Deprecated: mysql_connect(): The mysql extension is deprecated and will be removed in the future: use mysqli or PDO instead in /home/vg023300/www_root_zookosice/OLDweb/mysql.php on line 2
ZOO Košice

Jednou zo štyroch zoologických záhrad na Slovensku je aj ZOO v Košiciach, ktorá sa buduje od roku 1979. Jej zameranie je v prevažnej miere na euroázijskú faunu, chovanú v priestoroch, ktoré sa svojou veľkosťou a charakterom približujú prírodným podmienkam. Zriaďovateľom príspevkovej organizácie ZOO Košice je Mesto Košice od jej založenia.
„Uži si pravú divočinu každý deň v roku“

73

Číslo objednávky Dodávateľ Celková hodnota obj. Predmet objednávky Dátum vystavenia Zodpovedná osoba   
Názov Sídlo IČO        za vystavenie objednávky  
1/2013  TRAMONTO   Jazerná 5, Košice  46794859   Prečistenie kanalizácieAB  08.01.2013  Ing. Kristína Tóthová  
2/2013  VVS a.s.  Komenského 50, Košice  36570460    Monitoring kanaliyácie v AB  08.01.2013  Ing. Kristína Tóthová  
3/2013 KAMTEL, s.r.o. Kendice 117, 082 01 Kendice 36660990   Oprava kamerového systému 08.01.2013 Ing. Patrik Pastorek  
4/2013 De Heus  a.s Marefy 114, Bučovice 25321498   Granule 08.01.2013 Matej Miroslav  
5/2013 MUDr. Demčák M. Lipníky 35, Prešov 37883844   Potkan , holiča

08.01.2013

Matej Miroslav  
 6/2013  Global Fina s.r.o.  Werferova 1, Košice  36209325    Občerstevenie na akciu ,, Stretnutie adoptívných rodičov a sponzorov,,  09.01.2013  Mgr. Eva Malešová  
7/2013 Profi - kanál s.r.o. Južná tieda 82, Košice 44656068   Monitoring kanalizačného potrubia v AB 09.01.2013 Ing. Kristína Tóthová  
 8/2013  TO I ONO   Južná trieda 66, Košice  14399806    Ovocie a zelenina  09.01.2013 Matej Miroslav   
9/2013 Agroanva Tešedíková 11/63, Košice 44162821   Mäso na krmné účely 09.01.2013 Matej Miroslav  
10/2013 TO I ONO  Južná trieda 66, Košice 14399806   Ovocie a zelenina 09.01.2013 Matej Miroslav  
11/2013 Canis Slovakia s.r.o. Priemyselná 2, košice 36431168   Nákup pracovného oblečenie 09.01.2013 Matej Miroslav  
12/2013 TO I ONO  Južná trieda 66, Košice  14399806   Ovocie a zelenina 09.01.2013 Matej Miroslav  
13/2013 IMI EXPRES Ždaňa Košice- okolie 32554800   Preprava štrku 14.01.2013 Ing. Kristína Tóthová  
14/2013 Pneubox Južná trieda 60, Košice 36336556   Pneumatiky na traktor

