Deprecated: mysql_connect(): The mysql extension is deprecated and will be removed in the future: use mysqli or PDO instead in /home/vg023300/www_root_zookosice/OLDweb/mysql.php on line 2
ZOO Košice

Jednou zo štyroch zoologických záhrad na Slovensku je aj ZOO v Košiciach, ktorá sa buduje od roku 1979. Jej zameranie je v prevažnej miere na euroázijskú faunu, chovanú v priestoroch, ktoré sa svojou veľkosťou a charakterom približujú prírodným podmienkam. Zriaďovateľom príspevkovej organizácie ZOO Košice je Mesto Košice od jej založenia.
„Uži si pravú divočinu každý deň v roku“
?slo faktry INTERN ?slo faktry EXTERN Meno partnera Adresa partnera I?O Suma faktry s DPH Popis Dtum doru?enia faktry Meno zodpovednej osoby Dtum zverejnenia ?slo objednvky
DF11901001 190100002 RoPeSh s.r.o. Hlinkov 37 46215662 Objem. krmivo - penica, kukurica 90,00 3.1.2019 Viera Farbiakov 24.1.2019 29/2019
DF11901002 6591240870 Kooperatva pois?ov?a, a.s. 00585441 Poistenie majetku 1247,24 4.1.2019 Ing. Kristna Tthov 24.1.2019 6591240870
DF11901003 6591269550 Kooperatva pois?ov?a, a.s. 00585441 razov poistenie 28,12 4.1.2019 Ing. Kristna Tthov 24.1.2019 6591269550
DF11901004 1020190004 TOMCAT plus ,spol.s.r.o Star spisk cesta 40 31667589 ?istiace prostriedky, ost. materil 159,24 7.1.2019 Elena Tomov 24.1.2019 RD/001/2018
DF11901005 2182435703 Konica Minolta Slovakia spol.s r.o. ?ernyevskho 10 31338551 Koprka - KONICA 69,60 8.1.2019 Daniela tefaniskov 24.1.2019 Zmluva o njme a poskyt. sluieb ?. 5001020
DF11901006 20190001 IKOMI, s.r.o Zombova 9 47511591 Sluby BOZP 180,00 9.1.2019 Ing. Kristna Tthov 24.1.2019 Zmluva ?. 10102018 o poskyt. sluieb BOZP
DF11901007 VERICOM s.r.o ?ubia 98 36476501 Mso - potkany, myi 1423,90 9.1.2019 Viera Farbiakov 24.1.2019 RD/008/2018
DF11901008 2124635877 Vychodoslovensk vodrensk spolo?nos?, a.s. Komenskho 50 36570460 Sto?n 214,94 16.1.2019 Ing. Kristna Tthov 24.1.2019 Prvna zmluva 30_000028628PO2010
DF11901009 1901020023 D & D Ve?koobchod - Ing. Tom Dzurnk Jun trieda 78 14382857 ?istiace prostriedky - handra, mop, ja, cif, mydlo 285,66 16.1.2019 Elena Tomov 24.1.2019 RD/007/2017
DF11901010 190120 J. TRANS TRADE, s.r.o Jarmo?n 2 36172219 Ovocie 703,35 16.1.2019 Viera Farbiakov 24.1.2019 RD/009/2018
DF11901011 190121 J. TRANS TRADE, s.r.o Jarmo?n 2 36172219 Zelenina 980,60 16.1.2019 Viera Farbiakov 24.1.2019 RD/010/2018
DF11901012 136039000 LABA s.r.o. Textiln 1 36183181 Potraviny 54,63 16.1.2019 Viera Farbiakov 24.1.2019 18/2019
DF11901013 136049000 LABA s.r.o. Textiln 1 36183181 Potraviny, Tovar do ZOO Shopu, Repre 141,44 16.1.2019 Viera Farbiakov 24.1.2019 18/2019
DF11901014 2019014 SEA Centrum, s.r.o. Mostov 381 46626069 Ost. materil - morsk so? 153,80 16.1.2019 Viera Farbiakov 24.1.2019 6/2019
DF11901015 012019036 Koice Turizmus Hlavn 59 45733643 ?lensk - Koice TURIZMUS 300,00 18.1.2019 Mgr. Eva Maleov 24.1.2019
DF11901016 197210191 LVC s.r.o Nin Kapustnky 3 46979689 Tla? letkov 171,00 18.1.2019 Mgr. Eva Maleov 24.1.2019 13/2019
DF11901017 111811575 KOSIT, a. s. Rastislavova 2258/98 36205214 Odvoz odpadu 421,82 21.1.2019 Ing. Kristna Tthov 24.1.2019 Zmluva ?. 1024/2017/SO, 669/2017/PP
DF11901018 6861371572 MESSER Tatragas, spol.s r.o. Chalupkova 9 685852 Njomn f?ae oce?ov 60,66 22.1.2019 Ing. Kristna Tthov 24.1.2019 150873
DF11901019 190242 J. TRANS TRADE, s.r.o Jarmo?n 2 36172219 Zelenina 479,22 22.1.2019 Viera Farbiakov 24.1.2019 RD/010/2018
DF11901020 190241 J. TRANS TRADE, s.r.o Jarmo?n 2 36172219 Ovocie 318,87 22.1.2019 Viera Farbiakov 24.1.2019 RD/009/2018
DF11901021 2002018103 Shell Slovakia, s. r. o. Galvaniho 7/A 31361081 PHM 531,88 22.1.2019 Ing. Kristna Tthov 24.1.2019 8036
