Deprecated: mysql_connect(): The mysql extension is deprecated and will be removed in the future: use mysqli or PDO instead in /home/vg023300/www_root_zookosice/OLDweb/mysql.php on line 2
ZOO Košice

Jednou zo štyroch zoologických záhrad na Slovensku je aj ZOO v Košiciach, ktorá sa buduje od roku 1979. Jej zameranie je v prevažnej miere na euroázijskú faunu, chovanú v priestoroch, ktoré sa svojou veľkosťou a charakterom približujú prírodným podmienkam. Zriaďovateľom príspevkovej organizácie ZOO Košice je Mesto Košice od jej založenia.
„Uži si pravú divočinu každý deň v roku“

Faktúry

 

Bežná činnosť I.

Číslo faktúry Číslo faktúry Dodávateľ

Celková cena

faktúry bez DPH

 

Celková cena faktúry s DPH

Predmet Dátum doručenia faktúry
Meno zodpovednej osoby

Dátum zverejnenia

faktúry

Číslo zmluvy / objednávky

s ktorou

faktúra suvísi

interné externé Názov Sídlo IČO  
         
1001 46480203 Edenred Slovakia s.r.o.  Karadžičová 8, P.O.BOX 21,820 15 Bratislava 31 328 695 4 410 00 € 4 519,79 € stravné lístky 02.01.2013 Feilhauerová 16.01.2013  
1002 7322592675 SPP, a.s. Mlynské nivy 44/a, 825 11 Bratislava 26 35 815256 2 275,00 € 2275,00 € odber plynu 04.01.2013 Ing. Tóthová 16.01.2013 Zmluva č.9102943878 
1003 12000287 Metro Cash & Carry SR s.r.o. Senecká cesta 1881 900 28 Ivanka pri Dunaji 45 952 671 7,98 € 9,589 € kancelárske potreby 04.01.2013 Tomášová 16.01.2013  
1004 12000283 Metro Cash & Carry SR s.r.o. Senecká cesta 1881 900 28 Ivanka pti Dunaji 45 952 671 32,34 € 38,81 € kancelárske potreby 04.01.2013 Tomášová 16.01.2013  
1005 130020 TO I ONO Fábryho 30, 040 22 Košice 22 16 399 806 238,84 € 286,61 € krmivo 07.01.2013 Tomášová 16.01.2013 8/2013
1006 5001048 Metro Cash & Carry SR s.r.o. Senecká cesta 1881 900 28 Ivanka pri Dunaji 45 952 671 55,67 € 66,60 € krmivo + kancelárske potreby 09.01.2013 Tomášová 16.01.2013  
1007 6001448 Metro Cash & Carry SR s.r.o. Senecká cesta 1881 900 28 Ivanka pri Dunaji 45 952 671 39,18 € 47,02 € kancelárske potreby + čistiace potreby 10.01.2013 Tomášová 16.01.2013  
1008 2013001 AGROANVA s.r.o. Tešedíková 11/63 040 01 Košice 44 162 821 76,67€ 92,00 € krmivo 08.01.2013 Tomášová 16.01.2013 9/2013
1009 312012 MIDIA Idanská č.7 , 040 11 Košice 30 679 982   434,04  odb. prehl. a skúška el zar. opice  10.01.2012  Ing. Tóthová  16.01.2012  102/2012 
1010 322012 MIDIA  Idanská č.7, 040 11 Košice  30 679 982   1 084,44 € odb. prehl. a  skúška el. zar. A.B 10.01.2013 Ing. Tóthová 16.01.2012 102/2012
1011 20130103 JUDr. Marcel Dolobáč, PhD. advokát Žižková 39, 040 01 Košice 45 07 0630 330,00  € 396,00  € právne služby 11.01.2013 Mgr. Kočner Erich 16.01.2013 Zmluva z 24.02.2012 
1012 1300024 Ing. Kopčová Milanna Zombová 9, 040 23 Košice 41 424 727   135,00 € služby BOZP a PO 1/2013 11.01.2013 Ing. Tóthová 16.01.2013  
1013 130233 TO I ONO - Tibor Horváth Fábryho 30, 040 22 Košice 22 14 399 806 73,85 € 88,62 € krmivo 11.01.2013 Tomášová 16.01.2013 12/2013 
1014 20130011 PROFI-KANAL s.r.o. Južná trieda 82, 040 01 Košice 44 656 068 81,76 € 98,11 € monitorovanie kanalizácie v admin. budove 14.01.2013 Ing. Tóthová 16.01.2013 7/2013
1015 50292013 CANIS SLOVAKIA, s.r.o. Priemyselná 2, 040 01 Košice 36 431 168 44,93 € 53,92 € pracovný odev a obuv 14.01.2013 Tomášová 16.01.2013 11/2013 
1016 1102300 Metro Cash & Carry SR s.r.o. Senecká cesta 1881 900 28 Ivanka pri Dunaji 45 952 671 3,47 € 4,16 € čistiace prostriedky 15.01.2013 Tomášová 16.01.2013  
1017 6002491 Metro Cash & Carry SR s.r.o. Senecká cesta 1881 900 28 Ivanka pri Dunaji 45 952 671 120,76 € 144,91 € krmivo 15.01.2013 Tomášová 16.01.2013  
1018 6002492 Metro Cash & Carry SR s.r.o. Senecká cesta 1881 900 28 Ivanka pri Dunaji 45 952  671 120,76 € 144,91 € krmivo 15.01.2013 Tomášová 16.01.2013  
1019 6002493 Metro Cash & Carry SR s.r.o. Senecká cesta 1881 900 28 Ivanka pri Dunaji 45 952  671 120,76 € 144,91 € krmivo 15.01.2013 Tomášová 16.01.2013  
1020 6002494 Metro Cash & Carry SR s.r.o. Senecká cesta 1881 900 28 Ivanka pri Dunaji 45 952  671 120,76 € 144,91 € krmivo 15.01.2013 Tomášová 16.01.2013  
1021 6002495 Metro Cash & Carry SR s.r.o. Senecká cesta 1881 900 28 Ivanka pri Dunaji 45 952  671 120,76 € 144,91 € krmivo 15.01.2013 Tomášová 16.01.2013  
1022 6002496 Metro Cash & Carry SR s.r.o. Senecká cesta 1881 900 28 Ivanka pri Dunaji 45 952  671 120,76 € 144,91 € krmivo 15.01.2013 Tomášová 16.01.2013  
1023 12013 SEA WORLD s.r.o.  Tulská 17, 97 404 Banská Bystrica 44 664 516 249,66 € 299,59 € údržba mor. akvárii 16.01.2013 Mgr. Kočner 17.01.2013 Zmluva o diele 20.12.2010 
1024 8003051 Metro Cash & Carry SR s.r.o. Senecká cesta 1881 900 28 Ivanka pri Dunaji 45 952  671 40,89 € 46,16 € lano oceľové + autolekárnička 16.01.2013 Tomášová 17.01.20131  
1025 8003050 Metro Cash & Carry SR s.r.o. Senecká cesta 1881 900 28 Ivanka pri Dunaj 45 952  671 10,22 € 12,26 € kancel. potreby 16.01.2013 Tomášová 17.01.2013  
1026 8003049 Metro Cash & Carry SR s.r.o Senecká cesta 1881 900 28 Ivanka pri Dunaji 45 952  671 23,47 € 28,16 € krmivo 16.01.2013 Tomášová 17.01.2013  
1027 7210144970 VSE a.s. Mlynská 31, 042 91 Košice  36 211 222   8 390,52 € odber el. energie 10.01.2013 Ing. Tóthová 21.01.2013  
1028 43 Národný žrebčín š.p. Parková 13, 951 93 Topolčianky 31 447 708 34,00 € 40,80 € výber žrebca rok 2013 17.01.2013 Ing. Kobulnický 21.01.2013  
1029 6002496 Metro Cash & Carry SR s.r.o Senecká cesta 1881 900 28 Ivanka pri Dunaji 45 952  671 - 124,50 € -149,40 € vratka krmivo 17.01.2013 Tomášová 22.01.2013  
1030 6002495 Metro Cash & Carry SR s.r.o Senecká cesta 1881 900 28 Ivanka pri Dunaji 45 952  671 - 124,50 € -149,40 € vratka krmivo 17.01.2013 Tomášová 22.01.2013  
1031 6002495 Metro Cash & Carry SR s.r.o Senecká cesta 1881 900 28 Ivanka pri Dunaji 45 952  671 - 124,50 € -149,40 € vratka krmivo 17.01.2013 Tomášová 22.01.2013  
1032 6002493 Metro Cash & Carry SR s.r.o Senecká cesta 1881 900 28 Ivanka pri Dunaji 45 952  671 - 124,50 € -149,40 € vratka krmivo 17.01.2013 Tomášová 22.01.2013  
1033 6002492 Metro Cash & Carry SR s.r.o Senecká cesta 1881 900 28 Ivanka pri Dunaji 45 952  671 - 124,50 € -149,40 € vratka krmivo 17.01.2013 Tomášová 22.01.2013  
1034  6002491  Metro Cash & Carry SR s.r.o  Senecká cesta 1881 900 28 Ivanka pri Dunaj  45 952  671  - 124,50 €  -149,40 €  vratka krmivo  17.01.2013   Tomášová 22.01.2013   
1035  2122203699  Konica Minolta Slovakia spol. s r.o.  Černyševského 10, 851 01 Bratislava  31 338 551  79,32 €  95,18 €  toner čierny  17.01.2013  Štefanisková  22.01.2013  276/2012 
1036   2122409251 Konica Minolta Slovakia spol. s r.o.   Černyševského 10, 851 01 Bratislava   31 338 551   272,55 € 327,06 €  vyúčtovanie za obdobie 2012/10 a 2012/12  18.01.2013  Štefanisková  22.01.2013   ZMLUVA č.42693799/2012
1037  130393  TO I ONO - Tibor Horváth  Fábryho 30, 040 22 Košice 22  14 399 806  72,54 €  87,05  krmivo  18.01.2013  Tomášová  22.01.2013   12/2013 
1038  2116777390  Východoslov. vodárenská spoloč. a.s.  Komenského 50, 042 48 Košice  36 570 460  155,30 €  186,36 €  vodné a stočné  21.1.2013  Ing. Tóthová  22.01.2013   
1039  90203415  Východoslov. vodárenská spoloč. a.s.   Komenského 50, 042 48 Košice  36 570 460   105,25 €  126,30 €  monitorovanie potr. kamerou  21.01.2013  Ing. Tóthová   23.01.2013   
1040  425518  SHELL Slovakia, s.r.o.  Einsteinová 23, 85 101 Bratislava  31 361 081  610,73 €  732,87 €  nákup PHM  22.01.2013  Ing. Tóthová  23.01.2013    
1041  7414775715  SPP, a.s.  Mlynské nivy 44/a, 825 11 Bratislava 28  35 815256  3 791,66 € 4 550,00 €  vyúčtovanie  22.01.2013  Ing. Tóthová  28.01.2013  Zmluva č.9102943878  
1042  31310041  Auto PALAZZO KE, spol. s r.o.  Vozárová 1, 040 17 Košice  31 693 521  561,42 €  673,71 €  servis Fiat Ducato  22.01.201  Ing. Tóthová   28.01.2013  20/2013 
1043 0413000064  De Heus a.s.  Marefy 144, 685 01 Bučovice    25 321 984   961,30 €  krmivo  22.01.2013  Tomášová  28.01.2013  04/2013 
1044  728000004  Plem. služby S.R., š.p.  Starohájska 29, 852 27 Bratislava  852 27  25,00 €  30,00 € test DNA zubor hrivnatý  22.01.2013  Ing. Pastorek  28.01.2013  3/2013 
1045  201310192  MADO spol. s r.o.  Veľký diel 3323, 010 08 Žilina  31 590 489  112,47 €  134,96 €  systémová údržba  24.01.2013  Babišová  28.01.2013  ZMLUVA č.6/2006 Z.O D. 
1046  201300004  MKM-STRED, spol. s.r.o.  Prešovská 73, 044 31 Družstevná pri Hornáde  31 363 741  83,33 €  100,00 €  krmivo  24.01.2013  Tomášová  29.01.2013  25/2013 
 1047 6571433317  KOOPERATÍVA poisť. a.s. Vienna Insurance Group  Rajská 15/a, 815 20 Bratislava   00 585 441    406,66  € havarijné poistenie  24.01.2013  Ing. Tóthová  29.01.2013  poistná zmluva zo dňa 01.10.2012  
 1048 130558  TO I ONO - Tibor Horváth  Fábryho 30, 040 22 Košice 22  14 399 806   79,95 €  95,94 €  krmivo  24.01.2013   Tomášová   29.01.2013  48/2013 
1049  2261015154  ContiTrade Slovakia s.r.o.  Terézie Vansovej 1054, 020 01 Púchov  36 336 556  359,25 €  431,10 €  nákup pneumatík + servis-traktor  23.01.2013  Ing. Tóthová   29.01.2013   14/2013 
1050  4174001247  Reg. veter. a potr. správa KE mesto  Hlinková 1/c 040 01 Košice  31 295 169    14,60 €  veter. kontrola   25.01.2013  Ing. Pastorek   29.01.2013  
1051  201301  MVDr. Demčák Michal  Lipniky 35, 082 12 Prešov  37 883 844  676,40 €  811,70 €  krmivo  25.01.2013  Tomášová   30.01.2013  5/2013 
1052  130030 J.Čurilla - JOMA Záhradnícka 1A, 038 61 Vrútky  33 572 534 161,67 € 194,00  €  inzercia 28.01.2013  Mgr. Malešová   30.01.2013  ZMLUVA 101105 zo dňa 14.09.2012 
1053  5213   Štátny vet. a potr. ústav  Hlinková 1, 043 65 Košice   00 597 546     6,29 €   lab. výkony   28.01.2013   Ing. Pastorek    30.01.2013   18/2013  
1054  11003585  Metro Cash & Carry SR s.r.o   Senecká cesta 1881 900 28 Ivanka pri Dunaji  45 952  671  25,10 €  30,12 €  čistiace prostriedky  28.01.2013  Tomášová    30.01.2013   
1055  1103583  Metro Cash & Carry SR s.r.o    Senecká cesta 1881, 900 28 Ivanka pri Dunaji   45 952  671   69,56 €  83,47 €  krmivo   28.01.2013   Tomášová     30.01.2013    
1056  13500008  Spišské kŕmne zmesi, s.r.o.  Okolie 9, 05 361 Spišské Vlachy 36 758 477  339,43 €  407,31 €  krmivo  28.1.2013  Tomášová      30.01.2013    16/2013 
1057  2122411213  Konica Minolta Slovakia spol. s r.o. Černyševského 10, 851 01 Bratislava    31 338 551  156,43 €  187,72 €  prav. platba 01/2013  29.01.2013  Štefanisková   30.01.2013   ZMLUVA č.42693799/2012 
1058  50990203  Edenred Slovakia s.r.o.   Karadžičová 8, P.O.BOX 21,820 15 Bratislava  31 328 695    4 304,75 €  stravné lístky  29.01.2013  Feilhauerová  30.01.2013  kom.zmluva ozabezp. stravov. č. C-340 120 zo dňa 04.10.1999 
1059  11003586  Metro Cash & Carry SR s.r.o     Senecká cesta 1881, 900 28 Ivanka pri Dunaji    45 952  671   80,86 €  97,03 €  kanc. potreby  29.01.2013  Tomášová   30.01.2013   
