Jednou zo štyroch zoologických záhrad na Slovensku je aj ZOO v Košiciach, ktorá sa buduje od roku 1979. Jej zameranie je v prevažnej miere na euroázijskú faunu, chovanú v priestoroch, ktoré sa svojou veľkosťou a charakterom približujú prírodným podmienkam. Zriaďovateľom príspevkovej organizácie ZOO Košice je Mesto Košice od jej založenia.
„Uži si pravú divočinu každý deň v roku“
Číslo objednávky Dodávateľ Celková hodnota obj. Predmet objednávky Dátum vystavenia Zodpovedná osoba   
Názov Sídlo IČO        za vystavenie objednávky  
1/2018 BAT Andrle s.r.o. Černožice, Sehnoutkova 13,503,04 ČR 27 510 727   krmivo 03.01.2018 Farbiaková Viera  
2/2018 PHARMACOPOLA s.r.o. Svätokrížske námestie 11,965 01 Žiar nad Hronom 31 570 895   krmivo 03.01.2018 Farbiaková Viera  
3/2018 MIKROP Slovensko s.r.o. Priemyselná 5 Trnava,91701 31 717 063   krmivo 03.01.2018 Farbiaková Viera  
4/2018 Regionálne vzdelávacie centrum Košice Hlavná 68,040 01 Košice 31 268 650 26,00 Účtovné súvzťažnosti v samospráve od 1.1.2018 03.01.2018 Mgr. Tomková Ingrid  
5/2018 Štátny veterinárny a potr. ústav vo Zvolene Pod dráhami 918, 960 86 Zvolen 00 597 538   celoročné vyšetrenie zvierat 04.01.2018 Ing. Pastorek Patrik  
6/2018 Štátny veterinárny a potr. ústav Košice Hlinková 1, 043 65 Košice 00 597 546   celoročné vyšetrenie zvierat 04.01.2018 Ing. Pastorek Patrik  
7/2018 Adsulting s.r.o. Rázusová 49,040 01 Košice 36 603 694 805,00 grafické spracovanie a branding nového loga 05.01.2018 Mgr.Malešová Eva  
8/2018 Kosit a.s. Rastislavova 98,043 46 Košice 36 205 214   vývoz veľkokapacitného kontajnera 08.01.2018 Ing. Tóhová Kristína  
9/2018 V. Trhoň s.r.o. U stadionu 1530, 516 01 Rychnov nad ˇKněžnou 274 996 626 592,00 krmivo 08.01.2018 Farbiaková Viera  
10/2018 Ing. Lukáč Peter Jarná 19,040 01 Košice 46 309 616 do 1 200,00 vypracovanie projektovej dokumentácie na studňu 10.01.2018 Ing. Tóhová Kristína  
11/2018 BAT ANDRLE s.r.o. Sehnoutkova 13,50 304 Černožice ČR 27 510 727   krmivo 10.01.2018 Farbiaková Viera  
12/2018 ASANÁCIA s.r.o. Ružová 1637,Žilina 36 750 204 280,00 odvoz vžp 10.01.2018 Farbiaková Viera  
13/2018 Zrubové stavby s.r.o. Rampová 1,040 01 Košice 46 798 374 33 000,00 rekonštrukcia objektu odchovňa mláďat 10.01.2018 Ing. Tóhová Kristína  
14/2018 Pharmacopola s.r.o. Svätoknížske námestie 11, 965 01 Žiar nad Hronom 31 570 895   premiumum prestige Budgis 12.01.2018 Farbiaková Viera  
 15/2018  LAVACOM s.r.o Nižné Kapustníky 3, 04012  Košice  46979689    156,00  letáky  15.01.2018  Mgr. Eva Malešová  
16/2018 K13 Kukučinová 2, 040 01 Košice 42 323 975 4 700,00 priestor,catering a kulturny program na prezentáciu loga ZOO Košice 15.01.2018 Mgr.Malešová Eva  
17/2018 HOMOLA s.r.o. Rampová 4, 040 01 Košice 31 325 921 100  revízia hydraulického dvojstĺpového zdviháka 15.01.2018 Ing. Tóhová Kristína  
18/2018 CS Technika s.r.o. Zborovská 1759,544 01 Dvur Králové nad Labem   38,00 náhradná nádoba pod šrotovník 16.01.2018 Farbiaková Viera  
19/2018 GALE s.r.o.,Marián Červeník Staškov 642, 023 53 Staškov   88,00 batéria +držiak 17.01.2018 Ing. Tóhová Kristína  
20/2018 Grajzeľ Ján Čordáková 32, 040 23 Košice 45 655 634 148,00 zápisníky s logom ZOO Košice 17.01.2018 Mgr.Malešová Eva  
21/2018 Bikár Alexander Krosnianska 21, 040 22 Košice 47 539 917   pracovný obed 18.01.2018 Mgr.Malešová Eva  
22/2018 LVC s.r.o. Nižné Kapustníky 3, 040 12 Košice 46 979 689 160,00 tlač letákov 18.01.2018 Mgr.Malešová Eva  
23/2018 Slovgen s.r.o.,Diagnostické laboratórium Ilkovičová 8, 841 04 Bratislava 4 35 700 629   určenie pohlavie DNA technikou 18.01.2018 Ing. Pastorek Patrik  
24/2018 Grajzeľ Ján Čordáková 32, 040 23 Košice 45 655 634 177,00 menovky 18.01.2018 Mgr.Malešová Eva  
25/2018 Slovgen s.r.o.,Diagnostické laboratórium Ilkovičová 8, 841 04 Bratislava 4 35 700 629   určenie pohlavie DNA technikou 23.01.2018 Ing. Pastorek Patrik  