14.01.2013

Ing. Kristína Tóthová  
15/2013 De Heus a.s. Marefy 114, Bučovice 25321498   Granule 14.01.2013 Matej Miroslav  
16/2013 Spišské krmné zmesi Okolie 9,Spišské Vlachy 0036758477   Granule 14.01.2013 Matej Miroslav  
17/2013 Dona s.r.o. Veľké Revištia 160 31704336   Karas 400 kg 14.01.2013 Matej Miroslav  
18/2013 ŠVPÚ Košice Hlinková 1, Košice 00 597 546   Celoročná objednávka na vyšetrenia podľa potreby 21.01.2013 Ing. Patrik Pastorek  
19/2012 M. Olšavvský Hlavná 88/92,Hrabušice 41316975   Krmivo pre papagáje 21.01.2013 Matej Miroslav  
20/2013 Auto Pallazo Fiat Ducato 31693521   Fiat Ducato 22.01.2013  Ing. Kristína Tóthová  
21/2013  Kosit a.s Rastislavova 97, Košice  36 205 214    Vývoz VKK /2013 25.01.2013  Ing. Kristína Tóthová  
22/2013  IMI EXPRES   Ždaňa Košice- okolie  32554800    Preprava posypu 25.01.2013  Ing. Kristína Tóthová  
23/2012  Eurovia  Oslobodiťeľov 66, Košice - Barca  36574998    Posypový materiál  25.01.2013  Ing. Kristína Tóthová  
24/2013 Autoškola Bovi Krivá 18, Košice 17172403   1x školenie vodičov 28.01.2013 Mgr. Pataki Robert  
25/2013 MKM - Stred , s.r.o. Prešovská 73, Družstevná pri Hornáde 31363741   Mäso na skrmenie 25.01.2013 Matej Miroslav  
26/2013 Lukáš Rozhon Michalovce     Potkany 29.01.2013 Matej Miroslav  
 27/2013  Kamtel s.r.o.  Kendice 117, 082 01  36660990    Oprava kamerového systému  29.01.2013 Ing. Patrik Pastorek  
 28/2013  TO I ONO  Južná trieda 66, Košice  14399806   Zelenina  29.01.2013  Matej Miroslav  
 29/2013   TO I ONO  Južná trieda 66, Košice  14399806    Mrkva  29.01.2013  Matej Miroslav  
 30/2013  Silver Farm s.r.o  Striebornícka 21, Uhrovec  46272151    Seno 33 hestónov  31.01.2013  Matej Miroslav  
 31/2013  Young Drepos  Vratná18, Košice  36201529    Občerstvenie  31.01. 2013  Babišová Iveta  
 32/2013  DORAZ s.r.o.  Opatovská  cesta 33  46 169 733 484,00 €   Výstava Veselá planéta  31. 01.2013  Mgr. Eva Malešová  
 33/2013  TO I ONO  Južná trieda 66, Košice  14399806    Zelenina  31.01.2013 Matej Miroslav  
34/2013 TO I ONO Južná trieda 66, Košice 14399806   Zelenina 31.01.2013 Matej Miroslav  
35/2013 Správa mestskej zelene Rastislavova 79, Košice 17078202   Odstraňovanie následkov kalamity 08.02.2013 Mgr. Erich Kočner  
36/2013 Agro Polianka Košická Polianka 36582638   Krava na skrmenie 08.02.2013 Ing Emília Kornúcová  
37/2013 AGRO -BIO s.r.o Belloušová 1861, Praha 13 18 630 731   Slede pre tučniaky 08.02.2013 Matej Miroslav  
38/2013 TOP TEAM s.r.o. Gudernova 3, Košice 31665004   Hydrantova redukcia 08.02.2013 Lengyel Ladislav  
39/2013 Trown Nutrion Trnavská cesta 3, Sereď 36856703   Na srsť kopytníkom 08.02.2013 Matej Miroslav  
40/2013 Bask - Gravel s.r.o. Palackého 23, Košice 36575291   Posypová soľ 3t 11.02.2013  Ing.Tothová Kristína  
41/2013 TO I ONO Fábryho 30, Košice 14399806   Mrkva 250 kg 11.02.2013 Matej Miroslav  
 42/2013  Chladmont  Rimavská Sobota  44773056    Oprava mraziaceho boxu  12.02.2013  Ing. Tothová Kristína  
43/2013 TO I ONO  Fabryho 30, 14399806   Ovocie a zelenina 12.02.2013 Matej Miroslav  
44/2013 - storno Lom Trebejov Kostoľany nad Hornádom , Trebejov 36198749   Posypový materiál 21.02.2013  Ing. Tothová Kristína  
45/2013  IMI EXPRES   Ždaňa 348/25  32554800    Dovoz štrku  22.02.2013  Ing. Tothová Kristína  
46/2013 Young Drepos Vratna18, Košice 36201529   Občertvenie - auditor 22.02.2013 Babišová Iveta  
47/2013 TO I ONO Fábryho 30, Košice 14 399 806   Mrkva 22.02.2013 Matej Miroslav  
48/2013 KPK GROUP Orlia 10, Košice 36 171 409   Grafický návrh - Adopčná listina 22.02.2013 Mgr. Malešová Eva  
 49/2013  TO I ONO  Fábryho 30, Košice  14 399 806 374,71 €   Ovocie a zelenina  25.02.2013  Matej Miroslav  
 50/2013  CHAHANI Ltd  2 Red house square England  07 489 804    dotlač magnetiek  25.02.2013  Mgr. Kočner  
 51/2013  CHAHANI Ltd   2 Red house square England  07 489 804    propagačný materiál  25.02.2013  Mgr. Kočner  
52/2013 Amina SK s.r.o. Charkovská 24, Košice 44 367 601 939,69 € nákup PC, program Windows, výmena RAM-oprava 26.02.2013 Babišová Iveta  
53/2013 RNDr. Milan Blaha-ELGEO Nové Sady 1, Moravská Trebová 60 892 803 371,30 bambusové tyče 26.02.2013 Ing. Tothová Kristína  
54/2013 RNDr. Milan Blaha-ELGEO Nové Sady 1, Moravská Trebová 60 892 803 168,72 € dračie drevo 26.02.2013 Ing. Tothová Kristína  
55/2013 RNDr. Milan Blaha-ELGEO Nové Sady 1, Moravská Trebová 60 892 803 133,40 € liany 26.02.2013 Ing. Tothová Kristína  
 56/2013 Auto Palazzo s.r.o. Vozárová 1, 040 17 Košice 31 695 521    oprava mechaniky stieračov FIAT DUCATO  04.03.2013  Ing. Tothová Kristína  
57/2013 Ryba s.r.o. Južná trieda 54, Košice 17 147 522   sleď celý nepitvaný 04.03.2013 Matej Miroslav  
58/2013 Slovgen s.r.o. diagnostické laboratórium Dúbravská cesta 21, 841 04 Bratislava  35 700 629   určenie pohlavia DNA technikou 05.03.2013 Ing. Pastorek Patrik  
 59/2013  TO I ONO  Fábryho 30, Košice  14 399 806 70,20 €   mrkva  05.03.2013  Matej Miroslav  
60/2013 TRAMONTO  Jazerná 5, Košice 46 794 859   prečistenie kanalizácie po prívalovej vlne 11.03.2013 Ing. Tothová Kristína  
61/2013 ZT - inštalácie, R. Bojkún Bukurešťská Košice     montáž a demontáž vodomeru 13.03.2013 Ing. Tothová Kristína  
62/2013 Východoslov. vodár. spoločnosť, a.s. Komenského 50, Košice 36 570 460   overenie a oprava  vodomeru 13.03.2013 Ing. Tothová Kristína  
63/2013 VETIS -MVDr. P. Pongrácz Kráľovičové Kračany 91, 930 03 32 320 833 32,40 € izolátory 13.03.2013 Matej Miroslav  
 64/2013  ENIKA SK, s.r.o.  Zámocká 30, 811 01 Bratislava 35 952 849     trojfázový elektromer  13.03.2013  Ing. Tothová Kristína  