1060  130713  TO I ONO - Tibor Horváth  Fábryho 30, 040 22 Košice 22  14 399 806    99,84 €  119,81 €  krmivo  29.1.2013  Tomášová  31.01.2013 29/2013 
1061  4004164  Metro Cash & Carry SR s.r.o      Senecká cesta 1881, 900 28 Ivanka pri Dunaji     45 952  671    6,30 €  7,56 €  mikrot. sáčky  30.01.2013  Tomášová   31.01.2013   
1062  11003584  Metro Cash & Carry SR s.r.o     Senecká cesta 1881, 900 28 Ivanka pri Dunaji    45 952  671   3,00 €  3,60  repre  30.01.2013  Tomášová   31.01.2013   
1063  35000160  Metro Cash & Carry SR s.r.o      Senecká cesta 1881, 900 28 Ivanka pri Dunaji     45 952  671    120,76 €  144,91 €  krmivo  30.01.2013  Tomášová    31.01.2013   
1064  35000159  Metro Cash & Carry SR s.r.o       Senecká cesta 1881, 900 28 Ivanka pri Dunaji      45 952  671     120,76 €   144,91 €  krmivo   30.01.2013   Tomášová     31.01.2013    
1065  35000158  Metro Cash & Carry SR s.r.o        Senecká cesta 1881, 900 28 Ivanka pri Dunaji       45 952  671  120,76 €    144,91 €   krmivo    30.01.2013  Tomášová   31.01.2013     
1066  35000157  Metro Cash & Carry SR s.r.o         Senecká cesta 1881, 900 28 Ivanka pri Dunaji        45 952  671   120,76 €     144,91 €    krmivo     30.01.2013   Tomášová    31.01.2013      
1067  35000156  Metro Cash & Carry SR s.r.o          Senecká cesta 1881, 900 28 Ivanka pri Dunaji         45 952  671    120,76 €    144,91 €     krmivo   30.01.2013  Tomášová     31.01.2013       
 1068 35000155  Metro Cash & Carry SR s.r.o           Senecká cesta 1881, 900 28 Ivanka pri Dunaji          45 952  671     120,76 €     144,91 €      krmivo    30.01.2013  Tomášová    31.01.2013    
1069  7292693324  SPP, a.s.   Mlynské nivy 44/a, 825 11 Bratislava 28   35 815 256   1 895,83 €  2 275,00 €  odber plynu  04.02.2013  Ing. Tóthová    05.02.2013  Dodatok č.1 k ZMLUVE č.9102943878 
1070  02213  AUTOŠKOLA BOVI  Adlerova 19,040 11 Košice  17 172 403    15,10 €  školenie vodičov  04.02.2013  Ing. Tóthová  05.02.2013   
1071  5005932  Metro Cash & Carry SR s.r.o            Senecká cesta 1881, 900 28 Ivanka pri Dunaji           45 952  671  4,15 €  4,98 €  kanc. potreby  31.01.2013  Tomášová  05.02.2013   
1072  5005931  Metro Cash & Carry SR s.r.o             Senecká cesta 1881, 900 28 Ivanka pri Dunaji            45 952  671  18,48 €  22,18 €  čistiace prostr.  31.01.2013   Tomášová 06.02.2013   
1073  5005930  Metro Cash & Carry SR s.r.o          Senecká cesta 1881, 900 28 Ivanka pri Dunaji        45 952  671   14,90 €  17,88 €  krmivo  31.01.2013  Tomášová  06.02.2013   
1074  1047895422  Telefónica Slovakia, s.r.o.  Einsteinová 24, 851 01 Bratislava  35 848 863  156,82 €  188,18 € mobilné telefóny  31.01.2012  Babišová  06.02.2013  Zmluva č.00830891 zo dňa 14.10.2010  
1075  2013028  ENVI-TRADE spol. s r.o.KE  Kysucká 16, 040 11 Košice  36 666 025  265,55 €  318,66 €  poradenstvo v obl. živ. prostr.  31.01.2013  Ing. Tóthová   06.02.2013  mandátna zmluva 
1076  130831  TO I ONO - Tibor Horváth   Fábryho 30, 040 22 Košice 22   14 399 806   62,09 €  74,51 €  krmivo  4.2.2013   Tomášová  06.02.2013  33/2013 
1077  32013  MVDr. Skalický Juraj  Cyklistická 3, 040 01 Košice  450 078 61  664,96 €  797,95 €  vetr. činnosť 31.1.2013  Ing. Pastorek  06.02.2013  Zmluva o prev. vet. čin. zo dňa 03.09.2009 
1078  130002  Agro Polianka s.r.o.  Košická Polianka 241, 044 41 Sady nad Torysou  36 582 638   225,00 € 270,00 €  krmivo  31.01.2013  Tomášová  11.02.2013  36/2013
1079  2013531  AJFA+AVIS, s.r.o.  Klemensová 34, 010 01 Žilina  31 602 436  41,25 €  49,50 €  publikácia "Čo má vedieť mzdová účtovníčka"  31.01.2013  Mgr. Pataki 11.02.2013   
1080  12013  Ing. Šiška Peter  Lovecká 19, 040 01 Košice  33 693 251  125,00 €    činnosť lesného hospodára 01/2013  31.01.2013   Mgr. Kočner 11.02.2013  Zmluva o vykonaní činnosti 
1081  13100014  Zväz choateľov koní na SR, družstvo Moravecká 32, 951 93 Topolčianky  34 125 035  36,45 €  43,74 €  pripúšťací register  31.01.2013   Ing.Kobulnický 11.02.2013   
1082  13010001  Olšavský Martin  Hlavná 88/92 , 053 15 Hrabušice 41 316 975  51,82 €  62,18 €  krmivo  31.01.2013  Tomášová  11.02.2013  19/2013 
1083 13010002 Olšavský Martin  Hlavná 88/92 , 053 15 Hrabušice 41 316 975  41,41 € 49,69 € krmivo 31.01.2013 Tomášová 11.02.2013 19/2013
1084 130951  TO I ONO - Tibor Horváth   Fábryho 30, 040 22 Košice 22   14 399 806   59,90 €  71,88 €  krmivo  06.02.2013  Tomášová  11.02.2013  34/2013 
1085  3005875  Metro Cash & Carry SR s.r.o   Senecká cesta 1881, 900 28 Ivanka pri Dunaji     45 952  671    14,90 €  17,88 €   krmivo  06.02.2013  Tomášová   11.02.2013    
1086  430353  SHELL Slovakia, s.r.o.  Einsteinová 23, 85 101 Bratislava  31 361 081   355,92 €  427,11 €  nákup phm  06.02.2013  Ing. Tóthová  11.02.2013  Zmluva zo dňa 04.04.2008 
1087  3400728  ASANÁCIA, s.r.o.  Ružová 1637, 010 01 Žilina  36 750 204  84,64 €  101,58 €  odvoz a nešk. odstr.ŽVP  08.02.2013  Ing. Pastorek  11.02.2013  Zmluva 31101636 zo dňa 28.09.2007
1088  413000270  De Heus a.s.   Marefy 144, 685 01 Bučovice    25 321 984     1 922,50 € krmivo  08.02.2013  Tomášová    11.02.2013  15/2013 
1089  1300088  Ing. Kopčová Milanna  Zombová 9, 040 23 Košice  41 424 727    135,00 €  služby BOZP a PO 1/2013  11.02.2013  Ing. Tóthová  11.02.2013  Zmluva zo dňa 25.03.2011
1090  201380049  Mestské lesy Košice a.s.  Južná trieda 11, 040 01 Košice  31 672 981  100,00€  120,00 €  prenájom pozemku r.2013  31.01.2013  Ing. Tóthová   11.02.2013  Zmluvy o podnájme zo dňa 15.12.2010  
1091  11844  ECOPRESS, a.s.  Seberinyho 1, 820 07 Bratislava  31  333 524  12,50 €  15,00 €  hosp. noviny  31.1.2013  Mgr. Kočner  11.02.2013   
1092  2013005  AVAL BETA s.r.o.  Letná 45, 040 01 Košice  31 727 972  2 232,24 €  2 678,69 €  ochrana majetku a obj. 1/2013  31.01.2013   Mgr. Pataki 11.02.2013  Zmluvy za prevedené výkony pri ochr. maj. a objektu 
1093  5746949169  Slovak Telekom, a.s.  Karadžičova 10, 825 13 Bratislava  35 763 469  134,84 €  161,81 €  hovorné  31.01.2013  Babišová  11.02.2013   
1094   6746949182 Slovak Telekom, a.s.  Karadžičova 10, 825 13 Bratislava   35 763 469   16,49 €  19,79 €  hovorné   31.01.2013   Babišová  11.02.2013    
1095  3746949192  Slovak Telekom, a.s.   Karadžičova 10, 825 13 Bratislava     35 763 469  33,12 €  39,74 €  hovorné    31.01.2013  Babišová   11.02.2013     
1096  6860658706  MESSER Tatragas spol. s r.o.  Chalúpková 9, 819  44 Bratislava  00 685 852 70,68 €  84,82 €   prenájom fliaš 31.01.2013  Ing. Tóthová  11.02.2013   
1097  1130349  KOSIT a.s.  Rastislavova 2258/98 043 46 Košice  36 205 214   229,06 € 274,87  €  odvoz odpadu  31.01.2013  Ing. Tóthová   11.02.2013  celor. obj. 21/2013 
1098  7224114227  VSE a.s.  Mlynská 31, 042 91 Košice   36 211 222    9 430,34   odber el. energie  11.02.2013  Ing. Tóthová   12.02.2013  Zmluva zo dňa 28.04.2011 
1099  12013  YOUNG DREPOS SK, s.r.o.  Vrátna 18, 040 01 Košice  36 201 529   20,54 € 24,65 €  repre pri príležitosti auditu  31.01.2013  Babišová   13.02.2013  31/2013 
1100  3006955  Metro Cash & Carry SR s.r.o    Senecká cesta 1881, 900 28 Ivanka pri Dunaji      45 952  671     9,01 €  10,81 €   Olej M6AD 14.01.2013  Tomášová   14.02.2013   
1101  131123  TO I ONO - Tibor Horváth  Fábryho 30, 040 22 Košice 22  14 399 806    97,50 €  117,00€  krmivo  14.01.2013  Tomášová   14.02.2013  41/2013 
1102  41300123  Trouw Nutrition Slovakia, s.r.o.   Trnavská cesta 813/3 926 01 Sereď 36 856 703  70,80 €  84,96 €  krmivo  14.01.2013  Tomášová   14.02.2013  39/2013 
1103  131227  TO I ONO - Tibor Horváth   Fábryho 30, 040 22 Košice 22   14 399 806   274,41 €  329,29 €  krmivo   18.02.2013  Tomášová   19.02.2013  43/2013 
 1104  40130002 TRAMONTO s.r.o Jazerná 5, 040 12 Košice   46 794 859 124,53 €  149,44 €  čistenie kanalizácie  19.02.2013  Ing. Tóthová  19.02.2013  1/2013 
1105  120130  HOUR, spol. s.r.o.  Veľký diel 3323, 010 08 Žilina  31 586 163 288,,40 €  346,08 €  systémová údržba za rok 2013 19.02.2013  Mgr. Pataki  19.02.2013   
1106  70262013  top TEAM spol. s.r.o.  Karlovarská 6, 040 11 Košice  31 665 004  16,00 €  19,20 €  nákup redukcie   19.02.2013 Ing. Tóthová   19.02.2013 38/2013 
1107  2122412634  Konica Minolta Slovakia spol. s r.o.  Černyševského 10, 851 01 Bratislava   31 338 551   156,43 €  187,72 €  prav. platba 02/2013  21.02.2013  Štefanisková  23.02.2013 Zmluva 42693799/2012 
1108  436013  SHELL Slovakia, s.r.o.   Einsteinová 23, 85 101 Bratislava   31 361 081   786,31 €  943,58 €  nákup PHM  20.02.2013  Ing. Tóthová   23.02.2013  Zmluvy 01.04.2008 
1109  2012004  JUDr. Šopák Pavel  Kuzmányho 11, 040 01 Košice  17 249 384  278,35 €    právne služby  20.02.2013  Mgr. Kočner  23.02.2013   
1110  2013003  JUDr. Šopák Pavel   Kuzmányho 11, 040 01 Košice   17 249 384   129,62 €   právne služby   20.02.2013   Mgr. Kočner   23.02.2013   Právne služby AK 22082007 zo dňa 22.08.2007 
1111  012013020  KOŠICE-Turizmus  Hlavná 59, 040 01 Košice  42 247 632   300,00 €   členský poplatok 2013  25.02.2013  Mgr. Kočner   26.02.2013   
1112  130201  Mabit s.r.o.  Azovská 4, 040 12 Košice  36 655 813 925,75 €  1 110,90 €  krmivo  25.02.2013  Tomášová  26.02.2013  Rámcová zmluva č.01/2007 zo dňa 67.07.2007 
1113  5041301545  Poradca podnik., spol. s r.o.  Martina Rázusa 23A, 010 01 Žilina  31 592 503  10,06 €  12,06 €  vyúčtovanie predpl. r. 2012  26.02.2013  Babišová  26.02.2013   
1114  3009943  Metro Cash & Carry SR s.r.o   Senecká cesta 1881, 900 28 Ivanka pri Dunaji   45 952 671   113,33 €  136,00 €  krmivo  27.02.2013  Tomášová  27.02.2013  na základe Žiadosti z roku 2001 
1115    Edenred Slovakia s.r.o.   Karadžičová 8, P.O.BOX 21,820 15 Bratislava   31 328 695     2 871,15 €  stravné lístky  28.02.2013  Feilhauerová  28.02.2013  kom.zmluva ozabezp. stravov. č. C-340 120 zo dňa 04.10.1999  
1116  131502  TO I ONO - Tibor Horváth   Fábryho 30, 040 22 Košice 22   14 399 806   58,89 €  70,67 €  krmivo  28.02.2013  Tomášová   28.02.2013  47/2013 
1117  130243  ISIS Membership Renewal  2600 Eagan Woods Drive, Suite 50 Eagan, MN 55121 USA  113204002  1 606,52 USD    členský poplatok 27.2.2013  Mgr. Kočner, Ing. Pastorek  28.2.2013   
1118  2013022702  Amina SK s.r.o.  Charkovská 24, 040 22 Košice  44 367 601  783,06 €   939,69 € nákup PC, program Windows, výmena Ram  28.02.2013  Babišová  05.03.2013  Obj. č. 52/2013, Serv. zmluvy zo dňa 20.02.2012 
1119  131603  TO I ONO - Tibor Horváth   Fábryho 30, 040 22 Košice 22   14 399 806   312,26 €  374,71 € krmivo   28.02.2013  Tomášová   05.03.2013  49/2013 
1120  4174001277  Reg. vet. a potr. správa KE  Hlinková 1/c 040 01 Košice  31 295 169  29,20 €    veter. kontrola  28.02.2013  Ing. Pastorek 