26/2018 R-Metal s.r.o. Magnezitárska 5, 040 13 Košice 36 751 081 18,60 pletivo 23.01.2018 Ing. Pastorek Patrik  
27/2018 Hořejší Pavel-autodoprava Rooseveltova 1006/1, 250 88 Čelárovce ČR 45 879 427 580,00 transport zvierat z Holandska do ČR 26.01.2018 Ing. Pastorek Patrik  
28/2018 LABAŠ,s.r.o. Textilná 1, Košice 040 12 36 183 181 150,17 krmivo+tovar do ZOO shopu 29.01.2018 Tomášová Elena  
29/2018 GEOTEREN s.r.o. Moyzesova 32,040 01 Košice 44 339 968 600 bez dph zameranie priestoru 30.01.2018 Ing. Tóhová Kristína  
30/2018 BAT ANDRLE s.r.o. Sehnoutkova 13,50 304 Černožice ČR 27 510 727   cvrčky,šváby 06.02.2018 Farbiaková Viera  
31/2018 Hořejší Pavel-autodoprava Rooseveltova 1006/1, 250 88 Čelárovce ČR 45 879 427 680,00 transport zvierat z Francúzska do ČR 06.02.2018 Ing. Pastorek Patrik  
32/2018 AGROŠTÍT FARMA Spišské Vlachy s.r.o. Vajanského 92 053 61,Spišské Vlachy 50 457 985 9 600,00 seno 09.02.2018 Farbiaková Viera  
33/2018 BAT ANDRLE s.r.o. Sehnoutkova 13,50 304 Černožice ČR 27 510 727 925 bez dph ryby 08.02.2018 Farbiaková Viera  
34/2018 EKOTEC spol. s.r.o. Lamačská cesta 20, 841 03 Bratislava 00 687 022 1 000,00 ročná kontrola bezpečnosti zariadení detských ihrísk 31.03.2018 Ing. Tóhová Kristína  
35/2018 LABAŠ,s.r.o. Textilná 1, Košice 040 12 36 183 181 65,51 krmivo 12.02.2018 Farbiaková Viera  
36/2018 LABAŠ,s.r.o. Textilná 1, Košice 040 12 36 183 181 66,49 tovar do ZOO shopu 12.02.2018 Tomášová Elena  
37/2018 Adsulting s.r.o. Rázusová 49,040 01 Košice 36 603 694 72,00 bez dph grafická úprava loga ZOO Košice 14.02.2018 Bc. Kindl Josef  
38/2018 Hitrik Slavomír Vihorlatská 7048/15,040 01 Prešov   180,00 publikácia Pôvodný slovenský kôň 14.02.2018 Bc. Kindl Josef  
39/2018 R-Metal s.r.o. Magnezitárska 5, 040 13 Košice 36 751 081 56,00 pletivo zvárané 15.02.2018 Bc. Lenard Jozef  
40/2018 MIKROP Slovensko s.r.o. Priemyselná 5, 917 01 Trnava 31 717 063 51,46 krmivo 15.02.2018 Farbiaková Viera  
41/2018 MVDr. Demčák M. Lipníky 35,082012 Prešov 37 883 844 579,90 krmivo 08.01.2018 Farbiaková Viera  
42/2018 MVDr. Brcko Ján sídlisko 1. mája 70/5,093 01 Vranov . Topľov   130,20 odchyt sieť s rukoväťou   19.01.2018 Bc. Lenard Jozef  
43/2018 Mountfield SK,s.r.o. Kollárová 85,036 01 Martin 36 377 147 82,00 oprava filtrácie 31.01.2018 Ing. Tóhová Kristína  
44/2018 Mikona s.r.o. Trenčianska 452, 020 01 Púchov 31 570 364 340,00 pneumatiky 31.01.2018 Ing. Tóhová Kristína  
45/2018 Kosit a.s. Rastislavova 98,043 46 Košice 36 205 214   vývoz veľkokapacitného kontajnera 16.02.2018 Ing. Tóhová Kristína  
46/2018 Bikár Alexander Krosnianska 21, 040 22 Košice 47 539 917   pracovný obed 20.02.2018 Mgr.Malešová Eva  
47/2018 R.D.M. drevo s.r.o. Čermeľské údolie 1, 040 01 Košice 36 595 039 210,00 bez dph fošne 14.02.2018 Ing. Tóhová Kristína  
48/2018 Slovenský hydrometeorologický ústav Ďumbierska 26, 041 17 Košice 00 156 884 149,30 bez dph spracovanie prietoku Hrubša 20.02.2018 Ing. Tóhová Kristína  
49/2018 Slovgen s.r.o.,Diagnostické laboratórium Ilkovičová 8, 841 04 Bratislava 4 35 700 629   určenie pohlavie DNA technikou 22.02.2018 Ing. Pastorek Patrik  
50/2018 BAT ANDRLE s.r.o. Sehnoutkova 13,50 304 Černožice ČR 27 510 727   krmivo 23.02.2018 Farbiaková Viera  
51/2018 Olexa Martin Osloboditeľov 2/3, 044 11 Trstené 37 017 594   kontrola kotlov 26.02.2018 Ing. Tóhová Kristína  
52/2018 DE HEUS a.s. Marefy 144, 68501 Bučovice 25 321 498 137,50 granule 22.02.2018 Farbiaková Viera  
53/2018 Bikár Alexander Krosnianska 21, 040 22 Košice 47 539 917 3,50/osoba obedy pre účastníkov tábora 26.02.2018 Mgr.Malešová Eva  
54/2018 Trhoň s.r.o. Rychnov nad Kněžnou 27 499 626   krmivo 04.01.2018 Farbiaková Viera  
55/2018 PET CAR s.r.o. Dopravná 9,040 13 Košice 36 568 821 100,00 odvoz traktora 06.03.2018 Ing. Tóhová Kristína  
