Jednou zo štyroch zoologických záhrad na Slovensku je aj ZOO v Košiciach, ktorá sa buduje od roku 1979. Jej zameranie je v prevažnej miere na euroázijskú faunu, chovanú v priestoroch, ktoré sa svojou veľkosťou a charakterom približujú prírodným podmienkam. Zriaďovateľom príspevkovej organizácie ZOO Košice je Mesto Košice od jej založenia.
„Uži si pravú divočinu každý deň v roku“
 

Prvé mláďa zobákorožca

Dátum: 15.08.2017
 

V tomto roku sme prvýkrát odchovali mláďa zobákorožca striebrolíceho (Bycanistes brevis).  Mladý pár tohto impozantného druhu veľkých zobákorožcov sme získali v roku 2012.  Samec so samicou prejavovali hniezdne správanie už vlani, avšak po krátkej dobe samica hniezdnu búdu z prírodného kmeňa stromu  opustila. V tomto roku sme zaznamenali prvé vstupy do hniezdnej búdy už na začiatku apríla. Samica však kmeň stromu  ešte v priebehu celého mesiaca na istý čas opúšťala. Kompletne zamurovanú sme ju našli ráno 26. apríla okolo ôsmej hodiny. Po 33 dňoch od zamurovania sme prvýkrát začuli pískať mláďa. Dňa 6. augusta ráno, na 69. deň od prvého akustického prejavu, vyletelo vyvinuté mláďa  spolu s matkou z búdy. Mláďa sa podobá na dospelého jedinca, nemá ale ešte ukončený rast impozantného zobáka. Rodičia mláďa aj po vyletení z búdky stále kŕmia.

Zobákorožce hniezdia v dutinách, či už v stromoch, alebo v skalných štrbinách. Hniezdnu dutinu uzatvárajú /zamurujú/ obaja rodičia rôznymi substrátmi. Príčinou tohto neobvyklého správania je ochrana samice a mláďat proti útoku šeliem, opíc alebo hadov. Po zatvorení zostáva iba úzka štrbina, cez ktorú im samec po dobu niekoľkých mesiacov podáva potravu. Akonáhle už nie je prítomnosť samice v hniezde nevyhnutná, rozbije otvor a dutinu opustí. Potom mláďatá kŕmia rodičia, až do doby, keď sú už schopné lietať. Samica znáša 1 – 3 vajcia, na ktorých sedí približne 40 dní. Mláďatá sa osamostatňujú približne po 80 dňoch. Žijú v pároch, no nocovať môžu aj v niekoľko sto členných kŕdľoch. V Zimbabwe sú ohrozené kvôli ničeniu ich prirodzeného prostredia. V období hniezdenia je zber potravy výlučnou záležitosťou samca. Každý deň prinesie partnerke a mláďatám potravu takmer 24krát. V priebehu celého hniezdenia (120 dní) im prinesie až 24 tisíc kúskov potravy.
V Európe chová tento druh 29 inštitúcii  v počte 64 jedincov. Z tohto počtu je viac ako 1/5 v chovoch zoologických záhrad UCSZOO, čo je najsilnejšia populácia v rámci Európy.
Chov rôznych druhov zobákorožcov vo svetových zoo je pomerne častý, s úspešným  odchovom  mláďat sa však stretávame stále len ojedinele. Tieto vtáky v rôznych rodoch obývajú hlavne indomalajskú oblasť a Afriku.
Zobákorožce striebrolíce, ktoré patria k veľkým africkým druhom,  vystavuje košická zoo ako jediná na Slovensku. Tento odchov sa zaradí k jej významným prvoodchovom, nakoľko sa jedná o prvé úspešné rozmnoženie afrických zobákorožcov v histórii slovenských zoo vôbec.

Zobákorožec striebrolíci (Bycanistes brevis) - mláďa

 

Zobákorožec striebrolíci (Bycanistes brevis) - mláďa so samcom

 

 
 
späť << 
 

Ďalšie aktuality:

 
 

Reštaurácia Daktari ZOO

Otvorené celoročne. Možnosť rezervácie pre skupiny na tel. +421 0915 852 378.
Gazdovský dvor Daktari
 

OZNAM ZÁHRADKÁROM

Zoologická záhrada Košice ponúka na predaj maštaľný hnoj – balený v plastových vreciach alebo voľný. Jedno plastové vrece s hmotnosťou cca 40 kg stojí 1,5 € + DPH, jedna tona 15 € + DPH. Bližšie informácie získate na tel. čísle 055/7968 014.

 
ZOO4NAT
 
silentforest
 
letitgrow
 
ZOO Košice na Facebooku