DF11901022 22019 Asocicia v?elrov Slovenska 506807220004 ?lensk - Asocicia v?elrov 4,75 22.1.2019 Ing. Patrik Pastorek 24.1.2019
DF11901023 20190027 Ligno Produkty a Interiry, s.r.o. Rampov 6 36592242 Brsenie noov 29,52 22.1.2019 Ing. Kristna Tthov 24.1.2019 23/2019
DF11901024 19002 R.D.M. DREVO s.r.o ?erme?sk dolie 1 36595039 Drevo - fone 126,90 22.1.2019 Elena Tomov 24.1.2019 03/2019
DF11901025 19003 R.D.M. DREVO s.r.o ?erme?sk dolie 1 36595039 Drevo - fone, dosky 564,00 22.1.2019 Elena Tomov 24.1.2019 17/2019
DF11901026 2182438255 Konica Minolta Slovakia spol.s r.o. ?ernyevskho 10 31338551 Koprka - KONICA 101,26 23.1.2019 Daniela tefaniskov 20.2.2019 Zmluva o njme a poskyt. sluieb ?. 5001020
DF11901027 2019881370045 EAZA PO Box. 20164 EAZA Registra?n poplatok - directors_ days 279,00 24.1.2019 Ing. Patrik Pastorek 20.2.2019
DF11901028 190100091 PROEKO BA s.r.o Strm v?ok 18 35900831 kolenie - VO novela zkona 84,00 24.1.2019 Ing. Kristna Tthov 20.2.2019
DF11901029 190334 BAT ANDRLE s.r.o Sehnoutkova 13 27510727 Objem. krmivo - granule pre tukany 94,80 28.1.2019 Viera Farbiakov 20.2.2019 27/2019
DF11901030 276959000 LABA s.r.o. Textiln 1 36183181 Potraviny, Repre 72,46 29.1.2019 Viera Farbiakov 20.2.2019 33/2019
DF11901031 276949000 LABA s.r.o. Textiln 1 36183181 Potraviny 49,20 29.1.2019 Viera Farbiakov 20.2.2019 33/2019
DF11901032 20190066 ENVI-TRADE spol.s.r.o. Kysuck 16 36666025 Odvoz a znekodnenie nebezpe?nho odpadu 91,20 30.1.2019 Ing. Kristna Tthov 20.2.2019 Mandtna zmluva
DF11901033 190207 BAT ANDRLE s.r.o Sehnoutkova 13 27510727 Ryby - slede 1660,00 30.1.2019 Viera Farbiakov 20.2.2019 RD/002/2018
DF11901034 8150051161 Slovensk plynrensk priemysel, a.s. Mlynsk Nivy 44/a 35815256 Elektrina - Mojmrov 1 77,00 30.1.2019 Ing. Kristna Tthov 20.2.2019 KZ ?. Z201853006_Z
DF11901035 7200001256 O2 Slovakia,s.r.o. Einsteinova 24 35848863 DKP - Ost. materil - mobily NOKIA 216 2x 0,02 31.1.2019 Elena Tomov 20.2.2019 19/2019
DF11901036 00001 Skalick Juraj, MVDr. Cyklistick 3 45007861 Veterinrna ?innos? 1239,75 31.1.2019 Ing. Patrik Pastorek 20.2.2019 Zmluva o vykonan veterinrnej ?innosti
DF11901037 1974100209 MIKONA s.r.o Tren?ianska 452 31570364 Pneumatiky + prezutie KE069FZ 173,48 31.1.2019 Ing. Kristna Tthov 20.2.2019 10/2019
DF11901038 1902004 AGRO-BIO, s. r. o. Belluova 1861 18630731 Ostatn potraviny - arabsk guma 213,48 31.1.2019 Viera Farbiakov 20.2.2019 1/2019
DF11901039 120190558 HOUR spol. s r.o. Ve?k Diel 3323 31586163 Systmov drba HUMAN 2019 388,80 31.1.2019 Ing. Zuzana Kovrov 20.2.2019
DF11901040 20192064 AJFA +AVIS, s.r.o. Klemensova 34 31602436 ?o m vedie? mzdov ?tovn?ka 58,80 31.1.2019 Ing. Zuzana Kovrov 20.2.2019
DF11901041 0264219426 ANTIK Telecom s.r.o ?rskeho 10 36191400 Internet 61,57 31.1.2019 Mgr. Ingrid Tomkov 20.2.2019 Zmluva ?. 18/0875/0003 o zriaden a poskyt. pripoj. k sieti internet
DF11901042 190393 J. TRANS TRADE, s.r.o Jarmo?n 2 36172219 Zelenina 981,20 31.1.2019 Viera Farbiakov 20.2.2019 RD/010/2018
DF11901043 190392 J. TRANS TRADE, s.r.o Jarmo?n 2 36172219 Ovocie 645,90 31.1.2019 Viera Farbiakov 20.2.2019 RD/009/2018
DF11901044 1181300999 RICOH Slovakia s.r.o Vajnorsk 100 31331785 Koprka - RICOH 220,60 31.1.2019 Ing. Kristna Tthov 20.2.2019 Zmluva o prenjme so servis. Slubami 323/16/011, 324/16/011
DF11901045 190016 Skromn bezpe?nostn sluba SHIELD s.r.o ?udovta tra 70 36208922 Strna sluba 5009,76 31.1.2019 Ing. Zuzana Kovrov 20.2.2019 Zmluva na poskytnutie strnej sluby
DF11901046 2002020009 Shell Slovakia, s. r. o. Galvaniho 7/A 31361081 PHM, Ost. materil 618,05 31.1.2019 Ing. Kristna Tthov 20.2.2019 8036
DF11901047 8226002405 Slovak Telekom, a. s. Nmestie slobody 6 35763469 Hovorn 59,74 31.1.2019 Mgr. Ingrid Tomkov 20.2.2019
