Deprecated: mysql_connect(): The mysql extension is deprecated and will be removed in the future: use mysqli or PDO instead in /home/vg023300/www_root_zookosice/OLDweb/mysql.php on line 2
ZOO Košice

Jednou zo štyroch zoologických záhrad na Slovensku je aj ZOO v Košiciach, ktorá sa buduje od roku 1979. Jej zameranie je v prevažnej miere na euroázijskú faunu, chovanú v priestoroch, ktoré sa svojou veľkosťou a charakterom približujú prírodným podmienkam. Zriaďovateľom príspevkovej organizácie ZOO Košice je Mesto Košice od jej založenia.
„Uži si pravú divočinu každý deň v roku“

 

ROK 2016                                     
Názov zmluvy Zmluvný partner  Dátum zverejnenia zmluvy  
Komisionárska zmluva č.KOM/03/2016 JES SK, s.r.o. 02.01.2016
Komisionárska zmluva č.KOM/08/2016 RNDr. Holečková Dana 02.01.2016
Komisionárska zmluva č.KOM/06/2016 Dojčák Róbert 04.01.2016
Komisionárska zmluva č.KOM/07/2016 AMADEA s.r.o. 04.01.2016
Komisionárska zmluva č.KOM/01/2016 Císař Stanislav 04.01.2016
Komisionárska zmluva č.KOM/05/2016 OLYMPTOY-SK, s.r.o. 04.01.2016
KÚPNA ZMLUVA č.ZOOKE-2016/01/01 Karafa Ivan 11.01.2016
Komisionárska zmluva č.KOM/02/2016 Jenčo Martin 11.01.2016
Komisionárska zmluva č.KOM/04/2016 ELGEO-RNDr. Milan Blaha 12.01.2016
KÚPNA ZMLUVA č.ZOOKE-2016/01/02 Kalináč Imrich 14.01.2016
Darovacia zmluva MVDr. Mária Matisková 14.01.2016
KÚPNA ZMLUVA č.ZOOKE-2016/01/02 FALCO Engler Ľubomír 19.01.2016
Rámcová dohoda číslo RD/01/2016 BAT Andrle s.r.o. 23.01.2016
Zmluva o poskytovaní verejných služieb O2 Slovakia, s.r.o. 25.01.2016
Zmluva o poskytovaní verejných služieb O2 Slovakia, s.r.o. 25.01.2016
Zmluva o pripojení žiadateľa o pripojenie do distribučnej sústavy Východoslovenská distribučná a.s. 27.01.2016
KÚPNA ZMLUVA č.ZOOKE-2016/02/06 Peter Baran 29.1.2016
ZMLUVA O PREPRAVE ZVIERAT INTERZOO Service & Logistik GmbH 29.01.2016
DODATOK č.1 ku KZ ZOO OZ-ZOOKE 29.01.2016
KÚPNA ZMLUVA č.ZOOKE-2016/01/05 Eugen Huťka 01.02.2016
KÚPNA ZMLUVA č.ZOOKE-2016/01/04 Animal Breeding Center 01.02.2016
Potvrdenie o darovaní Bereich Tiergarten Bernburg 02.02.2016
Rámcová dohoda číslo RD/02/2016 Ryba Košice spol. s.r.o. 05.02.2016
Darovacia zmluva Tierpark Norfhorn 08.02.2016
Rámcová dohoda číslo RD/03/2016 TOMCAT PLUS, spol. s.r.o. 09.02.2016
KÚPNA ZMLUVA č.ZOOKE-2016/02/07 Jelinský Stanislav 10.02.2016
