Jednou zo štyroch zoologických záhrad na Slovensku je aj ZOO v Košiciach, ktorá sa buduje od roku 1979. Jej zameranie je v prevažnej miere na euroázijskú faunu, chovanú v priestoroch, ktoré sa svojou veľkosťou a charakterom približujú prírodným podmienkam. Zriaďovateľom príspevkovej organizácie ZOO Košice je Mesto Košice od jej založenia.
„Uži si pravú divočinu každý deň v roku“
Číslo objednávky Dodávateľ Celková hodnota obj. Predmet objednávky Dátum vystavenia Zodpovedná osoba   
Názov Sídlo IČO        za vystavenie objednávky  
1/2018 BAT Andrle s.r.o. Černožice, Sehnoutkova 13,503,04 ČR 27 510 727   krmivo 03.01.2018 Farbiaková Viera  
2/2018 PHARMACOPOLA s.r.o. Svätokrížske námestie 11,965 01 Žiar nad Hronom 31 570 895   krmivo 03.01.2018 Farbiaková Viera  
3/2018 MIKROP Slovensko s.r.o. Priemyselná 5 Trnava,91701 31 717 063   krmivo 03.01.2018 Farbiaková Viera  
4/2018 Regionálne vzdelávacie centrum Košice Hlavná 68,040 01 Košice 31 268 650 26,00 Účtovné súvzťažnosti v samospráve od 1.1.2018 03.01.2018 Mgr. Tomková Ingrid  
5/2018 Štátny veterinárny a potr. ústav vo Zvolene Pod dráhami 918, 960 86 Zvolen 00 597 538   celoročné vyšetrenie zvierat 04.01.2018 Ing. Pastorek Patrik  
6/2018 Štátny veterinárny a potr. ústav Košice Hlinková 1, 043 65 Košice 00 597 546   celoročné vyšetrenie zvierat 04.01.2018 Ing. Pastorek Patrik  
7/2018 Adsulting s.r.o. Rázusová 49,040 01 Košice 36 603 694 805,00 grafické spracovanie a branding nového loga 05.01.2018 Mgr.Malešová Eva  
8/2018 Kosit a.s. Rastislavova 98,043 46 Košice 36 205 214   vývoz veľkokapacitného kontajnera 08.01.2018 Ing. Tóhová Kristína  
9/2018 V. Trhoň s.r.o. U stadionu 1530, 516 01 Rychnov nad ˇKněžnou 274 996 626 592,00 krmivo 08.01.2018 Farbiaková Viera  
10/2018 Ing. Lukáč Peter Jarná 19,040 01 Košice 46 309 616 do 1 200,00 vypracovanie projektovej dokumentácie na studňu 10.01.2018 Ing. Tóhová Kristína  
11/2018 BAT ANDRLE s.r.o. Sehnoutkova 13,50 304 Černožice ČR 27 510 727   krmivo 10.01.2018 Farbiaková Viera  
12/2018 ASANÁCIA s.r.o. Ružová 1637,Žilina 36 750 204 280,00 odvoz vžp 10.01.2018 Farbiaková Viera  
13/2018 Zrubové stavby s.r.o. Rampová 1,040 01 Košice 46 798 374 33 000,00 rekonštrukcia objektu odchovňa mláďat 10.01.2018 Ing. Tóhová Kristína  
14/2018 Pharmacopola s.r.o. Svätoknížske námestie 11, 965 01 Žiar nad Hronom 31 570 895   premiumum prestige Budgis 12.01.2018 Farbiaková Viera  
                 
