 11, 040 01 Košice 17249384 330,14 8.3.2019 Mgr. Erich Kočner 15.3.2019 Právna zmluva Právne služby
DF11903010 190750 VEIDEC SK, s.r.o. Pavla Mudroňa 7, 010 01 Žilina 36421162 115,40 8.3.2019 Elena Tomášová 15.3.2019 69/2019 Ost. materiál - tmel, duo clean
DF11903011 190200267 TRHOŇ s.r.o U stadionu 1530, 516 01 Rychnov nad Knežnou 27499626 1700,00 11.3.2019 Viera Farbiaková 15.3.2019 61/2019 Objem. krmivo - granule pre plameniaky
DF11903012 6591404708 Kooperatíva poisťovňa, a.s. Vajnorská 100, 831 04 Bratislava 00585441 1537,01 11.3.2019 Ing. Kristína Tóthová 15.3.2019 6591404708 Havarijné poistenie
DF11903013 6591253575 Kooperatíva poisťovňa, a.s. Vajnorská 100, 831 04 Bratislava 00585441 777,25 11.3.2019 Ing. Kristína Tóthová 15.3.2019 6591253575 Zákonné poistenie
DF11903014 0419001250 De Heus a.s Marefy 144, 685 01 Bučovice 25321498 1566,40 11.3.2019 Viera Farbiaková 15.3.2019 RD/004/2018 Objem. krmivo - granule pstrosy, ZOO A, ZOO C
DF11903015 201903 Bikár Alexander 47539917 47539917 70,00 11.3.2019 Mgr. Eva Malešová 15.3.2019 56/2019 Repre - stretnutie adopt. rodičov MČ Ťahanovce
DF11903016 19010 R.D.M. DREVO s.r.o Čermeľské údolie 1, 040 01 Košice 36595039 1800,00 11.3.2019 Ing. Kristína Tóthová 15.3.2019 04/2019 Oprava strechy CHZ jaky
DF11903017 2182444583 Konica Minolta Slovakia spol.s r.o. Černyševského 10, 851 01 Bratislava 31338551 69,60 12.3.2019 Daniela Štefanisková 15.3.2019 Zmluva o nájme a poskyt. služieb č. 5001020 Kopírka - KONICA
DF11903018 1181301122 RICOH Slovakia s.r.o Vajnorská 100, 831 04 Bratislava 31331785 221,95 12.3.2019 Ing. Kristína Tóthová 15.3.2019 Zmluva o prenájme so servis. Službami 323/16/011, 324/16/011 Kopírka - RICOH
DF11903019 190855 BAT ANDRLE s.r.o Snehoutkova 13, 503 04 Černožice 27510727 151,00 12.3.2019 Viera Farbiaková 15.3.2019 70/2019 Mäso - sarančatá, šváby, cvrčky
DF11903020 3103190005 Mesto Košice Trieda SNP 48, 040 11 Košice 00691135 228,45 13.3.2019 Ing. Kristína Tóthová 15.3.2019 PZ č. 6591254041, 6591405487, 6591269518 Zákonné, havarijné, úrazové poistenie 2018
DF11903021 707419000 LABAŠ s.r.o. Textilná 1, 040 12 Košice 36183181 54,86 13.3.2019 Viera Farbiaková 15.3.2019 76/2019 Potraviny
DF11903022 707429000 LABAŠ s.r.o. Textilná 1, 040 12 Košice 36183181 111,11 13.3.2019 Viera Farbiaková 15.3.2019 76/2019 Potraviny, Repre
DF11903023 190857 J. TRANS TRADE, s.r.o Jarmočná 2, 040 01 Košice 36172219 397,51 13.3.2019 Viera Farbiaková 15.3.2019 RD/009/2018 Ovocie
DF11903024 190858 J. TRANS TRADE, s.r.o Jarmočná 2, 040 01 Košice 36172219 601,73 13.3.2019 Viera Farbiaková 15.3.2019 RD/010/2018 Zelenina
DF11903025 190100229 Biet SK s.r.o. Šoltésovej 1995, 911 01 Trenčín 46937820 378,00 13.3.2019 Elena Tomášová 15.3.2019 68/2019 KHM - Ost. materiál - 2ks čistička vzduchu BIET AP
DF11903026 201908 Demčák Michal MVDr. Lipníky 35, 082 12 Prešov 37883844 559,80 14.3.2019 Viera Farbiaková 15.3.2019 51/2019 Mäso - mrazené králiky
DF11903027 1902009 AGRO-BIO, s. r. o. Bellušova 1861, 155 00 Praha 18630731 52,80 15.3.2019 Viera Farbiaková 15.3.2019 59/2019 Ostatné potraviny
DF11903028 1019004 VERICOM s.r.o Ľubiša 98, 067 11 Ľubiša 36476501 1090,80 15.3.2019 Viera Farbiaková 15.3.2019 RD/008/2018 Mäso - potkany, myši
DF11903029 19011 R.D.M. DREVO s.r.o Čermeľské údolie 1, 040 01 Košice 36595039 5640,00 15.3.2019 Ing. Kristína Tóthová 15.3.2019 44/2019 Oprava dreveného mosta
DF11903030 6230251278 Kärcher Slovakia s.r.o Bratislavská 25, 949 01 Nitra 43967663 260,95 15.3.2019 Ing. Kristína Tóthová 15.3.2019 73/2019 Oprava WAP čističa
DF11903031 5161900203 Bytový podnik mesta Košice, s.r.o. Južné nábrežie 13, 042 19 Košice 44518648 49,80 15.3.2019 Mgr. Eva Malešová 15.3.2019 Zmluva o nájme Nájom reklamnej plochy
DF11903032 2019840576 Štátny veterin. a pot. ústav Dolný Kubín Jánošková 1611, 026 01 Dolný Kubín 0042355613 17,70 20.3.2019 Ing. Patrik Pastorek 25.3.2019 15/2019 Lab. vyšetrenia
DF11903033 190979 J. TRANS TRADE, s.r.o Jarmočná 2, 040 01 Košice 36172219 417,47 20.3.2019 Viera Farbiaková 25.3.2019 RD/009/2018 Ovocie
DF11903034 190980 J. TRANS TRADE, s.r.o Jarmočná 2, 040 01 Košice 36172219 554,98 20.3.2019 Viera Farbiaková 25.3.2019 RD/010/2018 Zelenina
DF11903035 6861395527 MESSER Tatragas, spol.s r.o. Chalupkova 9, 819 44 Bratislava 685852 60,66 21.3.2019 Ing. Kristína Tóthová 25.3.2019 150873 Nájomné fľaše oceľové
DF11903036 1901039 Božiková Ingrid MVDr.-POLYKOMP Muránska 1274/5, 040 01 Košice 40259315 384,00 21.3.2019 Elena Tomášová 25.3.2019 84/2019 Ost. materiál - atypický poklop
DF11903037 2002027617 SHELL Slovakia s.r.o Einsteinova 23, 85101  Bratislava  31 361 081 909,57 21.3.2019 Ing. Kristína Tóthová 25.3.2019 8036 PHM, ostatný materiál
DF11903038 19012 R.D.M. DREVO s.r.o Čermeľské údolie 1, 040 01 Košice 36595039 420,00 21.3.2019 Elena Tomášová 25.3.2019 63/2019 Dosky na poklop do vodojemu
DF11903039 122468 ENSOFT s.r.o. Hviezdoslavova 25, 940 66 Nové Zámky 46 386 394 927,50 25.3.2019 Viera Farbiaková 26.3.2019 RD č. Z201825353_Z Seno
DF11903040 1419030065 SEZAM s.r.o Južná trieda 64, 040 01 Košice 633194 316,87 25.3.2019 Elena Tomášová 26.3.2019 100/2019 Ost. materiál - preglejka
DF11903041 90423954 Vychodoslovenská vodárenská spoločnosť, a.s. Komenského 50, 042 48 Košice 36570460 33,58 25.3.2019 Ing. Kristína Tóthová 26.3.2019 89/2019 Plombovanie vodomeru
DF11903042 2019101 SEA Centrum, s.r.o. Mostová 381, 958 04 Partizánske 46626069 251,00 25.3.2019 Ing. Patrik Pastorek 26.3.2019 102/2019 Morské ryby
DF11903043 859869000 LABAŠ s.r.o Textilná 1, 040 12 Košice 3618381 54,86 26.3.2019 Farbiaková Viera 27.3.2019 101/2019 Potraviny
DF11903044 859879000 LABAŠ s.r.o Textilná 1, 040 12 Košice 3618381 223,76 26.3.2019 Viera Farbiaková 27.3.2019 101/2019 Potraviny, repre, Tovar do Zooshopu
DF11903045 191091 J. TRANS TRADE, s.r.o Jarmočná 2, 040 01 Košice 36172219 420,01 26.3.2019 Viera Farbiaková 27.3.2019 RD/009/2018 Ovocie
DF11903046 191092 J. TRANS TRADE, s.r.o Jarmočná 2, 040 01 Košice 36172219 503,51 26.3.2019 Viera Farbiaková 27.3.2019 RD/010/2018 Zelenina
DF11903047 2182446903 Konica Minolta Slovakia spol.s r.o. Černyševského 10, 851 01 Bratislava 31338551 174,20 27.3.2019 Daniela Štefanisková 27.3.2019 Zmluva o nájme a poskyt. služieb č. 5001020 Kopírka
DF11903048 190012 BAT ANDRLE s.r.o Snehoutkova 13, 503 04 Černožice 27510727 139,00 27.3.2019 Viera Farbiaková 27.3.2019 RD/011/2018 Mäso
DF11903049 190100257 Biet SK s.r.o. Šoltésovej 1995, 911 01 Trenčín 46937820 369,00 27.3.2019 Bc. Jozef Lenard 27.3.2019 75/2019 Odvlhčovač vzduchu