ZMLUVA O ODVOZE A NEŚKODNOM ODSTRÁNENÍ VEDĽAJŠÍCH ŽIVOČÍŠNYCH PRODUKTOV č.OST/01/2016 ASANÁCIA, s.r.o. 15.02.2016
DODATOK č.13 MESTO KOŠICE 18.02.2016
KÚPNA ZMLUVA č.ZOOKE-2016/02/08 Keľo a synovia s.r.o. 22.02.2016
KÚPNA ZMLUVA č.ZOOKE-2016/02/09 Balog Martin 23.02.2016
KÚPNA ZMLUVA č.ZOOKE-2016/02/10 LTD s.r.o. 25.02.2016
KÚPNA ZMLUVA č.ZOOKE-2016/03/11 Marta Janeková SHR 29.02.2016
Rámcová dohoda číslo RD/04/2016 VETIS 29.02.2015
ZMLUVA č.88/2016 Regionálny úrad verejného zdravotníctva so sídlom v Košiciach 29.02.2016
Dodatok č.1 ku Kúpnej zmluve č.ZOOKE-2015/10/16 zo dňa 29.10.2015 Budaj Róbert 29.02.2016
ZMLUVA O VÝMENE č.ZOO KE VYM/2016/03/01 Základná škola Postupimska 37 01.03.2016
Darovací list Skanes Djurpark 01.03.2016
KÚPNA ZMLUVA č.ZOOKE-2016/03/12 Ing. Pastorek Patrik 01.03.2016
RÁMCOVÁ DOHODA NA DODANIE TOVARU RD/06/2016 D&D-Ing. Tomáš Dzurňák 01.03.2016
Dodatok č.1 ENVI-TRADE spol. s r.o.,Košice 01.03.2016
Dodatok č.1 ku kúpnej zmluve zo dňa 28.12.2015 TEPELNÉ HOSPODÁRSTVO  spoločnosť s ručením obmedzeným Košice 02.03.2016
Dodatok č.1 ku kúpnej zmluve zo dňa 28.12.2015 TEPELNÉ HOSPODÁRSTVO  spoločnosť s ručením obmedzeným Košice 02.03.2016
Rámcová dohoda číslo RD/05/2016 LABAŠ s.r.o. 03.03.2016
KÚPNA ZMLUVA č.ZOOKE-2016/03/13 Animal Breeding Center 07.03.2016
Zmluva o výmene zvierat číslo 11/04/2016 ZOOLOGICKÁ ZÁHRADA Bratislava 07.03.2016
Zmluva o výmene zvierat číslo 11/005/2016 ZOOLOGICKÁ ZÁHRADA Bratislava 07.03.2016
Rámcová zmluva o poskytnutí osobitných podmienok pri poskytovaní elektronických komunikačných služieb O2 Slovakia, s.r.o. 08.03.2016
Rámcová dohoda číslo RD/08/2016 De Heus a.s. 08.03.2016
DAROVACÍ SMLOUVA Zoologická zahrada Jihlava 14.03.2016
Komisionárska zmluva Peter Roman p&r produkčná 14.03.2016
ZMLUVA O DIELO KESON spol. s.r.o. Košice 15.03.2016
Zmluva o komisionálnom predaji číslo 40/2016 Viera Rajnáková-MARION 16.3.2016
ZMLUVA č.1/2016 o nájme nebytových priestorov Balčíková Andrea 21.03.2016
ZMLUVA č.2/2016 o nájme nebytových priestorov Fabinyová Eva 21.03.2016
ZMLUVA č.3/2016 o nájme nebytových priestorov Ing.Alžbeta Szabó-PRENÁTO 23.03.2016
ZMLUVA č.4/2016 o nájme nebytových priestorov Terézia Roštárová, Pavol Roštár-právny nástupca 23.03.21016
ZMLUVA č.5/2016 o nájme nebytových priestorov Rusnáková Gabriela 23.03.2016