05.03.2013

 

 
1121  201314  AVAL BETA s.r.o.   Letná 45, 040 01 Košice 31 727 972   2 012,16 €  2 414,59 €  ochrana majetku a obj. 2/2013   28.02.2013  Mgr. Pataki  05.03.2013  Zmluvy za prevedené výkony pri ochr. maj. a objektu  
1122  7262746298  SPP, a.s.   Mlynské nivy 44/a, 825 11 Bratislava 28   35 815 256   1 895,83 €  2 275,00 €  odber plynu   28.02.2013  Ing. Tóthová   05.03.2013  Dodatok č.1 k ZMLUVE č.9102943878  
1123  62013  MVDr. Skalický Juraj   Cyklistická 3, 040 01 Košice   45 007 861   381,54 €  457,85 €  vetr. činnosť  28.02.2013  Ing. Pastorek   05.03.2013  Zmluva o prev. vet. čin. zo dňa 03.09.2009  
1124  1301034 RNDr. M. Blaha-ELGEO  Nové Sady 1, 571 01 Moravská Trebová  60 892 803    216,30 € bambusové tyče  04.03.2013  Ing. Tóthová   05.03.2013  53/2013
1125  1301035  RNDr. M. Blaha-ELGEO   Nové Sady 1, 571 01 Moravská Trebová   60 892 803     168,72 €  dračie drevo  04.03.2013   Ing. Tóthová   05.03.2013  54/2013 
1126  1301036  RNDr. M. Blaha-ELGEO   Nové Sady 1, 571 01 Moravská Trebová   60 892 803     133,40 €  liany  04.03.2013  Ing. Tóthová   05.03.2013   55/2013 
1127  101229  ISIS  2600 Eagan Woods Drive, Suite 50 Eagan, MN 55121 USA     5 000,00 USD    softwer-program ZIMS  27.02.2013  Ing. Pastorek   05.03.2013   
1128  22013  Ing. Šiška Peter   Lovecká 19, 040 01 Košice   33 693 251   125,00 €     činnosť lesného hospodára 02/2013   28.02.2013 Mgr. Kočner  06.03.2013  Zmluva o vykonaní činnosti  
1129  2013075  ENVI-TRADE spol. s r.o.KE   Kysucká 16, 040 11 Košice   36 666 025   265,55 €  318,66 €  poradenstvo v obl. živ. prostr.   28.02.2013  Ing. Tóthová  06.03.2013  mandátna zmluva  
1130  31310142  Auto PALAZZO KE, spol. s r.o.   Vozárová 1, 040 17 Košice   31 693 521   254,44 €  305,33 €  oprava mechan. stieračov FIAT DUCATO 06.03.2013  Ing. Tóthová   06.03.2013  56/2013 
 1131 2013013  Chladmont s.r.o.  Čerenčianska 27, 979 01 Rimavská Sobota  44 773 056  163,20 €  195,84 €  oprava mraziaceho boxu  28.02.2013  Matej  07.03.2013  42/2013 
1132  36 201 529  YOUNG DREPOS SK s.r.o.  Vrátna 18, 040 01 Košice   36 201 529 17,70 €  21,24 €  repre audit  28.02.2013  Babišová  07.03.2013  46/2013 
1133  440852  SHELL Slovakia, s.r.o.   Einsteinová 23, 85 101 Bratislava   31 361 081   610,10 €  732,12 €  nákup PHM   28.02.2013  Ing. Tóthová   07.03.2013  Zmluva 01.04.2008  
1134 1049316692 Telefónica Slovakia, s.r.o Einsteinová 24, 851 01 Bratislava 35 848 863 176,97 € 213,36 € mobilné telefóny 28.02.2013 Babišová 07.03.2013 Zmluva č.00083089 zo dňa 14.10.2010
1135  3244016361  RYBA Košice spol. s.r.o. Južná trieda 54, 040 01 Košice  17 147 522  25,80 €  30,96 €  krmivo  07.03.2013  Tomášová   11.03.2013  57/2013 
1136  6421373 Metro Cash & Carry SR s.r.o Senecká cesta 1881, 900 28 Ivanka pri Dunaji 45 952 671 136,73 € 164,08 €  kanc. potreby + čistiac. prostr. 07.03.2013 Tomášová 11.03.2013   
1137 3598341 ECOPRESS a.s. Seberiniho 1, 820 07 Bratislava 31 333 524 155,63 € 186,75 € hospodárske  noviny 03.03.2013 Mgr. Kočner 11.03.2013  
1138 6860666842 MESSER Tatragas spol. s r.o. Chalúpková 9, 819 44 Bratislava  00 685 852 63,84 € 76,61 € prenájom fliaš 28.2.2013 Ing. Tóthová 11.03.2013  
1139 1300133 Ing. Kopčová Milanna Zombová 9, 040 23 Košice 41 424 727 135,00 €   služby BOZP a PO mluvy 03/2013 08.03.2013 Ing. Tóthová 11.03.2013 Zmluva zo dňa 25.03.2011
1140 9747932092 Slovak Telekom, a.s. Karadžičova 10, 825 13 Bratislava 35 763 469 107,77 € 129,32 € hovorné 28.02.2013 Babišová

11.03.2013

 