56/2018                
57/2018 ASANÁCIA s.r.o. Ružová 1637, Žilina 36 750 204 400,00 odvoz vžp 07.03.2018 Farbiaková Viera  
58/2018 JES Slovakia s.r.o. Bulharská 5, 040 01 Košice 45 918 945 65,00 tlač plagátov 07.03.2018 Mgr.Malešová Eva  
59/2018 VVS SK,s.r.o. Trenčianska cesta 925/5, Bánovce nad Bebravou 957 01     multimilk premium 07.03.2018 Farbiaková Viera  
60/2018 AGRO BIO Bellušová 1861, 155 00 Praha 18 600 731 1 175 Kč krmivo 07.03.2018 Farbiaková Viera  
61/2018 Bikár Alexander Krosnianska 21, 040 22 Košice 47 539 917 33,00 pracovný obed 07.03.2018 Mgr.Malešová Eva  
62/2018 Hi-reklama Komenského 11/A,040 01 Košice 36 199 451 182,00 výroba a inštalácia reklamného bannera 08.03.2018 Mgr.Malešová Eva  
63/2018 RECA Slovakia Vajnorská 134/8, 831 04 Bratislava   33,00 sada vzoriek výrobku 09.30.2018 Ing. Tóhová Kristína  
64/2018 AGRO BILLY s.r.o. Bardejovská 38, 080 06 Prešov 44 116 578 1 000,00 náhradné diely na traktor Zetor 09.03.2018 Ing. Tóhová Kristína  
65/2018 AGRO BILLY s.r.o. Bardejovská 38, 080 06 Prešov 44 116 578 1 000,00 náhradné diely na traktor Zetor 09.03.2018 Ing. Tóhová Kristína  
66/2018 Demčáková 094 31 Remeniny 37 883 844 650,00 krmivo 12.03.2018 Farbiaková Viera  
67/2018 BAT ANDRLE s.r.o. Sehnoutkova 13,50 304 Černožice ČR 27 510 727 3 241,00 krmivo 12.03.2018 Farbiaková Viera  
68/2018 Slovgen s.r.o.,Diagnostické laboratórium Ilkovičová 8, 841 04 Bratislava 4 35 700 629   určenie pohlavie DNA technikou 13.03.2018 Ing. Pastorek Patrik  
69/2018 Pharmacopola s.r.o. Svätoknížske námestie 11, 965 01 Žiar nad Hronom 31 570 895 109,71 krmivo 13.03.2018 Farbiaková Viera  
70/2018 TRHOŇ s.r.o. u stadionu 1530,516 01 Rychnovn/ Kněžnou 27 499 626 888,00 krmivo 13.03.2018 Farbiaková Viera  
71/2018 Demčák Michal MVDr. Lipniky 36, 37 883 844 392,40 krmivo 14.02.2018 Farbiaková Viera  
72/2018 BAT ANDRLE s.r.o. Sehnoutkova 13,50 304 Černožice ČR 27 510 727 254,60 krmivo 16.03.2018 Farbiaková Viera  
73/2018 RALF NATURE AUDA de Somosierra 12 nave ,San Sebastian de los Reges   4 119,38 tovar do ZOO shopu 16.03.2018 Mgr. Tomková Ingrid  
74/2018 Demčák Michal MVDr. Lipniky 36, 37 883 844 60,00 krmivo 16.03.2018 Farbiaková Viera  
75/2018 Rozhoň Lukáš Jovsa 165,072 32 Jovsa 47 781 815 155,00 krmivo 19.03.2018 Farbiaková Viera  
76/2018 2U spol. s r.o. Trnavská cesta 70,821 02 Bratislava 17 315 786 200,00 vlajky 19.03.2018 Ing. Tóhová Kristína  
77/2018 OXYGENIC s.r.o. Zahradní 396, 252 25  Jinočany, Česká republika 28 938 593 521,44 sušič rúk 19.03.2018 Ing. Tóhová Kristína  
78/2018 BIOKRON s.r.o. Kolperky 635/A, 664 56 Bučina 26 251 116 2 900,00 krmivo-celoročná objednávka 23.03.2018 Farbiaková Viera  
79/2018 BIOKRON s.r.o. Kolperky 635/A, 664 56 Bučina 26 251 116 820,00 krmivo 23.03.2018 Farbiaková Viera  
80/2018 BAT ANDRLE s.r.o. Sehnoutkova 13,50 304 Černožice ČR 27 510 727 177,00 krmivo 23.03.2018 Farbiaková Viera  
81/2018 Hořejší Pavel-autodoprava Rooseveltova 1006/1, 250 88 Čelárovce ČR 45 879 427 830,00 preprava zvierat 23.03.2018 Ing. Pastorek Patrik  
82/2018 ZVG Station House Park wood Street Keightly west Yorkshire UK 05 248 582 100,00 soľné tablety pre tulene 26.03.2018 Ing. Pastorek Patrik  
83/2018 BESTIN s.r.o. Moldavská cesta 8, 040 11 Košice 17 082 323 3 600,00 vypracovanie projektovej dokumnetácie 26.03.2018 Ing. Tóhová Kristína  
84/2018 TRHOŇ s.r.o. u Stadionu 1530,516 01 Rychnov n/ Kněžnou 27 499 626 4 000,00 krmivo na rok 2018 26.03.2018 Farbiaková Viera  
85/2018 LABAŠ s.r.o  Textilná 1, 040 12  Košice  36183181      tovar do ZOOShopu  28.03.2018  Miroslav Matej  
86/2018 MIKONA Pneuservis s.r.o. Južná trieda 66, Košice 31 570 364 1 600,00 pneumatiky+prezutie 28.03.2018 Ing. Tóhová Kristína  
87/2018 MIKROP Slovensko s.r.o. Priemyselná 5, 917 01 Trnava 31 717 063 75,60 krmivo 28.03.2018 Farbiaková Viera  
                 