ZMLUVA č.6/2016 o nájme nebytových priestorov Makulová Kveta 23.03.2016  
ZMLUVA č.7/2016 o nájme nebytových priestorov Makula Stanislav 23.03.2016
ZMLUVA č.8/2016 o nájme nebytových priestorov Ing.Alžbeta Szabó-PRENÁTO 23.03.2016
Dodatok č.1 k kúpnej zmluve č. ZOO KE 2015/09/13 Obchod s trofejemi Vladimír Čech 29.03.2016
Dodatok č.1 k kúpnej zmluve o dielo zo dňa 7.9.2015 Obchod s trofejemi Vladimír Čech 29.03.2016
Deponační smlouva č.D/10/2016 ZOOLOGICKÁ ZAHRADA OSTRAVA příspěvková organizace 30.03.2016
Nájomná zmluva č.NZ/414/2016 Mesto Košice 30.03.2016
Komisionárska zmluva BE HAPPY SLOVAKIA s.r.o. 31.03.2016
ZMLUVA O SPOLUPRÁCI BUSHMAN Slovakia s.r.o. 31.03.2016
ZMLUVA O VÝMENE ZVIERAT vd Feesten s Breedind Farm 31.03.2016
APS,s.r.o. Zmluva o dielo č.1/2016 05.04.2016
APS,s.r.o. Zmluva o dielo č.2/2016 05.04.2016
RIGAS NACIONALAIS ZOOLOGISKAIS  DARZ DOHODA O DAROVANÍ ZVIERAT 06.04.2016
ZOOLOGICKÁ ZAHRADA OLOMOUC Darovací smlouva 04.04.2016
Tibor Čorba-TIBOREX ZMLUVA č.9/2016 o nájme nebytových priestorov 11.04.2016
AXA ASSISTANCE cestovné poistenie 12.04.2016
MESTO KOŠICE DODATOK č.14 14.04.2016
DÔVERA zdravotná poisťovňa a.s. Zmluva o elektronickej komunikácii a poskytovaní iných elektronických služieb 19.04.2016
Konica Minolta spol. s.r.o. Servisná a materiálová zmluva 20.04.2016
Rámcová dohoda číslo RD/10/2016 BAT Andrle s.r.o. 20.04.2016
ZMLUVA č.10/2016 o nájme nebytových a vonkajšich priestorov MHRNG, s.r.o. 20.04.2016
Dodatok č.2k zmluve č.12/2010 Mgr. Staš Ivan 21.04.2016
ZMLUVA č.12/2016 o nájme nebytových priestorov Remeselník Stanislav 21.04.2016
Dodatok k č.1 k Zmluve o zabezpečení poskytovania služieb obyvateľstvu prevádzkovaním predajných automatov zo dňa 20.03.2012 Soňa Korčeková -ASO VENDING 21.04.2016
ZMLUVA č.11/2016 o nájme nebytových priestorov Miklušičáková Simona 22.04.2016
Rámcová dohoda číslo RD/11/2016 Lukáš Rozhon 25.04.2016
ZMLUVA O NÁJME A POSKYTOVANIÍ SLUŹIEB Konica Minolta Slovakia spol. s.r.o. 26.04.2016
DAROVACIA ZMLUVA č.12/2016 U.S. Steel Košice, s.r.o. 27.04.2016
Deponační smlouva ZOOLOGICKÁ ZAHRADA OSTRAVA 28.04.2016
Dodatok č.1 k zmluve č.7/2016 o nájme nebytových priestorov Makula Stanislav 29.04.2016
ZMLUVA č.13/2016 o nájme nebytových priestorov Hefaistos s.r.o. 29.04.2016
ZMLUVA č.14/2016 o nájme nebytových priestorov Čičmancová Alena 29.04.2016