DF11903050 1031903279 KONEX elektro s.r.o. Rastislavova 7, 040 01 Košice 31 680 569 177,89 28.3.2019 Elena Tomášová 2.4.2019 106/2019 Elektromateriál
DF11903051 20190248 ASANARATES s.r.o Park Angelinum 4, 040 01 Košice 36606693 391,32 28.3.2019 Ing. Patrik Pastorek 2.4.2019 Zmluva o poskyt. deratiz. a dezinfek. služieb Deratizácia ZOO
DF11903052 1917989 PHARMACOPOLA s.r.o Svätokrížske nám. 11, 965 01 Žiar nad Hronom 31570895 395,69 29.3.2019 Viera Farbiaková 2.4.2019 97/2019 Ost. potraviny
DF11903053 190200381 TRHOŇ s.r.o U stadionu 1530, 516 01 Rychnov nad Knežnou 27499626 62,50 29.3.2019 Viera Farbiaková 2.4.2019 96/2019 Objem. krmivo
DF11903054 201905 Bikár Alexander 47539917 47539917 24,00 29.3.2019 Ing. Patrik Pastorek 2.4.2019 93/2019 Pracovný obed
DF11903055 201904 Bikár Alexander 47539917 47539917 12,00 29.3.2019 Mgr. Eva Malešová 2.4.2019 77/2019 Pracovný obed
DF11903056 1510101799 O2 Slovakia,s.r.o. Einsteinova 24, 851 01 Bratislava 35848863 10,50 1.4.2019 Mgr. Ingrid Tomková 2.4.2019 Zmluva o poskyt. verejných služieb 0011344 Mobil - hovorné
DF11903057 2019840725 Štátny veterin. a pot. ústav Dolný Kubín Jánošková 1611, 026 01 Dolný Kubín 0042355613 24,70 1.4.2019 Ing. Patrik Pastorek 2.4.2019 15/2019 Lab. vyšetrenia
DF11903058 190346 Vzdelávacie stredisko s.r.o. Clementisova 5, 040 22 Košice 36 607 959 318,36 1.4.2019 Ing. Zuzana Kovérová 2.4.2019 82/2019 Školenie
DF11903059 20190004 Martin Kuzevič Drábová 6, 040 23 Košice 47775297 450,00 1.4.2019 Ing. Kristína Tóthová 2.4.2019 104/2019 Likvidácia popadaných stromov
DF11903060 2962019 EKOLAB s.r.o Werferova 1, 040 01 Košice 31684165 201,96 1.4.2019 Ing. Kristína Tóthová 2.4.2019 79/2019 Rozbor kalu
DF11903061 1031903560 KONEX elektro, spol. s.r.o Rastislavova 7, 040 01 Košice 31680569 628,68 1.4.2019 Elena Tomášová 2.4.2019 111/2019 Elektromateriál
DF11903062 19030228 BIOKRON s.r.o Kloperky 635, 664 56 Blučina 26251116 891,00 3.4.2019 Viera Farbiaková 4.4.2019 71/2019 Granule BIOSTAN
DF11903063 20190024 Detské ihriská SK s.r.o Horná Ves 44, 967 01 Horná Ves 47613165 465,00 3.4.2019 Ing. Kristína Tóthová 4.4.2019 83/2019 Kontrola detských ihrísk
DF11903064 7 Skalický Juraj, MVDr. Cyklistická 3, 040 01 Košice 45007861 1293,15 3.4.2019 Ing. Patrik Pastorek 4.4.2019 Zmluva o poskytovaní služieb komplexnej veter. starostlivosti č. 2019/01/VET Veterinárna starostlivosť
DF11903064 191195 J. TRANS TRADE, s.r.o Jarmočná 2, 040 01 Košice 36172219 440,99 3.4.2019 Viera Farbiaková 4.4.2019 RD/009/2018 Ovocie
DF11903065 191196 J. TRANS TRADE, s.r.o Jarmočná 2, 040 01 Košice 36172219 513,90 3.4.2019 Viera Farbiaková 4.4.2019 RD/010/018 Zelenina
DF11903067 264219426 ANTIK Telecom s.r.o Čárskeho 10, 040 01 Košice 36191400 61,57 3.4.2019 Mgr. Ingrid Tomková 4.4.2019 Zmluva č. 18/0875/0003 o zriadení a poskyt. propojenia k sieti internet Internet
DF11903068 190163 Súkromná bezpečnostná služba SHIELD s.r.o Ľudovíta Štúra 70, 071 01 Michalovce 36208922 5080,32 3.4.2019 Ing. Zuzana Kovérová 4.4.2019 Zmluva na poskytnutie strážnej služby Strážna služba
DF11903069 91903304 KPK Print s.r.o. Orlia 10 44432299 39,60 4.4.2019 Mgr. Eva Malešová 23.4.2019 99/2019 Výroba a tlač plagátu
DF11903070 1181301227 RICOH Slovakia s.r.o Vajnorská 100, 831 04 Bratislava 31331785 211,08 4.4.2019 Ing. Zuzana Kovérová 23.4.2019 Zmluva o prenájme so servis. službami 323/16/011, 324/16/011 Kopírka - RICOH
DF11903071 2002029558 SHELL Slovakia s.r.o Einsteinova 23, 85101  Bratislava  31 361 081 329,39 4.4.2019 Ing. Kristína Tóthová 23.4.2019 8036 PHM
DF11903072 42019 Šiška Peter Ing. Lovecká 19, 040 01 Košice 33693251 125,00 4.4.2019 Mgr. Erich Kočner 23.4.2019 Zmluva o vykonaní činnosti Činnosť lesného hospodára
DF11903073 201906 Bikár Alexander 47539917 47539917 18,00 8.4.2019 Mgr. Eva Malešová 23.4.2019 Pracovný obed
DF11903074 1974100717 MIKONA s.r.o Trenčianska 452, 02 01 Púchov 31570364 377,80 8.4.2019 Ing. Kristína Tóthová 23.4.2019 80/2019 Pneumatiky + prezutie
DF11903075 9402678 ASANÁCIA s.r.o. Ružová 11, Žilina 26 750 204 143,64 8.4.2019 Viera Farbiaková 23.4.2019 Zmluva o odvoze a neškodnom odstránení ŽVP Odvoz a odstránenie ŽVP
DF11903076 6861401586 MESSER Tatragas, spol.s r.o. Chalupkova 9, 819 44 Bratislava 685852 72,08 8.4.2019 Ing. Kristína Tóthová 23.4.2019 150873 Nájomné fľaše oceľové
DF11903077 8230107088 Slovak Telekom a.s Bajkalská 28, 817 62  Bratislava 35 763 469 59,74 8.4.2019 Mgr. Ingrid Tomková 23.4.2019 Hovorné
DF11903078 8230165597 Slovak Telekom a.s Bajkalská 28, 817 62  Bratislava 35 763 469 60,72 8.4.2019 Mgr. Ingrid Tomková 23.4.2019 Hovorné
DF11903079 2019005 EaCP s.r.o Kaspická 4, 040 12 Košice 47894431 270,00 8.4.2019 Ing. Kristína Tóthová 23.4.2019 Zmluva o dielo Poradenstvo v oblasti životného prostredia
DF11903080 201900275 Farby Kušnír s.r.o. Kaveč. cesta 1B, 040 01 Košice 47 564 831 224,64 9.4.2019 Elena Tomášová 23.4.2019 127/2019 Ost. materiál - farby
DF11903081 8414650769 Slovenský plynárenský priemysel, a.s. Mlynské Nivy 44, 825 11 Bratislava 35815256 12432,26 9.4.2019 Ing. Kristína Tóthová 23.4.2019 KZ č. Z201853006_Z Elektrika
DF11903082 201903048 NATUR-PACK a.s 35979798 30,00 15.4.2019 Ing. Kristína Tóthová 23.4.2019 Zmluva o plnení vyhradených povinností Zber, odvoz a likvidácia odpadov
DF11903083 201903758 NATUR-PACK a.s 35979798 30,00 15.4.2019 Ing. Kristína Tóthová 23.4.2019 Zmluva o plnení vyhradených povinností Zber, odvoz a likvidácia odpadov
DF11903084 122480 ENSOFT s.r.o Hviezdoslavova 25, 940 66 Nové Zámky 46386394 988,75 15.4.2019 Viera Farbiaková 23.4.2019 RD č. Z201825353_Z Seno
DF11903085 2190324 PHARMACOPOLA s.r.o Svätokrížske nám. 11, 965 01 Žiar nad Hronom 31570895 -4,18 15.4.2019 Viera Farbiaková 23.4.2019 Dobropis - Ost. potraviny
DF11903086 57004790 SIA Slovakia s.r.o Einsteinova 25 31372071 48,60 15.4.2019 Mgr. Ingrid Tomková 23.4.2019 Zmluva o poskytnutí POS terminálu Prenájom POS terminálu
DF11903087 7100007454 O2 Slovakia,s.r.o. Einsteinova 24, 851 01 Bratislava 35848863 257,44 16.4.2019 Mgr. Ingrid Tomková 23.4.2019 Zmluva o poskyt. verejných služieb 0011344 Mobily - hovorné
DF11903088 1900998001 Tepelné hospodárstvo s.r.o. Komenského 7, 040 01 Košice 31 679 692 849,71 16.4.2019 Ing. Kristína Tóthová 23.4.2019 Zmluva č. 1020090128 o dodávke tepla a TÚV Dodávka tepla a TÚV 3/2019
DF11903089 111903337 KOSIT a.s  Rastislavova 98, 043 46  Košice 3620214 437,38 18.4.2019 Ing. Kristína Tóthová 23.4.2019 Zmluva č. 1024/2017/SO, 669/2017/P Odvoz odpadu