89/2018 Kosit a.s. Rastislavova 98,043 46 Košice 36 205 214   vývoz veľkokapacitného kontajnera 03.04.2018 Ing. Tóhová Kristína  
90/2018 LAHODA s.r.o. Mlynská 27, 040 01 Košice 36 845 418   pohostenie Rokovanie Rady UCSZOO 04.04.2018 Štefanisková Daniela  
91/2018 Bikár Alexander Krosnianska 21, 040 22 Košice 47 539 917 24,00 pracovný obed 04.04.2018    
 92/2018  Auto Pallazo Vozarova 1, 040 17  Košice            31693521    560,00  oprava tlmičov 05.04.2018  Ing. Kristína Tóthová  
93/2018 Správa mestskej zelene Rastislavova 79, 040 01 Košice 17 078 202 500,00 dodanie kvetov a výsadba do truhlíkov 05.04.2018 Farbiaková Viera  
94/2018 MIKROP Slovensko s.r.o. Priemyselná 5, 917 01 Trnava 31 717 063 574,00 krmivo 09.04.2018 Farbiaková Viera  
95/2018 MIKROP Slovensko s.r.o. Priemyselná 5, 917 01 Trnava 31 717 063 1 128,00 krmivo 09.04.2018 Farbiaková Viera  
96/2018 LABAŠ,s.r.o. Textilná 1, Košice 040 12 36 183 181 250,75 krmivo 09.04.2018 Farbiaková Viera  
97/2018 CARMEUSE SLOVAKIA s.r.o. Slanec 179, 049 51 Slanec 36 198 749  400 lomový kameň 09.04.2018 Ing. Tóhová Kristína  
98/2018 IMI EXPRES s.r.o. Široká 348/25, 044 11 Ždaňa 47 621 460 1 000,00 lomový kameň 09.04.2018 Ing. Tóhová Kristína  
99/2018 Eurohas Consulting s.r.o. Matičná 2, 040 01 Košice 45 666 873 3 000,00 revízie hp,hydrantov 09.04.2018 Ing. Tóhová Kristína  
100/2018 Slovgen s.r.o.,Diagnostické laboratórium Ilkovičová 8, 841 04 Bratislava 4 35 700 629 18,00 určenie pohlavie DNA technikou 10.04.2018 Ing. Pastorek Patrik  
101/2018  F STUDIO Na hutních 9, 160 00 Praha   200   nakrúcanie transportu  10.04.2018  Mgr. Eva Malešová  
102/2018 R-Metal s.r.o. Magnezitárska 5, 040 13 Košice 36 751 081 552,57 pletivo 10.04.2018 Ing. Tóhová Kristína  
103/2018 DE HEUS a.s. Marefy 144, 68501 Bučovice 25 321 498 176,91 krmivo 10.04.2018 Farbiaková Viera  
104/2018 O2 Slovakia  Einsteinova 24, 851 01 Bratislava  35848863  6,00  príslušenstvo  10.04.2018  Ing. Kristína Tóthová  
105/2018 TUCAN s.r.o  Za kasárňou 1, 831 03 Bratislava  35697300 156,00  Spiatočná letenka Budapešt - Brusel  10.04.2018  Daniela Štefanisková  
106/2018 RYBHOS s.r.o. Skačany 495,958 53 Skačany 36 315 133 1 100,00 karas 12.04.2018 Farbiaková Viera  
107/2018 Ing. Diabolko-MIDIA Idanska 7, 040 11 Košice 30 679 982 800,00 revízie elektriny 12.04.2018 Ing. Tóhová Kristína  
108/2018 RECA Slovensko Vajnorská 134/B, Bratislava 35 789 140 246,00 čistiace prostriedkyna autá 12.04.2018 Ing. Tóhová Kristína  
109/2018 INCO-AG s.r.o. Volgogradská 9, 080 01 Prešov 36 445 517 100,00 oprava počítačov -Kiosk 12.04.2018 Ing. Tóhová Kristína  
110/2018 Prestima s.r.o. U Elektry 203/8,198 00 Praha, Česko   1 584,00 tovar do zoo shopu 11.04.2018 Mgr. Malešová Eva  
111/2018 NAY  Trolejbusova 1, 040 01 Košice 35 739 487 339,00 práčka BEKO 12.04.2018 Matej Miroslav  
112/2018 SH-Forklift Part s.r.o. Opatovská cesta č.10, 040 01 Košice 36 568 651 312,00 paletizačný vozík 12.04.2018 Tomášová Elena  
113/2017 Ivan Mundier-IMKROV Kĺačno 415 40 651 681 106,90 podmiska, kvetináč,košík 13.04.2018 Farbiaková Viera  
114/2018 ALEZAR s.r.o. St. prešovská 1741/10, Košice 46 709 380 60,00 prelep dopravných značiek 13.04.2018 Ing. Tóhová Kristína  
115/2018 LENGAU s.r.o. Drobného 311/46 03 384 490 1 446,72 tovar do zoo shopu 13.04.2018 Tomášová Elena  
116/2018 IK hotel s.r.o Orlia 10, 040 01  Košice  47998393 118,00 Ubytovanie  16.04.2018  Mgr. Eva Malešová  
117/2018 Enter Design s.r.o. Hutnícka 1, 040 01 Košice 36 217 891 100,00 reklama 16.04.2018 Mgr. Malešová Eva  
118/2018 Bikár Alexander Krosnianska 21, 040 22 Košice 47 539 917 6,00 pracovný obed 16.04.2018 Mgr. Malešová Eva  