Dohoda o poskytovaní poradenských služieb Ing. Jozef Legény 01.05.2016
Zmluva o bežnom účte Prima banka Slovensko, a.s. 04.05.2016
Deponačná zmluva 08/2016 Zoo Brno a stanice zájmových činností, příspěvková organizace 06.05.2016
ZMLUVA O POSKYTOVANÍ SLUŽIEB Konica Minolta Slovakia spol. s.r.o. 06.05.2016
ZMLUVA č.ZOO KE 2016/05/09 O DEPONÁCII ZVIERAT Zoologická záhrada Bratislava 10.05.2016
Zmluva o spolupráci pri podpore podujatia KOŠICE-Turizmus 10.05.2016
KÚPNA ZMLUVA č.ZOOKE-2016/05/15 Varga Lukáš 17.05.2016
KÚPNA ZMLUVA č.ZOOKE-2016/05/14 Stredná odborná škola lesnícka Banská Štiavnica 17.05.2016
Zmluva o dielo č.R. 57/2016 IVeS,organizácia pre informatiku verejnej správy 18.05.2016
Rámcová dohoda číslo RD/12/2016 BAT Andrle s.r.o. 19.05.2016
ZMLUVA O VÝMENE ZVIERAT č.VYM-2016/05/20 Zoologická záhrada Spišská Nová Ves 20.05.2016
KÚPNA ZMLUVA č.ZOOKE-2016/05/16 Nimas Pavol 20.05.2016
ZMLUVA O DIELO č.P1-01/2016 Peter Klema AQUA-mix 23.05.2016
ZMLUVA O DIELO č.P1-02/2016 RGR Slovakia s.r.o. 23.05.2016
ZMLUVA O DIELO č.P1-03/2016 MPROKS-art s.r.o. 23.05.2016
KÚPNA ZMLUVA č.ZOOKE-2016/05/17 Róbert Budaj 30.05.2016
ZMLUVA číslo S/01/2016 o poskytnutí služby OZ Sokoliarska skupina sv. Bavona 31. 05. 2016
Dodatok k deponačnej zmluve č.11/005/2016 ZOOLOGICKÁ ZÁHRADA BRATISLAVA 31.05.2016
Zmluva o nájme plochy pre reklamu TEPELNÉ HOSPODÁRSTVO spoločnosť s ručením obmedzeným Košice 31.05.2016
ZMLUVA O SPOLUPRÁCI Bc. Michal Šimko - Ghost riders 01.06.2016
Dodatok č.1 k zmluve č.10/2016 o nájme nebytových a vonkajších priestorov MHRNG, s.r.o. 01.06.2016
PRÍKAZNÁ ZMLUVA Mesto Košice 02.06.2016
DODATOK č.15 Mesto Košice 07.06.2016
KÚPNA ZMLUVA č.ZOOKE-2016/05/14 Klima Tomáš 13.06.2016
Dodatok č.7 k zmluve č.1345/2008 o zverení majetku mesta do správy zo dňa 22.12.2008 Mesto Košice 13.06.2016
Dodatok č.3 k zmluve č.2013002729 o zverení majetku mesta do správy zo dňa 09.12.2013 Mesto Košice 13.06.2016
Dodatok č.1 k zmluve č.2013001210 o zverení majetku mesta do správy zo dňa 30.05.2013 Mesto Košice 14.06.2016
ZMLUVA č ZOO KE 2016/06/16 Zoologická záhrada Spišská Nová Ves 16.06.2016
KÚPNA ZMLUVA č.ZOOKE-2016/06/18 Vavračka Miroslav 16.06.2016
KÚPNA ZMLUVA č.ZOOKE-2016/06/19 Kornaičik Milan 22.06.2016
ZMLUVA č.15/2016 o nájme nebytových a verejných priestorov Ing. Patrícia Červená 22.06.2016
ZMLUVA č.115124 08U06 Enviromentálny fond 24.06.2016