DF11904001 8832402516 Slovenský plynárenský priemysel, a.s. Mlynské Nivy 44, 825 11 Bratislava 35815256 1680,00 1.4.2019 Ing. Kristína Tóthová 2.4.2019 KZ č. Z201852909_Z Zemný plyn
DF11904002 191090 BAT ANDRLE s.r.o Snehoutkova 13, 503 04 Černožice 27510727 174,00 3.4.2019 Viera Farbiaková 4.4.2019 107/2019 Mäso - cvrčky, šváby
DF11904003 3091915297 DOXX - Stravné lístky, spol. s r.o. 3639100 5608,23 3.4.2019 Zuzana Feilhauerová 4.4.2019 KZ č. Z2018-15117_Z Stravné lístky
DF11904004 5101570708 Slovenský plynárenský priemysel, a.s. Mlynské Nivy 44, 825 11 Bratislava 35815256 77,00 3.4.2019 Ing. Kristína Tóthová 4.4.2019 KZ č. Z201853006_Z Elektrina
DF11904005 7190167 MVDr. Peter Pongrácz - VETIS Kráľovičové Kračany 91, 930 03 32 320 833 130,26 3.4.2019 Elena Tomášová 23.4.2019 112/2019 Zdroj na el. ohradníky
DF11904006 20190703 R-METAL s.r.o. Magnezitárska 5, 040 13 Košice 36540374 65,64 3.4.2019 Elena Tomášová 23.4.2019 113/2019 Ostatný materiál
DF11904007 2019840741 Štátny veterin. a pot. ústav Dolný Kubín Jánošková 1611, 026 01 Dolný Kubín 0042355613 21,70 3.4.2019 Ing. Patrik Pastorek 23.4.2019 15/2019 Lab. vyšetrenia
DF11904008 6591269550 Kooperativa poisťovňa a.s  Rajská 15/a, 815 20 Bratislava 6571283312 28,12 3.4.2019 Ing. Kristína Tóthová 23.4.2019 6591269550 Úrazové poistenie
DF11904009 4190025 Enter design s.r.o 36217891 120,00 4.4.2019 Mgr. Eva Malešová 25.4.2019 90/2019 Inzercia
DF11904010 6591240870 Kooperatíva poisťovňa, a.s. 585441 1247,24 4.4.2019 Ing. Kristína Tóthová 25.4.2019 65912408 Poistenie majetku
DF11904011 1019005 VERICOM s.r.o Ľubiša 98, 067 11 Ľubiša 36476501 691,44 4.4.2019 Viera Farbiaková 25.4.2019 RD/008/2018 Mäso
DF5190402 1900401 IRES M+R s.r.o Kavečianska cesta 41 36447889 15076,18 06.05.2019 Ing. Kristína Tóthová 20.5.2019 Zmluva o dielo HIM - CHZ plazy
DF5190302 1900301 IRES M+R s.r.o Kavečianska cesta 41 36447889 8643,79 8.4.2019 Daniel 22.4.2019 Zmluva o dielo HIM - CHZ plazy
DF11904012 1901020264 D & D Veľkoobchod - Ing. Tomáš Dzurnák Južná trieda 78, 040 01 Košice 14382857 346,03 5.4.2019 Elena Tomášová 25.4.2019 RD/007/2017 Čistiace prostriedky
11904013 2124975954 Vychodoslovenská vodárenská spoločnosť, a.s. Komenského 50, 042 48 Košice 36570460 210,28 8.4.2019 Ing. Kristína Tóthová 25.4.2019 Právna zmluva 30-000028628PO2010 Stočné
DF11904014 190381 Vzdelávacie stredisko s.r.o. Clementisova 5, 040 22 Košice 36 607 959 69,00 8.4.2019 Ing. Zuzana Kovérová 25.4.2019 82/2019 Školenie elektrotechnikov
DF11904015 1900013 Kelbel Radoslav-Servis chladničiek a mrazničiek Myslavská 51, 040 16 Myslava 32476817 1100,00 9.4.2019 Viera Farbiaková 25.4.2019 81/2019 Oprava kafilérneho boxu
DF11904016 190100025 RoPeSh s.r.o. Hlinková 37, 040 12 Košice 46215662 586,00 9.4.2019 Viera Farbiaková 25.4.2019 124/2019 Objemové krmivo
DF11904017 2192400209 Konica Minolta Slovakia spol.s r.o. Černyševského 10, 851 01 Bratislava 31338551 69,60 9.4.2019 Daniela Štefanisková 25.4.2019 Zmluva o nájme a poskyt. služieb č. 5001020 Kopírka
DF11904019 1920399 PHARMACOPOLA s.r.o Svätokrížske nám. 11, 965 01 Žiar nad Hronom 31570895 97,16 9.4.2019 Viera Farbiaková 25.4.2019 97/2019, 118/2019 Ostatné potraviny
DF11904020 19097 Kapráľ Pavol - KAPA AUDIO 40116956 244,80 9.4.2019 Bc. Jozef Lenard 25.4.2019 119/2019 Mikroporty
DF11904021 2190556 MIKROP Slovensko s.r.o 37117063 367,26 9.4.2019 Viera Farbiaková 25.4.2019 98/2019 Objemové krmivo
DF11904026 5161900242 Bytový podnik mesta Košice, s.r.o. Južné nábrežie 13, 042 19 Košice 44518648 49,80 10.4.2019 Mgr. Eva Malešová 25.4.2019 Zmluva o reklamnej ploche typu billboard Reklamná plocha
DF11904027 102266475 Ryba Žilina,spol.s.r.o. Hviezdoslavova 5 31563490 61,92 10.4.2019 Viera Farbiaková 25.4.2019 103/2019 Slede
DF11904029 1921336 PHARMACOPOLA s.r.o Svätokrížske nám. 11, 965 01 Žiar nad Hronom 31570895 27,66 11.4.2019 Viera Farbiaková 25.4.2019 122/2019 Ost. potraviny
DF11904031 2019409795 ABC - ZOO s.r.o Starozagorská 6, 040 23  Košice 47508795 181,60 11.4.2019 Ing. Patrik Pastorek 25.4.2019 117/2019 Sklenené akvárium
DF11904032 102274020 Ryba Žilina,spol.s.r.o. Hviezdoslavova 5 31563490 864,00 15.4.2019 Viera Farbiaková 25.4.2019 114/2019 Slede
DF11904033 195004833 CANIS SAFETY a.s Priemyselná 2, 040 01  Košice 155007254 814,37 15.4.2019 Elena Tomášová 25.4.2019 RD/011/2017, RD/012/2017 Pracovné odevy
DF11904034 1020190426 TOMCAT plus ,spol.s.r.o 31667589 31667589 171,4 16.4.2019 Elena Tomášová 25.4.2019 RD/001/2018 Ost. materiál, čistiace prostriedky
DF11904035 191381 J. TRANS TRADE, s.r.o Jarmočná 2, 040 01 Košice 36172219 538,32 16.4.2019 Viera Farbiaková 25.4.2019 RD/09/2018 Ovocie
DF11904036 191382 J. TRANS TRADE, s.r.o Jarmočná 2, 040 01 Košice 36172219 666,85 16.4.2019 Viera Farbiaková 25.4.2019 RD/010/2018 Zelenina
DF11904037 191112797 Tucan s.r.o. Za kasárňami 1, 831 03 Bratislava  35 697 300 355,00 16.4.2019 Ing. Patrik Pastorek 25.4.2019 123/2019 Letenka
DF11904038 19022 R.D.M. DREVO s.r.o Čermeľské údolie 1, 040 01 Košice 36595039 306,00 16.4.2019 Elena Tomášová 25.4.2019 133/2019 Drevené lavičky
DF11904039 6861408195 MESSER Tatragas, spol.s r.o. Chalupkova 9, 819 44 Bratislava 685852 60,60 18.4.2019 Ing. Kristína Tóthová 25.4.2019 150873 Nájomné fľaše oceľové
DF11904040 201912 Demčák Michal MVDr. Lipníky 35, 082 12 Prešov 37883844 628,10 18.4.2019 Elena Tomášová 25.4.2019 115/2019 Mäso
DF11904041 4174001769 Regionálna veterinárna a potravinová správa Košice-mesto Hlinková 1/c, 040 01 Košice 31295169 28,88 23.4.2019 Ing. Patrik Pastorek 25.4.2019 Veterinárna kontrola
DF11904042 319009 JES Slovakia s.r.o 45918945 160,00 23.4.2019 Mgr. Eva Malešová 26.3.2019 91/2019 Banner na stan
DF11904043 191462 J. TRANS TRADE, s.r.o Jarmočná 2, 040 01 Košice 36172219 491,35 23.4.2019 Viera Farbiaková 25.4.2019 RD/009/2018 Ovocie
DF11904044 191463 J. TRANS TRADE, s.r.o Jarmočná 2, 040 01 Košice 36172219 395,00 23.4.2019 Viera Farbiaková 25.4.2019 RD/010/2019 Zelenina
DF11904045 191464 J. TRANS TRADE, s.r.o Jarmočná 2, 040 01 Košice 36172219 213,17 23.4.2019 Viera Farbiaková 25.4.2019 RD/010/2018 Zelenina
DF11904046 191302 BAT ANDRLE s.r.o Snehoutkova 13, 503 04 Černožice 27510727 174,00 23.4.2019 Viera Farbiaková 25.4.2019 147/2019 Mäso
DF11904047 122489 ENSOFT s.r.o Hviezdoslavova 25, 940 66 Nové Zámky 46386394 988,75 25.4.2019 Viera Farbiaková 10.5.2019 RD č. Z201825353_Z Seno
DF11904048 2002032373 Shell Slovakia, s. r. o. Galvaniho 7/A, 821 04 Bratislava 31361081 886,41 25.4.2019 Ing. Kristína Tóthová 10.5.2019 8036 PHM