65/2013 EKOLAB s.r.o. Napájadlá 17, Košice 040 01 31 684 165   rozbor vody 13.03.2013 Ing. Tothová Kristína  
66/2013 Milan Olšavský Hlavná 88/92 053 15  Hrabušice 41 316 475   krmná zmes 13.03.2013 Matej Miroslav  
67/2013 ZOOPRODUKT, s.r.o. Stromová 13, Bratislava 36 243 736   sušený hmyz 13.03.2013 Matej Miroslav  
68/2013 Reimann s.r.o. Moťovská cesta č.276, 960 01 ZVOLEN  36 623 661   náhradné diely 14.03.2013 Ing. Tothová Kristína  
 69/2013  TO I ONO  Fábryho 30, Košice  14 399 806    krmivo /2013  14.03.2013  Matej Miroslav  
 70/2013  Tempus -Trans s.r.o.  Železiarenska 49, 040 15 Košice  31 712 380    náhradný diel chladič  14.03.2013  Ing. Tóthová Kristína  
71/2013 Miloš Sláma Stařechonice 128, Kostelec na Háne 798 41 49 143 689   krmivo/2013 14.03.2013 Matej Miroslav  
72/2013 Agro-Bio s.r.o Bellušová 1861, Praha 13 18 630 731   krmivo/2013 14.03.2013 Matej Miroslav  
73/2013 De Heus a.s. Marefy 144, Bučovice 25 321 498   krmivo/ 2013 14.03.2013 Matej Miroslav  
74/2013 Ryba s.r.o. Južná trieda 54, Košice 17 147 522   krmivo /2013 14.03.2013 Matej Miroslav  
75/2013 VETIS-MVDr. Peter Pongrácz Kráľové Kračany 91, 930 03 32 320 833   krmivo/2013 14.03.2013 Matej Miroslav  
76/2013 CANIS Slovakia s.r.o. Priemyselná 2, 040 01 Košice 36 431 168   pracovné oblečenie/2013 14.03.2013 Matej Miroslav  
77/2013 Agro Polianka s.r.o. Košická Polianka 241, 044 41 Sady nad Torysou 35 582 638   krmivo 14.03.2013 Ing. Kornúcová Emília  
 78/2013  RNDr. Jozef Žák  Ladomírová 118, 090 03      krmivo  21.03.2013    
79/2013 BREDY ENERGY s.r.o. Sečovská cesta 7, Košice 36 571 474   montáž elektromerov 21.03.2013  Ing. Tóthová Kristína  
80/2013 LYNX EDICIONS  Barcelona Španielsko     Handbook  of the Mammals of the World - kniha  22.03.2013  Bc. Kindl Jozef  
81/2013 MKM spol. s.r.o. Dlhá 1264, 900 31 Stupava 31 408 87   minerálne lízy 22.03.2013 Ing. Pastorek Patrik  
82/2013 STELMO SK, s.r.o. Smaragdová 1, 040 11 Košice 36 184 248   výpalky z plechu 25.03.2013 Matej Miroslav  
83/2013 Agro Polianka s.r.o Košická Polianka 241, 044 41 Sady nad Torysou 35 582 638   krmivo 25.03.2013 Ing. Kornúcová Emília  
84/2013 Dučai Štefan Na záhumí 1, 040 15 Košice Šaca 31 274 897   krmivo 04.04,2013 Ing. Kornúcová Emília  
85/2013 TRIMIN s.r.o. Rampová 6 040 01 Košice 36 181 366   ohýbanie plechu 04.04.2013 Ing. Tóthová Kristína  
86/2013 QALT s.r.o. Baška 168, Južná trieda 64-prevádzka Košice 31 690 220   servis auta KE 782 EC 04.04.2013 Ing. Tóthová Kristína  
87/2013 LYNX EDICIONS Barcelona Španielsko     kniha Special Volume: New Species 08.04.2013 Bc. Kindl Jozef  
88/2013 Retra - J. Hreščák Slnečná 263/15, 044 31 Kostoľany nad Hornádom     drevo-hranol 08.04.2013 Matej Miroslav  
89/2013 Eurogastrop s.r.o. Bardejovská 15, 080 01 Prešov 44 137 761   náhradný diel na strúhadlo 08.04.2013 Matej Miroslav  
90/2013 Ferrona Slovakia, a.s. Londýnska 8, Košice 36 401 137   hutný materiál 09.04.2013 Ing. Tóthová Kristína  
91/2013 Young Drepos Vrátna 18, 040 01 Košice 36 201 529   občerstvenie pre 10 ľudí 12.04.2013 Mgr. Malešová Eva  
92/2013 Novátor Trolejbusová 2, KE 36 575 950   predsezónny servis kosačiek 17.04.2013 Ing. Tóthová Kristína  
93/2013 Hi-Reklama, s.r.o. Komenského 11A, 040 01 Košice 36 199 451   grafické spracovanie billboard, banner 17.04.2013 Mgr. Malešová Eva  
94/2013 EUROHAS CONSULTING Strojárenská 5, Košice 45 066 873   revízia hasiacich prístrojov 17.04.2013 Ing. Tóthová Kristína  
95/2013 Vzdelávacie stredisko s.r.o. Študentská 1, 040 11 Košice 36 607 959   aktualizačná odborná príprava elektrotechnikov 18.04.2013 Mgr. Pataki Róbert  
96/2013 Dona s.r.o. Veľké Revištia, 072 43 Veľké Revištia 160  31 704 336   krmivo 18.04.2013 Ing. Kornúcová Emília  
97/2013 B.A.S.K., Gravel s.r.o. Palackého 27, Košice 36 575 291   piesok 22.04.2013 Ing. Tóthová Kristína  
98/2013 IMI EXPRES Ždaňa 348/25, Košice 32 554 800   preprava štrku 22.04.2013 Ing. Tóthová Kristína  
99/2013 Spišské krmné zmesi s.r.o Okolie 9,Spišské Vlachy 36 758 477   celoročná objednávka 22.04.2013 Matej Miroslav  
100/2013 AMINA SK, s.r.o. Charkovská 24, Košice 44 367 601   zostavenie PC pre sekretariát 22.04.2013 Mgr. Kočner Erich  
101/2013 Servis chladničiek a mrazničiek Myslavská 51, 040 16 Košice 32 476 817   oprava kafilérneho mraziaceho boxu 22.04.2013 Ing. Tóthová Kristína  
102/2013 M.K.M. spol. s.r.o. Dlhá 1264, Stupava 31 408 087   krmivo 22.04.2013 Ing. Kornúcová Emília  
103/2013 Vzdelávacie stredisko s.r.o. Študentská 1, 040 01 Košice 36 607 959   odborná príprava -obsluha reťazovej  motorovej píly 23.4.2013 Mgr. Pataki  
105/2013 Kecskeméty Gabriel Gemerská Panica, 980 46 31 965 571   lucernové usušky 23.04.2013 Matej Miroslav  
106/2013 Včielka Košice s.r.o. Prúdová 8, Košice 36 775 487   zemné práce- prístup k ČOV-Dinopark 23.04.2013 Ing. Tóthová Kristína  
107/2013 ARTON s.r.o. Komenského 27, 010 01 Žilina 31 595 154   billboardy 23.04.2013 Mgr. Malešová Eva  
108/2013 Správa mestskej zelene Rastislavova 79, Košice 17 078 202   výsadba kvetov 24.04.2013 Ing. Tóthová Kristína  
109/2013 Papillons a.s. Hradecká 387, Králiky 387 561 69 25 773 615   uteráky s potlačou 24.04.2013 Mgr. Malešová Eva  
110/2013 GEOPROGRES Werferová 1 040 01 Košice 32 484 585   vypracovanie G.P. a poreal. zameranie ČOV Dinopark 26.04.2013 Ing. Tóthová Kristína  
111/2013 IRES s.r.o. Michalovská 9, 811 03 Bratislava 36 197 882   zemné práce 26.04.2013 Ing. Tóthová Kristína  
112/2013 Ing. Bartko Michal Bačíková 12, 040 01 Košice 40 261 441   VO podprahová metóda 26.04.2013 Ing. Tóthová Kristína  
113/2013 Správa mestskej zelene v Košiciach Rastislavova 79, 040 01 Košice 17 078 202   čistenie komunikácie v ZOO KE 29.04.2013 Ing. Tóthová Kristína  
