Deprecated: mysql_connect(): The mysql extension is deprecated and will be removed in the future: use mysqli or PDO instead in /home/vg023300/www_root_zookosice/OLDweb/mysql.php on line 2
ZOO Košice

Jednou zo štyroch zoologických záhrad na Slovensku je aj ZOO v Košiciach, ktorá sa buduje od roku 1979. Jej zameranie je v prevažnej miere na euroázijskú faunu, chovanú v priestoroch, ktoré sa svojou veľkosťou a charakterom približujú prírodným podmienkam. Zriaďovateľom príspevkovej organizácie ZOO Košice je Mesto Košice od jej založenia.
„Uži si pravú divočinu každý deň v roku“

Zmluvy

Zmluva o nájme

 

Číslo Predmet Zmluvná strana / Dodávateľ  
 1/2011  Stánok č.12  Beáta Szántová
 2/2011  Stánok pred areálom  Marek Roštár
3/2011 Drevený stánok č.10 Kveta Makulová
4/2011 2x stánok unimobunky APS userfiles/najom 4.pdf
5/2011 Bufet Kamzík APS userfiles/najom 5.pdf
 6/2011  Stánok č.1  Eva Fabinyova
 7/2011  Stánok č.2  Gabriela Rusnáková  
 8/2011  Drevený stánok č.9  Bibiana El Medkouri  
 9/2011  Dodatok č.1 k zmluve 012/2010  Mgr. Ivan Staš  
 10/2011  Stánok č.8  Mgr. Ivan Staš  
 11/2011  Pozemok - trampolína  A+ I WORK  userfiles/najom 11.pdf
 12/2011  Stánok č.3  Andrea Balčíková  
 13/2011  Dodatok č.1 k zmluve 013/2010  Ján Mati  
 14/2011  Dodatok č.1 k zmluve 014/2010  Ján Mati
 15/2011  Predaj obč. pivo, nealko  Peter Kožár
 16/2011  Pozemok - predaj Belgických waflí  Urban Concepts  userfiles/najom 16.pdf
 17/2011  Predaj občerstvenia  ROBSTEX  userfiles/najom 17.pdf
 18/2011  Predaj cukroviniek a bižutérie  Róbert Hochel  
19/2011  Predaj prírodných mydiel, kozmetiky  ARCADUM  userfiles/najom 19.pdf
 20/2011  Zmena fakturácie Young Drepos s.r.o.  userfiles/najom 20.pdf
 21/2011  Stánok č.2 - skladovanie  Gabriela Rusnáková  
 22/2011  Stánok č.1 - skadovanie  Eva Fabinyová  
 23/2011  Stánok č.8 - skladovanie  Mgr. Ivan Staš  
 24/2011  Zmena nájmu  Andrea Balčíková
 25/2011  Stánok č.3 - skladovanie  Andrea Balčíková  
26/2011 Zmena doby nájmu Marek Roštár
27/2011 Stánok č.10 - skladovanie Kveta Makulová
 28//2011  Pozemok pod stánkom  Beáta Szántová  
 29/2011  Bufet Kamzík - skladovanie  APS  userfiles/najom 29.pdf
 30/2011  Bufet Kamzík - pozemok  APS  userfiles/najom 30.pdf
 31/2011  Stánok č.3 a pozemok  Andrea Balčíková  
 32/2011  Zmena výšky nájmu  Young Drepos  userfiles/najom 32.pdf
       
       
       
       
       

 

reklamné a ostatné zmluvy

 

Číslo Predmet Zmluvná strana / Dodávateľ  
 1/2011  Reklama - led stojan  G.N.T. Business Services s.r.o.
2/2011 Zabezpečenie propagácie Tepelné hospodárstvo s.r.o. userfiles/reklama 2.pdf
3/2011 5 ks reklamných tabúľ

Správa majetku mesta Košice s.r.o.

userfiles/reklama 3.pdf
4/2011 Reklamná tabuľa EUROPA 2 a.s. userfiles/reklama 4pdf
5/2011 Inzercia Jozef Čurilla - JOMA userfiles/reklama 5.pdf
6/2011 Prenájom reklamnej plochy Mestské lesy Košice a.s. userfiles/reklama 6.pdf
       