 
1141 5747932113 Slovak Telekom, a.s. Karadžičova 10, 825 13 Bratislava 35 763 469 16,49 € 19,79 € hovorné 28.02.2013 Babišová 11.03.2013  
1142 8747932127 Slovak Telekom, a.s Karadžičova 10, 825 13 Bratislava 35 763 469 33,12 € 39,74 € hovorné 28.02.2013 Babišová 11.03.2013  
1143 131823 TO I ONO - Tibor Horváth Fábryho 30, 040 22 Košice 22 14 399 806 58,50 € 70,20 € krmivo 07.03.2013 Tomášová 12.03.2013 59/2013
1144  20130026  R-METAL, s.r.o.  Magezitárska 5, 040 13 Košice  36 751 081  71,18 €  85,42 €  pletivo, drôt  08.03.2013  Tomášová  12.03.2013  209/2012 
1145 3401452 ASANÁCIA, s.r.o. Ružová 1637, 010 01 Žilina 36 750 204 128,46 € 154,15 € odvoz a nešk. odstr.ŽVP 11.03.2013 Ing. Kornúcová 13.03.2013 Zmluva 31101636 zo dňa 28.09.2007
1146 7130198 VETIS - MVDr. P. Pongrácz Kráľovičové Kračany 91, 930 03 32 320 833 27,00 € 32,40 € izolátor 11.03.2013 Tomášová 13.03.2013 63/2013
1147  1303053  KPK GROUP, spol, s r.o.  Orlia 10, 040 01 Košice  36 171 409  17,00 €  20,40 €  graf. návrh adopčnej listiny   13.03.2013  Mgr. Malešová  13.03.2013  48/2013 
1148  2013030198  Slovgen s.r.o.  Dúbravská cesta 21, 841 04 Bratislava  35 700 629  45,00 €  54,00 €  testy DNA   13.03.2013 Ing. Pastorek   13.03.2013  58/2013 
1149 62013 SEA WORLD s.r.o. Tulská 17, 97 404 Banská Bystrica 44 664 516   200,00 € údržba mor. akvárii 12.03.2013 Mgr. Kočner 13.03.2013 Zmluva o diele 20.12.2010
1150  7274125885  VSE a.s.   Mlynská 31, 042 91 Košice   36 211 222     14 130,79 €  odber el.energie  11.03.2013  Ing. Tóthová  13.03.2013  Zmluva zo dňa 28.04.2011 č.51001314623 
1151  6571283312  KOOPERATÍVA poisť. a.s. Vienna Insurance Group   Rajská 15/a, 815 20 Bratislava   00 585 441     589,41 €  havarijné poistenie   11.03.2013  Ing. Tóthová   19.03.2013  Ing. Tóthova
1152  3103130022  MESTO Košice  Trieda SNP 48/A, 040 11 Košice  00 691 135    124,97 €  prefakturácia poistného  14.03.2013  Ing. Tóthová   19.03.2013  poistná ZMLUVA č.615651904   
1153 2013006 JUDr. Šopák Pavel Kuzmányho 11, 040 01 Košice 17 249 384 286,74 € 294,55 € právne služby 14.03.2013 Mgr. Kočner 19.03.2013 Právne služby AK 22082007 zo dňa 22.08.2007
1154 13022 AGRO-BIO spol. s.r.o. BELLUŠOVÁ 1861, 155 00 Praha 5 18 630 731   208,00 € krmivo 18.03.2013 Tomášová 19.03.2013 37/2013
1155 211130893 Tempus - Trans s.r.o. Železiarenská 49, 040 15 Košice 31 712 380 320,00 € 384,00 € náhradný diel- chladič 19.03.2013 Ing. Tóthová 19.03.2013 70/2013
1156 13010006 Olšavský Martin Hlavná 88/92, 053 15 Hrabušice 41 316 975 53,29 € 63,95 € krmivo 18.03.2013 Tomášová 20.03.2013 66/2013
1157 13010007 Olšavský Martin Hlavná 88/92, 053 15 Hrabušice 41 316 975 53,29 € 63,95 € krmivo 18.03.2013 Tomášová 20.03.2013 66/2013
1158 132022 TO I ONO - Tibor Horváth Fábryho 30, 040 22 Košice 22 14 399 806 302,56 € 363,07 € krmivo 18.03.2013 Tomášová 20.03.2013 cel. obj.69/2013
1159  446074  SHELL Slovakia, s.r.o.  Einsteinová 23, 85 101 Bratislava   31 361 081   564,07 €  656,87 €  nákup phm  20.03.2013  Ing. Tóthová  21.03.2013  Zmluva 01.04.2008  
1160 9013530 Metro Cash & Carry SR s.r.o Senecká cesta 1881, 900 28 Ivanka pri Dunaji 45 952 671 92,56 € 111,07 € krmivo 20.03.2013 Tomášová 21.03.2013 na základe Žiadosti z roku 2001
1161 132191 TO I ONO - Tibor Horváth Fábryho 30, 040 22 Košice 22 14 399 806 89,48 € 107,38 € krmivo 20.03.2013 Tomášová 21.03.2013 cel. obj.69/2013
1162 130008 Agro Polianka s.r.o. Košická Polianka 241, 044 41 Sady nad Torysou 36 582 638 273,75 € 328,50 € krmivo 21,03.2013 Tomášová 21.03.2013 77/2013
1163 2032013 DORAZ s.r.o. Opatovská cesta 99, 040 01 Košice 46 169 733 494,00 €   prezentácia na výstave VESELÁ PLANÉTA 12.03.2013 Mgr. Malešová 25.03.2013 32/2013
1164 20130128 Správa mestskej zelene v KE  Rastislavova 79, 040 01 Košice 10 078 202 1  719,13 € 2 062,96 € orez a výrub stromov pri odstraňovaní následkov kalamity 22.03.2013 Ing. Tóthová 25.03.2013 35/2013
1165 4174001308 Reg. vet. a potr. správa KE Hlinková 1/c 040 01 Košice 31 295 169 14,60 €   veterinárna kontrola 22.03.2013 Ing. Pastorek 25.03.2013  
1166 90207813 Východoslov. vodárenská spoloč. a.s. Komenského 50, 042 48 Košice 36 570 460 18,17 € 21.80 € overenie vodomerov 25.03.2013 Ing. Tóthová 25.03.2013 62/2013
1167 13024 AGRO-BIO spol. s.r.o. BELLUŠOVÁ 1861, 155 00 Praha 5 18 630 731 742,50 €   krmivo 25.03.2013 Tomášová 25.03.2013 cel. obj. 72/2013
1168 2122416488 Konica Minolta Slovakia spol. s r.o. Černyševského 10, 851 01 Bratislava 31 338 551 156,43 € 187,72 € prav. platba 03/2013 26.03.2013 Štefanisková 26.03.2013 Zmluva 42693799/2012
1169 40130039 TRAMONTO s.r.o Jazerná 5, 040 12 Košice  46 794 859 205,32 € 246,38 € čistenie kanalizácie  medvedinec 26.03.2013 Ing. Tóthová 26.03.2013 60/2013
1170 132330 TO I ONO - Tibor Horváth Fábryho 30, 040 22 Košice 22 14 399 806 284,38 € 341,26 € krmivo 26.03.2013 Tomášová 28.03.2013 cel. obj.69/2013
1171 200300011 Stredná odb. škola pod Bánošom Pod Bánošom 80, 974 11 Banská Bystrcai 45 017 000 24,25 € 29,10 € včelárske potreby 31.03.2013 Tomášová 31.03.2013 226/2012
1172 060480203  Edenred Slovakia s.r.o. Karadžičová 8, P.O.BOX 21,820 15 Bratislava 31 328 695   3 587,95 € stravné lístky 31.03.2013 Feilhauerová 31.03.2013 kom.zmluva ozabezp. stravov. č. C-340 120 zo dňa 04.10.1999
1173 112013 MVDr. Skalický Juraj Cyklistická 3, 040 01 Košice 45 007 861 463,40 € 556,08 € veterinárna činnosť 31.03.2013 Ing. Pastorek 31.03.2013 Zmluva o prev. vet. čin. zo dňa 03.09.2009
1174 13100112 Zväz chovateľov koní Slovensko, družstvo Moravecká 32, 951 93 Topolčianky 34 125 035 34,00 €   členský poplatok 2013 31.03.2013 Ing. Pastorek 03.04.2013  
1175 37913 Štátny vet. a potr. ústav Hlinková 1, 043 65 Košice 00 597 546 5,50 €   laboratórne výkony 31.03.2013 Ing. Pastorek 03.04.2013 celoročná obj.18/2013
1176 213000402 M.K.M. spol. s.r.o. Dlhá 1264 900 31 STUPAVA 31 408 087 78,88 € 94,66 € minerálna soľ 03.04.2013 Tomášová 03.04.2013 81/2013
1177 213000403 M.K.M. spol. s.r.o. Dlhá 1264 900 31 STUPAVA 31 408 087 75,45 € 90,54 € minerálna soľ 03.04.2013 Tomášová 03.04.2013 81/2013
1178 43213 Štátny vet. a potr. ústav Hlinková 1, 043 65 Košice 00 597 546 17,10 €   laboratórne výkony 31.03.2013 Ing. Pastorek 03.04.2013 celoročná obj.18/2013
1179 2013121 ENVI-TRADE spol. s r.o.KE Kysucká 16, 040 11 Košice 36 666 025 265,55 € 318,66 € poradenstvo v obl. živ. prostr. 31.03.2013 Ing. Tóthová 08.04.2013 mandátna zmluva
1180 32013 Ing. Šiška Peter Lovecká 19, 040 01 Košice 33 693 251 125,00 €   činnosť lesného hospodára 03/2013 31.03.2013 Mgr. Kočner 08.04.2013 Zmluva o vykonaní činnosti
1181 1050705061 Telefónica Slovakia, s.r.o Einsteinová 24, 851 01 Bratislava 35 848 863 171,25 € 205,50 mobilné telefóny 31.03.2013 Babišová 08.04.2013 Zmluva č.00083089 zo dňa 14.10.2010
1182 25130001 AVAL BETA s.r.o. Letná 45, 040 01 Košice 31 727 972 -294,17€ -353,00 výkon strážnej služby 31.03.2013 Mgr. Pataki 08.04.2013 Zmluvy za prevedené výkony pri ochr. maj. a objektu