DF11901048 8226060499 Slovak Telekom, a. s. Nmestie slobody 6 35763469 Hovorn 61,02 31.1.2019 Mgr. Ingrid Tomkov 20.2.2019
DF11901049 41190129 Homola s.r.o. Dlh diely 1/18 31325921 Revzia zdvhacieho zariadenia 85,82 31.1.2019 Ing. Kristna Tthov 20.2.2019 26/2019
DF11901050 2019001 EaCP s.r.o Kaspick 4 47894431 Poradenstvo v oblasti ivotnho prostredia 270,00 31.1.2019 Ing. Kristna Tthov 20.2.2019 Zmluva o dielo
DF11901051 6861378988 MESSER Tatragas, spol.s r.o. Chalupkova 9 685852 Njomn f?ae oce?ov 64,58 31.1.2019 Ing. Kristna Tthov 20.2.2019 150873
DF11901052 026429426 ANTIK Telecom s.r.o ?rskeho 10 36191400 Internet 61,57 31.1.2019 Mgr. Ingrid Tomkov 20.2.2019 Zmluva ?. 18/0875/0003 o zriaden a poskyt. pripoj. k sieti internet
DF11901053 12019 ika Peter Ing. Loveck 19 33693251 ?innos? lesnho hospodra 125,00 31.1.2019 Mgr. Erich Ko?ner 20.2.2019 Zmluva o vykonan ?innosti
DF11901054 20190204 JUDr.Marcel Dolob?,PhD. ikova 39 45007063 Prvne sluby 600,00 31.1.2019 Mgr. Erich Ko?ner 20.2.2019 Prvna zmluva
DF11901055 1900002 Amina SK s.r.o Charkovsk 24 44367601 Sprva vpo?tovej techniky 300,00 31.1.2019 Mgr. Ingrid Tomkov 20.2.2019 Servisn zmluva
DF11901056 1520047931 O2 Slovakia,s.r.o. Einsteinova 24 35848863 Mobil - hovorn 10,50 31.1.2019 Mgr. Ingrid Tomkov 20.2.2019 Zmluva o poskyt. Verejnch sluieb 0011344
DF11901057 201901 Bikr Alexander Krosnianska 694/21 47539917 Repre - pracovn obed pre fotografa 12,00 31.1.2019 Mgr. Eva Maleov 20.2.2019 20/2019
DF11901058 122428 ENSOFT s.r.o Hviezdoslavova 25 46386394 Seno 1176,00 31.1.2019 Viera Farbiakov 20.2.2019 RD ?. Z201825353_Z
DF11901059 19009825 Ryba Koice, s. r. o. Jun trieda 54 17147522 Ryby - sle? cel 1036,80 31.1.2019 Viera Farbiakov 20.2.2019 RD/003/2018
DF11901060 7100005889 O2 Slovakia,s.r.o. Einsteinova 24 35848863 Mobil - hovorn 198,78 31.1.2019 Mgr. Ingrid Tomkov 20.2.2019 Zmluva o poskyt. Verejnch sluieb 0011344
DF11901061 883285747 Slovensk plynrensk priemysel, a.s. Mlynsk Nivy 44/a 35815256 Zemn plyn 1680,00 31.1.2019 Ing. Kristna Tthov 20.2.2019 KZ ?. Z201852909_Z
DF11901062 201960054 MESTSK LESY KOICE a.s. Jun trieda 11 31672981 Prenjom pozemku r. 2019 120,00 31.1.2019 Mgr. Ingrid Tomkov 20.2.2019 zmluva o podnjme 2010
DF11901063 1900998001 Tepeln hospodrstvo spolo?nos? s ru?enm obmedzenm Koice Komenskho 7 31679692 Dodvka tepla a TV 01/2019 1138,96 31.1.2019 Ing. Kristna Tthov 20.2.2019 Zmluva ?. 1020090128 o dodvke tepla TV
DF11901064 111900955 KOSIT, a. s. Rastislavova 2258/98 36205214 Odvoz odpadu 391,87 31.1.2019 Ing. Kristna Tthov 20.2.2019 Zmluva ?. 1024/2017/SO, 669/2017/PP
DF11901065 3190040 ADM s.r.o. 31561560 Ost. materil - vlhkomer 6ks 71,30 31.1.2019 Elena Tomov 20.2.2019 55/2019
DF11901066 8421961160 Slovensk plynrensk priemysel, a.s. Mlynsk Nivy 44/a 35815256 Elektrika 16337,08 31.1.2019 Ing. Kristna Tthov 20.2.2019 KZ ?. Z201853006_Z
DF11902001 190100009 RoPeSh s.r.o. Hlinkov 37 46215662 Objem. Krmivo, granule, ost. potraviny 496,60 4.2.2019 Viera Farbiakov 20.2.2019 32/2019
DF11902002 1906276 PHARMACOPOLA s.r.o Svtokrske nm. 11 31570895 Ostatn potraviny - zmes pre andulky, drob. exoty 37,55 4.2.2019 Viera Farbiakov 20.2.2019 30/2019
DF11902003 8754920574 Slovensk plynrensk priemysel, a.s. Mlynsk Nivy 44/a 35815256 Elektrina - Mojmrov 1 77,00 4.2.2019 Ing. Kristna Tthov 20.2.2019 KZ ?. Z201853006_Z
DF11902004 8832353245 Slovensk plynrensk priemysel, a.s. Mlynsk Nivy 44/a 35815256 Zemn plyn 1680,00 4.2.2019 Ing. Kristna Tthov 20.2.2019 KZ ?. Z201852909_Z
DF11902005 20190045 IKOMI, s.r.o Zombova 9 47511591 Sluby BOZP 180,00 6.2.2019 Ing. Kristna Tthov 20.2.2019 Zmluva ?. 10102018 o poskyt. sluieb BOZP
