Deprecated: mysql_connect(): The mysql extension is deprecated and will be removed in the future: use mysqli or PDO instead in /home/vg023300/www_root_zookosice/OLDweb/mysql.php on line 2
ZOO Košice

Jednou zo štyroch zoologických záhrad na Slovensku je aj ZOO v Košiciach, ktorá sa buduje od roku 1979. Jej zameranie je v prevažnej miere na euroázijskú faunu, chovanú v priestoroch, ktoré sa svojou veľkosťou a charakterom približujú prírodným podmienkam. Zriaďovateľom príspevkovej organizácie ZOO Košice je Mesto Košice od jej založenia.
„Uži si pravú divočinu každý deň v roku“

Faktúry

 

 Bežná činnosť

Číslo faktúry Číslo faktúry Dodávateľ

Celková cena

faktúry bez DPH

 

Celková cena faktúry s DPH

Predmet Dátum doručenia faktúry 
Meno zodpovednej osoby 

Dátum zverejnenia

faktúry

Číslo zmluvy / objednávky

s ktorou

faktúra suvísi

interné externé Názov Sídlo IČO    
         
1001  7124145642  SPP a.s.  Mlynské nivy 44/a, Bratislava  35815256  1433,33€ 1720,00€ Zemný plyn  03.01.2012  Ing. Kristína Tothová  03.01.2012  
1002 7710019830  Allianz - Slovenská poisťovňa, a.s.  Dostojevského rad 4, Bratislava  00151700  / 302,29€  Poistné za vozidlá  05.01.2012 Ing.Kristína Tothová 05.01.2012  
1003 8080083347  Allianz - Slovenská poisťovňa, a.s.  Dostojevského rad 4, Bratislava  00151700   / 261,38€ Úhrada poistného 05.01.2012  Ing.Kristína Tothová  05.01.2012  
1004 2012001   Ing. Peter Lúčavský  Turgenevova 6, Košice  14383837  / 200,00€ Statický posudok 05.01.2012  Ing.Kristína Tothová  05.01.2012 195/2011 
1005 3081325 Metro s.r.o. Senecká cesta 1881, Ivanka pri Dunaji  45952671 41,94€ 50,33€ Nákup mrkvy 26.01.2012 Elena Tomašová 26.01.2012  
1006 460678 Edenred Slovakia s.r.o. Karadžičova 8, Bratislava 31328695 3323,39€ 3337,07€ Stravné lístky 10.01.2012 Feilhauerová Zuzana  10.01.2012  
1007 324000465 Sodexo Pass SR, s.r.o. Priemyselná 1/A, Bratislava 35741350 19,75€ 23,70€ Flexi, Universal, Relax Pass 10.01.2012 Feilhauerová Zuzana  10.01.2012  
1008 11844 Ecopress a.s. Seberíniho 1, Bratislava 31333524  156,25€ 187,50 Hospodárske noviny 12.01.2012 Mgr. Erich Kočner  12.01.2012  
1009  7254081984 Východoslovenská energetika a.s.  Mlynská 31, Košice  36211222  11355,80€   Elektrina  11.01.2012 Ing. Kristína Tothová  11.01.2012  
1010 2012004 Majo - stav Komenského 73 00083089 4929,13€ 5914,96€ Oprava predeľovacích boxov v maštali 11.01.2012 Ing. Kristína Tothová  11.1.2012 177/2010
1011 120102  Mabit s.r.o.  Azovská 4, Košice  36655813  555,00€ 666,00€ Nákup hovädzích štvrtí  13.01.2012  Elena Tomašová  13.01.2012  
1012  3081656 Metro s.r.o.  Senecká cesta 1881, Ivanka pri Dunaji  45952671  16,37€ 19,64€ Potrava pre zvieratá  26.01.2012  Elena Tomášová 26.01.2012  
1013  120100044  Ing. Gabriel Kecskeméti  M. Kukučína 33, Rožňava  31965571  36,00€ 43,20€ Nákup krmiva  20.01.2012  Elena Tomášová  20.01.2012 006/2012 
1014 298850 Shell Slovakia , s.r.o. Einsteinova 23 31361081  523,99€ 628,79€ Tankovné 23.01.2012 Ing.Kristína Tothová   23.01.2012  
1015 1120041 Kosit a.s. Rastislavova 2258/98, Košice 36205214 231,20€ 277,44€ Odvoz odpadu 23.01.2012 Ing. Kristína Tothová  23.01.2012 004/2012
1016  2115513880  Východoslovenská vodárenská  spoločnosť a.s. Komenského 50, Košice   36570460   151,15€ 181,38€ Vodné a stočné 19.01.2012 Ing. Kristína Tothová 19.01.2012  
1017  352012  EKOLAB  s.r.o.  Napájadlá  17 31684165   36,01€ 43,21€ Odber vzorky  20.01.2012 Ing. Kristína Tothová  20.01.2012  178/2011
1018 5019138 Metro Senecká cesta 1881, Ivanka pri Dunaji 45952671 79,63€ 95,56€ Potrava pre zvieratá 24.01.2012 Elena Tomášová  24.01.2012  
1019 2047751 Metro Senecká cesta 1881, Ivanka pri Dunaji 45952671 40,96€ 49,15€ Ovocie a zelenina 24.01.2012 Elena Tomášová  24.01.2012  
1020  2045548 Metro  Senecká cesta 1881, Ivanka pri Dunaji  45952671  41,58€ 49,90€ Mrkva 24.01.2012 Elena Tomášová  24.01.2012  
1021  32012  Sea World s.r.o.  Tulská 17, Banská Bystrica  44664516 166,66€ 200,00€  Údržba morských akvárií 24.01.2012 Mgr. Erich Kočner  24.01.2012  
1022  2012002  JUDr. Pavol Šopák  Kuzmányho 11, Košice   17249384  / 191,33€ Právne služby  20.01.2012  Mgr. Erich Kočner  20.01.2012  
1023 1200012 Ing.Milanna Kopčová  Zombová 9,Košice  41424727   135,00€ Služby BOZP a PO  21.01.2012 Ing. Kristína Tóthová  21.01.2012  
1024   120101 Mabit s.r.o.  Azovská 4, Košice  36655813 150,00€ 180,00€ Hovädzie štvrte  23.01.2012  Elena Tomášová  23.01.2012  
1025 212000089  M.K.M. Spol. s.r.o.  Dlhá 1264, Stupava  31408087  16,77€ 20,12€ Nákup R 18  18.01.2012  Ing. Pavol Kobulnícky  18.01.2012 008/2012 
1026  120120141 Hour, spol. s.r.o.  Veľký Diel 3323, Žilina  31586163  274,67€ 329,60€ Systém údržba klasic humanic 2012  20.01.2012  Alica Gorcosová  20.01.2012

 

 

1027  212004  Jes SK s.r.o.  Bulharská 5, Košice  45918732  147,00€ 176,40€ Stolové kalendáre 23.01.2012  Mgr. Erich Kočner  23.01.2012 191/2011 
1028 4303999  Metro  Senecká cesta 1881, Ivanka pri Dunaji  45952671 

4,90€

5,88€ Kapusta biela  25.01.2012  Elena Tomášová 25.01.2012  
1029   2048459 Metro  Senecká cesta 1881, Ivanka pri Dunaji  45952671  139,21€ 167,05€ Potrava pre zvieratá, kancelárske potreby  25.01.2012  Elena Tomášová  25.01.2012  
1030  12500017  Spišské kŕmne zmesi, s.r.o.  Okolie 9, Spišské Vlachy  0036758477  345,87€ 415,04€ Ovos, granule  25.01.2012  Elena Tomášová  25.01.2012  
1031  12500003   Spišské kŕmne zmesi, s.r.o. Okolie 9, Spišské Vlachy  0036758477  432,24  518,69€ Granule  19.01.2012  Elena Tomášová  19.01.2012  
1032 12500013  Spišské kŕmne zmesi, s.r.o.  Okolie 9, Spišské Vlachy  0336758477  335,26€ 402,31€ Granule, kukurica 19.01.2012  Elena Tomášová  19.01.2012  
1033 7129918  Konica Minolta Slovakia, s.r.o.  Černyševského 10, Bratislava  31338551  156,25€ 187,50€ Platba za 1/2012  25.01.2012  Daniela Štefanisková  25.01.2012  
1034  42012 Sea World, s.r.o.  Tulská 17, Banská Bystrica  44664516   / -246,98€ Morské akváriá  27.01.2012  Ing. Patrik Pastorek  27.01.2012

 

 

