Jednou zo štyroch zoologických záhrad na Slovensku je aj ZOO v Košiciach, ktorá sa buduje od roku 1979. Jej zameranie je v prevažnej miere na euroázijskú faunu, chovanú v priestoroch, ktoré sa svojou veľkosťou a charakterom približujú prírodným podmienkam. Zriaďovateľom príspevkovej organizácie ZOO Košice je Mesto Košice od jej založenia.
„Uži si pravú divočinu každý deň v roku“

Bežná činnosť I.

Číslo faktúry Číslo faktúry Dodávateľ

Celková cena

faktúry bez DPH

 

Celková cena faktúry s DPH

Predmet Dátum doručenia faktúry
Meno zodpovednej osoby

Dátum zverejnenia

faktúry

Číslo zmluvy / objednávky

s ktorou

faktúra suvísi

interné externé Názov Sídlo IČO  
         
11701001 6591253575 Kooperativa a.s Mäsiarska 11, 040 01  Košice 00585441 10,75   Zákonné poistenie 09.01.2017 Ing. Tóthová 30.01.2017 6591253575
11701002  1701020013  Ing. T. Dzurňák - D&D Južná trieda 78, 040 01  Košice 14382857 56,77 68,12 Čistiace prostriedky  12.01.2017 Tomášová  30.01.2017 RD/006/2016
11701003 1770000057 Vaša Slovensko s.r.o  Račianske mýto 1, 831 02  Bratislava 35683813 3193,48    Stravné lístky  18.01.2017 Feilhauerová  30.01.2017 Zmluva č. 31/03/2015 na zabezpečenie stravovania zamestnancov
11701004 300001410 WAZA Rue Mauverney 28, 1196  Gland   2621,87   Členský poplatok 18.01.2017 Ing. Pastorek 30.01.2017  
11701005 2162431041 Konica minolta Slovakia s.r.o Černyševského 10, 851 01  Bratislava 31338551 58,00 69,60 Nájom - kopírka KONICA 18.01.2017 Štefanisková 30.01.2017 Zmluva o nájme a poskytovaní služieb 5001020
11701006 201784001 ŠVPÚ Dolný Kubín Jánošková 1611, 026 01  Dolný Kubín 42355613 21,10   Lab. výkony 19.01.2017 Ing. Pastorek 30.01.2017 04/2017
11701007 1701020005 Ing. T. Dzurňák - D&D Južná trieda 78, 040 01  Košice 14382857 413,12 495,74 Dezinfekčné prostriedky 19.01.2017 Tomášová 30.01.2017 RD/006/2016
11701008 2017840020 ŠVPÚ Dolný Kubín Jánošková 1611, 026 01  Dolný Kubín 42355613 38,00   Lab. výkony 19.01.2017 Ing. Pastorek 30.01.2017 04/2017
11701009                      
11701010 6591404708 Kooperativa a.s Mäsiarska 11, 040 01  Košice 00585441 182,20   Zákonné poistenie 19.01.2017 Ing. Tóthová 30.01.2017 6591404708
11701011  20170002  IKOMI s.r.o Zombova 9, 040 23  Košice 47511591 180,00   Služby BOZP 19.01.2017  Ing. Tóthová  30.01.2017 Z.Č 1/2015 o poskyt. služieb BOZP
11701012 2017001 Palumba s.r.o  Gribov 37, 090 22  Gribov 36500640 1872,00   Tabule pre náučný chodník 19.01.2017 Ing. Tóthová 30.01.2017 403/2016
11701013  170085 JA & NE FRUIT s.r.o  Jarmočná 2, 040 01  Košice 48077691 541,59 649,91  Ovocie a zelenina 19.01.2017  Farbiaková  30.01.2017 RD/016/2016
11701014  170055 BAT ANDRLE s.r.o Snehoutkova 13, 503 04  Černožice  27510727 2331,00   Mäso 19.01.2017   Farbiaková  30.01.2017  
11701015 2121957757 VVS a.s Komenského 50, 042 48  Košice 36570460 162,86 195,43 Stočné 19.01.2017 Ing. Tóthová  30.01.2017 Právna zmluva 30.-000028628PO2010
11701016 99467640 PORADCA s.r.o Pri Celulózke 40, 010 01  Žilina 36371271 58,00   Práce a mzdy bez chýb, pokút a penále  19.01.2017  Ing. Kovérová  30.01.2017  
11701017 5776647787 SCHULING BUCHKURIER Falkenhotst 4, 481 55  Munster  811621381 89,40   Knihy 19.01.2017 Bc. Kindl 30.01.2017 5/2017
11701018  16302840 FIRST DATA Slovakia Einsteinova 25, 851 01  Bratislava 31372074 13,50  16,20 Nájom za POS terminál 19.01.2017  Mgr. Tomková 30.01.2017 Zmluva o poskytnutí POS terminálu
11701019 1169193 KOSIT a.s.  Rastislavova 98, 043 46  Košice 36205214 286,83 344,20 Odvoz odpadu 19.01.2017 Ing. Tóthová 30.01.2017 07/2017
11701020  11412017 MERKURY MARKET s.r.o  Strojnicka 1, Košice 36501891 398,34 478,01 Hydromasazny box 19.01.2017 Ing. Tóthová  30.01.2017 12/2017
11701021  012017012 Košice Turizmus  Hlavná 59, 040 01  Košice  45733643 300,00   Členský poplatok  20.01.2017  Mgr. Malešová 30.01.2017  
11701022 2001905523 SHELL SLOVAKIA s.r.o Galvaniho 7, 821 04  Bratislava  31361081 643,49   PHM  20.01.2017 Ing. Tóthová  30.01.2017  8036
11701023  22017 Peter kLEMA - AQUA MIX Nám. sv. Floriána 37, 044 23  Jasov 45544301 92,33 110,79 Akvárium   20.01.2017  Ing. Pastorek  30.01.2017 06/2017
11701024  51730012 Minerálne vody Slovenská 9, 081 86  Prešov  31711464 49,20 59,04 Pitný režim 23.01.2017  Tomášová  30.01.2017 Zmluva o dodávke pramenitej min. vody
11701025  17012302 Zoological society of London  Regent´s Park, London 440367956 635,00   Knihy  23.01.2017  Bc. Kindl 30.01.2017 412/2016
11701026 170273 JA & NE FRUIT s.r.o Jarmočná 2, 040 01  Košice  48077691 664,39 797,27  Ovocie, zelenina 24.01.2017 Tomášová   30.01.2017 RD/016/2016
11701027   171210248  LVC s.r.o  Nižné Kapustníky 3, 040 12  Košice   46979689 85,00  102,00   Grafické práce + tlač letáku  24.01.2017  Mgr. Malešová  30.01.2017  09/2017
11701028 2010008337  VVS a.s  Komenského 50, 042 48  Košice  36570460 0,18 0,22 Vyúčtovanie - stočné  25.01.2017 Ing. Tóthová  30.01.2017 Právna zmluva 30-000028628PO2010
11701029 120170177 HOUR s.r.o Veľký Diel 3323, 810 08 Žilina   31586163 288,40 346,08 System. údržba   25.01.2017 Ing. Kovérová 30.01.2017  
11701030 2162433615 Konica minolta Slovakia s.r.o  Černyševského 10, 851 01  Bratislava  31338551 141,63 169,96 Vyúčtovanie - kopírka KONICA 25.01.2017 Štefanisková 30.01.2017 Zmluva o nájme a poskytovaní služieb 5001020
11701031 1701020058 Ing. T. Dzurňák - D&D Južná trieda 78, 040 01  Košice 14382857 276,17 331,40 Čistiace prostriedky 26.01.2017 Tomášová 30.01.2017 RD/006/2016
11701032 170029 SBS SHIELD s.r.o Ľudovíta Štúra 70, 071 01  Michalovce 36208922 2066,69   Strážna služba 02.02.2017 Ing. Kovérová 28.02.2017 Zmluva na poskytnutie strážnej služby
11701033 20170063 ENVI-TRADE s.r.o Kysucká 16, 040 01  Košice 36666025 265,55 318,66 Poradenstvo v oblasti živ. prostredia 02.02.2017 Ing. Tóthová 28.02.2017 Mandátna zmluva
11701034  296017000 LABAŠ s.r.o Textilná 1, 040 12  Košice  36183181 3,67 4,40 REPRE 02.02.2017  Štefanisková 28.02.2017 RD/019/2016
11701035 00002  MVDr. Juraj Skalický Cyklistická 3, 040 01  Košice 45007861 1211,60   Vet. činnosť  02.02.2017 Ing. Pastorek 28.02.2017  
11701036 170257 BAT ANDRLE s.r.o Snehoutkova 13, 503 04  Černožice 27510727 2129,00   Ryby, mäso 02.02.2017 Tomášová 28.02.2017 RD/010/2016, RD/012/2016
11701037 170202 SOLEYA s.r.o Bažantia 3, 08221  Veľký Šariš 46480901 343,12 411,74 EKOSUN 400 02.02.2017 Ing. Pastorek 28.02.2017 15/2017
11701038 296027000 LABAŠ s.r.o Textilná 1, 040 12  Košice 36183181 191,27 229,52 Potraviny  02.02.2017 Farbiaková 28.02.2017 RD/019/2016
11701039 1700004 Martin Olexa Osloboditeľov 3, 044 11  Trstené pri Hornáde  37017594 270,48   Údržba vodovodného a vykurovacieho systému  02.02.2017 Ing. Tóthová 28.02.2017 08/2017
11701040 2001907410 SHELL SLOVAKIA s.r.o Galvaniho 7, 821 04  Bratislava  31361081 650,89   PHM 06.02.2017 Ing. Tóthová 28.02.2017 8036
11701041  20170959 AJFA+AVIS s.r.o  Klemensova 34, 01001  Žilina  31602436 49,50    Čo má vedieť mzdová účtovníčka 06.02.2017 Ing. Kovérová 28.02.2017  