16/2018 K13 Kukučinová 2, 040 01 Košice 42 323 975 4 700,00 priestor,catering a kulturny program na prezentáciu loga ZOO Košice 15.01.2018 Mgr.Malešová Eva  
17/2018 HOMOLA s.r.o. Rampová 4, 040 01 Košice 31 325 921   revízia hydraulického dvojstĺpového zdviháka 15.01.2018 Ing. Tóhová Kristína  
18/2018 CS Technika s.r.o. Zborovská 1759,544 01 Dvur Králové nad Labem   38,00 náhradná nádoba pod šrotovník 16.01.2018 Farbiaková Viera  
19/2018 GALE s.r.o.,Marián Červeník Staškov 642, 023 53 Staškov   88,00 batéria +držiak 17.01.2018 Ing. Tóhová Kristína  
20/2018 Grajzeľ Ján Čordáková 32, 040 23 Košice 45 655 634 148,00 zápisníky s logom ZOO Košice 17.01.2018 Mgr.Malešová Eva  
21/2018 Bikár Alexander Krosnianska 21, 040 22 Košice 47 539 917   pracovný obed 18.01.2018 Mgr.Malešová Eva  
22/2018 LVC s.r.o. Nižné Kapustníky 3, 040 12 Košice 46 979 689 160,00 tlač letákov 18.01.2018 Mgr.Malešová Eva  
23/2018 Slovgen s.r.o.,Diagnostické laboratórium Ilkovičová 8, 841 04 Bratislava 4 35 700 629   určenie pohlavie DNA technikou 18.01.2018 Ing. Pastorek Patrik  
24/2018 Grajzeľ Ján Čordáková 32, 040 23 Košice 45 655 634 177,00 menovky 18.01.2018 Mgr.Malešová Eva  
25/2018 Slovgen s.r.o.,Diagnostické laboratórium Ilkovičová 8, 841 04 Bratislava 4 35 700 629   určenie pohlavie DNA technikou 23.01.2018 Ing. Pastorek Patrik  
26/2018 R-Metal s.r.o. Magnezitárska 5, 040 13 Košice 36 751 081 18,60 pletivo 23.01.2018 Ing. Pastorek Patrik  
27/2018 Hořejší Pavel-autodoprava Rooseveltova 1006/1, 250 88 Čelárovce ČR 45 879 427 580,00 transport zvierat z Holandska do ČR 26.01.2018 Ing. Pastorek Patrik  
28/2018 LABAŠ,s.r.o. Textilná 1, Košice 040 12 36 183 181 150,17 krmivo+tovar do ZOO shopu 29.01.2018 Tomášová Elena  
29/2018 GEOTEREN s.r.o. Moyzesova 32,040 01 Košice 44 339 968 600 bez dph zameranie priestoru 30.01.2018 Ing. Tóhová Kristína  
30/2018 BAT ANDRLE s.r.o. Sehnoutkova 13,50 304 Černožice ČR 27 510 727   cvrčky,šváby 06.02.2018 Farbiaková Viera  
31/2018 Hořejší Pavel-autodoprava Rooseveltova 1006/1, 250 88 Čelárovce ČR 45 879 427 680,00 transport zvierat z Francúzska do ČR 06.02.2018 Ing. Pastorek Patrik  
32/2018 AGROŠTÍT FARMA Spišské Vlachy s.r.o. Vajanského 92 053 61,Spišské Vlachy 50 457 985 9 600,00 seno 09.02.2018 Farbiaková Viera  
33/2018 BAT ANDRLE s.r.o. Sehnoutkova 13,50 304 Černožice ČR 27 510 727 925 bez dph ryby 08.02.2018 Farbiaková Viera  
34/2018 EKOTEC spol. s.r.o. Lamačská cesta 20, 841 03 Bratislava 00 687 022 1 000,00 ročná kontrola bezpečnosti zariadení detských ihrísk 31.03.2018 Ing. Tóhová Kristína  
35/2018 LABAŠ,s.r.o. Textilná 1, Košice 040 12 36 183 181 65,51 krmivo 12.02.2018 Farbiaková Viera  
36/2018 LABAŠ,s.r.o. Textilná 1, Košice 040 12 36 183 181 66,49 tovar do ZOO shopu 12.02.2018 Tomášová Elena  
37/2018 Adsulting s.r.o. Rázusová 49,040 01 Košice 36 603 694 72,00 bez dph grafická úprava loga ZOO Košice 14.02.2018 Bc. Kindl Josef  