1035   12100004 Zväz chovateľov koní  Moravecká 32, Topoľčianky  34125035   / 34,00€ Členské 2012   31.01.2012 Ing. Pavol Kobulnícky  31.01.2012  
1036 120100152 Proeko BA s.r.o. Strmý vŕšok 18, Bratislava 35900831 32,50€ 39,00€ Popl. seminár   31.01.2012 Iveta Babišová  31.01.2012  
1037  12012  Young Drepos SK, s.r.o.   Vrátna 18, Košice 36201529  99,62€ 119,54€ Občerstvenie 30.01.2012 Mgr. Eva Malešová  30.01.2012  
1038 9845102016   Edenred Slovakia, s.r.o. Karadžičova 8, Bratislava  31328695  2170,00€ 2226,03€ Stravné lístky   30.01.2012 Feilhauerová Zuzana  06.02.2012  
1039 282280931 Brenntag Slovakia, s.r.o. Glejovka 15, Pezinok 31336884 38,80€ 58,56€ Chloran sodný 30.01.2012 Miroslav Matej  30.01.2012  
1040 12021855 Hriadeľ, spol. s.r.o. Mesačná 24, Komárno 31444334 19,89€  23,86€ Nákup tesnenia 30.01.2012 Miroslav Matej  30.01.2012 011/2012 
1041  11240730  Metro   Senecká cesta 1881, Ivanka pri Dunaji   45952671  193,02€ 231,62€ Nákup olej. rad.  31.01.2012 Elena Tomášová   01.02.2012  
1042  5025001   Metro Senecká  cesta 1881, Ivanka pri Dunaji  45952671 66,36€  79,63€ Potrava pre zvieratá  31.01.2012 Elena Tomášová  01.02.2012  
1043  22012  MVDr. Juraj Skalický  Cyklistická 3, Košice  45007861   419,24€ 503,08€ Veterinárne úkony  02.02.2012  Ing. Patrik Pastorek  02.02.2012  
1044 2012032  Envi Trade spol. s.r.o.   Priemyselná 6, Košice 36666025  265,55€ 318,66€ Poradenstvo v oblasti životného prostredia  01.02.2012  Ing. Kristína Tothová  01.02.2012  
1045 2012005  Aval Beta s.r.o.  Letná 45, Košice  31727972  2223,36€  2668,03€ Ochrana majetku a objektu  01.02.2012  Alica Gorcosova  01.02.2012  
1046  46 Národný žrebčín ŠP  Parková 13, Topoľčianky  31447708  34,00€ 40,80€ Licentácia žrebca  01.02.2012  Ing. Pavol Kobulnícky  01.02.2012  
1047  12100066 Zväz chovateĺov koní na Slovensku  Moravecká 32, Topoľčianky  34125035  36,35€ 43,62€ Výber žrebca  02.02.2012  Ing. Pavol Kobulnícky   02.02.2012  
1048  20121283  Ajfa+Avis, s.r.o. Klemensova 34, Žilina   31602436 40,83€ 49,00€ Publikácia "Čo má vedieť mzdový účtovník"  01.02.2012  Alica Gorcosova 01.02.2012  
1049  7317345836 SPP a.s.  Moldavská 12, Košice  35815256  1433,33€ 1720,00€ Odber plynu za február  02.02.2012  Ing. Kristína Tothová 02.02.2012  
1050 1029315619 Telefonica Slovakia s.r.o. Einsteinova 24, Bratislava 35848863 104,74€ 125,69€ Hovorné 01.02.2012 Iveta Babišová  01.02.2012  
1051 303714 Shell Slovakia , s.r.o. Einsteinova 23, Bratislava 31361081 539,42€ 647,32€ Tankovné 06.02.2012 Ing. Kristína Tothová  06.02.2012  
1052 1124207 Metro Senecká cesta 1881, Ivanka pri Dunaji 45952671 129,98€ 155,98€ Nákup olejového radiátora 07.02.2012 Elena Tomášová  07.02.2012  
1053 201201 MVDr. Michal Demčák  Lipníky 35, Prešov 37883844 / 663,60€  Nákup - potkany 06.02.2012 Elena Tomášová  06.02.2012  
1054 120006 Stern , spol s.r.o. Tyršovo nábrežie 10, Košice 31688161 566,66€ 680,00€  Nákup- nábytok 08.02.2012 Mgr. Eva Malešová  08.02.2012  
1055 6860521680 Messer  Tatragas spol, s.r.o. Chalupkova 9, Bratislava  00685852 66,96€ 80,35€ Nájomné za flaše 09.02.2012 Ing. Kristína Tothová 09.02.2012  
1056  201260056 Mestské lesy Košice a.s.  Južná trieda 11, Košice 31672981 100,00€ 120,00€ Prenájom pozemku na rok  2012 09.02.2012 Ing. Beáta Semrádová 09.02.2012  
1057  4735056992 Slovak Telekom a.s. Karadžičova 10, Bratislava 35763469  33,12€ 39,74e Hovorné 09.02.2012 Ing. Beáta Semrádová  09.02.2012  
1058 735056965 Slovak Telekom a.s. Karadžičova 10, Bratislava 35763469 16,49€  19,79€ Hovorné 09.02.2012 Ing. Beáta Semrádová  09.02.2012  
1059 735056941 Slovak Telekom a.s. Karadžičova 10, Bratislava 35763469

134,05€

160,86€ Hovorné 09.02.2012 Ing. Beáta Semrádová  09.02.2012  
1060 2400565 Asanácia, s.r.o. Ružová 1637, Žilina 36750204 71,70€ 86,04€ Odvoz a neškodné odstránenie ŽVP 31.01.2012 Ing. Pavol Kobulnický 07.02.2012  
 1061 12500026 Spišské kŕmne zmesi, s.r.o. Okolie 9, Spišské Vlachy 0036758477 398,34€ 478,00€ Nákup pšenice a kukurice 08.02.2012 Elena Tomášová  08.02.2012  
 1062 12012 Ing. Peter Šiška Lovecká 19, Košice 33693251  / 125,00€ Lesný hospodár 1/2012 31.01.2012 Mgr. Erich Kočner  08.02.2012  
 1063 1200075 Ing. Milanna Kopčová Zombova 9, Košice  41424727  / 135,00€ Služby BOZP a PO 2/2012 06.02.2012 Ing. Kristína Tothová  10.02.2012  
 1064  4309100 Metro Senecká cesta 1881, Ivanka pri Dunaji 45952671 91,30€ 106,16€ Nákup mrkvy, autolekárničk 09.02.2012 Elena Tomášová  13.02.2012  
 1065 7257129195 VSE a.s. Mlynská 31, Košice  36211222  / 3536,10€ Elektrina 10.02.2012 Ing. Kristína Tothová  10.02.2012  
1066 5010387012 Canis Slovakia Priemyselná 2, Košice 36431168 25,54€ 30,65€ Rukavice + krém 16.02.2012 Miroslav Matej  16.02.2012  021/2012
1067 12021986 Hriadeľ,spol.sr.o. Mesačná 24, Komárno 31444334 19,26€  23,11€ Spináč štartéra 16.02.2012 Miroslav Matej  16.02.2012  023/2012
1068 5028389 Metro  Senecká cesta  1881 45952671 62,63€ 75,16€ Nákup potrava pre zvieratá 16.02.2012 Miroslav Matej  16.02.2012  
1069 12500030 Spišské krmné zmesi Okolie 9, Spišské Vlachy 0036758477 386,08€  463,29€ Granule. pšenica 15.02.2012 Miroslav Matej  15.02.2012  025/2012
1070 12010006 Olšanský Martin  Hlavná 88/92, Hrabušice  41316975 14,58€  17,50€ Nákup ALL PET MEAL 15.02.2012 Miroslav Matej  15.02.2012  022/2012
1071 8080083347 Alianz,Slovenská poisťovňa Dostojevského rad 4, Bratislava 00151700  /  -14,64€ Nespotrebované poistné 14.02.2012 Ing. Kristína Tothová  14.02.2012  
1072 86063285 Poradca s.r.o. Pri celulózke  40, Žilina 36371271 23,53€  28,24€  Predplatné 10.02.2012 Ing. Beáta Semrádová  10.02.2012  
1073 120202 Mabit s.r.o. Azovská 4,Košice 36655813 495,00€  594,00€  Hov. štvrte  16.02.2012 Elena Tomášová  16.02.2012  
1074 17575 Agro plus spol. s.r.o. Hospodársky dvor , Budimír  36188484 45,00€  54,00€ Nákup mäsa 21.02.2012 Elena Tomášová  21.02.2012  
1075 2228000318 Poradca podnikateľa , spol s.r..o. Martina Razúsa 23/A, Žilina 31592503 41,44€  49,73€ Vyúčtovanie predplatného - rok 2011 21.02.2012 Ing. Beáta Semrádová  21.02.2012  
1076 12082 Eltodo osvetlenie , s.r.o. Rampová 5, Košice   36170151 2893,55€  3472,26€ Demontáž a montáž  verejného osvetlenia 21.02.2012 Ing. Kristína Tothová  21.02.2012  
1077 152012 Durčanský Henrich Humenská 7/B, Košice 40796591 101,27€  121,52€ Oprava zámku 21.02.2012 Ing. Kristína Tothová  21.02.2012 027/2012
 1078 120203 Mabit s.r.o. Azovská 4,Košice  36655813 362,00€  434,40€ Nákup hov. štvrtí 22.02.2012  Elena Tomášová 22.02.2012  
1079 12100095 Zväz chovateľov koní  Moravecká 32, Topolčianky  34125035 87,75€  105,30€  Pasy koní  22.02.2012 Ing. Pavol Kobulnícky  22.02.2012  
1080 12400003 Regionálne vzdeláv.centrum  M.Nešpora  925/8  37986635 21,00€  25,20€ Publikácia "Účtovné súvťažnosti"  22.02.2012 Ing. Beáta Semrádová  22.02.2012  
1081 309520 Shel Slovakia s.r.o. Eisteinova 23, Bratislava  31361081 786,01€  943,22€ Tankovné 22.02.2012 Ing. Kristína Tothová  22.02.2012  
 1082 52012 Sea World  Tulská 17, Banská Bystrica  44664516  166,66€  200,00€ Údržba morských akvárii 23.02.2012 Mgr. Erich Kočner  23.02.2012  
 1083  7132784 Konica Minolta  Černyševského 10, Bratislava  31338551  156,25€  187,50€ Pravidelná platba 23.02.2012 Daniela Štefanisková  23.02.2012  
 1084 3088555 Metro  Senecká cesta 1881, Ivanka pri Dunaji  45952671 49,40€  59,28€ Nákup mrkva, kešu  27.02.2012 Elena Tomášová  27.02.2012  
1085 4313248 Metro Senecká cesta 1881, Ivanka pri Dunaji 45952671 21,29€  25,55€ Nákup jablká 27.02.2012 Elena Tomášová  27.02.2012  
1086 3088827 Metro  Senecká cesta 1881, Ivanka pri Dunaji 45952671 62,14€  74,57€ Nákup čistiacich potrieb 27.02.2012 Elena Tomášová  27.02.2012  
1087 5012362012 Canis Slovakia s.r.o. Priemyselná 2, Košice  36431168 223,12€  267,74€ Nákup pracovného oblečenia 27.02.2012 Elena Tomášová  27.02.2012  
1088 392012 MVDr. Helena Vaidlová  V Zatiší 767, Kralupy nad Vltavou  71235264 515,83Kč  619,00Kč Nákup F 10Sc  15.02.2012 Ing. Patrik Pastorek  15.02.2012  
 1089 12500038 Spišské krmné zmesi  Okolie 9, Spišské Vlachy  0036758477 284,82€  341,79€ Nákup granule 27.02.2012 Elena Tomášová  27.02.2012  
1090 4314297 Metro  Senecká cesta  1881,Ivanka pri Dunaji 45952671  99,91€  119,89€  Potrava pre zvieratá  29.02.2012  Elena Tomášová  05.03.2012  
1091 1200011 Martin Olexa  Osloboditeľov 3, Trstené pri Hornáde  37017594  53,00€  63,62€  Oprava plynového kotla  29.02.2012 Ing. Kristína Tóthová  05.03.2012  
 1092  1120741 Kosit a.s. Rastislavova 98, Košice 36205214  278,19€  333,83€  Odvoz odpadu  29.02.2012 Ing. Kristína Tóthová  05.03.2012  
1093 7120169 Vetis  Kráľovičové Kračany 91,  32320833  12,54€  14,94€  Elekromaterál  29.02.2012 Elena Tomášová  05.03.2012  
1094 7104446979 SPP. a.s Mlynské Nivy 44/a, Bratislava 35815256 1433,33€ 1720,00€ Odber plynu 02.03.2012 Ing. Kristína Tóthová 05.03.2012  
 1095 4022012 Kamar s.r.o. Sokoľany 7, Košice - okolie  44666560  250,00€  265,08€  Odstránenie ľadu - bázen tulene  29.02.2012  Ing. Kristína Tóthová  05.03.2012  
 1096 12081012  Metro Senecká cesta  1881, Ivanka pri Dunaji  45952671  90,10€  108,12€  Kancelárske poreby  2.3.2012  Miroslav Matej  06.03.2012  
 1097 72012 MVDr. Juraj Skalický  Cyklistická 3, Košice  45007861  496,80€  596,16€  Veterinárna činnosť  29.02.2012  Ing. Patrik Pastorek  06.03.2012  
1098 201200438 Eurogastrop s.r.o. Čergovská 10, Košice 44137761 220,90€ 265,08€ Mäsiarský klát 02.03.2012 Elena Tomášová 06.03.2012  
1099 776630201 Edenred Slovakia s.r.o. Karadžičová 8, Bratislava 31328695 4113,89€ 4130,67€ Stravné lístky 02.03.2012 Feilhauerová Zuzana 07.03.2012  
1100 2012020 Košice Turizmus Hlavná 59, Košice 42247632 / 300,00€ Členský príspevok 06.03.2012 Mgr. Erich Kočner 07.03.2012  
1101 1031270195 Telefónica Slovakia s.r.o. Einsteinova 24, Bratislava 35848863 144,37€ 174,24€ Mobil 29.02.2012 Iveta Babišová 07.03.2012  
1102 314425 Shell Slovakia , s.r.o. Einsteinova 23, Bratislava  31361081  169,11€  202,93€ Nákup pohonných hmôt  29.02.2012 Ing. Tóthová Kristína  07.03.2012  
 1103 2012018 Aval Beta s.r.o. Letná 45, Košice  31727972 2038,08 € 2445,70€ Ochrana majetku  29.02.2012 Alica Gorcosová  07.03.2012  
 1104 2012079 Envi-  Trade  Priemyselná 6, Košice  36666025  265,55€ 318,66 €  Poradenstvo v oblasti životného prostredia  29.02.2012 Ing. Tóthová Kristína 07.03.2012  
 1105 2055621 Metro  Senecká cesta  1881,Ivanka pri Dunaji 45952671  61,44€  73,73€ Kancelárske potreby, zelenina  06.03.2012 Elena Tomášová  08.03.2012  
1106 2401170 Asanácia s.r.o. Ružová 1637, Žilina 36750204 83,65€