11701042  120170654 HOUR s.r.o Veľký Diel 3323, 810 08  Žilina   31586163 112,47 134,96 Systémová údržba - MADO 06.02.2017 Mgr. Tomková 28.02.2017  
11701043 170402 JA & NE Fruit s.r.o Jarmočná 2, 040 01  Košice 48077691 645,19 774,23 Ovocie a zelenina  06.02.2017 Farbiaková 28.02.2017 RD/016/2016
11701044 7426248915 SPP  Mlynské Nivy 44, 825 11 Bratislava 35815256 4964,02   Vyúčtovanie - Plyn 06.02.2017 Ing. Tóthová 28.02.2017  5101570708
11701045 1150887004 O2 Slovakia Einsteinova 24, 851 01  Bratislava 35848863 360,06   Mobily 22.12.2016 - 21.1.2017  06.02.2017 Mgr. Tomková 28.02.2017 RZ o poskytnutí elektron. komunikačných služieb
11701046  201701 MVDr. Michal Demčák Lipníky 35, 082 12  Prešov 37883844 438,60 526,30 Mäso 06.02.2017 Tomášová 28.02.2017  25/2017
11701047  50170053  Poľnonákup Šariš Bardejovská 44, 080 01  Prešov  155012 167,82 201,38 Objem. krmivo 06.02.2017 Farbiaková 28.02.2017 RD/015/2016
11701048  20170071 R-METAL s.r.o  Magnezitárska 5, 040 12  Košice 00155012 108,00 129,60  Materiál 06.02.2017 Tomášová 28.02.2017 24/2017
11701049 12017 Ing. Peter Šiška Lovecká 19, 040 01  Košice 33693251 125,00   Činnosť lesného hospodára 07.02.2017 Mgr. Kočner 28.02.2017 Zmluva o vykonaní činnosti
11701050 6861114900 Messer Tatragas  Chalupkova 9, 819 44  Bratislava 00685852 114,85    Nájomné fľaše oceľové  07.02.2017 Ing. Tóthová 28.02.2017  150873
11701051  6591253575  Kooperativa a.s Mäsiarska 11, 040 01  Košice  00585441 16,03   Zákonné poistenie 07.02.2017 Ing. Tóthová 28.02.2017   6591253575
11701052  6244069048 RYBA Košice s.r.o Južná trieda 54, 17147522 Košice  17147522 57,22 68,66 Ryby 07.02.2017 Tomášová 28.02.2017 RD/02/2016
11701053 7243785745 SPP a.s  Mlynské Nivy 44, 825 11  Bratislava 35815256 2206,00   Zemný plyn  07.02.2017  Ing. Tóthová 28.02.2017  5101570708
11701054  49201799 Poradca s.r.o Pri celulózke 40, 010 01  Žilina  36371271 90,80   Aktualizácie 2017 09.02.2017 Mgr. Tomková 28.02.2017  
11701055 4793067284 Slovak telekom  Námestie slobody 6, 817 62  Bratislava 35763469 55,41 66,49 Hovorné  09.02.2017  Mgr. Tomková 28.02.2017  
11701056  1117300647 JOHNNY SERVIS   Gajary-Dolečky 3, 900 61  Gajary   36238546 2,86 3,43 Prenájom oplotenia  09.02.2017 Ing. Tóthová 28.02.2017  18/2017
11701057 90817244  RYBA Košice s.r.o Južná trieda 54, 17147522 Košice   17147522  961,00 1153,20 Ryby 09.02.2017 Farbiaková 28.02.2017  RD/002/2016
11701058  1117300053 JOHNNY SERVIS Gajary-Dolečky 3, 900 61  Gajary  36238546 530,50 636,60 Mobilné oplotenie 09.02.2017  Ing. Tóthová 28.02.2017  14/2017
11701059  2793021583   Slovak telekom  Námestie slobody 6, 817 62  Bratislava   35763469 49,78 59,74   Hovorné   09.02.2017  Mgr. Tomková 28.02.2017  
11701060  3017010720 SPP a.s Mlynské Nivy 44, 825 11  Bratislava 35815256  13868,45 16642,14 Elektrina  21.02.2017 Ing. Tóthová 28.02.2017  626522
11702001 1770001078 Vaša Slovensko s.r.o Račianske mýto 1, 831 02   35683813 3193,48   Stravné lístky 06.02.2017  Feilhauerová 28.02.2017 Zmluva č. 31/03/2015
11702002  3103170005 MESTO Košice  Trieda SNP 48, 040 11  Košice  691135  917,24    Poistenie mot. vozidiel - refakturácia 06.02.2017 Ing. Tóthová 28.02.2017 Poistné zmluvy
11702003  7175539823 SPP a.s Mlynské Nivy 44, 825 11  Bratislava 35815256  2206,00   Zemný plyn 07.02.2017 Ing. Tóthová 28.02.2017 5101570708
11702004 2162434376 Konica Minolta s.r.o Černyševského 10, 851 01  Bratislava  31338551 58,00 69,60 Kopírka  07.02.2017  Štefanisková 28.02.2017 Zmluva č. 5001020 o nájme a poskytovaní služieb
11702005  20170479 SHOP4PETS s.r.o Nemčianska cesta 715, 974 01  45706271 174,13 208,96 Potraviny  07.02.2017  Farbiaková  28.02.2017 21/2017
11702006 2017012 AT ABOV s.r.o  Rozhanovce, 044 42  Rozhanovce 36002127 130,00 156,00 Slama balíkovaná 07.02.2017 Farbiaková  28.02.2017 17/2017
11702007  20170044 IKOMI s.r.o Zombova 9, 040 23  Košice 47511591 47511591 180,00 Služby BOZP  09.02.2017 Ing. Tóthová  28.02.2017 1/2015 o poskytnutí služieb BOZP
11702008 0417000591  DE HEUS a.s Marefy 144, 685 01  Bučovice 25321498 2575,30 3090,40 Granule  09.02.2017 Farbiaková 28.02.2017 RD/008/2016, 27/2017, 28/2017
11702009 7901044785  SPP a.s Mlynské Nivy 44, 825 11  Bratislava 35815256   -1838,33 -2206,00 Zemný plyn - storno  10.02.2017  Ing. Tóthová  28.02.2017  
11702010  7901044784  SPP a.s Mlynské Nivy 44, 825 11  Bratislava 35815256    -1838,33  -2206,00 Zemný plyn - storno  10.02.2017 Ing. Tóthová   28.02.2017  
11702011 7810020478 SPP a.s Mlynské Nivy 44, 825 11  Bratislava 35815256   1001,67 1202,00 Zemný plyn  10.02.2017 Ing. Tóthová   28.02.2017  
11702012  7810020480 SPP a.s Mlynské Nivy 44, 825 11  Bratislava 35815256    1001,67  1202,00 Zemný plyn  10.02.2017 Ing. Tóthová  28.02.2017   
11702013  20170088 ENVI-TRADE s.r.o  Kysucká 16, 040 01  Košice 36666025 60,00 72,00 Odvoz a zneškodnenie odpadu  15.02.2017  Ing. Tóthová   28.02.2017  30/2017
11702014  20170608  SHOP4PETS s.r.o Nemčianska cesta 715, 974 01    45706271 77,65 93,18  Potraviny 15.02.2017 Farbiaková 28.02.2017 22/2017
11702015 170540 JA & NE FRUIT s.r.o  Jarmočná 2, 040 01  Košice  48077691 804,58 965,50 Ovocie, zelenina  15.02.2017 Farbiaková 28.02.2017 RD/016/2016
11702016 2017086 WEBICON s.r.o Lazovná 56, 974 01  Banská Bystrica 44681445  150,00  180,00 Oprava doch. systému  16.02.2017 Ing. Kovérová  28.02.2017 30/2017
11702017 170188 Vzdelávacie stredisko Clementisova 5, 040 22  Košice 36607959 12,50 15,00 Školenie strojníkov  17.02.2017  Ing. Kovérová   28.02.2017  
11702018 4217006977  Národné poľnohospodárske a potravinárske centrum Hlohovecká 2, 951 41  Lužianky  42337402 108,54 130,25  Rozbor sena 21.02.2017 Farbiaková  28.02.2017 35/2017
11702019  7058000328 TRHOŇ s.r.o U stadionu 1530, 516 01  Rychnov nad Knežnou  27499626 435,00   Potraviny 21.02.2017 Farbiaková  28.02.2017  34/2017
11702020 170311 SOLEYA s.r.o Bažantia 3, 08 221 Veľký Šariš 46480901 25,77 30,92 Ostatný materiál  21.02.2017 Tomášová    28.02.2017  23/2017
11702021 10170001 Lukáš Rozhon Jovsa 166, 072 32  Michalovce 47781815  1042,50  1251,00  Mäso 21.02.2017 Farbiaková 28.02.2017 RD/018/2016
11702022  371017 ELSATEX Ondavské Matiašovce 56, 094 01  Ondašovské Matiašovce  10804692 249,17 299,00 Chladnička BEKO  21.02.2017 Bc. Lenard  28.02.2017 38/2017
11702023 50170128 Poľnonákup Šariš a.s Bardejovská 44, 080 01  Prešov 155012 220,68 264,81 Objem. krmivo  01.03.2017  Farbiaková 17.03.2017 RD/015/2016
11702024  6591253575 Kooperativa a.s Štefanovičova 4, 816 23  Bratislava 00585441 7,17   Zákonné poistenie  01.03.2017  Ing. Tomášová  17.03.2017 6591253575
11702025 2017840278  Štátny vet. a pot. ústav Jánošková 1611, 026 01  Dolný Kubín 42355613  16,70    Lab. výkony  01.03.2017 Ing. Pastorek  17.03.2017  04/2017
11702026  11170576  KOSIT a.s Rastislavova 98, 043 46  Košice  36205214  291,26 349,46  Zneškodnenie odpadu  01.03.2017  Ing. Tóthová  17.03.2017 30/2017
11702027 2001910086 SHELL SLOVAKIA s.r.o  Galvaniho 7, 821 04  Bratislava   31361081 477,24   PHM  01.03.2017  Ing. Tóthová 17.03.2017  8036
11702028

