Jednou zo štyroch zoologických záhrad na Slovensku je aj ZOO v Košiciach, ktorá sa buduje od roku 1979. Jej zameranie je v prevažnej miere na euroázijskú faunu, chovanú v priestoroch, ktoré sa svojou veľkosťou a charakterom približujú prírodným podmienkam. Zriaďovateľom príspevkovej organizácie ZOO Košice je Mesto Košice od jej založenia.
„Uži si pravú divočinu každý deň v roku“

           Profil verejného obstarávateľa

Zoologická záhrada Koišce je verejným obstarávateľom podľa § 6 ods. 1 písm. d) zákona č. 25/2006 Z.z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov (ďalej len „zákon o verejnom obstarávaní“). Zadávanie zákaziek na dodanie tovarov, uskutočnenie stavebných prác a poskytovanie služieb podľa zákona o verejnom obstarávaní realizuje v súlade s platnou Smernicou upravujúcej jednotný postup pri verejnom obstarávaní zákaziek na dodanie tovarov, zákaziek na uskutočnenie stavebných prác a poskytovanie služieb pre ZOO Košice. ZOO Košice zabezpečuje zadávanie zákaziek na dodanie tovarov, služieb a stavebných prác aj s využitím elektronickej aukcie. Všetky oznámenia používané vo verejnom obstarávaní sú zverejňované v Úradnom vestníku Európskej únie, vo Vestníku verejného obstarávania a vo svojom Profile verejného obstarávateľa.

Úrad pre verejné obstarávanie (http://www.uvo.gov.sk)

 

Nadlimitná zákazka

Podlimitná zákazka

Zákazky podľa § 117

rok 2018

2.2.2018 : cen. prieskum :userfiles/Kompletná poradensko - konzultačná činnosť v oblasti VO pre potreby projektu ZOO4NAT (SKHU/1601/1.1/051).pdf

2.2.2018: cen. prieskum:userfiles/Výzva-web podstránka - projekt ZOO4NAT(SKHU)/1601/1.1/051).pdf

4.4.2018: cen. prieskum:userfiles/kancelárske potreby pre potreby projektu ZOO4NAT ( SKHU/1601/1.1/051) .pdf

4.4.2018: cen. prieskum: userfiles/komplexné zabezpečenie 2 - dňovej konferencie pre potreby projektu ZOO4NAT ( SKHU/1601/1.1/051).pdf

4.4.2018: cen. prieskum: userfiles/notebooky pre potreby projektu ZOO4NAT ( SKHU/1601/1.1/051).pdf

19.4.2018: cen. prieskum: userfiles/reprografické služby - projekt ZOO4NAT (SKHU/1601/1.1/051).pdf

20.4.2018: cen. prieskum: userfiles/voliéry pre dravé vtáky - projekt  ZOO4NAT ( SKHU/1601/1.1/051).pdf

9.8.2018: cen. prieskum:userfiles/Výzva-Vzdelavaci a marketingovy film - projekt ZOO4NAT (SKHU/1601/1.1/051).pdf

24.8.2018: cen. prieskum:userfiles/Výzva-expert marketing.pdf- projekt ZOO4NAT (SKHU/1601/1.1/051).pdf

24.8.2018: cen. prieskum: userfiles/Výzva-expert zoológ - projekt ZOO4NAT (SKHU/1601/1.1/051).pdf

24.8.2018: cen. prieskum: userfiles/Výzva-hady - prijekt ZOO4NAZ (SKHU/1601/1.1/051).pdf userfiles/Príloha č_2 - Chovné zariadenie plazov_zadanie.pdf userfiles/Príloha č_2 - Technická dokumentácia_.pdf userfiles/ZoD.pdf

24.8.2018: cen. prieskum:userfiles/výzva - lužný les - projekt ZOO4NAT (SKHU/1601/1.1/051)  .pdf userfiles/Príloha č_2-ZOO Košice-Technická dokumentácia.pdf userfiles/príloha č_ 2 slepý rozpočet.pdf userfiles/ZoD.pdf

27.9.2018: cen. prieskum:userfiles/ Výzva k PHZ_expert fauna a flora - projekt ZOO4NAT ( SKHU/1601/1.1/051).pdf

27.9.2018: cen. prieskum:userfiles/Vyzva k PHZ_terenny pracovnik - projekt ZOO4NAT ( SKHU/1601/1.1/051).pdf

27.9.2018: cen. prieskum:userfiles/Vyzva k PHZ_vzdelávanie - projekt ZOO4NAT ( SKHU/1601/1.1/051).pdf

5.11.2018: cen. prieskum: userfiles/cen_ prieskum - vzdelávací softvér pre hry a interaktívne tabule ( SKHU/1601/1.1/051).tif  

13.11.2018: cen. prieskum: userfiles/cen_prieskum_3D_modely_projekt_ZOO4NAT_(SKHU/1601/1.1/051).pdf

 

Reštaurácia Daktari ZOO

Otvorené celoročne. Možnosť rezervácie pre skupiny na tel. +421 0915 852 378.
Gazdovský dvor Daktari
 

OZNAM ZÁHRADKÁROM

Zoologická záhrada Košice ponúka na predaj maštaľný hnoj – balený v plastových vreciach alebo voľný. Jedno plastové vrece s hmotnosťou cca 40 kg stojí 1,5 € + DPH, jedna tona 15 € + DPH. Bližšie informácie získate na tel. čísle 055/7968 014.

 
ZOO4NAT
 
silentforest
 
letitgrow
 
ZOO Košice na Facebooku
 
parking.kosice.sk