38/2018 Hitrik Slavomír Vihorlatská 7048/15,040 01 Prešov   180,00 publikácia Pôvodný slovenský kôň 14.02.2018 Bc. Kindl Josef  
39/2018 R-Metal s.r.o. Magnezitárska 5, 040 13 Košice 36 751 081 56,00 pletivo zvárané 15.02.2018 Bc. Lenard Jozef  
40/2018 MIKROP Slovensko s.r.o. Priemyselná 5, 917 01 Trnava 31 717 063 51,46 krmivo 15.02.2018 Farbiaková Viera  
41/2018 MVDr. Demčák M. Lipníky 35,082012 Prešov 37 883 844 579,90 krmivo 08.01.2018 Farbiaková Viera  
42/2018 MVDr. Brcko Ján sídlisko 1. mája 70/5,093 01 Vranov . Topľov   130,20 odchyt sieť s rukoväťou   19.01.2018 Bc. Lenard Jozef  
43/2018 Mountfield SK,s.r.o. Kollárová 85,036 01 Martin 36 377 147 82,00 oprava filtrácie 31.01.2018 Ing. Tóhová Kristína  
44/2018 Mikona s.r.o. Trenčianska 452, 020 01 Púchov 31 570 364 340,00 pneumatiky 31.01.2018 Ing. Tóhová Kristína  
45/2018 Kosit a.s. Rastislavova 98,043 46 Košice 36 205 214   vývoz veľkokapacitného kontajnera 16.02.2018 Ing. Tóhová Kristína  
46/2018 Bikár Alexander Krosnianska 21, 040 22 Košice 47 539 917   pracovný obed 20.02.2018 Mgr.Malešová Eva  
47/2018 R.D.M. drevo s.r.o. Čermeľské údolie 1, 040 01 Košice 36 595 039 210,00 bez dph fošne 14.02.2018 Ing. Tóhová Kristína  
48/2018 Slovenský hydrometeorologický ústav Ďumbierska 26, 041 17 Košice 00 156 884 149,30 bez dph spracovanie prietoku Hrubša 20.02.2018 Ing. Tóhová Kristína  
49/2018 Slovgen s.r.o.,Diagnostické laboratórium Ilkovičová 8, 841 04 Bratislava 4 35 700 629   určenie pohlavie DNA technikou 22.02.2018 Ing. Pastorek Patrik  
50/2018 BAT ANDRLE s.r.o. Sehnoutkova 13,50 304 Černožice ČR 27 510 727   krmivo 23.02.2018 Farbiaková Viera  
51/2018 Olexa Martin Osloboditeľov 2/3, 044 11 Trstené 37 017 594   kontrola kotlov 26.02.2018 Ing. Tóhová Kristína  
52/2018 DE HEUS a.s. Marefy 144, 68501 Bučovice 25 321 498 137,50 granule 22.02.2018 Farbiaková Viera  
53/2018 Bikár Alexander Krosnianska 21, 040 22 Košice 47 539 917 3,50/osoba obedy pre účastníkov tábora 26.02.2018 Mgr.Malešová Eva  
54/2018 Trhoň s.r.o. Rychnov nad Kněžnou 27 499 626   krmivo 04.01.2018 Farbiaková Viera  
55/2018 PET CAR s.r.o. Dopravná 9,040 13 Košice 36 568 821 100,00 odvoz traktora 06.03.2018 Ing. Tóhová Kristína  
56/2018                
57/2018 ASANÁCIA s.r.o. Ružová 1637, Žilina 36 750 204 400,00 odvoz vžp 07.03.2018 Farbiaková Viera  
58/2018 JES Slovakia s.r.o. Bulharská 5, 040 01 Košice 45 918 945 65,00 tlač plagátov 07.03.2018 Mgr.Malešová Eva  
59/2018 VVS SK,s.r.o. Trenčianska cesta 925/5, Bánovce nad Bebravou 957 01     multimilk premium 07.03.2018 Farbiaková Viera  
60/2018 AGRO BIO Bellušová 1861, 155 00 Praha 18 600 731 1 175 Kč krmivo 07.03.2018 Farbiaková Viera  
61/2018 Bikár Alexander Krosnianska 21, 040 22 Košice 47 539 917 33,00 pracovný obed 07.03.2018 Mgr.Malešová Eva  