1183 2013024 AVAL BETA s.r.o. Letná 45, 040 01 Košice 31 727 972 2 291,19 € 2 749,43 € ochrana majetku a obj. 3/2013 31.03.2013 Mgr. Pataki 08.04.2013 Zmluvy za prevedené výkony pri ochr. maj. a objektu
1184 20130392 ASANARATES s.r.o. Park Angelinum 4, 040 01 Košice 36 606 693 304,71 € 365,65 € deratizácia 31.03.2013 Ing. Pastorek 09.04.2013  
1185 20130362 STELMO SK, s.r.o. Smaragdová 1, 040 11 Košice 36 184 284 98,64 €   výpalky z plechu 05.04.2013 Tomášová 09.04.20123 82/2013
1186 7262746298 SPP, a.s. Mlynské nivy 44/a, 825 11 Bratislava 28 35 815 256 1 895,83 € 2 275,00 € odber plynu 03.04.2013 Ing. Tóthova 09.04.2013 Dodatok č.1 k ZMLUVE č.9102943878
1187 3732013 EKOLAB s.r.o. Napájadlá 17, 040 12 Košice 31 684 165 42,420 € 50,88 € rozbor vody 31.03.2013 Ing. Tóthova 09.04.2013 65/2013
1188 0413000769 De Heus a.s. Marefy 144, 685 01 Bučovice 25 321 984 2 038,00 €   krmivo 31.03.2013 Tomášová 09.04.2013 cel. objedn. 73/2013
1189 451056 SHELL Slovakia, s.r.o. Einsteinová 23, 85 101 Bratislava 31 361 081 364,09 € 436,90 € nákup phm 31.03.2013 Ing. Tóthova 09.04.2013 Zmluva 01.04.2008
1190 65712283312 KOOPERATÍVA poisť. a.s. Vienna Insurance Group Rajská 15/a, 815 20 Bratislava 00 585 441 327,15 €   poistné 03.04.2013 Ing. Tóthova 09.04.2013 poistná zmluva zo dňa 01.10.2012
1191 6860677236 MESSER Tatragas spol. s r.o. Chalúpková 9, 819 44 Bratislava  00 685 852 70,68 € 84,82 € prenájom fliaš 31.03.2013 Ing. Tóthova 09.04.2013  
1192 3748911953 Slovak Telekom, a.s. Karadžičova 10, 825 13 Bratislava 35 763 469 119,12 € 142,94 € hovorné 31.03.2013 Babišová 10.04.2013  
1193 0748911994 Slovak Telekom, a.s. Karadžičova 10, 825 13 Bratislava 35 763 469 33,12 € 39,74 € hovorné 31.03.2013 Babišová 10.04.2013  
1194 5748911975 Slovak Telekom, a.s. Karadžičova 10, 825 13 Bratislava 35 763 469 16,49 € 19,79 € hovorné 31.03.2013 Babišová 10.04.2013  
1195 12013 Dučai Štefan Na záhumí 1, 040 15, Košice-Šaca 31 274 897 180,00 €   krmivo 05.04.2013 Tomášová 10.04.2013 84/2013
1196 3244024269 RYBA Košice spol. s.r.o. Južná trieda 54, 040 01 Košice 17 147 522 917,00 € 1 100,00 € krmivo 04.04.2013 Tomášová 10.04.2013 74/2013
1197 132526 TO I ONO - Tibor Horváth Fábryho 30, 040 22 Košice 22 14 399 806 78,00 € 93,60 € krmivo 04.04.2013 Tomášová 10.04.2013 cel. obj.69/2013
1198 1300184 Ing. Kopčová Milanna Zombová 9, 040 23 Košice 41 424 727 135,00 €   služby BOZP a PO 4/2013 10.04.2013 Ing. Tóthova 10.04.2013 Zmluva zo dňa 25.03.2011
1199 20130587 ZOOPRODUKT SLOVAKIA, s.r.o. Drieňová 34, Bratislava, 821 02 36 250 309 78,33 € 94,00 € krmivo 08.04.2013 Ing. Kornúcová 10.04.2013 67/2013
1200 20130586 ZOOPRODUKT SLOVAKIA, s.r.o. Drieňová 34, Bratislava, 821 02 36 250 309 78,33 € 94,00 € krmivo 08.04.2013 Ing. Kornúcová 10.04.2013 67/2013
1201 20130585 ZOOPRODUKT SLOVAKIA, s.r.o. Drieňová 34, Bratislava, 821 02 36 250 309 78,33 € 94,00 € krmivo 08.04.2013 Ing. Kornúcová 10.04.2013 67/2013
1202 1131562 KOSIT a.s. Rastislavova 2258/98 043 46 Košice 36 205 214 270,65 € 324,78 € odvoz odpadu 31.03.2013 Ing. Tóthova 11.04.2013 celor. obj. 21/2013
1203 2117093641 Východosl. vodár. spol. a.s. Komenského 50, 042 48, Košice 36 570 460 159,78 € 191,74 € vodné a stočné 10.04.2013 Ing. Tóthova 11.04.2013 právna zmluva 30-000028628PO2010
1204 130401 Mabit s.r.o. Azovská 4, 040 12 Košice 36 655 813 1 363,90 € 1 636,68 € krmivo 08.04.2013 Tomášová 11.04.2013 Rámcová zmluva č.01/2007 zo dňa 26.07.2007
1205 7217150313 VSE a.s. Mlynská 31, 042 91 Košice 36 211 222 14 396,80 €   odber e. energie 10.04.2013 Ing. Tóthova 12.04.2013 Zmluva zo dňa 28.04.2011 č.51001314623
1206 30130103044 FERONA Slovakia s.s. Bytčická 12, Žilina 011 45 36 401 137 160,58 € 192,70 € hutný materiál 10.04.2013 Ing. Tóthova 12.04.2013 90/2013
1207 3013103045 FERONA Slovakia s.s. Bytčická 12, Žilina 011 45 36 401 137 36,33 € 43,60 € hutný materiál 10.04.2013 Ing. Tóthova 12.04.2013 90/2013
1208 201300029 REIMANN s.r.o. Gaštanová 1444/5 960 01 Zvolen 36 623 661 37,54 € 45,04 € náhradné diely 10.04.2013 Ing. Tóthova 12.04.2013 68/2013
1209 2132400703 Konica Minolta Slovakia spol. s r.o. Černyševského 10, 851 01 Bratislava 31 338 551 613,57 € 736,28 € vyúčtovanie za 01.-03.2013 31.03.2013 Štefanisková 12.04.2013 Zmluva 42693799/2012
1210 20130016 ACCEPT AUDIT & CONSULTING, s.r.o. Októbrová 35, 080 01 Prešov 31 709 117 600,00 € 720.00 € auditorské služby účt. rok 2012 11.04.2013 Mgr. Kočner  15.04.2013  
1211 5021714 Metro Cash & Carry SR s.r.o Senecká cesta 1881, 900 28 Ivanka pri Dunaji 45 952 671 67,09 € 80,51 € krmivo 11.04.2013 Tomášová 16.04.2013 na základe Žiadosti z roku 2001
1212 9017847 Metro Cash & Carry SR s.r.o Senecká cesta 1881, 900 28 Ivanka pri Dunaji 45 952 671 18,54 € 22,25 € čistiace prostriedky 16.4.2013 Tomášová 17.4.2013  
1213 2013013 BREZA STAVOTRANS spol. s.r.o. Stavbárov 3 071 01 Michalovce 91 736 076 12 528,99 € 15 034,79 € stavebné práce DINOPARK verejné WC 12.04.2013 Ing. Tóthova 22.04.2013 ZMLUVA o dielo T/2012/15
1214 7130293 VETIS - MVDr. P. Pongrácz Kráľovičové Kračany 91, 930 03 32 320 833 138,45 € 166,14 € elektromateriál 17.4.2013 Tomášová 22.04.2013 celor. obj. 75/2013
1215 6020318 Metro Cash & Carry SR s.r.o Senecká cesta 1881, 900 28 Ivanka pri Dunaji 45 952 671 12,48 € 14,98 € čistiace prostr. 17.04.2013 Tomášová 22.04.2013 na základe Žiadosti z roku 2001
1216 13500026 Spišské kŕmne zmesi, s.r.o. Okolie 9, 05 361 Spišské Vlachy 36 758 477 161,62 € 193,94 € krmivo 17.04.2013 Tomášová 22.04.2013 99/2013 cel. objed. 
1217 201301151 EUROGASTROP, s.r.o. Čergovská 7002/10, 080 01 Prešov 44 137 761 72,00 € 86,40 € kotúč strúhací 15.04.2013 Tomášová 22.04.2013 89/2013
1218 3402231 ASANÁCIA, s.r.o. Ružová 1637, 010 01 Žilina 36 750 204 59,75 € 71,70 € odvoz a odstránenie ŽVP 15.04.2013 Ing. Kornúcová 22.04.2013 Zmluva 31101636 zo dňa 28.09.2007
1219 130011 Agro Polianka s.r.o. Košická Polianka 241, 044 41 Sady nad Torysou 36 582 638 183,75 € 220,50 € krmivo 19.04.2013 Tomášová 23.04.2013 83/2013
1220 7130316 VETIS - MVDr. P. Pongrácz Kráľovičové Kračany 91, 930 03 32 320 833 266,54 € 319,85 € elektroinštalačný materiál 22.04.2013 Tomášová 23.04.2013 75/2013 celor. obj.
1221 54613 Štátny vet. a potr. ústav Hlinková 1, 043 65 Košice 00 597 546 28,20 €   laboratórne výkony 19.04.2013 Ing. Pastorek 23.04.2013 celoročná obj.18/2013
1222 1074 QALT s.r.o. Južná trieda 64, Košice 31 690 220 345,59 € 414,71 € servis auta KE 782 EC 19.04.2013 Ing. Tóthova 23.04.2013 86/2013
1223 2001513 Metro Cash & Carry SR s.r.o Senecká cesta 1881, 900 28 Ivanka pri Dunaji 45 952 671 9,22 € 11,06 € repre 22.04.2013 Tomášová 24.04.2013 na základe Žiadosti z roku 2001
1224 456600 SHELL Slovakia, s.r.o. Einsteinová 23, 85 101 Bratislava 31 361 081 624,08 € 748,88 € nákup phm 22.04.2013 Ing. Tóthova 24.04.2013 Zmluva 01.04.2008
