Názov Opis Dátum zverejnenia
Lúčne seno Predmetom zákazky je dodávka jemného sena pre kozorožce , jelene wapity, zubry a pod. Verejný obstarávateľ požaduje 220 t (o hmotnosti 300-320 kg ( heston) dodávané priebežne – podľa požiadaviek objednávateľa spravidla štvrťročne priamo do ZOO Košice. Špecifikácia: seno zelenkavej farby, vlhkosť max. 15%, chemicky neošetrené, fyzikálne a biologicky nepoškodené, obsah hodnotných trávovitých rastlín min. 80%, kosba na obhospodarovaných lúkach. Pred dodávkou sena predložiť vzorku sena s číslom kosenej parcely a protokol o rozbore certifikovaným laboratóriom minimálne s hodnotami: vlhkosť, hrubý proteín, vláknina, popoloviny a mikroprvky : Ca, P, Mg, K. Stanovené kvality lúčneho sena: NL v % od 10,1 do 13 , VL v % od 23 do 29. Plnenie na základe zmluvy a čiastkových písomných objednávok počas trvania zmluvy. 21.5.2019 PDF