Jednou zo štyroch zoologických záhrad na Slovensku je aj ZOO v Košiciach, ktorá sa buduje od roku 1979. Jej zameranie je v prevažnej miere na euroázijskú faunu, chovanú v priestoroch, ktoré sa svojou veľkosťou a charakterom približujú prírodným podmienkam. Zriaďovateľom príspevkovej organizácie ZOO Košice je Mesto Košice od jej založenia.
„Uži si pravú divočinu každý deň v roku“
 

Zapojte sa do výtvarnej súťaže

Dátum: 08.03.2018
 

Zoologická záhrada Košice a Knižnica pre mládež mesta Košice

vyhlasujú

VÝTVARNÚ SÚŤAŽ

 

Téma: Opice z našej police

Podmienky súťaže:

- súťaž je určená pre žiakov 1. stupňa ZŠ

- technika výtvarných diel je ľubovoľná

- práca musí byť vo formáte A4 alebo A3

- každý súťažiaci môže zaslať maximálne 1 prácu

- na zadnú stranu uveďte meno autora, vek, adresu, telefónne číslo (email)

- súťažiaci odoslaním súťažnej práce udeľuje vyhlasovateľom súhlas na jej prípadné bezplatné použitie

- výtvarné diela nevraciame

- súťaž je neanonymná; odoslaním výtvarného diela súťažiaci potvrdzuje, že sa zoznámil s podmienkami súťaže

 

Hodnotenie a udelenie cien:

Súťažné práce bude hodnotiť odborná porota, ktorá si vyhradzuje právo nezaradiť do súťaže práce, ktoré nespĺňajú podmienky. Za 1. - 3. miesto organizátori udelia hodnotné ceny. Víťazné dielo sa stane motívom a logom Dňa detí v ZOO Košice 27. mája 2018.

 

Svoje práce zasielajte do 20. apríla 2018 na adresy:

Zoologická záhrada Košice - oddelenie vzdelávania a marketingu, Široká 31, 040 06 Košice - Kavečany

alebo

Knižnica pre mládež mesta Košice, Kukučínova 2, 043 59 Košice

 

 

 
 
späť << 
 

Ďalšie aktuality:

 
 

Reštaurácia Daktari ZOO

Otvorené celoročne. Možnosť rezervácie pre skupiny na tel. +421 0915 852 378.
Gazdovský dvor Daktari
 

OZNAM ZÁHRADKÁROM

Zoologická záhrada Košice ponúka na predaj maštaľný hnoj – balený v plastových vreciach alebo voľný. Jedno plastové vrece s hmotnosťou cca 40 kg stojí 1,5 € + DPH, jedna tona 15 € + DPH. Bližšie informácie získate na tel. čísle 055/7968 014.

 
ZOO4NAT
 
silentforest
 
letitgrow
 
ZOO Košice na Facebooku