 KOMISIONÁRSKE ZMLUVY      
 Číslo  Predmet  Zmluvná strana/ dodávateľ  
 1/2011  dodatok č.1  Ing. Barvíŕ Jíří  userfiles/kom 1.pdf
 2/2011  zmena doby  Sofopea  userfiles/kom 2.pdf
 3/2011  keramické magnety ...  Rusnáková Iveta  userfiles/kom 3.pdf
 4/2011  Upomienkové predmety  Východoslovenské múzeum Košice  userfiles/kom 4.pdf
 5/2011  Kavečany- obrazový sprievodca  MČ - Kavečany  userfiles/kom 5.pdf
 6/2011  Hračky- ANNA GEDES   Action Group s.r.o.  userfiles/kom 6.pdf
 7/2011  3D skladačky  Mediall s.r.o.  userfiles/kom 7.pdf
 8/2011  Drevené hračky  Olymptoy s.r.o.  userfiles/kom 8.pdf
       
 POISTNÉ ZMLUVY       
Číslo  Predmet  Zmluvná strana/ dodávateľ  
 1/2011  Príloha k flotilovej poistnej zml.  Alianz - Slovenská poisťovňa  userfiles/po 1.pdf
 2/2011  Prihláška do poistenia  Alianz - Slovenská poisťovňa  userfiles/po 2.pdf
 3/2011  Zmluva o zabezpečení poist.servisu  Sentia  userfiles/po 3.pdf
 4/2011  Predlženie platnosti  Alianz - Slovenská poisťovňa  userfiles/po 4.pdf
 5/2011  Predlženie platnosti  Alianz - Slovenská poisťovňa  userfiles/po 5.pdf
       
 O ZVERENÍ MAJETKU      
 Číslo  Predmet  Zmluvná strana/ dodávateľ  
 1/2011  Dodadatok č.9 k zmluve č.2003/00058/SPH/33  Mesto Košice  userfiles/maj 1.pdf
 2/2011  O fyzickom odovzd. a prevzatí HM  Mesto Košice  userfiles/maj 2.pdf
 3/2011  Dodatok č.10 k zmluve č. 2003/00058/SPH/33  Mesto Košice  userfiles/maj 3.pdf
 4/2011  Dodatok č.4 k zmluve č. 1164/2007  Mesto Košice  userfiles/maj 4.pdf
 5/2011  Dodatok č.11 k zmluve 2003/00058/SPH/33  Mesto Košice  userfiles/maj 5.pdf
       
       
 ZMLUVY O DIELO      
 Číslo  Predmet  Zmluvná strana / dodávateľ  
 1/2011  Vybudovanie naučného chodníka  Miroslav Holub - Pigeon Pruduction  userfiles/dielo 1___.pdf
 2/2011  Vykonávanie prác  Asanarates  userfiles/dielo 2.pdf
 3/2011  Realizácia a starotlivosť o morské akvária  Sea World userfiles/zmluva sea.pdf
 4/2011  Balíkovanie slamy  MČ - Kavečany  userfiles/dielo 4.pdf
 5/2011  Zimná udržba  MČ- Kavečany  userfiles/dielo 5.pdf
       
 ZMLUVY O SPOLUPRÁCI
     
Číslo Predmet Zmluvná strana/ dodávateľ  
1/2010 Učebno-odborná prax Stredná odborná škola veterinárna userfiles/doc1.pdf
2/2011 zabezpečenie podujatia pri príležitosti MDD U.S. STEEL Košice userfiles/doc2.pdf
3/2011 Zmena zástupcu ZOO 3 H Mobile userfiles/doc3.pdf
 4/2011 Venuj mobil zachráň ľudoopy  Asekol SK  userfiles/doc4.pdf
 5/2011 Predaj pamätných mincí  Cullinam s.r.o.  userfiles/doc5.pdf
6/2011 Ukážky sokoliarskeho umenia OZ Sokoliarska skupina sv.Bavona userfiles/doc6.pdf
7/2011 Stanovanie v zoo U.S. Steel Košice userfiles/doc7.pdf
8/2011 Prenájom chaty Bobor
OZ Sokoliarska skupina sv.Bavona
userfiles/doc8.pdf
9/2011 Poskytovanie zliav ING Tatry - Sympatia userfiles/doc9.pdf
10/2011 Poskytovanie zliav ING Tatry - Sympatia  userfiles/doc10.pdf
 11/2011 Predaj propagačného materiálu  Chahani Ltd  userfiles/doc11.pdf
 12/2011 Vstup do zoo, reklama  Ing.M. Gildeinova  userfiles/doc12.pdf
13/2011 Predaj ZOO lístkov - hipodróm Andrea Balčíková userfiles/doc13.pdf
         
