Jednou zo štyroch zoologických záhrad na Slovensku je aj ZOO v Košiciach, ktorá sa buduje od roku 1979. Jej zameranie je v prevažnej miere na euroázijskú faunu, chovanú v priestoroch, ktoré sa svojou veľkosťou a charakterom približujú prírodným podmienkam. Zriaďovateľom príspevkovej organizácie ZOO Košice je Mesto Košice od jej založenia.
„Uži si pravú divočinu každý deň v roku“

            Profil verejného obstarávateľa

Zoologická záhrada Koišce je verejným obstarávateľom podľa § 6 ods. 1 písm. d) zákona č. 25/2006 Z.z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov (ďalej len „zákon o verejnom obstarávaní“). Zadávanie zákaziek na dodanie tovarov, uskutočnenie stavebných prác a poskytovanie služieb podľa zákona o verejnom obstarávaní realizuje v súlade s platnou Smernicou upravujúcej jednotný postup pri verejnom obstarávaní zákaziek na dodanie tovarov, zákaziek na uskutočnenie stavebných prác a poskytovanie služieb pre ZOO Košice. ZOO Košice zabezpečuje zadávanie zákaziek na dodanie tovarov, služieb a stavebných prác aj s využitím elektronickej aukcie. Všetky oznámenia používané vo verejnom obstarávaní sú zverejňované v Úradnom vestníku Európskej únie, vo Vestníku verejného obstarávania a vo svojom Profile verejného obstarávateľa.

Úrad pre verejné obstarávanie (http://www.uvo.gov.sk)

 

Nadlimitná zákazka

Podlimitná zákazka

Zákazky podľa §9 ods.9

 

 Rok 2015

 5.1.2015: info o zadávaní zákazky:userfiles/info o zadávaní zákazky - rozbor pitnej vody.pdf

 8.1.2015 : informácia o zákazke : userfiles/výzva na predloženie CP ovocie zelenina.pdf

8.1.2015: info o zadávaní zákazky: userfiles/info o zadavaní zákazky - Orez stromov stromolezeckou technikou .pdf

8.1.2015 : informácia o zákazke: userfiles/výzva na predloženie CP sleď malý.pdf

8.1.2015: informácia o zákazke:userfiles/Vyzva_na_predlozenie_CP_obilniny.pdf

8.1.2015: info o zadávaní zákazky: userfiles/info o zadavaní zákazky - nákup príslušenstva .pdf

8.1.2015: info o zadávaní zákazky: userfiles/info o zadavaní zákazky -ojazdené auto .pdf

13.1.2015: info o zadávaní zákazky: userfiles/ komponenty pre elektrický ohradník.pdf

13.1.2015: info o zadávaní zákazky: userfiles/komponenty pre elektrické inštalácie.pdf

13.1.2015: info o zadávaní zákazky:userfiles/farby, laky.pdf

14.1.2015: info o zadávaní zákazky:userfiles/pletivá, ploty, drôty.pdf

15.1.2015: info o zadávaní zákazky:userfiles/vodárenský materiál.pdf

15.1.2015: info o zadávaní zákazky:userfiles/pracovné odevy.pdf

22.1.2015: informácia o zákazke: userfiles/info §44)- ojazdené auto.pdf

22.1.2015: informácia o zákazke: userfiles/info §44) rozbor vody.pdf

22.1.2015: informácia o zákazke: userfiles/info §44) komponenty pre el_ ohradník.pdf

22.1.2015: informácia o zákazke:userfiles/info §44) prac_odevy.pdf

22.1.2015: informácia o zákazke:userfiles/info §44) komponenty pre elektrické inštalácie.pdf

22.1.2015: informácia o zákazke:userfiles/info §44) orez stromov.pdf

22.1.2015: informácia o zákazke:userfiles/§44)  farby laky.pdf

22.1.2015: informácia o zákazke: userfiles/info §44) vodárenský materiál.pdf

27.1.2015: informácia o zadávaní zákazky: userfiles/Vyzva_na_predlozenie_CP_krmivo_pre_vtaky_s_CP.pdf

27.1.2015: informácia o zadávaní zákazky: userfiles/Vyzva_na_predlozenie_CP_krmivo_pre_kopytniky_s_CP.pdf

27.1.2015:informacia o zadavaní zákazky:userfiles/Vyzva_na_predlozenie_CP_ krmivo pre hlodavce_s_CP.pdf

29.1.2015: informácia o zadávaní zákazky: userfiles/info o zadavaní zákazky - revízie bleskozvodov1.pdf

30.1.2015: informácia o zákazke: userfiles/info §44)- pletivo.pdf

11.2.2015: informácia o zákazke: userfiles/info §44) - revízie bleskozvodov.pdf

23.2.2015: informácia o zadávaní zákazky: userfiles/VO_živá_potrava.pdf:

23.2.2015: informácia o zadávaní zákazky: userfiles/VO_mrazena_potrava.pdf - zrušená

23.2.2015: info o zadávaní zákazky: userfiles/SKMBT_C22015022317290.pdf

23.2.2015: info o zadávaní zákazky: userfiles/info o zadávaní zákazky - konferencia.pdf

25.2.2015: info o zadávaní zákazky: userfiles/info o zadavaní zákazky - zasklievanie.pdf

25.2.2015: info o zadávaní zákazky: userfiles/info o zadavaní zákazky - stoličky konf.pdf

26.2.2015: info o zadávaní zákazky: userfiles/info o zadavaní zákazky - rekl_.pdf

26.2.2015:info o zadávaní zákazky: userfiles/info o zadavaní zákazky - archivačné skrine.pdf