DF11904049 2019840956 Štátny veterin. a pot. ústav Dolný Kubín Jánošková 1611, 026 01 Dolný Kubín 0042355613 36,00 25.4.2019 Ing. Patrik Pastorek 15/2019 15/2019 Lab. vyšetrenie
DF11904050 19311286 SLOVDEKRA s.r.o. Polianky 19 31324797 33,60 25.4.2019 Ing. Patrik Pastorek 10.5.2019 142/2019 Poplatok - nízkoemisná plaketa
DF11904051 19025 R.D.M. DREVO s.r.o Čermeľské údolie 1, 040 01 Košice 36595039 564,00 26.4.2019 Elena Tomášová 10.5.2019 141/2019 Dosky
DF11904053 1158289000 LABAŠ s.r.o Textilná 1, 040 12 Košice 3618381 61,99 26.4.2019 Viera Farbiaková 10.5.2019 147/2019/a Potraviny
DF11904054 20190136 IKOMI s.r.o Zombova 9, 040 23 Košice 20160470 180,00 26.4.2019 Ing. Kristína Tóthová 10.5.2019 Zmluva č. 10102018 o poskytnutí služieb BOZP BOZP 4/2019
DF11904056 720190494 3H MOBIL, s. r. o. 36216402 468,91 26.4.2019 Ing. Kristína Tóthová 10.5.2019 153/2019 Oprava - Berlingo
DF11904057 710900414 GUMEX SK s.r.o. Slanecká 2455, 040 12 Košice 36 366 811 766,80 26.4.2019 Elena Tomášová 10.5.2019 88/2019 Ost. materiál
DF11904058 83190234 SWAM servis s.r.o 36602833 1066,75 26.4.2019 Ing. Kristína Tóthová 10.5.2019 129/2019 Oprava - Renault Kangoo
DF11904059 2192403304 Konica Minolta Slovakia spol.s r.o. Černyševského 10, 851 01 Bratislava 31338551 181,16 26.4.2019 Daniela Štefanisková 10.5.2019 Zmluva o nájme a poskyt. služieb č. 5001020 Kopírka
DF11904060 1019008 VERICOM s.r.o Ľubiša 98, 067 11 Ľubiša 36476501 973,20 29.4.2019 Viera Farbiaková 10.5.2019 RD/008/2018 Mäso
DF11904061 195005490 CANIS SAFETY a.s Priemyselná 2, 040 01  Košice 155007254 674,16 29.4.2019 Elena Tomášová 10.5.2019 RD/011/2017, RD/012/2017 Pracovné odevy a obuv
DF11904062 419002156 De Heus a.s Marefy 144, 685 01 Bučovice 25321498 2471,50 29.4.2019 Viera Farbiaková 10.5.2019 RD/007/2019, 159/2019, 160/2019 Granule, krmivo do balíčkov
DF11904063 122495 ENSOFT s.r.o Hviezdoslavova 25, 940 66 Nové Zámky 46386394 3053,75 30.4.2019 Viera Farbiaková 10.5.2019 RD č. Z201825353_Z Seno
DF11904064 191530 J. TRANS TRADE, s.r.o Jarmočná 2, 040 01 Košice 36172219 500,59 30.4.2019 Viera Farbiaková 10.5.2019 RD/009/2018 Ovocie
DF11904065 191531 J. TRANS TRADE, s.r.o Jarmočná 2, 040 01 Košice 36172219 650,88 30.4.2019 Viera Farbiaková 10.5.2019 RD/010/2018 Zelenina
DF11904066 60 Skalický Juraj, MVDr. Cyklistická 3, 040 01 Košice 45007861 1780,05 2.5.2019 Ing. Patrik Pastorek 10.5.2019 Zmluva o poskytovaní služieb komplexnej veter. starostlivosti č. 2019/01/VET Veterinárna činnosť
DF11904067 191606 J. TRANS TRADE, s.r.o Jarmočná 2, 040 01 Košice 36172219 206,82 2.5.2019 Viera Farbiaková 10.5.2019 RD/010/2018 Zelenina
DF11904068 191607 J. TRANS TRADE, s.r.o Jarmočná 2, 040 01 Košice 36172219 114,98 2.5.2019 Viera Farbiaková 10.5.2019 RD/009/2018 Ovocie
DF11904069 2002034275 SHELL Slovakia s.r.o Einsteinova 23, 85101  Bratislava  31 361 081 632,15 6.5.2019 Ing. Kristína Tóthová 10.5.2019 8036 PHM, dialničná známka, materiál
DF11904070 209010 EaCP s.r.o Kaspická 4, 040 12 Košice 47894431 270,00 6.5.2019 Ing. Kristína Tóthová 10.5.2019 Zmluva o dielo Poradenstvo v oblasti životného prostredia
DF11904071 264219426 ANTIK Telecom s.r.o Čárskeho 10, 040 01 Košice 36191400 61,57 6.5.2019 Ing. Kristína Tóthová 10.5.2019 Zmluva č. 18/0875/0003 o zriadení a poskyt. propojenia k sieti internet Internet
DF11904072 190233 Súkromná bezpečnostná služba SHIELD s.r.o Ľudovíta Štúra 70, 071 01 Michalovce 36208922 4939,2 6.5.2019 Ing. Kristína Tóthová 10.5.2019 Zmluva na poskytnutie strážnej služby Strážna služba
DF11904073 1191300025 RICOH Slovakia s.r.o Vajnorská 100, 831 04 Bratislava 31331785 236,60 6.5.2019 Ing. Kristína Tóthová 10.5.2019 Zmluva o prenájme so servis. službami 323/16/011, 324/16/011 Kopírka
DF11904074 219113 JES Košice s.r.o 46455523 12,00 7.5.2019 Elena Tomášová 10.5.2019 140/2019 Ost. materiál
DF11904075 52019 Šiška Peter Ing. Lovecká 19, 040 01 Košice 33693251 125,00 7.5.2019 Mgr. Erich Kočner 10.5.2019 Zmluva o vykonaní činnosti Činnosť lesného hospodára
DF11904076 201904001 Project. Consulting Casovia s.r.o Slovenská 51, 040 01 Košice 31654274 406,00 7.5.2019 Ing. Kristína Tóthová 10.5.2019 128/2019 Príprava podklavov a konzultácia služieb
DF11904077 191113337 Tucan s.r.o. Za kasárňami 1, 831 03 Bratislava  35 697 300 765,00 7.5.2019 Ing. Patrik Pastorek 10.5.2019 171/2019 Letenky
DF11904078 2944011 WEST MEDIA s.r.o. 35791080 17738,05 10.5.2019 Mgr. Ingrid Tomková 24.5.2019 Zmluva o spolupráci Podiel z predaja
DF11904079 6861413831 MESSER Tatragas, spol.s r.o. Chalupkova 9, 819 44 Bratislava 685852 60,66 10.5.2019 Ing. Kristína Tóthová 24.5.2019 150873 Nájomné fľaše oceľové
DF11904080 7100008328 O2 Slovakia,s.r.o. Einsteinova 24, 851 01 Bratislava 35848863 304,19 10.5.2019 Mgr. Ingrid Tomková 24.5.2019 Zmluva o poskyt. verejných služieb 0011344 Mobily - hovorné
DF11904081 1320117556 O2 Slovakia,s.r.o. Einsteinova 24, 851 01 Bratislava 35848863 10,50 10.5.2019 Mgr. Ingrid Tomková 24.5.2019 Zmluva o poskyt. verejných služieb 0011344 Mobily - hovorné
DF11904082 82332184997 Slovak Telekom a.s Bajkalská 28, 817 62  Bratislava 35 763 469 59,74 10.5.2019 Mgr. Ingrid Tomková 24.5.2019 Hovorné
DF11904083 8232252537 Slovak Telekom a.s Bajkalská 28, 817 62  Bratislava 35 763 469 60,89 10.5.2019 Mgr. Ingrid Tomková 24.5.2019 Hovorné
DF11904084 20190501 Správa mestskej zelene 17078202 778,06 13.5.2019 Viera Farbiaková 24.5.2019 108/2019 Sadové úpravy
DF11904085 20190502 Správa mestskej zelene 17078202 602,28 13.5.2019 Viera Farbiaková 24.5.2019 109/2019 Výsadba truhlíkov
DF11904086 1900014 Amina SK s.r.o Charkovská 24, 040 22 Košice 44367601 900,00 13.5.2019 Mgr. Ingrid Tomková 24.5.2019 Servisná zmluva Správa výpočtovej techniky
DF11904087 190100003 Unie českých a slovenských zoologických záhrad U Trojského Zámku 120/3, 171 00 Praha 16189481 579,05 13.5.2019 Ing. Patrik Pastorek 24.5.2019 Členské
DF11904088 1935105368 Petit Press a.s. 35790253 420,00 14.5.2019 Mgr. Eva Malešová 24.5.2019 138/2019 Inzercia
DF11904089 8417094185 Slovenský plynárenský priemysel, a.s. Mlynské Nivy 44, 825 11 Bratislava 35815256 9075,07 15.5.2019 Ing. Kristína Tóthová 24.5.2019 KZ č. Z201853006_Z Elektrina
DF11904090 1900998001 Tepelné hospodárstvo s.r.o. Komenského 7, 040 01 Košice 31 679 692 676,15 16.5.2019 Ing. Kristína Tóthová 24.5.2019 Zmluva č. 1020090128 o dodávke tepla a TÚV Dodávka tepla a TÚV
DF11904091 111904410 KOSIT a.s  Rastislavova 98, 043 46  Košice 3620214 733,25 21.5.2019 Ing. Kristína Tóthová 24.5.2019 Zmluva č. 1024/2017/SO, 669/2017/P Odvoz odpadu