         
         
Ostatné zmluvy      
       
Císlo Predmet Zmluvná strana/Dodávatel  
 1/2011  Zľavová karta  Benefit Services s.r.o.  userfiles/1(2).pdf
 2/2011  Laboratórny rozbor,vzorky vody  RUVZ-Košice  userfiles/doc2(1).pdf
 3/2011  Zmena sídla spoločnosti  Asanácia s.r.o.  userfiles/3.pdf
 4/2011  Poplatok za komunálne odpady  Mesto Košice  userfiles/4.pdf
 5/2011  Vykonanie dozorného auditu  TUV SUD Slovakia s.r.o.  userfiles/5.pdf
 6/2011  Zápočet vzajomných pohladávok  Steel Trans s.r.o.  userfiles/6.pdf
7/2011 Zmluva o poskytovaní služieb BOZP a PO Ing.Kopčová Milana  userfiles/7.pdf
8/2011 Dohoda o podpore predaja nealko.napojov Coca-Cola SR s.r.o.  userfiles/8.pdf
9/2011 Výber elektr.mýta SKY TOOL a.s.  userfiles/9.pdf
10/2011 Zmluva o užívaní úsekov ciest Národná Dialničná Spoločnost a.s.  userfiles/10.pdf
 11/2011  Zmluva o prenájme mraziaceho boxu  Frost s.r.o.  userfiles/11.pdf
12/2011 Dohoda o ukončení zmluvy Mestké Lesy Košice a.s.  userfiles/12.pdf
13/2011 Dodatok k zmluve dodáv.tovaru Next trade s.r.o.  userfiles/13.pdf
14/2011 Zápočet vzájomných pohľadávok Steel Trans s.r.o.  userfiles/14.pdf
15/2011 Internet Banking Dexia Banka Slovensko a.s.  userfiles/15.pdf
16/2011  Vydanie platobnej karty  Dexia Banka Slovensko a.s.  userfiles/16.pdf
17/2011  Výpoveď zmluvy o používaní platobnej karty  Dexia Banka slovensko a.s.  userfiles/17.pdf
18/2011  Zmena limitu Internet banking  Dexia banka Slovensko a.s.  userfiles/18.pdf
19/2011  Vydanie platobnej karty pre účet...  Dexia Banka Slovensko a.s.  userfiles/19.pdf
20/2011  Vydanie platobnej karty pre účet...  Dexia Banka slovensko a.s.  userfiles/20.pdf
21/2011  Zmluva o podpore predaja mrazených výrobkov  Frost s.r.o.  userfiles/21.pdf
22/2011  Zabezpečenie konferencie  Creativo s.r.o.  userfiles/22.pdf
23/2011 Uverejnenie inzercie v zlatých stránkach Mediatel s.r.o.  userfiles/23.pdf
24/2011 Zriadenie služby DSL Internet Slovak Telekom a.s.  userfiles/24.pdf
25/2011 Úprava práv pri doplnk.dôchod.sporení ING Tatry-Sympatia d.d.s.   a.s.  userfiles/25.pdf
 26/2011  Vzájomná spolupráca a podpora  IND Tatry-Sympatia d.d.s.   a.s.  userfiles/26(1).pdf
 27/2011  Preprava zvierat do zoo Košice  Zoo Dvur Králové a.s.  userfiles/27(1).pdf
 28/2011  Zmena doby na dobu určitú  Coca-Cola HBC SR s.r.o.  userfiles/28(1).pdf
 29/2011  Zápočet vzájomných pohľadávok  Steel Trans a.s.  userfiles/29(1).pdf
 30/2011  Zapožičanie Roll upu  Mesto Spišská Nová Ves  userfiles/30.pdf
 31/2011  Dohoda o partnerstve  Mesto Spišská Nová Ves  userfiles/31.pdf
 32/2011  SL.umiestnenia a prevádzkovania predajných automatov  Alois Dallmayr automaten-serv.s.r.o.  userfiles/32.pdf
33/2011 Započítanie vzájomných pohľadávok Mestké Lesy Košice a.s.  userfiles/33.pdf
34/2011 Dodatok k zmluve Coca-Cola HBC s.r.o. userfiles/34.pdf
35/2011 Dodatok k zmluve AVAL BATA s.r.o. userfiles/35.pdf
       