DF11902006 1020190133 TOMCAT plus ,spol.s.r.o Star spisk cesta 40 31667589 ?istiace prostriedky, ost. materil 166,68 6.2.2019 Elena Tomov 20.2.2019 RD/001/2018
DF11902007 1907051 PHARMACOPOLA s.r.o Svtokrske nm. 11 31570895 Ost. potraviny - zmes pre papagje 65,68 7.2.2019 Viera Farbiakov 20.2.2019 30/2019
DF11902008 195001703 CANIS SAFETY,a.s Priemyseln 2 47998156 Prac. odevy, obuv 98,68 7.2.2019 Elena Tomov 20.2.2019 RD/012/2017, RD/011/2017
DF11902009 2182440679 Konica Minolta Slovakia spol.s r.o. ?ernyevskho 10 31338551 Koprka - KONICA 69,60 8.2.2019 Daniela tefaniskov 20.2.2019 Zmluva o njme a poskyt. sluieb ?. 5001020
DF11902010 20190202 Rybrstvo SaB s.r.o Drustevn 13 50359096 Ryby - biele ryby 1160,00 11.2.2019 Viera Farbiakov 20.2.2019 36/2019
DF11902011 190481 J. TRANS TRADE, s.r.o Jarmo?n 2 36172219 Ovocie 324,36 12.2.2019 Viera Farbiakov 28.2.2019 RD/009/2018
DF11902012 2019011 Chlorservis s.r.o 46241809 KHM - Ost. materil - dvkovacie ?erpadlo chlru 552,00 12.2.2019 Elena Tomov 28.2.2019 38/2019
DF11902013 190482 J. TRANS TRADE, s.r.o Jarmo?n 2 36172219 Ovocie 528,34 12.2.2019 Viera Farbiakov 28.2.2019 RD/010/2018
DF11902014 1019002 VERICOM s.r.o ?ubia 98 36476501 Mso - potkany 706,30 12.2.2019 Viera Farbiakov 28.2.2019 RD/008/2018
DF11902015 1900005 Kelbel Radoslav-Servis chladni?iek a mrazni?iek Myslavsk 35/51 32476817 Oprava mraziaceho boxu 500,00 13.2.2019 Viera Farbiakov 28.2.2019 453/2018
DF11902016 2019840163 ttny veterin. a pot. stav Doln Kubn 0042355613 Lab. vyetrenia 9,00 13.2.2019 Ing. Patrik Pastorek 28.2.2019 15/2019
DF11902017 20190203 Kolesr Duan - DUKOS Opatovsk 46 10776907 Sklenrske prce 109,93 13.2.2019 Ing. Kristna Tthov 28.2.2019 34/2019
DF11902018 122438 ENSOFT s.r.o Hviezdoslavova 25 46386394 Seno 1144,50 19.2.2019 Viera Farbiakov 28.2.2019 RD ?. Z201825353_Z
DF11902019 190200168 TRHO? s.r.o U Stadionu 1530 27499626 Ostatn potraviny - granule pre opice 75,00 19.2.2019 Viera Farbiakov 28.2.2019 40/2019
DF11902020 190538 BAT ANDRLE s.r.o Sehnoutkova 13 27510727 Mso - hov. srdcia, kur?a 1480,00 19.2.2019 Viera Farbiakov 28.2.2019 RD/011/2018
DF11902021 20190203 PENAD SERVICES s.r.o 44799527 Oprava b?zd KE026JJ 267,60 19.2.2019 Ing. Kristna Tthov 28.2.2019 35/2019
DF11902022 4174001702 Regionlna veterinrna a potravinov sprva Koice-mesto Hlinkova 1/c 31295169 Veterinrna kontrola 19,26 20.2.2019 Ing. Patrik Pastorek 11.3.2019
DF11902023 2002022467 Shell Slovakia, s. r. o. Galvaniho 7/A 31361081 PHM 632,30 20.2.2019 Ing. Kristna Tthov 11.3.2019 8036
DF11902024 2019047 AUTOSKLO PO - N. Sladikov Galaktick 34 40794610 Oprava LAND ROVER KE595BZ 194,56 20.2.2019 Ing. Kristna Tthov 11.3.2019 53/2019
DF11902025 5161900132 Bytov podnik mesta Koice, s.r.o. Jun nbreie ?. 13 44518648 Prenjom reklamnej plochy 01-02/2019 99,60 20.2.2019 Mgr. Eva Maleov 11.3.2019 Zmluva o njme
DF11902026 5161900131 Bytov podnik mesta Koice, s.r.o. Jun nbreie ?. 13 44518648 Prenjom reklamnej plochy 04-12/2018 448,20 20.2.2019 Mgr. Eva Maleov 11.3.2019 Zmluva o njme
DF11902027 120190871 HOUR spol. s r.o. Ve?k Diel 3323 31586163 Systmov drba MADO 2019 132,20 21.2.2019 Mgr. Ingrid Tomkov 11.3.2019
DF11902028 6861383321 MESSER Tatragas, spol.s r.o. Chalupkova 9 685852 Njomn f?ae oce?ov 60,66 21.2.2019 Ing. Kristna Tthov 11.3.2019 150873
DF11902029 2124855576 Vychodoslovensk vodrensk spolo?nos?, a.s. Komenskho 50 36570460 Mojmrov - vodn + sto?n 337,15 26.2.2019 Ing. Kristna Tthov 11.3.2019 Prvna zmluva 30_000028628PO2010
DF11902030 2182442542 Konica Minolta Slovakia spol.s r.o. ?ernyevskho 10 31338551 Koprka - KONICA 198,26 26.2.2019 Daniela tefaniskov 11.3.2019 Zmluva o njme a poskyt. sluieb ?. 5001020