100,38€

Odvoz a odtránenie ŽVP 29.02.2012 Ing. Emília Kornúcová 08.03.2012  
1107 201210506 Mado spol.s.r.o. Veľký diel  3323, Žilina 31590489  112,47€  134,69€ Systémová údržba  07.03.2012 Iveta Babišová  08.03.2012  
 1108 2736053714 Slovak Telekom  Karadžičová  8,Bratislava  83089  160,81€  192,97€ Pevná linka  29.02.2012 Iveta Babišová  08.03.2012  
1109 2736053738 Slovak Telekom  Karadžičová  8,Bratislava  83089  16,49€  19,79€ Pevná linka  29.02.2012 Iveta Babišová  08.03.2012  
 1110 9736053755  Slovak Telekom  Karadžičová  8,Bratislava  83089   33,12€  39,74€ Pevná linka   29.02.2012  Iveta Babišová   08.03.2012  
1111 1200118 Ing. Kopčová  Milanna Zombová 9, Košice  41424727    135,00€ služby BOZP a PO  05.03.2012 Ing. Kristína Tóthová  12.03.2012  
1112 6860530075 Messer Tatragas spol.s.r.o. Chalúpkova 9, Bratislava  83089    77,76€ Nájomné flaše oceľové  29.02.2012 Ing.Kristína Tóthová  12.03.2012  
1113 2012094 Envi- Trade spol.s.r.o. Priemyselná 6 36666025   71,95€ Zneškodnenie druhov odpadov 08.03.2012 Ing.Kristína Tóthová 12.03.2012  
1114 5015572012 Canis Slovakia  s.r.o. Priemyselná 2, Košice  36431168  91,55€  109,86€ Pracovné oblečenie, meter  07.03.2012 Elena Tomášová  12.03.2012  036/2012
1115 37438 SAS St. Laurent 79430 LS CHAPELLE SAINT LAURENT 56337860456   170,68€ Prepelice, granule Lundi 28.02.2012 Elena Tomášová 12.03.2012 031/2012
1116 201260092 Mestské lesy  KE a.s. Južná trieda , Košice  31672981    4360,80€ Land Rover DEFENDER 110  15.02.2012 Mgr. Erich Kočner  12.03.2012  KZ č.12/2012/KZ O
 1117 7230103602 VSE a.s. Mlynská 31, Košice   36211222    4965,,84€ Odber elektrickej  energie  12.03.2012 Ing. Kristína Tóthová  12.03.2012  
1118 3093538 Metro Senecká cesa 1881, Ivanka pri Dunaji 45952671 111,31€ 133,57€ Krmivo, čistiace potreby 13.03.2012 Elena Tomášová 15.03.2012  
 1119 12500048 Spišské krmné zmesi  Okolie 9,  Spišské vlachy 36758477  432,24€  518,69€  Granule  14.03.2012 Elena Tomášová 15.03.2012  042/2012
 1120 12500045 Spišské krmné zmesi   Okolie 9,  Spišské vlachy  36758477  286,99€  344,38€  Granule  14.03.2012  Elena Tomášová 15.03.2012  042/2012
1121 5016622012 Canis Sloavakia  s.r.o. Priemyselná 2, Košice  36431168  9,90€  11,88€ Rukavice gumené  13.03.2012  Elena Tomášová  26.03.2012  049/2012
 1122 132012 Kamtel  s.r.o. Kendice 117, Kendice 36660990  /  1494,00€  Oprava kamerového systému  15.03.2012 Ing. Kristína Tóthová  26.03.2012  137/2011
1123 201233  Ing. Radovan  Sidor , Czambelová 1, Košice   13851789    508,50€  Realizácia  prezentácie na výstave veselá planéta 31.03.2012  Mgr. Malešová Eva  26.03.2012  
 1124 11251824 Metro  Senecká cesta 1881, Ivanka pri Dunaji  45952671  125,97€  151,16€ Kancelárske potreby - kreslá  15.03.2012 Elena Tomášová  26.03.2012  
1125 11251823 Metro Senecká cesta 1881, Ivanka pri Dunaji  45952671 11,70€ 14,04€ jablká 15.03.2012 Elena Tomášová 26.03.2012  
 1126 7120100399 Profibiz s.r.o. Viedenská 2644/11 36793264  225,00€  270,00€ Dodávka a inštalácia zapezpečovacieho sýstemu pre pokladňu  15.03.2012  Ing. Kristína Tothová  26.03.2012  046/2012
 1127 22012 Ing. Šiška Peter  Lovecká 19, Košice  33693251    125,00€ Činnosť lesného hospodára  19.03.2012 Mgr. Erich Kočner  26.03.2012  
 1128 7120100399 Prima banka  Slovensko Hodžová 11, Žilina  31575951   60,00€ Informácie pre audítorov  19.03.2012 Mgr. Erich Kočner  26.03.2012  
 1129 140120227 TUV SUD Slovakia s.r.o. Jašíková  6, Bratislava  35852216    394,99€ Školenie interných audítorov  19.03.2012 Mgr. Erich Kočner  26.03.2012  
 1130  7135700 Konica Minolta Slovakia spol. Černyševského 10, Bratislava 31338551  187,50€   pravidelná platba za obdobie 3/2012  26.03.2012  Daniela Štefanisková 30.03.2012  
 1131 151277 A J Produkty a.s. Galvaniho 7/B , Bratislava  36268518  104,00€  124,80€ Kancelárske potreby  21.03.2012 Elena Tomášová  26.03.2012  034/2012
1132 122012 Sláma Miloš Starechovice 128, Kostelec na Hané 49143689 800,00   Kuriatka 1 dňové 21.03.2012 Elena Tomášová  30.03.2012  054/2012
1133 7710019830 Alianz - Slov. poisť. a.s. Račianska 62,Bratislava 151700   302,29€ Poistné za vozidlá 21.03.2012 Ing. Kristína Tothová 26.03.2012  
1134 8080083347 Alianz - Slov. poisť. a.s. Račianska 62,Bratislava 151700   238,80€ Poistné za vozidlá 21.03.2012 Ing. Kristína Tothová 26.03.2012  
1135  120248 ISIS 2600 Eagan Woods Driva, Eagan     1131,12€   Členský príspevok 2012 21.03.2012 Mgr. Erich Kočner  30.03.2012  
1136 5037057 Metro Senecká cesta 1881, Ivanka pri Dunaji 45952671   60,01€ Krmivo 21.03.2012 Elena Tomášová 26.03.2012  
1137 3103120024 Mesto Košice  Trieda SNP  48/A, Košice 691135    339,34€ Refaktúrácia poistného  22.03.2012 Ing. Kristína Tóthová  28.03.2012  
1138 319597 SHELL Slovakia s.r.o. Einsteinova  23, Bratislava  31361081  661,17€  711,17€ Nákup pohonných hmôt  22.03.2012 Ing. Kristína Tóthová  28.03.2012  
 1139 2112000402 MEDISON, s.r.o. Obchodná 16, Košice 36679135  204,14€  244,97€ Zabezpečenie výkonov prac. zdr. služby I. štvrťrok 2012 22.03.2012 Gorcsosová  30.03.2012  
1140 5111200119 Bytový podnik mesta KE, s.r.o. Južné nábrežie 13, Košice 44518684  2995,05€  3594,06€  Maľovanie chodieb AB  22.03.2012 Ing. Kristína Tóthová  30.03.2012  187/2011
 1141 41712 Štátny veterinárny a potravinový ústav Hlinková 1, Košice 83089  13,50€  15,50€  Laboratórne výkony  26.03.2012  Ing. Patrik Pastorek  30.03.2012  055/2012
 1142 37812 Štátny veterinárny a potravinový ústav Hlinková 1, Košice 83089  29,60€  31,60€ Laboratórne výkony  26.03.2012  Ing. Patrik Pastorek 30.03.2012 055/2012
 1143 8080083347 Allianz - Slov. poisť., a.s. Račianska 62, Bratislava 151700  33,50€    Poistné za vozidlá  27.03.2012 Ing. Kristína Tóthová 30.03.2012  
1144 1812 Ing. Savko Štefan - ELSCALES Komenského 63, Košice 33696292   49,00€ Oprava a úradné overenie vážiaceho zariadenia 26.03.2012 Ing. Patrik Pastorek 02.04.2012 057/2012
1145 5038254 Metro s.r.o. Senecká cesta 1881, Ivanka pri Dunaji  45952671    119,40€  Čistiace potreby, krmivo  28.03.2012  Elena Tomášová 02.04.2012  
1146 2012023 Amina SK Charkovského 24, Košice 4436701 218,00€ 261,60€ MS Win Pro 7 27.03.2012 Mgr. Erich Kočner 02.04.2012 048/2012
 1147  2012022  Amina SK Charkovského 24, Košice  4436701  79,99€  95,88€ Registrácia domény   27.03.2012  Mgr. Erich Kočner 02.04.2012  
1148 120684 VEIDEC SK, s.r.o. Pavla Mudroňa 7, Žilina   36421162  53,26€  63,91€      Ing. Tothová Kristína 02.04.2012  053/2012