 15

EARAZA  Ul. gruzinskaja    450,00 Členské 2017 Členské 2017  01.03.2017 Ing. Pastorek 17.03.2017  
11702029  51730159 Minerálne vody a.s Slovenská 9, 081 86  Prešov 31711464 49,20 59,04 Pitný režim  01.03.2017  Tomášová 17.03.2017 Zmluva o dodávke pramenitej minerálnej vody
11702030  201705  MVDr. Michal Demčák Lipníky 35, 082 12  Prešov  37883844  450,00  540,00 Mäso 01.03.2017  Farbiaková 17.03.2017  52/2017
11702031  170689 JA & NE Fruit s.r.o Jarmočná 2, 040 01  Košice 48077691  474,13  568,96 Zelenina  01.03.2017   Farbiaková  17.03.2017 RD/016/2016
11702032 170586 BAT ANDRLE s.r.o  Snehoutkova 13, 503 04  Černožice  27510727 182,00   Cvrčky  01.03.2017  Tomášová  17.03.2017 RD/012/2016
11702033 20170132 ENVI-TRADE s.r.o Kysucká 16, 040 01  Košice  36666025 265,55 318,66   Poradenstvo v oblasti živ. prostredia 02.03.2017  Ing. Tóthová  17.03.2017 Mandátna zmluva
11702034  1770001648  Vaša Slovensko s.r.o Račianske mýto 1, 831 02  35683813 3548,30   Stravné lístky  02.03.2017 Feilhauurová 17.03.2017  Zmluva č. 31/03/2015
11702035  00035  MVDr. Juraj Skalický   Cyklistická 3, 040 01  Košice   45007861  930,30   Veterin. činnosť   02.03.2017   Ing. Pastorek  17.03.2017  Zmluva o vykonaní činnosti
11702036  1701020142 Ing. Dzurňák - D&D Južná trieda 78, 040 01  Košice 14382857 2415,50 258,60 Čistiace prostriedky 02.03.2017 Tomášová 17.03.2017 RD/006/2016
11702037 1020170245 TOMCAT plus s.r.o Stará spišská cesta 40, 04001  Košice 31667589 119,13 142,96 Ost. materiál  02.03.2017  Tomášová 17.03.2017 RD/003/2016
11702038 589427000 LABAŠ s.r.o  Textilná 1, 040 12  Košice  36183181 187,44 224,93 Potraviny   02.03.2017  Tomášová 17.03.2017 RD/019/2016
11702039 170094 SBS SHIELD s.r.o Ľudovíta Štúra 70, 071 01  Michalovce  36208922 1530,88 1837,06 Strážna služba   02.03.2017  Ing. Kovérová 17.03.2017 Zmluva na poskyt. strážnej služby
11702040 1161400614 RICOH Slovakia s.r.o Vajnorská 100, 831 04  Bratislava  31331785  17,47 20,96 Prenájom kopírky   02.03.2017  Ing. Tóthová 17.03.2017 Zmluva č. 00323/16/11
11702041 171220391  LVC s.r.o Nižné Kapustníky 3, 040 12  Košice 46979689  140,00  168,00 Prop. materiál  03.03.2017  Tomášová 17.03.2017  43/2017
11702042  170818 JA & NE Fruit s.r.o Jarmočná 2, 040 01  Košice  48077691 749,57 899,48 Ovocie, zelenina 03.03.2017  Farbiaková 17.03.2017 RD/016/2016
11702043 61720135 Hydrex s.r.o  Partizánska 1877, 962 05  Hriňová 31633072 215,91 259,09 Servis. prehliadka LOCUST 03.03.2017  Ing. Tóthová 17.03.2017 60/2017
11702044 2001911981  SHELL SLOVAKIA s.r.o Galvaniho 7, 821 04  Bratislava 31361081  360,97   PHM 03.03.2017 Ing. Tóthová  17.03.2017 8036
11702045 32017 Ing. Peter Šiška Lovecká 19, 040 01  Košice  33693251  125,00    Činnosť lesného hospodára  07.03.2017 Mgr. Kočner  17.03.2017  
11702046 170007 Martin Olexa Osloboditeľov 3, 044 11  Trstené pri Hornáde  37017594  75,00 90,00 Oprava kotla 07.03.2017  Ing. Tóthová  17.03.2017 46/2017
11702047 2162437562 Konica minolta Slovakia Černyševského 10, 851 01  Bratislava  31338551 158,89 190,67 Kopírka 07.03.2017 Štefanisková  17.03.2017  Zmluva o nájme a poskyt. služieb č. 5001020
11702048  1117300747  JOHNNY SERVIS Gajary-Dolečky 3, 900 61  Gajary 36238546 46,10 55,32  Prenájom oplotenia 07.03.2017 Ing. Tóthová  17.03.2017  18/2017
11702049 1153377342 O2 Slovakia s.r.o  Einsteinova 24, 851 01  Bratislava  35848863 386,90   Mobily 08.03.2017 Mgr. Tomková  17.03.2017  RD/007/2016
11702050  6861123797 Messer Tatragas Chalupkova 9, 819 44  Bratislava 685852 86,53 103,84 Nájomné fľaše oceľové  09.03.2017 Ing. Tomková  17.03.2017  150873
11702051  7401636 Asanácia  Ružová 1637, 010 01 Žilina 36750204 70,00 84,00 Odvoz a odstránenie ŽVP  09.03.2017 Farbiaková  17.03.2017 Zmluva o odvoze a neškosnom odstránení ŽVP 31101636
11702052  0794030654   Slovak Telekom Námestie slobody 6, 817 62  Bratislava 35763469 50,30 60,36 Hovorné 09.03.2017   Mgr. Tomková  17.03.2017  
11702053  9793985646  Slovak Telekom Námestie slobody 6, 817 62  Bratislava 35763469 49,78 59,74 Hovorné 09.03.2017  Mgr. Tomková 17.03.2017  
11702054 11170988 KOSIT a.s Rastislavova 98, 043 46  Košice 36205214 520,48 624,58 Odvoz odpadu 15.03.2017 Ing. Tóthová 17.03.2017 Zmluvač. 1024/2017/SO - odvoz odpadu
11702055 16303809 FIRST DATA s.r.o Einsteinova 25, 851 01  Bratislava 31372074 13,50 16,20 Prenájom - POS terminál 16.03.2017 Mgr. Tomková 17.03.2017 Žiadosť o poskytnutie POS terminálu
11702056 3017020722 SPP a.s Mlynské Nivy 44, 825 11  Bratislava 35815256 11297,46 13556,95 El. energia 20.03.2017 Ing. Tóthová 17.03.2017 626522
11703001  7203935117  SPP a.s  Mlynské Nivy 44, 825 11  Bratislava  35815256 1001,67 1202,00 Plyn 03/2017  02.03.2017  Ing. Tóthová 17.03.2017 6300071482
11703002 185 HAMA SHOPPING Červeňáková 15, 841 01  Bratislava 44949481 476,00    Digitálne fotorámčeky 02.03.2017 Mgr. Malešová 17.03.2017  44/2017
11703003  7170098 Peter Pongracz - VETIS Komenského 73, 041 81  Košice 32320833 217,42 260,90 Ost. materiál 07.03.2017 Tomášová 17.03.2017 56/2017
11703004 372404414 MANUTAN Slovakia Galvaniho 7, 821 04  Bratislava 35885815 107,04   Prepravky 08.03.2017 Tomášová 17.03.2017 40/2017
11703005  17011 R.D.M Drevo  Čermeľské údolie 1, 040 01  Košice  36595039 78,00 93,60 Drevo 08.03.2017 Tomášová 17.03.2017 RD/021/2015
11703006 2017840370 Štátny veterinárny a potravin. ústav  Jánošková 1611, 026 01  Dolný Kubín 42355613 14,20   Lab. výkony 09.03.2017 Ing. Pastorek 17.03.2017  04/2017
11703007 170100003 UNIE ČESKÝCH  A SLOVENSKÝCH ZOO U trojského zámku 3, 171 00  Praha 16189451 7372,59   Členské 2017  09.03.2017  Ing. Pastorek  17.03.2017  
11703008  2162437847 Konica Minolta s.r.o  Černyševského 10, 851 01  Bratislava  31338551 58,00 69,60 Kopírka  09.03.2017 Štefanisková  17.03.2017 Zmluva o nájme a poskyt. služieb č. 5001020
11703009  08032017  Aneta Dugasová  M. Č. Trenčianskho 11, 044 42  Rozhanovce 44178689 211,51 253,81 Prac. odevy  09.03.2017 Tomášová 17.03.2017 RD/027/2015
11703010 5006054558 EUROVIA kameňolomy s.r.o  Osloboditeľov 66, 040 17  Košice  36574988  177,66 213,19 Štrk  09.03.2017 Tomášová  17.03.2017  50/2017
11703011  2017840470  ŠVPÚ Dolný Kubín Jánošková 1611, 026 01  Dolný Kubín  42355613 19,70   Lab. výkony 13.03.2017   Ing. Pastorek 17.03.2017 04/2017
11703012 6591253575 Kooperativa a.s  Mäsiarska 11, 040 01  Košice 00585441  777,25    Zákonné poistenie  13.03.2017 Ing. Tóthová 17.03.2017 6591253575
11703013 6591404708 Kooperativa a.s Mäsiarska 11, 040 01  Košice 00585441  1395,96    Havarijné poistenie  13.03.2017 Ing. Tóthová 17.03.2017 6591404708