62/2018 Hi-reklama Komenského 11/A,040 01 Košice 36 199 451 182,00 výroba a inštalácia reklamného bannera 08.03.2018 Mgr.Malešová Eva  
63/2018 RECA Slovakia Vajnorská 134/8, 831 04 Bratislava   33,00 sada vzoriek výrobku 09.30.2018 Ing. Tóhová Kristína  
64/2018 AGRO BILLY s.r.o. Bardejovská 38, 080 06 Prešov 44 116 578 1 000,00 náhradné diely na traktor Zetor 09.03.2018 Ing. Tóhová Kristína  
65/2018 AGRO BILLY s.r.o. Bardejovská 38, 080 06 Prešov 44 116 578 1 000,00 náhradné diely na traktor Zetor 09.03.2018 Ing. Tóhová Kristína  
66/2018 Demčáková 094 31 Remeniny 37 883 844 650,00 krmivo 12.03.2018 Farbiaková Viera  
67/2018 BAT ANDRLE s.r.o. Sehnoutkova 13,50 304 Černožice ČR 27 510 727 3 241,00 krmivo 12.03.2018 Farbiaková Viera  
68/2018 Slovgen s.r.o.,Diagnostické laboratórium Ilkovičová 8, 841 04 Bratislava 4 35 700 629   určenie pohlavie DNA technikou 13.03.2018 Ing. Pastorek Patrik  
69/2018 Pharmacopola s.r.o. Svätoknížske námestie 11, 965 01 Žiar nad Hronom 31 570 895 109,71 krmivo 13.03.2018 Farbiaková Viera  
70/2018 TRHOŇ s.r.o. u stadionu 1530,516 01 Rychnovn/ Kněžnou 27 499 626 888,00 krmivo 13.03.2018 Farbiaková Viera  
71/2018 Demčák Michal MVDr. Lipniky 36, 37 883 844 392,40 krmivo 14.02.2018 Farbiaková Viera  
72/2018 BAT ANDRLE s.r.o. Sehnoutkova 13,50 304 Černožice ČR 27 510 727 254,60 krmivo 16.03.2018 Farbiaková Viera  
73/2018 RALF NATURE AUDA de Somosierra 12 nave ,San Sebastian de los Reges   4 119,38 tovar do ZOO shopu 16.03.2018 Mgr. Tomková Ingrid  
74/2018 Demčák Michal MVDr. Lipniky 36, 37 883 844 60,00 krmivo 16.03.2018 Farbiaková Viera  
75/2018 Rozhoň Lukáš Jovsa 165,072 32 Jovsa 47 781 815 155,00 krmivo 19.03.2018 Farbiaková Viera  
76/2018 2U spol. s r.o. Trnavská cesta 70,821 02 Bratislava 17 315 786 200,00 vlajky 19.03.2018 Ing. Tóhová Kristína  
77/2018 OXYGENIC s.r.o. Zahradní 396, 252 25  Jinočany, Česká republika 28 938 593 521,44 sušič rúk 19.03.2018 Ing. Tóhová Kristína  
78/2018 BIOKRON s.r.o. Kolperky 635/A, 664 56 Bučina 26 251 116 2 900,00 krmivo-celoročná objednávka 23.03.2018 Farbiaková Viera  
79/2018 BIOKRON s.r.o. Kolperky 635/A, 664 56 Bučina 26 251 116 820,00 krmivo 23.03.2018 Farbiaková Viera  
80/2018 BAT ANDRLE s.r.o. Sehnoutkova 13,50 304 Černožice ČR 27 510 727 177,00 krmivo 23.03.2018 Farbiaková Viera  
81/2018 Hořejší Pavel-autodoprava Rooseveltova 1006/1, 250 88 Čelárovce ČR 45 879 427 830,00 preprava zvierat 23.03.2018 Ing. Pastorek Patrik  
82/2018 ZVG Station House Park wood Street Keightly west Yorkshire UK 05 248 582 100,00 soľné tablety pre tulene 26.03.2018 Ing. Pastorek Patrik  
83/2018 BESTIN s.r.o. Moldavská cesta 8, 040 11 Košice 17 082 323 3 600,00 vypracovanie projektovej dokumnetácie 26.03.2018 Ing. Tóhová Kristína  
84/2018 TRHOŇ s.r.o. u Stadionu 1530,516 01 Rychnov n/ Kněžnou 27 499 626 4 000,00 krmivo na rok 2018 26.03.2018 Farbiaková Viera  
                 