26.2.2015: info o zadávaní zákazky: userfiles/info o zadavaní zákazky - oprava cesty.pdf

27.2.2015: info o zadávaní zákazky: userfiles/info o zadavaní zákazky - sprievodca zoo.pdf

27.2.2015: info o zadávaní zákazky: userfiles/info o zadavaní zákazky - okna.pdf

2.3.2015: informácia o zákazke:userfiles/info §44) - revízie elektro.pdf

3.3.2015: informácia o zákazke: userfiles/info §44) - zasklievanie.pdf

3.3.2015: informácia o zákazke:userfiles/výzva na predloženie CP mrazená potrava nová.pdf

6.3.2015: info o zadávaní zákazky: userfiles/info o zadavaní zákazky - motorová píla.pdf

9.3.2015: informácia o zákazke:userfiles/Vyzva_ZOO_Košice_VS 2014.pdf

9.3.2015: informácia o zákazke: userfiles/info §44) - sprievodca .pdf

 9.3.2015: informácia o zákazke: userfiles/info §44) - stoličky.pdf

9.3.2015: informácia o zákazke:userfiles/info §44) - motorová píla.pdf

18.3.2015:informácia o zákazke:userfiles/Výzva_na predloženie CP_sokoliari 1.pdf

18.3.2015: informácia o zákazke: userfiles/info §44) archivačné skrine.pdf 

25.3.2015: informácia o zákazke: userfiles/info §44) reklamné služby.pdf

25.3.2015: informácia o zákazke: userfiles/info §44) -konferencia.pdf 

31.3.2015: informácia o zákazke:userfiles/info §44)- okna.pdf

10.4.2015: informácia o zadávaní zákazky: userfiles/info o zadavaní zákazky - motor pre drvič konárov.pdf

20.4.2015: informácia o zadávaní zákazky:userfiles/info o zadavaní zákazky - oceľové schody.pdf

24.4.2015: informácia o zákazke: userfiles/info §44) Oprava cesty .pdf

24.4.2015: info o zákazke: userfiles/info §44) motor pre drvič konárov.pdf

27.4.2015: informácia o zákazke:userfiles/info §44) oceľové schody.pdf

14.5.2015: informácia o zadávaní zákazky: userfiles/info o zadavaní zákazky - Osadenie obrubníkov.pdf

18.5.2015: informácia o zákazke:userfiles/Vyzva_služby cestovných dopravcov.pdf

18.5.2015:informácia o zákazke:  userfiles/Výzva na predloženie CP_simultanne tlmočenie w.pdf

18.5.2015: informácia o zadávaní zákazky: userfiles/info o zadavaní zákazky - vlajkové stožiare - osadenie.pdf

21.5.2015: informácia o zákazke: userfiles/info § 44) osadenie obrubníkov.pdf

25.5.2015: informácia o zákazke: userfiles/info §44) vlajkové stožiare - osadenie.pdf

5.6.2015: informácia o zadávaní zákazky: userfiles/Oznámenie o zadavaní zákazky - vybavenie.pdf

12.6.2015: informácia o zákazke: userfiles/info §44) - vybavenie.pdf

12.6.2015: informácia o zadávaní zákazky: userfiles/info o zadavaní zákazky -výrobky z dreva.pdf

22.6.2015: info o zákazke: userfiles/info §44) výrobky z dreva.pdf

8.7.2015: informácia o zadávaní zákazky: userfiles/info o zadavaní zákazky - prenájom stav. stroja.pdf

15.7.2015: info o zákazke: userfiles/info §44) - prenájom stroja.pdf

20.7.2015: informácia o zadávaní zákazky:userfiles/výzva na predloženie CP sladkovodné ryby.pdf

31.7.2015: informácia o zadávaní zákazky: userfiles/info o zadavaní zákazky - stavebné práce.pdf

5.8.2015: info o zákazke: userfiles/info §44) - stavebné práce.pdf

7.8.2015: informácia o zadávaní zákazky: userfiles/info o zadavaní zákazky - geodetické zameranie inž_ sietí.pdf

7.8.2015: informácia o zadávaní zákazky: userfiles/info o zadavaní zákazky .pdf

17.8.2015: informácia o zadávaní zákazky: userfiles/info o zadavaní zákazky - prenájom pracovnej plošiny.pdf

25.8.2015: informácia o zadávaní zákazky:userfiles/Výzva BIO seno.pdf

26.8.2015: info o zákazke: userfiles/info §44) - prenájom pracovnej plošiny s obsluhou.pdf

2.9.2015: info o zákazke: userfiles/info §44) - geodetické zameranie inž_ sietí.pdf

4.9.2015: info o zadávaní zákazky: userfiles/info o zadavaní zákazky .pdf

16.9.2015: info o zákazke: userfiles/info §44) - rekonštrukcia kanalizačnej prípojky.pdf

16.9.2015: info o zákazke: userfiles/info §44) rekonštrukcia strechy.pdf

13.10.2015:informácia o zadávaní zákazky:userfiles/Výzva_ovocie zelenina web.pdf

 

Reštaurácia Daktari ZOO

Otvorené celoročne. Možnosť rezervácie pre skupiny na tel. +421 0915 852 378.
Gazdovský dvor Daktari
 

OZNAM ZÁHRADKÁROM

Zoologická záhrada Košice ponúka na predaj maštaľný hnoj – balený v plastových vreciach alebo voľný. Jedno plastové vrece s hmotnosťou cca 40 kg stojí 1,5 € + DPH, jedna tona 15 € + DPH. Bližšie informácie získate na tel. čísle 055/7968 014.

 
ZOO4NAT
 
silentforest
 
letitgrow
 
ZOO Košice na Facebooku