Nový web

 

V súčasnej dobe prebieha migrácia webu ZOO Košice na nový systém

Vzhľadom na prechod webu ZOO Košice na nový systém sa môžu vyskytnúť občasné poruchy prípadne neúplné informácie. Prosíme Vás o trpezlivosť :)