Jednou zo štyroch zoologických záhrad na Slovensku je aj ZOO v Košiciach, ktorá sa buduje od roku 1979. Jej zameranie je v prevažnej miere na euroázijskú faunu, chovanú v priestoroch, ktoré sa svojou veľkosťou a charakterom približujú prírodným podmienkam. Zriaďovateľom príspevkovej organizácie ZOO Košice je Mesto Košice od jej založenia.
„Uži si pravú divočinu každý deň v roku“

Zvieratá

V ZOO Košice môžu návštevníci momentálne obdivovať 244 druhov zvierat a živočíchov z 5 kontinentov v celkovom počte 1080 jedincov.

Prehľad zvierat zaradených do Európskych záchovných programov (EEP), Európskych plemenných kníh (ESB) a medzinárodných plemenných kníh (ISB):

Počet zvierat v Europských chovných programoch – EEP (druhy/jedince): 12/42

Počet zvierat v Europských plemenných knihách – ESB: (druhy/jedince): 15/41 

Počet zvierat v Medzinárodných plemenných knihách - ISB: (druhy/jedince): 8/24

 

Prehľad druhov zaradených do zoznamu EEP, ESB a ISB

 

 

 

 

 

Por.č.

Druh

EEP

ESB

ISB

1

Fenek ušatý (Vulpes zerda)

 

1,0

 

2

Makak magot (Macaca sylvanus)

 

2,5

 

3

Medveď hnedý (Ursus arctos arctos)

 

3,1

 

4

Rys ostrovid karpatský (Lynx lynx carpathicus)

 

1,1

 

5

Takin indický (Budorcas taxicolor taxicolor)

 

1,2

 

6

Vodárka červená (Kobus leche kafuensis)

 

1,3

 

7

Zubor hôrny (Bison bonasus bonasus)

 

2,1

2,1

8

Orliak bielokrídly (Haliaeetus pelagicus pelagicus)

 

1,1

 

9

Toko hrubozobý (Tockus deckeni)

 

1,1

 

10

Krokodíl čelantý (Osteolaemus tetraspis tetraspis)

 

1,1

 

11

Byvolec bieločelý (Damaliscus pygargus phillipsi)

 

1,0

 

12

Mačiak husársky (Erythrocebus patas)

 

2,1

 

13 

Bocian čierny (Ciconia nigra)

 

1,1

 

14

Lemur kata (Lemur catta)

 

1,2,1

 

15

Kulan turkménsky (Equus hemionus kulan)

3,3

 

3,3

16

Tamarín pinčí (Saguinus oedipus)

1,4

 

 1,4

17

Tiger (Panthera tigris altaica x sumatrae)

1,0

 

1,0

18

Priamorožec šabľorohý (Oryx dammah)

1,2

 

 1,2

19

Kondor veľký (Vultur gryphus)

0,1

 

 

20

Majna Rothschildova (Leucopsar rothschildi)

2,2

 

 

21

Tučniak jednopásy (Spheniscus humboldti)

7,6

 

 

22

Žeriav čiernobiely (Grus japonensis)

1,1

 

 1,1

23

Veľhad kubánsky (Epicrates angulifer)

1,1

 

 

24

Kosmáč bieločelý (Callithrix geoffroyi)

1,0

 

 

25

Kôň Przewalského (Equus przewalski)

0,3

 

0,3

26

27

Lemur vari čiernobiely (Varecia variegata variegata)                    Pižmovka bielohlavá (Cairina scutulata)

1,0      

 1,1

 1,0

 

 

SPOLU jedincov

42

41

24

 

 


 

 

   Zoznam chovaných druhov:

  Cicavce

  Plazy

  Vtáky

  Ryby

  Obojživelníky

  Bezstavovce


 

Reštaurácia Daktari ZOO

Otvorené celoročne. Možnosť rezervácie pre skupiny na tel. +421 0915 852 378.
Gazdovský dvor Daktari
 

OZNAM ZÁHRADKÁROM

Zoologická záhrada Košice ponúka na predaj maštaľný hnoj – balený v plastových vreciach alebo voľný. Jedno plastové vrece s hmotnosťou cca 40 kg stojí 1,5 € + DPH, jedna tona 15 € + DPH. Bližšie informácie získate na tel. čísle 055/7968 014.

 
letitgrow
 
ZOO Košice na Facebooku