 

 

Darovacie zmluvy

Číslo Predmet Zmluvná strana / Dodávateľ  
 1.  Dar 4990 EUR - 2 medvede, 1 tiger, 1 lev  Bytový podnik mesta Košice s.r.o. userfiles/darovacia zmluva 1.pdf
 2.  Dar 1655 EUR - 1 medveď, 1 rys  Tepelné hospodárstvo s.r.o.
 3.  500 kg repy  Goleňa Július
 4.  Akvarijné ryby  Milan Oselský
5. 4500 € - úprava chov. zariadenia + kŕmenie Správa majetku mesta Košice userfiles/darovacia 5.pdf
 6.  Stánok  Kveta Makulová
 7.  Rybky  Milan Oselský
 8.  Králik domáci 3 ks  MVDr. Supuka Peter
 9.  Lavica zakopovacia  10 ks  Mestské lesy Košice a.s.  userfiles/zakopovacialavica.pdf
 10. Finančné prostriedky- Deň dobrovoľníkov U.S.Steel Košice , s.r.o. userfiles/darovacia 10.pdf
 11.  5300 € - dovoz rysa, starostlivosť o zvieratá  Východoslovenská energetika  userfiles/darovacia 11.pdf
 12.  Pávie perá  Petronela Petrova  userfiles/darovacia 12.pdf
 13.  Akvarijné ryby  Ladislav Lukáček  userfiles/darovacia 13.pdf
 14.  Rastlinný  materiál + sadové úpravy  Správa mestskej zelene  userfiles/darovacia 14.pdf
 15.  Korela chochlatá  Tibor Fričovský  userfiles/darovacia 15.pdf
 16.  Korytnačka  Peter Azari  userfiles/darovacia 16.pdf
 17.  333 € - kŕmenie a úprava chov. zariadenia  Ing. Peter Duditš   userfiles/darovacia 17.pdf
 18.  Perlička modrá  Svorad Podracký  userfiles/darovacia 18.pdf
19.  Holíčatá, myši,  na kŕmne účely  František Tóth  userfiles/darovacia 19.pdf
 20.  Hydinové mäso na kŕmne účely  Karmen - veľkoobchod potravín  userfiles/darovacia 20.pdf
 21.  Korela chochlatá  Ing. Patrik Pastorek  userfiles/darovacia 21.pdf
 22.  Akvarijné ryby  Ľuboslava Tomanková  userfiles/darovacia 22.pdf
 23.  Psík medvedikovitý  Mária Sliacka  userfiles/darovacia 23.pdf
 24. Dikobraz indický  ŽIVALSKY VRT LJUBLJANA  userfiles/DAROVACIA 24.pdf
 25.  Mäso- divina  Game trade s.r.o.  userfiles/darovacia 25.pdf
26. 300 € - kŕmenie - surikaty Štefánia Pirčová userfiles/darovacia 26.pdf
 27.  1000 € - kŕmenie + úprava chov .zariadení  Ing. Jiří Barvíř  userfiles/darovacia 27.pdf
 28.  Králik domáci  Svorad Podracký  userfiles/svorad.pdf
29.    Dar 500 € na podporu akcie Vianočná ZOO   MIRACO, spol. s r. o.  
       