DF11902031 1019003 VERICOM s.r.o ?ubia 98 36476501 Mso - potkany 1373,50 26.2.2019 Viera Farbiakov 11.3.2019 RD/008/2018
DF11902032 2019840280 ttny veterin. a pot. stav Doln Kubn 0042355613 Lab. vyetrenia 22,00 28.2.2019 Ing. Patrik Pastorek 11.3.2019 15/2019
DF11902033 2019840283 ttny veterin. a pot. stav Doln Kubn 0042355613 Lab. vyetrenia 24,80 28.2.2019 Ing. Patrik Pastorek 11.3.2019 15/2019
DF11902034 4174001722 Regionlna veterinrna a potravinov sprva Koice-mesto Hlinkova 1/c 31295169 Veterinrna kontrola 19,26 28.2.2019 Ing. Patrik Pastorek 11.3.2019
DF11902035 190701 J. TRANS TRADE, s.r.o Jarmo?n 2 36172219 Zelenina 560,92 28.2.2019 Viera Farbiakov 11.3.2019 RD/010/2018
DF11902036 561239000 LABA s.r.o. Textiln 1 36183181 Potraviny 54,83 28.2.2019 Viera Farbiakov 11.3.2019 58/2019
DF11902037 561249000 LABA s.r.o. Textiln 1 36183181 Potraviny, Tovar do ZOO Shopu, Repre 168,32 28.2.2019 Viera Farbiakov 11.3.2019 58/2019
DF11902038 190700 J. TRANS TRADE, s.r.o Jarmo?n 2 36172219 Ovocie 373,81 28.2.2019 Viera Farbiakov 11.3.2019 RD/009/2018
DF11902039 00005 Skalick Juraj, MVDr. Cyklistick 3 45007861 Veterinrna ?innos? 1295,40 28.2.2019 Ing. Patrik Pastorek 11.3.2019 Zmluva o vykonan veterinrnej ?innosti
DF11902040 190588 J. TRANS TRADE, s.r.o Jarmo?n 2 36172219 Zelenina 507,48 28.2.2019 Viera Farbiakov 11.3.2019 RD/010/2018
DF11902041 190089 Skromn bezpe?nostn sluba SHIELD s.r.o ?udovta tra 70 36208922 Strna sluba 4515,84 28.2.2019 Ing. Zuzana Kovrov 11.3.2019 Zmluva na poskytnutie strnej sluby
DF11902043 190587 J. TRANS TRADE, s.r.o Jarmo?n 2 36172219 Ovocie 332,71 28.2.2019 Viera Farbiakov 11.3.2019 RD/009/2018
DF11902044 2019070 SEA Centrum, s.r.o. Mostov 381 46626069 Ost. materil - morsk so? 153,80 28.2.2019 Viera Farbiakov 11.3.2019 57/2019
DF11902045 19000003 LEPASTAV s.r.o ?eskoslovenskej armdy 16 44834306 Mont a plomb. vodomerov - CHZ Hrabav, vodojem 264,00 27.2.2019 Ing. Kristna Tthov 11.3.2019 11/2019
DF11902046 7190088 VETIS - MVDr. Peter Ponngrcz, Kr?ovi?ove Kra?any 91 Komenskho 73 32320833 El. ohradnky - spojka, lanko, ska?ka 444,81 28.2.2019 Elena Tomov 15.3.2019 66/2019
DF11902047 1911898 PHARMACOPOLA s.r.o Svtokrske nm. 11 31570895 Ost. potraviny - su. hmyz, granule, zmes pre exot 105,82 28.2.2019 Viera Farbiakov 15.3.2019 60/2019
DF11902048 519110247 Minerlne vody a.s Slovensk 9 31711464 Pitn reim - min. voda 59,03 28.2.2019 Elena Tomov 15.3.2019 Zmluva o dodvke pramenitej minerlnej vody
DF11902049 401901585 RAVEN a.s oltsovej 420 31595804 Hutn materil - rra, ty?, 247,08 28.2.2019 Elena Tomov 15.3.2019 45/2019
DF11902050 2019002 EaCP s.r.o Kaspick 4 47894431 Poradenstvo v oblasti ivotnho prostredia 270,00 28.2.2019 Ing. Kristna Tthov 15.3.2019 Zmluva o dielo
DF11902051 190768 J. TRANS TRADE, s.r.o Jarmo?n 2 36172219 Zelenina 558,23 28.2.2019 Viera Farbiakov 15.3.2019 RD/010/2018
DF11902052 190767 J. TRANS TRADE, s.r.o Jarmo?n 2 36172219 Ovocie 375,80 28.2.2019 Viera Farbiakov 15.3.2019 RD/009/2018
DF11902053 026429426 ANTIK Telecom s.r.o ?rskeho 10 36191400 Internet 61,57 28.2.2019 Mgr. Ingrid Tomkov 15.3.2019 Zmluva ?. 18/0875/0003 o zriaden a poskyt. pripoj. k sieti internet
DF11902054 2002024774 Shell Slovakia, s. r. o. Galvaniho 7/A 31361081 PHM. Dialni?n znmka, ost. materil 561,99 28.2.2019 Ing. Kristna Tthov 15.3.2019 8036
DF11902055 111901335 KOSIT, a. s. Rastislavova 2258/98 36205214 Odvoz odpadu 446,59 28.2.2019 Ing. Kristna Tthov 15.3.2019 Zmluva ?. 1024/2017/SO, 669/2017/PP
DF11902056 8228046073 Slovak Telekom, a. s. Nmestie slobody 6 35763469 Hovorn 59,74 28.2.2019 Mgr. Ingrid Tomkov 15.3.2019