1149 140120268 TUV SUD Slovakia s.r.o. Jašíková 6,Bratislava 35852216  362,50€  435,00€  2. Dozorný audit  28.03.2012  Mgr. Erich Kočner 02.04.2012  
 1150 44912 Štátny veterinárny a potr.ústav  Hlinková 1, Košice  83089  57,20€  59,20€  Laboratórne výkony  28.03.2012  Ing. Patrik Pastorek 02.04.2012  
 1151 212012011 ZOO Dvur Králové  Štefaniková 1029,Dvur Králové n. L.  ČR 27478246    122,000€  Transport zvierat, poistné  28.03.2012  Ing. Patrik Pastorek  02.04.2012  
 1152 1250056 Spišské krmné zmesi s.r.o. Okolie 9, Spišské Vlachy  12500048    497,52€  Krmivo  30.03.2012  Elena Tomášová 11.04.2012  
1153 34 Ing. Gildeinová Mária  Vyšná 242, Košice  41043732  27,50€  33,00€  Repre  28.03.2012  Mgr. Erich Kočner 11.04.2012  061/2012
1154  22012 Young Drepos  Vratná 13, Košice  36201529  74,23€  61,86€  Repre  31.03.2012  Mgr. Erich Kočner 11.04.2012  062/2012
1155 12027 AGRO BIO spol.s.r.o. Bellušová  1861,Praha 18630731    742,50€  Krmivo  30.03.2012  Tomášová Elena 11.04.2012  040/2012
1156 2012116 Regionálne vzdelávacie centrum  Hlavná 68, Košice  31268650    5,00€  Pracovný materiál  03.04.2012  Babišová Iveta 11.04.2012  
1157 11201791 Štátny vet.ústav  Pod dráhami  918,Zvolen 597538    13,68€  Lab.úkony  29.03.2012  Ing. Patrik Pastorek 11.04.2012  
 1158 47812 Štátny vet.ústav Pod dráhami  918,Zvolen  597538   7,00€  9,00€  Lab.úkony  30.03.2012  Ing. Patrik Pastorek 11.04.2012  055/2012
 1159 112012 MVDr.Juraj Skalický Cyklistická 3, Košice  45007861  640,70€  768,84€  Veterinárna činnosť  31.03.2012   Ing. Patrik Pastorek 12.04.2012  
1160 201219 Envi Trade  s.r.o. Priemyselná 6, Košice  36666025 265,55€  318,66€  Poradenstvo v oblasti životného prostredia 3/2012  31.03.2012  Ing. Kristína Tóthová 12.04.2012  
1161  2012030  AVAL BETA s.r.o. Letná 45, Košice  31727972  2188,62€  2626,34€  Ochrana majetku 3/2012  31.03.2012  Mgr. Popčáková Jana 12.04.2012  
1162 1032313538 Telefónica Slovakia s.r.o. Eisteinová 24, Bratislava  35848863  130,24€  157,29€  Mobil  30.03.2012  Babišová Iveta 12.04.2012  
 1163 6860548184 Messer Tatragas s.r.o Chalúpková 9, Bratislava  83089    84,35€  Nájomné flaše oceľové  31.03.2012  Ing. Tóthová Kristína  12.04.2012  
 1164 7262475698 SPP a.s. Mlynské Nivy 44/a, Bratislava 35815256  1433,33€  1720,00€  Odber plynu  03.04.2012  Ing. Tóthová Kristína 12.04.2012  
 1165 20120016 ACCEPT AUDIT & CONSULTING Októbrová 35, Prešov  31709117  600,00€  720,00€  Auditorské služby 2011  27.03.2012  Mgr. Erich Kočner  12.04.2012  
1166  1121509 Kosit a.s.  Rastislavová  98, Košice 36205214   250,48€  300,58€  Odvoz odpadu  31.01.2012  Ing. Kristína Tóthová  16.04.2012  
 1167 2401851  Asanácia  s.r.o. Ružová  1637, Žilina 36750204   59,75€  71,70€  Odvoz a neškodné odsránenie ŽVP  31.03.2012   16.04.2012   
 1168 7737047700  Slovak Telekom   Karadžičová 8, Bratislava    83089  161,98€  194,37€  Pevná linka  31.03.2012  Iveta Babišová 16.04.2012   
 1169 7737047724  Slovak Telekom   Karadžičová 8, Bratislava    83089   16,49€  19,79€  Pevná linka  31.03.2012  Ieta Babišová  16.04.2012  
1170  1737047744  Slovak Telekom   Karadžičová 8, Bratislava     83089    33,12€  39,74€  Pevná linka  31.03.2012  Iveta  Babišová 16.04.2012   
1171  3246556   SHELL Slovakia EIsteinova 23,Bratislava    31361081  423,42€  558,11€  Nákup  - pohonné hmoty  05.04.2012  Ing. Kristína Tóthová 16.04.2012   
1172   31490 Edenred Sloavakia s.r.o.  Karadžičová 8, Bratislava     31328695    -1240,00€  Dobropis stravné lístky  11.04,2012  Feilhauerová Zuzana 16.04.2012   
1173                       
1174  5040003  Metro   Senecká cesta 1881, Ivanka pri Dunaji   45952671   87,26€  104,71€ Krmivo pre zvieratá  03.04.2012  Tomášová Elena 16.04.2012   
1175 4324213 Metro Senecká cesta 1881, Ivanka pri Dunaji   45952671  30,08€ 36,10€ Krmivo pre zvieratá 04.04.2012 Tomášová Elena 16.04.2012  
1176   12500069 Spišské krmné zmesi   Okolie 9, Spišské Vlachy   36758477  180,72€  216,87€  Granule  10.04.2012  Tomášová Elena 16.04.2012   31/2012
1177  12500065 Spišské krmné zmesi Okolie 9, Spišské Vlachy   36758477  411,54€  493,85€  Granule  11.04.2012  Tomášová Elena 16.04.2012   31/2012
 1178 6512005 Dona s.r.o. Veľké Revištia   31704336  150,00€  180,00€  Ryby  13.04.2012  Tomášová Elena 16.04.2012  059/2012
 1179 12500072 Spišské krmné zmesi Okolie 9, Spišské Vlachy   12500048  387,86€  465,44€  Granule  12.04.2012  Tomášová Elena 16.04.2012  031/2012
1180 2115819901 Východoslovenské vodárne spol.a.s. Komenského 50, Košice  36570460  153,52€  187,22€  Vodné a stočné  13.04.2012  Ing. Tóthová Kristína 17.04.2012  
1181 3220050 Isolit - Bravo  spol.s.r.o. Jablonecké  nábreží 305, Jablonec nad Orlicí 46507272  135,05€  187,22€  Korba motučko  03.04.2012  Ing. Tóthová Kristína 17.04.2012  058/2012
 1182 1200176 Ing. Kopčová  Milanna Zombová 9, Košice  41424727    35,00€  Služby BOZP a PO 4/2012  11.04.2012  Ing. Tóthová Kristína 17.04.2012  
1183  50012 Štátny veterinárny a potr. ústav  Hlinková 1, Košice 597546  7,00€  9,00€  Labor.výkony  04.04.2012  Ing. Patrik Pastorek 17.04.2012  055/2012
 1184 120100003 Unie českých a slovenských záhrad  U trojského zámku, Praha  16189451    11000,00 Kč  Členský príspevok r.2012  04.04.2012  Mgr. Erich Kočner 17.04.2012  
1185 12040354 Franchi & Kim Slovakia Textilná 1, Košice  36585408  78,60€  94,50€  Farby a riedidlo  11.04.2012  Elena Tomášová 17.04.2012  
 1186  7257132586 VSE a.s. Mlynská 31, Košice  36211222    - 4282,08€  Odber elektrickej energie  11.04.2012   Ing. Kristína Tóthová 17.04.2012  
 1187 3220049 Isolit - Bravo  spol.s.r.o. Jablonecké  nábreží 305, Jablonec nad Orlicí 46507272  292,00€  350,40€  Korba motučko  03.04.2012   Ing. Kristína Tóthová 17.04.2012  058/2012
 1188 9301170 METRO  Senecká cesta 1881, Ivanka pri Dunaji  45952671  147,03€  176,44€  Krmivo pre zvieratá  12.04.2012  Elena Tomášová 20.04.2012  
1189 2012040114 FERRO ZEDA a.s. Miletičová 17/B , Bratislava 45680949 500,54€ 600,65€  Kari siete 13.04.2012 Elena Tomášová 20.04.2012 067/2012
1190 2244018742 Ryba Košice spol. s.r.o. Južná trieda , Košice 17147522   66,03€ Krmivo pre zvieratá 10.04.2012 Elena Tomášová 20.04.2012 039/2012
1191 7120343 Vetis - MVDr. Peter Pongrácyz Kráľovičové Kračany 91 32320833  43,22€  51,86€  Komplet vchod, náhr.pruž  13.04.2012  Elena Tomášová 20.04.2012  066/2012
 1192 20120405 Asanarates s.r.o. Park Angelinum 4, Košice   36606693  387,01€  464,41€  Derátizácia  16.04.2012  Ing. Patrik Pastorek 20.04.2012  
 1193 120102 Mabit s.r.o. Azovská 4, Košice  36655813  283,00€  339,60€  Hovädzie štvrte  16.04.2012  Elena Tomášová 20.04.2012  