DF11904052 1158299000 LABAŠ s.r.o Textilná 1, 040 12 Košice 3618381 161,10 26.4.2019 Viera Farbiaková 10.5.2019 147/2019/a Tovar do ZOOShopu, potraviny, REPRE
DF11904055 1924283 PHARMACOPOLA s.r.o Svätokrížske nám. 11, 965 01 Žiar nad Hronom 31570895 217,97 26.4.2019 Viera Farbiaková 10.5.2019 145/2019 Ost. potraviny
DF11905001 8851760379 Slovenský plynárenský priemysel, a.s. Mlynské Nivy 44, 825 11 Bratislava 35815256 1680,00 3.5.2019 Ing. Kristína Tóthová 10.5.2019 KZ č. Z201852909_Z Zemný plyn
DF11905002 8851760439 Slovenský plynárenský priemysel, a.s. Mlynské Nivy 44, 825 11 Bratislava 35815256 77,00 3.5.2019 Ing. Kristína Tóthová 10.5.2019 KZ č. Z201853006_Z Elektrina
DF11905003 3091919943 DOXX - Stravné lístky, spol. s r.o. 3639100 5608,23 3.5.2019 Zuzana Feilhauerová 10.5.2019 KZ č. Z201912125_Z Stravné lístky
DF11905004 7190260 VETIS-MVDr. P. Pongrácz Cottbuská 1, 040 23 Kráľovské Kračany 32320633 278,71 7.5.2019 Elena Tomášová 10.5.2019 173/2019 Ost. materiál
DF11905005 62019 Peter Brenkus -PRESSFOTO n.1 Dvojkrížna 4 30 137 969 1498,00 7.5.2019 Mgr. Eva Malešová 10.5.2019 158/2019 Vyhotovenie autorských fotografií
DF11905006 20190205 Grajzeľ ján Čordáková 32, 040 23 Košice 4565643 212,00 9.5.2019 Elena Tomášová 10.5.2019 166/2019 Menovky + grafický návrh
DF11905007 1279759000 LABAŠ s.r.o Textilná 1, 040 12 Košice 3618381 57,02 9.5.2019 Viera Farbiaková 10.5.2019 169/2019 Potraviny
DF11905008 1279769000 LABAŠ s.r.o Textilná 1, 040 12 Košice 3618381 95,66 9.5.2019 Viera Farbiaková 10.5.2019 169/2019 Potraviny, Tovar do ZOOShopu
DF11905009 191482 BAT ANDRLE s.r.o Snehoutkova 13, 503 04 Černožice 27510727 1414,00 9.5.2019 Viera Farbiaková 10.5.2019 167/2019, 172/2019 Mäso, ryby, granule
DF11905010 1905333 DRIML s.r.o. Dvořákova 645/6 7700654 57,42 9.5.2019 Ing. Patrik Pastorek 10.5.2019 162/2019 Náhradný motor do liahne
DF11905011 190200520 TRHOŇ s.r.o U stadionu 1530, 516 01 Rychnov nad Knežnou 27499626 110,01 9.5.2019 Viera Farbiaková 10.5.2019 154/2019 Ost. potraviny
DF11905012 1927751 PHARMACOPOLA s.r.o Svätokrížske nám. 11, 965 01 Žiar nad Hronom 31570895 13,76 9.5.2019 Elena Tomášová 10.5.2019 155/2019 Ost. potraviny
DF11905013 20190175 IKOMI s.r.o Zombova 9, 040 23 Košice 20160470 180,00 10.5.2019 Ing. Kristína Tóthová 25.4.2019 Zmluva č. 10102018 o poskytnutí služieb BOZP Služby BOZP
DF11905014 2192405181 Konica Minolta Slovakia Černyševského 10, 851 01  Bratislava 31 338 551 69,60 10.5.2019 Daniela Štefanisková 24.5.2019 Zmluva o nájme a poskyt. služieb č. 5001020 Kopírka
DF11905015 195185 PLANT SERVICE s.r.o 35804521 147,60 10.5.2019 Elena Tomášová 24.5.2019 175/2019 Ost. materiál
DF11905016 20180015 Derbianus Conservation c.s. Kamycká 129, 165 00 Praha 6 ČR 22856598 200,00 10.5.2019 Ing. Patrik Pastorek 24.5.2019 Členské
DF11905017 1901020348 Ing. T. Dzurňák - D&D  Južná trieda 78, 040 01  Košice  1601020467 485,33 10.5.2019 Elena Tomášová 24.5.2019 RD/007/2017 Čistiace prostriedky
DF11905018 20190502 Rybárstvo SaB s.r.o Družstevná 13, 929 01 Dunajská Streda 50359096 1485,00 13.5.2019 Viera Farbiaková 24.5.2019 RD/002/2019 Ryby
DF11905019 1900015 AMINA s.r.o. Charkovská 24, 040 13 Košice 24 367 601 108,96 13.5.2019 Ing. Zuzana Kovérová 24.5.2019 Servisná zmluva Správa výp. techniky - dodávka zdroja
DF11905021 201905846 Alemat.cz,spol.s.r.o. Světlogorská 2771/3 28159233 42,69 14.5.2019 Elena Tomášová 24.5.2019 174/2019 Páková rezačka
DF11905021 5161900314 Bytový podnik mesta Košice, s.r.o. Južné nábrežie 13, 042 19 Košice 44518648 49,80 15.5.2019 Mgr. Eva Malešová 24.5.2019 Zmluva o nájme Prenájom reklamnej plochy
DF11905022 191697 J. TRANS TRADE, s.r.o Jarmočná 2, 040 01 Košice 36172219 588,89 15.5.2019 Viera Farbiaková 24.5.2019 RD/009/2018 Ovocie
DF11905023 191698 J. TRANS TRADE, s.r.o Jarmočná 2, 040 01 Košice 36172219 956,27 15.5.2019 Viera Farbiaková 24.5.2019 RD/010/2018 Zelenina
DF11905024 190622 Ružička Pavel Štúrová 18 10457119 54,97 15.5.2019 Elena Tomášová 24.5.2019 182/2019 Ost. materiál
DF11905025 2019129 SEA Centrum, s.r.o. Mostová 381, 958 04 Partizánske 46626069 153,80 15.5.2019 Elena Tomášová 24.5.2019 164/2019 Ost. materiál
DF11905026 20190002 GARDENARCH-Ing. Bujňák Komenského 71/51 44306164 720,00 16.5.2019 Ing. Kristína Tóthová 24.5.2019 161/2019 PD - sadové úpravy
DF11905029 1019009 VERICOM s.r.o Ľubiša 98, 067 11 Ľubiša 36476501 1080,00 17.5.2019 Viera Farbiaková 24.5.2019 RD/008/2018 Mäso
DF11905030 6861418929 MESSER Tatragas, spol.s r.o. Chalupkova 9, 819 44 Bratislava 685852 60,66 21.5.2019 Ing. Kristína Tóthová 24.5.2019 150873 Nájomné fľaše oceľové
DF11905031 619057 Jihočeská zoologická zahrada Hluboká nad Vltavou 00410829 64,15 21.5.2019 Ing. Patrik Pastorek 24.5.2019 Účastnícky poplatok na valnej hromade
DF11905032 710900415 GUMEX SK s.r.o. Slanecká 2455, 040 12 Košice 36 366 811 33,88 21.5.2019 Ing. Kristína Tóthová 24.5.2019 88/2019 Ost. materiál
DF11905033 2190804 MIKROP Slovensko s.r.o 37117063 2800,08 21.5.2019 Viera Farbiaková 24.5.2019 RD/005/2019 Objemové krmivo
DF11905034 191857 J. TRANS TRADE, s.r.o Jarmočná 2, 040 01 Košice 36172219 389,04 21.5.2019 Viera Farbiaková 24.5.2019 RD/009/2018 Ovocie
DF11905035 191858 J. TRANS TRADE, s.r.o Jarmočná 2, 040 01 Košice 36172219 549,41 21.5.2019 Viera Farbiaková 24.5.2019 RD/010/2018 Zelenina
DF11905036 1424019000 LABAŠ s.r.o Textilná 1, 040 12 Košice 3618381 13,46 21.5.2019 Viera Farbiaková 185/2019 185/2019 Potraviny
DF11905037 1424029000 LABAŠ s.r.o Textilná 1, 040 12 Košice 3618381 217,51 21.5.2019 Viera Farbiaková 24.5.2019 185/2019 Potraviny, tovar do bufetu, REPRE
DF11905038 519110606 Minerálne vody a.s Slovenská 9, 081 86 Prešov 31711464 59,04 22.5.2019 Elena Tomášová 24.5.2019 Zmluva o dodávke pramenitej minerálnej vody Pitný režim
DF11905039 62019 GEOPROGRESS-Ing. Milan Selecký Klimkovičová 15 040 23 Košice 32 484 585 1600,00 22.5.2019 Ing. Kristína Tóthová 20.6.2019 131/2019 TGD - lužný les
DF11905040 20190099 České provaznictví s.r.o 24709638 118,17 22.5.2019 Elena Tomášová 20.6.2019 Ost. materiál
DF11905041 2002037091 SHELL Slovakia s.r.o Einsteinova 23, 85101  Bratislava  31 361 081 626,39 23.5.2019 Ing. Kristína Tóthová 20.6.2019 8036 PHM
DF11905042 1020190571 TOMCAT plus ,spol.s.r.o 31667589 31667589 153,82 23.5.2019 Elena Tomášová 20.6.2019 RD/001/2018 Čistiace prostriedky
DF11905043 2190246 Regionálny úrad verejného zdravot. so sídl. v Košiciach 606723 261,7 24.5.2019 Ing. Kristína Tóthová 20.6.2019 Zmluva č. 93/2019 o vykonávaní odbor. a lab. vyšetrení Rozbor vody