DF11902057 8228103856 Slovak Telekom, a. s. Nmestie slobody 6 35763469 Hovorn 61,06 28.2.2019 Mgr. Ingrid Tomkov 15.3.2019
DF11902058 1018149 Ryba Koice, s. r. o. Jun trieda 54 17147522 Ryby - sle? cel 1036,80 28.2.2019 Viera Farbiakov 15.3.2019 RD/003/2018
DF11902059 12019 West African Primate Conservation Action e.V. 6221645519 ?lensk - WAPCA 2000,00 28.2.2019 Ing. Patrik Pastorek 15.3.2019
DF11902060 9401793 ASANCIA, s. r. o. Ruov 1637 36750204 Odvoza odstrnenie VP 235,20 28.2.2019 Ing. Kristna Tthov 15.3.2019 Zmluva o odvoze a nekodnom odstrnen VP 31101636
DF11902061 19000035 MEASURING s.r.o 47323833 Oprava a overenie vodomeru 128,86 28.2.2019 Ing. Kristna Tthov 15.3.2019 28/2019
DF11902062 6861390193 MESSER Tatragas, spol.s r.o. Chalupkova 9 685852 Njomn f?ae oce?ov 52,81 28.2.2019 Ing. Kristna Tthov 15.3.2019 150873
DF11902063 22019 ika Peter Ing. Loveck 19 33693251 ?innos? lesnho hospodra 125,00 28.2.2019 Mgr. Erich Ko?ner 15.3.2019 Zmluva o vykonan ?innosti
DF11902064 8402501879 Slovensk plynrensk priemysel, a.s. Mlynsk Nivy 44/a 35815256 Elektrika 13580,88 28.2.2019 Ing. Kristna Tthov 15.3.2019 KZ ?. Z201853006_Z
DF11902065 1600089331 O2 Slovakia,s.r.o. Einsteinova 24 35848863 Mobil - hovorn 10,50 28.2.2019 Mgr. Ingrid Tomkov 15.3.2019 Zmluva o poskyt. Verejnch sluieb 0011344
DF11902066 7100006623 O2 Slovakia,s.r.o. Einsteinova 24 35848863 Mobil - hovorn 212,88 28.2.2019 Mgr. Ingrid Tomkov 15.3.2019 Zmluva o poskyt. Verejnch sluieb 0011344
DF11902067 1900998001 Tepeln hospodrstvo spolo?nos? s ru?enm obmedzenm Koice Komenskho 7 31679692 Dodvka tepla a TV 02/2019 1032,16 28.2.2019 Ing. Kristna Tthov 15.3.2019 Zmluva ?. 1020090128 o dodvke tepla TV
DF11903001 8842052753 Slovensk plynrensk priemysel, a.s. Mlynsk Nivy 44/a 35815256 Elektrina - Mojmrov 1 77,00 4.3.2019 Ing. Kristna Tthov 15.3.2019 KZ ?. Z201853006_Z
DF11903002 8842052695 Slovensk plynrensk priemysel, a.s. Mlynsk Nivy 44/a 35815256 Zemn plyn 1680,00 4.3.2019 Ing. Kristna Tthov 15.3.2019 KZ ?. Z201852909_Z
DF11903003 1901020149 D & D Ve?koobchod - Ing. Tom Dzurnk Jun trieda 78 14382857 ?istiace prostriedky 518,33 6.3.2019 Elena Tomov 15.3.2019 RD/007/2017
DF11903004 2190364 MIKROP Slovensko, s.r.o. Priemyseln 5 31717063 Objem. krmivo - granule alpaka, horse derma 312,36 6.3.2019 Viera Farbiakov 15.3.2019 47/2019
DF11903005 221900003 Ho?ej Pavel Roosveltova 1 45879427 Transport hadov zo ZOO Par 350,00 6.3.2019 Ing. Patrik Pastorek 15.3.2019 50/2019
DF11903006 6230249758 Krcher Slovakia s.r.o Bratislavsk 25 43967663 KHM - tepova? Krcher 708,00 6.3.2019 Elena Tomov 15.3.2019 64/2109
DF11903006 6230249758 Krcher Slovakia s.r.o Bratislavsk 25 43967663 KHM - vysva? NT 25/1 300,00 6.3.2019 Elena Tomov 15.3.2019 64/2019
DF11903006 6230249758 Krcher Slovakia s.r.o Bratislavsk 25 43967663 KHM - vysva? T 10/1 216,00 6.3.2019 Elena Tomov 15.3.2019 64/2019
DF11903006 6230249758 Krcher Slovakia s.r.o Bratislavsk 25 43967663 ?istiace prostriedky - vreck, hubica na koberce 267,83 6.3.2019 Elena Tomov 15.3.2019 64/2019
DF11903007 190779 BAT ANDRLE s.r.o Sehnoutkova 13 27510727 Ryby - sladkovodn ryby 555,00 6.3.2019 Viera Farbiakov 15.3.2019 67/2019
DF11903008 20190082 IKOMI, s.r.o Zombova 9 47511591 Sluby BOZP 180,00 7.3.2019 Ing. Kristna Tthov 15.3.2019 Zmluva ?. 10102018 o poskyt. sluieb BOZP
DF11903009 2011904 opk Pavel JUDr.-advokt Kuzmnyho 11 17249384 Prvne sluby 330,14 8.3.2019 Mgr. Erich Ko?ner 15.3.2019 Prvna zmluva
DF11903010 190750 VEIDEC SK, s.r.o. Pavla Mudro?a 7 36421162 Ost. materil - tmel, duo clean 115,40 8.3.2019 Elena Tomov 15.3.2019 69/2019
DF11903011 190200267 TRHO? s.r.o U Stadionu 1530 27499626 Objem. krmivo - granule pre plameniaky 1700,00 11.3.2019 Viera Farbiakov 15.3.2019 61/2019