114/2013 KPK Group spol. s.r.o. Orlia 10, 040 11 Košice 361 711 403   výzdoba člna na akciu Košické Benátka 2013 02.05.2013 Mgr. Malešová Eva  
115/2013 Ing. Rusnák Ernest Kováčová vila 798/2 054/01 Levoča 34 804 889   turistické známky 02.05.2013 Mgr. Malešová Eva  
116/2013 Ing. Rusnák Ernest Kováčová vila 798/2 054/01 Levoča 34 804 889   turistický zošit 02.05.2013 Mgr. Malešová Eva  
117/2013 TUCAN, cest. agent. s.r.o. Krížna 8, 811 07 Bratislava 35 697 300   spiatočná letenka 05.05.2013 Mgr. Kočner Erich  
118/2013 TOI TOI & DIXI s.r.o. Stará Vajnorská 37, 831 04 Bratislava 36 383 074   prenájom toaletných kabín 06.05.2013 Babišová Iveta  
119/2013 Ing. Krejzová Jarmila PhD. Záhradníctvo Mánesová 23, Košice     výsadba letničkového záhona 06.05.2013 Mgr. Malešová Eva  
120/2013 Papillons a.s. Hradecká 387, Králiky 387 561 69 25 773 615   uteráky s potlačou 09.05.2013 Mgr. Malešová Eva  
121/2013 ROTAPRINT s.r.o. Barčianska 68, Košice 36 188 794   tlač vstupeniek 09.05.2013 Babišová Iveta  
122/2013 JES Košice, s.r.o. Bulharská 5, Košice 46 455 523   výročná správa ZOO Košice za rok 2012 09.05.2013 Mgr. Malešová Eva  
123/2013                
124/2013 Pasketik-J.Parur Urbánková 12, 040 01 Košice 35 474 131   registračná pokladňa+kniha pokladnice+uvedenie do prevádzky 09.05.2013 Babišová Iveta  
125/2013 Auto Palazzo s.r.o. Vozárová 1, Košice 31 693 521   servis Fiat Ducato 09.05.2013 Ing. Tóthová Kristína  
126/2013 ASERTIV- AGENTÚRA Tyršovo nábrežie 11, 040 01 Košice  33 592 675   metodická príručka Zákon o verejném obstarávaní 13.05.2013 Ing. Tóthová Kristína  
127/2013 Hi-Reklama, s.r.o. Komenského 11 A, 040 01 Košice 36 199 451   tlač na PVC banner 13.05.2013 Mgr. Malešová Eva  
128/2013 Slovenský vodohosp. podnik š.p. Ďumbierska 14, 041 59 Košice 36 022 047   rozbor vody z potoka Hrubša 13.05.2013 Ing. Tóthová Kristína  
129/2013 ARTON s.r.o. Komenského 27, 01 001 Žilina 31 595 154   poskytnutie priestoru na reklamu 13.05.2013 Mgr. Malešová Eva  
130/2013 Rotaprint spol. s.r.o. Barčianska 68, Košice 36 188 794   vstupenky tlač 15.05.2013 Mgr. Malešová Eva  
131/2013 KAMAR s.r.o. Sokoľany 7, 044 57 44 666 566   orez stromov 15.05.2013 Ing. Tóthová Kristína  
132/2013 ASPET s r.o. Husárska 56, 040 01 Košice 36 172 464   autobatérie 15.05.2013 Ing. Tóthová Kristína  
133/2013 Hi-Reklama, s.r.o. Komenského 11A, 040 01 Košice 36 199 451   reklamné predmety 17.05.2013 Mgr. Malešová Eva  
134/2013 OKAY Slovakia, s r.o. Krajná 86, 821 04 Bratislava 35 825 979   chladnička 17.05.2013 Ing. Kornúcová Emília  
135/2013  KPK Reklama s.ro.  Orlia 10/1763  46 822 738    tlač pozvánok  20.05.201  Mgr. Malešová Eva  
136/2013 Agro Polianka s.r.o Košická Polianka 241, 044 41 Sady nad Torysou 36 582 638   krmivo 20.05.2013 Ing. Kornúcová Emília  
137/2013 AGROANVA s.r.o. Tešedíková 11/63 040 17 Košice 44 162 821   krmivo 20.05.2013 Ing. Kornúcová Emília  
138/2013 Univerzita veter. lekárstva a farmácie Komenského 73, KE 041 81 397474   korekcia kopýt 21.05.2013 Ing. Kobulnický Pavol  
139/2013 R-Metal, s.r.o Magnezitárska  5 040 13 36 751 081   pletivo 21.05.2013 Ing. Tóthová Kristína  
140/2013 Správa mestskej zelene Rastislavová 79 , Košice 17 078 202   mulčovanie konárov 21.05.2013 Ing. Tóthová Kristína  
141/2013 WURTH, s.r.o. Južná trieda 115, KE 00 684 864   čistenie rúr 21.05.2013 Ing. Tóthová Kristína  
142/2013 Agro-Bio s.r.o. Bellušová 1861 Praha 18 630 731   krmivo 21.05.2013 Ing. Kornúcová Emília  
143/2013 MIKROP Slovensko, s.r.o. Okružná 25, 058 01 Poprad 31 717 063   LZ Plus 22.05.2013 Ing. Kornúcová Emília  
144/2013 Správa mestskej zelene Rastislavová 79 , Košice 17 078 202   výsadba a sadovnícke úpravy pred novootvoreným soc. zariadením 23.05.2013 Ing. Tóthová Kristína  
145/2013 DPMK a.s Bardejovská 6, 043 29 Košice 31 701 914   reklama DINOPARK 23.05.2013 Mgr. Kočner Erich  
146/2013 SEA WORLD s.r.o. Tulská 17, 974 04 Banská Bystrica 44 664 516   kalcium reaktor deltec aj s príslušenstvom 23.05.2013 Mgr. Kočner Erich  
147/2013 MIKROP SLOVENSKO, s.r.o. Okružná 25, 058 01 Poprad 31 717 063   LZ plus 23.05.2013 Ing. Kornúcová Emília  
148/2013 AVAL BETA s.r.o. Letná 45, 040 01 Košice 31 727 972   posilnenie ochrany ZOO Košice počas otvorenia DinoParku  28.05.2013 Ing. Tóthová Kristína  
149/2013  EUROGASTROP, s.r.o.  Čergovská 7002/10 080 01 Prešov  44 137 761    kotúč vyhadzovací do strúhacieho stroja  28.05.2013  MVDr. Škraková Iva  
150/2013 Bezak s.r.o. Bašťovanského 3, 040 22 Košice 36 606 821   tovar ZOO shop 28.05.2013 Tomášová Helena  
151/2013 Martin Olšavský Hlavná 88/92, 053 15 Hrabušice 41 316 975   krmivo 28.05.2013 Tomášová Helena  
152/2013  G. Jakubík  Prašovská 67/85 Družstevná pri Hornáde 044 31  40 442 969    skriňová zostava sekretariát - archív  28.05.2013  Matej Miroslav  
153/2013 MIDIA Ing. Diabolko Milan Idanska 7, 040 11 Košice 30 679 982   revízia bleskozvodov 28.05.2013 Ing. Tóthová Kristína  
 154/2013  Young Drepos SK  Vrátna 8, 040 11 Košice  36 201 529    občerstvenie na 01.jún 2013  28.05.2013  Mgr. Malešová Eva  
155/2013 INGEMA s.r.o. Močiaranska 1, Michalovce 071 01 45 348 766   sušič rúk, dávkovač mydla 28.05.2013 Ing. Tóthová Kristína  
 156/2013  DPMK  Bardejovská 96, 040 00 Košice      kyvadlová doprava  28.05.2013  Mgr. Malešová Eva  
157/2013 IRES s.r.o. Michalovská 9, 811 03 Bratislava 36 197 882   prekládka stánku 29.05.2013 Ing. Tóthová Kristína  
158/2013 MAJO-STAV Komenského 040 01 Košice 45 348 766   lávky k verejnému WC pre DINOPARKOM 28.05.2013 Ing. Tóthová Kristína  
159/2013 M. Olšavský Hrabušice 053 15