119/2018 Pharmacopola s.r.o. Svätoknížske námestie 11, 965 01 Žiar nad Hronom 31 570 895 239,24 krmivo 16.04.2018 Farbiaková Viera  
120/2018 FOCUS-computer s.r.o. Dominikánske námestie 35,040 01 Košice 36 188 778 1 917,60 notebooky+príslušenstvo-Interreg 19.04.2018 Ing. Tóhová Kristína  
121/2018 Nové okno s.r.o. Kostolná 20, 044 13 Valaliky 36 212 598 100,00 výmena skla 19.04.2018 Ing. Tóhová Kristína  
122/2018 Kosit a.s. Rastislavova 98,043 46 Košice 36 205 214   vývoz veľkokapacitného kontajnera 20.04.2018 Ing. Tóhová Kristína  
123/2018 MIKONA s.r.o. Južná trieda 66,040 01 Košice 31 570 364 766,44 pneumatiky+prezutie 20.04.2018 Ing. Tóhová Kristína  
124/2018 Webicon s.r.o. Lazovná 56,974 01 Banská Bystrica 44 681 445 283,20 MF karty 23.04.2018 Ing. Köverová Zuzana  
125/2018 LABAŠ,s.r.o. Textilná 1, Košice 040 12 36 183 181 158,39 tovar do ZOO shopu 23.04.2018 Tomášová Elena  
126/2018 VETIS-MVDr, P. Pongrácz Cottbuska 91,930 03 Kraľ. Kračany 32 320 833 209,69 izol. okruh,vod. páska 17.04.2018 Ing. Tóhová Kristína  
127/2018 TOI TOI DIXI,s.r.o. Železiarenská 49,040 15 Košice 39 383 074 96,00 prenájom 2 ks toaliet 25.04.2018 Mgr. Tomková Ingrid  
128/2018 R.D.M. drevo Čermeľské údolie 1,040 01 Košice 36 595 039 200,00 fošne 25.04.2018 Ing. Tóhová Kristína  
129/2018 LAMITEC,spol. s.r.o. Pestovateľská 16147/9,821 04 Bratislava,prevádzka Južná trieda 74 040 01 Košice 35 710 691 5 842,06 kancel. potreby ZOO4NAT 25.04.2018 Ing. Tóhová Kristína  
130/2018 Playsystem s.r.o. Rampova 4, 040 01, Košice 36 601 411   náhradný diel na VIP hojdačku 26.04.2018 Ing. Tóhová Kristína  
131/2018 Bikár Alexander Krosnianska 21, 040 22 Košice 47 539 917 156,00 občerstvenie 1. máj 26.04.2018 Mgr. Malešová Eva  
132/2018 JES Slovakia s.r.o. Bulharská 5, 040 01 Košice 45 918 945 20,00 grafika na pozvánku 26.04.2018 Mgr. Malešová Eva  
133/2018 R.D.M. drevo,s.r.o. Čermeľské údolie 1, 040 01 Košice 36 595 039 17 424,00 výroba a osadenie drevený stôl s lavicami 4 ks+altánok 26.04.2018 Ing. Tóhová Kristína  
134/2018 R.D.M. drevo,s.r.o. Čermeľské údolie 1, 040 01 Košice 36 595 039 3 360,00 výroba a osadenie drevenej konštrukcie 26.04.2018 Ing. Tóhová Kristína  
135/2018 Hi-reklama,s.r.o. Komenského 11/A,040 01 Košice 36 199 451 2 501,71  reprografické služby ZOO4NAT 27.04.2018 Ing. Tóhová Kristína  
136/2018 Slovenská legálna metrológia Hviezdoslavova 31, 974 01 B. Bystrica 37 954 501 900,00 overenie elektromerov 27.04.2018 Ing. Tóhová Kristína  
 137/2018 Bredy Energy s.r.o. Sečovská cesta 7, 040 01 Košice  36571474 240 montáž + blombovanie elektromerov  27.4.2017  Ing. Tóthová Kristína  
138/2018 Kolesár Dušan-DUKOS Opatovská cesta 46, 040 01 Košice 10 776 907 21,61 sklo 30.04.2018 Ing. Tóhová Kristína  
139/2018 Bikár Alexander Krosnianska 21, 040 22 Košice 47 539 917 6,00 pracovný obed ZOO Riga 02.05.2018 SR ZOO  
140/2018 Interiér Invest s.r.o. Kukučinova 23, 040 01 Košice 36 190 381 552,00 pracovná obuv 30.04.2018 Matej Miroslav  
141/2018 JES Slovakia s.r.o. Bulharská 5, 040 01 Košice 45 918 945 101,00 grafika a tlač plagátov 30.04.2018 Mgr. Malešová Eva  
 142/2018  RECA Slovensko Vajnorská 134/B, 831 04 Bratislava  35789140 50  pištoľ na tmel      
143/2018 Iveta Csizmaziová - MULTICARTEAM Krátka 336/13, 900 24  Veľký Biel 47 729 970 651,96 náhradné diely 03.05.2018 Ing. Tóhová Kristína  
144/2018 AGRO-BIO Bellušová 1861,155 00 Praha 18 630 731 212,08 arabská guma 07.05.2018 Farbiaková Viera  
145/2018 TRHOŇ s.r.o. U Stadionu 1530,516 01 Rychnov n/ Kn. 27 499 626 102,60 krmivo 07.05.2018 Farbiaková Viera  
                 