1194 12500074 Spišské krmné zmesi  Okolie 9, Spišské Vlachy  36758477  421,40€  505,68€  Krmivo  16.04.2012  Elena Tomášová 20.04.2012  031,/2012
1195 6325500 Metro Senecká cesta 1881, Ivanka pri Dunaji 45952671 110,92€ 133,10€ Krmivo pre zvieratá 17.04.2012 Elena Tomášová    
1196 20120086 Ján Grajzeľ Čordaková 36,Košice 45655634   714,30 Oprava kiosku 19.04.2012 Elena Tomášová 24.04.2012 063/2012
1197 330126 Shell Slovakia  Eisteinova 23,Bratislava  31361081  430,11€ 516,13€  Nákup pohonných hmôt  23.04.2012  Ing. Tóthová Kristína 24.04.2012  
 1198 41200324 Trouw Nutrition  Slovakia Trnavská cesta 813, Sereď  3685603  68,32€  81,98€  nákup Nutri horse  20.04.2012  Elena Tomášová 24.04.2012  064/2012
1199 5111200142 Bytový podnik mesta  Južné Nábrežie 13, Košice   44518684  1038,09€  1245,71€  Výmena dvojkrídlových dverí a domofónu  19.04.2012  Ing. Kristína Tóthová 24.04.2012  186/2011
 1200 5111200141 Bytový podnik mesta Južné Nábrežie 13, Košice   44518684  377,51€  453,01€  Dodanie a osadenie dvojkrídlového okna v AB  19.04.2012   Ing. Kristína Tóthová  24.02.2012  014/2012
1201 62012 SEA WORLD s.r.o. Tulská 17, Banská Bystrica  44664516  214,66€  257,45€  údržba morských akvárii  18.04.2012  Mgr. Erich Kočner 24.02.2012  
 1202 60612 Štátny veterinárny a potravinový ústav  Hlinková 1, Košice  597546  21,00€  23,00€  Laboratórne výkony  20.04.2012  Ing.  Patrik Pastorek 25.06.2012  055/2012
 1203 2012034 Amina SK  Charkovského  24,Košice  4436701  529,00€  634,80€  Servisné práce 4/2012  20.04.2012  Mgr. Erich Kočner 27.04.2012  
1204 252012 Kamtel s.r.o. Kendice 117, Kendice 36660990 240,40€ 288,60€ Prekládka kamerového systému 18.04.2012  Ing. Kristína Tóthová 27.04.2012 051/2012
 1205 262012 Kamtel s.r.o. Kendice 117, Kendice 36660990 239,00€  286,80€  Rozšírenie kamerového systému  18.04.2012  Ing. Kristína Tóthová 03.05.2012  060/2012
1206  7202062 Konica Minolta  Černyševkého 10, Bratislava  31338551  156,25€  187,72€  Pravidelná platba  24.04.2012  Štefanisková Daniela 03.05.2012  
 1207 7202064  Konica Minolta  Černyševkého 10, Bratislava   31338551  156,43€  187,72€  Pravidelná platba  24.04.2012  Štefanisková Daniela 03.05.2012  
 1208 5044680 Metro  Senecká cesta 1881, Ivanka pri Dunaji 45952671  68,60€  82,32€  Krmivo pre zvieratá  24.04.2012  Elena Tomášová  03.05.2012  
 1209 212000750 M.K.M. s.r.o. Dlhá 1264, Stupava  31408087  102,88€  123,46€  Minerálna soľ  25.04.2012  Elena Tomášová 03.05.2012  
1210 12500078 Spišské krmné zmesi  Okolie 9, Spišské Vlachy  36758477  370,40€  444,48€  Krmivo  23.04.2012  Elena Tomášová 03.05.2012  031/2012
 1211 324001735 Sodexo pass  Priemyselná 1/a, Bratislava  35413507    -111,17€  Poukážky  24.04.2012  Feilhauerová Zuzana  03.05.2012  
 1212 120403 Bytový podnik mesta Košice  Južné nábrežie 13, Košice  44518684  100,00€  120,00€  Maľovanie schodiska  24.04.2012  Ing. Kristína Tóthová  03.05.2012  014/2012
1213 10182669 Canis  Slovakia s.r.o. Priemyselná 2,  Košice 36431168  31,18€  37,42€  Pracovná obuv  25.04.2012   Elena Tomášová 03.05.2012  077/2012
1214 61412 Štátny veterinárny a potravinový ústav  Hlinková 1, Košice  597546  40,50€  42,50€  Laboratórne výkony  25.04.2012  Ing. Patrik Pastorek 03.05.2012  055/2012
 1215 120403 Mabit s.r.o. Azovská 4, Košice   36655813  650,00€  780,00€  Hovädzie štvrte  25.04.2012  Elena Tomášová  03.05.2012  
1216 7120406 Vetis - MVDr. Peter Pongrácz Kraľovičové Kračany 32320833 73,21€ 87,85€ Vodiace lanko 26.04.2012  Elena Tomášová 03.05.2012 066/2012
 1217 3103120037 Mesto Košice  Trieda SNP 48/A, Košice  691135    272,94€  Refakturácia poistenia motorových  vozidiel   30.04.2012  Ing. Kristína Tóthová 03.05.2012  
1218 2012030 Aval Beta s.r.o. Letná 45, Košice 31727972 2188,62€ 2626,34€ Ochrana majetku 31.04.2012 Mgr. Jana Popčáková 03.05.2012  
 1219  152012 MVDr. Juraj Skalický  Cyklistická 3, Košice  45007861  620,95€  745,14€  Veterinárna činnosť  31.04.2012  Ing. Patrik Pastorek 03.05.2012  
1220   Eddenred Slovakia s.r.o. Karadžičová 8, Bratislava   31328695    44 481,11€  Stravné lístky  04.05.2012  Zuzana Feilhauerová 09.05.2012  
 1221 120012 Jaroslav Hreščák  - RETRA Slnečná 263,Sokoľ   10704060  800,02€  960,07€  Dosky  30.04.2012   Elena Tomášová 09.05.2012  
1222 2012133 František Szaniszló - Novátor  Trolejbusová 2,Košice 10818570  649,18€  779,02€  Krovinorez  07.05.2012   Ing. Kristína Tóthová 09.05.2012  
1223  1033454780 Telefonica Slovakia  Eisteinova 24, Bratislava   35848863  187,66€  225,19€  Mobil  30.04.2012  Iveta Babišová  09.05.2012  
1224 52120258 Tempus Spedition spol, s.r.o. Železiarenská 49, Šaca 31711987    21,09€  Vybavovanie JCD  30.04.2012  Ing.Patrik Pastorek 09.05.2012  
1225 7257502354 SPP a.s. Mlynské Nivy 44/a, Bratislava  35815256  1433,33€  1720,00€  Odber plynu  03.05.2012   Ing. Kristína Tóthová 09.05.2012  
1226 2012180 Envi Trade  spol.s.r.o. Priemyselná 6, Košice  36666025  265,55€  318,66€  Poradenstvo v oblasti ŽP  30.04.2012  Ing. Kristína Tóthová 09.05.2012  
 1227 4174000934 Reg. veter. a potr. správa Ke  Hlinková 1, Košice  31295169    14,60€ Vykonanie veterinárnej kontroly  30.04.2012   Ing.Patrik Pastorek 13.05.2012  
1228 67412 Štátny veterinárny a potr. ústav  Hlinklová 1, Košice  83089  7,00€  9,00€  Lab. úkony  30.04.2012  Ing.Patrik Pastorek 13.05.2012  
 1229 2066743 Metro  Senecká cesta 1881, Ivanka pri Dunaji  45952671  74,97€  89,96€  Čistiace potreby, mrkva  02.05.2012  Elena Tomášová 13.05.2012  
1230 12012 Jozef Šmatlák Nadlice  104  40263233    185,00€  Zhotovenie kmeňových búd pre exotické vtáctvo  03.05.2012  Mgr. Erich Kočner 13.05.2012  084/2012
 1231  32012 Young Drepos  Vratná 18,  Košice  36201529    91,36€  Repre  30.04.2012  Mgr.Malešova Eva 13.05.2012  
1232 12500085 Spišské kŕmne zmesi  Okolie 9, Spišské  Vlachy 36758477 152,32€ 182,78€ Krmivo 07.05.2012 Elena Tomášová 13.05.2012  
1233 12500082 Spišské kŕmne zmesi  Okolie 9, Spišské  Vlachy 36758477  306,20€  367,44€  Krmivo  30.04.2012  Elena Tomášová 13.05.2012  
 1234 2067255 Metro  Senecká cesta 1881, Ivanka pri Dunaji  45952671  66,17€  79,40€  Čistiace potreby, mrkva  04.05.2012  Elena Tomášová 13.05.2012  
1235 335096 Shell Slovakia Eisteinova 23,Bratislava 31361081 446,96€ 536,36€ Nákup pohoných hmôt        
 1236 201217 MVDr. Michal Demčák  Lipniky 35, Prešov  37883844  587,75€  705,35€  Krmivo  30.04.2012  Elena Tomášová 13.05.2012  
 1237 120017 Agro Polianka  Košická Polianka, Sady nad Torysou  36582638  111,75€

