Jednou zo štyroch zoologických záhrad na Slovensku je aj ZOO v Košiciach, ktorá sa buduje od roku 1979. Jej zameranie je v prevažnej miere na euroázijskú faunu, chovanú v priestoroch, ktoré sa svojou veľkosťou a charakterom približujú prírodným podmienkam. Zriaďovateľom príspevkovej organizácie ZOO Košice je Mesto Košice od jej založenia.
„Uži si pravú divočinu každý deň v roku“
 

Sova s okuliarmi

Dátum: 28.11.2018
 

Zoologická záhrada Košice prednedávnom získala nový druh. Je ním sova okuliarnatá (Pulsatrix perspicillata). Prvýkrát v svojej histórii tak košická ZOO chová tropický druh sovy. Doposiaľ sme totiž chovali len sovy z palearktickej oblasti. Dva trojmesačné jedince sovy okuliarnatej, samec a samica, k nám prišli zo ZOO Hodonín. Svoje pomenovanie tento druh získal podľa farby operenia okolo očí, ktoré pripomína okuliare. Jedince v našej ZOO nie sú ešte plno vyfarbené, preto sa u nich táto kresba nevyskytuje. Získajú ju až po dosiahnutí dospelosti približne vo veku troch rokov. V ľudskej opatere, ale aj v prírode, sa tento druh dožíva až 30 rokov.

Sova okuliarnatá obýva nížinné dažďové lesy na rozsiahlom území Strednej a Južnej Ameriky, od južného Mexika po Argentínu. Žije tiež na Karibských ostrovoch. Na tomto veľkom území svojho výskytu vytvára celkovo šesť poddruhov. Okrem miesta výskytu sa líšia tiež sfarbením, vrátane kresby okolo očí. Rozdiely sú aj vo zvukovom prejave jednotlivých poddruhov. Sova okuliarnatá sa živí hlavne myšami a hmyzom, na jej jedálničku nájdeme aj kraby, netopiere, žaby a malé vtáky. Pri love je veľmi rýchla. Podobne ako iné druhy sov má aj sova okuliarnatá dôležitú úlohu v ekosystéme. Reguluje totiž počty hlodavcov a hmyzu. Napriek tomu, že nepatrí k ohrozeným druhom, jej počty v prírode klesajú. Hlavným dôvodom toho je úbytok jej biotopu, to znamená rúbanie lesov. Preto už bolo podniknutých niekoľko akcií na ich záchranu. Sovy odchované v ľudskej opatere boli počas nich vypúšťané do prírody.

 

 

 

 
 
späť << 
 

Ďalšie aktuality:

 
 

Reštaurácia Daktari ZOO

Otvorené celoročne. Možnosť rezervácie pre skupiny na tel. +421 0915 852 378.
Gazdovský dvor Daktari
 

OZNAM ZÁHRADKÁROM

Zoologická záhrada Košice ponúka na predaj maštaľný hnoj – balený v plastových vreciach alebo voľný. Jedno plastové vrece s hmotnosťou cca 40 kg stojí 1,5 € + DPH, jedna tona 15 € + DPH. Bližšie informácie získate na tel. čísle 055/7968 014.

 
ZOO4NAT
 
silentforest
 
letitgrow
 
ZOO Košice na Facebooku
 
parking.kosice.sk