147/2018 LABAŠ,s.r.o. Textilná 1, Košice 040 12 36 183 181 69,92 krmivo 07.05.2018 Farbiaková Viera  
148/2018 Správa mestskej zelene v Košiciach Rastislavova 79, 040 01 Košice 17 070 202   nákup muškáty 07.05.2018 Farbiaková Viera  
                 
150/2018 LABAŠ,s.r.o. Textilná 1, Košice 040 12 36 183 181 67,12 tovar do ZOO shopu 07.05.2018 Tomášová Elena  
151/2018 LENGAU s.r.o. Drobného 311/46
60200  Brno
  2 807,31 tovar do ZOO shopu 09.05.2018 Tomášová Elena  
152/2018 Zoologicka zahrada Ostrava,příspévková organizace Michálovická 197,710 00 Ostrava 00 373 249 266,00 2 sady klietok 09.05.2018 Mgr. Malešová Eva  
153/2018 Božíková Alena-Elimex Rajecká 14,821 07 Bratislava 32 100 973 50,00 jednopárový elektromer +certifikát 09.05.2018 Ing. Tóhová Kristína  
154/2018 KOBAKSTAV s.r.o. Krivá 23, 040 01 Košice 46 633 596 4 000,00 uloženie dlážky do ipraveného lôžka,osadenie obrubníkov 09.05.2018 Ing. Tóhová Kristína  
155/2018 Kosit a.s. Rastislavova 98,043 46 Košice 36 205 214   vývoz veľkokapacitného kontajnera 10.05.2018 Ing. Tóhová Kristína  
156/2018 Šestáková Zdeňka  Popovice 355,686 04 ,Kunovice ČR 05 818 176 21,22 krúžky pre vtáky  09.05.2018 Ing. Pastorek Patrik  
157/2018 Štátna ochrana prírody SR Tajovského 28B, 974 09 Banská Bystrica 17 058 520   krúžky pre CITES exempláre 10.05.2018 Ing. Pastorek Patrik  
158/2018 PHARMACOPOLA s.r.o. Svätokrížske nám. 11, 965 01 Žiar nad Hronom 31 571 895 103,91 sušený hmyz 04.05.2018 Farbiaková Viera  
159/2018 Iveta Csizmaziová-Multicarteam Krátka 13,90024 Veľký Biel 47 729 970 651,96 náhradné diely 03.05.2018 Ing. Tóhová Kristína  
160/2018 Tepelné hospodárstvo s.r.o. Komenského 7, 040 01 Košice 31 679 692 250,00 prenájom reklamnej plochy v areáli kúpaliska 10.05.2018 Mgr. Malešová Eva  
161/2018 Bikár Alexander Krosnianska 21, 040 22 Košice 47 539 917 30,00 obed pre 5 osôb-OZ Bílý slon 11.05.2018 Štefanisková Daniela  
162/2018 Bikár Alexander Krosnianska 21, 040 22 Košice 47 539 917 24,00 obed pre 4 osoby 11.05.2018 Štefanisková Daniela  
163/2018 PHARMACOPOLA s.r.o. Svätokrížske nám. 11, 965 01 Žiar nad Hronom 31 571 895 265,33 sušený hmyz,vitamíny 15.05.2018 Farbiaková Viera  
164/2018 Morské centrum sea centrum s.r.o. Mostová 381,958 04 Partizánske 46 626 069 800,00 odpeňovače do morského akvária 2 ks 17.08.2018 Bc. Lenard Jozef  
165/2018 KRATKY GLOBAL:MEDIA a.s. Protifašistických bojovníkov 11,040 01 Košice 43 890 270 240,00 inzercia 17.05.2018 Mgr. Kočner Erich  
166/2018 Tramtária animation s.r.o. Uralská 8, 040 12 Košice 51 319 233 1 000,00 atrakcie a pódiový program na oslavy MDD 17.05.2018 Mgr. Malešová Eva  
167/2018 Bikár Alexander Krosnianska 21, 040 22 Košice 47 539 917 140,00 občerstvenie pri príležitosti odhaľovania pamätnej doskyJ. Vágnera 17.05.2018 Mgr. Malešová Eva  
168/2018 AGRO-BILLY s.r.o. Bardejovská 38, 08 006 Prešov 44 116 578 200,00 náhradné diely 17.05.2018 Ing. Tóhová Kristína  
169/2018 RECA Slovensko Vajnorská 134, 831 04 Bratislava 35 789 140 240,00 náhradné diely 17.05.2018 Ing. Tóhová Kristína  
170/2018 AGROKOM plus s.r.o. Pod hrádkom 30, 080 05 Prešov 36 450 642 56,40 nože do kosy 17.05.2018 Ing. Tóhová Kristína  
171/2018 PHARMACOPOLA s.r.o. Svätokrížske nám. 11, 965 01 Žiar nad Hronom 31 571 895 73,92 CHN-TAX 18.05.2018 Farbiaková Viera  
172/2018 Potoma Stanislav Puškinová 1145/8,091 01 Strokov   29,88 vedro+veko 10.05.2018 Farbiaková Viera  
173/2018 R-Metal s.r.o. Magnezitárska 5, 040 13 Košice 36 540 374   pletivo 21.05.2018 Bc. Lenard Jozef  
174/2018 LABAŠ,s.r.o. Textilná 1, Košice 040 12 36 183 181 182,39 tovar do ZOO shopu+krmivo 21.05.2018 Tomášová Elena  
175/2018 KAMAR s.r.o. Sokoľany 7, 044 57 Sokoľany 44 666 560   orez stromov horolezeckou technikou 21.05.2018 Ing. Tóhová Kristína  
176/2018 Lešenie Košice s.r.o. Czimborkova 34, 040 01 Košice 47 488 824   demontáž a montáž lešenia 21.05.2018 Ing. Tóhová Kristína  
                 