41 316 975

 

  vaječná zmes 28.05.2013 MVDr. Škraková  
 160/2013  Erik Haľko -rekl. agentúra  Senný trh 2, 040 01 Košice  43 217 541    propagačný materiál  10.06.2013  Mgr. Malešová Eva  
161/2013 AMINA SK, s.r.o. Charkovská 24, Košice 44 367 601   adaptér pre notebook 10.06.2013 Mgr. Kočner Erich  
162/2013 AMINA SK, s.r.o. Charkovská 24, Košice 44 367 601   PC - HP PRO 3500 MT 10.06.2013 Mgr. Kočner Erich  
163/2013 Farmaservis Trade a.s. Kŕížiková 3278, Frídek-Místek 73801 25 099 531   okrúhly stĺpik k elektr. ohradníku 10.06.2013 Matej Miroslav  
164/2013 SABOL náradie nástroje Štefániková 5 040 01 Košice 33 592 268   kosačka STIHL 10.06.2013 Ing. Kornúcová  
165/2013 HOTEL BANKOV, a.s. Dolný Bankov 2, 040 01 Košice 31 701 931   reštauračné služby a prenájom miestností 10.06.2013 Mgr. Kočner Erich  
166/2013 DPMK, a.s. Bardejovská 6, 040 01 Košice 31 701 914   prepravné služby  11.06.2013  Ing. Tóthová Kristína  
167/2013 ELGEO-RNDr. Blaha Nové Sady 1, 571 01 Moravská Třebová 60 892 803   laná 24 mm 12.06.2013 Ing. Tóthová Kristína  
168/2013 ELGEO-RNDr. Blaha Nové Sady 1, 571 01 Moravská Třebová 60 892 803   laná 36 mm 12.06.2013 Ing. Tóthová Kristína  
169/2013 KAMAR, s.r.o. Sokoľany 7, 044 67 Haniska pri KE 44 666 560   orezy stromo DINIPARK 12.06.2013 Ing. Tóthová Kristína  
170/2013 Grajzeľ Ján Čordáková 32, 040 23 Košice 45 655 634   zhotovenie inform. systému 12.06.2013 Ing. Tóthová Kristína  
171/2013 Hotel Bankov Dolný Bankov 2, 040 01 Košice 31 701 931   ubytovanie EARAZA SCREENING 12.06.2013 Mgr. Kočner Erich  
172/2013 M.K.M s.r.o. Dlhá 1264 900 31 STUPAVA 31 708 87   sušené mlieko 12.06.2013 Ing. Kornúcová Emília  
173//2013 YOUNG DREPOS SK, s.r.o. Vrátna 18, 040 01 Košice 36 201 529   občerstvenie pri príležitosti konania EARAZA SCREENING 17.06.2013 Mgr. Kočner Erich  
174/2013 Inštitút vzdelávania vet. lekárov Cesta pod Hradovou 13/a, 041 77, Košice 00 493 546   ročné predplatné 19.06.2013  Mgr. Malešová Eva  
175/2013 mars pro s.r.o. Kysucká 16, 040 11 Košice 43 911 633   doplnenie PD oplotenie parcely 19.06.2013 Ing. Tóthová Kristína  
176/2013 BEZÁK s.r.o. Bašťovanského 3, 040 22 Košice 36 606 821   tovar ZOO shop 19.06.2013 Tomášová Elena  
177/2013 PhDr. L. Perháč Jenisejská 4, 040 11 Košice 10 393 039   preklad do anglického jazyka 21.06.2013 Ing. Tóthová Kristína  
178/2013 Vzdelávacie stredisko s.r.o. Študentská 1, 040 01 Košice 36 607 959   kurz obsluhy motorových píl 21.06.2013 Ing. Tóthová Kristína  
179/2013 REIMANN s.r.o. Moťovská cesta 276, 360 01 Zvolen
 
36 623 661   náhradný diel relé do elektromobilu 21.06.2013 Ing. Tóthová Kristína  
180/2013 Šerik Peter Sofijská 21, 040 13 Košice 33 903 328   oprava turniketu 21.06.2013 Ing. Tóthová Kristína  
181/2013 Mariánčik Marian Žakarovce 82, 055 71 Žakarovce 44 133 553   realizácia výsadby 21.06.2013 Ing. Tóthová Kristína  
182/2013 EKOLAB s.r.o. Napájadlá 17, 040 12 Košice 31 864 165   rozbor vody 21.06.2013 Ing. Tóthová Kristína  
183/2013 ZOOPRODUKT, s.r.o. Stromová 13,  Bratislava 36 243 736   sušený hmyz 21.6.2013 Ing. Kornúcová Emília  
184/2013 3H mobil Lesnícka 3, 040 11 Košice 36 216 402    servisná prehliadka 21.06.2013 Ing. Tóthová Kristína  
185/2013 EUROHAS CONSULTING s.r.o. Strojárenská 5, 040 01 Košice 45 666 873   hasiaci prístroj+náhr. diely 21.6.2013 Ing. Tóthová Kristína  
186/2013 Olšavský M. Hrabušice 053 15 Hlavná 88/82 41 316 975   krmivo 21.06.2013 MVDr. Škraková  
187/2013 AGRO-BIO s.r.o. Praha 13, Bellušová 1861 18 630 731    granule 21.06.2013 MVDr. Škraková  
188/2013 NICE WOOD s.r.o. Záhor 164 072 53 46 188 525   drvenie konárov 21.06.2013 Ing. Tóthová Kristína  
189/2013 AUTO PALAZZO spol. s.r.o. Vozárová 1, 040 17 Košice 31 693 521   oprava auta 21.06.2013 Ing. Tóthová Kristína  
190/2013 Young Drepos SK Vrátna 8, 040 11 Košice 36 201 529   noc v ZOO 21.06.2013  Mgr. Malešová Eva  
191/2013 Young Drepos SK Vrátna 8, 040 11 Košice 36 201 529   pohostenie akcia XIX. meeting cz-pl-sk 21.06.2013 Mgr. Malešová Eva  
192/2013 Young Drepos SK Vrátna 8, 040 11 Košice 36 201 529   catering na akciu XIX. meeting cz-pl-sk 21.06.2013 Mgr. Malešová Eva  
193/2013 Peter Kožár PIETRO Medená 19, 040 17 KE 32 528 876   občerstvenie 21.06.2013 Mgr. Malešová Eva  
194/2013 Young Drepos SK Vrátna 8, 040 11 Košice 36 201 529   občerstvenie ZOO Charkov 21.06,.2013 Mgr. Malešová Eva  
                 
 196/2013 MAJO-STAV s.r.o.   Komenského 73, 040 01 Košice  45 348 766    oprava podlahy pavilón opíc  28.06.2013 Mgr. Kočner Erich   
                 
198/2013 FARMASERVIS trade a.s. Krížiková 3278 738 01 Frídek Místek 25 099 532   objímka  08.07.2013 Matej Miroslav  
 199/2013 Rybárstvo Zemplín s.r.o.   Kostolné nám. 10, 071 01 Michalovce  36 576 557    krmivo  08.07.2013  Matej Miroslav  
200/2013 Nová exota Záhradní 15, 783 35 Horka nad Moravou     kniha 09.07.2013 Kindl Josef  
201/2013 Slovgen s.r.o.Diagnostické laboratórium Dúbravská cesta 21, 841 04 Bratislava     určenie pohlavia 10.07.2013 Ing. Pastorek Patrik  
202/2013 MOUNTFIELD SK, s.r.o. Severné nábrežie 45, 040 01 Košice  36 377 147   oprava filtrov u tučniakov a tuleňov 10.07.2013 Ing. Pastorek Patrik  
203/2013 KWESTO s.r.o. Cintorínska 12, NITRA 35 833 289   čistiaca a kefová rohož + popolník 10.07.2013 Lengyel Ladislav  
204/2013 Agroanva s.r.o. Tešedíková 11/63, 040 17 Košice 44 162 821   krmivo 10.07.2013 Ing. Kornúcová Emília  
                 