86/2018 MIKONA Pneuservis s.r.o. Južná trieda 66, Košice 31 570 364 1 600,00 pneumatiky+prezutie 28.03.2018 Ing. Tóhová Kristína  
87/2018 MIKROP Slovensko s.r.o. Priemyselná 5, 917 01 Trnava 31 717 063 75,60 krmivo 28.03.2018 Farbiaková Viera  
                 
89/2018 Kosit a.s. Rastislavova 98,043 46 Košice 36 205 214   vývoz veľkokapacitného kontajnera 03.04.2018 Ing. Tóhová Kristína  
90/2018 LAHODA s.r.o. Mlynská 27, 040 01 Košice 36 845 418   pohostenie Rokovanie Rady UCSZOO 04.04.2018 Štefanisková Daniela  
91/2018 Bikár Alexander Krosnianska 21, 040 22 Košice 47 539 917 24,00 pracovný obed 04.04.2018    
                 
93/2018 Správa mestskej zelene Rastislavova 79, 040 01 Košice 17 078 202 500,00 dodanie kvetov a výsadba do truhlíkov 05.04.2018 Farbiaková Viera  
94/2018 MIKROP Slovensko s.r.o. Priemyselná 5, 917 01 Trnava 31 717 063 574,00 krmivo 09.04.2018 Farbiaková Viera  
95/2018 MIKROP Slovensko s.r.o. Priemyselná 5, 917 01 Trnava 31 717 063 1 128,00 krmivo 09.04.2018 Farbiaková Viera  
96/2018 LABAŠ,s.r.o. Textilná 1, Košice 040 12 36 183 181 250,75 krmivo 09.04.2018 Farbiaková Viera  
97/2018 CARMEUSE SLOVAKIA s.r.o. Slanec 179, 049 51 Slanec 36 198 749   lomový kameň 09.04.2018 Ing. Tóhová Kristína  
98/2018 IMI EXPRES s.r.o. Široká 348/25, 044 11 Ždaňa 47 621 460 1 000,00 lomový kameň 09.04.2018 Ing. Tóhová Kristína  
99/2018 Eurohas Consulting s.r.o. Matičná 2, 040 01 Košice 45 666 873 3 000,00 revízie hp,hydrantov 09.04.2018 Ing. Tóhová Kristína  
100/2018 Slovgen s.r.o.,Diagnostické laboratórium Ilkovičová 8, 841 04 Bratislava 4 35 700 629   určenie pohlavie DNA technikou 10.04.2018 Ing. Pastorek Patrik  

 

 

Reštaurácia Daktari ZOO

Otvorené celoročne. Možnosť rezervácie pre skupiny na tel. +421 0915 852 378.
Gazdovský dvor Daktari
 

OZNAM ZÁHRADKÁROM

Zoologická záhrada Košice ponúka na predaj maštaľný hnoj – balený v plastových vreciach alebo voľný. Jedno plastové vrece s hmotnosťou cca 40 kg stojí 1,5 € + DPH, jedna tona 15 € + DPH. Bližšie informácie získate na tel. čísle 055/7968 014.

 
ZOO4NAT
 
silentforest
 
letitgrow
 
ZOO Košice na Facebooku