1225 130100014 Unie českých a slovenských zool. zahrad U Trojského zámku 120/3 16 189 451 11 000 Kč   členský príspevok 2013 22.04.2013 Mgr. Kočner 24.04.2013  
1226 2001514 Metro Cash & Carry SR s.r.o Senecká cesta 1881, 900 28 Ivanka pri Dunaji 45 952 671 37,08 € 44,50 kancel. potreby 22.04.2013 Tomášová 24.04.2013 na základe Žiadosti z roku 2001
1227 132729 TO I ONO - Tibor Horváth Fábryho 30, 040 22 Košice 22 14 399 806 106,10 € 127,32 € krmivo 22.04.2013 Tomášová 24.04.2013 cel. obj.69/2013
1228 213000478 M.K.M. spol. s.r.o. Dlhá 1264, 900 31 Stupava 31 408 087 30,07 € 36,08 € krmivo 22.04.2013 Tomášová 24.04.2013 102/2013
1229 2132402240 Konica Minolta Slovakia spol. s r.o. Černyševského 10, 851 01 Bratislava 31 338 551 156,43 € 187,72 € prav. platba 04/2013 25.04.2013 Štefanisková 25.04.2013 Zmluva 42693799/2012
1230 6021715 Metro Cash & Carry SR s.r.o Senecká cesta 1881, 900 28 Ivanka pri Dunaji 45 952 671 137,67 € 165,20 € čistiace prostr. + kanc. potreby 24.04.2013 Tomášová 25.04.2013 na základe Žiadosti z roku 2001
1231 20130129 NOVÁTOR spol. s r.o. Trolejbusová 2, 040 01 Košice 36 575 950 72,58 € 87,10 € predsezónny servis kosačiek 24.04.2013 Ing. Tóthova 25.04.2013 92/2013
1232 201300130 NOVÁTOR spol. s r.o. Trolejbusová 2, 040 01 Košice 36 575 950 90,33 € 108,40 € predsezónny servis kosačiek 24.04.2013 Ing. Tóthova 25.04.2013 92/2013
1233 20130131 NOVÁTOR spol. s r.o. Trolejbusová 2, 040 01 Košice 36 575 950 41,49 € 49,80 € predsezónny servis kosačiek 24.04.2013 Ing. Tóthova 25.04.2013 92/2013
1234 063950203  Edenred Slovakia s.r.o. Karadžičová 8, P.O.BOX 21,820 15 Bratislava 31 328 695     stravné lístky 25.04.2013 Feilhauerová 26.04.2013 kom.zmluva ozabezp. stravov. č. C-340 120 zo dňa 04.10.1999
1235 10192048 CANIS SLOVAKIA, s.r.o. Priemyselná 2, 040 01 Košice 36 431 168 121,17 € 145,40 € pracovné odevy a obuv 24.04.2013 Tomášová 29.04.2013 76/2013
1236 32013 YOUNG DREPOS SK Vrátna 18, 040 01 Košice 36 201 529 107,47 € 128,96 € občerstvenie 23.04.2013 Mgr. Malešová 29.04.2013 91/2013
1237 152013 SEA WORLD s.r.o. Tulská 17, 97 404 Banská Bystrica 44 664 516 166,66 € 33,34 € údržba morských akvárii 24.04.2013 Mgr. Kočner 29.04.2013 Zmluva o diele 20.12.2010
1238 130639 Vzdelávacie stredisko s.r.o. Clementisova 5, 040 22 Košice 36 607 959 27,00 € 32,40 € aktualizačná odborná príprava elektrotechnikov 26.04.2013 Mgr. Pataki 29.04.2013 95/2013
1239 130644 Vzdelávacie stredisko s.r.o. Clementisova 5, 040 22 Košice 36 607 959 33,00 € 39,60 € aktualizačná príprava píličov 26.04.2013 Mgr. Pataki 29.04.2013 103/2013
1240 6513007 DONA, s.r.o. Veľké Revištia, 07243 Veľké Révištia 160 31 704 336 250,00 € 300,00 € krmivo 29.4.2013 Ing. Kornúcová 30.04.2013 96/2013
1241 142013 Sláma Miloš Stařechovice 128, Kostelec na Hané 798 41 49 143 689 880,00 €   krmivo 26.04.2013 Ing. Kornúcová 30.04.2013 71/2013
1242 231112308 TUCAN, cest. agentúra, s.r.o. Krížna 8, 811 07, Bratislava 35 697 300 300,00 €   letenka 03.05.2013 Mgr. Kočner 06.05.2013 117/20163
1243 130405 Mabit s.r.o. Azovská 4, 040 12 Košice 36 655 813 1 374,25 € 1649,10 € krmivo 30.04.2013 Tomášová 09.05.2013 Rámcová zmluva č.01/2007 zo dňa 26.07.2007
1244 6860685390 MESSER Tatragas spol. s r.o. Chalúpková 9, 819 44 Bratislava 00 685 852 69,25 € 83,10 € nájomné za fľaše 30.04.2013 Ing. Tóthova 09.05.2013  
1245 4749899035 Slovak Telekom, a.s Karadžičova 10, 825 13 Bratislava 35 763 469 16,49 € 19,79 € hovorné 30.04.2013 Babišová 09.05.2013  
1246 9749899047 Slovak Telekom, a.s Karadžičova 10, 825 13 Bratislava 35 763 469 33,12 € 39,74 € hovorné 30.04.2013 Babišová 09.05.2013  
1247 15410413 Hi-Reklama s.r.o. Komenského 11/A, 040 01 Košice  36 199 451 26,20 € 31,44 € grafické spracovanie billboard, banner 30.04.2013 Mgr. Malešová 09.05.2013 93/2013
1248 133199 TO I ONO - Tibor Horváth Fábryho 30, 040 22 Košice 22 14 399 806 245,30 € 294,36 € krmivo 30.04.2013 Tomášová 09.05.2013 cel. obj.69/2013
1249 133025 TO I ONO - Tibor Horváth Fábryho 30, 040 22 Košice 22 14 399 806 218,27 € 261,92 € krmivo 30.04.2013 Tomášová 09.05.2013 cel. obj.69/2013
1250 1313 J. Hreščák - RETRA Slnečná 263/15, 044 31 Sokoľ 10 704 060 191,67 € 279,46 € hranoly 30.04.2013 Ing. Tóthová 09.05.2013 88/2013
1251 461577 SHELL Slovakia, s.r.o. Einsteinová 23, 85 101 Bratislava 31 361 081 769,33 € 923,19 € nákup phm 30.04.2013 Ing. Tóthová 09.05.2013 Zmluva 01.04.2008
1252 3238129 SHELL Slovakia, s.r.o. Einsteinová 23, 85 101 Bratislava 31 361 081 322,47 € 387,66 € nákup phm 30.04.2013 Ing. Tóthová 09.05.2013 Zmluva 01.04.2008
1253 1052760389 Telefónica Slovakia, s.r.o Einsteinová 24, 851 01 Bratislava 35 848 863 182,59 € 219,11 € mobilné telefóny 30.04.2013 Babišová 10.05.2013 Zmluva č.00083089 zo dňa 14.10.2010
1254 2013035 AVAL BETA s.r.o. Letná 45, 040 01 Košice 31 727 972 2 169,36 € 2 603,23 ochrana majetku a obj. 4/2013 30.04.2013 Mgr. Pataki 10.05.2013 Zmluvy za prevedené výkony pri ochr. maj. a objektu
1255 2013179 ENVI-TRADE spol. s r.o.KE   Kysucká 16, 040 11 Košice   36 666 025   265,55 € 318,66 € poradenstvo v obl. živ. prostr.   30.04.2013 Ing. Tóthová 10.05.2013 mandátna zmluva  
1256 61713 Štátny vet. a potr. ústav Hlinková 1, 043 65 Košice 00 597 546 19,40 €   laboratórne výkony 30.04.2013 Ing. Pastorek 10.05.2013 celoročná obj.18/2013
1257 42013 Ing. Šiška Peter   Lovecká 19, 040 01 Košice   33 693 251   125,00 €   činnosť lesného hospodára 04/2013 30.04.2013 Mgr. Kočner 10.05.2013 Zmluva o vykonaní činnosti  
1258 142013 MVDr. Skalický Juraj   Cyklistická 3, 040 01 Košice   45 007 861   456,16 € 547,39 € veter. činnosť 04/2013 30.04.2013 Ing. Pastorek 10.05.2013 Zmluva o prev. vet. čin. zo dňa 03.09.2009  
1259 2013007 R. Bojkún, ZT inštalácie Bukurešťská 25, 040 13 KE 36 999 130 294,50 € 353,40 € montáž a demontáž vodamera 30.04.2013 Ing. Tóthová 10.05.2013 61/2013
1260 7232814758 SPP, a.s. Mlynské nivy 44/a, 825 11 Bratislava 28 35 815 256 1 895,83 € 2 275, 00 € odber plynu 03.05.2013 Ing. Tóthová 10.05.2013 Dodatok č.1 k ZMLUVE č.9102943878
1261 806794 Jozef Pavur - PASKETIK Urbánková 12 040 01 Košice 35 474 131 349,67 € 419,60 € registračná pokladňa 09.05.2013 Babišová 13.05.2013 124/2013
1262 5145426 Metro Cash & Carry SR s.r.o Senecká cesta 1881, 900 28 Ivanka pri Dunaji 45 952 671 82,48 € 98,98 € čistiace prostriedky 07.05.2013 Tomášová 13.05.2013 na základe Žiadosti z roku 2001
1263 5027439 Metro Cash & Carry SR s.r.o Senecká cesta 1881, 900 28 Ivanka pri Dunaji 45 952 671 66,70 € 80,04 € čistiace prostriedky+ kanc. potreby 07.05.2013 Tomášová 13.05.2013 na základe Žiadosti z roku 2001
1264 3402648 ASANÁCIA, s.r.o. Ružová 1637, 010 01 Žilina 36 750 204 50,76 € 60,95 € odvoz a odstránenie ŽVP 30.04.2013 Ing.Kornúcová 14.05.2013 Zmluva 31101636 zo dňa 28.09.2007
1265 0413040857 Poradca podnikateľa, spol. s.r.o. Martina Rázusa 23A, 010 01 Žilina 31 592 503 41,67 € 50,00 € Zbierka zákono SR 30.04.2013 Mgr. Pataki 14.05.2013  