Darovacia zmluva Ing. Andrea Szabóová,PhD. 27.06.2016
Dodatok č.1 k zmluve č.14/2016 Čičmancová Alena 29.06.2016
Dodatok k deponačnej zmluve č.11/005/2016 ZOOLOGICKÁ ZÁHRADA BRATISLAVA 30.06.2016
SMLOUVA-TRANSPORT ZVÍŘETE ZOO Dvur Králové a.s. 08.07.2016
KÚPNA ZMLUVA č.ZOOKE-2016/07/20 Tatry mountain resorts, a.s. 11.07.2016
ZMLUVA č.ZOO KE 2016/07/08 O DEPONÁCII ZVIERAT Tatry mountain resorts, a.s. 11.07.2016
ZMLUVA O SPOLUPRÁCI Tatry mountain resorts, a.s. 13.07.2016
Potrvrdenie o darovaní Rotterdam Zoo 13.07.2016
Doklad o darovaní Stichting Vogelpark Avifauna 14.07.2016
KÚPNA ZMLUVA Jarčuška Marcel 21.07.2016
ZMLUVA O SPOLUPRÁCI KRATKY GLOBAL MEDIA 26.07.2016
Dodatok č.1 k zmluve o spolupráci zo dňa 13.9.2012 WEST MEDIA, s.r.o. 26.07.2016
DAROVACIA ZMLUVA Mary Kay(Czech Republik) s.r.o., OZ Slovakia 01.08.2016
ZMLUVA O ODVOZE A NEŠKODNOM ODSTRÁNENÍ VEDĽ. ŽIVOČÍŠNYCH PRODUKTOV č.31101636  ASANÁCIA, s.r.o. 01.08.2016
KÚPNA ZMLUVA č.ZOOKE-2016/08/21 Ing. Jozef Sedlák 04.08.2016
Tibor Čorba-TIBOREX Dodatok č.1 k zmluve č.9/2016 09.08.2016
Zmluva o nájme plochy na reklamu ASUAN a.s 15.08.2016
DODATOK č.16 MESTO KOŠICE 16.08.2016
Zmluva č. 16/2016 Erika Formánková 17.8.2016
Zmluva o spolupráci Národný žrebčín Topoľčianky 18.08.2016
Zmluva č. 17/2016 Kimani s.r.o 19.8.2016
Darovacia zmluva Ing. Zuzana Kovérová 25.8.2016
Dodatok č.1 k zmluve č.S/01/2016 OZ Sokoliarska skupina sv. Bavona 30.08.2016
ZMLUVA UMP, s.r.o. 30.08.2016
Dodatok k deponačnej zmluve č.11/05/2016 Zoologická záhrada Bratislava 31.08.2016
Dodatok č.1 k zmluve č. 8/2016 Ing. Alžbeta Szabó-PRENÁTO 01.09.2016
Zmluve o poskytnutí systému ERANET a súvisiacich služieb ERANET, s.r.o. 02.09.2016
ZMLUVA Oo poskytovaní služieb č.S/02/2016 SEA WORLD s.r.o. 05.09.2016
Dodatok č.1 k zmluve č. 1/2016 Balčíková Andrea 08.09.2016  
Dodatok č.1 k zmluve č. 2/2016 Fabinyová Eva 08.09.2016
Dodatok č.1 k zmluve č. 4/2016 Terézia Roštárová,Pavol Roštár-právny nástupca 08.09.2016
Dodatok č.1 k zmluve č. 5/2016 Rusnáková Gabriela 08.09.2016
Dodatok č.1 k zmluve č. 6/2016 Makulová Kveta 08.09.2016
Dodatok č.1 k zmluve č. 7/2016 Makula Stanislav 08.09.2016
ZMLUVA č.19/2016 o nájme nebytových priestorov Hálková Ivana 08.09.2016
ZMLUVA č.20/2016 o nájme nebytových priestorov Miklušičáková Simona 08.09.2016