11703014 17100062 Zväz chovateľov koní na Slovensku  Moravecká 32, 951 93  Topoľčianky  34125035 595,00 714,00 Pasy koňa  13.03.2017 Ing. Pastorek  17.03.2017  
11703015  170003 JA & NE FRUIT s.r.o Jarmočná 2, 2040 01  Košice 48077691  709,31 851,17 Ovocie, zelenina 13.03.2017  Farbiaková  17.03.2017  RD/016/2016
11703016  170655 BAT ANDRLE s.r.o  Snehoutkova 13, 503 04 27510727 3462,25   Mäso, ryby  13.03.2017 Farbiaková 17.03.2017 RD/017/2016, 35/2017
11703017 170961 JA & NE Fruit s.r.o Jarmočná 2, 040 01  Košice  48077691 847,62 1017,14 Ovocie, zelenina  15.03.2017 Farbiaková  17.03.2017 RD/016/2016
11703018 2017840475 ŠVPÚ Dolný Kubín Jánošková 1611, 026 01  Dolný Kubín 42355613 20,00   Rozbor krmiva  15.03.2017  Ing. Pastorek 17.03.2017 04/2017
11703019 2017840509 Štátny veterinár. a potravin. ústav  Jánošková 58, 026 01  Dolný Kubín 42355613 22,00   Lab. výkony  16.03.2017 Ing. Pastorek 17.03.2017 04/52017
 11703020 20170126 ASANARATES s.r.o Park Angelinum 4, 040 01  Košice 36606693 487,50 585,00 Deratizácia ZOO  20.03.2016 Ing. Kornúcová  21.03.2017 Zmluva o poskytnutí deratiz. a dezinfek. služieb 
 11703021  10170003 Lukáš Rozhon  Jovsa 166, 072 32  Michalovce 477841815 760,42 912,50 Mäso - potkany   20.03.2016 Farbiaková  21.03.2017 RD/018/2016
11703022 170100023 Železo stavebniny Nešporova 26, 040 01  Košice 45522855 378,63 454,36 Podlahový rošt 20.03.2017 Tomášová 21.03.2017 58/2017
11703023 17020040 REMESPLUS s.r.o Bračianska 66, 040 17  Košice 36191078 254,06 304,87 Ost. materiál 20.03.2017 Tomášová 21.03.2017 57/2017
11703024  1706030  DATACOMP s.r.o Moldavská cesta 49, 040 11  Košice  36212466  2404,15  2884,98 PC zostava LENOVO 24.03.2017  Tomášová  21.03.2017 67/2017
11703025 2001914689 SHELL Slovakia s.r.o Galvaniho 7, 821 04  Bratislava 31361081 716,75   PHM 27.03.2017 Ing. Tóthová 30.03.2017 8036
11703026 2017840637   Štátny vet. a potravn. ústav   Jánošková 1611, 026 01  Dolný Kubín 42355613 12,50   Lab. výkony   27.03.2017  Ing. Pastorek  30.03.2017  03/2017
11703027 178501726  Štátny vet. a potravn. ústav   Jánošková 1611, 026 01  Dolný Kubín  42355613 23,30    Lab. výkony  27.03.2017  Ing. Pastorek 30.03.2017   03/2017
11703028 2017840581 Štátny vet. a potravn. ústav   Jánošková 1611, 026 01  Dolný Kubín 42355613 16,80   Lab. výkony  27.03.2017 Ing. Pastorek 30.03.2017 04/2017
11703029 20170085 IKOMI s.r.o  Zombova 9, 040 23  Košice 47511591 180,00   Služby BOZP  27.03.2017 Ing. Tóthová 30.03.2017 1/2015 o poskyt. služieb BOZP
11703030 2162440593 Konica Minolta s.r.o Černyševského 10, 851 01  Bratislava  31338551 56,61 67,93 Nájom - kopírka 27.03.2017 Štefanisková 30.03.2017 Zmluva o nájme a poskyt. služieb č. 5001020
11703031 171153 JA & NE Fruit s.r.o Jarmočná 2, 040 01  Košice 48077691 763,92 916,70 Ovocie, zelenina 27.03.2017 Farbiaková 30.03.2017 RD/016/2016
 11703032 11171289 KOSIT a.s Rastislavova 98, 043 46  Košice 36205214 56,48 67,74 Odvoz odpadu 30.03.2017 Ing. Tóthová  17.04.2017  Zmluva č. 443/2017/NO preprava nebezpečného odpadu
 11703033 2017840638 Štátny vet. a pot. ústav  Jánoškova 58, 026 01  Dolný Kubín  42355613 12,50   Lab. výkony 30.03.2017 Ing. Pastorek  17.04.2017 04/2017
 11703034 170425 LAHODA s.r.o  Slovanská 6, 040 01  Košice 36845418 46,07   Konferencia - REPRE 30.03.2017 Ing. Pastorek  17.04.2017 71/2017
 11703035 170426  LAHODA s.r.o   Slovanská 6, 040 01  Košice  36845418 29,74    Konferencia - REPRE  30.03.2017  Ing. Pastorek  17.04.2017  71/2017
 11703036 170849 BAT ANDRLE s.r.o Snehoutkova 13, 503 04  Černožice 27510727 147,00   Mäso  30.03.2017 Farbiaková  17.04.2017 RD/012/2016
 11703037  20170191 ENVI - TRADE s.r.o Kysucká 16, 040 01  Košice 36666025 318,66   Poradenstvo v obl. ŽP 03.04.2017 Ing. Tóthová  17.04.2017  Mandátna zmluva
 11703038  1161400728 RICOH Slovakia s.r.o  Vajnorská 100, 831 04  Bratislava 31331785 97,97 117,56 Kopírka   03.04.2017 Ing. Tóthová, Ing. Kovérová  17.04.2017  Zmluva o prenájme so servis. službami 323/16/011, 324/16/011
 11703039 21116267 MORIS Slovakia s.r.o Alejová 4, 040 11 Košice  36214574 198,06 237,67 Servis VW PASSAT  03.04.2017 Ing. Tóthová 17.04.2017  74/2017
 11703040  51730290 Minerálne vody s.r.o Slovenská 9, 081 86  Prešov  31711464 49,20 59,04 Pitný režim 03.04.2017 Tomášová 17.04.2017  Zmluva o dodávke pramenitej min. vody
11703041 3017130689 SPP a.s Mlynské Nivy 44, 825 11  Bratislava  35815256 -245,34   Dobropis - el. energia 05.04.2017 Ing. Tomášová  17.04.2017  
11703042 170160 SBS SHIELD s.r.o Ľudovíta Štúra 70, 071 01  Michalovce 36208922 1674,40 2009,28 Strážna služba 05.04.2017 Ing. Kovérová 17.04.2017 Zmluva na poskytnutie strážnej služby
11703043 171274 JA & NE FRUIT s.r.o Jarmočná 2, 040 01  Košice 48077691 988,47 1186,16 Ovocie, zelenina 05.04.2017 Farbiaková 17.04.2017 RD/016/2016
11703044 1797400935 LYNX Promocions Monstery 8, Barcelona   168,27   Knihy - Birds of the world 05.04.2017 Bc. Kindl 17.04.2017 49/2017
11703045 1710032 Vodárenská s.r.o Vodárenská 6, 040 01  Košice 36791989 147,00   Komisia - večera 05.04.2017 Ing. Pastorek 17.04.2017 70/2017
11703046 00039 MVDr. Juraj Skalický Cyklistická 3, 040 01  Košice 45007861 1443,50   Vet. činnosť 05.04.2017 Ing. Pastorek 17.04.2017 Zmluva o vykonaní vet. činnosti
11703047  20170403 JUDr. Marcel Dolobáč Žižkova 39, 040 01  Košice 45007063 76,84 92,21  Právne služby 05.04.2017 Mgr. Kočner 17.04.2017  Zmluva o poskytnutí právnych služieb
11703048 2122286868 Východoslovenská vod. spoločnosť a.s Komenského 50, 04248  Košice 36570460 -0,22   Vyúčtovanie - stočné 05.04.2017 Ing. Tóthová 17.04.2017 Právna zmluva číslo 30-000121080PO2016
11703049 2170139 Reg. úrad ver. zdravotníctva Ipeľská 1, 04220  Košice 00606723 129,40   Rozbor vody 05.04.2017 Ing. Tóthová 17.04.2017 Zmluva č. 90/2017 o vyk. lab. vyšetrení
11703050 20170301 AGROCENTRUM SVIDNÍK s.r.o Ul. MUDr. Pribulu , 089 01  Svidník 47623331 1152,00   BIO seno 05.04.2017 Farbiaková 17.04.2017 RD/013/2016
11703051 2001916596 SHELL Slovakia s.r.o Galvaniho 7, 821 04  Bratislava 31361081 244,27 288,38 PHM + Dialničná známka 06.04.2017 Ing. Tóthová 17.04.2017 8036
11703052 9794955091 Slovak Telekom a.s Námestie slobody 6, 817 62  Bratislava 35763469 49,78 59,74 Hovorné 07.04.2017 Mgr. Tomková 17.04.2017  
11703053 42017 Ing. Peter Šiška Lovecká 19, 040 01  Košice 33693251 125,00   Činnosť lesného hospodára 07.04.2017 Mgr. Kočner  17.04.2017 Zmluva o vykonaní činnosti
11703054 7402642 Asanácia s.r.o  Ružová 1637, 01001  Žilina 36750204 119,60 143,52 Odvoz a odstránenie živ. vedľ. produktov 07.04.2017 Farbiaková  17.04.2017 Zmluva o odvoze a neškodnom odstránení ŽVP
11703055 927457000 LABAŠ s.r.o Textilná 1, 040 12  Košice 36183181 169,28 203,14 Potraviny 07.04.2017 Farbiaková 17.04.2017 RD/019/2016