206/2013 Agro Polianka s.r.o Košická Polianka 241, 044 41 Sady nad 36 582 838   krmivo 10.07.2013 Ing. Kornúcová Emília  
207/2013 Young Drepos SK Vrátna 8, 040 11 Košice 36 201 529   občerstvenie pre auditorov 16.07.2013 Mgr. Kočner Erich  
208/2013                
209/2013 Agro Polianka s.r.o Košická Polianka 241, 044 41 Sady nad Torysou 36 582 838   krmivo 17.07.2013 Ing. Kornúcová Emília  
210/2013 MOUNTFIELD SK, s.r.o. Severné nábrežie 45, 040 01 Košice 36 377 147   štvorkolesová kosačka na trávu 17.07.2013 Ing. Tóthová Kristína  
211/2013 JES s.r.o. Bulharská, Košice     grafický vizuál na polep električky 18.07.2013 Mgr. Malešová Eva  
212/2013 WEST MEDIA CZECH Stará cesta 2, Plzeň     výroba sólo polepu na električku 19.07.2013 Mgr. Malešová Eva  
213/2013 Servis chladničiek a mrazničiek Kelbel R. Myslavská 35/51, 040 16, Košice 32 476 817   výmena spínača ventilátora 19.07.2013 Ing. Kornúcová Emília  
214/2013 POLYKOMP Rampová, 040 01 Košice     poklop na vodovodnú šachtu 22.07.2013 Ing. Tóthová Kristína  
215/2013 PASKETIK-J.Pavur Urbánková 12, 040 01 Košice 35 474 131   oprava reg. pokladne 22.07.2013 Babišová Iveta  
 216/2013  Rybárstvo Zemlín s r.o.  Kostolné nám. 10 071 01 Michalovce   36 576 557    karas  22.07.2013  Ing. Pastorek  
217/2013 Ing. Bartko Miroslav Bačiková 12, 040 01 KE 40 261 441   zabezpečenie elektronickej aukcie 23.07.2013 Ing. Tóthová Kristína  
218/2013 Agro Polianka s.r.o Košická Polianka 241, 044 41 Sady nad Torysou 36 582 838   mäso 23.7.2013 Ing. Kornúcová Emília  
                 
                 
221/2013 AJ PRODUKTY a.s. Galvaniho 7/3 Bratislava 36 268 518   popolník na stenu 25.07.2013 Matej Miroslav  
222/2013 Baterie Centrum SK, s.r.o. Zarevúca 19/250, Ružomberk 36 868 824   batérie 25.07.2013 Tomášová Elena  
223/2013 CHAHANI Ltd. REDHOUSE square 6, NOTHAMPTON, NN 3 GWL England  07 489 804   knihy 02.08.2013 Mgr. Kočner Erich  
224/2013 CHAHANI Ltd. REDHOUSE square 6, NOTHAMPTON, NN 3 GWL England  07 489 804   magnetické záložky 02.08.2013 Mgr. Kočner Erich  
225/2013 CHAHANI Ltd. REDHOUSE square 6, NOTHAMPTON, NN 3 GWL England  07 489 804   magnetky 02.08.2013 Mgr. Kočner Erich  
226/2013 Young Drepos SK Vrátna 8, 040 11 Košice 36 201 529   obed akcia 1 deň ošetrovateľom 09.08.2013 Mgr. Malešová Eva  
227/2013 Hriadeľ Teplárenská 2/A 31 444 334   prepínacia skrinka 09.08.2013 Ing. Tóthová Kristína  
                 
229/2013 storno              
230/2013 BEZÁK s.r.o. Bašťovanského 3 040 22 Košice 36 606 821   tovar  ZOO shop 09.08.2013 Tomášová Elena  
231/2013 AGROANVA s.r.o. Tešedíková 11/63, 040 17 Košice 44 162 821   mäso 16.08.2013 Ing. Kornúcová Emília  
232/2013 DP WORK Zupkova 2, 040 23 Košice 36195031   fošne 20.08.2013 Ing. Tóthová Kristína  
233/2013 ZOOPRODUKT SLOVAKIA s.r.o. Drieňová 34, Bratislava 36 250 309   sušený hmyz 20.8.2013 MVDr. Škraková  
234/2013 AGROANVA s.r.o. Tešedíková 11/63, 040 17 Košice 44 162 821   mäso 21.8.2013 Ing. Kornúcová Emília  
235/2013 J. Pavúr-PASKETIK Urbánková 12, 040 01 Košice 35 474 131   počítačka bankoviek 23.08.2013 Babišová Iveta  
236/2013 E-VOLUTION s.r.o. Tomášiková 10, 040 01 Košice 36 811 246   oprava KIOSk 23.08.2013 Ing. Tóthová Kristína  
237/2013 DHL EXPRESS spol. s.r.o.

Letisko M.R. Štefánika 65, 820 01 Bratislava

31 342 876   prepravné služby 28.8.2013 Ing. Kobulnický Pavol  
 238/2013 Vzdelávacie stredisko s.r.o.   Študentská 1, 040 01 Košice  36 607 959    opakované školenie elektrotechnikov  28.08.2013  Mgr. Pataki Róbert  
239/2013 Young Drepos SK Vrátna 8, 040 11 Košice 36 201 529   obed off road jazda 30.08.2013 Mgr. Malešová Eva  
240/2013 Raj pre papagáje s.r.o. Nemčianska cesta 715, 974 01 Banská Bystrica 31 614 116   dezinfekcia F 10 SC 30.08.2013 Ing. Pastorek Patrik  
241/2013 Young Drepos SK Vrátna 8, 040 11 Košice 36 201 529   občerstvenie pri obchod. rokovaní - sokoliari 30.08.2013 Mgr. Kočner Erich  
                 
