Jednou zo štyroch zoologických záhrad na Slovensku je aj ZOO v Košiciach, ktorá sa buduje od roku 1979. Jej zameranie je v prevažnej miere na euroázijskú faunu, chovanú v priestoroch, ktoré sa svojou veľkosťou a charakterom približujú prírodným podmienkam. Zriaďovateľom príspevkovej organizácie ZOO Košice je Mesto Košice od jej založenia.
„Uži si pravú divočinu každý deň v roku“

Informácia o voľných pracovných miestach:  

 Profesia: chovateľ - ošetrovateľ

Pracovná náplň: chov vzácnych a ohrozených zvierat, udržiavanie zvierat v dobrom zdravotnom stave a chovnej kondícii, vykonávanie dezinfekcie, podávanie liekov, podnety na zmeny v chovných skupinách, vedúce k dosiahnutiu odchovu na základe pozorovaní zvierat a poznania z etológie, manipulácia so zvieratami umiestňovaním do expozícií, príprava expozícií podľa biologických a teritoriálnych nárokov zvierat

Miesto výkonu práce: ZOO Košice, Široká 31, 040 06 Košice - Kavečany

Termín nástupu: ihneď

Druh pracovného pomeru: pracovný pomer na dobu určitú

Platové ohodnotenie: v súlade so Zákonom č. 553/2003 Z. z. o odmeňovaní niektorých zamestnancov pri výkone práce vo verejnom záujme. Základná zložka platu pri týždennom rozsahu pracovného času 37,5 hod. je 480,00 €

Požiadavky na uchádzača:

vzdelanie: Stredné odborné s maturitou: odbor chovateľ zvierat

                   Ak je najvyšším dosiahnutým stupňom vzdelania stredné odborné (bez maturitnej skúšky) vyžaduje sa prax v odbore najmenej   

                   5 rokov

                   Vysokoškolské vzdelanie

osobnostné predpoklady: spoľahlivosť, zodpovednosť, samostatnosť

Kontakt: mzdy.personalistika@zookosice.sk; 055/ 79 68 025

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Profesia: Inšpektor chovu 

Počet obsadzovaných pracovných miest: 1 

Pracovná náplň: zabezpečenie prvotných evidenčných údajov o zvieratách, príprava podkladov pre chovateľské programy, domáce i európske, príprava podkladov a návrhov k výmenám a nákupom zvierat, riešenie problémov súvisiacich s chovom a ošetrovaním zvierat na základe denných hlásení; riadenie prideleného úseku

Miesto výkonu práce: ZOO Košice 

Termín nástupu: ihneď

Druh pracovného pomeru: pracovný pomer na dobu určitú, zástup počas čerpania materskej a rodičovskej dovolenky 

Platové ohodnoteniev súlade so Zákonom č. 553/2003 Z. z. o odmeňovaní niektorých zamestnancov pri výkone práce vo verejnom záujme. Základná zložka platu pri týždennom rozsahu pracovného času 37,5 hod. je 480,00 €. 

Požiadavky na uchádzača: 

vzdelanie: minimálne VŠ I. stupňa, zoologický odbor, veterinárny odbor

jazykové znalosti:  AJ minimálne úroveň B1

požadovaná prax: vítaná je prax na rovnakej alebo podobnej pracovnej pozícii.

osobnostné predpoklady: spoľahlivosť, precíznosť, zodpovednosť, samostatnosť

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Profesia: Kosec – dohoda o vykonaní práce 

Počet obsadzovaných pracovných miest: 2

Pracovná náplň: vykosenie trávnatých plôch v areáli ZOO Košice

Miesto výkonu práce: ZOO Košice 

Termín nástupu: ihneď

 

Druh pracovného pomeru: dohoda o vykonaní práce v rozsahu 350 hodín

 Platové ohodnotenie: 3,0.- €/ hod.

 

Požiadavky na uchádzača:

vzdelanie: základné

odborné znalosti a zručnosti: znalosť obsluhy strunovej kosačky 

jazykové znalosti:  nevyžadujú sa

požadovaná prax: budeme uprednostňovať uchádzačov s praxou

osobnostné predpoklady: spoľahlivosť, zodpovednosť, samostatnosť

 

Kontakt: mzdy.personalistika@zookosice.sk, tel.č.: 055/7968025

 ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  

Absolventská prax

ZOO Košice ponúka možnosť vykonať absolventskú prax na pracovnom mieste :   

 
 
Ošetrovateľ
 
Náplň :  výpomoc pri chove zvierat, čistenie chovných zariadení, vykonávania pravidelnej dezinfekcie, manipulácia so zvieratami, príprava expozícii a dalšie súviasiace práce
 
Počet miest : 1
 
Požadované vzdelanie: stredné odborné - veterinárne
 
na dobu :  minimálne 3 mesiace ( max 6 )
 
v prípade záujmu nás kontaktujte na mail : mzdy.personalistika@zookosice.sk
prípadne volajte : +421 (55) 7968 025
 
 


Informácia o voľnom pracovnom mieste:
 
Profesia: stolár
 
Počet obsadzovaných miest: 1
 
Pracovná náplň: obsluha a použitie drevoobrábacích strojov a zariadení, zhotovenie jednoduchých nábytkárskych a stavebno-stolárskych výrobkov aj s ich montážou, ovládanie základnej údržby drevoobrábacích strojov a nástrojov, vykonávanie robotníckej profesie pri opracovaní dreva
 
Miesto výkonu práce:  ZOO Košice
 
Termín nástupu: ihneď
 

Druh pracovného pomeru: pracovný pomer na dobu určitú, plný úväzok

Platové ohodnoteniev súlade so Zákonom č. 553/2003 Z. z. o odmeňovaní niektorých zamestnancov pri výkone práce vo verejnom záujme. Základná zložka platu pri týždennom rozsahu pracovného času 37,5 hod. je 480,00 €.

 

Požiadavky na uchádzača:

vzdelanie: Stredné odborné vzdelanie v skupine odborov spracúvanie dreva, stredné odborné vzdelanie v odbore stolár, úplné stredné odborné vzdelanie v odbore operátor drevárskej a nábytkárskej výroby bez požiadavky na odbornú prax.

jazykové znalosti:  nevyžadujú sa

požadovaná prax: najmenej 2 roky na rovnakej alebo podobnej pracovnej pozícii. 

osobnostné predpoklady: spoľahlivosť, precíznosť, zodpovednosť, samostatnosť, praktické myslenie

 

 

Reštaurácia Daktari ZOO

Otvorené celoročne. Možnosť rezervácie pre skupiny na tel. +421 0915 852 378.
Gazdovský dvor Daktari
 

OZNAM ZÁHRADKÁROM

Zoologická záhrada Košice ponúka na predaj maštaľný hnoj – balený v plastových vreciach alebo voľný. Jedno plastové vrece s hmotnosťou cca 40 kg stojí 1,5 € + DPH, jedna tona 15 € + DPH. Bližšie informácie získate na tel. čísle 055/7968 014.

 
ZOO4NAT
 
silentforest
 
letitgrow
 
ZOO Košice na Facebooku