11703056 0794999386  Slovak Telekom a.s  Námestie slobody 6, 817 62  Bratislava  35763469 50,75 60,90 Hovorné 07.04.2017 Mgr. Tomková 17.04.2017  
11703057 6861134974 Messer Tatragas Chalupkova 9, 81944  Bratislava 685852 95,71 114,85 Nájomné fľaše oceľové 10.04.2017 Ing. Tóthová 17.04.2017 Zmluva č. 150873
11703058 1703355 KPK Reklama s.r.o Orlia 10, 040 01  Košice 46822798 22,00 26,40 Výroba a tlač plagátu 10.04.2017 Mgr. Malešová 17.04.2017 RD/019/2015
11703059 1700009 Amina SK s.r.o Charkovská 24, 040 22  Košice 44367601 750,00 900,00 Správa výpočtovej  techniky 12.04.2017 Mgr. Tomková  17.04.2017 Servisná zmluva
11703060 1155776388 O2 Slovakia s.r.o Einsteinova 24, 851 01  Bratislava 35848863 349,96 447,15 Mobil 22.2.2017 - 21.3.2017  12.04.2017 Mgr. Tomková 17.04.2017 RD/007/2016
11704001 1770002616 VAŠA SLOVENSKO Račianske mýto 1, 831 02  Bratislava 35683813 3850,00   Stravné lístky 05.04.2017 Feilhauerová 28.04.2017 Zmluva na zebezpečenie stravovania zamestnancov 31/03/2015
11704002 7125693413 SPP a.s Mlynské Nivy 44, 825 11  Bratislava 35815256 1001,67 1202,00 Zemný plyn 05.04.2017 Ing. Tóthová 28.04.2017 Zmluva na združenú dodávku zem. plynu a el. energie
11704003 2017004 Ľ. prokop - PRO-AQUA Ždiarska 16, 040 12  Košice 40187438 207,50 249,00 Fluval filter 05.04.2017 Ing. Pastorek 28.04.2017 81/2017
11704004 20170182 Jaroslav Hreščák - RETRA Slnečná 15, Sokoľ 10704060 180,74 216,89 Dosky 06,04,2017 Tomášová 28.04.2017 84/2017
11704005 02042017 IVAN MUNDIER - IMKROV Kľačno 214, 97215  Kľačno 40651681 124,54 149,45 Rastliny 06.04.2017 Tomášová 28.04.2017 76/2017
11704006 2122295410 Východoslov. vod. spoločnosť Komenského 50, 042 48  Košice 6570460 0,03 0,04 Stočné - vyúčtovanie 07.04.2017 Ing. Tothová 28.04.2017 Právna zmluva č. 30-00002868PO2010
11704007 10170004 Lukáš ROZHON  Jovsa 166, 072 32  Michalovce 47781815 1914,33 2297,20 Mäso - potkany, myši 07.04.2017 Farbiaková 28.04.2017  RD/018/2016
11704008 2172400336 KONICA MINOLTA s.r.o  Černyševského 10, 851 01  Bratislava 31338551 58,00 69,60 Kopírka 07.04.2017 Štefanisková 28.04.2017 Zmluva o nájme a poskyt. služieb 5001020
11704009 20170147 IKOMI s.r.o  Zombova 9, 040 23  Košice  47511591 180,00   Služby BOZP  10.04.2017 Ing. Tóthová 28.04.2017  
11704010  2017840765 Štátny vet. a pot. ústav Jánošková 1611, 026 01  Dolný Kubín  42355613 12,40   Lab. výkony 10.04.2017 Ing. Pastorek 28.04.2017  04/2017
11704011 171240089 LVC s.r.o Nižné Kapustníky, 040 12 469799689 30,00 36,00 Tlač vstupeniek 12.04.2017 Mgr. Malešová 28.04.2017 85/2017
11704012 17000006 LEPASTAV s.r.o Československej armády 16, 040 01  Košice 44834306 96,50 115,80 Oprava vodovod. potrubia 12.04.2017 Ing. 28.04.2017 79/2017
11704013 2122303518 VVS a.s Komenského 50, 04248  Košice 36570460 159,78 191,74 Stočné 13,04,2017 Ing. Tóthová  28.04.2017  Právna zmluva č. 30-00002868PO2010
11704014 7201700064 MIDAM Servis s.r.o Poľská 7, 040 01  Košice 46029273 44,60   Prehliadka el. kotla  13.04.2017 Ing. Tóthová 28.04.2017 419/2016
11704015  1020170433 TOMCAT s.r.o Stará spišská cesta 40, 040 01  Košice 31667589 54,70 65,64 Čistiace prostriedky 13.04.2017 Tomášová  28.04.2017 RD/003/2016
11704016  17004003 IRES R+M s.r.o Žižkova 19, 040 01  Košice 36197882 96,56 115,87 Preprava stánku  13.04.2017 Ing. Tóthová  28.04.2017  75/2017
11704017 1701020275 Dzurňák - D&D  Južná trieda 78,040 01  Košice 14382857 284,23 341,08 Čistiace prostriedky  13.04.2017 Tomášová  28.04.2017  RD/006/2016
11704018  20170112 M+S Trading SK Škultétyho 12, 831 03  Bratislava  35893001 350,00 420,00 Prebaľovací pult 13.04.2017 Tomášová  28.04.2017  86/2017
11704019 201704053 REMOS s.r.o Tomášikova 26, 821 01  Bratislava 35890941 113,74 136,49 Zásobník na letáky 13.04.2017 Mgr. Malešová  28.04.2017  88/2017
11704020 201704 Alexander Bikár Krosnianska 21, 040 22  Košice 47539917 6,67 8,00 Prac. obed 13.04.2017 Ing. Pastorek  28.04.2017  98/2017
11704021 201703 Alexander Bikár Krosnianska 21, 040 22  Košice 47539917 11,17 13,40 Prac. obed 13.04.2017 Ing. Pastorek 28.04.2017 98/2017
11704022 17017 R.D.M Drevo s.r.o Čermeľské údolie 1, 040 01 Košice 36595039 3815,90 4579,08 Pocit. chodník, stôl, lavice, most, hojdačka 13.04.2017 Tomášová 28.04.2017 RD/021/2015
11704023  171462 JA & NE FRUIT s.r.o Jarmočná 2, 040 01  Košice 48077691 1222,28 1466,74 Ovocie, zelenina 18.04.2017  Farbiaková 28.04.2017 RD/016/2016
11704024 1417040038 SEZAM s.r.o Južná trieda 64, 040 01  Košice 00633194 403,12 483,74 Ost. materiál - preglejka 19.04.2017 Tomášová 28.04.2017 100/2017
11704025 20019192981 SHELL Slovakia Galvaniho 7, 821 04  Bratislava 31361081    758,69 PHM  20.04.2017 Tomášová 28.04.2017 82036
11704026 2017311223 Technická inšpekcia a.s  Trnavská cesta 56, 821 01  Bratislava 36653004 800,00 960,00 Kontrola detských ihrísk  21.04.2017 Ing. Tóthová 28.04.2017 42/2017
11704027 2017840884 ŠVPÚ Košice  Hlinkova 1, 043 65  Košice 42355613 23,80   Lab. výkony 21.04.2017 Ing. Pastorek 28.04.2017 04/2017
11704028 5006131162 EUROVIA - Kameňolomy Moyzesova 35, 010 01  Žilina  36574988 459,68    Štrk 21.04.2017 Tomášová 28.04.2017  92/2017
11704029  2017207222 C&T a.s Partizánska cesta a.s  36686743 17,38   Zastupovanie v colnom konaní  25.04.2017 Ing. Pastorek 28.04.2017 Zmluva č. 35/2013 KE 
11704030 11172098 KOSIT a.s Rastislavova 98, 043 46  Košice 36205214 392,48 470,98 Odvoz odpadu VKK 25.04.2017 Ing. Tóthová 28.04.2017 Zmluva 669/17/PP. 1024/17/SO 
11704031 6591253575 Kooperativa a.s Štwfanivičova 4, 816 23  Bratislava 00585441 2,38   Zákonné poistenie 25.04.2017 Ing. Tóthová 28.04.2017 6591253575
11704032 20170050 RGR Slovakia s.r.o Dneperská 6, 040 14  Košice 47601540 1950,00 2340,00 Oprava obkladu 25.04.2017 Ing. Tóthová 28.04.2017 65/2017
11704033  0062017 KOBAKSTAV s.r.o Krivá 23, 040 01  Košice 46633596 6113,41   Oprava zámkovej dlažby 25.04.2017 Ing. Tóthová 28.04.2017 RD/004/2017
11704034  0052017  KOBAKSTAV s.r.o  Krivá 23, 040 01  Košice  46633596 4959,69   Výmena lexanu, dlažby  25.04.2017 Ing. Tóthová 28.04.2017  66/2017
11704035 55000000098 OBI Slovakia s.r.o AuparkTower Einsteinova 24, 851 01  Bratislava 48258946 624,72 749,66 Ost. materiál 25.04.2017 Ing. Tóthová 28.04.2017 109/2017
11704036 55000000098  OBI Slovakia s.r.o  AuparkTower Einsteinova 24, 851 01  Bratislava  48258946 -624,72 -749,66 Ing. Tóthová  25.04.2017 Ing. Tóthová 28.04.2017  
11704037 171560 JA & NE FRUIT s.r.o Jarmočná 2, 040 01  Košice 48077691 578,83 694,60 Ovocie, zelenina 25.04.2017 Tomášová 28.04.2017 RD/016/2016
11704038 7058000569 TRHOŇ s.r.o U stadionu 1530, 516 01  Rychnov nad Knežnou  27499626 1924,00   Objem. krmivo 25.04.2017 Farbiaková 28.04.2017  RD/003/2017