                 
179/2018 Hornbach Moldavská 22, 040 11 Košice   339,00 záhradný domček 21.05.2018 Ing. Pastorek Patrik  
180/2018 JES SK s.r.o. Bulharská 5, 040 01 Košice 45 918 732 250,00 hrnček s logom 21.05.2018 Mgr. Malešová Eva  
181/2018 Nakladatelství FORUM s.r.o. organizačnán zložka Záhradnícka 46,821 08 Bratislava 46 490 213 89,10 seminár 23.05.2018 Ing. Tóhová Kristína  
182/2018 Farby Kušnír,s.r.o. Kavečianska cesta 1B, 040 01 Košice 47 564 831 1 223,45 štetec,kefa drôtená,kefa 15.05.2018 Tomášová Elena  
183/2018 Bikár Alexander Krosnianska 21, 040 22 Košice 47 539 917   obed-deň ošetrovateľom 23.05.2018 Mgr. Malešová Eva  
184/2018 Iveta Csizmaziová-Multicarteam Krátka 13,90024 Veľký Biel 47 729 970 18,84 náhradné diely 23.05.2018 Ing. Tóhová Kristína  
185/2018 Bat Andrle s.r.o. Sehnoutkova 13,503 04 Černožice ČR 27 510 727 165,60 krmivo 24.05.2018 Farbiaková Viera  
186/2018 ASANÁCIA s.r.o. Ružová 1637,010 01 Žilina 36 750 204   odvoz ožp 25.05.2018 Farbiaková Viera  
187/2018 Bikár Alexander Krosnianska 21, 040 22 Košice 47 539 917 100,00 občerstvenie 25.05.2018 Mgr. Malešová Eva  
188/2018 Bat Andrle s.r.o. Sehnoutkova 13,503 04 Černožice ČR 27 510 727 2 664,00 karasy 28.05.2018 Farbiaková Viera  
189/2018 Kosit a.s. Rastislavova 98,043 46 Košice 36 205 214   vývoz veľkokapacitného kontajnera 28.05.2018 Ing. Tóhová Kristína  
190/2018 Nové okno s.r.o. Kostolná 20, 044 13 Valaliky 36 212 598 36,64 sieťka proti hmyzu a rígeľ na dvere 28.05.2018 Ing. Tóhová Kristína  
191/2018 EAST s.r.o. Zombová 31,040 23 Košice 36 580 171 216,00 zero euro suvenír pamätná bankovka 28.05.2018 Mgr. Tomková Ingrid  
192/2018 Ivan Mundier-IMKROV Kĺačno 415 40 651 681 162,60 trvalky, letničky,košíky 01.06.2018 SR ZOO   
                 