DF11903012 6591404708 Kooperatva pois?ov?a, a.s. 00585441 Havarijn poistenie 1537,01 11.3.2019 Ing. Kristna Tthov 15.3.2019 6591404708
DF11903013 6591253575 Kooperatva pois?ov?a, a.s. 00585441 Zkonn poistenie 777,25 11.3.2019 Ing. Kristna Tthov 15.3.2019 6591253575
DF11903014 0419001250 De Heus a.s Marefy 144 25321498 Objem. krmivo - granule pstrosy, ZOO A, ZOO C 1566,40 11.3.2019 Viera Farbiakov 15.3.2019 RD/004/2018
DF11903015 201903 Bikr Alexander Krosnianska 694/21 47539917 Repre - stretnutie adopt. rodi?ov M? ?ahanovce 70,00 11.3.2019 Mgr. Eva Maleov 15.3.2019 56/2019
DF11903016 19010 R.D.M. DREVO s.r.o ?erme?sk dolie 1 36595039 Oprava strechy CHZ jaky 1800,00 11.3.2019 Ing. Kristna Tthov 15.3.2019 04/2019
DF11903017 2182444583 Konica Minolta Slovakia spol.s r.o. ?ernyevskho 10 31338551 Koprka - KONICA 69,60 12.3.2019 Daniela tefaniskov 15.3.2019 Zmluva o njme a poskyt. sluieb ?. 5001020
DF11903018 1181301122 RICOH Slovakia s.r.o Vajnorsk 100 31331785 Koprka - RICOH 221,95 12.3.2019 Ing. Kristna Tthov 15.3.2019 Zmluva o prenjme so servis. Slubami 323/16/011, 324/16/011
DF11903019 190855 BAT ANDRLE s.r.o Sehnoutkova 13 27510727 Mso - saran?at, vby, cvr?ky 151,00 12.3.2019 Viera Farbiakov 15.3.2019 70/2019
DF11903020 3103190005 Mesto Koice 00691135 Zkonn, havarijn, razov poistenie 2018 228,45 13.3.2019 Ing. Kristna Tthov 15.3.2019 PZ ?. 6591254041, 6591405487, 6591269518
DF11903021 707419000 LABA s.r.o. Textiln 1 36183181 Potraviny 54,86 13.3.2019 Viera Farbiakov 15.3.2019 76/2019
DF11903022 707429000 LABA s.r.o. Textiln 1 36183181 Potraviny, Repre 111,11 13.3.2019 Viera Farbiakov 15.3.2019 76/2019
DF11903023 190857 J. TRANS TRADE, s.r.o Jarmo?n 2 36172219 Ovocie 397,51 13.3.2019 Viera Farbiakov 15.3.2019 RD/009/2018
DF11903024 190858 J. TRANS TRADE, s.r.o Jarmo?n 2 36172219 Zelenina 601,73 13.3.2019 Viera Farbiakov 15.3.2019 RD/010/2018
DF11903025 190100229 Biet SK s.r.o. 46937820 KHM - Ost. materil - 2ks ?isti?ka vzduchu BIET AP 378,00 13.3.2019 Elena Tomov 15.3.2019 68/2019
DF11903026 201908 Dem?k Michal MVDr. Lipnky 35 37883844 Mso - mrazen krliky 559,80 14.3.2019 Viera Farbiakov 15.3.2019 51/2019
DF11903027 1902009 AGRO-BIO, s. r. o. Belluova 1861 18630731 Ostatn potraviny 52,80 15.3.2019 Viera Farbiakov 15.3.2019 59/2019
DF11903028 1019004 VERICOM s.r.o ?ubia 98 36476501 Mso - potkany, myi 1090,80 15.3.2019 Viera Farbiakov 15.3.2019 RD/008/2018
DF11903029 19011 R.D.M. DREVO s.r.o ?erme?sk dolie 1 36595039 Oprava drevenho mosta 5640,00 15.3.2019 Ing. Kristna Tthov 15.3.2019 44/2019
DF11903030 6230251278 Krcher Slovakia s.r.o Bratislavsk 25 43967663 Oprava WAP ?isti?a 260,95 15.3.2019 Ing. Kristna Tthov 15.3.2019 73/2019
DF11903031 5161900203 Bytov podnik mesta Koice, s.r.o. Jun nbreie ?. 13 44518648 Njom reklamnej plochy 49,80 15.3.2019 Mgr. Eva Maleov 15.3.2019 Zmluva o njme
DF11903032 2019840576 ttny vet. a pot. stav v Koiciach Hlinkova 1 42355613 Lab. vyetrenia 17,70 20.3.2019 Ing. Patrik Pastorek 25.3.2019 15/2019
DF11903033 190979 J. TRANS TRADE, s.r.o Jarmo?n 2 36172219 Ovocie 417,47 20.3.2019 Viera Farbiakov 25.3.2019 RD/009/2018
DF11903034 190980 J. TRANS TRADE, s.r.o Jarmo?n 2 36172219 Zelenina 554,98 20.3.2019 Viera Farbiakov 25.3.2019 RD/010/2018
DF11903035 6861395527 MESSER Tatragas, spol.s r.o. Chalupkova 9 685852 Njomn f?ae oce?ov 60,66 21.3.2019 Ing. Kristna Tthov 25.3.2019 150873
DF11903036 1901039 Boikov Ingrid MVDr.-POLYKOMP Murnska 1274/5 40259315 Ost. materil - atypick poklop 384,00 21.3.2019 Elena Tomov 25.3.2019 84/2019
DF11903037 2002027617 Shell Slovakia, s. r. o. Galvaniho 7/A 31361081 PHM + ostatn materil 909,57 21.3.2019 Ing. Kristna Tthov 25.3.2019 8036
