Poďakovanie

Pri chove zvierat nám takto ročne pomáha vyše 100 ľudí.

Pomáhajú nám aj tí, ktorí zoo venujú ovocie, zeleninu, suchý chlieb, seno, slamu, stavebný materiál, ale i finančné dary na údržbu terajších a výstavbu nových chovných zariadení.

Aj vďaka vám, milí naši priaznivci, môže byť ZOO Košice nielen rozlohou najväčšia, ale postupne aj najkrajšia v strednej Európe.

Ďakujeme Vám.

Adopcia zvierat - rok 2019

 Zoznam adoptívnych rodičov:

Por.č. Meno adoptívneho rodiča Adoptované zviera Hodnota adopcie odo dňa
1. Rodina Blichová, Košice Pony shetlandský 135 € 01/03/2019
2. Rodina Prokšanová, Praha Koza walliská 35 € 01/17/2019
3. Rodina Lukáčová, Prešov Agama bradatá 20 € 01/28/2019
4. Elena Tomečeková a Jaroslav Bulava, Poprad Perutín ohnivý 15 € 01/31/2019
5. Marianka Viktória Jeníková, Košice Kačička mandarínska 20 € 02/19/2019
6. Mária Semaníková, Bratislava Páv korunkatý 30 € 02/19/2019
7. Tomáš Seman, Košice Bažant zlatý 30 € 02/01/2019
8. ZŠ Ľ. Fullu, Maurerova 21, Košice Surikata vlnkavá 150 € 03/01/2019
9. Poslanci a starosta mestskej časti Košice - Sídlisko Ťahanovce Lama alpaka 140 € 03/02/2019
10. Miško Klika, Košice Páv korunkatý 30 € 03/03/2019
11. Súkromná materská škola M. Montessori, Mánesova 23, Košice Kačička mandarínska 20 € 03/06/2019
12. Žiaci 1. stupňa ZŠ Ľubotice Gekón obrovský 20 € 03/14/2019
13. Žiaci 2. stupňa ZŠ Ľubotice Bažant Hamiltonov 30 € 03/14/2019
14. Ninka Gondová, Košice pavúk vtáčkar 10 € 03/21/2019
15. Rozprávková noc s Andersenom 2019 Pichľavec zdobený 21 € 04/01/2019
16. bart.sk Kapybara močiarna 125 € 04/02/2019
17. Mirko a Darinka Kolesárovci Korytnačka mississippská (mapová) 20 € 04/02/2019
18. Mirko a Darinka Kolesárovci Daman skalný 50 € 04/02/2019
19. Šalgiv Jerdna a Jednoducho Kvaga Krkavec čierny 110 € 04/03/2019
20. Mgr. Ing. Miloš Ihnát, starosta mestskej časti - Sídlisko Ťahanovce a poslanec MZ a KSK a JUDr. Beáta Zemková, prednostka MÚ MČ Košice - Sídlisko Ťahanovce Páv korunkatý 30 € 04/04/2019
21. Magneti Marelli Malpa hnedá 160 € 05/05/2019
22. AT&T Global Network, Košice Somár domáci 666 € 05/10/2019
23. Letecká fakulta Technickej univerzity v Košiciach Orliak bielokrídly 300 € 05/14/2019
24. Stredná škola športová, Košice Kosmáč bieločelý 90 € 05/23/2019
25. LVL Armory, Rozhanovce Sova laponská 200 € 05/28/2019
26. LVL Armory, Rozhanovce Belaňa tundrová 200 € 05/28/2019
27. Súkromná základná škola Didacticus, Košice Plameniak ružový 100 € 05/29/2019
28. Laurinka Kučerová, Byster Korytnačka mississippská 20 € 05/30/2019
29. Viliam Ferko, Nižná Kamenica Muflón lesný 40 €

06/01/2019

30. Indiánská noc v ZOO Gekón obrovský 20 €

06/01/2019

31. Spojená škola Vojenská 13, Košice Klaun očkatý 10 €

06/03/2019

32. Spojená škola Vojenská 13, Košice Kengura červenokrká 70 €

06/03/2019

33. Spojená škola Vojenská 13, Košice Klipka hrotistá 10 €

06/03/2019

34. Spojená škola Vojenská 13, Košice Kačica domáca ruánska 10 €

06/03/2019

35. Noc v ZOO s Knižnicou Majna Rothschildova 20 € 06/07/2019
36. Chobotničky zo ZŠ Hroncova 23, Košice Lemur kata 190 € 06/22/2019
37. Žiaci 4.B a 6. ročníka, ZŠ Abovská, Košice Kengura červenokrká 70 € 06/19/2019
38. 2.A Súkromná ZŠ Didacticus Kengura červenokrká 70 € 06/25/2019
39. Joachim Dušan Fraňo Korytnačka močiarna 35 € 06/25/2019
40. ZŠ Hroncova 23, Košice Lemur kata 190 € 06/27/2019
41. ZŠ Valaliky Krokodíl čelnatý 100 € 07/01/2019
42. ZŠ Valaliky Malpa hnedá 160 € 07/01/2019
43. žiaci 2.A ZŠ Užhorodská 39 v Košiciach Páv korunkatý 30 € 07/02/2019
44. Ján Martin Pisko, Košice Klaun očkatý 10 € 07/02/2019
45. žiaci 2.B ZŠ Užhorodská 39 v Košiciach Klipka hrotistá 10 € 07/02/2019
46. žiaci 3.B ZŠ Užhorodská 39 v Košiciach Listárka červenooká 10 € 07/02/2019
47. žiaci 5.A ZŠ Užhorodská 39 v Košiciach Páv korunkatý 30 € 07/02/2019
48. žiaci 7.A ZŠ Užhorodská 39 v Košiciach Koza kamerunská 35 € 07/02/2019
49. žiaci ZŠ Užhorodská 39 v Košiciach Bažant sedlatý 30 € 07/02/2019
50. Katarína Sedláková, Košice Gekončík nočný 15 € 07/08/2019
51. Christof Van Hoorebeke, Svidník Bažant Hamiltonov 30 € 07/11/2019
52. Marek Roštár, Baška Kamzík vrchovský 100 € 07/26/2019
53. Manželia Simi Dančová a Michal Dančo, Košické Olšany Chavkoš nočný 50 € 07/30/2019
54. Zuzana Tomaškovičová, Košice Kengura červenokrká 70 € 08/01/2019
55. Manželia Simi Dančová a Michal Dančo, Košické Olšany Gekončík nočný 15 €

08/13/2019

56. Jana Žolková, Gemerská Poloma Plameniak ružový 30 € 09/07/2019
57. Mária a Juraj Lučanskí, Košice Pižmovka domáca 30 € 09/16/2019
58. Daša Lehotská s rodinou, Košice Kengura červenokrká 70 € 09/16/2019
59. Jana Vargová, Prešov  Páv korunkatý 30 € 09/17/2019
60. Sovíčatá 2.A a 2.B ZŠ Kežmarská 28, Košice Belaňa tundrová 80 € 09/24/2019
61. Natálka Krejčí, Košice Koza bezoárová krétska 65 € 10/07/2019
62. David Krejčí, Košice Korytnačka písmenková 15 € 10/07/2019
63. Noc s Harry Potterom v ZOO Košice Pichľavec skalný 20 € 10/07/2019


Prehľad zvierat ponúkaných od januára 2019 k sponzorovaniu - Adopcii, partnerstvu pri chove - images/Prehad_zvierat_urench_na_adopciu_2019.jpg