DF11905044 195006761 CANIS SAFETY a.s Priemyselná 2, 040 01  Košice 155007254 415,56 24.5.2019 Elena Tomášová 20.6.2019 RD/011/2017, RD/012/2017 Pracovné odevy
DF11905045 190529 Vzdelávacie stredisko s.r.o. Clementisova 5, 040 22 Košice 36 607 959 99,60 27.5.2019 Ing. Zuzana Kovérová 20.6.2019 Školenie - kurz píličov
DF11905046 1600172069 O2 Slovakia,s.r.o. Einsteinova 24, 851 01 Bratislava 35848863 10,50 29.5.2019 Mgr. Ingrid Tomková 20.6.2019 Zmluva o poskytovaní verejných služieb 0011344 Hovorné
DF11905047 190100331 Biet SK s.r.o. Šoltésovej 1995, 911 01 Trenčín 46937820 99,50 29.5.2019 Elena Tomášová 20.6.2019 189/2019 Náhradné diely
DF11905048 81901213 XINTEX Slovakia s.r.o. Budovateľská 63 36459046 499,68 29.5.2019 Elena Tomášová 20.6.2019 200/2019 Ost. materiál, čistiace prostriedky, kancelárske potreby
DF11905049 191719 BAT ANDRLE s.r.o Snehoutkova 13, 503 04 Černožice 27510727 140,00 29.5.2019 Elena Tomášová 20.6.2019 195/2019 Mäso
DF11905050 19454 EAZA EAZA 620,00 30.5.2019 Ing. Patrik Pastorek 20.6.2019 Konferencia 2019 - registračný poplatok
DF11905051 19455 EAZA EAZA 620,00 30.5.2019 Ing. Patrik Pastorek 20.6.2019 Konferencia 2019 - registračný poplatok
DF11905052 19457 EAZA EAZA 620,00 30.5.2019 Ing. Patrik Pastorek 20.6.2019 Konferencia 2019 - registračný poplatok
DF11905053 19460 EAZA EAZA 620,00 30.5.2019 Ing. Patrik Pastorek 20.6.2019 Konferencia 2019 - registračný poplatok
DF11905054 2010017639 Vychodoslovenská vodárenská spoločnosť, a.s. Komenského 50, 042 48 Košice 36570460 82,16 30.5.2019 Ing. Kristína Tóthová 20.6.2019 Právna zmluva 30-000138448PO2018 Vodné, stočné
DF11905055 190101554 Farmárik s.r.o Bolešov 448 36745057 222,00 30.5.2019 Ing. Patrik Pastorek 20.6.2019 180/2019 Liaheň REAL
DF11905056 1020190016 Autocentrum Duleba Dobroslava 7, 090 01  Dobroslava 36496855 180,00 30.5.2019 Ing. Kristína Tóthová 20.6.2019 197/2019 Prenájom pracovnej plošiny
DF11905057 2192407773 Konica Minolta Slovakia spol.s r.o. Černyševského 10, 851 01 Bratislava 31338551 108,56 30.5.2019 Daniela Štefanisková 20.6.2019 Zmluva o nájme a poskyt. služieb č. 5001020 Kopírka
DF11905058 190083 YPRON s.r.o. Lubeník 193 36052396 2223,18 30.5.2019 Ing. Kristína Tóthová 20.6.2019 135/2019 HIM - kombinovaná lopata
DF11905059 2190860 MIKROP Slovensko s.r.o 37117063 737,40 30.5.2019 Viera Farbiaková 20.6.2019 RD/005/2019 Objem. krmivo
DF11905060 1932374 PHARMACOPOLA s.r.o Svätokrížske nám. 11, 965 01 Žiar nad Hronom 31570895 332,58 30.5.2019 Viera Farbiaková 20.6.2019 194/2019 Ost. materiál
DF11905061 20190580 Správa mestskej zelene 17078202 198,73 31.5.2019 Viera Farbiaková 20.6.2019 191/2019 Dodávka a výsadba rastlín
DF11905062 139185861 TOI TOI & DIXI, s. r. o. 36383074 96,00 31.5.2019 Mgr. Ingrid Tomková 20.6.2019 137/2019 Prenájom toaletnej kabíny
DF11905063 201905001 Project. Consulting Casovia s.r.o Slovenská 51, 040 01 Košice 31654274 452,00 4.6.2019 Ing. Kristína Tóthová 20.6.2019 128/2019 Príprava podkladov
DF11905064 1019010 VERICOM s.r.o Ľubiša 98, 067 11 Ľubiša 36476501 1143,36 4.6.2019 Viera Farbiaková 20.6.2019 RD/008/2018 Mäso
DF11905065 264219426 ANTIK Telecom s.r.o Čárskeho 10, 040 01 Košice 36191400 61,57 4.6.2019 Mgr. Ingrid Tomková 20.6.2019 Zmluva č. 18/0875/0003 o zriadení a poskyt. propojenia k sieti internet Internet
DF11905066 7190325 MVDr. Peter Pongrácz - VETIS Kráľovičové Kračany 91, 930 03 32 320 833 288,62 4.6.2019 Elena Tomášová 20.6.2019 205/2019 El. ohradníky
DF11905067 2019151 SEA Centrum, s.r.o. Mostová 381, 958 04 Partizánske 46626069 629,00 4.6.2019 Ing. Patrik Pastorek 20.6.2019 186/2019 Elektromateriál
DF11905068 191120123 Tucan s.r.o. Za kasárňami 1, 831 03 Bratislava  35 697 300 -35,00 4.6.2019 Ing. Patrik Pastorek 20.6.2019 Dobropis - letenka
DF11905069 119 Máriássy Dávid 1453287 700,00 4.6.2019 Ing. Patrik Pastorek 20.6.2019 198/2019 Lavička s tučniakmi
DF11905070 19030 R.D.M. DREVO s.r.o Čermeľské údolie 1, 040 01 Košice 36595039 146,64 4.6.2019 Elena Tomášová 20.6.2019 196/2019 Drevo - rezivo
DF11905071 19031 R.D.M. DREVO s.r.o Čermeľské údolie 1, 040 01 Košice 36595039 408,00 4.6.2019 Ing. Kristína Tóthová 20.6.2019 196/2019 Lavičky s polguľačov
DF11905072 201907 Bikár Alexander 47539917 47539917 16,50 4.6.2019 Mgr. Eva Malešová 20.6.2019 150/2019 Repre - prac. obed
DF11905073 2019014 EaCP s.r.o Kaspická 4, 040 12 Košice 47894431 270,00 5.6.2019 Ing. Kristína Tóthová 20.6.2019 Zmluva o dielo Poradenstvo v oblasti životného prostredia
DF11905074 191984 J. TRANS TRADE, s.r.o Jarmočná 2, 040 01 Košice 36172219 716,51 5.6.2019 Viera Farbiaková 20.6.2019 RD/009/2018 Ovocie
DF11905075 191985 J. TRANS TRADE, s.r.o Jarmočná 2, 040 01 Košice 36172219 1076,09 5.6.2019 Viera Farbiaková 20.6.2019 RD/010/2018 Zelenina
DF11905076 64 Skalický Juraj, MVDr. Cyklistická 3, 040 01 Košice 45007861 1451,50 5.6.2019 Ing. Pastorek Patrik 20.6.2019 Zmluva o poskytovaní služieb komplexnej veter. starostlivosti č. 2019/01/VET Veteriárna činnosť
DF11905077 1 Šestáková Petra Popovice 355 72418257 21,00 5.6.2019 Ing. Patrik Pastorek 20.6.2019 188/2019 Ost. materiál - krúžky
DF11905078 190308 Súkromná bezpečnostná služba SHIELD s.r.o Ľudovíta Štúra 70, 071 01 Michalovce 36208922 5080,32 5.6.2019 Ing. Zuzana Kovérová 20.6.2019 Zmluva na poskytnutie strážnej služby Strážna služba
DF11905079 2944014 WEST MEDIA s.r.o. 35791080 18622,66 6.6.2019 Mgr. Ingrid Tomková 20.6.2019 Zmluva o spolupráci Podiel zo vstupného
DF11905080 12000021 Kohoutová Ivana - EDEN Nám. Míru 16 49870882 994,86 6.6.2019 Elena Tomášová 20.6.2019 02/2019 Propagačný materiál
DF11905081 908207 EAZA EAZA 4378,00 6.6.2019 Ing. Patrik Pastorek 20.6.2019 Členské
DF11905082 1191300142 RICOH Slovakia s.r.o Vajnorská 100, 831 04 Bratislava 31331785 178,10 6.6.2019 Ing. Kristína Tóthová 20.6.2019 Zmluva o prenájme so servisnými službami 324/16/011, 323/16/011 Kopírka
DF11905083 111905024 KOSIT a.s  Rastislavova 98, 043 46  Košice 3620214 440,26 7.6.2019 Ing. Kristína Tóthová 20.6.2019 Zmluva č. 1024/2017/SO, 669/2017/P Odvoz odpadu
DF11905084 9404467 ASANÁCIA s.r.o. Ružová 11, Žilina 26 750 204 143,64 7.6.2019 Viera Farbiaková 20.6.2019 Zmluva o odvoze a neškodnom odstránení ŽVP Odvoz a odstránenie ŽVP
DF11905085 9234277935 Slovak Telekom a.s Bajkalská 28, 817 62  Bratislava 35 763 469 59,74 7.6.2019 Mgr. Ingrid Tomková 20.6.2019 Hovorné
DF11905086 8234348177 Slovak Telekom a.s Bajkalská 28, 817 62  Bratislava 35 763 469 61,45 7.6.2019 Mgr. Ingrid Tomková 20.6.2019 Hovorné
DF11905087 2002039029 SHELL Slovakia s.r.o Einsteinova 23, 85101  Bratislava  31 361 081 1028,04 7.6.2019 Ing. Kristína Tóthová 20.6.2019 8036 PHM