       
       

 

Zvieratá

Číslo Predmet Zmluvná strana / Dodávateľ  
1.  Vodárka jeleňovitá - 1+1  ZOO Bojnice
2. Žurav kráľovský, Žeriav popolavý, Holding rob Vanderfeesten B.V  userfiles/doc1(3).pdf
3. Zobákorožec striebrolíci, Fenek berberský Zoo Olomouc userfiles/skenovat0001.pdf
4. Myšiak štvorfarebný Zoopark  Zájezd o.p.s.  userfiles/skenovat0002.pdf
5. Rys karpatský ZOO Dortmund  userfiles/skenovat0003.pdf
6. Žurav kráľovský Holding rob Vanderfeesten B.V  userfiles/skenovat0004.pdf
7.  Aguti zlatý  Zoo Miškolc  userfiles/skenovat0006.pdf
8. Kožnatka čínska Zoo Miškolc userfiles/skenovat00022.pdf
9.  Karakul sheep  Zoo Miškolc  userfiles/skenovat0007.pdf
10.  Hyena škvrnitá  Zoo Dvur Králové  userfiles/skenovat0009.pdf
11.  Krkavec čierny  Zoo Brno  userfiles/skenovat00010.pdf
12.  Pakôň modrý, Zebu....  Zoo Dvur Králové  userfiles/skenovat00011.pdf
13.  Kapybara  Zivalský vrt Ljubljana  userfiles/skenovat00012.pdf
14.  Shetlandský pony  SOSV-Košice Barca  userfiles/doc13(1).pdf
15.  Kariama červenozobá, Hus labutia....  Zoo Ostrava  userfiles/skenovat00014.pdf
16.  Labuť veľká  Miestna čast Košice-Barca  userfiles/doc15.pdf
17.  Poverovací list  Zoo Bojnice  userfiles/skenovat00016.pdf
18.  Nilgau pestrý  Local park andZoo Logical  userfiles/skenovat00017.pdf
19.  Zubor európsky  Zoo Bratislava  userfiles/doc18.pdf
       
       
       

 