 134,10€

 Krmivo  30.04.2012  Elena Tomášová 13.05.2012  
 1238 5738042139 Slovak Telekom  a.s. Karadžičová 8, Bratislava 83089  239,51€  287,41€  Pevná linka  30.04.2012  Iveta Babišová 16.05.2012  
 1239  738042165 Slovak Telekom  a.s. Karadžičová 8, Bratislava  83089   16,49€  19,79€  Pevná linka  30.04.2012  Iveta Babišová 16.05.2012  
1240 3738042186 Slovak Telekom  a.s. Karadžičová 8, Bratislava  83089  33,12€ 39,74€ Pevná linka 30.04.2012 Iveta Babišová 16.05.2012  
 1241  7120475 Vetis - MVDr. Peter Pongrácz  Kráľovičové Kračany  32320833  229,12€  274,94€  Liaheň a príslušenstvo  30.04.2012  Elena Tomášová 16.05.2012  
1242 6860565512 Messer Tatragas Chalupkova  9, Bratislava 83089  64,80€  77,76€  Nájomné flaše oceľové  30.04.2012  Ing. Kristína Tóthová  16.05.2012  
 1243 6331833 METRO  Senecká cesta 1881,  Ivanka pri Dunaji 45952671  71,38€  85,66€  Kancelárske potreby, čistiace potreby  09.05.2012  Elena Tomášová 21.05.2012  
1244 1200227 Ing . Kopčová Milanna Zombová 9, Košice 41424727   135,00€ BOZP a PO 10.04.2012 Ing. Kristína Tóthová 21.05.2012  
1245 6331833 METRO Senecká cesta 1881, Ivanka pri Dunaji  45952671  95,79€  114,95€  Kancelárske potreby, čistiace potreby  09.05.2012  Elena Tomášová 21.05.2012  
 1246 20120008 JUDr. Pavel Šopák  Kuzmányho  11, Košice 17249384    121,63€  Právne služby  30.04.2012  Mgr. Erich Kočner 21.05.2012  
1247  2012010 JUDr. Pavel Šopák  Kuzmányho  11, Košice  17249384     372,52€  Právne služby  30.04.2012  Mgr. Erich Kočner 21.05.2012  
1248 201209 JUDr. Pavel Šopák  Kuzmányho  11, Košice  17249384       Právne služby  30.04.2012  Mgr. Erich Kočner 21.05.2012  
1249 211121590 Tempus - Trans  Železiarenská 49, Košice  31712380  584,31€  701,17€  Oprava Iveca  10.05.2012  Ing. Kristína Tóthová 21.05.2012  
1250 7203637 Konica Minolta s.r.o Černyševského 10, Bratislava  31338551  951,62€  1141,94€  Konečné vyučtovanie zmluvy  30.04.2012  Śtefanisková Daniela 21.05.2012  
 1251 120068 Penet s.r.o. Vojvodská 5, Košice  31659896  347,40€  416,88€  Občerstvenie slávnostné odomykanie brány  11.05.2012  Mgr. Erich Kočner 21.05.2012  
 1252 167122012  Dokasport Šturová 16, Košice   36211222  597,03€  716,44€  Bicykle  11.05.2012  Ing. Patrik Pastorek 21.05.2012  
 1253 32012 Ing. Šiška Peter  Lovecká 19, Košice  33693251    125,00€  Činnnosť lesného hospodára  30.04.2012  Mgr. Erich Kočner 22.05.2012  
1254 7224104863 VSE a.s. Mlynská 31, Košice  36211222    -4720,34€  Odber elektrickej energie  10.05.2012  Ing. Kristína Tóthová 22.05.2012  
1255 120203 Mabit s.r.o. Azovská 4, Košice 36655813 379,50€ 455,40€ Hovädzie štvrte 11.05.2012 Elena Tomášová 22.05.2012  
 1256 12050488 Franchi & Kim  Textilná1, Košice 36585408  216,48€  259,78€  Farby a riedidlo  14.05.2012  Elena Tomášová 22.05.2012  
 1257 72012 Sea World  Tulská 17, Banská  Bystrica 44664516  295,66€  354,79€  Údržba morských akvárii  14.05.2012  Mgr. Erich Kočner 23.05.2012  
 1258   Attica Zoologocal park S.A AT Yalou , Spata Atény - Grécko  94508298    629,21€  Nákup zvierat a prepravka  14.05.2012  Ing. Patrik Pastorek 23.05.2012  
1259 8323746 METRO  Senecká cesta 1881, Ivanka pri Dunaji 45952671 6,95€ 8,34€ Nákup- jablká 14.05.2012 Elena Tomášová 23.05.2012  
 1260 411007735 Alianz - Slovenská poisťovňa  Račianská  62, Bratislava 151700    16,62€  Poistné - majetok  15.05.2012  Ing. Kristína Tothová 23.05.2012  
 1261 2012002 Andrea Balčíková  Kadlubská  12, Košice 41038509    12,00€  15 % z predaja lístkov na hipodróm  14.05.2012  Iveta Babišová 23.05.2012  
1262 7120508 Vetis - MVDr. Peter Pongrácz  Kráľovičové  Kračany 91, 32320833  70,38€  84,46€  Komplet vchod, izolátor pružinový  15.05.2012  Elena Tomášová 23.05.2012  090/2012
 1263  5030042012 Canis Slovakia  Priemyselná 2, Košice   36431168  103,50€  124,20€  Praconé oblečenie , rukavice  11.05.2012  Elena Tomášová 23.05.2012  100/2012
1264 1205186 Husár Ladislav  Budapeštianská 4, Košice   14347610  102,25€  122,70€  Čistiace prostriedky  10.05.2012  Elena Tomášová 23.05.2012  032/2012
1265 57 EARAZA Gruzinskja 1, Moskva  7710044559    600,00€  Členský príspevok  2012  16.05.2012  Mgr. Erich Kočner  24.05.2012  
 1266 1201234 Lynx Propmotions  Montseny 8, Belattera  Spain      240,38€  Odborné knihy  16.05.2012  Andrea Marciňáková 24.05.2012  044/2012
 1267 9004212 Miskolci Turisztikai KFT  Pazár István Sétany 1, Miskolc  14140549205    100,00€  Preprava páv korunkatý, žaby  16.05.2012  Ing. Patrik Pastorek 24.05.2012  105/2012
 1268 2012000653 MEDISON, s.r.o.  Obchodná 16, Košice  36679135    57,20€  Preventívne lekárske prehliadky  16.05.2012  Mgr. Jana Popčáková 24.05.2012  
 1269  12005 Agro Polianka  Košicka Polianka 241,Sady nad Torysou  36582638  198,00€  237,60€  Mäso  16.05.2012  Elena Tomášová 24.05.2012  
1270 12500088 Spišké krmné zmesi  Okolie 9,  Spišské Vlachy 36758477  429,87€  515,85€  Krmivo  16.05.2012  Elena Tomášová 24.05.2012  031/2012
 1271 120100708 Rotaprint s.r.o. Pekinská 6, Košice  36188794  300,00€  360,00€  Tlač vstupeniek  21.05.2012  Iveta Babišová 24.05.2012  083/2012
 1272 1243102261 Petit Press a.s. Letná 47, Košice  35790253  30,00€  36,00€  Inzercia  21.05.2012  Mgr. Eva Malešová 24.05.2012  089/2012
 1273 2120232 Region.úrad verejného zdravotníctva  Ipeľská 1, Košice  00606723    834,40€  Odber vzorky, rozbor vody  21.05.2012  Ing. Kristína Tothová 24.05.2012  
 1274 5111200295 Bytový podnik mesta  Košice  Južné nábrežie 13, Košice  44518684  1535,00€  1845,00€  Montáž domofónu  21.05.2012  Ing. Kristína Tothová  24.05.2012  
 1275   Shell Slovakia s.r.o. Eisteinová 23, Bratislava  31361081  64,01€  82,06€  Nákup pohonných hmôt  21.05.2012  Ing. Kristína Tothová 24.05.2012  
1276 412050064 Poradca podnikateľa Martina Rázusa, Žilina 31592503 41,66€ 50,00€ Zbierka zákonov 21.05.2012 Mgr. jana Popčáková 24.05.2012  
 1277  5111200251 Bytový podnik mesta  Košice   Južné nábrežie 13, Košice   44518684   1535,00€  1845,00€  Oprava oporného múru  21.05.2012   Ing. Kristína Tothová 24.05.2012  055/2012
 1278  5111200252 Bytový podnik mesta  Košice   Južné nábrežie 13, Košice   44518684   4065,87€  6130,22€  Rekonštrukcia AB budovy  21.05.2012   Ing. Kristína Tothová 24.05.2012  069/2012
 1279 1121509 Kosit a.s. Rastislavová  98, Košice  36205214  244,42€  293,30€ Odvoz odpadu  21.05.2012  Ing. Kristína Tothová 24.05.2012  004/2012
 1280 67412 Štátny veter. a potr ústav  Hlinková 1,  Košice 83089    23,30€  Laborátorne výkony  21.05.2012 Ing.Patrik Pastorek  24.05.2012  055/2012