11704039 20170394 Správa mestskej zelene v KE  Rastislavova 79, 040 01  Košice 17078202 490,08 588,10 Rastlinný meteriál 25.04.2017  Farbiaková 28.04.2017 78/2017
11704040 0417001999  DE HEUS a.s Marefy 144, 685 01  Bučovice 25321498 2733,60   Objem. krmivo 26.04.2017 Farbiaková  28.04.2017 RD/002/2017, 27/2017, 28/2017, 29/2017
11704041 178502350 Štátny vet. a pot. ústav Pod dráhami 918, 960 86  Zvolen 042355613 58,70   Lab. výkony 27.04.2017 Ing. Pastorek 28.04.2017 03/2017
11704042 2017010040 SLOVGEN s.r.o Dúbravská cesta 21, 841 04  Bratislava 35700629 9,00   Určenie pohlavia 27.04.2017 Ing. Pastorek 28.04.2017  
11704044 79020931 Poradca s.r.o Pri Celulózke 40, 010 01  Žilina 36371271 60,00   Účtovné súvzťažnosti pre podvoj. účtovníctvo 27.04.2017 Mgr. Tomková 28.04.2017  
11704045 25042017 Aneta Dugasová M.Č. Trenčianskeho 11, 044 42  Rozhanovce 44178689 870,23 1044,27 Prac. odevy a obuv 27.04.2017 Tomášová 28.04.2017 RD/027/2015
11704046 20170401 Agrocentrum Svidník Ul. MUDr. Pribulu 1, 089 01  Svidník 47623331 2496,00   BIO seno 27.04.2017 Tomášová 28.04.2017 RD/013/2016
11704047 201715 MVDr. Michal Demčák Lipníky 35, 082 12  Prešov 37883844 499,50 599,40 Mäso - králiky 27.04.2017 Farbiaková 28.04.2017 25/2017
11704048  1701020347  T. Dzurňák - D&D Južná trieda 78, 040 01  Košie 14382857 143,37 172,04 Čistiace prostriedky 27.04.2017 Tomášová 28.04.2017 RD/006/2016
11704049 20171566 Shop4Pets s.r.o Nemčianska cesta 715, 974 01  Banstká Bystrica 45706271 54,96 65,95 Ost. potraviny 27.04.2017 Farbiaková 28.04.2017 99/2017
11704050  00072 MVDr. Juraj Skalický  Cyklistická 3, 040 01  Košice 45007861 898,80   Veterin. činnosť 02.05.2017 Ing. Pastorek 20.05.2017  Zmluva na vykonanie veterin. činnosti
11704051 2172402866 Konica Minolta Černýševského 10, 851 01  Bratislava 31338551 118,97 142,76 Kopírka 02.05.2017 Štefanisková 20.05.2017 Zmluva o nájme a poskytovaní služieb
11704052 5006140873 EUROVIA - Kameňolomy Moyzesova 35, 010 01  Žilina 36574988 34,57 41,48 Štrkodrva 02.05.2017 Tomášová 20.05.2017 108/2017
11704053 171648 JA & NE Fruit s.r.o Jarmočná 2, 040 01  Košice 48077691 608,36 730,03 Ovocie, zelenina 03.05.2017 Farbiaková 20.05.2017 RD/016/2016
11704054 170230 SBS SHIELD s.r.o Ľudovíta Štúra 70, 071 01  Michalovce 36208922 1746,16 2095,39 Strážna služba  03.05.2017  Ing. Koverova 20.05.2017  Zmluva na poskytnutie strážnej služby
11704055 2744007 WEST MEDIA Višňová 7, 831 01  Bratislava 35791080 7935,17 9522,20 Predaj vstupeniek 04.05.2017 Mgr. Tomková 20.05.2017  Zmluva o spolupráci
11704056 6861143533  MESSER TATRAGAS CHalupkova 9, 819 44  Bratislava 685852 92,65 111,18  Nájomné fľaše oceľové  09.05.2017 Mgr. Tomková 20.05.2017 Zmluva 150873
11704057  52017  Ing. Peter Šiška  Lovecká 19, 040 01  Košice  33693251 125,00    Činnosť lesného hospodára  09.05.2017  Mgr. Kočner  20.05.2017  Zmluva o vykonaní činnosti
11704058 1207477000 LABAŠ s.r.o Textilná 1, 040 12  Košice 36183181 347,48 416,98 Potraviny 09.05.2017 Farbiaková 20.05.2017 RD/019/2016
11704059 1010066101 Slovak Telekom Námestie slobody 6, 817 62  Bratislava 35763469 49,78 59,74 Hovorné 09.05.2017 Mgr. Tomková 20.05.2017  
11704060  1010066106  Slovak Telekom  Námestie slobody 6, 817 62  Bratislava  35763469  56,74 68,09 Hovorné  09.05.2017  Mgr. Tomková  20.05.2017  
11704061 2172403524 Konica Minolta Černyševského 10, 851 01  Bratislava 31338551 58,00 69,60 Kopírka 09.05.2017 Štefanisková 20.05.2017 Zmluva o nájme a poskyt. služieb č. 5001020
11704062 2001921191 SHELL Slovakia s.r.o Galvaniho 7, 821 04  Bratislava 31361081 642,01   PHM 09.05.2017 Ing. Tóthová 20.05.2017 8036
11704063 32170007 BUSHMAN Slovakia Nitrianska cesta 99, 958 01  Partizánske 35853671 2133,62 2560,34 Prac. odevy 09.05.2017 Mgr. Malešová 20.05.2017 416/2016
11704064 170023 Rybárstvo Zemplín Kostolné námestie 10, 071 01  Michalovce  36576557  97,50 107,25 Ryby  09.05.2017 Farbiaková 20.05.2017 116/2017
11704065 1171300082 RICOH Slovakia Vajnorská 100, 831 04  Bratislava  31331785 139,02 166,82 Prenájom kopírky  10.05.2017 Ing. Tóthová, Ing. Kovérová 20.05.2017  Zmluva o prenájme so servis. službami č. 00324/16/011, 00323/16/011
11704066 112017 KOBAKSTAV Krivá 23, 040 01  Košice 46633596 13236,61   Oprava schodov, chodníka a zámkovej dlažby  11.05.2017 Ing.Tóthová 20.05.2017 RD/004/2017
11704067 11704067 BONPRIX SP. ZO.O Lodowa 101, 93232 Lódź 4020160705 75,91   Prac. odevy 15.05.2017 Tomášová 20.05.2017 90/2017
 11704068 16305075 FIRST DATA SLOVAKIA Einsteinova 25, 851 01  Bratislava 31372074 16,20   Nájom - terminál 17.05.2017 Mgr. Tomková  20.05.2017 Zmluva o poskytnutí POS terminálu
11704069 201708 Slovenský ryb. zväz Vodná 1, 040 01  Košice  30686032 300,00   Ryby - karas 22.05.2017  Farbiaková  20.05.2017  RD/014/2016
 11704070 3017040718 SPP a.s  Mlynské Nivy 44, 825 11  Bratislava  35815256 7456,05  8947,26 El. energia 22.05.2017 Ing. Tóthová  20.05.2017  Zmluva na združenú dodávku el. energie
 11704071 1158417785  O2 Slovakia Einsteinova 24, 851 01  Bratislava 35848863 348,80 452,66 Mobil 22.3. - 21.4.2017 22.05.2017 Mgr. Tomková  20.05.2017 RD/007/2016
11705001 7185616619 SPP a.s Mlynské Nivy 44, 825 11  Bratislava 35815256 1001,67 1202,00 Plyn 03.05.2017 Ing. Tóthová 20.05.2017 Zmluva na združenú dodávku el. energie
11705002 1701080 RNDr. M. Blaha Nové sady 1, 571 01  Moravská Třebová 60892803 2054,00   Ost. materiál  03.05.2017 Tomášová  20.05.2017 101/2017
11705003  1770003408 VAŠA Slovensko s.r.o  Račianske mýto 1, 831 02  Bratislava 35683813 3850,00   Stravné lístky  03.05.2017 Feilhauerová   20.05.2017 KZ. č. Z201713901_Z
11705004  201706 Alexander Bikár  Krosnianska 21, 040 22  Košice 47539917 87,51 105,00 REPRE - otváranie brány  04.05.2017 Mgr. Malešová   20.05.2017  105/2017
11705005  2017840988 Štátny vet. a pot. ústav  Jánoškova 58, 026 01  Dolný Kubín 42355613 14,80   Lab. výkony 09.05.2017  Ing. Pastorek   20.05.2017 04/2017
11705006 2017840990  Štátny vet. a pot. ústav  Jánoškova 58, 026 01  Dolný Kubín  42355613 26,40    Lab. výkony  09.05.2017   Ing. Pastorek   20.05.2017  04/2017
11705007 171259 BAT ANDRLE s.r.o  Snehoutkova 13        Ryby, mäso 09.05.2017  Farbiaková   20.05.2017 RD/12/2016, RD/05/2017
11705008 2170691 Enter Design s.r.o Hutnínska 1, 040 01  Košice 36217891 100,00 120,00 Inzercia - WELCOME 09.05.2017 Mgr. Malešová 20.05.2017 96/2017
11705009 7170261 Pongrácz - VETIS Komenského 73, 041 81  Košice 32320833 162,79 195,35  El. ohradníky 09.05.2017 Tomášová  20.05.2017 119/2017
11705010  2170794 MIKROP Slovensko Priemyselná 5, 917 01  Trnava 31717063 31,50 37,80 Objem. krmivo 09.05.2017 Farbiaková  20.05.2017 110/2017
