Názov Dátum zverejnenia Zoznam súborov
Pracovné odevy, obuv a osobné ochranné pomôcky 6.3.2020
Prenájom kancelárskej techniky 5.5.2020
„ Granulované krmivo a kŕmne zmesi “ - / jelene, ťavy, lamy, klokany, kapybary / 5.2.2020
„ Granulované krmivo a kŕmne zmesi “ / kopytníky , pštrosy, králiky / 5.2.2020
Granulované krmivo pre ovce , kozy 5.2.2020
Nákladné motorové vozidlo s fekálnou nadstavbou 4.5.2020
Pletivá , plotové dielce 17.3.2020
Veterinárna služba 17.2.2020
Krmivo pre zvieratá - lúčne seno 10.6.2020
Mrazené ryby - karas 10.2.2020
Krmivo pre tučniaky - sleď malý nepitvaný 10.2.2020
Krmivo pre tulene - sleď morský nepitvaný celý “,veľkosť 20-25 cm 10.2.2020