194/2018 Mikona s.r.o. Južná trieda 66,040 01 Košice 31 570 364 30,00 vyváženie pneumatík 01.06.2018 Ing. Tóhová Kristína  
195/2018 Servis chladničiek a mrazničiek Kelbel Radoslav,Myslavská 35/51,040 16 Košice 32 476 817   oprava kafilérneho boxu 04.06.2018 Farbiaková Viera  
196/2018 Mikrop Slovensko s.r.o. Priemyselná 5,917 01 Trnava 31 717 063 127,36 extrudovaný lán 05.06.2018 Farbiaková Viera  
197/2018 Bikár Alexander Krosnianska 21, 040 22 Košice 47 539 917 5,50/osoba večera a raňajky Noc v ZOO 06.06.2018 Mgr. Malešová Eva  
198/2018 LABAŠ,s.r.o. Textilná 1, Košice 040 12 36 183 181 152,62 krmivo +tovar do ZOO shopu 06.06.2018 Tomášová Elena  
198/A/2018 Bikár Alexander Krosnianska 21, 040 22 Košice 47 539 917 5,50 pracovný obed 07.06.2018 SR ZOO  
198/A/2018 Kuzevič Martin Drábova 6, 040 23 Košice 47 775 297 4 020,00 orez stromov 07.06.2018 Farbiaková Viera  
199/2018 Bikár Alexander Krosnianska 21, 040 22 Košice 47 539 917 5,50/osoba večera a raňajky Noc v ZOO 11.06.2018 Mgr. Malešová Eva  
200/2018 Máriassy Dávid Národná trieda 79/201, 040 01 Košice 11 223 18648 470,00 sochy z masívneho dreva 11.06.2018 Mgr. Tomková Ingrid  
201/2018 Slovgen s.r.o.,Diagnostické laboratórium Ilkovičová 8,841 04 Bratislava 35 700 629   určenie pohlavia DNA technikou 14.06.2018 Ing. Pastorek Patrik  
202/2018 Bat Andrle s.r.o. Sehnoutkova 13,503 04 Černožice ČR 27 510 727 145,50 krmivo 14.06.2018 Farbiaková Viera  
203/2018 Bikár Alexander Krosnianska 21, 040 22 Košice 47 539 917 2€/osobu raňajky noc v ZOO 14.06.2018 Mgr. Malešová Eva  
204/2018 STENIA a.s. Poštova 11, 040 01 Košice 36 204 871 449,00 nožnice Stihl 14.06.2018 Farbiaková Viera  
205/2018 Kosit a.s. Rastislavova 98,043 46 Košice 36 205 214   vývoz veľkokapacitného kontajnera 14.06.2018 Ing. Tóhová Kristína  
206/2018 IKOMI s.r.o. Zombova 9,040 001 Košice 47 511 591   vypracovanie materiálov súvisiacich so zmenou zákona č.18/2018 14.06.2018 Img. Köverová Zuzana  
207/2018 RONO FOOD s.r.o. Bardejovská 26, 040 11 Košice 44 250 380   ubytovanie 14.06.2018 sekretariát  
208/2018 Bikár Alexander Krosnianska 21, 040 22 Košice 47 539 917   pracovný obed 15.06.2018 sekretariát  
209/2018 ANIMAL ID s.r.o. Jeviněves10, 277 15 jeviněves 02 191 792 168,00 čitačka 18.06.2018 Ing. Pastorek Patrik  
210/2018 AKVA-TERA.CZ(SK) Měřičkova 46, 621 00  BRNO- Řečkovice 65 856 066 126,39 vysúvací hák,kliešte na hady,sáčok na hady 18.06.2018 Bc. Lenard Jozef  

 

 

Reštaurácia Daktari ZOO

Otvorené celoročne. Možnosť rezervácie pre skupiny na tel. +421 0915 852 378.
Gazdovský dvor Daktari
 

OZNAM ZÁHRADKÁROM

Zoologická záhrada Košice ponúka na predaj maštaľný hnoj – balený v plastových vreciach alebo voľný. Jedno plastové vrece s hmotnosťou cca 40 kg stojí 1,5 € + DPH, jedna tona 15 € + DPH. Bližšie informácie získate na tel. čísle 055/7968 014.

 
ZOO4NAT
 
silentforest
 
letitgrow
 
ZOO Košice na Facebooku