Jednou zo štyroch zoologických záhrad na Slovensku je aj ZOO v Košiciach, ktorá sa buduje od roku 1979. Jej zameranie je v prevažnej miere na euroázijskú faunu, chovanú v priestoroch, ktoré sa svojou veľkosťou a charakterom približujú prírodným podmienkam. Zriaďovateľom príspevkovej organizácie ZOO Košice je Mesto Košice od jej založenia.
„Uži si pravú divočinu každý deň v roku“

Adopcia zvierat – sponzorstvo

Máte radi zvieratá? Ak áno, splnili ste základnú podmienku stať sa adoptívnym rodičom. Stačí si už len v zoo vybrať zvieratko, ktoré je vášmu srdcu najbližšie. Niektorých priaznivcov, ktorí si chcú odniesť svojho miláčika domov, musíme sklamať. Adopcia je istá forma pomoci, finančný príspevok. Za pozornosť stojí fakt, že týmto spôsobom môžete obdarovať vašich blízkych. Je to napríklad aj forma, ako zviditeľniť vašu organizáciu.

Adopcia

Stať sa adoptívnym rodičom je veľmi ľahké. Zo zoznamu, ktorý nájdete aj na internetovej stránke, si vyberiete zvieratko. Potom nás navštívite, zatelefonujete, alebo nám napíšete list či elektronický odkaz. Po zaplatení dohodnutej sumy resp. sponzorského príspevku, dostanete od nás osvedčenie o adopcii a voľnú vstupenku primeranej hodnoty.

Partner pri chove

Obdobou adopcie zvierat je „Partnerstvo pri chove“. Ak sa Vám zdajú čiastky uvedené v adopčnej listine vysoké a predsa máte záujem podporiť Vaše obľúbené zvieratko, zvolíte si sami výšku príspevku a tak sa stanete „Partnerom pri chove“. Vaše rozhodnutie nám podobne ako pri adopcii oznámite, a potom rovnako obdržíte osvedčenie a voľnú vstupenku primeranej hodnoty. Vaše meno tiež zverejníme na internetovej stránke, aj na výbehu vybraného zvieratka. Partnerstvo pri chove trvá primerane dlho Vášmu príspevku (nie ako pri adopcii jeden rok).

 

Poďakovanie

Pri chove zvierat nám takto ročne pomáha vyše 60 ľudí. Pomáhajú nám aj tí, ktorí zoo venujú ovocie, zeleninu, suchý chlieb, seno, slamu, stavebný materiál, ale i finančné dary na údržbu terajších a výstavbu nových chovných zariadení. Aj vďaka vám, milí naši priaznivci, môže byť ZOO Košice nielen rozlohou najväčšia, ale postupne aj najkrajšia v strednej Európe.  Ďakujeme Vám.

 Prehľad zvierat určených na adopciu.pdf

 

Prihláška na adopciu a partnerstvo pri chove:

 
Zviera k adopcii*:
Náhradné zviera:
Platbu zrealizujem:
V hotovosti do pokladne ZOO
na účet DEXIA banka Slovensko, č. účtu: 0417251008/5600
Meno:
E-mail:
Tel.:
Poznámka:
 
 
   Predošlé roky: 2007 / 2008 / 2009 / 2010 / 2011 / 2012 / 2013 / 2014
 

   Adopcia zvierat - rok 2014
Por.č.Meno adoptívneho rodičaAdoptované zvieraHodnota adopcieodo dňa
1.Miška a Maťka PetruňákováKrkavec čierny115 €01/01/2014
2.Anežka a Pavol Mártonfiovci, Košice Agapornis škraboškový 27 €01/03/2014
3.rodina Blichova, Košice Gekončík nočný 50 €01/07/2014
4.Spojená škola, Vojenská 13, KošicePichľavec skalný20 €01/16/2014
5.Spojená škola, Vojenská 13, KošicePáv korunkatý 27 €01/16/2014
6.Spojená škola, Vojenská 13, KošiceBelaňa tundrová 80 €01/16/2014
7. Deti z krízového centra v K. N. V - Projekt zo zdrojov E.U. Komprax, IUVENTAKôň Przewalského33 €01/24/2014
8.Laura Hovanová, Košice Listárka červenooká10 €01/27/2014
9.Darca si neželal byť menovaný Tučniak jednopásy 30 €01/28/2014
10.Ján Huttman, Košice Muréna zebrovitá20 €02/28/2014
11.Emma Macichová, KošicePony shetlandský40 €03/10/2014
12.Letecká fakulta TUKE, KošiceKondor veľký300 €03/20/2014
13.Samuel Fedor, KošiceBažant zlatý27 €03/31/2014
14.Diana Geriová, Bratislava Muflón obyčajný 40 €03/31/2014
15.Janko Odzgan s rodičmi, KošiceKrokodíl čelnatý100 €04/02/2014
16.MUDr. Anna Čechová,MargecanyPony shetlandský135 €04/09/2014
17.Poslanci Mestskej časti Košice - Sídlisko Ťahanovce Lama Alpaka 200 €04/12/2014
18.Ing. RNDr. Emil Petrvalský, CSc , starosta Mestskej časti - sídlisko Ťahanovce Krkavec čierny115 €04/12/2014
19.rodina Petrvalská, Košice Koza kamerúnská34 €04/12/2014
20.PaedDr. Uršula Ambrušová., PhD poslankyňa Miestneho zastupiteľstva MČ Košice- Sídlisko Ťahanovce Muflón obyčajný20 €04/12/2014
21.Ing. Miloš Ihnát s rodinou, Košice - Sídlisko Ťahanovce Agama bradatá 20 €04/12/2014
22.Ing. Miloš Ihnát s rodinou, Košice - Sídlisko ŤahanovceKoza kamerúnská34 €04/12/2014
23.Gymnázium Alejová 1, Košice Pytón kráľovský80 €04/11/2014
24.Tomáš Čech s rodinou, MargecanyMedvedík čistotný100 €04/14/2014
25.ZŠ Staničná 13, Košice Výr skalný 160 €04/23/2014


 
poletopolecampaign

Reštaurácia Daktari ZOO

Otvorené celoročne. Možnosť rezervácie pre skupiny na tel. +421 0915 852 378 alebo +421 0949 803 569.
Gazdovský dvor Daktari
 

OZNAM ZÁHRADKÁROM

Zoologická záhrada Košice ponúka na predaj maštaľný hnoj – balený v plastových vreciach alebo voľný. Jedno plastové vrece s hmotnosťou cca 40 kg stojí 1,5 € + DPH, jedna tona 15 € + DPH. Bližšie informácie získate na tel. čísle 055/7968 014.