 11705011 178502565  Štátny vet. a pot. ústav   Jánoškova 58, 026 01  Dolný Kubín  42355613  15,30   Lab. výkony  10.05.2017 Ing. Pastorek 20.05.2017  03/2017
11705012 17025 R.D.M. Drevo Čermeľské údolie 1, 040 01  Košice 36595039 1988,38 2386,06 KHM - zábradlie, drevený domček 10.05.2017 Ing. Tóthová 20.05.2017 126/2017
 11705013 7170278 Pongrácz - VETIS  Komenského 73, 041 81  Košice  32320833 254,21 305,05 Liaheň COVAT  10.05.2017 Ing. Pastorek 20.05.2017 120/2017
 11705014 0417002267 DE HEUS a.s Marefy 144, 685 01  Bučovice  25321498 655,80  787,00  Objem. krmivo  10.05.2017 Farbiaková  20.05.2017 28/2017
 11705015 710170517  3H MOBIL s.r.o Lesnícka 3, 040 11  Košice 36216402 237,38 284,86 Oprava - Citroen Berlingo  11.05.2017 Ing. Tóthová 20.05.2017 123/2017
 11705016  20170489 ZOOPRODUKT SLOVAKIA  Drieňová 34, 821 02  Bratislava  36250309 127,35 152,82 Ost. potraviny  12.05.2017 Farbiaková 20.05.2017 125/2017
 11705017 17027 R.D.M. Drevo Čermeľské údolie 1, 040 01  Košice  36595039 400,00 480,00 Výroba a montáž drevených lavičiek  12.05.2017 Ing. Tóthová  20.05.2017 126/2017
 11705018  5006187834 EUROVIA - Kameňolomy Moyzesova 35, 010 01  Žilina  36574988 235,50 282,60 Štrk  12.05.2017 Tomášová 20.05.2017 108/2017
 11705019 1774101042 MIKONA s.r.o Trenčianska 452, 020 01  Púchov 31570364 385,07 462,08 Duša + pneumatika 12.05.2017 Farbiaková 20.05.2017  132/2017
 11705020 1774100948  MIKONA s.r.o  Trenčianska 452, 020 01  Púchov  31570364  563,07 675,68  Prezutie pneumatík 12.05.2017 Ing. Tóthová 20.05.2017 103/2017
 11705021  20171730 SHOP4PETS s.r.o Nemčianska cesta 715, 974 01  Banská Bystrica 45706271 109,31 131,17 Sušený hmyz  12.05.2017 Farbiaková 20.05.2017 111/2017
 11705022 20171873 HI-REKLAMA s.r.o Komenského 11, 040 01  Košice  36199451 421,20 505,44 Alubond na čln + nasvietenie člna 15.05.2017 Mgr. Malešová  20.05.2017 106/2017
11705023 17006 Ing. Jarmila Krejzová - záhradníctvo J&A Ďurďošík 118, 044 45  Bidovce 44809875 998,20   Výsadba záhonu 15.05.2017 Farbiaková 20.05.2017 93/2017
11705024 51730449 Minerálne vody a.s Slovenská 9, 081 86  Prešov 31711464 43,20 51,84 Pitný režim 15.05.2017 Tomášová 20.05.2017 Zmluva o dodávke pramenitej mineral. vody
11705025 4174000831 Reg. vet. a pot. správa Košice Hlinkova 1, 040 01  Košice 31295169 19,26   Veterin. kontrola 17.05.2017 Ing. Pastorek 20.05.2017  
11705026 4174000832 Reg. vet. a pot. správa Košice Hlinkova 1, 040 01  Košice 31295169 18,86   Veterin. kontrola 17.05.2017 Ing. Pastorek 20.05.2017  
11705027 4174000833 Reg. vet. a pot. správa Košice Hlinkova 1, 040 01  Košice 31295169 18,86   Veterin. kontrola 17.05.2017 Ing. Pastorek 20.05.2017  
11705028 4174000834 Reg. vet. a pot. správa Košice Hlinkova 1, 040 01  Košice 31295169 18,86   Veterin. kontrola 17.05.2017 Ing. Pastorek 20.05.2017  
11705029 4174000835 Reg. vet. a pot. správa Košice Hlinkova 1, 040 01  Košice 31295169 19,26   Veterin. kontrola 17.05.2017 Ing. Pastorek 20.05.2017  
11705030  1701020407 Ing. Dzurňák - D&D  Južná trieda 78, 040 01  Košice 14382857 137,57 165,08 Čistiace prostriedky 17.05.2017 Tomášová 20.05.2017  RD/006/2016
 11705031 20170287 ABCOM Košice s.r.o Rumunská 11, 040 01 Košice  46112961 19,00 22,80 Oprava - audio vrátnik 17.05.2017 Ing. Tóthová  20.05.2017 114/2017
 11705032  171820 JA & NE FRUIT s.r.o Jarmočná 2, 040 01 Košice  48077691 1243,72 1492,46 Ovocie a zelenina 17.05.2017 Farbiaková  20.05.2017 RD/016/2016
 11705033 201707 Alexander Bikár Krosnianska 21, 040 22  Košice 47539917 9,17 11,00 REPRE - prac. obed 17.05.2017 Ing. Pastorek 20.05.2017 124/2017
 11705034 2017841091 Štátny veterin. a pot. ústav Hlinkova 1, 043 65  Košice  42355613  9,00   Lab. výkony  19.05.2017 Ing. Pastorek 20.05.2017 04/2017
 11705035 2017841087  Štátny veterin. a pot. ústav  Hlinkova 1, 043 65  Košice   42355613 12,50    Lab. výkony   19.05.2017  Ing. Pastorek  20.05.2017  04/2017
 11705036 1020170592 TOMCAT plus s.r.o  Stará spišská cesta 40, 04001 Košice 31667589 101,43 121,72 Čistiace prostriedky 18.05.2017 Tomášová 20.05.2017 RD/003/2016
 11705037  17030338 BIOKRON s.r.o Kolperky 635, 664 56  Blučina 26251116 1052,00   Objem. krmivo 18.05.2017 Farbiaková 20.05.2017 36/2017
 11705038 2171639 CEZEMA v.o.s Južná trieda 52, 040 01  Košice  31667571 431,58 517,90 Fréza, brúska, vrtáky 19.05.2017 Ing. Tóthová 20.05.2017 134/2017
 11705039  20171973 HI-Reklama s.r.o Komenského 11, 040 01  Košice 36199451 92,25 110,70 Tlač plagátov 19.05.2017 Mgr. Malešová 20.05.2017 128/2017
11705040 20170282 IKOMI s.r.o Zombova 9, 040 23 Košice  47511591 180,00   Služby BOZP 22.05.2017 Ing. Tóthová  15.06.2017 Zmluva č. 1/2015 o poskyt. služieb BOZP
 11705041 11172858 KOSIT a.s Rastislavova 98, 043 46  Košice 36205214 335,68 402,82 Odvoz odpadu 22.05.2017 Ing. Tóthová 15.06.2017 669/2017/PP, 1024/17/SO
 11705042  1700210 ZOO Jihlava  Brezinovy sady 10, 586 01  Jihlava 00404454 1322,20 1600,00 2x účastnícky poplatok UCSZOO 22.05.2017 Mgr. Malešová  15.06.2017  
 11705043 273333731 TUCAN s.r.o Krížna 8, 811 07  Bratislava 35697300 299,00   Letenky 22.05.2017 Mgr. Tomková  15.06.2017 97/2017
 11705044 17148 Ing. Kapráľ - KAPA AUDIO Mlynská 15, 067 81  Belá nad Cirochov 40116956 20,89   Náhlavný mikrofón 22.05.2017 Tomášová  15.06.2017 133/2017
 11705045 03052017 Dugasová Aneta M.Č. Trenčianskeho 11, 044 42  Rozhanovce 44178689 144,96 173,95 Pracovné odevy 22.05.2017 Tomášová  15.06.2017 RD/027/2015
 11705046  50170344 Poľnonákup ŠARIŠ Bardejovská 44, 080 01  Prešov 0000155012 208,57 250,28  Objem. krmivo 22.05.2017 Farbiaková 15.06.2017  RD/015/2016
 11705047  5006198560 EUROVIA - Kameňolomy Moyzesova 35, 010 01 Žilina 36574988 222,46 266,95  Štrk  22.05.2017  Tomášová 15.06.2017  108/2017
 11705048 2017276222 C&T a.s Partizánska 97, 974 1  Bratislava 36686743 21,04   zastupovanie v colnom konaní 23.05.2017 Ing. Pastorek 15.06.2017  Zmluva o obstaraní záležitosti č. 35/2013
 11705049 31710300 AUTO PALAZZO Košice Vozarova 1, 040 17  Košice 31693521 1052,45 1262,94 Oprava - ducato 23.05.2017 Ing. Tóthová 15.06.2017  127/2017
11705050 10170006 Lukáš Rozhon Jovsa 166, 072 32  Michalovce 47781815 2375,83 2851,00 Mäso  23.05.2017 Farbiaková 15.06.2017  RD/018/2016
 11705051 1700012 AMINA SK s.r.o  Charkovská 24, 040 22  Košice 44367601 320,00 384,00 Servisné práce  23.05.2017 Ing. Tóthová  15.06.2017  150/2017
 11705052  20172092  HI-REKLAMA s.r.o Komenského 11, 040 01  Košice 36199451 51,50 61,80 Výroba a tlač banneru  24.05.2017 Mgr. Malešová   15.06.2017 135/2017