1281  3440851 SHELL  Eisteinová 23, Bratislava  31361081  901,48€  1081,80€  Nákup pohonných hmôt  22.05.2012   Ing. Kristína Tothová 25.05.2012  
 1282 10183214 CANIS SLOVAKIA  Priemyselná 2, Košice  36431168  290,55€  348,66€  Pracovné oblečenie  21.05.2012  Elena Tomášová 25.05.2012  100/2012
 1283 10183211 CANIS SLOVAKIA  Priemyselná 2, Košice 36431168   53,58€  64,30€  Pracovné oblečenie   21.05.2012   Elena Tomášová  25.05.2012  100/2012
 1284  10183212 CANIS SLOVAKIA  Priemyselná 2, Košice 36431168   116,07€  139,28€  Pracovné oblečenie   21.05.2012   Elena Tomášová 25.05.2012   100/2012
 1285  38521 St Laurent SAS  79430 LS CHAPELLE SAINT LAURENT 56337860456    1817,60€  Krmivo - ryby  21.05.2012  Elena Tomášová  25.05.2012  041/2012
1286 12050519 Franchi KIM  Textilná 1,  Košice 36585408  139,49€  167,39€  Farby a riedidlo  21.05.2012  Elena Tomášová 25.05.2012  
 1287 11027745 METRO  Senecká cesta 1881, Ivanka pri Dunaji   45952671  146,49€  175,79€  Čistiace potreby, krmivo  21.05.2012  Elena Tomášová  25.05.2012  
 1288 11028105 METRO  Senecká cesta 1881, Ivanka pri Dunaji     45952671  1,57€  1,88€  Kancelárske potreby  21.05.2012  Elena Tomášová 25.05.2012  
1289 11028106 METRO  Senecká cesta 1881, Ivanka pri Dunaji    45952671  50,29€  60,35€  REPRE  21.05.2012  Elena Tomášová 25.05.2012  
 1290 20120094 Ján Grajzeľ  Čordaková 32, Košice  45655634    68,00€  Graf.návrh a výroba nálepiek  21.05.2012  Mgr. Eva Malešová 25.05.2012  
 1291 139002012 TOI TOI  Stará Vajnorská  37,Bratislava 36838074  95,00€  114,00€  Prenájom toalety  21.05.2012  Iveta Babišová 25.05.2012  
 1292 139002013 TOI TOI  Stará Vajnorská  37,Bratislava  36838074   95,00€  114,00€  Prenájom toalety  21.05.2012  Iveta Babišová 25.05.2012  
 1293 324002140 Sodexo Pass, s.r.o. Priemyseln8 1/A, Bratislava 35413507    -181,92€  Poukážky  22.05.2012  Zuzana Feilhauerová 28.05.2012  
1294 1122345 Kosit a.s. Rastislavova 98, Košice 36205214  186,62€  223,94€  Odvoz odpadu  22.05.2012  Ing. Kristína Tóthová 28.05.2012  004/2012
 1295 2012029 Macte, s.r.o. Bencúrová 10, Košice 36201596  333,33€  400€  Výmena plastového okna  22.05.2012   Ing. Kristína Tóthová 28.05.2012  098/2012
1296 7205590 Konica Minolta Slovakia Černiševského 10, Bratislava  31338551  156,43€  187,72€  Pravidelná platba  22.05.2012  Daniela Štefanisková  28.05.2012  
 1297 8012016 SA Profit spol. s.r.o.  Vozárová 1, Košice  31735479  41,67€  50€  Prenájom priestorov UCSZOO  22.05.2012  Mgr. Eva Malešová  28.05.2012  
 1298 562012  Petamax spol. s.r.o. Štiavnická 14, Košice 45898341  487,67€  585,2€  Grilovanie  22.05.2012  Mgr. Eva Malešová 28.05.2012  
 1299 552012   Petamax spol. s.r.o.  Štiavnická 14, Košice 45898341   283,51€  340,2€  Strevné konferencia UCSZOO  22.05.2012  Mgr. Eva Malešová 28.05.2012  
1300 542012 Petamax spol. s.r.o. Štiavnická 14, Košice 45898341  253,33€ 304€ Stravné konferencia UCSZOO 22.05.2012 Mgr. Eva Malešová 28.05.2012  
 1301 73712 Štátny veterinárny a potr. ústav Hlinkova 1, Košice  83089 7€  9€  Laboratórne výkony  24.05.2012  Ing. Patrik Pastorek 28.05.2012  052/2012
 1302 21470512 Hi - Reklama, s.r.o. Komenského 11, Košice 36199451 232,60€  279,12€  Výroba bilboardu  24.05.2012  Mgr. Eva Malešová 28.05.2012  116/2012
 1303 3705583  Správa majetku mesta Košice Hlavná 68, Košice 31682421 4,17€  5€  Služobná karta  24.05.2012  Mgr. Erich Kočner 28.05.2012  
1304 5025744 METRO Senecká cesta 1881, Ivanka pri Dunaji 45952671 86,06€ 103,27€ Čistiace potreby, krmivo 22.05.2012 Elena Tomášová 28.05.2012  
1305 10183313 Canis Slovakia, s.r.o. Priemyselná 2, Košice 36431168 111,59€ 133,91€ Pracovné oblečenie, obuv 23.05.2012 Elena Tomášová 28.05.2012 100/2012
1306 75712 Štátny veterinárny a potr. ústav Hlinkova 1, Košice  597546 38,90€ 40,90€ Laboratórne výkony 25.05.2012 Ing. Patrik Pastorek 28.05.2012 052/2012
1307 13003313 METRO Senecká cesta 1881, Ivanka pri Dunaji 45952671 5,23€ 6,28€ Kancelárske potreby 24.05.2012 Elena Tomášová 28.05.2012  
1308 10183391 Canis Slovakia, s.r.o. Priemyselná 2, Košice  36431168 44,91€ 53,89€  Pracovné oblečenie, obuv  23.05.2012  Elena Tomášová 28.05.2012  100/2012
1309 42012 Young Drepos, s.r.o. Vrátna 18, Košice  36201529 90,23€  108,28€  REPRE  25.05.2012  Mgr. Erich Kočner 28.05.2012  
 1310 25061568 METRO Senecká cesta 1881, Ivanka pri Dunaji 45952671  81,76€  98,00€  Čistiace potreby, krmivo  28.08.2012  Tomášová Elena 30.05.2012  
 1311 77212 Štátny veterinárny a potr. ústav Hlinkova 1, Košice 597546  10,50€ 12,50€  Laboratórne výkony  29.05.2012  Ing. Patrik Pastorek 30.05.2012  052/2012
 1312   Edenred Slovakia  Karadžičová 8, Bratislava   31328695  5250,00€ 5379,95€  Stravné lístky  30.05.2012  Zuzana Feilhauerová  30.05.2012  
 1313 120505 Mabit  s.r.o. Azovská 4, Košice  36655813 900,54€ 1080,54€  Hovädzie štvrte  29.05.2012  Elena Tomášová  05.06.2012  
 1314 27002206 Metro  Senecká cesta 1881, Ivanka pri Dunaji  45952671  24,32€  29,18€  Kancelárske potreby , krmivo  30.05.2012  Elena Tomášová 05.06.2012  
 1315  1033454780 Telefonica Slovakia  Einsteinova 24, Bratislava   35848863  187,66€ 225,19€  Mobil  30.04.2012  Iveta babišová 05.06.2012  
 1316 12500095 Spišské krmné zmesi  Okolie 9, Spišské Vlachy  36758477  216,12€  259,34€  Krmivo  31.05.2012  Elena Tomášová 05.06.2012  031/2012
 1317 120506 Mabit s.r.o. Azovská 4,Košice  36655813 339,25€  407,10€   Hovädzie štvrte  31.05.2012   Elena Tomášová 05.06.2012  
1318 20120630 Správa mestskej zelene  Rastislavova 79,  Košice 17078202 999,15€ 1199,02€  Výsadba záhonu  31.05.2012  Ing. Kristína Tothová 06.06.2012  072/2012
1319 2012030 Aval Beta s.r.o. Letná 45, Košice  31727972  2223,36€ 2668,03€  Ochrana majetku 05/2012  31.05.2012  Mgr. Jana Popčáková  06.06.2012  
 1320 221112563  TUCAN , cestovná kancelária s.r.o. Krížna 8, Bratislava   35697300   784,40  Nákup leteniek  31.05.2012  Mgr. Erich Kočner 06.06.2012  
 1321 7134251262 SPP a.s.  Mlynské Nivy 44/a , Bratislava  35815256 1433,33€ 1720,00€  Odber plynu  04.05.2012  Ing. Tothová Kristína 06.06.2012  
1322 82212 Štátny veterinárny a potravinový ústav  Hlinková 1, Košice  597546 10,50€ 12,50€  Laboratórne výkony  31.05.2012  Ing.Pastorek Patrik 06.06.2012  052/2012
1323  81512 Štátny veterinárny a potravinový ústav   Hlinková 1, Košice   597546  17,10€ 19,10€   Laboratórne výkony  31.05.2012  Ing.Pastorek Patrik 06.06.2012  052/2012
 1324  81312 Štátny veterinárny a potravinový ústav    Hlinková 1, Košice    597546    16,30€ 18,30€  Laboratórne výkony  31.05.2012  Ing.Pastorek Patrik 06.06.2012  052/2012
