Zimné vstupné bez Dinoparku

Do ZOO bez Dinoparku

v mesiacoch november-marec
dieťa do 2 rokov bezplatne
dieťa od 2 do 6 rokov 1,50 €
žiak, študent a dôchodca 3,00 € 
dospelý 5,00 €
návštevník ZŤP - dospelý 2,50 €
návštevník ZŤP - dieťa 1,50 €
sprievodca ZŤP bezplatne
Letné vstupné bez Dinoparku

Do ZOO bez Dinoparku

v mesiacoch apríl-október  
dieťa do 2 rokov bezplatne
dieťa od 2 do 6 rokov 1,50 €
žiak, študent a dôchodca 3,00 € 
dospelý 5,00 €
návštevník ZŤP - dospelý 2,50 €
návštevník ZŤP - dieťa 1,50 €
sprievodca ZŤP bezplatne
Letné vstupne ZOO a Dinopark

Do ZOO a Dinoparku

v mesiacoch apríl-október
dieťa do 2 rokov bezplatne
dieťa od 2 do 6 rokov 2,50 €
žiak, študent a dôchodca 4,00 € 
dospelý 7,00 €
návštevník ZŤP - dospelý 3,00 €
návštevník ZŤP - dieťa 2,00 €
sprievodca ZŤP bezplatne