Kúpno-predajná zmluva / výmena zvierat

Číslo Predmet Zmluvná strana / Dodávateľ    
1/2011  Koza kamerunská , Zobaňa labutia  ZOO Spišská Nová Ves   userfiles/kupna zmluva 1(5).pdf
2/2011 Užovka červená Michal Žilinčik   userfiles/kupna zmluva 2(8).pdf
3/2011 Mastomyš  Michal Žilinčik    userfiles/kupna zmluva 3(3).pdf
4/2011  Ancitrusy 20 ks  Helena Baloghová    userfiles/kupna zmluva 4(2).pdf
5/2011 Pony shetlandský   Jozef Mrišo      userfiles/kupna zmluva 5a.pdf
6/2011 Svrček domový 5 ks, múčne červy 10 ks   Ing. Pavol Kobulnický    userfiles/kpz 6.pdf
7/2011  Daniel škvrnitý 4 ks  Jozef Mrišo    userfiles/kupna zmluva 7.pdf
8/2011 Vietnamská ošípaná  Šuba Jaroslav    userfiles/kupna zmluva 8.pdf
9/2011  Hucul 1 ks  Ćierny Ľubomír    userfiles/kupna zmluva 9 .pdf
10/2011  Vietnamská ošípaná 2 ks  Ranč Tara    userfiles/kupna zmluva 10.pdf
11/2011  Myš pichliačová  2 ks  Rosík Ondrej    userfiles/kupna zmluva 11.pdf
12/2011  Vietnamská ošípaná 4 ks  Ivan Karafa    userfiles/kupna zmluva 12.pdf
13/2011  Koza kamerúnska 3 ks  Ranč Tara    userfiles/kupna zmluva 13.pdf
14/2011  Koza kamerúnska 5 ks  Ivan Karafa    userfiles/kupna zmluva 14 .pdf
15/2011  Fotoobrazy  Zuzana Samková    userfiles/kupna zmluva 15.pdf
16/2011  Karas 4 ks  Oľga Černoková    userfiles/kupna zmluva 16.pdf
17/2011 Krkavec  čierny OZ Sokoliarska skupina sv.Bavona    userfiles/kupna zmluva 17.pdf
18/2011 Leguán zelený Ružena Pénzešová    userfiles/kupna zmluva 18.pdf
19/2011 Bonaqua neperlivá Coca- cola HBC   userfiles/kupna zmluva 19.pdf 
20/2011  Uhorský dobytok  Ing.Pavol Kobulnický    userfiles/kupna zmluva 20.pdf
21/2011  Šváb argentínsky  Vlastimil Babač    userfiles/kupna zmluva 21.pdf
22/2011  Vietnamska ošípaná  František Tabačko    userfiles/kupna zmluva 22.pdf
23/2011 200 hestónov  sena Agro Polianka    userfiles/kupna zmluva 23.pdf
24/2011  Vlašské orechy  Ing. Patrik Pastorek    userfiles/kupna zmluva 24(1).pdf
25/2011 Seno 2000 kg  Poľovnícke združenie Uhrínč - Sokoľ    userfiles/kupna zmluva 25.pdf
26/2011 Tahr himalájsky Milan Šištík    userfiles/26.pdf
27/2011 Tamarín pinčí Jiří Bartunek    userfiles/27.pdf
28/2011 Tamarín pinčí Michal Novák    userfiles/28.pdf
29/2011 Emu hnedý Jíří Bartunek    userfiles/29.pdf
 30/2011 Krkavec čierny 2 ks Zoologická záhrada Spišská Nová Ves    userfiles/kupna zmluva 30.pdf
 31/2011  Substrát pre vajíčka plazov  Vlastimil Babač    userfiles/kupna zmluva 31.pdf
 32/2011  Emu hnedý  Tibor Fričovský    userfiles/kupna zmluva 32.pdf
 33/2011  Hus labutia Marián Zupko      userfiles/kupna zmluva 33.pdf
 34/2011  Kuriatka, potkanie holíčatá  OZ Sokoliarska skupina sv.Bavona    userfiles/kupna zmluva 34.pdf
 35/2011 Bažant zlatý Jozef Beluš    userfiles/kupna zmluva35.pdf
 36/2011 Prepelice Vladímir Šoltéz    userfiles/kupna zmluva 36.pdf
 37/2011  Králik  Kováč Pavol    userfiles/kupna zmluva 38.pdf
 38/2011  Agama bradatá  MVDr. Iva Škraková    userfiles/kupna zmluva 39.pdf
 39/2011  Medvedia koža  Slezské zemské múzeum    userfiles/kupna zmluva 40.pdf
 40/2011 Daniel škvrnitý Jozef Mrišo    userfiles/40.pdf
 41/2011  Pelikán ružový  ZOO a Zámek Zlín - Lešná    userfiles/41.pdf
 42/2011  Surikata vlnkavá  ŽIVALSKI VRT LJUBLJANA    userfiles/42.pdf
 43/2011  Potkan laboratórny  Vlastimil Babač    userfiles/43.pdf
 44/2011  Korela chochlatá  Marián Helcman    userfiles/44.pdf
45/2011 Hus labutia MČ Košice - Barca    userfiles/45.pdf
46/2011 Zebu Farma Burský dvor    userfiles/46.pdf
47/2011 Ozdobné tekvice Marián Jakubčo    userfiles/47.pdf
48/2011 Korela chochlatá Ingrid Kamberovičová    userfiles/48.pdf
49/2011 Emu hnedý ZOO Budapešť   userfiles/49(1).pdf
50/2011 Sarco phyton Jozef Lenard    userfiles/49.pdf
51/2011  Páv korunkatý  Stanislav Bakši    userfiles/50.pdf
52/2011  405 kg  konské mäso  MVDr. Martin Mihály    userfiles/51.pdf
53/2011  Land rover defender  Mestské lesy Košice a.s.    userfiles/52.pdf
54/2011  18 kg orechy  Ing. Patrik Pastorek    userfiles/53.pdf
55/2011 Dikobraz indický Daniel Ivan    userfiles/54.pdf
56/2011  Mrazené myši  Michal Perončík    userfiles/55.pdf
 57/2011  Jeleň lesný  Michal Krivianszki    userfiles/kupna zmluva 56.pdf
         
         

 

 

 

Reštaurácia Daktari ZOO

Otvorené celoročne. Možnosť rezervácie pre skupiny na tel. +421 0915 852 378.
Gazdovský dvor Daktari
 

OZNAM ZÁHRADKÁROM 
ZOO4NAT
 
silentforest
 
letitgrow
 
ZOO Košice na Facebooku
 
parking.kosice.sk