Zmluva o umeleckom výkone Montana, folk&country 09.09.2016
ZMLUVA O OTVORENEJ VÝMENE ZVIERAT č.24/08/2016 Univerzita veterinárskeho lekárstva a farmácie v Košiciach 14.09.2016
RÁMCOVÁ DOHODA RD/13/2016 AGROCENTRUM SVIDNÍK, s.r.o. 14.09.2016
RÁMCOVÁ DOHODA RD/14/2016 Slovenský rybársky zväz, mestská organizácia Košice 14.09.2016
ZMLUVA O VÝMENE ZVIERAT-ZOOKEč.19/09/2016 Fundacja Miejski Park i Ogród Zoologiczny w Krakowe 19.09.2016
Zmluva o grantovom účte Prima banka Slovensko a.s. 27.09.2016
ZMLUVA O DIELO-Malá voliéra Carl Stahl&spol,s.r.o. 28.09.2016
ZMLUVA č.ZOO KE28/09/2016 O DEPONÁCII ZVIERAT PARC ANIMALIER D AUVERGNE 28.09.2016
Poistná zmluva č. 0998026590 KOOPERATÍVA poisťovňa, a.s. Vienna Insurance Group 29.09.2016
Poistná zmluva č. 0808026595 KOOPERATÍVA poisťovňa, a.s. Vienna Insurance Group 29.09.2016
Poistná zmluva č. 3550148039 KOOPERATÍVA poisťovňa, a.s. Vienna Insurance Group 29.09.2016
Poistná zmluva č. 5010001458 KOOPERATÍVA poisťovňa, a.s. Vienna Insurance Group 29.09.2016
RÁMCOVÁ DOHODA číslo RD/15/2016 Poľnonákup ŠARIŠ, a.s. 29.09.2016
KÚPNA ZMLUVA č.ZOOKE-2016/09/22 AGRO MERNIK, s.r.o. 29.09.2016
ZMLUVA č.ZOO KE/30/09/2016 Gradina Zoologoca Tirgu-Mures/Zoo Tirgu Mures 29.09.2016
Dodatok k deponačnej zmluve č.11/005/2016 Zoologiocká záhrada Bratislava 30.09.2016
DODATOK č.1 Enviromentálny fond 04.10.2016
KÚPNA ZMLUVA č.ZOOKE-2016/10/23 Ing. Jozef Sedlák 14.10.2016
Deponační smlouva č.D/45/2016 ZOOLOGICKÁ ZAHRADA OSTRAVA 19.10.2016
KÚPNA ZMLUVA č.ZOOKE-2016/10/24 MVDR. Hežeľ Peter 24.10.2016
Nájomná zmluva Mesto Košice 24.10.2016
Zmluva na združenú dodávku elektrickej energie a zemného plynu Slovenský plynárenský priemysel a.s. 25.10.2016
KÚPNA ZMLUVA Beatrice Slavíková 26.10.2016
KÚPNA ZMLUVA č.ZOOKE-2016/10/25 Kishinev Zoopark 26.10.2016
KÚPNA ZMLUVA č.ZOOKE-2016/10/26 Ing. Ľudovít Hreha 28.10.2016
Potvrdenie o darovaní AQUAZoo Friesland 28.10.2016
RÁMCOVÁ DOHODA číslo RD/16/2016 JA&NE FRUIT s.r.o. 28.10.2016
Dodatok č.1 k ZMLUVE č.006/BP/2015 Zamborský Martin 28.10.2016
SMLOUVA O USCHOVĚ ZVÍŘETE 20/2016 Zoo Brno a stanice zájmových činností, pŕíspěvková organizace 01.11.2016
SMLOUVA O REKLAMNÍ SPOLUPRÁCI BONTONFILM a.s. 01.11.2016
ZMLUVA č.11822808U05 Enviromentálny fond 02.11.2016
Dodatok č.4 k zmluve č.2013002729 o zverení majetku mesta do správy zo dňa 9.12.2013 Mesto Košice 04.11.2016