 243/2013  DATACOMP s.r.o.  Moldavská cesta 49, 040 11, Košice  36 212 466   servisné práce oprava hlavného PC   30.08.2013 Babišová Iveta   
244/2013 SEA WORLD s.r.o. Tulská 17, 97 401, Banská Bystrica 44 664 516   prúdové čerpadlo, akváriové čerpadlo 03.09.2013 Ing. Pastorek Patrik  
245/2013 Tirpák František Veľká Ida 234, 044 55 Veľká Ida 10 702334   revízia komínov 03.09.2013 Ing. Tóthová Kristína  
246/2013 Hriadeľ s.r.o. Mesačná 24, 94 501 Komárno Teplárenská 2/ A, Košice 31 444 334   ND traktor 03.09.2013 Ing. Tóthová Kristína  
247/2013 Hanzelová Magdaléna Ing. Cyklistická 11, 040 01 Košice 34 379 762   revízia plynových rozvodov a sporákov 03.09.2013 Ing. Tóthová Kristína  
248/2013 Hurný Jozef Zimná 10, 040 01 Košice 17 177 847   revízia plyn. žiaričov 03.09.2013 Ing. Tóthová Kristína  
249/2013 Toronský Peter Ing. Kavečianska cesta 38,040 01 Košice 10 778 250   revízia tlak. nádob 03.09.2013 Ing. Tóthová Kristína  
250/2013 Olexa Mrtin Osloboditeľov 3, 044 11 Trstená pri Hornáde 37 175 594   revízia plyn. kotlov  03.09.2013 Ing. Tóthová Kristína  
251/2013 ASPET s.r.o Husárska56, 040 11 Košice 36 172 464   autobatéria 03.09.2013 Ing. Tóthová Kristína  
252/2013 3H MOBIL Lesnícka 3, 040 11 Košice 36 216 402   sevisná prehliadka + výmena oleja 03.09.2013 Ing. Tóthová Kristína  
253/2013 MOUNTFIELD SK, s.r.o Severné nábrežie 45, 040 01 Košice 36 377 147   kalové čerpadlo 03.09.2013 Ing. Tóthová Kristína  
254/2013 MOUNTFIELD SK, s.r.o Severné nábrežie 45, 040 01 Košice 36 377 147   motorové čerpadlo 03.09.2013 Ing. Tóthová Kristína  
255/2013 KAMAR, s.r.o. Sokoľany 7, 044 57 Košice-okolie 44 666 560   výrub vŕb 03.09.2013 Ing. Tóthová Kristína  
256/2013 Východosl. vodár. spol., a.s. Komenského 50, 042 48 Košice 36 570 460   čistenie žúmp 03.09.2013 Ing. Tóthová Kristína  
257/2013 Štátny veterinárny ústav Pod dráhami 918, 960 86 Zvolen 00 597 538   vyšetrenie zvierat podľa potreby počas roka 2013 03.09.2013 Ing. Pastorek Patrik  
258/2013 NOVÁTOR Trolejbusová 2, 040 01 Košice 10 818 570   dúchadlo-vysávač 03.09.2013 Ing. Tóthová Kristína  
259/2013 Rybárstvo Zemplín Kostolné námestie 10, 071 01 Michalovce 36 576 557   ryby 03.09.2013 Matej Miroslav  
260/2013 Mgr. Sojka Ján Záhradná 15, 783 35 Horka nad Moravou     knihy 03.09.2013 Bc. Kinder Jozef  
261/2013 FONHIT s.r.o. Denešová 4, 040 23 Košice 36 172 367   oprava ČOV-Dinopark 03.09.2013 Ing. Tóthová Kristína  
262/2013 AMINA SK s.r.o. Charkovská 24, 040 22 Košice 44 367 601   PC pre EO 12.09.2013 Babišová Iveta  
   AMINA SK s.r.o.  Charkovská 24, 040 22 Košice  44 367 601    server-záložný zdroj  12.09.2013  Babišová Iveta  
264/2013 Rybárske potreby TORNÁDO, s.r.o. Horná Strieborná 1, 974 01 Banská Bystrica 46 139 460   brodiace čižmy 12.09.2013   Matej Miroslav  
265/2013 PROTIŠMYKU.EU, Ing Osička Miroslav B. Václavka 981/9, 700 30 Ostrava 75 372 380   protišmykové návleky  12.09.2013  Ing. Pastorek  
266/2013 TUCAN cest. agentúra s.r.o. Krížna 8, 811 07 Bratislava 35 697300   letenky 16.09.2013 Mgr. Kočner  
267/2013 OMNI s.r.o. Kozmonautov 8, Nitra 949 01     úľ, dierovač 17.09.2013 Ing. Pastorek  
268/2013 3H Mobil s.r.o. Lesnícka 3, 040 11 Košice 36 216 402   oprava Citroen Berlingp 17.09.2013 Ing. Tóthová  
269/2013 Grajzeľ Ján Čordáková 32, 040 23 Košice 45 655 634   adopčné tabuľky 17.09.2013 Mgr. Malešová  
270/2013 Young Drepos SK Vrátna 8, 040 11 Košice 36 201 529   pracovný obed 18.09.2013 Mgr. Kočner  
271/2013 Penzión pod Hrešnou       pracovná večera 19.09.2013 Mgr. Kočner  
272/2013 RNDr. Holečková Dana Sylvárovská 2868, 544 01  Dvur Králové     kniha 19.09.2013 Mgr. Kočner  
273/2013 EUROVIA-Kameňolomy s.r.o. Osloboditeľov 66, 040 11 Košice 36 574 988

 

 

 

posyp. materiál 20.09.2013 Ing. Tóthová  
274/2013 HAKL Krivá 18, 040 01 Košice     prietokový ohrievač 20.09.2013 Matej Miroslav  
275/2013 IMI EXPRES Jogobagyi Imrich Ždaňa 348, 040 11 Košice okolie 32 554 800   preprava posyp. materiálu 20.09.2013 Ing. Tóthová  
276/2013 Hriadeľ s.r.o. Teplárenská 2/A, 040 01 Košice 31 444 334   káblové očko 20.09.2013 Matej Miroslav  
277/2013 Hanáček M. Mgr. Slnečná 2448/29, 963 01 Krupiná 40 223 086   šváb argentínsky 20.09.2013 Matej Miroslav  
278/2013 AGROANVA s.r.o. Tešedíková 11/63, 040 17 Košice 44 162 021   hov. mäso 20.09.2013 Ing. Kornúcová  
279/2013 Olšavský Martin Hlavná 88/92, 053 15 Hrabušice 41 316 975   deli nature 20.09.2013 Matej Miroslav  
280/2013 MIDIA-Ing. Diabolko Idanská 7, 040 11  Košice 30 679 982   revízia el. spotrebičov a náradia 20.09.2013 Ing. Tóthová  
281/2013 DP WORK Šebastovská 136/12, 040 11 Košice 36 105 031   OSB dosky 23.09.2013 Ing. Tóthová  
282/2013 Rybárstvo Zemplín s.r.o. Kostolné nám. 10, Michalovce 36 579 557   ryby 23.09.2013 Matej Miroslav  
283/2013 Kelbel Radoslav       oprava chladničky 01.10.2013 Ing. Tóthová  
284/2013 NOVÁTOR s.r.o. Trolejbusová 2, 040 01 Košice 36 579 50   servis-oprava VAP 20.09.2013 Ing. Pastorek  
                 