1266 1749899021 Slovak Telekom, a.s Karadžičova 10, 825 13 Bratislava 35 763 469 131,70 € 158,04 € hovorné 30.04.2013 Babišová 14.05.2013  
1267 1301577 LYNX Montseney,8-E08193 Bellaterra Spain   153,85 ó   handbook of the mammals of the world V3 30.04.2013 Mgr. Malešová 14.05.2013 80/2013 
1268 2013020 BREZA STAVOTRANS spol. s.r.o Stavbárov 3 071 01 Michalovce 91 736 076 13 017,72 € 15 621,27 € stavebé práce - verejné WC 30.04.2013 Ing. Tóthová 15.05.2013 ZMLUVA o dielo č. T/2013/15+ DODATOK
1269 423000050 OKAY Slovakia, spol. s.r.o. Krajná 86, 821 04 Bratislava 35 825 979 249,17 € 299,00 € chladnička 07.05.2013 Ing. Pastorek 20.05.2013 134/2013 
1270 133632 TO I ONO - Tibor Horváth Fábryho 30, 040 22 Košice 22 14 399 806 254,34  € 305,21 € krmivo 17.05.2013 Tomášová 21.05.2013 cel. obj.69/2013
1271 133392 TO I ONO - Tibor Horváth Fábryho 30, 040 22 Košice 22 14 399 806 290,49 € 348,59 € krmivo 02.05.2013 Tomášová 21.05.2013 cel. obj.69/2013
1272 130012 Agro Polianka s.r.o. Košická Polianka 241, 044 41 Sady nad Torysou 36 582 638 182,25 € 218,70 € krmivo 07.05.2013 Tomášová 21.05.2013 136/2013 
1273 3020130104 TRIMIN s.r.o. Rampová 3415/6, 040 01 Košice 36 181 366 330,00 € 396,00 € výroba žľabov 07.05.2013 Ing. Tóthová 21.05.2013 85/2013 
1274 20130008 ASPET spol. s.r.o. Husárska 56, 040 01 Košice 36 172 464 514,50 € 619,50 € autobatérie 03.05.2013 Ing. Tóthová 21.05.2013 132/2013 
1275 72600095409  VSE a.s.  Mlynská 31, 042 91 Košice  36 211 222  9 080 €    odber e. energie  10.05.2013  Ing. Tóthová  21.05.2013  Zmluva zo dňa 28.04.2011 č.51001314623 
1276 1300216 Ing. Kopčová Milanna Zombová 9, 040 23 Košice 41 424 727 135,00 €   služby BOZP a PO 4/2013 13.05.2013 Ing. Tóthová  21.05.2013 Zmluva zo dňa 25.03.2011
1277 1305044 KPK GROUP, spol. s.r.o. Orlia 10, 040 01 Košice 36 171 409 120,00 € 144,00 € branding člna 15.05.2013 Mgr. Malešová 21.05.2013 114/2013
1278 13005002 IRES R+M, s.r.o. Michalovská 9, 811 03 Bratislava 36 197 882 203,00 € 243,60 € zemné práce - včelársky chodník  15.05.2013 Ing. Tóthová  21.05.2013 111/2013
1279 31310303 Auto PALAZZO Lošice, spol. s.r.o. Vozárová 1, 040 17 Košice 31 693 521 190,92 € 229,10 € servis FIAT DUCATTO 13.5.2013 Ing. Tóthová  21.05.2013 125/2013
1280 13500033 Spišské kŕmne zmesi, s.r.o. Okolie 9, 05 361 Spišské Vlachy 36 758 477 213,76 € 256,51 € krmivo 15.05.2013 Tomášová 21.05.2013 celor. obj. 99/2013
1281 130100664 Rotaprint s.r.o. Pekinska  6, 040 13 Košice 36 188 794 200,00 € 240,00 € vstupenky 16.05.2013 Babišová 21.05.2013 121/2013
1282 0334005578 SODEXO PASS, s.r.o Priemyselná 1/A 821 08 Bratislava 35 741 350 -447,00 €   poukážky SODEXO 16.05.2013 Feilhauerová 21.05.2013 rámcová zmluva o sprostredkovaní odbytu tovarov a služieb zo dňa 10.05.2006
1283 133785 TO I ONO - Tibor Horváth Fábryho 30, 040 22 Košice 22 14 399 806 364,92 € 437,90 € krmivo 17.05.2013 Tomášová 21.05.2013 cel. obj.69/2013
1284 3024646 Metro Cash & Carry SR s.r.o Senecká cesta 1881, 900 28 Ivanka pri Dunaji 45 952 671 187,83 € 225,40 € krmivo + čistiace proostriedky 20.05.2013 Tomášová 22.05.2013 na základe Žiadosti z roku 2001
1285 20130438 Správa mestskej zelene v KE  Rastislavova 79, 040 01 Košice 10 078 202 203,30 € 243,96 € výsadba kvetov 20.05.2013 Ing. Tóthová  22.05.2013 108/2013
1286 1132295 KOSIT a.s.  Rastislavova 2258/98 043 46 Košice  36 205 214  230,89 € 277,07 € odvoz odpadu 20.05.2013 Ing. Tóthová  23.05.2013 celor. obj. 21/2013 
1287 2013019 Jobbágy I. IMI-EXPRES  Široká 348/25, 044 11 Ždaňa  32 554 800  531,00 € 637,20 € preprava štrku 20.05.2013 Ing. Tóthová  23.05.2013 98/2013
1288 3244035467 RYBA Košice spol. s.r.o. Južná trieda 54, 040 01 Košice 17 147 522 917,00 € 1 100,40 € krmivo 20.5.2013 Tomášová 23.05.2013 74/2013
1289 5029498 Metro Cash & Carry SR s.r.o Senecká cesta 1881, 900 28 Ivanka pri Dunaji 45 952 671 30,65 € 36,78 € páska do reg. pokladne 21.05.2013 Tomášová 23.05.2013 na základe Žiadosti z roku 2001
1290 8033145 Metro Cash & Carry SR s.r.o Senecká cesta 1881, 900 28 Ivanka pri Dunaji 45 952 671 57,24 € 68,69 € krmivo 21.05.2013 Tomášová 24.05.2013 na základe Žiadosti z roku 2001
1291 50294999 Metro Cash & Carry SR s.r.o Senecká cesta 1881, 900 28 Ivanka pri Dunaji 45 952 671 17,08 € 20,50 € repre 21.05.2013 Tomášová 24.05.2013 na základe Žiadosti z roku 2001
1292 20130505 JUDr. Marcel Dolobáč Žižková 39, 040 01 Košice 45 007 069 60,00 € 12,00 € právne služby 21.05.2013 Mg. Kočner 24.05.2013 Zmluva z 24.02.2012 
1293 12 BOCCANERA LEONARDO Via Colventoso n.2A 06035 GUALDO CATTANEO(PG)   699,00 €   preprava zvierat 21.05.2013 Ing. Pastorek 24.05.2013 Zmluva o preprave zvierat zo dňa 13.05.2013
1294 2852013 servis chladničiek a mrazničiek Kelbel Radoslav, Myslavská 51, 040 16 Košice 32 476 817 670,00 €   oprava kafilérneho boxu 21.05.2013 Ing. Tóthová  24.05.2013 101/2013
1295 20044376 Metro Cash & Carry SR s.r.o Senecká cesta 1881, 900 28 Ivanka pri Dunaji 45 952 671 30,67 € 36,80 € krmivo+kancel. potreby 24.05.2013 Tomášová 27.05.2013 na základe Žiadosti z roku 2001
1296 1132329 KOSIT a.s.  Rastislavova 2258/98 043 46 Košice  36 205 214  166,67 € 200,00 € odvoz odpadu 22.05.2013 Ing. Tóthová  27.05.20123 celor. obj. 21/2013 
1297 467283 SHELL Slovakia, s.r.o. Einsteinová 23, 85 101 Bratislava 31 361 081 407,27 € 488,73 € nákup phm 24.05.2013 Ing. Tóthová  28.05.2013 Zmluva 01.04.2008
1298 2132405480 Konica Minolta Slovakia spol. s r.o. Černyševského 10, 851 01 Bratislava 31 338 551 156,43 € 187,72 € platba za 05/2013 22.05.2013 Štefanisková 28.05.2013 Zmluva 42693799/2012
1299 3130000498 Univerzita veterinárskeho lekárstva a farm. v KE Komenského 73, 041 81 Košice 00 397 474 76,00 €   korekcia kopýt 27.05.2013 Ing. Kobulnický 29.05.2013 138/2013
1300 3130000497 Univerzita veterinárskeho lekárstva a farm. v KE Komenského 73, 041 81 Košice 00 397 474 63,00 €   korekcia kopýt 27.05.2013 Ing. Kobulnický 29.05.2013 138/2013
1301 20130809 R-METAL, s.r.o.  Magezitárska 5, 040 13 Košice  36 751 081  49,25 € 59,10 € pletivo 22.05.2013 Ing. Tóthová  29.05.2013 139/2013
1302 6571433317 KOOPERATÍVA poisť. a.s. Vienna Insurance Group Rajská 15/a, 815 20 Bratislava 00 585 441 406,57 €   poistné 22.05.2013 Ing. Tóthová  29.05.2013 poistná zmluva zo dňa 01.10.2012
1303 2013056 AGROANVA s.r.o. Tešedíková 11/63 040 01 Košice 44 162 821 478,40 € 574,08 € krmivo 23.05.2013 Ing.Kornúcová 29.05.2013 137/2013
1304 130014 Agro Polianka s.r.o. Košická Polianka 241, 044 41 Sady nad Torysou 36 582 638 201,00 € 241,20 € krmivo 23.05.2013 Ing.Kornúcová 29.05.2013 147/2013 
1305   Edenred Slovakia s.r.o. Karadžičová 8, P.O.BOX 21,820 15 Bratislava 31 328 695 4 304,75 €   stravné lístky 29.05.2013 Feilhauerová 29.05.2013 kom.zmluva ozabezp. stravov. č. C-340 120 zo dňa 04.10.1999
1306 2131330  ARTON s.r.o.  Komenského 27, 010 01 Žilina  31595154  34,00 €  40,80 €  tlač plagátu  23.05.2013  Mgr. Malšová  30.05.2013  107/2013 