DF11905088 31910321 AUTO PALAZZO Košice Vozárová 1, 040 17 Košice 31 693 512 426,79 7.6.2019 Ing. Kristína Tóthová 20.6.2019 179/2019 Oprava - Fiat Ducato
DF11905089 201900490 Farby Kušnír s.r.o. Kaveč. cesta 1B, 040 01 Košice 47 564 831 1234,57 10.6.2019 Elena Tomášová 1.7.2019 199/2019 Ost. materiál
DF11905090 6861426177 MESSER Tatragas, spol.s r.o. Chalupkova 9, 819 44 Bratislava 685852 64,58 10.6.2019 Ing. Kristína Tóthová 1.7.2019 150873 Nájomné fľaše oceľové
DF11905091 2019023 KOBAKSTAV s.r.o 46633596 4988,43 13.6.2019 Ing. Kristína Tóthová 1.7.2019 176/2019 Stavebné úpravy v areály ZOO
DF11905092 7100009213 O2 Slovakia,s.r.o. Einsteinova 24, 851 01 Bratislava 35848863 298,74 10.6.2019 Mgr. Ingrid Tomková 1.7.2019 Zmluva o poskytovaní verejných služieb 0011344 Mobily
DF11905093 9099800105 Tepelné hospodárstvo spoločnosť s ručením obmedzeným Košice Komenského 7, 040 01 Košice 31679692 526,34 17.6.2019 Ing. Kristína Tóthová 1.7.2019 Zmluva č. 1020090128 o dodávke tepla a TÚV Dodávka tepla a TÚV
DF11905094 8417097003 Slovenský plynárenský priemysel, a.s. Mlynské Nivy 44, 825 11 Bratislava 35815256 7824,38 17.6.2019 Ing. Kristína Tóthová 1.7.2019 KZ č. Z201853006_Z El. energia
DF11906001 8764698903 Slovenský plynárenský priemysel, a.s. Mlynské Nivy 44, 825 11 Bratislava 35815256 1680,00 4.6.2019 Ing. Kristína Tóthová 1.7.2019 KZ č. Z201852909_Z Zemný plyn
DF11906002 8764698963 Slovenský plynárenský priemysel, a.s. Mlynské Nivy 44, 825 11 Bratislava 35815256 77,00 4.6.2019 Ing. Kristína Tóthová 1.7.2019 KZ č. Z201853006_Z Elektrika
DF11906003 1901020412 Ing. T. Dzurňák - D&D  Južná trieda 78, 040 01  Košice  1601020467 418,74 4.6.2019 Elena Tomášová 1.7.2019 RD/007/2017 Čistiace prostriedky
DF11906004 1572109000 LABAŠ s.r.o Textilná 1, 040 12 Košice 3618381 50,64 4.6.2019 Viera Farbiaková 1.7.2019 185/2019 Potraviny
DF11906005 1572119000 LABAŠ s.r.o. Textilná 1, 040 12 Košice 36183181 182,01 4.6.2019 Viera Farbiaková 1.7.2019 185/2019 Potraviny, Tovar do ZOOSHOPU
DF11906006 3091924829 DOXX - Stravné lístky, spol. s r.o. 3639100 3703,10 5.6.2019 Zuzana Feilhauerová 1.7.2019 KZ č. Z201912125_Z Stravné lístky
DF11906007 190200637 TRHOŇ s.r.o U stadionu 1530, 516 01 Rychnov nad Knežnou 27499626 110,00 5.6.2019 Viera Farbiaková 1.7.2019 154/2019 Ost. potraviny
DF11906008 20190217 IKOMI s.r.o Zombova 9, 040 23 Košice 20160470 180,00 7.6.2019 Ing. Kristína Tóthová 1.7.2019 Zmluva č. 10102018 o poskytnutí služieb BOZP BOZP
DF11906009 219841328 Štátny vet. a pot. ústav Hlinkova 1, 04365  Košice 425355613 15,80 7.6.2019 Ing. Patrik Pastorek 1.7.2019 15/2019 Lab. výkony
DF11906010 5161900392 Bytový podnik mesta Košice, s.r.o. Južné nábrežie 13, 042 19 Košice 44518648 49,80 7.6.2019 Mgr. Eva Malešová 1.7.2019 Zmluva o nájme Prenájom reklamnej plochy
DF11906011 2192408544 Konica Minolta Slovakia Černyševského 10, 851 01  Bratislava 31 338 551 69,60 7.6.2019 Daniela Štefanisková 1.7.2019 Zmluva o nájme a poskyt. služieb č. 5001020 Kopírka - konica
DF11906012 211900993 2U s.r.o 17315786 208,66 7.6.2019 Elena Tomášová 1.7.2019 130/2019 Ost. materiál
DF11906013 190200642 TRHOŇ s.r.o U stadionu 1530, 516 01 Rychnov nad Knežnou 27499626 125,00 10.6.2019 Viera Farbiaková 1.7.2019 207/2019 Objem. krmivo
DF11906014 190601 ISV Košice s.r.o 46355766 1200,00 10.6.2019 Ing. Kristína Tóthová 1.7.2019 143/2019 Oprava bazéna pri CHZ plameniaky
DF11906015 190602 ISV Košice s.r.o 46355766 2400,00 10.6.2019 Ing. Kristína Tóthová 1.7.2019 144/2019 Bazény pre vtákov vo volierach
DF11906016 20190246 Grajzeľ ján Čordáková 32, 040 23 Košice 4565643 66,00 10.6.2019 Elena Tomášová 1.7.2019 212/2019 Ost. materiál
DF11906017 6591253575 Kooperativa a.s Rajská 15, 815 20  Bratislava 5885441 777,25 11.6.2019 Ing. Kristína Tóthová 1.7.2019 6591253575 Zákonné poistenie
DF11906018 6591404708 Kooperativa a.s Rajská 15, 815 20  Bratislava 5885441 1537,01 11.6.2019 Ing. Kristína Tóthová 1.7.2019 6591404708 Havarijné poistenie
DF11906019 192107 J. TRANS TRADE, s.r.o Jarmočná 2, 040 01 Košice 36172219 588,35 11.6.2019 Viera Farbiaková 1.7.2019 RD/010/2018 Zelenina
DF11906020 192106 J. TRANS TRADE, s.r.o Jarmočná 2, 040 01 Košice 36172219 343,10 11.6.2019 Viera Farbiaková 1.7.2019 RD/009/2018 Ovocie
DF11906021 31910336 Autopalazzo Košice s.r.o. Vozárová 1, 040 17 Košice 31 693 521 823,88 12.6.2019 Ing. Kristína Tóthová 1.7.2019 179/2019 Oprava - Fiat Ducato
DF11906022 2019841413 Štátny veter. a potr. ústav Košice Hlinková 1, 043 65 Košice 597546 28,10 13.6.2019 Ing. Patrik Pastorek 1.7.2019 15/2019 Lab. výkony
DF11906023 191875 BAT ANDRLE s.r.o Snehoutkova 13, 503 04 Černožice 27510727 1785,00 13.6.2019 Viera Farbiaková 1.7.2019 216/2019, 206/2019 Mäso, ryby
DF11906024 201912 Bikár Alexander 47539917 47539917 72,00 14.6.2019 Mgr. Eva Malešová 1.7.2019 201/2019 Repre - občerstvenie
DF11906025 2019841438 Štátny vet. a pot. ústav Hlinkova 1, 04365  Košice 425355613 15,5 17.6.2019 Ing. Patrik Pastorek 1.7.2019 15/2019 Lab. vyšetrenia
DF11906026 411014680 Allianz- Slovenská poisťovňa,a.s. 151700 700,00 17.6.2019 Ing. Kristína Tóthová 1.7.2019 411014680 Poistenie zodpovednosti za škodu
DF11906027 401905186 RAVEN a.s Šoltésovej 420, 017 01 považská Bystrica 31595804 431,83 17.6.2019 Elena Tomášová 1.7.2019 211/2019 Hutný materiál
DF11906028 102313355 Ryba Žilina,spol.s.r.o. Hviezdoslavova 5 31563490 230,40 17.6.2019 Viera Farbiaková 1.7.2019 RD/008/2019 Ryby
DF11906029 5007838907 Eurovia - kameňolomy s.r.o. Osloboditeľov 66,040 17 Košice 36 574 988 82,14 18.6.2019 Elena Tomášová 1.7.2019 230/2019 Štrk
DF11906030 49249003 LABAŠ s.r.o Textilná 1, 040 12 Košice 3618381 -4,06 18.6.2019 Ing. Kristína Tóthová 1.7.2019 411014680 Dobropis - potraviny
DF11906031 1020190688 TOMCAT plus ,spol.s.r.o 31667589 31667589 163,38 19.6.2019 Elena Tomášová 1.7.2019 RD/001/2018 Čistiace prostriedky
DF11906032 1020190689 TOMCAT plus ,spol.s.r.o 31667589 31667589 108,00 19.6.2019 Elena Tomášová 1.7.2019 229/2019 Kancelárske potreby
DF11906033 1724199000 LABAŠ s.r.o Textilná 1, 040 12 Košice 3618381 201,67 19.6.2019 Viera Farbiaková 1.7.2019 224/2019 Potraviny, tovar do ZOOShopu
DF11906034 2302019 Štátna ochrana prírody SR 17058520 150 19.6.2019 Daniel 1.7.2019 150,12
DF11906034 2302019 Štátna ochrana prírody SR 17058520 150,12 19.6.2019 Ing. Patrik Pastorek 1.7.2019 Ost. materiál
DF11906035 342019 Tramtaria RS, s.r.o Uralská 8 50740415 2300,00 19.6.2019 Mgr. Eva Malešová 1.7.2019 190/2019 Realizácia podujatia MDD