KÚPNA ZMLUVA č.ZOOKE-2016/11/27 Tabačko František 07.11.2016
ZMLUVA O BUDÚCEJ KÚPNEJ ZMLUVE Hubertova zahrada s.r.o. 07.11.2016
KÚPNA ZMLUVA č.ZOOKE-2016/11/28 Kostiv Sergej-(private collection exotic animals) Limpopo 09.11.2016
KÚPNA zmluva číslo 11/030/2016 ZOOLOGICKÁ ZÁHRADA BRATISLAVA 09.11.2016
KÚPNA ZMLUVA č.ZOOKE-2016/11/29 Zamborský Martin 10.11.2016
KÚPNA ZMLUVA č.ZOOKE-2016/11/30 Kostiv Sergej-(private collection exotic animals) Limpopo 11.11.2016
KÚPNA ZMLUVA č.ZOOKE-2016/11/32 Kishinev Zoopark 24.11.2016
KÚPNA ZMLUVA č.ZOOKE-2016/11/31 Zamborský Martin 24.11.2016
KÚPNA ZMLUVA č.ZOOKE-2016/11/33 Kalafut Milan 24.11.2016
ZMLUVA O VÝMENE ZVIERAT-ZOOKE č.25/11/2016 Lenard Jozef 25.11.2016
RÁMCOVÁ DOHODA číslo RD/19/2016 Labaš s.r.o. 28.11.2016
Darovacia zmluva Mgr. Kočner Erich 29.11.2015
KÚPNA ZMLUVA č. Z201644035 HYDREX, s.r.o. 06.12.2016
RÁMCOVÁ DOHODA číslo RD/17/2016 BAT Andrle s.r.o. 06.12.2016
RÁMCOVÁ DOHODA číslo RD/18/2016 Lukáš Rozhon 06.12.2016
Dodatok č.1 Úrad práce,sociálnych vecí a rodiny Košice 06.12.2016
KÚPNA ZMLUVA č.ZOOKE-2016/12/34 Maroš Mačanga 08.12.2016
KÚPNA ZMLUVA č.ZOOKE-2016/12/35 Marek Bokoč 13.12.2016
ZMLUVA O VÝMENE ZVIERAT-ZOOKEč.12/12/2016 Nagyerdei Kultúrpark Nonprofit Kft. 13.12.2016
Nájomná zmluva č.NZ/716/2016 Bytový podnik mesta Košice, s.r.o. 14.12.2016
Nájomná zmluva č.NZ/717/2016 Bytový podnik mesta Košice, s.r.o. 14.12.2016
PODNÁJOMNÁ ZMLUVA č. 005/BP/2016 Čičmancová Alena 14.12.2016
DOHODA č.16/41/010/154 Úrad prác, sociálnych vecí a rodiny 15.12.2016
ZMLUVA Východoslovenská vodárenská spoločnosť,a.s. 17.12.2016
Zmluva o poskytovaní ASANARATES s.r.o. 19.12.2016
Darovacia zmluva Mgr. Erich Kočner 19.12.2016
Komisionárska zmluva JES SK, s.r.o. 29.12.2016
Komisionárska zmluva ELGEO-RNDr. Milan Bláha 29.12.2016
Komisionárska zmluva Róbert Dojčák 29.12.2016
Komisionárska zmluva AMADEA, s.r.o. 29.12.2016
Komisionárska zmluva RNDr.Dana Holečková 29.12.2016
Komisionárska zmluva OLYMPTOY s.r.o. 29.12.2016
Komisionárska zmluva Císař Stanislav 29.12.2016
Komisionárska zmluva BE HAPPY SLOVAKIA,s.r.o. 29.12.2016

 

 

Reštaurácia Daktari ZOO

Otvorené celoročne. Možnosť rezervácie pre skupiny na tel. +421 0915 852 378.
Gazdovský dvor Daktari
 

OZNAM ZÁHRADKÁROM 
ZOO4NAT
 
silentforest
 
letitgrow
 
ZOO Košice na Facebooku
 
parking.kosice.sk