 11705053  171966 JA&NE FRUIT s.r.o  Jarmočná 2, 040 01  Košice 48077691 605,99 727,19 Ovocie a zelenina 24.05.2017  Farbiaková 15.06.2017 RD/016/2016
 11705054  171454  BAT ANDRLE s.r.o Snehoutkova 13, 503 04  Černožice  27510727 122,10 122,00 Mäso 24.05.2017 Farbiaková  15.06.2017  RD/012/2016
 11705055  17029 R.D.M Drevo Čermeľské údolie 1, 040 01  Košice 36595039 928,25 1113,90 Drevené zábradlie 24.05.2017 Ing. Tóthová 15.06.2017  RD/006/2017
 11705056 1475897000 LABAŠ s.r.o Textilná 1, 040 12  Košice 36183181 14,59 17,51 Potraviny  25.05.2017 Farbiaková  15.06.2017 RD/019/2016
11705057 2001923918 SHELL Slovakia s.r.o Galvaniho 7, 821 04  Bratislava 31361081 593,57   PHM 25.05.2017 Ing. Tóthová 15.06.2017 00008036
11705058 2172406270 KONICA MINOLTA Černyševského 10, 851 01  Bratislava 31338551 111,01 133,21 Kopírka 25.05.2017 Štefanisková  15.06.2017  Zmluva o nájme a poskytovaní služieb
11705059 22052017 Aneta Dugasová M.Č Trenčianskeho 11, 044 42  Rozhanovce 44178689 682,73 819,28 Prac. odevy 25.05.2017 Tomášová   15.06.2017  RD/027/2015
11705060 170652 Vzdelávacie stredisko Clementisova 5, 040 22  Košice 36607959 87,50 105,00 Školenie obsluhy krovinorezov, kosačiek, píly  25.05.2017 Ing. Kovérová   15.06.2017  144/2017
11705061 1700013 AMINA SK s.r.o  Charkovská 24, 040 22  Košice 44367601 2614,84 3137,81 HIM - zálohovacie zariadenie  25.05.2017 Ing. Tóthová   15.06.2017 150/2017
11705062 20170579 Správa mestskej zelene Rastislavova 79, 040 01  Košice  17078202 377,42 452,90 Výsadba truhlíkov  29.05.2017 Farbiaková   15.06.2017  104/2017
11705063 401703806 RAVEN a.s Šoltésovej 420, 017 01  Považská Bystrica 31595804 145,15 174,18 Hutný materiál 29.05.2017 Tomášová 15.06.2017 RD/018/2015
11705064  401703805 RAVEN a.s  Šoltésovej 420, 017 01  Považská Bystrica  31595804 161,54 193,85 Hutný meteriál  29.05.2017 Tomášová 15.06.2017 RD/018/2015
 11705065  20172177 HI-REKLAMA Komenského 11, 040 01  Košice 36199451 67,90 81,48 Výroba banneru 30.05.2017 Mgr. Malešová 15.06.2017 142/2017
 11705066  20170503 Kolesár - DUKOS Opatovská 46, 040 01  Košice 10776907 15,33 18,40 Sklo 30.05.2017 Tomášová 15.06.2017 RD/020/2015
 11705067 171635 VEIDEC SK s.r.o Pavla Mudroňa 7, 010 01  Žilina 36421162 85,56 102,67 Čistiaca pena  30.05.2017 Ing. Tóthová  15.06.2017 143/2017
 11705068  2017047 PLAYSYSTEM s.r.o Nám. L. Novomeského  36601411 636,00 763,20 Lienka 30.05.2017 Ing. Tóthová 15.06.2017 73/2017
 11705069  201717 GEOVRT s.r.o Štúrova 27, 040 01  Košice 36201511 6455,00   Rekonštrukcia studne  30.05.2017  Ing. Tóthová 15.06.2017  41/2017
 11705070  3590345 EAZA  POBox 20164, 1000 HD Amsterdam   1234,20    Registračný poplatok  31.05.2017 Ing.Pastorek  15.06.2017  
 11705071 20171980 SHOP4PETS s.r.o Nemčianska cesta 715, 974 01  Banská Bystrica 45706271 88,73 106,48 Sušený hmyz 01.06.2017  Farbiaková 15.06.2017  152/2017
 11705072 172075 JA&NE Fruit s.r.o Jarmočná 2, 040 01  Košice 48077691 863,13 1035,76  Ovocie, zelenina  01.06.2017  Farbiaková  15.06.2017 RD/016/2016
 11705073  2017841209  Štátny vet a pot ústav Hlinkova 1, 043 65  Košice 42355613 38,40   Lab. vyšetrenie 02.06.2017  Ing. Pastorek   15.06.2017  04/2017
 11705074  74 MVDr. Juraj Skalický Cyklistická 3, 040 01  Košice 45007861 1145,10    Veterin. činnosť 02.06.2017 Ing. Pastorek  15.06.2017 Zmluva o vykonaní činnosti
 11705075 20170593 Správa mest. zelene v KE Rastislavova 79, 040 01  Košice 17078202 127,06 152,47 Výsadba truhlikov 02.06.2017 Ing. Tóthová 15.06.2017 138/2017
 11705076 025 ŠEPÁN ŠESTÁK Popovice 355, 686 04  Krunovice 15250181 28,39   Krúžky 01.06.2017 Ing. Pastorek  15.06.2017 121/2017
 11705077 170294 SBS SHIELD s.r.o Ľudovíta Štúra 70, 071 01  Michalovce 36208922 1722,24 2066,69 Strážna služba 02.06.2017  Ing. Kovérová 15.06.2017 Zmluva na poskytnutie strážnej služby
 11705078 201708 Alexander Bikár Krosnianska 21, 040 22  Košice 47539917 25,00 30,00 Občerstvenie 02.06.2017 Mgr. Malešová  15.06.2017 146/2017
 11705079 11173204 KOSIT a.s.  Rastislavova 98, 043 46  Košice  36205214  918,40 1102,08 Odvoz odpadu 05.06.2017 Ing. Tóthová  15.06.2017 669/17/PP; 1024/17/SO
 11705080  2017003  EaCP s.r.o Kaspická 4, 040 12  Košice  47894431  270,00    Poradenstvo v oblasti životného prostredia 05.06.2017 Ing. Tóthová  15.06.2017 Zmluva o dielo
 11705081 170700 Vzdelávacie stredisko Clementisova 5, 040 22 Košice 36607959  12,50 15,00 Školenie   05.06.2017 Ing. Kovérová 15.06.2017  164/2017
 11705082 20170172 KRATKY GLOBAL: MEDIA a.s Protifašistických bojovníkov 11, 040 01  Košice 43890270 377,60 453,12 Reklama : KOŠICE DNES  05.06.2017 Mgr. Malešová  15.06.2017 129/2017
11705083 1171300188 RICOH Slovakia Vajnorská 100, 831 04  Bratislava 31331785 120,41 144,49  Kopírka  05.06.2017 Ing. Koverová 15.06.2017 00323/16/011; 00324/16/011
 11705084 062017 Ing. Peter Šiška Lovecká 19, 040 01  Košice 33693251 125,00   Činnosť lesného hospodára 06.06.2017 Mgr. Kočner 15.06.2017  
 11705085 1700022 Servis chladničiek a mrazničiek Myslavská 51, 040 16  Myslava 32476817 58,00   Oprava chlad. zariadení  06.06.2017  Tomášová  15.06.2017 161/2017
11705086  51730561 Mineralne vody  Slovenská 9, 081 86  Prešov 31711464 47,20 56,64 Pitný režim 06.06.2017 Tomášová  15.06.2017 Zmluva o dodávke pramenitej mineralnej vody
 11705087 1476547000 LABAŠ s.r.o Textilná 1, 040 12  Košice 36183181 238,20 285,84 Potraviny 06.06.2017 Farbiaková  15.06.2017  RD/019/2016
11705088 1170846 DPMK a.s Bardejovská 6, 043 29  Košice 31710914 328,70 394,44 Preprava osôb 07.06.2017 Mgr. Malešová  15.06.2017 139/2017
 11705089 5796951334  SLOVAK TELEKOM  Námestie slobody 6, 817 62  Bratislava  35763469 50,58  60,70 Hovorné  07.06.2017  Mgr. Tomková  15.06.2017  
11705090 5796907319 SLOVAK TELEKOM Námestie slobody 6, 817 62  Bratislava 35763469 49,78 59,74 Hovorné 07.06.2017 Mgr. Tomková 15.06.2017  
 11705091 6861152731 MESSER TATRAGAS Chalupkova 9, 819 44  Bratislava 685852 95,71 114,85 Nájomné fľaše oceľové  08.06.2017 Ing. Tóthová  15.06.2017 150873
 11705092  2017300 TRANSCOOL servis s.r.o Šebastovská 4, 080 06  Prešov 50093568  137,71  165,25 Oprava - FIAT DUCATO 08.06.2017 Ing. Tóthová  15.06.2017  148/2017
11705093 2001925832 SHELL Slovakia Galvaniho 7, 821 04  Bratislava 31361081 308,75   PHM 08.06.2017 Ing. Tóthová 15.06.2017 8036
 11705094  4877172440 RYBA Košice s.r.o  Južná trieda 54, 040 01  Košice 17147522 770,00 924,00 RYBY - sleď celý 08.06.2017 Farbiaková  15.06.2017 RD/001/2017
 11705095  5006241474 EUROVIA - Kameňolomy Moyzesova 35, 010 01  Žilina   36574988 51,57 61,88 Štrk 08.06.2017  Tomášová 15.06.2017 158/2017
 11705096 201700379 Farby Kušnír s.r.o Kavečianska 8, 040 01  Košice 34740996 1267,50 1521,00 Ost. materiál 08.06.2017