Jednou zo štyroch zoologických záhrad na Slovensku je aj ZOO v Košiciach, ktorá sa buduje od roku 1979. Jej zameranie je v prevažnej miere na euroázijskú faunu, chovanú v priestoroch, ktoré sa svojou veľkosťou a charakterom približujú prírodným podmienkam. Zriaďovateľom príspevkovej organizácie ZOO Košice je Mesto Košice od jej založenia.
„Uži si pravú divočinu každý deň v roku“

Kampane

            Dajme šancu prírode

Let it grow alebo inak Dajme šancu prírode - pod týmto názvom sa nesie spoločná kampaň troch najväčších európskych vedeckých inštitúcií - Medzinárodnej organizácie botanických záhrad, Európskej asociácie zoologických záhrad a akvárií (EAZA) a Ecsite -siete európskych vedeckých centier. EAZA ju oficiálne vyhlásila v tomto roku a prvý raz sa sústreďuje na ochranu pôvodnej európskej flóry a fauny. Našej zoologickej záhrade táto myšlienka nie je cudzia. Návštevníci sa môžu zoznámiť s pôvodnou slovenskou, ale aj európskou faunou vďaka chovaným zvieratám, ako sú zubry európske, medvede hnedé, rysy ostrovidy karpatské, vlky eurázijské, krkavce čierne, výry skalné, kuviky obyčajné alebo korytnačky močiarne. Povedomie o nevyhnutnosti ochraňovat našu prírodu šírime aj prostredníctvom viacerých náučných chodníkov, ale tiež vzdelávacích tabúľ. K najnovším aktivitám tohto druhu patrí jednoznačne aj monitoring výskytu voľne žijúcich vtákov a netopierov, ktorý robíme v spolupráci s Univerzitou veterinárskeho lekárstva a farmácie a so Spoločnosťou na ochranu netopierov. V súčasnosti sa pripravujeme aj na rozšírenie našich aktivít do sveta hmyzu. Okrem hmyzích hotelov v areáli pribudnú interaktívne prvky, ktoré súvisia so životom pôvodných druhov chrobákov a motýľov, ktoré sú určené pre deti predškolského veku. 

Výzva EAZA je reakciou na to, že veľa pôvodných druhov živočíchov a rastlín mizne v dôsledku straty biotopu, ale aj šírením inváznch druhov. Je to aj problém Európy, kde môžeme spomenúť osud norka európskeho. Jeho stavy sa rapídne znížili kvôli zavlečeniu a rozšíreniu jeho amerického príbuzného. Podobných príkladov by sme našli niekoľko, flóru nevynímajúc.

Viac informácií o kampani aj o tom, ako pomôcť sa dozviete na http://www.letitgrow.eu/.

 

 

 

                                                                                            

OD PÓLU K PÓLU

Medzinárodná organizácia EAZA (Európska asociácia zoologických záhrad a akvárií), združujúca 345 zoologických záhrad a ďalších inštitúcií v 41 krajinách, pravidelne vyhlasuje kampane, v ktorých sa snaží poukázať na najpálčivejšie témy súčasnej doby v oblasti ochrany prírody. V minulosti sa tieto kampane zaoberali napr. ohrozením šeliem, obojživelníkov,  prírody Madagaskara a juhovýchodnej Ázie. Na tohtoročnej konferencii v škótskom Edinburghu organizácia vyhlásila na roky 2013 - 2015 kampaň s názvomPole to pole“ - Od pólu k pólu. Je reakciou na nový dokument OSN o masívnom topení sa ľadu na oboch zemských póloch v dôsledku globálneho otepľovania. Tieto zmeny ohrozujú najmä arktickú aj antarktickú faunu.  Dr. Ian Sterling z Univerzity v Alberte, zaoberajúci sa danou problematikou, povedal: „Póly indikátorom zdravia planéty. Keď vidíme obrovský úbytok ľadovej pokrývky pólov a vplyv  na druhy, ktoré tam žijú, môžeme nahliadnuť do nebezpečenstva, ktorému čelí celý svet.“

Symbolmi kampane sa stali ľadový medveď a tučniak cisársky. Zmeny však ohrozujú oveľa viac živočíšnych druhov obývajúcich obe tieto oblasti.

Ľadové medvede potrebujú ľad na prežitie. Práve na ľade lovia svoju hlavnú potravu - tulene. V súčasnosti sa odhaduje, že na svete žije 20 000 ľadových medveďov. Jeden medveď ročne potrebuje na prežitie cca 43 tuleňov krúžkovaných. To znamená, že na prežitie všetkých je ročne potrebný takmer milión tuleňov. Ak však zmiznú ľadové polia, tulene sa prestanú množiť, čo spôsobí, že ľadové medvede prídu o zdroj potravy a zmiznú z našej planéty, pretože sa tak rýchlo nedokážu prispôsobiť zmenám.

Tučniak cisársky je hlavnou postavou pre Antarktídu. Otepľovanie na tejto strane planéty je ešte rýchlejšie. Zánikom, teda roztopením pobrežného ľadu by vyhynuli najprv drobné morské kôrovce, ktorých potravou sú riasy na ľade. Tie sú zase potravou pre ryby, tie pre tučniaky. Tými sa živia tulene a takýto potravný reťazec sa uzatvára veľrybami.

 

„VYTIAHNITE ZÁSTRČKU“

Kampaň Od pólu k pólu je oproti predchádzajúcim kampaniam odlišná v tom, že je zameraná na každého z nás.  Dokáže to zmena nášho životného štýlu, pričom aj malé zmeny v správaní dokážu pomôcť pri záchrane polárnych druhov.  Zapojiť sa do kampane je veľmi jednoduché, stačí keď VYTIAHNETE ZÁSTRČKU. Odborníci dospeli k názoru, že keby každý zo 140 miliónov návštevníkov zoologických záhrad združených v EAZE odpojil nabíjačku mobilného telefónu hneď po nabití, ušetrilo by to 29 mil KW energie, čo zodpovedá vyše 422 tisícom barelov ropy alebo ploche pralesov rovnajúcej sa cca 119 tisícom futbalových ihrísk. Vypnutím elektronických spotrebičov, ktoré nepoužívame a nenecháme ich v pohotovostnom režime, ušetríme okrem energie aj peniaze a pritom znížime uvoľňovanie oxidu uhličitého.

 

Viac informácií o kampani aj o tom, ako pomôcť sa dozviete na http://www.poletopolecampaign.org/.

 

 

 
 
 
 

Reštaurácia Daktari ZOO

Otvorené celoročne. Možnosť rezervácie pre skupiny na tel. +421 0915 852 378.
Gazdovský dvor Daktari
 

OZNAM ZÁHRADKÁROM

Zoologická záhrada Košice ponúka na predaj maštaľný hnoj – balený v plastových vreciach alebo voľný. Jedno plastové vrece s hmotnosťou cca 40 kg stojí 1,5 € + DPH, jedna tona 15 € + DPH. Bližšie informácie získate na tel. čísle 055/7968 014.

 
letitgrow
 
ZOO Košice na Facebooku