DF11906036 20191961 ON-TIME LOGISTICS s.r.o. ul. Emila Janotku 18/20 50085263 240,00 20.6.2019 Viera Farbiaková 1.7.2019 223/2019 Dovoz sena
DF11906037 6861431352 MESSER Tatragas, spol.s r.o. Chalupkova 9, 819 44 Bratislava 685852 60,66 21.6.2019 Ing. Kristína Tóthová 21.6.2019 150873 Nájomné fľaše occeľové
DF11906038 20190150 Tepelné hospodárstvo s.r.o. Komenského 7, 040 01 Košice 31 679 692 300,00 21.6.2019 Mgr. Eva Malešová 1.7.2019 204/2019 Prenájom reklamnej plochy
DF11906039 3301190004 Mesto Košice 691135 27,75 21.6.2019 Ing. Kristína Tóthová 1.7.2019 Refundácia poistného
DF11906040 519110801 Minerálne vody a.s Slovenská 9, 081 86 Prešov 31711464 59,04 21.6.2019 Elena Tomášová 10.7.2019 Zmluva o dodávke pramenitej minerálnej vody Pitný režim
DF11906041 2002041879 SHELL Slovakia s.r.o Einsteinova 23, 85101  Bratislava  31 361 081 914,10 21.6.2019 Ing. Kristína Tóthová 10.7.2019 8036 PHM
DF11906042 2019095 Precise s.r.o. Mlynárska 19 46221506 1042,44 21.6.2019 Viera Farbiaková 10.7.2019 RD/008/2018 MDD-catering
DF11906044 2192411273 Konica Minolta Slovakia spol.s r.o. Černyševského 10, 851 01 Bratislava 31338551 179,84 24.6.2019 Daniela Štefanisková 10.7.2019 Zmluva o nájme a poskyt. služieb č. 5001020 Kopírka
DF11906045 190472 Zoologická zahrada Jihlava 404454 402,23 24.6.2019 Ing. Patrik Pastorek 10.7.2019 Registračný poplatok
DF11906046 20190606 Rybárstvo SaB s.r.o Družstevná 13, 929 01 Dunajská Streda 50359096 1732,50 24.6.2019 Viera Farbiaková 10.7.2019 225/2019 Ryby
DF11906047 190200733 TRHOŇ s.r.o U stadionu 1530, 516 01 Rychnov nad Knežnou 27499626 736,00 25.6.2019 Viera Farbiaková 10.7.2019 227/2019 Ryby
DF11906048 1019011 VERICOM s.r.o Ľubiša 98, 067 11 Ľubiša 36476501 1152,00 25.6.2019 Viera Farbiaková 10.7.2019 RD/008/2018 Mäso
DF11906049 18095 ŠEVT a.s Plynárenská 6, 821 09  Bratislava 2142006605 14,93 25.6.2019 Elena Tomášová 10.7.2019 234/2019 Kancel. potreby
DF11906050 1900022 AMINA s.r.o. Charkovská 24, 040 13 Košice 24 367 601 300,00 26.6.2019 Mgr. Ingrid Tomková 10.7.2019 Servisná zmluva Správa výpočtovej techniky
DF11906051 1900023 AMINA s.r.o. Charkovská 24, 040 13 Košice 24 367 601 20,40 26.6.2019 Ing. Zuzana Kovérová 10.7.2019 246/2019 Zdroj k doch. systému
DF11906052 1900024 AMINA s.r.o. Charkovská 24, 040 13 Košice 24 367 601 103,80 26.6.2019 Ing. Patrik Pastorek 10.7.2019 184/2019 Kancel. potreby
DF11906053 1901020478 D & D Veľkoobchod - Ing. Tomáš Dzurnák Južná trieda 78, 040 01 Košice 14382857 290,72 26.6.2019 Elena Tomášová 10.7.2019 RD/007/2017 Čistiace prostriedky
DF11906054 192291 J. TRANS TRADE, s.r.o Jarmočná 2, 040 01 Košice 36172219 742,78 26.6.2019 Viera Farbiaková 10.7.2019 RD/009/2018 Ovocie
DF11906055 192292 J. TRANS TRADE, s.r.o Jarmočná 2, 040 01 Košice 36172219 1072,45 26.6.2019 Viera Farbiaková 10.7.2019 RD/010/2018 Zelenina
DF11906056 3301190007 Mesto Košice 691135 12,81 27.6.2019 Ing. Kristína Tóthová 10.7.2019 2017000710 Refundácia PZP
DF11906057 31190619 Vzdelávacie stredisko s.r.o. Clementisova 5, 040 22 Košice 36 607 959 50,00 28.6.2019 Ing. Kristína Tóthová 10.7.2019 Školenie - VO - archivácia
DF11906058 4174001879 Regionálna veterinárna a potravinová správa Košice-mesto Hlinková 1/c, 040 01 Košice 31295169 20,22 28.6.2019 Ing. Patrik Pastorek 10.7.2019 Veteriárna kontrola
DF11906059 11190963 KOSIT a.s  Rastislavova 98, 043 46  Košice 3620214 419,04 28.6.2019 Ing. Kristína Tóthová 10.7.2019 Zmluva č. 1024/2017/SO, 669/2017/P Odvoz odpadu
DF11906060 190384 Súkromná bezpečnostná služba SHIELD s.r.o Ľudovíta Štúra 70, 071 01 Michalovce 36208922 4939,20 1.7.2019 Ing. Zuzana Kovérová 10.7.2019 Zmluva na poskytnutie strážnej služby Strážna služba
DF11906061 86096809 PORADCA s.r.o. Pri Celulózke 40, 010 01 Žilina 36 371 271 65,80 1.7.2019 Mgr. Ingrid Tomková 10.7.2019 Poradca 2020
DF11906062 139188554 TOI TOI & DIXI, s. r. o. 36383074 96,00 1.7.2019 Mgr. Ingrid Tomková 10.7.2019 137/2019 Prenájom toalet. kabíny
DF11906063 93 Skalický Juraj, MVDr. Cyklistická 3, 040 01 Košice 45007861 1654,60 3.7.2019 Ing. Patrik Pastorek 10.7.2019 Zmluva o poskytovaní služieb komplexnej veter. starostlivosti č. 2019/01/VET Vet. činnosť
DF11906064 201906001 Project. Consulting Casovia s.r.o Slovenská 51, 040 01 Košice 31654274 612,50 3.7.2019 Ing. Kristína Tóthová 10.7.2019 128/2019 Príprava podkladov
DF11906065 1900029 Kelbel Radoslav-Servis chladničiek a mrazničiek Myslavská 51, 040 16 Myslava 32476817 100,00 4.7.2019 Viera Farbiaková 10.7.2019 237/2019 Oprava chladničky
DF11906066 2002043821 SHELL Slovakia s.r.o Einsteinova 23, 85101  Bratislava  31 361 081 786,73 3.7.2019 Ing. Kristína Tóthová 10.7.2019 8036 PHM
DF11906067 1191300203 RICOH Slovakia s.r.o Vajnorská 100, 831 04 Bratislava 31331785 202,58 4.7.2019 Ing. Zuzana Kovérová 10.7.2019 Zmluva o prenájme so servisnými službami 324/16/011, 323/16/011 Kopírka
DF11906068 7100010182 O2 Slovakia,s.r.o. Einsteinova 24, 851 01 Bratislava 35848863 311,37 4.7.2019 Mgr. Ingrid Tomková 10.7.2019 Zmluva o poskytovaní verejných služieb 0011344 Mobily
DF11906069 138305 International ZOO veterinary group  Station house  246,35 4.7.2019 Ing. Patrik Pastorek 10.7.2019 257/2019 Soľné tablety
DF11906070 264219426 ANTIK Telecom s.r.o Čárskeho 10, 040 01 Košice 36191400 61,57 8.7.2019 Mgr. Ingrid Tomková 10.7.2019 Zmluva č. 18/0875/0003 o zriadení a poskyt. propojenia k sieti internet Internet
DF11906071 2019019 EaCP s.r.o Kaspická 4, 040 12 Košice 47894431 270,00 8.7.2019 Ing. Kristína Tóthová 10.7.2019 Zmluva o dielo Poradenstvo v oblasti životného prostredia
DF519 0501 52019 ENCOTECH s.r.o Moldavská 33, 040 11 Košice 45346275 14945,26 16.05.2019 Ing. Kristína Tóthová 30.5.2019 Zmluva o dielo ZOO4NAT - Náúčný chodník - Lužný les
DF519 0603 210877 CALL&FIX s.r.o. Opatovská cesta 63, 040 01 Košice 50168096 4700,00 18.6.2019 Ing. Kristína Tóthová 27.6.2019 03/2019/ZOO4NAT ZOO4NAT - prístrešky pre infotabule
DF519 0701 72019 ENCOTECH s.r.o Moldavská 33, 040 11 Košice 45346275 9637,44 8.7.2019 Ing. Kristína Tóthová 22.7.2019 Zmluva o dielo ZOO4NAT - Náučný chodník - Lužný les
DF519 0502 210877 Cassofin a.s Letná 27 00188867 3740,00 24.5.2019 Mgr. Eva Malešová 30.5.2019 Zmluva o realizácii podujatia ZOO4NAT - poskyt. služby KONFERENCIA
DF519 0601 519 DIG Slovenskej jednoty 42 42108926 40950,00 4.6.2019 Mgr. Eva Malešová 27.6.2019 Zmluva o dielo ZOO4NAT - interaktívne tabule + softvér
DF519 0502 92019 Mgr. A. Miroslav Jakubčík Východní 705 48968854 42500,00 10.6.2019 Ing. Kristína Tóthová 27.6.2019 Zmluva o zhotovení diela ZOO4NAT - HIM - 3D modely