Podnikateľská činnosť I.
Číslo faktúry Číslo faktúry Dodávateľ Celková hodnota Celková hodnota faktúry s DPH
Predmet faktúry Dátum doručenie faktúry Meno zodpovednej osoby

Dátum zverejnenia

faktúry

Číslo zmluvy/objednávky, s kt.
interné externé Názov Sídlo IČO faktúry bez DPH
          faktúra súvisí
9001 6001446 Metro Cash & Carry SR s.r.o. Senecká cesta 1881, 900 28 Ivanka pri Dunaji  45 952 671 5,38 € 6,46 € kancelárske potreby
10.01.2013
Elena Tomášová 16.01.2013  
9002 6001447 Metro Cash & Carry SR s.r.o. Senecká cesta 1881, 900 28 Ivanka pri Dunaji 45 952 671 56,13 € 67,36 € tovar ZOO shop 10.01.2013 Elena Tomášová 16.01.2013  
 9003 1213  Chahani Ltd.  Kemp House 152-160 City road, London UK  07 489 804    137,12 €  komis  18.1.2013  Elena Tomášová  21.01.2013   
9004  2013002  Jobbágy I. IMI-EXPRES  Široká 348/25, 044 11 Ždaňa  32 554 800  159,40 € 191,28 € prevoz materálu  21.1.2013  Ing. Tóthová  23.01.2013  13/2013 
9005  2013003  Jobbágy I. IMI-EXPRES  Široká 348/25, 044 11 Ždaňa   32 554 800   159,40 €  191,28 €  prevoz materálu  31.01.2013  Ing. Tóthová   11.02.2013  22/2013 
9006  230028  BASK. Gravel, s.r.o.  Palackého 27, 040 01 Košíce  36 575 291  441,60 €  529,92 € priemyselná soľ  11.02.2013  Ing. Tóthová  12.02.2013  40/2013 
9007  300007  OLYMPTOY - SK, s.r.o.  Bagarová 1545, 010 01 Žilina  36 410 276  3,88 €  4,66 €  komisionálny predaj  31.01.2013  Tomášová   12.02.2013  Rámcová komisionárska zmluva zo dňa 21.07.2011   
9008  32013  Mestská časť KE-Kavečany  Široká 17/A 040 01 Košice  00 690 902    4,00 € komisionálny predaj   15.02.2013  Tomášová   18.02 .2013 Komis. zmluva zo dňa 03.05.2011 
9009  201320004  Ing. Barvíř Jiří  Drobného 311/46 60200 Brno ČR 69 743 258  113,89 €     komisionálny predaj    15.02.2013  Tomášová    18.02.2013  Komis. zmluva zo dňa  05.08.2010
9010  201320006  Ing. Barvíř Jiří   Drobného 311/46 60200 Brno ČR  69 743 258   143,04 €    komisionálny predaj   05.03.2013  Tomášová   06.03.2013  Komis. zmluva zo dňa 05.08.2010 
9011  2013006  Jobbágy I. IMI-EXPRES   Široká 348/25, 044 11 Ždaňa   32 554 800   159,40 €  191,28 €  prevoz materálu   28.02.2013  Ing. Tóthová   06.03.2013  45/2013 
9012  1301033  RNDr. Blaha Milan - ELGEO  Nové Sady 1, 571 01 Moravská Třebová 1   60 892 803    4,80 €  komisionálny predaj   28.02.2013  Tomášová   07.03.2013  Komis. zmluva zo dňa 18.06.2012+ DODATOK č.1 zo dňa 28.12.2012 
9013  1310051  Carmeuse Slovakia, s.r.o.  Slavec 179, 049 11, Slavec   36 198 749  157,15 €  188,58 €  vápenec KODOL ST 8  28.02.2013  Ing. Tóthová   11.03.2013  44/2013 
9014  172300036  OLYMPTOY - SK, s.r.o.   Bagarová 1545, 010 01 Žilina   36 410 276   4.11€  4,93 €  komisionálny predaj   28.02.2013  Tomášová   11.03.2013  Rámcová komisionárska zmluva zo dňa 21.07.2011  
9015  4421298  Metro Cash & Carry SR s.r.o.  Senecká cesta 1881, 900 28 Ivanka pri Dunaji  45 952 671  80,64 €  96,77 €  tovar ZOO shop  11.03.2013  Tomášová   11.03.2013  na základe Žiadosti z roku 2001  
9016  4421297  Metro Cash & Carry SR s.r.o.   Senecká cesta 1881, 900 28 Ivanka pri Dunaji   45 952 671   83,06 €  99,67 €  tovar ZOO shop   11.03.2013   Tomášová  11.03.2013   na základe Žiadosti z roku 2001  
9017  2013000290  ENIKA.sk s.r.o.  Zámocká 30, 811 01 Bratislava  35 952 849    193,39 € 232,07 €  trojfázový elektromer  18.03.2013  Ing. Tóthová   20.03.2013  64/2013 
9018  201320012  Ing. Barvíř Jiří   Drobného 311/46 60200 Brno ČR   69 743 258   246,94 €    komisionálny predaj   09.04.2013  Tomášová  10.04.2013  Komis. zmluva zo dňa 05.08.2010 
9019  30007  OLYMPTOY - SK, s.r.o.   Bagarová 1545, 010 01 Žilina   36 410 276   11,40 €  13,68 €  komisionálny predaj    31.03.2013 Tomášová   11.04.2013  Rámcová komisionárska zmluva zo dňa 21.07.2011  
9020  1301050  Ing. P. Božik-POLYKOMP  Muránska 5, 040 01 Košice  17 187 079  626,00 €  751,20 €  žumpy pre predajné stánky  23.04.2013  Ing. Tóthová   23.04.2013  105/2013 
9021  2001510  Metro Cash & Carry SR s.r.o.   Senecká cesta 1881, 900 28 Ivanka pri Dunaji   45 952 671   82,95 €  99,54 €  tovar ZOO shop   22.04.2013  Tomášová   24.04.2013  na základe Žiadosti z roku 2001 
9022 2105673 Metro Cash & Carry SR s.r.o. Senecká cesta 1881, 900 28 Ivanka pri Dunaji 45 952 671 56,86 € 68,23 € tovar ZOO shop 22.04.2013 Tomášová 24.04.2013 na základe Žiadosti z roku 2001
9023 5027441 Metro Cash & Carry SR s.r.o. Senecká cesta 1881, 900 28 Ivanka pri Dunaji 45 952 671 56,37 € 67,64 € tovar ZOO shop 07.05.2013 Tomášová 09.05.2013 na základe Žiadosti z roku 2001
9024 5027440 Metro Cash & Carry SR s.r.o. Senecká cesta 1881, 900 28 Ivanka pri Dunaji 45 952 671 81,08 € 97,30 € tovar ZOO shop 07.05.2013 Tomášová 09.05.2013 na základe Žiadosti z roku 2001
9025 201320026 Ing. Barvíř Jiří   Drobného 311/46 60200 Brno ČR   69 743 258   855,62 €   komis 04/2013 30.04.2013 Tomášová 14.05.2013 Komis. zmluva zo dňa 05.08.2010 
9026 172300096 OLYMPTOY - SK, s.r.o Bagarová 1545, 010 01 Žilina   36 410 276   26,77 € 32,11 € komis 04/2013 30.04.2013 Tomášová 14.05.2013 Rámcová komisionárska zmluva zo dňa 21.07.2011 
9027 1350003 Spišské kŕmne zmesi, s.r.o. Okolie 9, 053 61 Spišské Vlachy 36 758 477 36,00 € 43,20 € krmivo-ususky 07.05.2013 Tomášová 21.05.2013 celor. obj. 99/2013
9028 1301120 RNDr. Blaha Milan - ELGEO  Nové Sady 1, 571 01 Moravská Třebová 1   60 892 803  68,76 €   komis 20.05.2013 Tomášová 23.05.2013 Komis. zmluva zo dňa 18.06.2012+ DODATOK č.1 zo dňa 28.12.2012 
                       

Bežná činnosť II.<