286/2013 AgroBio spol. s.r.o. Bellušová 1861     granule 03.10.2013 Ing. Kornúcová Emília  
287/2013 Olšavský M. Hlavná 88/92 053 15 Hrabušice 41 316 975   Nutribird 03.10.2013 Ing. Kornúcová Emília  
288/2013 BAMIDA s.r.o. Jezerná 1, 040 11 Košice     výroba PVC podlahy 07.10.2013 Ing. Tóthová Kristína  
289/2013 R-METAL Magnezitárska 5, Košice 36 751 081    pletivo 07.10.2013 Matej Miroslav  
290/2013 Servis chladničiek a mrazničiek Kelbel Radoslav Myslavska 35/31 , 040 16 Košice 32 476 817   oprava ventilátora kompresora 21.10.2013 Ing. Kornúcová Kristína  
291/2013 ASPET Husárska 56, Košice 040 11 36 172 464   autobatéria 24.10.2013 Ing. Tóthová Kristína  
292/2013 Auto Pallazo, s.r.o. Vozárová 1, 040 01 Košice 31 693 521   oprava auta Fiata Ducato 24.10.2013 Ing. Tóthová Kristína  
293/2013 PTÁČEK- Veľkoobchod a.s. Prešovská cesta 4, 040 01 Košice     ventil uzatvárací priamy 24.10.2013 Ing. Tóthová Kristína  
294/2013 Železo stvebniny Holubyho 31, 040 01 Košice 45 522 855   hutný materiál 04.11.2013 Ing. Tóthová Kristína  
295/2013 AGROANVA s.r.o. Tešedíková 11/63, 040 17 Košice 44 162 021   hov. mäso 05.11.2013 Ing. Kornúcová Emília  
296/2013 DP WRK Šebastovská 136/12 36 195 031   dosky 05.11.2013 Ing. Tóthová Kristína  
297/2013 Mačingová Beáta Uralska 14, Košice 46 410 121   satelitné zariadenie 06.11.2013 Lengyel Ladislav  
298/2013 Jaroslav Dzurik - V.I.P   Jánošíková 6, 040 01 Košice      ubytovanie na 2 noci v penzióne  15.11.2013  Mgr. Erich Kočner  
299/2013 Strojzvar BaP spol. s.r.o. Strojárenská 3, 040 01 Košice 36 210 986   základný kurz zvárania elektrickým oblúkom   Ing. Tóthová Kristína  
300/2013 DP-ALEZAR s.r.o. Stará prešovská cesta 10, 040 01 Košice 46 709 330   výroa a osadenie dopravnej značky 15.11.2013 Ing. Tóthová Kristína  
301/2013 INOX Pter Milkovič   40 795 896   výroba a montáž nerez. rebríka-bazén tulene 15.11.2013 Ing. Tóthová Kristína  
302/2013 Rybárstvo ZEMPLÍN KOstolné námestie 10, 071 01  Michalovce 36 576 557   ryby 18.11.2013 Ing. Kornúcová Emília  
303/2013 Slovgen s.r.o., Diagnostické laboratórium Dúbravská cesta 21, 841 04 Bratislava 35 700 629   DNA analýza 21.11.2013 Pastorek Patrik Ing.  
304/2013 Slovgen s.r.o., Diagnostické laboratórium Dúbravská cesta 21, 841 04 Bratislava 35 700 629   DNA analýza 22.11.2013 Pastorek Patrik Ing.  
 305/2013 AMINA SK s.r.o. Charkovská 24,040 22 Košice 44 367 601   PC pre EO 25.11.2013 Babišová Iveta  
306/2013 Kelbel, servis chladničiek Myslavska 35/31 , 040 16 Košice 32 476 817   servis chladničiek GD 26.11.2013 Ing. Tóthová Kristína  
307/2013  CULLINAN s.r.o  Karla Křížka 846, 190 14 Praha     darčeková kazeta pamätných mincí   26.11.2013 Mgr. Erich Kočner  
308/2013 SEA WORLD s.r.o. Tulská 17, 97 404 Banská Bystrica 44 664 516   technika do morského akvária 26.11.2013 Pastorek Patrik Ing  
309/2013 ZOO DESIGN 1212 NE 63 rd,st SEATLE, Washington     odborná konzultácia k dizajnu expozícií zvierat welfare spojená s workshopom 26.11.2013 Mgr. Kočner Erich  
310/2013 Bakalár Daniel Ing. Textilná 3/A, 040 12 Košice 33 874 905   obehové čerpadlo HUPA 26.11.2013 Ing. Tóthová Kristína  
311/2013  Julia Hanuliakova  1212 NE 63 RD Seatle      architektonická štúdia  26.11.2013 Mgr. Erich Kočner  
                 
313/2013 NAY a.s. Pri prachárni 6,040 11 Košice 35 739 487   kávovar,práčka,chladnička GD 02.12.2013 Matej Miroslav  
314/2013 AGROANVA s.r.o. Tešedíková 11/63, 040 17 Košice 44 162 821   mäso na skŕmenie 02.12.2013 Ing. Kornúcová Emília  
315/2013 Bikár Alexander Krosnianska 694/21,040 01 Košice 47 539 917   obedy pre ZOO LIMPOPO 04.12.2013 Mgr. Kočner Erich  
316/2013 Bikár Alexander Krosnianska 694/21,040 01 Košice 47 539 917    občerstvenie na tlačovú besedu 09.12.2013 Mgr. Malešová Eva  
 317/2013  Jes Košice s.r.o.  Bulharská 5, 040 01 Košice  46455523    Grafický návrh - leták    Mgr. Malešová Eva  
318/2013 CENTRO GLOB,KE Stará Prešovská 10, 040 01 Košice     hobľovačka,odsávačka 10.12.2013 Ing. Tóthová Kristína  
319/2013 Baran Martin MBV Stará Spišská cesta 33,040 41 995 439   náhr. diely na multicar 10.12.2013 Ing. Tóthová Kristína  
320/2013 Rybárstvo Zemplín Kostolné námestie 10, 071 01 Michalovce 36576557   ryby   Ing. Patrik Pastorek  
 321/2013  Atelier drevených plastík  Kostolné námestie 49, 060 01 Kežmarok      umelecký výkon z drevených pňov      
322/2013 Alexander Bikár Krosnianska 21, 040 22 Košice 4753917   občerstvenie pre zamestnancov 17.12.2013 Iveta Babišová  
323/2013 FEEDPRODUCT - WINKER s.r.o Nižný Orlík 92, 090 11 Svidník 45324824   pšen. šrot, kuk. šrot, ovos, pšenica, kukurica 17.12.2013 Miroslav Matej  
324/2013 Lynx Edicions       publikácie A field Guide to the Birds of South - East Asia Birds of Eastern Africa 18.12.2013 Bc. Josef Kindl  
325/2013 Contitrade s.r.o Južná trieda 62, 040 01 Košice 36336556   pneumatiky 18.12.2013 Ing. Kristína Tóthová  
 326/2013  Atelier drevených plastík  Kostolné námestie 49, 060 01 Kežmarok      realizácia umeleckého výkonu z drevených pňov  18.12.2013 Mgr. Erich Kočner   
                 
328/2013 RNDr. Milan Blaha - ELGEO Nové sady 1, 571 01 Moravská Třebová 60892803   ploypropylénové lano 18.12.2013 Ing. Kristína Tóthová  
329/2013 RNDr. Milan Blaha - ELGEO Nové sady 1, 571 01 Moravská Třebová 60892803   štiepaný bambus 18.12.2013 Ing. Kristína Tóthová  
330/2013 RNDr. Milan Blaha - ELGEO Nové sady 1, 571 01 Moravská Třebová 60892803   trávna kritina 18.12.2013 Ing. Kristína Tóthová  

 

 

Reštaurácia Daktari ZOO

Otvorené celoročne. Možnosť rezervácie pre skupiny na tel. +421 0915 852 378.
Gazdovský dvor Daktari
 

OZNAM ZÁHRADKÁROM 
ZOO4NAT
 
silentforest
 
letitgrow
 
ZOO Košice na Facebooku
 
parking.kosice.sk