1325 80712 Štátny veterinárny a potravinový ústav     Hlinková 1, Košice     597546    5,20€  7,20€  Laboratórne výkony  31.05.2012  Ing.Pastorek Patrik 06.06.2012  052/2012
1326 120030 Darwins PET s.r.o. Zastavilka  60, Dobruška 25292561   72,00€  Krmivo  31.05.2012  Elena Tomášová 06.06.2012  
1327 192012 MVDr.Juraj Skalický   Cyklistická 3, Košice 45007861 655,75€ 786,90€  Veterinárna činnosť  31.05.2012  Ing. Patrik Pastorek 08.06.2012  
1328 20120095 Ján Grajzeľ Čordaková 35, Košice 45655634   255,00€ Menovky na dvere + montáž 31.05.2012 Mgr. Malešová Eva 08.06.2012 123/2012
1329 20120095 Ján Grajzeľ Čordaková 35, Košice 45655634   140,00€ Výroba a montáž smerovej tabule 31.05.2012 Mgr. Malešová Eva 08.06.2012 124,/2012
 1330 41200483 Trouw Nutrition Slovakia s.r.o. Trnavská ceta 813/3, Sereď   36856703  111,07€  133,28€  Krmivo  31.05.2012  Elena Tomášová 08.06.2012  
1331 120110529 Lesnícke náradie GRUBE s.r.o.  Kúpeňá 2, Kováčová  36004120  80,75€ 96,90€  Prípravaok na ochranu stromov  31.05.2012  Elena Tomášová  08.06.2012  047/2012
1332 201219 Envi Trade Priemyselná 6, Košice 36666025 265,55€ 318,66€ Poradenstvo v oblasti životného prostredia 31.05.2012 Ing. Kristína Tothová 08.06.2012  
 1333 12012  Peter Kožár - firma PIETRO  Medená 19, Košice - Barca  32528876    360,00€  Repre - VZ UCSZ   31.05.2012  Iveta Babišová 08.06.2012  101/2012
 1334 3114470 METRO  Senecká cesta 1881, Ivanka pri Dunaji   45952671  11,07€ 13,28€  Čistiace potreby  31.05.2012  Elena Tomášová 08.06.2012  
 1335 3114471 METRO  Senecká cesta 1881, Ivanka pri Dunaji  45952671 47,26€ 56,71€  Čistiace potreby  31.05.2012  Elena Tomášová 08.06.2012  
 1336 142012 MIDIA  Idanská 7, Košice  30679982    329,20€  Revízia elektrických zariadení  31.05.2012  Ing. Kristína Tothóvá 08.06.2012  102/2012
 1337 201226 MVDr. Michal Demčák  Lipníky 35, Prešov  37883844  442,25€ 530,75€  Krmivo 31.05.2012  Elena Tomášová 08.06.2012  113/2012
 1338 2012775 ZOO PRODUKT SLOVAKIA s.r.o. Drieňová 34, Bratislava   36250309  122,50€ 147,00€  Krmivo  31.05.2012  Elena Tomášová 12.06.2012  088/2012
 1339 7800003253 VSE a.s. Mlynská 31 , Košice 36211222   -7,43 Stornovanie úroku z omeškania  31.05.2012 Ing. Kristína Tothová  19.06.2012  
 1340 132012 MIDIA  Idanská 7, Košice  30679982   426,90€ Revízia elektr.zariadení  31.05.2012 Ing. Kristína Tothová   19.06.2012 102/2012
1341 2012003 Andrea Balčíková Kadlubská 12, Košice 41038509   15,84€ Podiel z predaja vstupeniek 31.05.2012 Iveta Babišová  19.06.2012  
1342 12500098 Spišské krmné zmesi  Okolie 9, Spišské Vlachy  36758477 242,48€  290,98 Krmivo  31.05.2012 Elena Tomášová  19.06.2012 031/2012
 1343  773903567 Slovak Telekom  a.s. Karadžičová 10, Bratislava  35763496 33,12€ 39,74€ Pevná linka  31.05.2012 Iveta Babišová  19.06.2012  
 1344 6739035144 Slovak Telekom a.s. Karadžičová 10, Bratislava   35763496  16,49€ 19,79€ Pevná linka   31.05.2012 Iveta Babišová   19.06.2012  
1345 1739035118 Slovak Telekom a.s. Karadžičová 10, Bratislava 35763496  192,23€ 230,68€ Pevná linka   31. 05.2012 Iveta Babišová 19.06.2012  
1346 3440851 Shell Slovakia s.r.o. Eisteinova 23, Bratislava 31361081 635,63€ 762,74€ Nákup pohonných hmôt 31.05.2012 Ing. Kristína Tothová 19.06.2012  
1347 4341750 METRO  Senecká cesta 1881, Ivanka pri Dunaji 45952671 89,53€ 107,44 Čistiace potreby , krmivo 06.06.2012 Elena Tomášová 19.06.2012  
1348  324002318 Sodexo pass  Priemyselná 1,  Bratislava 35741350   -226,30 Poukážky  07.06.2012 Zuzana  Feilhauerová 19.06.2012  
 1349 6860575802 Messer Tatragas  spol.s.r.o. Chalúpková 9, Bratislava  685852 66,96€  80,35€  Nájomné flaše oceľové 31.05.2012 Ing. Kristína Tothová   19.06.2012  
 1350 139003943 TOI TOI DIXI s.r.o. Stará Vajnorská  37, Bratislava 36383074 95,00€ 114,00€ Prenájom toalety  31.05.2012  Iveta Babišová 19.06.2012  
1351 139003944 TOI TOI DIXI s.r.o. Stará Vajnorská  37, Bratislava 36383074 95,00€ 114,00€ Prenájom toalety 31.05.2012 Iveta Babišová 19.06.2012  
1352  42012 Ing. Šiška Peter  Lovecká 19, Košice  33693251   125,00€ Činnosť lesného hospodára  31.05.2012  Mgr. Erich Kočner  19.06.2012  
1353 1200264 Ing. Kopčová Milanna  Zombová 9, Košice  41424727    135,00€ Služby BOZP a PO  11.06.2012 Ing. Kristína Tóthová  19.06.2012  
1354 82012 Sea World s.r.o. Tulská 17, Banská Bystrica  44664516    200,00€ Údržba morských akvárii  13.04.2012 Mgr. Erich Kočner  19.06.2012  
 1355 11120901 Dopravný podnik mesta Košice  Bardejovská 6, Košice  31701914   535,99€ Preprava osôb  31.05.2012 Mgr. Erich Kočner 19.06.2012  
1356 21470512 HI Reklama s.r.o. Komenskeho 11/A, Košice  36199451   225,12€ Nákup propagačného materialu  31.05.2012 Mgr. Malešová Eva   19.06.2012  
1357 23290512 HI reklama s.r.o. Komenského 11/A 36199451   725,04€ Nákup propagačného materialu  31.05.2012 Mgr. Malešová Eva  19.06.2012  
1358 4342008 METRO  Senecká cesta 1881, Ivanka pri Dunaji  45952671 19,35€ 23,22€ Krmivo  07.06.2012 Tomášová Elena  19.06.2012  
1359 11102901 Dopravný podnik mesta Košice  Bardejovská 6, Košice   31701914   725,04€  Prenájom reklamnej plochy 11.06.2012 Mgr. Erich Kočner  19.06.2012  
1360  545 Národný žrebčín š.p.  Parková 13,  Topolčianky  31447708   125,40€ Pas koňa  11.06.2012   20.06.2012  
 1361 120100831 Rotaprint  Pekinská 6,  Košice 36188794  220,00€ 264,00€ Tlač vstupeniek  12.06.2012 Iveta Babišová  20.06.2012  
 1362  7710019830 Alianz - Slovenská poisťovňa  Račianska  62, Bratislava 151700   302,29€ Poistné za vozidlá  12.06.2012 Ing.Kristína Tothová  20.06.2012  
1363 8080083347 Alianz - Slovenská poisťovňa   Račianska  62, Bratislava  151700   261,38€ Poistné za vozidlá   12.06.2012 Ing.Kristína Tothová   20.06.2012  
1364 7224107974 VSE a.s. Mlynská 31, Košice  36211222   - 5029,02 Odber elektrickej energie   11.06.2012 Ing.Kristína Tothová    20.06.2012  
1365 52012 Geoprogres - Ing. Milan Selecký  Werferova 1, Košice  32484585   444,00 Vypracovanie tech. geodet.dokumentácie - Dinopark  12.06.2012 Ing.Kristína Tothová     20.06.2012 128/2012
1366 12500104 Spišské krmné  zmesi  s.r.o. Okolie 9,  Spišské Vlachy 36758477 415,90€ 499,08€ Krmivo  14.06.2012 Elena Tomášová  20.06.2012 031/2012
1367 89912 Štátny veterinárny a potr. ústav  Hlinková 1, Košice  597546  35,00€ 37,00€ Laborátorne výkony  14.06.2012 Ing. Patrik Pastorek  21.06.2012 052/2012
1368  90512 Štátny veterinárny a potr. ústav   Hlinková 1, Košice   597546  19,56€  21,56€ Laborátorne výkony   14.06.2012 Ing. Patrik Pastorek    21.06.2012 052/2012
1369 39666 St.Laurent  SAS 79430 LS CHAPELLE SAINT LAURENT 56