DF11903038 19012 R.D.M. DREVO s.r.o ?erme?sk dolie 1 36595039 Ost. materil - dosky na poklop do vodojemu 420,00 21.3.2019 Elena Tomov 25.3.2019 63/2019
DF11903039 122468 ENSOFT s.r.o Hviezdoslavova 25 46386394 Seno 927,50 25.3.2019 Viera Farbiakov 26.3.2019 RD ?. Z201825353_Z
DF11903040 1419030065 SEZAM,s.ro. Jun trieda 64 633194 Ost. materil - preglejka 316,87 25.3.2019 Elena Tomov 26.3.2019 100/2019
DF11903041 90423954 Vychodoslovensk vodrensk spolo?nos?, a.s. Komenskho 50 36570460 Plombovanie vodomeru - Mojmrov 33,58 25.3.2019 Ing. Kristna Tthov 26.3.2019 89/2019
DF11903042 2019101 SEA Centrum, s.r.o. Mostov 381 46626069 Nkup morskch rb 251,00 25.3.2019 Ing. Patrik Pastorek 26.3.2019 102/2019
DF11903043 859869000 LABA s.r.o. Textiln 1 36183181 Potraviny 54,86 26.3.2019 Viera Farbiakov 27.3.2019 101/2019
DF11903044 859879000 LABA s.r.o. Textiln 1 36183181 Potraviny, Repre, Tovar do ZOOShopu 223,76 26.3.2019 Viera Farbiakov 27.3.2019 101/2019
DF11903045 191091 J. TRANS TRADE, s.r.o Jarmo?n 2 36172219 Ovocie 420,01 26.3.2019 Viera Farbiakov 27.3.2019 RD/009/2018
DF11903046 191092 J. TRANS TRADE, s.r.o Jarmo?n 2 36172219 Zelenina 503,51 26.3.2019 Viera Farbiakov 27.3.2019 RD/010/2018
DF11903047 2182446903 Konica Minolta Slovakia spol.s r.o. ?ernyevskho 10 31338551 Koprka - KONICA 174,20 27.3.2019 Daniela tefaniskov 27.3.2019 Zmluva o njme a poskyt. sluieb ?. 5001020
DF11903048 190012 BAT ANDRLE s.r.o Sehnoutkova 13 27510727 Mso 139,00 27.3.2019 Viera Farbiakov 27.3.2019
DF11903049 190100257 Biet SK s.r.o. 46937820 KHM - odvlh?ova? vzduchu 369,00 27.3.2019 Bc. Jozef Lenard 27.3.2019 75/2019
DF11903050 1031903279 KONEX ELEKTRO, s. r. o. Rastislavova 7 31680569 Elektromateril 177,89 28.3.2019 Elena Tomov 2.4.2019 106/2019
DF11903051 20190248 ASANARATES, s. r. o. Park Angelinum 4 36606693 Deratizcia ZOO 391,32 28.3.2019 Ing. Patrik Pastorek 2.4.2019 Zmluva o poskyt. deratiz. a dezinfek. sluieb
DF11903052 1917989 PHARMACOPOLA s.r.o Svtokrske nm. 11 31570895 Ost. potraviny 395,69 29.3.2019 Viera Farbiakov 2.4.2019 97/2019
DF11903053 190200381 TRHO? s.r.o U Stadionu 1530 27499626 Objem. Krmivo 62,50 29.3.2019 Viera Farbiakov 2.4.2019 96/2019
DF11903054 201905 Bikr Alexander Krosnianska 694/21 47539917 Pracovn obed 24,00 29.3.2019 Ing. Patrik Pastorek 2.4.2019 93/2019
DF11903055 201904 Bikr Alexander Krosnianska 694/21 47539917 Pracovn obed 12,00 29.3.2019 Mgr. Eva Maleov 2.4.2019 77/2019
DF11903056 1510101799 O2 Slovakia,s.r.o. Einsteinova 24 35848863 Mobil - hovorn 10,50 1.4.2019 Mgr. Ingrid Tomkov 2.4.2019 Zmluva o poskyt. Verejnch sluieb 0011344
DF11903057 2019840725 ttny vet. a pot. stav v Koiciach Hlinkova 1 42355613 Lab. vyetrenia 24,70 1.4.2019 Mgr. Ingrid Tomkov 2.4.2019 15/2019
DF11903058 190346 Vzdelvacie stredisko, s. r. o. Clementisova 5 36607959 kolenie - obsluha krovinorezov 318,36 1.4.2019 Ing. Zuzana Kovrov 2.4.2019 82/2019
DF11903059 20190004 Kuzevi? Martin Drbova 6 47775297 Likvidcia popadanch stromov 450,00 1.4.2019 Ing. Kristna Tthov 2.4.2019 104/2019
DF11903060 2962019 EKOLAB s.r.o. Werferova 1 31684165 Rozbor kalu 201,96 1.4.2019 Ing. Kristna Tthov 2.4.2019 79/2019
DF11903061 1031903560 KONEX ELEKTRO, s. r. o. Rastislavova 7 31680569 Elektromateril 628,68 1.4.2019 Elena Tomov 2.4.2019 111/2019
DF11904001 8832402516 Slovensk plynrensk priemysel, a.s. Mlynsk Nivy 44/a 35815256 Zemn plyn 1680,00 1.4.2019 Ing. Kristna Tthov 2.4.2019 KZ ?. Z201852909_Z
 

Reštaurácia Daktari ZOO

Otvorené celoročne. Možnosť rezervácie pre skupiny na tel. +421 0915 852 378.
Gazdovský dvor Daktari
 

OZNAM ZÁHRADKÁROM 
ZOO4NAT
 
silentforest
 
letitgrow
 
ZOO Košice na Facebooku
 
parking.kosice.sk